Jump to content

Høringsnotat, ny våpenforskrift


Recommended Posts

Pistolgrep og overtre må det i alle fall kjempes for, med begrunnelse i at det er tant/fjas/tull/tøys/p-preik/idioti/ignoranse/osv å i det hele tatt regulere det så mye som en halv ångström. Og er det noe jeg tror mange er enige i så er det at estetiske hensyn er vi stort sett ferdige med.

 

(De som kommer med gode gamle "møte en jeger med skummel børse i skogen og jaktas anseelse og misforståelser og tradisjoner og Mauser og bla bla bla" kan cashe inn pensjonen sin, lage seg en steinslynge og la verden utvikle seg som den alltid har gjort.)

 • Like 7
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
 • Replies 551
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Høringsarbeid- NOJS står fremdeles på lista over høringsinstanser, klarer vi å bidra til tross for at organisasjonen ligger med brukket rygg?   Som så mange andre har jeg dessverre sovet i t

Jeg vil takke psAico, Vargen og Wintel for arbeidet med høringssvaret til NOJS. Sett opp mot svarene til de fleste andre organisasjoner er NOJS sitt utrolig bra! Vi trenger Ildsjeler som dere. Jeg vet

Forslag til videre tekst, et utkast i alle fall:   Skytesport er internasjonal idrett, og norske skyttere har oppnådd gode resultater i internasjonale mesterskap i en rekke grener. Som all anne

Posted Images

Hvilken politiker brakte 5.7x28 løgnen til Norge? 😱 
Han eller hun er veldig feilinformert.
Utrolig at gamle "brady campaign" løgner fra amerikanske demokrater har kommet
til Norge. 😵
 

 
Edited by blyakselerator
Link to post
Share on other sites

Ingen politiker.

 

 

Så vidt jeg vet var dette blant de siste krampetak på kontoret fra "han hvis navn ikke må nevnes", før han gikk av med pensjon.

 

Mulig jeg tar feil så korriger meg gjerne, men mitt inntrykk er at svært mange av de tullete reglene vi har i dag opprinnelig kom i rundskrivs form fra den unevnelige byråkrat og hans kollega. De var vel to ansatte i Justisdepartementets politiavdeling, senere POD, som i flere tiår fant på nye forbud etter eget forgodtbefinnende. Disse forbudene hadde tvilsomt hjemmelsgrunnlag og ble derfor løftet opp til forskrifts form etter å ha blitt innarbeidet praksis i noen år.

 • Like 7
 • Thanks 1
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Vargen said:

 "han hvis navn ikke må nevnes"

 

ah jeg forstår,
den vanlige historien om turden som ble etterlatt når hjorten allerede er borte 😂

Det kjenner jeg igjen fra da jeg bodde i eu-regionen.

Takk for forklaringen. 👏

Link to post
Share on other sites
På 5.4.2020 den 17.16, Vargen skrev:

Ingen politiker.

 

 

Så vidt jeg vet var dette blant de siste krampetak på kontoret fra "han hvis navn ikke må nevnes", før han gikk av med pensjon.

 

Mulig jeg tar feil så korriger meg gjerne, men mitt inntrykk er at svært mange av de tullete reglene vi har i dag opprinnelig kom i rundskrivs form fra den unevnelige byråkrat og hans kollega. De var vel to ansatte i Justisdepartementets politiavdeling, senere POD, som i flere tiår fant på nye forbud etter eget forgodtbefinnende. Disse forbudene hadde tvilsomt hjemmelsgrunnlag og ble derfor løftet opp til forskrifts form etter å ha blitt innarbeidet praksis i noen år.

 

Dette er korrekt og grunnen til at våpenforskriften har fått lov til å bevege seg forbi det loven ga hjemmel til. Og dermed hvorfor vi har fått en lov som er tett opptil våpenforskriften av 2009. Det er en tilpassing av terrenget til kartet. 

Link to post
Share on other sites

Jeg må tilstå at jeg ikke husker om jeg har lest noe om dette i utkastet, men jeg kom på en ting jeg har "irritert" meg over i dagens lov/forskrift:

 

Oppbevaring av ammunisjon. 

Reglene tilsier at man skal kunne oppbevare dette i våpenskap, men kun i ganske begrensede mengder.

Dersom man har mye ammo, forbys man å låse inn dette i den FG-godkjente safen man har kjøpt til våpnene, og istedenfor anbefales man å legge det "i låsbar skuff eller lignende"

 

Jeg har blitt fortalt at grunnen til at man ikke ønsket våpen og ammo på samme sted var både med tanke på tyveri, men også handligner gjort i affekt, at man skulle hindre at man raskt fikk tilgang til både våpen og ammo samtidig.

Nå trenger hverken jeg eller en skurk mer enn tusen skudd , eller hvor mye det var reglene tillot, for å gjøre ting i affekt, så det at man har lov til å ha en del ammo i safen, men ikke alt, er for meg veldig rart. Spesielt at det oppfordres til å bruke mindre trygge lagringsplasser for ammo.

 

Har man en stor safe på 150 kilo eller mer, så trenger den ikke være fastboltet. Vil det ikke være bedre å få lov til å ha ammo i den samme safen? Da blir den jo sinnsykt tung, og samtidig finnes det vel ikke noe tryggere sted å lagre ammo enn inne i safen sin?

 

Nå sier jeg ikke at man skal forby lagring i låste ammokasser og denslags, men jeg føler det er på sin plass å tillate lagring av så mye ammo man skulle ønske, i safen sammen med våpnene sine, dersom man har plass og ønske om det.


Slik reglene er i dag virker de mot sin hensikt.

Edited by AndersR
Link to post
Share on other sites

Det er jommen greit at det ikke må moses inn i FG skapet. En ting er .22 ammo, men har man noen esker med hagleammo tar det fort mye plass.

 

Edited by m00se
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Dette henger jo ikke på greip;

 

Sitat

§ 6-6 Transport og sending av skytevåpen og ammunisjon
Den som transporterar skytevåpen på offentleg stad kan ikkje bære skytevåpenet 
i hylster eller liknande, som er festa til kroppen. 
Den som transporterar skytevåpen eller ammunisjon etter våpenlova § 20 i 
motorvogn skal ha skytevåpen og ammunisjon under forsvarleg tilsyn. Skytevåpen 
eller ammunisjon som transporterast i motorvogn kan likevel forlatast utan 
forsvarleg tilsyn når skytevåpen og ammunisjon er pakka og skjult og motorvogna 
enten er låst eller når vital del av skytevåpen er fjerna.
Krava til transport etter første 
punktum gjeld ikkje for transport i samband med jaktutøving.
Ved sending av løyvepliktige skytevåpen skal skytevåpenet tryggast slik at det 
ikkje kan brukast. Skytevåpenet kan enten tryggast med kammerlås eller liknande 
innretning eller ved å sende ein vital våpendel i eiga sending.

 

Sitat

§ 6-7 Mellombels oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon
Ved mellombels oppbevaring etter våpenlova § 20, skal løyvepliktige skytevåpen 
og ammunisjon vere under forsvarleg tilsyn. Løyvepliktige skytevåpen og 
ammunisjon kan likevel forlatast utan forsvarleg tilsyn når gjenstandane er skjult 
eller dekkja til og oppbevarast i eit låst husvære eller i ein låst motorvogn
.

 

 

Link to post
Share on other sites
31 minutter siden, AndersR skrev:

Da er vel dette en god anledning til å rette opp i feilen.

Da blir det dyrt... Du må lese hele teksten, i våpenskap som ikke er godkjent for oppbevaring av ammunisjon kan du oppbevare inntil 2000 patroner.

 

 

Link to post
Share on other sites

Ingen selgere av våpenskap klarte å redegjøre for hva denne godkjenningen var, og ingen visste om skap som var spesielt godkjent for ammunisjonsoppbevaring da jeg forsøkte å finne ut av dette punktet da jeg sist skulle handle safe.

 

Men altså, den låsbare aluminiumskista jeg har ammoen i, en helt vanlig verktøykiste fra Jula, DEN kan jeg godt oppbevare ti tusen patroner i. Men den FG-godkjente safen min... åneidu, det er ikke trygt nok.

Link to post
Share on other sites

Ved oppbevaring i noe så solid som en safe kan man i verste tillfelle få en heftig detonasjon. Bare det og ha ammo i ammo kasser gjør at hylser og kuler får mere fart ved detonasjon. Derfor er det kanskje lurt at man oppbevarer større mengder med aksellerenter i beholdere som gir etter ved lavere trykk. Tenket her ift brann

Link to post
Share on other sites

@madlychipDet du skriver her er tull.

Ingen typer håndvåpenammunisjon kan detonere. Dersom du har en 100% gasstett robust safe full av håndvåpenammunisjon er det mulig at safen vil revne i en brann. "Hastighet på kuler og hylser" er uinteressant, det er så lav hastighet at det ikke har betydning. 

Edited by Per-S
Link to post
Share on other sites

Dessuten har dette ingenting med saken å gjøre faktisk. Om jeg ville hatt to like safer stående ved siden av hverandre hadde det vært greit om en safe var full av ammo og den andre var full av våpen.

 

Det ville jo ikke vært noe tryggere med tanke på brannsikkerhet enn om det hadde vært blandet.

Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Per-S skrev:

@madlychipDet du skriver her er tull.

Ingen typer håndvåpenammunisjon kan detonere. Dersom du har en 100% gasstett robust safe full av håndvåpenammunisjon er det mulig at safen vil revne i en brann. "Hastighet på kuler og hylser" er uinteressant, det er så lav hastighet at det ikke har betydning. 

Da får du stappe safen din full om du ønsker det for min del, jeg oppbevarer mitt på en sånn måte at det uansett ikke utgjør en fare for oppbygging av trykk ved brann. Saken er ikke det at det er sannsynlig at det skjer. Men at det er mulig. Jeg jobber ofte med høye trykk og har derfor en sunn respekt for det. Tror ikke du forsto hva jeg mente med kuler og hylsers hastighet. Poenget mitt er at det kan være en større forskjell mellom en stål ammokasse med ammo som kastes på et bål vs løse patroner. En av de vil bygge opp et høyere trykk og vil derfor frigjøre mere energi til restene som flyr til helvetet når det smeller. Om du ikke tror på meg så kan du jo gjøre et forsøk ;)

Link to post
Share on other sites

Nå har jeg hatt tilgang til alle forsøk som er gjort med brann og sikkerhetstesting av håndvåpenammunisjon og alt annet klasse 1 materiell i den vestlige verden og litt til. Jeg har ikke behov for å gjøre egne tester, jeg har allerede testet de fleste typer opptil flere ganger.

Det du kommer med er fremdeles bare tull.

 • Like 7
Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Per-S skrev:

Nå har jeg hatt tilgang til alle forsøk som er gjort med brann og sikkerhetstesting av håndvåpenammunisjon og alt annet klasse 1 materiell i den vestlige verden og litt til. Jeg har ikke behov for å gjøre egne tester, jeg har allerede testet de fleste typer opptil flere ganger.

Det du kommer med er fremdeles bare tull.

Her har Per sine ord i behold.

I forbindelse med diskusjon om hvor mye ammo som kunne medbringes i våre kjøretøy på oppdtag ble det gjort forsøk.
10 kasser med 5,56 ammo ble brent som en simulert kjøretøybrann for å se hvilken fare en slik mengde utgjorde for personell.
Forløpet ble at når temperaturen var så høy at amunisjonen i kassene ble omsatt knittret det nærmest som popping av poppkorn. Etter hvert så spratt lokkene opp et etter et men bare med små åpninger. Fragmentene som forlot kassene ble slynget ut med lav hastighet og ikke utover 1.1m fra de brennende kassene, mange artige kunstverk av forvridde hylser.
Konklusjonen etter utført test var at begrensningen på mengde som kunne medbringes var den fysiske plassen, da håndvåpenammo ikke er et faremoment.

Skrevet på tlf. så det ble knotete men dere forstår budskapet.

 • Like 5
Link to post
Share on other sites

Uansett, det er ikke derfor regelen er der.

Da hadde det isåfall vært forbudt å lagre ammo i en safe. 
Det er _kombinasjonen_ av våpen og mye ammo i samme safe som er problemet, ifølge regelverket. Så la oss ikke henge oss opp i brannvern og sånt her, for det er uansett ikke det som reglene henger seg opp i.

 

Ville satt pris på å sett dette bli rydda opp i, da jeg irriterer meg over at det virker helt meningsløst.

Link to post
Share on other sites

Hei, hvilke konsekvenser vil ny forskrift ha for Cowboy action? Vi bruker jo både pumpehagle og bøylerifler med "stor" kapasitet (.38 Spesial ammunisjon i Marlin .357 for eksempel)? Bøylehagla har også kapasitet på betydelig mer enn 5 skudd.

 

Jeg jakter villsvin og har behov for halvautomat. Hvilke børser vil være tilgjengelig etter 1. oktober?

 

Jeg synes alle halvautomater som ikke enkelt kan konverteres til fullautomat bør være lovlig for jegere med mer enn tre års ansiennitet, men med begrensninger på magasinkapasitet. Forby store magasiner med mindre man har fått særskilt tillatelse til dette i skyteidretten en deltar i. Å forby gode jaktrifler bare fordi magasiner med høy kapasitet er tilgjengelig til rifla er direkte useriøst. Diverse magasiner vil alltid bli tilgjengelig i USA bare rifla blir populær nok (solgt i et stort antall eksemplarer). Argumentet mot forslaget mitt er at en terrorist lovlig kan erverve halvautomat rifle etter tre år for deretter å smugle inn magasiner. Men jeg tror ikke dette er reelt. En terrorist får våpen helt andre steder enn via å erverve dette til jakt. En terrorist orker ikke å være aktiv jeger i tre år før han/hun slår til. Det er mulig en slik person uansett ville komme på bedre tanker etter å ha vært ute i guds frie natur og jaktet (det er mye rom for refleksjon på jakt) dersom en terrorist skulle prøvd seg på erverv via jakt.

 

Forbud mot rifler med militær opprinnelse er også fullstendig idioti, selv om jeg personlig synes slike svartrifler er blodharry på jakt. Men vi lever da i et liberalt demokrati der fornuften rår - gjør vi ikke det da? Forbud på grunn av utseende er så dumt at jeg ikke kan forstå at edruelige oppegående mennesker kan foreslå noe slikt. En slik diskriminering vil etter min vurdering bli opphevet av EU rett om noen tok seg risikoen med å få prøvd spørsmålet i retten. To like rifler etter funksjon - en svart og en med hvit trestokk - ja dere skjønner tegninga. Hadde jeg vært produsenten av den svarte tekniske ville jeg tatt saka til retten. Men synd at Norge er et så lite marked at dette er en teoretisk problemstilling da ingen tar seg bryet med det.

 

Jeg synes det er gjort mye bra arbeid med fornuftige endringsforslag til forskriften i denne tråden. Jeg synes imidlertid ikke forumet her skal bidra til ytterligere innstramninger sammenlignet med forskriften på høring, noe jeg har sett er foreslått i flere tekstforslag i denne tråden. Forslaget mitt er ikke en innstramning sammenlignet med forskriften på høring (men en oppmyking), men det er en innstramning gitt dagens rettstilstand.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Her er et lite eksempel på endringsforslag som strammer til skruen snarere enn å myke opp . Jeg er prinsipielt uenig at haner både på hagler og rifler er vital del. Poenget med å definere som vital del er at det er tenkt en form for "godkjenning" når en skal kjøpe ny. Jeg ser ikke for meg at den som selger en ny del skal sitte og inngravere rammenummer på en hane. En hane eller et tennstempel er en slitedel - punktum. Uansett skal ikke vi mene at det er logisk at alle haner er vital del!!!

 

Tekstforslaget jeg sikter til  fra Vargeen (som har gjort en kjempeinnsats ellers) er:

 

6. Vital våpendel: Sluttstykke, låskasse og pipe. For hagle- og kombinasjonsvåpen med to eller fleire piper og som spennast ved å brekke våpenet, reknast også forskjeftet som vital våpendel. For pistol reknast også rammestykket som vital våpendel. For revolver reknast også tønna som vital våpendel. For haglevåpen med utvending hane som ikkje kan brekkast, reknast også hane eller tennstift som vital våpendel. For skytevåpen med flintlås reknast også flinten som vital våpendel. For skytevåpen med perkusjonslås reknast også nippelen som vital våpendel.

 

NOJS bemerker: Departementet har gjort en god jobb med å tydeliggjøre hva som regnes som vital del.

Vi vil allikevel bemerke at det også finnes dobbeltløpede rifler og enkeltløpede våpen med hagle-aktig mekanisme som spennes ved å brekke våpenet, disse bør også ha forskjefte som vital del. Videre så er det mange våpentyper som har utvendig hane, og mange eldre hagler som har utvendig hane kan brekkes for å lades men hanen spennes ikke ved at våpenet brekkes. Disse hanehaglene har ikke forskjefte som vital del, hane eller tennstift burde kunne være vitale deler på slike våpen. Dersom hane er vital del på «hagle som ikkje kan brekkast», så fremstår det som logisk at hane også er vital på alle andre konstruksjoner med utvendig hane. Vi kan ikke se noen grunn til at hanen på en rifle ikke skal være vital del, når hanen på en hagle er vital del. 

 

Forslag til endring:

6. Vital våpendel: Sluttstykke, låskasse og pipe. For våpen som har enkeltskuddsmekanisme og spennast ved å brekke våpenet, reknast også forskjeftet som vital våpendel.  For pistol reknast også rammestykket som vital våpendel. For revolver reknast også tønna som vital våpendel. For våpen med utvendig hane reknast også hane eller tennstift som vital våpendel. For skytevåpen med flintlås reknast også flinten som vital våpendel. For skytevåpen med perkusjonslås reknast også nippelen som vital våpendel.

Link to post
Share on other sites
10 timer siden, Jompen skrev:

Poenget med å definere som vital del er at det er tenkt en form for "godkjenning" når en skal kjøpe ny. Jeg ser ikke for meg at den som selger en ny del skal sitte og inngravere rammenummer på en hane. En hane eller et tennstempel er en slitedel - punktum. Uansett skal ikke vi mene at det er logisk at alle haner er vital del!!!

Jeg tror ikke poenget med å definere haner som "vital del" her er at man må søke politiet om tillatelse for å kjøpe ny, men at våpenet uten denne delen ikke lenger er funksjonelt. Dermed kan man ta av denne delen, låse den inne, og ha resten av våpenet lagret utenfor våpenskapet.

 

Det du antagelig tenker på dekkes av en annen paragraf:
 

Sitat

 

§ 2-4 Våpendelar som er underlagt løyve- eller meldeplikt

Med dei unnatak som følgjer av andre og tredje ledd, er erverv og innehav av følgjande våpendelar løyvepliktige:

1.pipe,

2.låskasse,

3.sluttstykke,

4.låseblokk,

5.glidestykke til heil- eller halvautomatiske pistolar,

6.tønne til revolver.

 

 

Link to post
Share on other sites

En skiller mellom vital og registreringspliktig del ja - jeg huska det nå. Ikke alle vitale deler er registreringspliktige, men alle registreringspliktige deler regnes som vitale. Dersom hanen bare er en vital del uten registreringsplikt er det det litt mer akseptabelt. Men det er ikke lett å fjerne hanen på ei gammel hagle eller rifle forsåvidt.

 

Jeg snakka med en våpensmed på Jakt og friluft og han fortalte at nykjøpte registreringspliktige deler blir påbudt med merking med våpennummer etter ny forskrift trer i kraft. Beror dette på en misforståelse? Jeg greier ikke å finne det i forskriften ved en kjapp gjennomgang. Har også hørt at magasiner en får innvilga skal merkes med eget nummer etter ny forskrift trer i kraft? Det var derfor jeg ble engstelig for haner :-) Håper dette bare er tull for det vil bli grusomt dyrt. Våpensmeden går jo bortimot på advokatlønn.

Link to post
Share on other sites

Det er ingen som vil gjøre hane og tennstempel registreringspliktige, akkurat som at flint til flintelås ikke blir registreringspliktig selv om den etter departementets forslag skal regnes som vital del.

 

Hele poenget med å definere hane som vital del er å gjøre oppbevaringsreglene mer fleksible. På noen våpen er det enkelt å ta ut sluttstykket, på andre er det mindre jobb å løsne hanen (ofte kun en skrue pr hane på hanehagler).

 

Det blir krav om å merke sluttstykker og andre registreringspliktige deler med unikt serienummer ja, men så vidt jeg har skumlest meg fram til gjelder det ved ny produksjon eller import til Europa. Dette er et ufravikelig krav fra EU så vi får ikke gjort noe med det, ikke har det stor praktisk betydning heller siden de fleste nye våpen og deler vil komme med slik merking fra fabrikk ettersom produsentene tilpasser seg EU-direktivet.

 

Merking av magasiner er vel ikke på bordet nå, det har blitt diskutert tidligere men ble skutt ned som upraktisk både i EU og her hjemme. Eller er det noe jeg ikke har lest?

Link to post
Share on other sites

Oppbevaring av våpen uten vital del utenfor våpenskap er vel nøkkelen her.

Poenget er vel at det ikke skal være våpen utenfor våpenskap der man fritt kan kjøpe den manglende delen.
Eksempel er en Sauer 200 som henger på veggen i dag uten sluttstykke kan hvermandsen fritt kjøpe sluttstykke til,  og med det ha man et opperativt våpen.

Om ikke de delene som kan oppbevares i våpenskap for å tilfredstille lovkrav er i fritt salg så er man like langt.

Nye regler der sluttstykke blir reg. pliktig avhjelper dette problemet.

Reg og merking av magasiner derimot det blir bare meningsløst.

 

Edited by NM149
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Jeg tror grunnen til at EU vil ha registreringsplikt og serienummer på sluttstykker ikke handler om oppbevaring.

 

Det handler om å gjøre det vanskeligere å skaffe deler for å sette i stand deaktiverte våpen.

 

Merk at flere av delene departementet foreslår som vitale i forhold til oppbevaring ikke er foreslått nummerert eller registrert, man kan jo ikke nummerere en flint eller innføre løyveplikt for å ta med seg en flintestein hjem fra stranda i Danmark der det er flint over alt.

 

"Vital del" i norsk forstand er ikke helt det samme konseptet som "essential part" i EU-direktivet. Norske oppbevaringsregler, om vital del fjernet hvis våpenet henger på veggen, er stort sett en form for barnesikring og for å hindre en eventuell tyv fra å åpne ild med en gang han har funnet et våpen.

 

Eus "essential part" handler mer om å hindre ulovlig reaktivering og illegal våpenhandel over landegrenser, ved å regulere salg av de delene som kreves ødelagt ved deaktivering.

Link to post
Share on other sites
4 timer siden, NM149 skrev:

Eksempel er en Sauer 200 som henger på veggen i dag uten sluttstykke kan hvermandsen fritt kjøpe sluttstykke til,  og med det ha man et opperativt våpen.

Får man egentlig det ?

Jeg mista engang ett sluttstykke. Jeg fikk ikke kjøpt nytt uten å fremvise våpenkort.

Det trenger ikke gjøres mer komplisert.

Link to post
Share on other sites

Jeg har aldri brydd meg om store magasiner og slikt, men nå kjenner jeg et behov for å bestille meg en bønsj bare for å rekke langfingeren til staten før det er kroken på døra. Jeg må vel kjøpe meg noen ekstra sluttstykker til Mauseren og diverse andre rifler også for å legge de på lager før jeg må betale for at en våpenmaker skal  gravere inn nummer til 1800 kroner timen. De vil garantert ta betalt for en time uansett om det bare blir brukt 15 minutter. Jeg er litt lei overformynderiet kjenner jeg.

Link to post
Share on other sites
På 8.4.2020 den 23.41, Jompen skrev:

 En terrorist får våpen helt andre steder enn via å erverve dette til jakt. En terrorist orker ikke å være aktiv jeger i tre år før han/hun slår til. Det er mulig en slik person uansett ville komme på bedre tanker etter å ha vært ute i guds frie natur og jaktet (det er mye rom for refleksjon på jakt) dersom en terrorist skulle prøvd seg på erverv via jakt.

 

Jeg vet hva opposisjonen vil si til dette argumentet... Egentlig hele grunnen til at vi sitter her og diskuterer i det hele tatt.

Link to post
Share on other sites

I strafferetten sier man at det er bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt, i politikken er det helt greit med en lovendring som rammer et stort antall lovlydige på grunn av en enkeltstående hendelse som neppe kommer til å skje igjen.

 • Like 6
Link to post
Share on other sites

Og terroristen vi snakker om var vel aldri aktiv jeger heller, etter det jeg veit - så med mitt forslag ville terroristen ikke kunne ha ervervet Ruger mini. Mitt forslag er at det skal kunne åpnes for å erverve halvautomatisk rifle med maks ti skudds magasin etter tre år som aktiv jeger. Selvsagt må politiet være ekstra påpasselig med rent rulleblad og dokumentasjon på at søker har vært aktiv jeger i tre år (hvordan dokumentere aktiv jegerstatus er noe vi kan diskutere videre her).

 

Det eneste kravet til lovlig ervervet rifle bør være at den ikke enkelt kan konverteres til helautomatisk. Jeg ønsker ingen diskriminering av rifler med tanke på militær opprinnelse, svart og "stygg" farge m.m. Kanskje det aller dummeste nye forslaget er ulovlig med overtre! Jeg ser overhodet ikke problemet med for eksempel Ruger mini heller. Symbolsk å forby ei rifle på grunn av at en terrorist brukte nettopp denne typen rifle er følelse-basert lovgiving. Skal vi begynne å styre basert på følelser og ikke fornuft på andre områder i samfunnet også? En annen ting er om Ruger mini er et bra jaktgevær, men det er ikke poenget her. Når noen lovlydige jegere er fornøyd med Ruger mini, så la dem jakte med de begrensningene geværet har. En god jeger kjenner begrensningene i våpenet og skyter deretter. Det er nok av bedre jaktgeværer på markedet enn Ruger mini og en rekke dårligere også.

 

Jeg mener også at alle som har lovlig ervervet rifle skal kunne beholde den uansett - det skal utrolig mye til for å miste en rettighet man lovlig har fått. Det er veldig farlig å bryte med dette prinsippet. Det handler om tilliten og samspillet mellom borger, lovgiver og myndighetene. Kun i helt ekstraordinære situasjoner bør staten kunne ekspropriere privat eiendom (og frata personer rettigheter)  og da mot full betaling. Situasjonen her i landet når det gjelder lovlige halvautomatiske jaktrifler er verken en ekstraordinær situasjon. Det er heller ikke forslått å gi full erstatning. Dette tilsammen synes jeg er en skam og det kan skape harme og mistillit - noe som ikke er bra.

 

 

 

Link to post
Share on other sites
1 time siden, Jompen skrev:

Mitt forslag er at det skal kunne åpnes for å erverve halvautomatisk rifle med maks ti skudds magasin etter tre år som aktiv jeger. Selvsagt må politiet være ekstra påpasselig med rent rulleblad og dokumentasjon på at søker har vært aktiv jeger i tre år (hvordan dokumentere aktiv jegerstatus er noe vi kan diskutere videre her).

Jeg har ikke noen sterke meninger om halvautomatiske rifler generelt eller Ruger Mini spesielt, men jeg tror det blir ganske komplisert å dokumentere aktiv jeger-status. Som bane- og konkurranseskytter er det mye enklere: medlem av skytterlag, frammøteprotokoll, skytebok, resultat fra stevner, etc. Jeg er redd for at de som har uredelige hensikter smyger under radaren uansett, og mange vil nok skaffe seg våpenet illegalt.

Link to post
Share on other sites

Ser ut som overgangsordningen gjør at du kan beholde ting du har kjøpt tidligere som etter at dette trer i kraft ville kreve kjøpetillatelse, bortsett fra øvre låskasse. Altså man kan beholde f.eks. sluttstykker, men har man en upper receiver liggende så må man kvitte seg med den?

 

Link to post
Share on other sites
På 15.4.2020 den 16.33, pewpewlife skrev:

Ser ut som overgangsordningen gjør at du kan beholde ting du har kjøpt tidligere som etter at dette trer i kraft ville kreve kjøpetillatelse, bortsett fra øvre låskasse. Altså man kan beholde f.eks. sluttstykker, men har man en upper receiver liggende så må man kvitte seg med den?

 

Hvor ser du at øvre låskasse (upper) må etterregistreres?
Jeg mener jeg leste at de som allerede eide materiell som nå ble reg. pliktig kunne beholde dette uten videre sermoni. Men at det måtte registreres ved salg til tredjepart.

Teksten jeg refererer til er denne:

 

Den som 1. april 2020 eier overramme, tønne til revolver, avtagbar låseblokk eller sluttstykke til skytevåpen, som krever tillatelse etter § 4a, kan fortsatt eie og inneha de nevnte våpendeler uten tillatelse fra politiet.

 

Overramme er her å forstå som det vi andre kaller upper.

 

Har det kommet noen nyere tekst?

Edited by NM149
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, NM149 said:

Den som 1. april 2020 eier overramme, tønne til revolver, avtagbar låseblokk eller sluttstykke til skytevåpen, som krever tillatelse etter § 4a, kan fortsatt eie og inneha de nevnte våpendeler uten tillatelse fra politiet.

 

Det du limte inn der kommer fra våpenforskriften som trer i kraft 1. oktober 2020 (1. april var gammel dato og ble endret).

I denne tråden diskuteres forslaget til ny (enda nyere) våpenforskrift som nå ligger ute til høring. Se https://www.regjeringen.no/contentassets/ea8e137522ec47aa80fe87877664c190/hoyringsnotat-om-ny-vapenforskrift.pdf

I forslaget står det under § 14-1 Overgangsreglar (nest siste side i PDFen):

Personar som før ikraftsetjing av ny våpenforskrift har erverva sluttstykke, tønne til revolver eller laus låseblokk, som vert løyvepliktige etter § 2-4 i denne forskrifta, kan behalde desse våpendelane utan løyve.
 

De har altså fjernet at man kan beholde overramme (upper) fra overgangsreglene. Mulig det er en tabbe?

Edited by pewpewlife
Link to post
Share on other sites

Dette er vel et høringsnotat til den som nå skal tre i kraft 01-10.

 

Eller er det slik at vi vil få slike høringer og modifikasjoner halvårlig fremmover?

Edited by NM149
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...