Jump to content

Høringsnotat, ny våpenforskrift


Recommended Posts

49 minutter siden, Vargen skrev:

@Lille Arne, jeg leser det likt som deg. Men hva skjer med manuell repetervåpen som har mer enn 10 skudds magasin? Greit nok at man får beholde dem, men oppstår det et reelt omsetningsforbud så man ikke kan selge bruktvåpen? Jeg ser i farten ikke noen hjemmel til å gi disp for sportsskyttere med nok aktivitet en gang, annet enn for halvauto. Dette kan ikke være meningen?

Tenker du på våpen med fast magasin? De må antagelig plomberes permanent for å kunne videreselges, slik som tilfellet i prinsippet har vært for magasinhagler siden 2009. 

 

Jeg ser også bare anledning til å gi dispensasjon til halvautomatiske rifler for sportsskyttere - det virker svært ulogisk at ikke dispensasjonsregelen skal gjelde også manuelle rifler.

 

Det bør antagelig legges inn i § 4-4:

 

§ 4-4 Halvautomatiske rifler og rifler med stor patronkapasitet til sportsskyting

 

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar som er godkjent til jakt etter § 4-1 i denne forskrifta til sportsskyting.

 

Politiet kan gje løyve til erverv av halvautomatiske rifler som nemnt i våpenlova § 5 andre ledd nr. 3 og løyve til erverv av rifler med manuell omlading og magasin med kapasitet til meir enn 10 skot, med dei avgrensingar som følgjer av § 3-1 og § 3-2 i denne forskrifta til personar som:

 

1. har gjennomført tryggingsopplæring, som vert arrangert av skyttarorganisasjonen, og

2. har i minst to år vore medlem i skyttarorganisasjon som har eit godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og

3. har gjennomført minst 10 organiserte treningar og minst 10 opne stemner arrangert av skyttarorganisasjonen i dei siste to åra.

 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • Replies 551
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Høringsarbeid- NOJS står fremdeles på lista over høringsinstanser, klarer vi å bidra til tross for at organisasjonen ligger med brukket rygg?   Som så mange andre har jeg dessverre sovet i t

Jeg vil takke psAico, Vargen og Wintel for arbeidet med høringssvaret til NOJS. Sett opp mot svarene til de fleste andre organisasjoner er NOJS sitt utrolig bra! Vi trenger Ildsjeler som dere. Jeg vet

Forslag til videre tekst, et utkast i alle fall:   Skytesport er internasjonal idrett, og norske skyttere har oppnådd gode resultater i internasjonale mesterskap i en rekke grener. Som all anne

Posted Images

1 time siden, vavlo skrev:

Når har iaf Tyskland tillatt en av de småtassene til sivilt bruk( husker ikke hvilken i farten), så etterhvert vil det finnes et utvalg av egnet ammo / komponenter for sivil bruk. Er det da noen åpenbar grunn til at den da burde være forbudt? Ulovlige prosjektiler eller ammo burde ikke være noe argument. Det finnes jo også til feks .223 og .308. 

Jeg ser ingen som helst åpenbar grunn til at patroner med ytelse som vanlige småviltpatroner skal være forbudt. Et tynt argument er at det vil være "lett" tilgjengelig ammunisjon med spesielt god effekt mot politiets og Forsvarets beskyttelsesvester - men denne ammunisjonen er i utgangspunktet forbudt, og Forsvaret er langt fra så slepphendt med ammunisjon lenger som det en gang var. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

@Lille Arne, ja tenkte hovedsakelig på fast magasin. Det er vel enkelte av disse som ikke lar seg plombere på enkelt vis, hvordan er det med Henry rifler for eksempel?

 

Edit: Og skal det være nødvendig med to års karantene for å kjøpe en bøylerifle til cowboy action? Hva med å tillate større magasin på manuell repeter til sportsskyting uten karantenetid (men med krav til sikkerhetskurs osv)? Da kunne SWS fortsette som før uten å pålegges samme karantenekrav som DSSN, og DSSN- skyttere kunne delta i manual rifle under karantenen så de får opparbeidet aktivitet.

Edited by Vargen
Glemte noe
Link to post
Share on other sites

Det er ikke bare Minirifle, men også IPSC manual action er også festlig i denne sammenheng. Manual action er populært blant de som ikke hittil er kvalifisert til å kjøpe halvauto sportsrifle (i praksis en AR15) i tillegg til spesielt interesserte som av ulike grunner foretrekker slike våpen. Disse benytter pumperifler, bøylerifler og vanlig boltaction varianter. På samme måte med jaktgodkjente .22lr rifler til minirifle kan du kjøpe dette etter 6 måneders karantene.

Men magasiner til dette? Nei, det må de vente to år med å kjøpe!

 

Er magasinet virkelig farligere enn våpenet?

Edited by AndersR
Link to post
Share on other sites
4 timer siden, Vargen skrev:

@Lille Arne, ja tenkte hovedsakelig på fast magasin. Det er vel enkelte av disse som ikke lar seg plombere på enkelt vis, hvordan er det med Henry rifler for eksempel?

 

Edit: Og skal det være nødvendig med to års karantene for å kjøpe en bøylerifle til cowboy action? Hva med å tillate større magasin på manuell repeter til sportsskyting uten karantenetid (men med krav til sikkerhetskurs osv)? Da kunne SWS fortsette som før uten å pålegges samme karantenekrav som DSSN, og DSSN- skyttere kunne delta i manual rifle under karantenen så de får opparbeidet aktivitet.

 

Jeg har lest opp og ned i EU-direktivet og blir i grunnen mest svimmel - men:

 

I artikkel 5 settes det opp krav om at statene skal inndra tillatelsen til å inneha våpen i kategori B for våpeneiere som er i besittelse av et magasin som kan inneholde mer enn ti skudd. Unntak kan gjøres for våpeneiere som har fått tillatelse etter artikkel 6 eller 7.

 

Artikkel 7 er regler for å beholde våpen som skifter kategori som følge av direktivet ("grandfathering"), og dermed ikke interessant her.

 

Artikkel 6 setter opp regler for hvem som kan få tillatelse til å eie våpen i kategori A, punkt 6 og 7. Dette er halvautomatiske våpen. 

 

Mangelen på logikk (du kan få eie store magasiner til manuelle våpen bare om du har tillatelse til å eie halvautomatiske våpen) ser ut til å være hentet rett fra direktivet. Så kan man kanskje argumentere for at det er urimelig å ikke få kjøpe store magasiner til manuelle våpen om man likevel tilfredsstiller kravene til å å kjøpe halvautomatiske våpen med store magasiner - og at det er unødvendig å måtte gå veien om å kjøpe/søke ervervstillatelse for et halvautomatisk våpen om man bare ønsker å konkurrere med et manuelt. Men jeg greier ikke å se at det er mulig å lage lempeligere regler for å kjøpe sentertente sportsvåpen med manuell mekanisme og store magasiner enn for å kjøpe halvautomatiske våpen med store magasiner. Muligens unntatt at karantenetiden kan settes til 12 måneder - det er minstekravet i artikkel 6, (c)(i)

 

 

 

Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, Lille Arne skrev:

I artikkel 5 settes det opp krav om at statene skal inndra tillatelsen til å inneha våpen i kategori B for våpeneiere som er i besittelse av et magasin som kan inneholde mer enn ti skudd. Unntak kan gjøres for våpeneiere som har fått tillatelse etter artikkel 6 eller 7.

Dette er jo i direkte konflikt til forslaget i Norge, der man sier at eierskap i seg selv ikke er noe problem, og at det kun er nyinnkjøp som ikke er akseptablet.

Jeg trodde hele greia med disse direktivene var at det var "umulig" å ikke følge dem (selv om åpenbart ingen andre land i EU gjør det), så jeg er naturlig nok forundret over å lese at forslaget som er fremlagt faktisk motsier direktivet direkte.

Men jeg har ingen protester.

Link to post
Share on other sites

@Lille Arne, det bør vel uansett lengde på karantenetid tas med en mulighet for å få løyve på manuell repeter med store magasin. Slik det står nå kan man etter to års aktivitet få løyve på en AR men ikke på en 1873 Winchester-klone, det kan umulig være meningen.

 

Link to post
Share on other sites
På 18.3.2020 den 3.25, Vargen skrev:

Høringsarbeid- NOJS står fremdeles på lista over høringsinstanser,

[...]

Jeg foreslår at vi brukerne på Kammeret hamrer ut et forslag til høringsuttalelse, i alle fall om de punktene vi klarer å oppnå noenlunde enighet. Vi presenterer så forslaget til styret, som vel er de eneste som formelt sett kan avgi uttalelse på vegne av NOJS.

[...]

Dette var et veldig fint utkast! Enig i at det er viktig å applaudere de gode endringene som ser ut til å komme, dette er veldig viktig. Samtidig bør vi argumentere saklig på et par punkter hvor det ikke er nødvendig å gå lengre enn det man har blitt enig om i EU.

 

Noen tanker:

 

 

 

1. Harmonisere med EU på 30/60 totallengde. Det er kun Norge og Finland som har 40/84 cm lengdekrav, og den nye finske våpenloven ser ut til å ha endret dette til å være lik hovedregelen for Europa på 30/60. Kilde: Våpenlov på nettsiden til det finske justitieministeriet, seksjon 6a, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980001#L1P6a Nederst på siden ser det ut som den nye finske loven er i effekt fra 1. mars 2020.

 

Mener det går an å argumentere saklig for at vi kan rette oss etter EU-regelen om lengdekrav på 30/60 cm. Dette bør være interessant for både NJFF, DSSN og langholdsskyttere.

 

Dynamisk fordi: For breddeskytterne våre kan da konkurrere i dynamisk med vanlig 16 toms (40 cm) pipe og normal innskyvbar kolbe uten dagens dikkedarier om å måtte plombere kolben og sveise fast munningsbrems for å få de siste ekstra cm for å nå 84 cm på totallengden. Dette er særlig relevant for skyttere med liten kroppsbygning (f.eks. en del kvinner og junior). Vanlige AR-rifler med innskyvbar kolbe og 16-toms pipe må i dag ofte plomberes før import eller bytte til annen kolbe som er et par cm lengre. For toppskytterne våre betyr 30/60 at de kan være mer konkurransedyktige på PCC-stevner i Europa (30/60) og i USA (30/66), i motsetning til dagens norske krav (40/84).

 

Jegere og langholdsskyttere fordi: Hundeførere trenger ikke lenger å søke om unntak fra 40/84 regelen. Andre moderne sportsrifler som har foldekolbe kommer i dag ofte akkurat under 84 cm kravet om totallengde. Det særnorske lengdekravet gir allerede i dag problem med import av en del jakt- og sportsrifler med foldekolbe (for eksempel Ruger Precision Rifle i 6,5 Creedmoor), som dermed må modifiseres spesielt for det norske markedet før import, noe som kan være lite interessant å gjøre for europeiske og andre internasjonale våpenprodusenter.

 

2. Harmonisere med EU sin standard magasinkapasitet på 10 for både hagle og rifle, og 20 for pistol.

Mener at vi bør rette oss etter EU sine magasinbegrensninger både for hagle og rifle. Altså 10 skudd som standard for begge, med unntak for sportsskyttere. Ser for meg at det kan bli mye styr med import av jakthagler fra statene som tar f.eks. 6 eller 7 skudd, så en grense på 10 for hagler bør gjøre salg og håndheving mye enklere. Videre bør det som nevnt spesifisere at kapasiteten til rørmagasin måles med lengste patronlengden som våpenet er kamret for. Det kunne også vært en åpning for at Politidirektoratet etter nærmere bestemmelser kan tillate halvauto-hagler med boksmagasiner, dersom vi skulle få dynamisk hagle i fremtiden.

 

3. Unntak for salongmagasiner til .22 LR og .17 HMR, dette i tråd med EU. Andre tilsvarende salongkaliber bør også kunne godkjennes av POD i rundskriv. For eksempel: "Politidirektoratet kan også gjøre unntak for andre salongpatroner med lignende dimensjoner og hylsevolum."

 

4. Presisere eller fjerne bestemmelsen om overtre: " ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa". På grunn av "annan innretning" vil, slik som det står nå, alle halvauto jaktvåpen med jernsikte på løpet eller med kikkertsikte som stikker ut over løpet kunne tolkes som forbudt. Dersom loven er ment å ramme bare overskjefte som gjør at man kan holde på oversiden av pipen uten å bli brent, så blir det en mye mer presis formulering om man utelater "annan innretning". Selv om hele bestemmelsen er helt tullete så er den nok skrevet spesifikt for å forby Mini-14 til jakt. Som nevnt er det derimot ikke uvanlig at jaktrifler har overtre, og vår kjære Kongsberg M67 konkurranserifle er jo et annet eksempel på rifle med overtre.. Men om vi vil ha bort hele bestemmelsen må vi nok komme med et bedre forslag til tekst som forbyr Mini-14 til jakt med bare en generell setning. Det positive er iallefall at man prøver å sette tydelige kriterier for godkjente halvautorifler til jakt. Jeg tror det kan bli bra om vi får utelatt "annan innretning".

 

5. Måling av kapasitet på rørmagasiner. På for eksempel vanlige bøylerifler og hagler avhenger kapasiteten på rørmagasinet av hvilken patron man bruker. F.eks. 12/89 vs 12/70. Ettersom det er ingen grenser for hvor kort eller lang ammunisjon man kan lage, så bør kapasiteten til rørmagasin bestemmes utifra den lengste patronen som våpenet kan kamres med. På en 12/89 hagle bør dermed kapasiteten på rørmagasinet måles med 12/89-patroner.

 

6. Manuelle våpen med fast magasin. Det er nevnt en del utfordringer med manuelle våpen med fast ikke-avtagbart magasin, for eksempel bøylerifler. Mitt inntrykk var også at magasinbegrensningene bare skulle ramme halvautomatiske våpen. Avtagbare magasiner med høyere kapasitet kommer uansett til å kreve tillatelse for å kjøpe, så et ikke-avtagbart magasin som fast sitter i et manuelt våpen burde man kunne spørre om det kan gis unntak for?

 

7. Manuelle våpen med avtagbart magasin. Det er absolutt en ulempe om dynamiskskyttere ikke kan delta i manuell rifle under karantenetiden med mer enn 10-skudds magasin.

 

8. Blankvåpen: Ser ikke helt poenget med å forby blankvåpen, dette er vel gjenstander ment som dekorasjon? Hvorfor skal et sløvt dekorasjonssverd til pynt være forbudt, mens et skarpt sverd er lov? Ville heller hatt førstnevnte (et sløvt sverd) på veggen i stua mi. Som nevnt savner jeg en definisjon på blankvåpen, og ser heller ikke helt poenget. (En sløv kastestjerne er fortsatt en kastestjerne, og er allerede forbudt, osv.) Ser absolutt ikke noe poeng med å ha "godkjenning" for å samle sløve sverd, så med mindre noen andre kan overbevise meg synes jeg iallefall vi bør ha lov å stille spørsmål om hva som er tenkt.

 

9. Magasin på halvautomatiske jaktrifler: Hva menes med "frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10" ? Det begynner jo å bli mer og mer populært med standardløsninger på magasiner. For eksempel bruker mange, mange langholdsrifler AICS-magasiner. Dette betyr at man som forbruker kan kjøpe et nytt 5-skudds magasin av god kvalitet til for eksempel 250 kroner istedenfor et sært fabrikkmagasin til 2500. Selv om produsenten selger et 5-skudds magasin med riflen, så vil det alltid, uansett våpentype, kunne finnes noen som lager for eksempel kompatible 20-skudds magasiner. Betyr det at riflen blir forbudt? Hva hvis produsenten senere begynner å tilby magasiner med høyere kapasitet, til for eksempel kun det amerikanske markedet? Ettersom man alltids kan konstruere et høykapasitetsmagasin til et hvilket som helst våpen kan denne setningen tolkes som at man selektivt kan forby et hvilket som helst våpen med avtagbare magasiner basert på et hypotetisk scenario. Foreslår at setningen endres til "brukes med våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10" , i tråd med EU-lovene.

 

10. "Opprinnelig konstruert for jaktbruk". Det er veldig vanskelig å si hva et våpen opprinnelig er konstruert for, da de fleste våpen med en viss utbredelse har en viss bruk av både myndigheter, jegere og sportsskyttere. Likte forslaget til Vargen om at:

Sitat

Legg til et nytt ledd: Politiet kan for enkelte våpenmodeller dispensere for krav om at våpenet opprinnelig skal være konstruert for jaktbruk, når dette finnes ubetenksomt for samfunnssikkerheten. Slik dispensasjon gis i form av en liste over godkjente modeller med stående dispensasjon, ut over den generelle godkjenningen.

 

11. Internasjonal tilknytning. Var litt skeptisk til at det stilles krav om å være tilknyttet internasjonal skytterorganisasjon. Hvilken liste over godkjente internasjonale skytterorganisasjoner skal legges til grunn? DFS er såvidt jeg vet ikke tilknyttet noen internasjonal organisasjon, og PRS er såvidt jeg vet heller ikke er tilknyttet noen internasjonal organisasjon og kan dermed ikke bli godkjent for erverv. Nå er jo Norges Skytterforbund tilknyttet ISSF, men feltskyting med pistol er et annet eksempel på en særskandinavisk skytterform som kunne fått problemer med å oppstå i dag. Denne bestemmelsen vil nok ikke føre til noen store problemer i praksis i nær fremtid, ettersom det er mange godkjente skytterforbund i Norge i dag som kan ta eventuelle nye disipliner under vingene sine. Tror ikke det er vits å krangle på dette, og vi får heller se det positive ved at vi får en liste med tydelige regler å forholde oss til. Forslaget mitt er å la dette ligge. Man kan fremdeles opprette nye forbund og arrangere stevner med våpen ervervet til andre grener eller jakt, kravet gjelder kun erverv.

Edited by Midt-I
 • Like 6
 • Thanks 5
Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Vargen skrev:

@Lille Arne, det bør vel uansett lengde på karantenetid tas med en mulighet for å få løyve på manuell repeter med store magasin. Slik det står nå kan man etter to års aktivitet få løyve på en AR men ikke på en 1873 Winchester-klone, det kan umulig være meningen.

 

 

Frankrike har greid å tolke direktivet dithen at manuelle våpen med magasin for mer enn 10 skudd (men mindre enn 30*) er i kategori B. Finland regner også bare halvautomater med mer enn 20/10 skudds magasin som "Särskilt farliga skjutvapen" med krav om 12 måneders aktivitet i godkjent forbund. Jeg antar at fransk og finsk justisdepartement har bedre forutsetninger for å lese direktivet enn meg - så jeg må nok ha misforstått.

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2250

 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980001#L1P9

 

*Dette ser ut til å være en særfransk innskjerping - det står ingenting om 30 skudds magasiner noe sted i direktivet.

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Midt-I said:

Ser ikke helt poenget med å forby blankvåpen, dette er vel gjenstander ment som dekorasjon? Hvorfor skal et sløvt dekorasjonssverd til pynt være forbudt, mens et skarpt sverd er lov?

Ser heller ikkje behovet for å ta inn blankvåpen i våpenloven slik som her, mulig sammenheng med "machete forbudet" dei vil ha?
Usikker på kva verdier som er rundt i dei norske hjem, men man skal ikkje sjå vekk ifra at det er store verdier som blir "ulovlige" over natten i denne seksjonen og.

Dog. Vil ikkje "blankvåpen" uten ein definasjon, dekke både eit gammelt dekorasjons sverd fra 1700 tallet, og eit nytt produsert i går?

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Nå begynner det å komme mye bra her, kvalitetsdiskusjon!

 

Jeg tror vi bør komme med et bedre forslag til tekst som tydelig forbyr mini 14 uten å blindt ramme så mye annet.

 

Sorry mini-entusiaster, men en hard realitet er at mini ryker okkesom- og da kan vi heller oppnå litt velvilje ved å legge til rette for en helt klar og utvetydig hjemmel til å inndra akkurat den rifla. Samtidig bør vi under punktet "økonomisk konsekvens" gå for kompensasjon for de som får sine våpen inndratt.

 

Videre så ser vi at departementet foreslår noen mindre endringer i selve loven. Da bør vi også kunne foreslå endringer.

 

Paragraf 5 annet ledd pkt 3 sier i dag "halvautomatiske rifler som opphavleg er konstruerte for heilautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet".

 

Det er som nevnt vanskelig å si sikkert hvorvidt et våpen opphavelig er konstruert for det ene eller andre formål- med unntak av mini 14 hvor man så vidt jeg husker har konstruktøren Jim Sullivans egne ord på at den hovedsakelig var ment for det sivile markedet.

 

Flere av våpnene på dagens godkjenningsliste er basert på militære konstruksjoner,  og er i varierende grad endret på for å kunne regnes som sivile våpen med lavere magasinkapasitet, tommelhull eller annen sivil stokk osv. Det kan lett oppstå tvist omkring hvor grensen til "militært opphav" egentlig går, de fleste moderne våpen har jo elementer av tidligere militære konstruksjoner i seg ettersom fabrikanter stort sett velger velprøvde tekniske løsninger. 

 

 

 

Videre så har ikke EU noe forbud mot halvautomater med militært opphav, det nærmeste en kommer er i en av kommentarene til en endringsforskrift til direktivet. Der heter det noe sånt som "våpen som er konstruert for militæret OG som har omstillerfunksjon for helautomatisk ild". Min utheving, EU har OG der vår 5 annet ledd pkt 3 har ELLER. Dette finnes ikke igjen i selve direktivet, som har mer objektive krav uten referanse til militært opphav.

 

Direktivet har heller ikke noe punkt om overtre eller andre vage kosmetiske detaljer uten betydning for skadepotensiale.

 

Derimot har direktivet spesifikt plassert halvautomatiske langvåpen med mekanisme som ligner på automatvåpen i kategori B, altså tillatte våpen, under forutsetning av at de ellers oppfyller lengdekravet og magasinkapasitet osv. Dette punktet synes å være spesifikt myntet på siviliserte halvauto utgaver av AK og desslike. EU synes altså at en Molot Vepr er helt OK tross likheten med AK.

 

Jeg foreslår å endre loven til "halvautomatiske rifler som opphavleg er konstruerte med omstiller for helautomatisk funksjon".

Dette implementerer EUs klassifisering av slike våpen som forbudte, poenget med bestemmelsen er at man ikke skal kunne ha en "select fire" rifle hvor kun omstilleren er byttet, tilsvarende AG3 med grå omstiller slik HV-ungdommen brukte i sin tid. 

 

Samtidig oppnår man ved å fjerne forbudet mot militært opphav- hvis man også fjerner forbudet mot overtre- at det åpnes for eldre halvautomater med lav magasinkapasitet, så som Garand. Slike våpen har på ingen måte større skadepotensiale enn sivile våpen i samme kaliber og med samme eller større magasinkapasitet, så det finnes ingen samfunnsinteresse av å forby dem. Flere av dem synes også å være velegnet som jaktvåpen, og er så vidt jeg vet tillatt som jaktvåpen i flere land vi kan sammenligne oss med.

 

Endringen gjør at pkt 3 ikke kan brukes som hjemmel for å inndra mini, men som nevnt var den ikke brukbar til det uansett siden mini ikke var konstruert for militære eller politiet. 

 

En mer passende hjemmel er pkt 5 om "særlig farlige egenskaper". Dette er også i tråd med direktivet og dets forarbeider, hvor magasinkapasitet er nevnt som begrunnelse for at et våpen skal anses som særlig farlig og derfor plasseres i kategori A. Jeg tenker at pkt 5 bør stå som det står, og at det utdypes i forskrifts form. Om man ikke klarer å komme med en generell tekst som rammer presist nok, så får man heller bare forby noen spesifikke modeller. 

Gode forslag til en tekst som rammer mini 14/30 (og muligens noen Valmeter med store magasin??) uten å ramme alt for mye?

 

Siden pkt 3 med eller uten endring er høyst tvilsom som hjemmel for å ta mini 14 bør også paragraf 43 i loven endres til å gjelde hele paragraf fem. Er et våpen blitt forbudt ved regelendring så bør eieren gis en fornuftig tid til å avhende eller deaktivere det, uavhengig av om hjemmelen er det ene eller andre punkt i paragraf 5.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Jeg synes også dette med oppbevaringskontroll er for lettvint behandlet. Med tanke på hvor nært dette er å være ulovlig hadde jeg forventet veldig mye tydeligere regler om hvordan kontrollen skal avtales og gjennomføres. Med denne teksten er det åpent for 48timers varsel og inndraging om eier skulle slumpe være bortreist.

 

Og før noen begynner å gneldre om konspirasjoner og sånt, liv og forskrift bør alltid leses som fanden leser bibelen...

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
29 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

Med denne teksten er det åpent for 48timers varsel og inndraging om eier skulle slumpe være bortreist.

Hva sier dagens lov og forskrift om bortreist våpeneier?  Har noen opplevd å få kontroll mens de var på ferie?

Jeg spurte vår lensmann om dette. "Om dere vil kontrollere meg, og jeg er bortreist på ferie, hva så?". Svaret var at da fikk jeg gjøre en avtale med  politiet så snart jeg kom hjem.

Link to post
Share on other sites

@Chiefen.v-2, det står i forslaget at 48 timer gjelder etter at varselet er mottatt. Jeg leser det som at politiet må forvisse seg om at våpeneieren har mottatt varselet, minst 48 timer før kontrollen tar til. Dessuten er det jo slik at man uansett må snakke med vedkommende for å avtale tidspunkt for kontroll, det har ingen hensikt med hjemmebesøk når ingen er hjemme. Altså, i praksis kan man ikke kontrollere mens våpeneieren er på ferie. Jeg ser ingen reell endring fra dagens rettstilstand, eneste er at det nå presiseres at varselet må være mottatt minst 48 timer før. Ikke bare at varsel er sendt- og dette er en forbedring, om enn en liten en.

Link to post
Share on other sites

Når posten feks har puttet melding om rekommandert sending i postkassen din regnes alle andre varsel som mottatt (greit tips om du har vanskelig nabo og skal bygge litt, pass på når de reiser på 3 uker ferie..) så nei, dette er ikke vanntett.

Link to post
Share on other sites
1 time siden, Vargen skrev:

Nå begynner det å komme mye bra her, kvalitetsdiskusjon!

 

 

 

Har ikke fått med meg alt her, skal du skrive høringsvar?

 

Bortsett fra hva andre har sagt om andre typer våpen så håper jeg en klarer å få luket ut halvauto salongrifler i .22lr og gjerne andre randpatroner fra forbud om høykap magasiner. .22lr er ikke meg bekjent ikke med i EU sine restriksjoner så her går forslaget i Norge over EU regulativ. I tillegg er det rimelig trening/ introduksjon for unge personer/ nybegynnere til dynamisk.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

@Vargen Hvor spesifikt står det i overgangsreglene at Mini 14/30 skal inndras? Jeg finner ikke dette noe sted, verken i den nye loven eller i forslaget til forskrift.

 

Eller er det fortsatt slik at de mener den kan inndras etter § 43 jf § 5 annet ledd nr 3 i den nye loven?

Link to post
Share on other sites

@petrol, jeg forsøker å få til et slags felles høringssvar fra Kammerets brukere ja. Om vi får til å enes om en tekst får tiden vise, håper er at vi kan rydde opp i de mest problematiske tingene uten å ryke uklare om det som kan være i overkant kontroversielt også oss imellom. Anbefaler å bla noen sider tilbake og lese mer av tråden!

 • Like 4
Link to post
Share on other sites

En tekst som rammer Mini 14, 30 og dessverre noen Vlamet vil være:
"Lett tilgang på magasiner over 10 skudd."
Da Mini'ene vel er de eneste som komm er i de kategoriene i dag av de på jakt listen.
Valmetene har jeg ikke intrykk av at det er så lett å få taki magasiner til.

Edited by Elg
Skrive feil
Link to post
Share on other sites

Delvis enig der. Magasin til Valmet har ikke vært i produksjon på årevis, så alle slike i omløp er omfatter av unntak slik at nåværende eier uansett kan beholde dem. 

 

Store magsin til Vepr finnes, men ikke fra originalprodusenten og vil etter ny forskrift ikke kunne importeres/selges til jegere. Jeg antar at det er svært få slike i landet fra før.

 

Mini er nok de eneste i riflekaliber som fremdeles ha store magasin i produksjon fra original produsent, og som det finnes mange magasiner til i Norge allerede.

 

Ulempe: Rammer Camp Carbine og hindrer nye PCC som Ruger etc til jakt.

Link to post
Share on other sites

Forslag, ikke helt renskrevet og kanskje for langt/omfattende:

 

Halvautomatiske rifler hvor magasin med kapasitet over 10 patroner er eller har vært i alminnelig handel. 

Unntak: Våpen som nevnt ovenfor kan beholdes av nåværende eier eller erverves til sportsskyting, dersom magasiner med høy kapasitet til disse gikk ut av produksjon hos original produsent minst 10 år før forskriftens ikrafttredelse og slike magasiner ikke finnes lett tilgjengelig på markedet.

Videre unntas halvautomatiske rifler som benytter pistolmagasin, slike kan beholdes av nåværende eier med de magasiner han besitter 01.04.20  eller erverves/eies etter denne dato med magasiner ikke over 10 skudds kapasitet.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

At Våpenloven revideres, kan man se på som nødvendig. Noe verre er det at loven er uklar. Og at det nå er i selve forskrift makten ligger, utarbeidet av jurister. Uklare (tilsiktet eller utilsiktet) formuleringer kan resultere i dramatiske endring for skyttere og jegere. Og dagens tekst i forskriften, kan endres meget raskt, utifra forskjellige motiver og «strømninger i befolkningen»; Man ønsker færre våpen, færre skyttere osb. Uansett: Det er viktig å gi presise høringsuttalelser, med forklaringer.

Norsk Organisasjon for Jegere og Skyttere med org nr: 993465070

 

 : http://www.bdb.no/bedriftsinfo/Norsk_Organisasjon_For_Jegere_Og_Skyttere/Roller

Sender oss til kammerets hjemmeside:  http://nojs.no/  NOJS drifter jo kammeret, med eget styre, og har mottatt forskriften for høringsuttalelse. Mange gode innspill, kommentarer, påpeking av åpenbare feil osb som må tilflyte departementet. Disse kommenteres i forskjellige innlegg, og kunne med fordel vært sortert i ett, felles dokument.

 

Forslag: Styret lager ett felles dokument med kommentarer, som oppdateres fortløpende (planlagt høringssvar). Basert på innspill i denne tråden. Dette kan være en fordel for oss alle, slik at vi kan påvirke våre egne klubber og lag  når vi skal uttale oss. Dette kan være en stor fordel, da flere kan gi innspill på samme punkter, og således få større innflytelse. Om et slikt dokument allerede er under utarbeidelse, synes jeg det kan legges åpent.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Vargen said:

Det står ikke spesifikt, det er nettopp ett av problemene jeg peker på. Det ser ut som de fortsatt mener par.5 annet ledd pkt 3 ja.

 

Ok, har ikke lest alt som er skrevet, men er enig i at akkurat det ser ganske ullent ut ja. I overgangsreglene i forskriften er det ikke nevnt noen regler for rifler som det ikke lenger kan gis ervervstillatelse til etter § 4-1, slik det er gitt konkrete regler for at våpendeler som blir ulovlige etter § 3-5 må innleveres eller avhendes innen et år.

 

Og det synes jeg er rart. Veldig rart. Det hadde ikke kostet mye å slenge på et ledd om konkrete overgangsregler for Mini 14 og dens like, på lik linje med overgangsreglene for våpendeler som blir ulovlige å inneha, men det er altså ikke gjort.

 

Vi får vente og se, men ut fra dette har jeg fortsatt mine tvil om dette vil resultere i inndragning av alle lovlig registrerte Mini 14. Det er vel liten/ingen tvil om at det ikke lenger vil kunne gis ervervstillatelse til dem etter forskriftens § 4-1, men inndragning? Jeg er fortsatt skeptisk til det, ut fra slik dette er forfattet.

Link to post
Share on other sites

Og den ja. Den er jo ikke med på dagens godkjenningsliste heller, så det skal ikke finnes mange av dem her i landet. Kan disse bygges om til hengslet underbeslag som på vanlig BAR for å gjøre dem lovlige med små magasiner? Eller er det mulig/ønskelig å gi noe annet unntak som dekker disse? En bør huske på at disse etter myndighetenes oppfatning kom inn i landet ulovlig, da de er en annen modell enn BAR og ikke ville blitt godkjent som jaktvåpen om de ble forelagt Kripos med stort magasin. Litt vanskelig å argumentere for at en skal ha unntak slik at de som snek seg til å få registrert et ikke-godkjent våpen skal få lov å beholde dem?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
2 minutter siden, Vargen skrev:

Litt vanskelig å argumentere for at en skal ha unntak slik at de som snek seg til å få registrert et ikke-godkjent våpen skal få lov å beholde dem?

 

Ja, litt vrien den der. Vet ikke hva som vil kreves for å bygge om til hengslet underbeslag, men for meg er det uansett ikke aktuelt. Da er innlevering og full kompensasjon faktisk bedre. De er jo heller ikke helt billige disse BAR Match-riflene.

 

Både for BAR Match, Mini og de andre syntes jeg egentlig bare at det finnes to "gode" løsninger:

 

 1. Eier kan beholde, men ikke selge, la gå i arv osv. Maks 10 skudds magasin. 
 2. Innlevering med full kompensasjon, inkl. kostnad for ekstra magasiner og annet ekstrautstyr som ikke kan flyttes over til en annen rifle (f.eks. justerbar gassblokk til Mini-14/-30)

Ved alt.1 kunne man satt en grense på 2 år: De som har hatt rifla i mer enn 2 år får beholde, under 2 år = innlevering med kompensasjon. Hvis man har hatt en Mini i over 2 år, og ennå ikke brukt den til terror, er nok sjansen for at eier plutselig skal bli terrorist forsvinnende liten. 

 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

@BC.Airn, spørsmålet er om styret vil eller kan gjøre den jobben. Jeg har forstått det slik at man ikke lengre har noen ambisjon eller kapasitet utover selve driften av Kammeret. 

 

Mitt forslag i denne tråden var at vi vanlige brukere utarbeider en tekst som er så ferdig og fullstendig som mulig, og som flertallet her inne kan stille seg bak, for så å be styret levere det som NOJS' høringssvar dersom styret også finner å kunne stå inne for innholdet.

 • Like 6
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Vargen said:

@BC.Airn, spørsmålet er om styret vil eller kan gjøre den jobben. Jeg har forstått det slik at man ikke lengre har noen ambisjon eller kapasitet utover selve driften av Kammeret. 

 

Mitt forslag i denne tråden var at vi vanlige brukere utarbeider en tekst som er så ferdig og fullstendig som mulig, og som flertallet her inne kan stille seg bak, for så å be styret levere det som NOJS' høringssvar dersom styret også finner å kunne stå inne for innholdet.

 

Det er ett veldig bra stykke arbeid som er lagt ned i gjennomgang og analyse av høringsnotatet fra Kammerets medlemmer så langt. 
Det er ett ønske fra styret om å sende inn ett høringssvar på vegne av NOJS. Det er således også ett ønske om at dette svaret er representativt for Kammerets medlemmer/brukere, og det vil derfor være en god løsning om svaret utarbeides av Kammerets medlemmer og sendes inn på vegne av NOJS. Styret tar forbehold om at de kan stille seg bak innholdet i det foreslåtte høringssvaret.

 

Mer info om praktisk gjennomføring m.m. kommer etterhvert.

 • Like 8
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
1 time siden, psAico skrev:

"...Mer info om praktisk gjennomføring m.m. kommer etterhvert…"

Positivt, om dette kan forstås dithen at styret jobber med en felles uttalelse.

Kan ikke dette legges ut så vi andre får se etter hvert som arbeidet skrider frem?

Siden NOJS er høringspart, så er dette utrolig viktig og nødvendig.

 

Jeg har definitivt den tillit til styret i NOJS (kammeret), at de viktige momenter blir tatt med.

Edited by BC.Airn
Skrivefeil
Link to post
Share on other sites

Et muligens lite gjennomtenkt forslag:

 

Par.5-5 i forslaget gir som nevnt fritak fra behovskrav og forbundstilknytning for visse kategorier nyproduserte svartkruttvåpen: munnladet rifle, hagle, pistol og muskett samt perkusjonsrevolver som lades i tønne og kammerladere.

 

Hvorfor snevre inn på denne måten, og ikke bare regne alle svartkruttvåpen som ikke benytter enhetspatron i en kategori?

 

Mange eldre og mer primitive svarktkruttvåpen passer ikke helt inn i definisjonene ovenfor, hva med en kort muskedunder? Eller hva med en kanon, for den del? Historiske munnladningsrifler passer ikke alltid inn i lengdekravet til moderne våpen, selv ikke 30/60 cm som i EU, og andre land ser ut til å tillate alskens merkelige kreasjoner. Middelaldersk håndkanon, anyone? Primitivt ildrør montert på en kjepp er ikke spesielt skadelig for samfunnet, tør jeg påstå.

 

Skyting med miniatyrkanon er en konkurransegren i rask vekst i Storbritannia blant annet, organisert i MLAGB som er en britisk søsterorganisasjon til NSU og også er medlem av samme internasjonale organisasjon MLAIC. Slike miniatyrkanoner har om mulig enda mindre misbrukspotensiale/skadepotensiale enn f.eks. en munnladet pistol, men de faller utenfor de kategorier som blir tillatt etter forskriften. 

 

Mitt syn er at en ikke bør sperre for utvikling innen skytesport. Å innføre unødige utstyrsbegrensninger, enten det gjelder miniatyrkanoner eller pipelengde på AR-15, blir som å insistere på at alle nordmenn må bruke treski på langrenn og at alle utlendinger som vil konkurrere i Norge også må bruke treski fordi deres idrettsutstyr ikke er tillatt her. Eller som å nekte innføring av Snowboard som idrettsgren fordi vi har nok ski fra før.

 

Jeg er egentlig ihuga EU-motstander, men når vi først er bundet av direktivet bør vi i størst mulig grad harmonere våre regler med EU når det gjelder tekniske krav til tillatte våpentyper.

 

Og hva med munnladningskanon i full skala? Det finnes et antall slike i privat eie i Norge, de fleste av de riktig store er vel eiet av "reenactor" foreninger o.l, og står gjerne permanent utstilt på gamle restaurerte skanser og befestninger osv. Inntil nylig har disse blitt betraktet som saluttkanoner og som sådan unntatt kontrollplikt, men dagens rettsoppfatning er så vidt jeg vet at de er registreringspliktig fordi det er mulig å avfyre projektil.

 

Saluttering på 17.mai samt historiske spill og gjenskapning av historiske slag osv er viktig kulturbæring og absolutt aktverdige formål. Høy pris og tungvint håndtering av kanoner på flere hundre kilo til over et tonn tilsier at det er svært liten risiko for misbruk av slike. Det faktum at mange munnladningskanoner har fått stå ubevoktet utendørs i årevis, uten å ha blitt brukt til noe kriminelt, underbygger bildet av at disse ikke utgjør noen nevneverdig risiko for samfunnet. 

 

Stort sett er det slik at jo fjernere svartkruttvåpenet er fra de foreslåtte kategoriene, jo mindre praktisk er våpenet til å begå kriminelle handlinger med og jo mindre samfunnsrisiko skapes ved å tillate dem.

 

Mitt forslag til endret tekst par. 5-5:

Politiet kan uten særskilt behovsprøving gje personar som oppfyller krava til alder og personlege eigenskaper etter våpenlova par 15 og 16 løyve til å erverve svartkruttvåpen som lades fra munningen, samt kammerlader og perkusjonsrevolver som lades i tønne (osv om luftvåpen).

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
6 timer siden, Vargen skrev:

Jeg tror vi bør komme med et bedre forslag til tekst som tydelig forbyr mini 14 uten å blindt ramme så mye annet.

 

Det kan gjøres enkelt ved å stryke "annan innretning" fra teksten i forslaget:

ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa"

I tillegg kan det gjøres mulig å søke politiet om unntak, som kan føre en liste over godkjente modeller med skjefte på oversiden av pipen (f.eks. Garand).

5 timer siden, Elg skrev:

En tekst som rammer Mini 14, 30 og dessverre noen Vlamet vil være:
"Lett tilgang på magasiner over 10 skudd."
Da Mini'ene vel er de eneste som komm er i de kategoriene i dag av de på jakt listen.
Valmetene har jeg ikke intrykk av at det er så lett å få taki magasiner til.

 

Liker ikke denne noe særlig. Hva er lett tilgang? Dette høres ut som en blankofullmakt til å forby et hvilket som helst våpen med avtagbare magasiner etter eget forgodtbefinnende. Det kreves jo bare at noen produserer et kompatibelt magasin, så kan POD si at det er "lett tilgjengelig". Eller at det finnes en 3D-printerfil på nett. Nå ser det jo ut som våpenprodusentene stadig standardiserer mer og mer på felles magasintyper (AICS-magasiner f.eks.), og da harmonerer det dårlig med et åpent indre marked med fri flyt av tjenester og varer om vi krever at alle nye våpen skal ha dyre spesialmagasiner. Det trenger heller ikke kreves mye arbeid å bytte til underbeslag for annen magasintype, betyr det også lett tilgang?

 

Nei, her bør vi følge EU-direktivet og si at våpenet blir forbudt når brukeren setter i et for stort magasin uten dispensasjon.
Gjentar det jeg skrev lenger oppe.

 

På 21.3.2020 den 17.43, Midt-I skrev:

9. Magasin på halvautomatiske jaktrifler: Hva menes med "frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10" ? Det begynner jo å bli mer og mer populært med standardløsninger på magasiner. For eksempel bruker mange, mange langholdsrifler AICS-magasiner. Dette betyr at man som forbruker kan kjøpe et nytt 5-skudds magasin av god kvalitet til for eksempel 250 kroner istedenfor et sært fabrikkmagasin til 2500. Selv om produsenten selger et 5-skudds magasin med riflen, så vil det alltid, uansett våpentype, kunne finnes noen som lager for eksempel kompatible 20-skudds magasiner. Betyr det at riflen blir forbudt? Hva hvis produsenten senere begynner å tilby magasiner med høyere kapasitet, til for eksempel kun det amerikanske markedet? Ettersom man alltids kan konstruere et høykapasitetsmagasin til et hvilket som helst våpen kan denne setningen tolkes som at man selektivt kan forby et hvilket som helst våpen med avtagbare magasiner basert på et hypotetisk scenario. Foreslår at setningen endres til "brukes med våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10" , i tråd med EU-lovene.

(et magasin til Sako TRG koster mellom 2300 til 4000,-)

 

Eventuelt kan setningen forslagsvis endres til "brukes uten dispensasjon med våpenmagasin med patronkapasitet over 10."

Edited by Midt-I
 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Vet at §14 har blitt diskutert opp og ned i mente her på forumet og at dette er et tema som folk har vanskelig for å bli enige om, men jeg mener fortsatt at det er verdt å se på  gjeldende §14 opp imot den nye forskriften. Slik det står nå i forslaget (Kapittel 5, 2. avsnitt) fjernes §14 som gyldig ervervsgrunnlag for avdelingsbefal og polititjenestemenn, på bakgrunn av Kapittel 5. Andre ervervsgrunnlag, 2. avsnitt, 3. setning hvor de trekker frem:  "Ved behov for trening utover dette arrangerer dei godkjente skyttarforeiningane eit bredt utval av skyteprogram som vil dekke behovet for våpentrening". Basert på dette utsagenet vil det være vanskelig å beholde den gamle paragrafen i sin eksisterende form, men jeg tenker det er verdt å diskutere muligheten for å videreføre intensjonen bak §14 i den gamle forskriften inn den nye.

 

En mulighet kan være å gi dispensasjon fra karantenekravene (for halvautomatisk rifle og pistol) som nå er festet i forslaget til den nye forskriften (§4-4, 2. avsnitt, punkt 2, og §4-6, 1. avsnitt, punkt 3) for personell ansatt i Forsvaret (på T35-eller-T60-kontrakt) og Politiet (med tilsvarende tilsettingsvilkår) med fast tilsetting som kan vise til tjenstlig behov/relevans basert på stilling/funksjon i form av stillingsbeskrivelse etc.

Resultatet er at ervervsgrunnlaget blir det samme som sivilister og øvrige sportsskyttere må forholde seg til med samme krav til edruelighet, medlemskap, aktivitet og kurs/kompetanse som stilles fra det enkelte forbund, men at paragrafen kun gir dispensasjon fra karantenekravene. På denne måten fjernes det gamle "frikortet", men samtidig ivaretas fortsatt intensjonen fra forrige forskrift i den nye teksten.

 

En slik løsning fjerner behovet for en midlertidig overgangsløsning for øvrige befal og polititjenestemenn som har benyttet seg av §14 uten å være organisert i en klubb i 2+ år idet den nye forskriften trer i kraft, og vil gi et insentiv til å ta opp aktiviteten i en organisert klubb ved å senke terskelen for å bli aktiv innenfor aktuelle klubber/forbund som tilbyr tjenesterelevante skyteprogrammer med tjenesterelevant (og i enkelte tilfeller allerede ervervet) våpen.   
 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

En god plan B slik jeg ser det, men som tidligere nevnt er akkurat pgf. 14 noe vi ser ut til å ha svært motstridende meninger om her på Kammeret. Diskuter den for all del, og blir vi enige om noe så er det bra- men la ikke uenighet om den ødelegge for resten av arbeidet.

 

PF, og formentlig også NOF og BFO, vil komme med høringssvar på dette. Jeg tenker at de ulike organisasjoner bør unngå å drite i hverandres reir i den grad vi klarer det.

 • Like 2
 • Thanks 1
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites

@Midt-I, godt poeng med standardiserte magasiner dersom store deler av bransjen går den veien.

 

Og i samme leia har man problemstillingen med rifler som bruker pistolmagasin, altså det man på "nynorsk" har begynt å kalle PCC for Pistol Caliber Carbine. Der vil et lovlig 20-skudds pistolmagasin være et ulovlig riflemagasin. Kan ikke gjøre det ulovlig å eie magasin til pistolen sin bare fordi noen lager en rifle som kan bruke samme magasinet- og hva med dem som eier både rifle og pistol som passer samme magsin? Canada er selvsagt ikke bundet av noen EU-regler, men de har en tilsvarende magasinbegrensning. De løste akkurat dette problemet ved å definere alle pistolmagasin som lovlig e pistolmagasin med høyere kapasitet, uavhengig av om de ble brukt i en rifle.

 

Marlin model 45 kunne fremdeles være lovlig dersom man regner fabrikk-magasinkapasiteten på 7 skudd uavhengig av at det finnes noen upålitelige kjempelange single-stack 1911 mags med høyere kapasitet.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Det kan kanskje være lurt å argumentere for de endringene vi er enige i, i tilfelle andre høringsinstanser gir negative uttalelser om de samme punktene.

 

Bortfall av øvre kaliberbegrensning:

 

Positivt fordi det ikke er noen direkte sammenheng mellom kulas diameter og skadepotensiale. Anslagsenergi er et produkt av kulas masse og hastighet, diameter i seg selv gir ingen indikasjon på hvor kraftig kaliberet er. Eksempelvis er den gamle 12,7x44 nokså grovkalibret, men er ikke kraftig nok til storviltjakt.

 

Grove kalibre med tunge store kuler i lav hastighet har begynt å bli populære til jakt med lyddemper, fordi en tilstrekkelig tung kule kan ha nok anslagsenergi til å være lovlig på storviltjakt tross lav hastighet. Skal man få dempet lyden skikkelig kan ikke kula "bryte lydmuren", og med liten kulediameter er det vanskelig å lage kula tung nok uten at den blir uatabil og upresis. Fjerning av kaliberbegrensning øker derfor muligheten til å jakte storvilt uten å skade sin egen eller jakthundens hørsel.

 

Det ovenstående er alt for langt når det vi egentlig vil si er "helt enig", noen som vil komme mer en kortfattet uttalelse på dette punktet?

 

Link to post
Share on other sites
17 timer siden, Vargen skrev:

Marlin model 45 kunne fremdeles være lovlig dersom man regner fabrikk-magasinkapasiteten på 7 skudd uavhengig av at det finnes noen upålitelige kjempelange single-stack 1911 mags med høyere kapasitet.

 

Det blir kanskje et tolkningsspørsmål? Det finnes jo 15-skudds 1911 single stack magasiner i .45 ACP. Om de fungerer pålitelig vet jeg ikke, men det finnes/er konstruert. Marlin Camp Carbine ser ut som den ble produsert mellom 1985-1999, og 1911 magasiner med 11 skudd eller mer har jo vært tilgjengelig i denne perioden. Betyr det at riflen har vært konstruert for magasiner med høy kapasitet (selv om den bare har blitt solgt med f.eks. 7-skudds magasin)? Blir som sagt et tolkningsspørsmål. Jeg mener det ikke går an å skille på magasintype/design et våpen er konstruert for, men det vi kan skille på er hvilken kapasitet magasiner som faktisk settes i våpenet har. Det er jo dette EU-reglene sier, og jeg synes forskriften bør være i tråd med dette: Våpenet blir forbudt om man setter i et magasin man ikke har dispensasjon til.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Helt enig. Jeg bare påpeker at her er flere problemstillinger avhengig av hvordan forskriften til slutt blir seende ut.

 

Jeg kan heller ikke se at EU sier noe om kjøp av 20-skudds pistolmagasin som kan passe i en rifle, en må vel kunne anta at et vanlig Glock-magasin er i fritt salg til pistolskyttere der selv om slike kan benyttes i en del PCC rifler? 

 

Tilsvarende burde en Camp Carbine model 45 være tillatt, det er ikke Marlins feil at andre har produsert lengre magasiner opp gjennom historien.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...