Jump to content

Høringsnotat, ny våpenforskrift


Wintel
 Share

Recommended Posts

Mange som har fornuftige og gjennomtenkte synspunkter her, vi synes vel også å nærme oss en slags enighet om prinsipper om ikke hver enkelt detalj.

 

Jeg lurer på om den norske inndelingen der våpen enten er "tillatt til jakt" eller "i praksis forbudt med noen unntak" er uheldig. Den kan hindre sportsvåpen i kategori "ser for stygg ut til at Miljødirektoratet vil ha den i skogen men ikke egentlig farligere enn vanlige jaktvåpen".

 

Hvorfor kan ikke våpenlov og forskrift gjøre som EU og simpelthen dele inn våpen i "tillatt" (kategori B og C fra direktivet) og "forbudt med noen unntak" (kategori A)? 

 

I stedet for formuleringer som "kan innvilge våpen tillatt til jakt for sportsskyting" hadde man da fått "kan innvilge tillatte våpen (kategori B og C) til sportsskyting.

 

 

Dersom Miljødirektoratet ønsker å tydeliggjøre hva de ikke mener en skal få jakte med, så kan de gjøre forskrift om utøvelse av jakt og fangst litt tydeligere. Bestemmelser om hva slags våpen man får jakte med finnes allerede i denne forskriften, og hører naturlig til der. Forbudet mot jakt med "halvautomatiske våpen av militær karakter" står i denne jaktforskriften, ikke i våpenforskriften.

 

Forslaget som er på høring inneholder vel allerede en setning om at jaktvåpen må tilfredsstille miljødir. sine krav til jaktvåpen.

 

For jaktvåpen blir det da "kan innvilge tillatte våpen (kategori B) til jakt såfremt våpenet tilfredsstiller kravene i jaktforskriften".

 

Mulig dette blir for stor omveltning, men det ville muliggjort "stygge" halvautomater til sportsskyting uten karantenetid, men begrenset til 10 skudds magasiner inntil man har gått karantenetiden ut.

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg ser at flere er skeptiske til håndvåpen fra 18 år. Har dere lest dette punktet grundig? Vilkår for disp fra aldersgrense er to års aktivt medlemskap først.

 

For at en 18-åring skal få kjøpe pistol må han altså ha vært aktivt med på trening og konkurranse fra han fylte 16. De få ungdommene som oppfyller dette kravet har forutsetninger for å bli meget gode skyttere. De har da også vist en seriøs interesse langt utover det som kreves av en 20-åring. Jeg regner med det vil bli relativt få som oppfyller kravene til dispensasjon, og at disse få som regel vil være til å stole på.

 

Skytesport trenger rekruttering, det betyr at vi trenger ungdommen. Langt enklere å rekruttere tenåringer hvis de ikke må gå mange år uten egne våpen.

 

Mulig både jeg og justisdepartementet er for godtroende her, men jeg ser virkelig ikke problemet med en slik dispensasjonsadgang?

 • Like 10
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Vargen skrev:

Mange som har fornuftige og gjennomtenkte synspunkter her, vi synes vel også å nærme oss en slags enighet om prinsipper om ikke hver enkelt detalj.

 

Jeg lurer på om den norske inndelingen der våpen enten er "tillatt til jakt" eller "i praksis forbudt med noen unntak" er uheldig. Den kan hindre sportsvåpen i kategori "ser for stygg ut til at Miljødirektoratet vil ha den i skogen men ikke egentlig farligere enn vanlige jaktvåpen".

Hvordan håndheves nåværende regelverk ang jakt med våpen kjøpt med søknad for konkuranse? (forutsatt at de tilfredstiller jaktforskriften)

Edited by TMB
Link to comment
Share on other sites

Det håndheves vel ikke i praksis, så det er vel basert på tillit. Det er jo derfor det av mange har blitt advart mot å misbruke regelverket for å erverve jaktvåpen ved å oppgi uriktige opplysninger. Det kan på sikt bite oss alle ræva, ved at det innføres en mer rigorøs kontroll av aktivitet og behov.

Link to comment
Share on other sites

Vargen,

Takk for initiativet ditt! Her har vi fått wn svært god tekst på kort tid! Jeg har et inspill anngående denne Mini 14... er kampen om et omsetningsforbud en tapt sak?

 

Kunne ordlyden vært  noe i denne retningen: «Mini 14/30 ervervet til jakt etter forskriftens startdato vil være forbudt» 

 

Jeg har litt tungt for å se hvem som vil tape på dette, myndighetene følger 22.07 kommisjonens annbefalninger, EUs direktiv, slipper å vurdere kompensasjon, slipper kostnadene til byråkrati, oppsporing, konfiskering og destruksjon, og ikke minst slipper å irritere lovlydige personer. 

 

 

 

Edited by psvanevik
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 28.3.2020 den 20.09, madlychip skrev:

Jeg er derimot litt skeptisk på at man får kjøpe pistol i en alder av 18 år. Tenker det er noe som kanskje burde vurderes og sette noen ekstra krav for. Jeg er bare 25 selv, så husker hvordan det er og være 18. De fleste jeg kjente på den tiden var ikke veldig ansvarlige folk og tok mye dumme avgjørelser for og imponere kompiser å damer. Men det var jo selvsakt unntak. Mye forandrer seg fra man er 18 til man blir 20. De to årene utgjør en god del for mange når det kommer til det å være ansvarlig tenker nå jeg.


Med tanke på at for å få kjøpe håndvåpen, må vedkommende ha vært medlem i 2 år og deltatt på minst 10 stemner, så er det ikkje så lett for ein 18 åring å få kjøpt våpen. 
 

Er mange ungdommer som satser på skyting og som da trenger eigne våpen for å kunne konkurrere og trene seriøst.

spesielt gjelder dette dei som reiser utenlands for å delta på stemner/mesterskap. 

Link to comment
Share on other sites

@TMB og @vavlo, jeg har inntrykk av at problemet hovedsakelig har vært motsatt vei- altså at man har ervervet "jaktvåpen" som aldri brukes på jakt og kanskje ikke er spesielt godt egnet til jakt, for å drive med annen skyting. 

 

Nå har jo jegere behov for skytetrening og det har kanskje ikke stort å si hvilket våpen de trener med, dessuten er det jo i stor grad lagt opp til at man skal kunne konkurrere med jaktvåpen. Jeg tror derfor dette "problemet" har vært begrenset til de som absolutt vil strekke grensene ved å kjøpe digre antimateriellrifler eller halvautomater ombygget til å ta store magasin som "jaktvåpen". 

 

Motsatt vei er vel et mindre problem. Om noen jakter med en Sauer eller banemauser er uproblematisk, de tilfredsstiller kravene til jaktvåpen uansett. Om noen skulle finne på å jakte med en AR-10 eller tilsvarende, så er nok jaktforskriftens litt ulne forbud mot "halvautomater av militær karakter" dekkende. Det er jaktoppsynets jobb å håndheve viltloven og dertil hørende forskrift, jeg tror ikke det har vært mange tilfeller av militær-aktige halvautomater i skogen.

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, psvanevik skrev:

Vargen,

Takk for initiativet ditt! Her har vi fått wn svært god tekst på kort tid! Jeg har et inspill anngående denne Mini 14... er kampen om et omsetningsforbud en tapt sak?

 

Kunne ordlyden vært  noe i denne retningen: «Mini 14/30 ervervet til jakt etter forskriftens startdato vil være forbudt» 

 

Jeg har litt tungt for å se hvem som vil tape på dette, myndighetene følger 22.07 kommisjonens annbefalninger, EUs direktiv, slipper å vurdere kompensasjon, slipper kostnadene til byråkrati, oppsporing, konfiskering og destruksjon, og ikke minst slipper å irritere lovlydige personer. 

 

 

 

 

Media og krefter innen enkelte partier vill sørge for korsfestelse av politikere som ikke bidrar til å fjerne Utøyabarnemordervåpenet. Det er bare å innse at mini-14/30 er ferdig.

Tema er så betent at det at DFS diskuterte å tillatte 5,56 ble møtt med protester grunngitt med at det var samme kaliber som Breivik brukte.

 

Merkelig nok er ikke det andre våpenet og kaliberet noe tema. Noe som viser at all fornuft og logikk er tilsidesatt og føleri/hysteri driver dette fram.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Forslag til innledning på høringssvar: Norsk Organisasjon for Jegere og Skyttere (NOJS) er en forbunds- og partipolitisk uavhengig organisasjon for alle med interesse for jakt, skyting, børsemakerarbeid, våpen- og patronsamling i Norge. NOJS eier og driver www.kammeret.no som med over 32000 registrerte medlemmer er Norges største nettsamfunn for jegere, skyttere og andre med våpenrelaterte interesser. Dette høringssvaret er utarbeidet av medlemmene i fellesskap, og er vedtatt av et klart flertall. Vi tør derfor å hevde at høringssvaret er representativt for "grasrota" av norske våpeneiere. Først vil vi berømme departementet for at forskriften i all hovedsak synes å være veloverveid og fornuftig, med en bra balanse mellom myndighetenes kontrollbehov og våpeneieres behov for å fortsatt kunne drive med jakt, skytesport og samling med videre. Vi ønsker likevel noen endringer. Dels for å gjøre regelverket mer klart og entydig så det blir enklere å håndheve på en rettferdig måte, dels for bedre harmonisering med EUs våpendirektiv, og dels for å hindre unødige og formentlig utilsiktede skadevirkninger for landets mange våpeneiere. I likhet med departementet vil vi også foreslå noen mindre endringer i våpenloven. Våpenlovgivning må sees i et historisk perspektiv, og samtidig være framtidsrettet. Dagens våpenlov er fra 1961, våpenforskriften noe nyere men likevel preget av å være skrevet i en annen tid hvor samfunnet var opptatt av andre trusler enn i dag. På de snart 60 år som er gått siden 1961 har man sett en rivende utvikling, ikke bare i samfunnet men også på områder som jakt- og skytterkultur og ikke minst våpenteknisk. Vi må kunne forvente at denne utviklingen fortsetter. Samfunnet, jaktkultur, skytterkultur og de våpenkonstruksjoner som er vanlige kommer i 2080 til å være like forskjellige fra dagens situasjon som det vi i 2020 er fra situasjonen i 1961. NOJS mener at ny våpenlov og forskrift må være slik innrettet at de minimum kan bestå i nye 50-60 år, uten hyppige endringsbehov. Utvikling og framtidsrettet endring, enten det er innen skyteidrett eller i form av nye og mer egnede jaktvåpen, er både ønskelig og uunngåelig. Det er derfor viktig at forskriften i stor grad er teknologinøytral, og at den tar høyde for framtidige endringer i hvilke jaktformer og skytegrener som kan bli populære. Det er vår oppfatning at enkelte detaljer i forskriften, slik den er forslått, vil kunne stå i veien for slik utvikling og etter relativt kort tid komme i utakt med samfunnet. Vi vil derfor foreslå noen endringer, som vi mener kan bøte på dette. Videre kan ny forskrift være en ypperlig anledning til å kvitte seg med "gammelt grums", så en ikke viderefører forbud som kanskje var fornuftige for 30-40 år siden men som synes ufornuftige eller irrelevante i dag.

 • Like 14
Link to comment
Share on other sites

Nå er det jo også et par ting i utkastet til forskriften som vi egentlig ikke tenker å _endre_ på , men hvor vi bare vil påpeke skrivefeil, uheldige formuleringer og logiske brister som kan skape tolkningsproblemer i fremtiden. I mange tilfeller kan det vel omtales som presiseringer.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har vært litt busy med jobb, men som ett forsøk på å få på plass ett utkast til høringssvar så har jeg opprettet en artikkel:

 

Tanken er da at vi bruker denne tråden som forslagskasse, så fører jeg inn i artikkelen etterhvert som vi blir enig.

 

Ikke optimalt, så jeg er åpen for at vi kanskje må ta i bruk en annen plattform utenfor forumet hvis dette blir for tungvindt, men vi gjør ett forsøk

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Dette kommer nok til å ta ett par kvelder.

("fri")Kvelden ble noe kortere enn planlagt, men selve jobben var også noe mer tidkrevende enn antatt. En av grunnene til det er at det blir en god del redigering og retting av hvert punkt før jeg sitter igjen med essensen i det vi vil formidle.

For å effektivisere litt, vil jeg foreslå at den som har videre innspill til høringssvaret godt kan prøve å få med følgende momenter, og helst tydelig adskilt fra hverandre:

- Hva som kommenteres: kopi av tekst fra høringsnotatet og referanse til paragraf, avsnitt, ledd, m.m.

- Intern bemerkning: løst og fast om bakgrunn for kommentaren, gjerne i form av innspill til videre diskusjon.

- Forslag til offisiell bemerkning: når relevant, lag gjerne ett forslag til bemerkning / tilbakemelding til departementet.

- Forslag til endring / presisering: når relevant, lag gjerne ett forslag til en konkret endring av berørt lov- eller forskriftstekst.

 

Artikkelen oppdateres etterhvert som jeg får jobbet meg gjennom tråden. Husk nå at dette er en veldig tidlig versjon av ett dokument under arbeid, det har ikke noen hensikt å komme med konkrete forslag til endringer i dokumentet i nåværende form. Snurr diskusjonen her som normalt, så vil det meste finne veien inn i høringssvaret til slutt.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ta den tiden du trenger!

 

Jeg jobber med et grovt utkast til uttalelse om forskriftens kapittel 1, tar tid å arbeide seg nedover alle paragrafer av interesse så jeg tar et kapittel om gangen.

 

Satser på å poste dette i løpet av et par dager.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Leser kommentarene til @psAico i artikkelen.

 

Meget mulig det er jeg som er for pirkete, er det lurt å bare uttale oss om det viktigste så det ikke drukner i flisespikkeri eller bør vi gi en så grundig og utførlig uttalelse som mulig i håp om å fjerne alle unøyaktigheter?

 

Mitt poeng med å pirke i definisjonene er at disse får juridisk betydning når de brukes lengre ned i forskriften. Hvis f.eks. en type pistol faller utenfor definisjonen av pistol så kan man teoretisk sett risikere at ingen får innvilget tillatelse på slike. Finnes det rom for å vrangtolke noe så kan forvaltningen finne på å gjøre akkurat det. Hvis en Mauser C96 "Broomhandle" ikke defineres som pistol fordi den har fast magasin, så kan den teoretisk ikke innvilges som pistol og den er for kort til å innvilges som rifle. Nå tror jeg ikke dette vil bli utfallet i praksis siden det neppe var intensjonen, men likevel...

 

Litt på sidelinjen, munnladningspistoler faller strengt tatt utenfor definisjonen av pistol i gjeldende forskrift da pistol i følge denne har rand- eller sentertente patroner som ammunisjon. Likevel kreves 20 års alder og seks måneders aktivt medlemskap...

 

Jo mer jeg leser i forskriften og her i tråden, jo mer overbevist blir jeg om at man mest fornuftig burde ha kopiert EUs klassifisering i korte og lange våpen med ulike egenskaper i stedet for rifle/hagle og pistol. Det ville gitt større grad av harmonisering, og man unngår at enkelte modeller faller utenfor.

 

Edited by Vargen
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Fikk en tanke når Mauser C96 nevnes.

Noen av de rene bane pistolene i 22LR og 32 S&W long har faste magasiner. Har sett slike på banen i sin tid.

Vet ikke om de lages enda og husker ikke merke, men er ganske sikker på at det finnes flere av de i landet.

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor kan vi ikke bare gjøre som EU, og inndele i korte og lange våpen? Alt under 30 cm pipe og/eller 60 cm totallengde er korte våpen, med krav til erverv som for dagens kategori pistol. Alt over 30/60 er lange våpen, med krav som dagens rifle/hagle. Hvilke korte våpen man får innvilget kommer da an på teknisk reglement for godkjent skytegren, ikke behov for å detaljregulere dette i forskrift. Behov for å definere pistol bortfaller da. Godkjent skytegren pluss forbud mot kolbe på korte våpen setter effektivt nok stopper for gøye ting som Scorpion og andre "PDW"-aktige våpen.

 

 

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Steyr, Roth-Steyr og Mauser C96 er vel ikke akkkuratt helt vanlige på norkse baner. Men konkurasje pistoler, lurer på om Sakoen var slik.

Tror de fleste metallsiluett-pistoler bygget på riflekasse er et skudds, men kjenner selvsagt ikke alle der. (de som driver med det kan sikkert hjelpe til)

 

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Vargen skrev:

 Hvilke korte våpen man får innvilget kommer da an på teknisk reglement for godkjent skytegren, ikke behov for å detaljregulere dette i forskrift. Behov for å definere pistol bortfaller da. Godkjent skytegren pluss forbud mot kolbe på korte våpen setter effektivt nok stopper for gøye ting som Scorpion og andre "PDW"-aktige våpen.

Interessant tanke.

Og det med korte våpen med kolbe trenger man jo da heller ikke å lage forbud mot, siden det også blir definert av det tekniske reglementet for den godkjente skytegrenen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Problemet med dette er jo at det var nettopp dette som gjorde at vi fikk dagens regler/praksis...

 

Det var jo en eller annen (på Vestlandet IIRC) som hadde kjøpt en HK SP89 til Open div i IPSC...

Denne er jo teknisk sett lovlig sålenge man bruker 15sk magasinet (pga lengden av 30) og får lagd ett eller annet hylster. Men totalt uegnet.

POD fant ut av dette og det ble masse styr.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Men var ikke det før noen runder med innskjerping på aktivitetskrav? Hvis noen vil kjøpe totalt uegnede våpen, så krev at de faktisk deltar med disse våpnene og inndra dem hvis ikke.

 

Edit: for øvrig er ikke en slik kort mp5 uten kolbe noe farligere enn hvilken som helst annen 9mm pistol med tilsvarende magasinstørrelse, eksempelvis en Glock med de lengste magasinene. Glocken er vel enklere å bære skjult også. Og da er vi tilbake på hvor fornuftig det er å forby våpen bare fordi vi ikke liker utseendet.... Men har vi noe å vinne på å flagge dette, eller blir vi seende ut som våpengale idioter?

Edited by Vargen
Kom på noe mer relevant
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dette er jo avtalen man signerer på når man søker om å få kjøpe våpen. Man søker om et våpen fordi man skal bruke det til det oppgitte formålet

Problemet er da ikke at regelverket åpnet for at denne figuren fikk kjøpe en HK SP89, problemet var vel at den ikke ble brukt til det oppgitte formålet.

 

Dersom den faktisk ble brukt til det oppgitte formålet ser jeg ikke noe problem.

 

Men om bruksområdet er "jeg vil se kul ut når jeg poserer foran speilet på badet", så har det jo fint lite å si om jeg står der med Czechmaten min eller om jeg har en SP89.

Link to comment
Share on other sites

Nettopp...

Så da står vi med spørsmålet om hva det er lurt av oss å skrive.

 

Det er ikke vanskelig å argumentere logisk og objektivt for at utseende ikke har noen som helst betydning for skadepotensiale, slik departementet selv har argumentert når det gjelder hagler. Der finnes ingen objektiv grunn til å forby en 9mm SP89 som kan bruke 30-skudds magasin til dynamisk sportsskyting så lenge 9mm Glock som kan bruke 33-skudds magasin kan erverves til feltskyting. Skadepotensialet er klin identisk, og Glocken vil være enklere å skjule.

 

Problemet er at våpenmotstandere ikke hører på objektive og logiske argumenter. De hører bare "våpengalninger vil ha maskinpistol".

 

Det som tenner et ørlite håp hos meg er nettopp det at departementet har klart å tenke ganske objektivt og fokusere på reelt skadepotensiale uten kosmetiske "evil feature" regler når det gjelder hagler, og at de sidestiller munnladere med luftvåpen basert på en objektiv analyse av skadepotensiale.

Link to comment
Share on other sites

Skal man komme med innspill til ny lovgiving som gir mening og ikke bare er basert på personlige preferanser må man se på hva man faktisk ønsker å oppnå med loven, og så se hvilke virkemidler man kan benytte som kan støtte opp om dette målet. Dersom det fremstår som hensiktsmessig med tanke på måloppnåelsen begynner man å nærme seg noe. Men man kan da ikke fokusere på konkrete eksempler på hva som finnes i dag uten at man brått glir vekk fra denne modellen. Man må se på egenskaper. Dersom "våpen som skurker på film har blitt sett med" skal forbys, så kommer man jo ikke så langt.

 

Basert på dette tankesettet føler jeg at utkastet vi har blitt forevist fremstår som veldig bra, med noen få unntak som jeg antar er pga skrivefeil eller fordi ulike faggrupper har jobbet uavhengig av hverandre og ikke sett at det oppstår konflikt mellom ulike regler.

 

Dersom de som har skrevet utkastet er de som skal lytte til innspill, tror jeg at det bør være mulig å få til en svært konstruktiv debatt. Å skulle fokusere på hva notoriske våpenmostandere mener vil være meningsløst, da det ikke vil ha noe å si hva slags våpen det er snakk om. Alt (muligens utenom skiskytterrifler) bør forbys vil jo være deres tanke. (fordi de ikke er klar over at skiskyttere faktisk bruker ekte geværer som skyter ekte ammunisjon)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Vargen skrev:

Nettopp...

Så da står vi med spørsmålet om hva det er lurt av oss å skrive.

 

Det er ikke vanskelig å argumentere logisk og objektivt for at utseende ikke har noen som helst betydning for skadepotensiale, slik departementet selv har argumentert når det gjelder hagler. Der finnes ingen objektiv grunn til å forby en 9mm SP89 som kan bruke 30-skudds magasin til dynamisk sportsskyting så lenge 9mm Glock som kan bruke 33-skudds magasin kan erverves til feltskyting. Skadepotensialet er klin identisk, og Glocken vil være enklere å skjule.

 

Problemet er at våpenmotstandere ikke hører på objektive og logiske argumenter. De hører bare "våpengalninger vil ha maskinpistol".

Før i tiden fikk man Benellis 32s&w long pistol fra fabrikk i 380-utgave.

GSP har jeg sett konvertert til 380 i grov. 

Jeg har også sett en Mauser 712 konvertert til 9mm og brukt av en med skadet skytehånd. C96/712 var den eneste pistolen han greide å holde i pga det lille grepet. Med løst magasin er 712 mye greiere å ha med og gjøre.

 

Uten at jeg greide helt å feste meg ved det så jeg en diskusjon i USA om konverteringssett til 1911 i 380 ala Marvelsettene i matchutgave. Bruksområdet var matcher uten faktorkrav, bullseye og muligens Bianchi cup. I den forbindelse ble matchpistoler, som vi kjenner som grovpistoler med magasin foran, med større magasinkapasitet nevnt. Det hadde vært dumt om slike da ikke var lovlige i Norge.

 

Wichita metallsiluettpistoler, i feks 308, kunne bestilles med løse 5-skudds magasiner med stengunplassering for magasinet og sentergrep.

Edited by Torf
Link to comment
Share on other sites

Vi har et slags veivalg, tror jeg. Enten forsøke å få mindre endringer i det forslaget som foreligger i håp om å bevare mest mulig av det vi har nå, eller argumentere for en større omveltning med reell oppmyking på noen områder som en maksimalt liberal EU- harmonisering bare med forbud mot Mini.

 

Jeg er sannelig ikke sikker på hva som er smartest- som jeg nevnte tiligere må vi unngå å lage oss et ekkokammer her inne der vi overbeviser oss selv om noe som ikke har sjans ute i den byråkratiske virkeligheten.

Edited by Vargen
Staveleif
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Litt tidlig tror jeg, hvis lov og forskrift trer i kraft med nåværende tekst blir Garand inndratt. Vi forsøker å påvirke slik at Garand og tilsvarende våpen (SKS, Ljungmann og andre halvauto med maks 10 skudd) kan bli tillatt, men det står ikke bare på oss desverre.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Personlig synes jeg det er på prinsippielt grunnlag er tragisk at man har akseptert at Miniene skal forbys sånn helt uten videre.

 

Vi legger opp til en stilletiende aksept for at hva som helst kan forbys, så lenge noen på et eller annet tidspunkt som ikke burde hatt det, har brukt det til noe strengt ulovlig, som medfører lovens strengeste straff.

Å i tillegg skulle forby "verktøyet" som ble brukt til handlingen gir ingen logisk mening. Ihvertfall så lenge andre tilsvarende verktøy med nøyaktig samme funksjon og skadepotensiale ikke forbys.

 

Det er jo akkurat slike avgjørelser vi prøver å hindre.

Edited by AndersR
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@AndersR, det er nok ikke mange her inne som er uenige sånn i prinsippet.

 

Vi må likevel forholde oss til at vi lever i et slags demokrati, der et flertall av de folkevalgte har sagt klart ifra at Mini 14 skal forbys.

 

Det nytter ikke hvor mye vi enn skriker om at flertallet tar feil, det vi må gjøre nå er skadebegrensning- og kanskje klare å vinne noe annet i stedet.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, AndersR said:

prinsippient grunnlag er tragisk at man har akseptert at Miniene skal forbys sånn helt uten videre.

 

Vi legger opp til en stilletiende aksept for at hva som helst kan forbys, så lenge noen på et eller annet tidspunkt som ikke burde hatt det, har brukt det til noe strengt ulovlig, som medfører lovens strengeste straff.

 

Er i prinsippet helt enig, men som noen har nevnt lenger opp så har noen lagt mye politisk innsats på bordet for å få denne fjernet. Skal vi kjempe den kampen er jeg redd innsatsen vi må møte dem med ikke er verd risikoen.

 

Om mini-14 mot alle odds skal overleve trur jeg det heller må skje som ett biprodukt av andre små og store gjennomslag framfor åpen kamp. Hvis de folkevalgte selv innser at det det byråkratiske lappeteppet som må til for å få presset dette gjennom er både kostbart og lite elegant, så kanskje.  
Om vi kan få bort tulleregler som f.eks. forbud mot overtre o.l. på halvautomatiske jaktvåpen, samt full kompensasjon for de som vil måtte innlevere sin mini-14, så er det i alle fall såpass mye motvekt på skåla at det forbudet vil smake litt surt.
Det blir litt mer å svare for hvis man velger å gjennomføre dette forbudet/løftet straks man innser at det involverer å bruke ganske mye penger på og veldig spesifikt, og ganske lite elegant, forby "Ruger Mini-14" ved navn. Ettersom den objektivt sett ikke innehar det såkalte "størst skadepotensiale", som noen så ivrig har frontet både i media og i lovbehandlingen.

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det hadde vært enklere å vise hvorfor forbud mot overtre etc er upresist og uegnet hvis man kunne bruke illustrasjoner. Opplegget på regjering.no er ment for å lime inn ren tekst, men det er mulig å levere vedlegg på inntil 10 mb og pdf-format.

 

Noen som vet om de som skal bestemme kommer til å se på bilder om vi lager et vedlegg med illustrasjoner? Eller vil de bare forholde seg til et redigert klipp og lim produkt med tekst hentet fra de ulike høringsuttalelsene?

 

Jeg har spurt Ian på Forgottenwapons.com, vi får lov å bruke hva vi vil av bilder fra nettsiden hans. Tenkte å vise at forbud mot overtre rammer noen av de eldste hel-sivile halvauto jaktriflene som fantes, at overtre slett ikke er noe spesielt militært eller har noe som helst med skadepotensiale å gjøre. 

Videre så finnes det en liten håndfull eksempler på halvauto laget for militært bruk, uten overtre. Ikke mange, men de finnes. Militær halv- og helauto uten frittstående pistolgrep er der mange av.

 

De sjeldneste gamle halvautoene som ligger an til å forbys finnes neppe i Norge, men her er noen titalls jakt-registrerte Remington model 8 og 81 som har et rør utenpå hele lengden av pipa.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...