Jump to content

SSK vil arrangere 500 meter UNL Gruppe, poengstevne og PRS stevne 5-6/9-2020 på Abusland


Recommended Posts

SSK vil arrangere 500 meter UNL Gruppe, poengstevne og PRS stevne 5-6/9-2020 på Abusland i Evje og Hornes kommune. 

 

Oppmøte kl. 0900 begge dager.

 

Startkontingent på kr. 500,- for 500 m UNL gruppe og poengstevne.

Start kontigenten må være registrert innbetalt til SSK konto: 9480.11.14657 før 17/8-2020.

Ønsker du kun å delta kun på et stevne så er start kontigenten Kr.300,- 

PRS stevne så er start kontigenten Kr.300,-

 

500 m UNL poengstevne og gruppestevne arrangeres den 5/9 og PRS stevne den 6/9.

 

Det settes et tak på max. 50 deltakere iht. Covid-19 restriksjoner.

 

Deltakere som har symptomer, har vært i kontakt med personer som er påvist Covid-19 eller satt i karantene 2 uker i forkant

henstiller jeg til ikke å møte opp på stevne for å forhindre smitte til andre deltakere.

 

VIKTIG INFO!

Innbetaling må merkes med: FULLT NAVN, ”Nickname” og ”ABUSLAND 500 m UNL gruppe/poengstevne/ PRS stevne 5-6/9-20’’. 

 

Forhåndspåmelding sendes til:

styret@sorlandetsbenkskytterklubb.no eller påmelding i denne tråden. Husk da å oppgi fullt navn hvis du melder deg på i tråden. Eller send meg en PM.

 

Påmeldingsfrist & betalingsfrist er 17/8-2020.

 

Forhåndspåmeldingen må inneholde:

- Navn

- Klubb

- Kaliber

- Bruk av tofot eller du ønsker å skyte fra benk

- Hvilket konkurranse du ønsker å delta på

 

Stedsbeskrivelse:

Tast inn følgende verdier i søkefelt til høyre på skjermen så kommer du på standplass.

Nord: 6486900

Øst: 420466

 

Myra ligger på veien mot Sveindal fra Hornnes, ca 10 km fra Rv9, et stykke før Bjørnekroa. 

http://www.norgeibilder.no/?x=70966&y=6 ... &planned=0

Lat: 58º 30' 55.950''

Lon: 7º 38' 14.959"

 

Når dere kommer kjørende Rv.9 sørfra så vil dere se et skilt til Tonstad, ta av inn til første vei venstre side etter skiltet. Etter ca. 1km så deler veien seg i 2 retninger. Følg skiltene videre til Tonstad.

Kjør så videre ca. 1 mil, når dere begynner nedstigningen, så er det en langsgående parkplass på venstre side på ei rett strekke, kjør så inn her. 

Så kommer det en bom i en grusbakke, kjør forbi denne og følg veien inn. Veien her deler seg også i 2, kjør da veien til venstre. Så følger dere veien til dere ser oss nede på ei myr.

Vi kommer til å sette opp noen skilt på veien inn for å hjelpe dere.

 

 

Overnatting må den enkelte ordne med selv. Nærmeste overnatting er:

 

http://www.kilefjorden.com/

 

 

Kilefjorden camping er den plassen de fleste velger hvis de trenger overnating.

 

Program.

Tellende konkurranse blir skutt i en klasse. Avstand 500 meter.

Det skytes tre serier á 10 skudd (3x10 skudd)

12 minutter skytetid pr. serie.

 

Regelverk 500 M UNL:

FRI-KLASSE (Unlimited) 

 

Våpen. 

 

Alle rifler med følgende begrensninger er tillat brukt. 

 

f. Det er fri vekt på rifle komplett. 

g. Fri forstørrelse på kikkert. 

h. Fri Avtrekksvekt. OBS: avtrekk som er gjenstand for tilfeldig/ufrivillig avfyring er ikke tillat. Det er arrangørs ansvar å ta stikkprøver på dette. 

i. Det er tillat med munningsbrems. (men må spesifiseres ved påmelding om det skal skytes med rifle påmontert denne type utstyr. 

j. Det er tillatt med lyddemper 

k. Minimum pipelengde skal til enhver tid være innenfor gjeldene norsk Våpenforskrift. (WBSF er min. Løpslengde 457 mm (18") Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til støtbunnen med sluttstykket i låst (fremre) posisjon. 

l. Avtrekkerbøyle/beskyttelse er påbudt. 

m. Riflene skal kunne avfyres fra benk med vanlige skytestøtter, eller i liggende posisjon. 

n. OBS: På rifler med magasin, er det forbudt å benytte dette. Våpenet skal lades for hånd med ett skudd om gangen. 

o. Anvendelse av magasin, laderamme eller annen anordning som mater skudd manuelt eller automatisk er forbudt. 

p. VIKTIG: Øvre kaliberbegrensning er opp til kaliber.400. 

 

 

 

VIKTIG INFO:

 

Skytestilling.

Skytestilling er normalt sittende fra benk. Men det gis anledning til å skyte liggende med to-fot for rifla i liggende stilling. 

SBSK har fått laget opp noen benker som vil bli disponible, men meld i fra i påmeldingen om du vil skyte fra benk. Slik at vi kan få satt opp tildelingen av benkene.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Navn: Christian Ustvedt Kavli

Klubb: Oslo og Akershus Langholdsklubb (OALH)

Kaliber: .260 rem

Tofot eller benk: tofot

Konkurranse: UNL gruppe og PRS.

 

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...

Stevnet er dessverre fullt.

 

Det er mange deltakere på stevnet, og jeg henstiller alle til å møte 1/2 t før angitt tidspunkt. 
Alle deltakere må registrere seg og spriting av hender er obligatorisk før start.
Grunnet Covid-19 tiltak så henstiller vi alle til å holde minimum 1 m avstand til hverandre. 

Følg instrukser fra skyte ledere!

Er det noen som har vært i kontakt med personer som har fått påvist smitte eller selv er smittet/ har symptomer på Covid-19 så henstiller jeg til å forholde seg til FHI sine restriksjoner.
SSK ønsker ikke å bidra til å spre smitte.

Link to post
Share on other sites

Matchbok Abusdal 2020

 

Stevnebeskrivelse Abusdal 6/9 2020

Velkommen til PRS-stevne i Abusdal.

 

Opprop og registrering 0900

Første skudd 1000

 

Antall skudd, 100-120

Maks poeng 101

 

Kartlink https://kart.gulesider.no/m/RT3GE

 

 

Vi starter med opprop, kl 0900, og fortsetter med briefing. Øvelsene vil bli gjennomgått på standplass.

Det er 5 stasjoner, og disse er nummerert A til E. På hver øvelse er målene nummerert 1 til 3, og merket med stasjon og målnummer, Eks. A1 eller D3

Kom innskutt, det er ikke lagt opp til prøveskudd.

 

Sikkerhet

Standplassleder/ RO vil angi tillatte pekeretninger i øvelsene. Vær oppmerksom på at det på et par øvelser er «lett» å peke «ut» Dette gjelder spesielt stasjon C og D. Vær oppmerksom her.

Rifler skal oppbevares i merkede områder, «SAFE», uten magasin i, og med kammerflagg i. Kammerflagg skal være i og magasin skal være ute hele tiden når man ikke er i en øvelse.

 

På grunn av smittevernreglene vil ikke RO ta ut/inn kammerflagg. Skytteren gjør dette selv, og viser flagget til RO.

 

Eneste tillatte pekeretning ved forflytning mellom øvelser er opp. Dette gjelder ikke for rifler som er pakket ned i bag/ koffert. Brudd på dette medfører advarsel. To advarsler gir diskvalifikasjon

Peking på folk, eller utilsiktede skudd, medfører diskvalifikasjon.

 

Praktisk

Hele stevnet er ute. Det er ingen form for bygninger, skjul eller tak. Det er totalt ca 1500m å gå. All skyting vil foregå 500-800m fra bilene, så mat og drikke må medbringes.
All forflytning er til fots.

 

 

 

Stasjon A Halvferdig jakttårn

 

Øvelse 1 På vei opp i tårnet

Øvelsen skytes på mål A1, A2, A3, A4 – i den rekkefølgen

A1   220m

A2   260m

A3   320m

A4   370m

 

Start ved busk ca. 2m fra tårnet, vanlig PRS utgangsstilling

Det skytes ett skudd på hvert mål UNDER gulvet i tårnet. F.eks. med anlegg på tverrliggerene

Det skytes ett skudd på hvert mål oppå gulvet. Først   etter den ene manglende planken i veggen, og så ett skudd på hvert mål gjennom hullet etter den andre manglende planken

 

Skudd 12

Poeng 12

Tillatt utstyr, alt

Tid 3min

 

Øvelse 2 Trøbbel i tårnet

Øvelsen skytes på mål A1, A2, A3, A4 – i den rekkefølgen

A1   220m

A2   260m

A3   320m

A4   370m

 

Skytteren starter på bakken bak tårnet, men kan legge rifla i tårnet før start, med magasin i og uten kammerflagg. Stigen kan stå slik som skytteren vil ha den. Skytteren skal være i tårnet under hele øvelsen, hele skytteren skal være over gulvet i tårnet.

Det skytes ett skudd mot hvert mål gjennom valgfritt hull (manglende planker), ett skudd mot hvert mål gjennom vinduet (der man vanligvis skyter dyr) og det skytes ett skudd mot hvert mål OVER takbjelken.

 

Skudd 12

Poeng 12

Tillatt utstyr, alt

Tid 3min

 

Stasjon B Bildekk, og skytebenker

 

Øvelse 3 Michelinmannen

Øvelsen skytes på mål B1 og B2, i den rekkefølgen

B1   170m

B2   330m

Det skytes to skudd mot hvert mål fra hver merket posisjon på bildekkene. Start i malt sirkel, vanlig PRS utgangsstilling

 

Skudd 12

Poeng 12

Tillatt utstyr, alt

Tid 2min

 

 

Øvelse 4 Benkeskyting/ klokkespill

Øvelsen skytes på rad med gonger under skivestativ, fra OPPÅ skytebenk,

Rad med gonger 510m

 

Det skytes ett skudd i hvert mål (totalt 11). Skytteren må treffe for å gå videre til neste mål. Ved bom skyter man videre på aktuelt mål til man treffer, og fortsetter til neste.

Start 2m bak benken, PRS utgangsstilling

 

Skudd fritt

Poeng 11

Tillatt utstyr, alt

Tid 1min

 

Stasjon C Utmark og tanktrap

 

Øvelse 5 Stubber og stein

Øvelsen skytes på mål C1 og C3 (C2 finnes ikke) i den rekkefølgen.

C1   270m

C3   620m

Det skal skytes ett skudd på hvert mål fra hver av 4 merkede posisjoner på stokk, stubber og stein. Start i malt sirkel, vanlig PRS utgangsstilling

 

 

Skudd 8

Poeng 8

Tillatt utstyr, alt

Tid 2min

 

 

Øvelse 6 Tanktrap

Øvelsen skytes på mål C1 og C3 (C2 finnes ikke) i den rekkefølgen.

C1   270m

C3   620m

Det skal skytes 2 skudd mot C1 fra hver av de tre endene på tanktrapen og 2 skudd mot C3 fra hver av to ulike posisjoner i krysset i tanktrapen.

Start i malt sirkel, vanlig PRS utgangsstilling

 

 

Skudd 10

Poeng 10

Tillatt utstyr, alt

Tid 2min

 

Stasjon D Barrikade og utmark

 

Øvelse 7 Skill stage 2

Øvelsen skytes på mål merket «Skill»

«Skill» 360m

Start i malt sirkel, vanlig PRS utgangsstilling

 

Skudd 8

Poeng 8

Tillatt utstyr, alt

Tid, 1:30min

 

Øvelse 8 Stubber og stein 2

Øvelsen skytes på mål D1 og D3 (D2 finnes ikke) i den rekkefølgen

D1 380m

D3 650m

 

Det skal skytes ett skudd på hvert mål fra hver av 4 merkede posisjoner på stubber og stein. Stubber skal stå der de står, og rifla skal ligge på den merkede posisjonen.

Start i malt sirkel, vanlig PRS utgangsstilling

 

 

Skudd 8

Poeng 8

Tillatt utstyr, alt

Tid 2min

 

 

 

 

Stasjon E Tak og mer utmark

 

SIKKERHET!

Skyttere på vei til stasjon F må ikke passere brua over bekken (merket) før de blir hentet av RO

 

Øvelse 9 Takvindu

Gongene på denne øvelsen er ikke merket.

Det skytes nær til fjern.

Ca 200m

550m

590m

 

Det skytes ett skudd mot hvert mål fra lavt vindu, så fra høyt vindu, og så over toppen av taket.

 

Start i malt sirkel, vanlig PRS utgangsstilling

 

Skudd 9

Poeng 9

Tillatt utstyr, alt

Tid 2 minutter

 

 

 

Øvelse 10 Skogstur

Gongene på denne øvelsen er ikke merket.

Det skytes nær til fjern.

Ca 200m

Ca 550m

Ca 590m

 

Skytterene gis 5 minutter til å rekognosere

Start bak merket tre, vanlig PRS utgangsstilling

For å starte øvelsen må det skytes to TREFF i det nærmeste målet, med skytteren BAK treet. Skytteren kan ikke avansere forbi treet før det er skutt to treff i nært mål (200m)

Når nært mål er truffet to ganger kan skytteren forflytte seg mot veien. Heretter er det IKKE fritt antall skudd lenger.

Skytteren skal stoppe på to ulike steder (opp og gå imellom) FØR han kommer til merket linje før veien og skyte ett SKUDD mot hvert mål, nær til gjern. Dvs alle målene må skytes fra et eller annet valgfritt sted i skogen mellom start-treet og linja, 2 ganger.

Deretter kan skytteren avansere til veien, og skyte ett skudd mot hvert mål fra veien.

 

 

Skudd fritt inntil det er to treff på nærmeste mål

Poeng 11

Tillatt utstyr, alt

Tid 3 minutter

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...