Jump to content

Høringsnotat, ny våpenforskrift


Recommended Posts

17 minutter siden, Vargen skrev:

Mottatt.

 

Nå skal man ikke stole så mye på Wikipedia kanskje, men på fransk wiki står halvautomatiske våpen tilsynelatende som en undergruppering av repetervåpen.

 

Noen som har tilgang på forarbeidene til direktivet og kan si noe om hva som egentlig var tenkt?

 

Jeg må rette meg selv litt her, det finnes en fransk sammensetning (også i fransk våpenlovgivning) som heter "halvautomatisk repetisjon" - og tilsvarende "automatisk repetisjon" og "manuell repetisjon". Men i EU-direktivet er ikke disse sammensetningene i bruk, bare "(hel)automatisk", "halvautomatisk" og "repetisjons-" , og det er åpenbart at det siste er underforstått manuell repetisjon. Franske offisielle tekster er heller ikke konsekvente, noen ganger står det "halvautomatisk repetisjon" og "manuell repetisjon", andre ganger bare "halvautomatisk" og "repetisjon" (underforstått manuell). 

 

Å håpe på en skrivefeil/misforståelse er nok ikke noe å basere seg på. 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • Replies 564
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Høringsarbeid- NOJS står fremdeles på lista over høringsinstanser, klarer vi å bidra til tross for at organisasjonen ligger med brukket rygg?   Som så mange andre har jeg dessverre sovet i t

Jeg vil takke psAico, Vargen og Wintel for arbeidet med høringssvaret til NOJS. Sett opp mot svarene til de fleste andre organisasjoner er NOJS sitt utrolig bra! Vi trenger Ildsjeler som dere. Jeg vet

Forslag til videre tekst, et utkast i alle fall:   Skytesport er internasjonal idrett, og norske skyttere har oppnådd gode resultater i internasjonale mesterskap i en rekke grener. Som all anne

Posted Images

Greit nok. Men vi kan kanskje likevel argumentere for at repetervåpen med fast magasin kan gis et unntak uten at det er betenkelig for samfunnet?

Jeg ser ikke helt for meg en haug masseskytinger utført med kloner av 1873 Winchester selv om den har plass til flere enn ti skudd.

 

Edit: videre gjør det kanskje ingen skade å be departementet undersøke om EU virkelig mener å forby store magasin til manuelt repeterte våpen, jamfør den tilsynelatende selvmotsigelsen i at en i følge direktivet ikke har restriksjoner på kjøp men skal inndra våpen fra dem som har. Dette gir jo ingen mening om det er slik direktivet skal forstås.

Edited by Vargen
Link to post
Share on other sites

Og når vi først snakker om mulige misforståelser, har du sett på paragrafen om unntak fra aldersgrense? Jeg er rimelig sikker på at det ikke er meningen å forby noen under 18 å kjøpe våpen i butikk men tillate erverv på andre måter enn kjøp. Den bestemmelsen mener jeg har klart forakjellig betydning på ulike språk slik den er gjengitt på EUs egne sider som lenket til lengre opp i tråden.

Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Øystein said:

 

JEg tror du roter noe jævla med begreper her. INGEN stopper deg å lage eller bli medlem av en organisasjon (med mindre den bryter noen lover,). Men det gir deg IKKE automatisk rettigheter som andre organisasjoner har. 

Er det samme med masse andre ting.

 

At jeg starter en "fagforening" for personer som heter Øystein, gir ikke meg rett til å påkreve bedriften min til å høre på meg. Fordi kriteriene for å bli ANNERKJENT ikke er tilstede. 

Jeg er ikke her for å hevde at jeg har rett eller for å vinne en diskusjon, men for å skape en debatt som belyser saker fra flere sider, slik at vi kan skape en forståelse for hvorfor ting er som de er. Alternativt, at noen ting burde være annerledes.

Hvis du mener jeg roter med begreper så forklar heller hvilke, enn å komme med eksempler som er så satt på spissen at de mangler relevans. 

I eksempelet, som ikke er mitt i utgangspunktet, kan vi for ordens skyld anta at de andre objektive kravene er oppfylt, altså er det snakk om en seriøs skytterorganisasjon som har:

Quote

 1. eit eige styre, 2. ein stabil drift og økonomi, 3. er registrert i Enhetsregisteret, 4. er open for medlemskap for personer frå heile riket, 8. har eit teknisk skyteprogram som skildrar organisasjonen sine skytedisipliner


Da er det ikke snakk om automatisk å få samme rettigheter som andre organisasjoner har, men heller det å gis samme mulighet og de samme forutsetningene for å lykkes som som da dagens organisasjoner var i sin spede barndom. Skyting er nå en gang sånn at der må være våpen for at det skal kunne være aktivitet. I praksis er det sånn at mange krysser over fra fra andre forbund og kommer i gang med våpen ervervet til andre bruksområder, men er det prinsipielt riktig at skytesport ikke skal kunne oppstå fra ett vakuum? Nå setter jeg ting på spissen selv, men ett lovverk som ikke tillater etableringen av den første organisasjonen av sitt slag, er vel ikke noen seier for demokratiet?
Skyting som idrett kunne ikke oppstått i Norge under de forutsetningene som er foreslått:

Quote

5. er tilknytt ein internasjonal skyttarorganisasjon, 6. har minst 10 lokallag, 7. har terminliste med minst 10 opne stevner per år

Er det da riktig at disse forutsetningene skal ligge til grunn for videre utvikling av skytesporten? 

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Kan vi komme fram til et akseptabelt kompromiss? Jeg vil tro de fleste her skjønner at det skal mye til for å overbevise myndighetene om at totalt frislipp er veien og gå, dit vil vi kanskje ikke selv helller. Samtidig synes i alle fall jeg det er uheldig om man nå skal stenge døra for eventuelle nykommere- spesielt siden det primært vil ramme skyteformer utviklet i Norge og tilpasset norske forhold.

 

Naturligvis må det være strenge krav til aktivitet og seriøsitet, så ikke "Groruddalen Jihadskyteklubb" eller "Harley-gjengens selvforsvarsliga" kan bli godkjent som skytterforbund med behovsgrunnlag. Samtidig bør ikke lista legges så høyt at det kveler all nyskapning og idrettslig utvikling, og fremmer stagnasjon og forgubbing ettersom nyere skyteformer som kunne appellert til yngre generasjoner i praksis blir forbudt.

 

 

Edited by Vargen
Små korreksjoner
 • Like 4
Link to post
Share on other sites
4 timer siden, Vargen skrev:

Og når vi først snakker om mulige misforståelser, har du sett på paragrafen om unntak fra aldersgrense? Jeg er rimelig sikker på at det ikke er meningen å forby noen under 18 å kjøpe våpen i butikk men tillate erverv på andre måter enn kjøp. Den bestemmelsen mener jeg har klart forakjellig betydning på ulike språk slik den er gjengitt på EUs egne sider som lenket til lengre opp i tråden.

 

Jeg har sett på den artikkelen, og for den som er vant med det norske systemet hvor en ervervstillatelse er en ervervstillatelse, og automatisk blir til en "besittelsestillatelse" (våpenkort) når ervervet er fullført, så er den forvirrende. Men på de språkene som jeg forstår så er unntaket for personer under 18 eksplisitt bare for "erverv annet enn kjøp" og for "besittelse". Intensjonen er trolig at selve kjøpshandlingen må gjennomføres av en foresatt. Deretter kan våpenet overlates til brukeren under 18. Hva man skal oppnå med det må du nesten spørre euro-byråkratene og -politikerne om.

 

Kanskje det er fordi et slikt skille mellom "kjøpetillatelse", "ervervstillatelse" og "besittelsestillatelse" teknisk sett ikke finnes i norsk praksis at departementet syntes det var nødvendig å hekte på den siste presiseringen.

Link to post
Share on other sites

Så hva bør gjøres for å tilpasse dette til norsk virkelighet? Endre det til "Personar under 18 år kan likevel ikkje gjevast løyve til å kjøpe skytevåpen uten at foresatt har underskreve søknaden"?

 

Det blir bare en stadfesting av gjeldende forvaltningspraksis ved at foresatt må signere på det vanlige skjemaet, men tilfredsstiller kanskje kravet til at det formelt sett er den foresatte som står for kjøpet?

Link to post
Share on other sites

EU-direktivet gir ikke åpning for at personer under 18 år kan kjøpe våpen, bare få eller arve dem. Det legger i verste fall opp til at en må gjøre to søknadsrunder, først for å kjøpe, deretter for å overføre våpenet. Forskriftsfeste at overføring av våpen fra foreldre til barn skal være gebyrfritt? Eventuelt en prosedyre for hvordan foresatte søker ervervstillatelse på vegne av jegere og sportsskyttere under 18, slik at ervervstillatelsen utstedes til foresatt, mens våpenkortet utstedes til den som faktisk skal bruke og "være i besittelse" av våpenet?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

 Noe sånt ja, at verge søker ervervstillatelse på vegne av barn. I praksis er jo hensikten med det hele godt ivaretatt av det norske systemet der verge må signere på søknaden, så en slik endring blir bare en byråkratisk papirøvelse hvor søknader fylles ut annerledes og sluttresultatet er det samme.

Link to post
Share on other sites

Oj, midt i koronagreiene har jeg glemt å sjekke Kammeret. Nå står jeg igjen med en del spm.

 

Vil jeg nå kunne erverve drømmepistolen, Desert Eagle .50AE?

 

Vil jeg kunne erverve Molot Vepr (til jakt)?

 

Vil jeg kunne montere på pistolgrepet som fulgte med Mossberg 500en min, lovlig?

 

Beklager at jeg må ha dette inn med teskje 😔

Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, Skjøttarstuggun skrev:

NÅ kan du uansett ikke gjøre det. Tidligst når loven trer i kraft. Sannsynligvis 01.01.21. De andre spørsmålene om konkrete våpen får andre svare på.

Skjønner det, derfor bruk av "vil kunne". 🙂

Link to post
Share on other sites
2 timer siden, m00se skrev:

Oj, midt i koronagreiene har jeg glemt å sjekke Kammeret. Nå står jeg igjen med en del spm.

 

😔

 

Så vidt jeg klarer å tolke teksten blir svaret ja, ja og ja!

Link to post
Share on other sites
17 minutter siden, Vargen skrev:

 

Så vidt jeg klarer å tolke teksten blir svaret ja, ja og ja!

 

Da er jula jammen kommet tidlig! 😁

 

Hva er det egentlig som står igjen, av det vi var mest redd for? Vi mister Mini variantene, div regler om knall/svartkrutt, hva med 48timers varsel, inspeksjon?

Link to post
Share on other sites

I korte trekk, og skutt fra hofta:

 

Vi mister muligheten til å kjøpe store magasiner til våpen registrert for jakt, og vi mister muligheten til å eie halvauto jaktvåpen som har mulighet for større magasin enn ti patroner i praksis rammer dette Mini pluss en håndfull andre modeller (Marlin camp carbine?).

 

Om teksten blir stående som i forslaget, uten noe unntak for randtenning, så ryker de fleste halvauto salongrifler samme vei som Mini-14.

Link to post
Share on other sites
1 time siden, m00se skrev:

 

Da er jula jammen kommet tidlig! 😁

 

Hva er det egentlig som står igjen, av det vi var mest redd for? Vi mister Mini variantene, div regler om knall/svartkrutt, hva med 48timers varsel, inspeksjon?

Som jeg har sagt i mange år: Totalt ubegrunnede bekymringer 😀

Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Skjøttarstuggun said:

Som jeg har sagt i mange år: Totalt ubegrunnede bekymringer 😀

Tja, det er lett å si siden vi aldri får vite hva resultatet hadde blitt uten stort engasjement fra noen organisasjoner og enkeltpersoner.

På samme måte som hvis denne korona-situasjonen blåser over uten flere døde enn en vanlig influensa, så vil det ikke mangle på kommentarfelteksperter som vil minne omverden på "hva var det jeg sa", uten at vi noen gang kan vite helt sikkert om det var tiltakene som virket, eller "skadepotensialet" som var sterkt overdrevet.

 • Like 9
Link to post
Share on other sites

Stod det ikke rifler (tenk repiter) med magsin over 10 skudd.

 

Her bør alle som liker Lever Action rifler hoppe.
Fordi det betyr at alle LA rifler i pistolkalibere med 24" løp (og fult magasin, som de fleste har) er forbudt oog må leveres inn.

Da de vel har 12 skudd alle sammen.

 

Link to post
Share on other sites
38 minutter siden, psAico skrev:

Tja, det er lett å si siden vi aldri får vite hva resultatet hadde blitt uten stort engasjement fra noen organisasjoner 

Det har du helt rett i. De tre store blir her på Kammeret stort sett beskyld for enten å sitte med hendene i fanget eller slikke noens rygger. Men det er disse som med faktabaserte og nøkterne innspill som følge av godt samarbeid, har klart å få det hele dit det i dag har kommet.

Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Vargen skrev:

I korte trekk, og skutt fra hofta:

 

Vi mister muligheten til å kjøpe store magasiner til våpen registrert for jakt, og vi mister muligheten til å eie halvauto jaktvåpen som har mulighet for større magasin enn ti patroner i praksis rammer dette Mini pluss en håndfull andre modeller (Marlin camp carbine?).

 

Om teksten blir stående som i forslaget, uten noe unntak for randtenning, så ryker de fleste halvauto salongrifler samme vei som Mini-14.


Det vil begynne å se stakkarslig ut i våpenskapet mitt om både Mini 14 og mine Camp Carbiner skulle ryke...
I følge denne artikkelen fra Politiforumet så er ikke Marlin Camp Carbine på PODs liste over halvautomatiske jaktrifler som skal forbys.

Link to post
Share on other sites

om 10/22 forsvinner for jegere er det dumt, ikke bare for jegerne og jakt, men for barn og rekruttering av barn til jakt, og sportsskyting. 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Det snodige er at høringsnotatet viser til ny våpenlov paragraf fem annet ledd pkt 3 for hva som skal bli forbudt, og som må innleveres innen tidsfristen. Den paragrafen gjelder kun halvautomatiske våpen som opprinnelig er konstruert for helauto eller for militære eller politi.

 

Mini 14 ble som kjent opprinnelig konstruert for det sivile markedet, for å være en rimelig jakt- og sportsrifle til hvermannsen. Ergo er den strengt tatt ikke omfattet av forbudet. Skal de ta minien, slik politikerne har lovet, så må de gjøre det med begrunnelse i at den kan bruke for store magasiner til å være lovlig for annet bruk enn NROF og DSSN.

 

Bruker de den begrunnelsen til å ta mini, så må de logisk nok også ta alt annet som har for stor magasinkapasitet.

 

Videre synes jeg teksten er litt rar, det snakkes noen steder om løse magasin og andre steder om "våpenmagasin". Det er klart forbudt etter forskriften med halvauto jaktrifle hvis det kan ha mer enn 10 skudd, men det står ikke noe eksplisitt forbud mot repeter jakt- eller sportsvåpen med store magasin.

 

Samtidig er selve magasinet forbudt, at det står fast i et våpen er tilsynelatende irrelevant. Bøylerifla blir litt ubrukelig hvis man må hive magasinet. Og hva skjer med dem som har slike våpen, kan de omsettes videre eller ikke? Løse magasin kjøpt før forskriften trer i kraft kan beholdes, men hva med våpen som har fast magasin?

 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Akkurat nå, Vargen skrev:

Bruker de den begrunnelsen til å ta mini, så må de logisk nok også ta alt annet som har for stor magasinkapasitet.

 

Mini-14 blir bannlyst under henvisning til "særdelig farlig", med henvisning at det største terrorangrep i Norges historie ble utført med den. Ingenting vil redde den - null politisk person ønsker å ville stå frem i VG med "VIL REDDE BREIVIKS TERRORRIFLE - se reaksjonene til AUFerne som ble skutt av den!"

Link to post
Share on other sites
2 timer siden, skog skrev:

Slik jeg leser forskriften ryker Ruger 10/22 også.. Det våpenet står i mange våpenskap!

 

Om 10/22'en og ryker, så gir jeg opp.

En ting er å ha investert en femsifra sum i en Mini-14 (delte meninger over hvor stort tap dette er), men når man i tillegg har investert minst like mye i en 10/22 så begynner det å bli betydelig summer som går rett i dass. (Om det ikke mot formodning kommer en kompensasjonsordning på plass.)

 

Og dette punktet;
 

 2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa

 

er så hindsides tullete at jeg ikke har ord.

Edited by 5.6×15mm
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Skummelt med sånn shoulder thing that goes up må du vite......

Ellers er det jo åpenbart, de mener å ramme "siviliserte" rifler som eksempelvis HK SL7, som har overtre og derfor blir sehrschnellverboten. Jeg syns det er tragikomisk at vi skal få slike intetsigende "karakterer" basert på subjektive tolkninger, det kommer nok ikke til å stoppe før vi også må kjøpe Tikka CTR og Tac-chassis separat slik som i Sverige.


Ole

Link to post
Share on other sites
6 timer siden, meatpukk skrev:

Molot vepr blir ikke tillat til jakt etter denne forskriften.

Av de våpen som er på godkjentlista så er det 5 stykk mener jeg, som blir lovlig

Hvorfor mener du Vepr ryker, militært opphav eller noe annet?

 

De fleste moderne våpen er jo i varierende grad basert på eldre konstruksjoner, hvorav mange er militære. Hvor store endringer skal til før man kan kalle det en ny, sivil konstruksjon som ikke rammes av forbudet mot militære våpen?

 

Et nokså sentralt spørsmål blir hva man legger i "opphavelig konstruert for". Vepr er jo basert på AK, endatil i forsterket låskasse basert på RPK maskingevær, MEN den er endret spesifikt for å skille seg fra militære våpen ved at standard magasin ikke passer og så vidt jeg vet også ved at militær kolbe/pistolgrep ikke passer helt uten videre. Kan man da si at Vepr er en egen, helsivil modell? Eller skal den defineres som en AK-variant med militært ophav?

 

Videre så har jo Vepr og mange andre gassdrevne våpen en del av mekanismen (gassrør/sylinder og gasstempel) plassert over pipa. Dette har jo ikke noe med overtre eller "barrel shroud" å gjøre, man kan brenne seg på gassrøret når det går varmt, men hva om departementet mener dette bryter med forbudet mot overtre? Det dekker jo deler av pipas overside.

Link to post
Share on other sites

HK SL6 og SL7 burde ikke være noe problem. De kan endres med kosmetiske deler/skjefter til HK630/770.

 

Nå har jeg akkurat solgt min men hadde jeg fortsatt hatt den ville jeg kjøpt og slaktet en billig 770 på finn for resevedeler og kompabilitet med lovverket hvis man er engstelig for det. Den siste gikk for 3,5k.

 

SL-riflene ser til og med mye finere ut med sivile toppdeksler.

 

Edited by Torf
Link to post
Share on other sites

Gjelder dette "helt eller delvis dekke oversiden av pipa" kun halvautomater, eller er det alle rifler? Uansett er det jo et tulleforbud, som ikke gjør noen som helst forskjell på hverken bruksmåte eller skadepotensial, det er jo kun en estetisk design-ting.

 

K

Link to post
Share on other sites
4 minutter siden, Torf skrev:

Da ligger du i så tilfelle dårlig an 8)

Nei, jeg er ikke egentlig i faresonen. Akkurat nå har jeg ei rifle med "overtre"

IMG_3154.jpeg.aab1c13e953d1ff24842c16ec3de904e.jpeg

Den ser jo veldig skummel ut, så kanskje den bør forbys, men dekslet over pipa sitter bare med 6 små skruer. Å skru det av endrer knapt funksjon, og knapt utseende - det samme gjelder vel halvautomater?
Jeg synes kriterier som kun går på utseende er KOMPLETT dustete, uansett våpentype. enten det er overte eller frittstående pistolgrep - rifla på bildet får jo f.eks. tommelhullsstokk med et lite bånd fra bunnen av pistolgrepet til skulderstokken...
Denne har jo også en dødelig foldekolbe, så gudene må vite hvordan dette skal gå...

 K

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
3 minutter siden, Torf skrev:

Nå tenkte jeg mer på "internering" basert på personnr "M67".. 8)

Vel... siden vi nå både på papiret og i praksis bor i et diktatur, så kan vi jo få se mye rart. Lite vil overraske meg i tiden framover.

 

K

Link to post
Share on other sites

Estetiske begrensninger gjelder bare halvautomater til jakt. Sports- og jaktvåpen med manuell mekanisme er begrenset av lengde (40/84 pipe/total), reell magasinkapasitet (5/10 hagle/rifle) - med mindre selvfølgelig du eide 10+magasinet før 1. april i år - og kaliber (ikke 12,7x99, 5,7x28 og 4,6x30). Hagler med andre mekanismer enn bolt kan ikke ha løst magasin. Rifla di lever helt trygt og rolig.

 

 

Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Torf skrev:

HK SL6 og SL7 burde ikke være noe problem. De kan endres med kosmetiske deler/skjefter til HK630/770.

 

Nå har jeg akkurat solgt min men hadde jeg fortsatt hatt den ville jeg kjøpt og slaktet en billig 770 på finn for resevedeler og kompabilitet med lovverket hvis man er engstelig for det. Den siste gikk for 3,5k.

 

SL-riflene ser til og med mye finere ut med sivile toppdeksler.

 


 2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa

Tar knekken på SL7 ig SL6, merk at det står "tilverka" dvs hva du gjør med rifla har ikke noe å si, det fabrikkrifla som bestemmer.

Samme punkt er det som vil/kan gjøre at vepr og 90% av nåværende liste blir forbudt. 

Jeg tror "annen inretning" spesifikt referer til gass/stempelrør på typ vepr og valmet.

 

derfor jeg mener at man bør gjøre alt man kan for å endre det punktet der.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Jeg tror "annen innretning" er ment å bety ventilert metallhylse eller lignende, a'la det man ser på en del eldre maskinpistoler. Problemet er hvis det tolkes videre og brukes til å forby alt med overliggende gassystem.

 

Noen som vil forfatte et utkast til høringssvar på det punktet?

Link to post
Share on other sites

@Lille Arne, jeg leser det likt som deg. Men hva skjer med manuell repetervåpen som har mer enn 10 skudds magasin? Greit nok at man får beholde dem, men oppstår det et reelt omsetningsforbud så man ikke kan selge bruktvåpen? Jeg ser i farten ikke noen hjemmel til å gi disp for sportsskyttere med nok aktivitet en gang, annet enn for halvauto. Dette kan ikke være meningen?

Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Lille Arne skrev:

(ikke 12,7x99, 5,7x28 og 4,6x30).

Når har iaf Tyskland tillatt en av de småtassene til sivilt bruk( husker ikke hvilken i farten), så etterhvert vil det finnes et utvalg av egnet ammo / komponenter for sivil bruk. Er det da noen åpenbar grunn til at den da burde være forbudt? Ulovlige prosjektiler eller ammo burde ikke være noe argument. Det finnes jo også til feks .223 og .308. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Spesielt 5,7x28.
Den finnes det flere håndvåpen, og små rifler / carabiner, ombygging til AR osv. til. Hadde egentlig falt fint inn i PCC i DFPS, men den er ikke lov der enda. Og ja, med vanlige kuler så forstår jeg ikke hva problemet er.
Et par eksempler:

https://ruger.com/products/ruger57/models.html

https://fnamerica.com/products/pistols/fn-five-seven/

 

Så vidt jeg vet finnes det ikke sivile våpen som kan kjøpes i 4.6x30, så før det finnes, så må du ha tilgang til militære våpen for å bruke det.

Hvis det er forbudt å ha Armer Percing ammo, så er det forbudt. Uansett kaliber.
 

Uansett så er ikke dette så viktig som andre saker som det er snakket om over.

Som magasin kapasitet, ved fast magasin på repitere.

22LR problematikken.

 

Hvis reglen blir, som som praksis i dag "du kan beholde, men ikke selge" så syns jeg heller folk burde få et valg om å selge til staten eller beholde den. På den måten slipper man å miste all verdien man har lagt i våpenet / magasinene.

Så full kompansasjon for alle som mister / blir frattt det de har!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...