Jump to content

Høringsnotat, ny våpenforskrift


Recommended Posts

 • Replies 632
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Høringsarbeid- NOJS står fremdeles på lista over høringsinstanser, klarer vi å bidra til tross for at organisasjonen ligger med brukket rygg?   Som så mange andre har jeg dessverre sovet i t

Jeg vil takke psAico, Vargen og Wintel for arbeidet med høringssvaret til NOJS. Sett opp mot svarene til de fleste andre organisasjoner er NOJS sitt utrolig bra! Vi trenger Ildsjeler som dere. Jeg vet

Forslag til videre tekst, et utkast i alle fall:   Skytesport er internasjonal idrett, og norske skyttere har oppnådd gode resultater i internasjonale mesterskap i en rekke grener. Som all anne

Posted Images

 • 1 month later...

Hvorfor må de dytte det inn i hele dokumnetet. Det er da vanskelig å se hva som er anderledes.
Hvorfor kan man ikke i hvertfall legge et eget skriv over hvilket paragrafer som er endret eller noe liggende. Så man slipper å måtte sammenligne 2 dokumenter på nesten 50sider.

Hvor mange skyttere orker å prøve å finne forskjellene?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
1 hour ago, skog said:

Regjeringen vil fremskynde avhenting av halvautomatiske jaktrifler- uten kompensasjon:

 

https://www.njff.no/nyheter/Sider/Regjeringen-vil-fremskynde-forbud-mot-halvautomatiske-jaktrifler.aspx?utm_source=wehunt&utm_medium=app

Den artikkelen virker å ta forbehold om at alle halvautorifler ervervet til jakt skal forbys. Det var ikke min oppfatning av det som er foreslått..

Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Skrueråmuttere said:

Nei, rart det der.

 

Husker dere da knivforbudet kom? Justisministeren ble intervjuet i Aftenposten og sitert på at "sveitserkniver og lignende skal selvfølgelig ikke rammes av et slikt forbud".

 

Spol frem noen år og menn i dress på vei til jobb blir bøtelagt for Leatherman i stresskofferten. 

Faktisk utrolig kjipt. Hele voksne livet har jeg hatt en Victorinox eller lignende i lomma på buksa eller jakka. Utrolig kjekt å ha.

 

Men her i Norge er ikke det lov. Hva er poenget med multitool egentlig da? Hvorfor eie noe sånt i Norge? 😂

Link to post
Share on other sites

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81820 

 

" Utenom rent språklige endringsforslag foreslås det blant annet å gi en forskriftshjemmel for oppbevaring av løyvepliktige våpen mv. på annet sted enn der våpeneieren bor fast. I tillegg foreslås det at forbudet mot å ha halvautomatiske rifler etter våpenloven § 5 annet ledd nr. 3 skal tre i kraft ett år etter våpenlovens ikrafttredelse."

 

Så vi rydder litt opp i språkfeil og annet slurv.  Og setningen med størst negativ konsekvens for skyttere legges lett og elegant på slutten, som en liten "Ja det var sant det holdt vi på å glemme der et øyeblikk... " Sleipt og uverdig fra den sal der lover tilsynelatende lages. 

 

 

 • Like 4
Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

@dowiseg

Det ser ut som forskriften skal tre i kraft i januar. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-vapenforskrift-mv/id2692915/?expand=horingsbrev


Dersom de gjør vesentlige endringer fra høringsforslag til endelig forskrift, er normen ny høring av nytt endringsforslag.

Kanskje andre har bedre peiling på hvor denne forskriften står og om det er noe som tilsier at regjeringen endrer mening. Det har vært en hektisk høst for både regjering og Storting, så det kan hende at saker prioriteres ned. 

 

@tidersDet er regjeringen som har formulert teksten du ikke likte. Hvorfor er det sleipt å fremheve endringen du mener har størst negativ konsekvens? For meg ser dette rimelig standard ut sånn presentasjonsmessig. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Endringen i våpenloven som følge av høringen har  behandlingsfrist 23.02 hos justiskomiteen.

Vet ikke om disse er små nok til å komme etter ny våpenforskrift, hvis ikke så blir blir ny forskrift ganske forsinka

 

Ny forskrift pleier jo alltid å bli publisert før ikrafttredelse, og vi har ikke hørt noenting når planlagt ikrafttredelse var 1.1.2021

Så jeg tviler på at den kommer i nær framtid

Link to post
Share on other sites
14 hours ago, BearBeer said:

 

@tidersDet er regjeringen som har formulert teksten du ikke likte. Hvorfor er det sleipt å fremheve endringen du mener har størst negativ konsekvens? For meg ser dette rimelig standard ut sånn presentasjonsmessig. 

 

Jeg tror vi snakker forbi hverandre. Jeg mener JD la den endringen som får størst konsekvens som setning nummer to, som et "I tillegg". Med det viser de at dette ikke var den viktigste endringen, men det stemmer ikke. "I tillegg" setningen gjør jo lovbrytere av alle som ikke har avhendet sin Mini 14 i løpet av 12 måneder. Det er viktigere enn haltende grammatikk. 

Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, tiders said:

 

Jeg tror vi snakker forbi hverandre. Jeg mener JD la den endringen som får størst konsekvens som setning nummer to, som et "I tillegg". Med det viser de at dette ikke var den viktigste endringen, men det stemmer ikke. "I tillegg" setningen gjør jo lovbrytere av alle som ikke har avhendet sin Mini 14 i løpet av 12 måneder. Det er viktigere enn haltende grammatikk. 

Vi får nå se om dette i det hele tatt kommer til å ramme Mini-14. Det er overhodet ingen selvfølge, ettersom den slett ikke faller inn under nevnte paragraf.

Link to post
Share on other sites

Det gjør den da vel? 

Både i arbeidet mot ny lov og forskrift ble den spesifikt nevnt.

Kriteriene for halvautomatiske jaktvåpen i høringsutkastet er omtrent skrevet for å ramme mini14 også.

 

Så med mindre du vet noe som ingen andre vet om den ferdige forskriftsteksten når det gjelder halvautomatisk jaktvåpen, så ser jeg ingenting som peker mot at mini14 (og liknende halvautorifler) blir forbudt å inneha til jakt

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, meatpukk said:

Det gjør den da vel? 

Både i arbeidet mot ny lov og forskrift ble den spesifikt nevnt.

Kriteriene for halvautomatiske jaktvåpen i høringsutkastet er omtrent skrevet for å ramme mini14 også.

 

Så med mindre du vet noe som ingen andre vet om den ferdige forskriftsteksten når det gjelder halvautomatisk jaktvåpen, så ser jeg ingenting som peker mot at mini14 (og liknende halvautorifler) blir forbudt å inneha til jakt

 

Den er jo opprinnelig verken laget spesifikt for militæret, politiet eller med helautomatisk funksjon, så jeg tror dette fort kan bli et diskusjonstema. Det er jo disse tre spesifikke egenskapene som kreves i den nye lovens paragraf 5 annet ledd nr 3. Men det er som du sier, vi må vente og se.

 

Jeg tar ingenting på forskudd, men jeg er fortsatt ikke overbevist om at vi må levere inn minien.

 

Jeg vet ikke noe som andre ikke vet, men jeg har sett noe av grunnlaget for hvorfor man mener at den faller inn under denne paragrafen, og jeg er som sagt verken enig eller overbevist.

Edited by fleskebacon
Link to post
Share on other sites

Det er nok liten tvil om at den forsvinner fra godkjentlista, der kan man legge helt andre kriterier til grunn for hvilke våpen som skal være tillatt å erverve, men at allerede lovlig ervervede minier må leveres tror jeg som sagt ikke at er noen selvfølge.

Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, fleskebacon said:

   -   men at allerede lovlig ervervede minier må leveres tror jeg som sagt ikke at er noen selvfølge.

 

Dette er jo slått fast i denne og andre tråder her inne i over 9 år nå, men må tydeligvis gjentas "for nye seere":

 

ABB brukte Mini-14. Politikerne sa at "massemordvåpnet" skulle forbys, fjernes og destrueres. Og for politikere er første bud å være "pålitelige", ha "gjennomføringskraft" etc.

 

Hadde ABB brukt M/98, ville 6 av mine våpen gått i kverna, uten vederlag.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Jegermeistern said:

 

Dette er jo slått fast i denne og andre tråder her inne i over 9 år nå, men må tydeligvis gjentas "for nye seere"

Ja bevares - når det er slått fast i tråder på et forum, så sier det seg jo selv at dette er forseglet som en ufravikelig og irreversibel sannhet.

 

Lover, regler og jus har ingenting å si da. Jeg tror faktisk at tråder på et forum har forrang til og med over selveste Grunnloven. Og de ti bud.

 

Og jeg vet jo også at alle politikere alltid holder alt de lover. Hvis politikere har lovet noe, så vet vi at det kommer til å skje.

 

Så dette må jeg bare beklage. Eventuelt ikke. Men vi får vente og se, dette vet ingen sikkert utfallet av.

 • Dont like 1
Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Chiefen.v-2 said:

Ja man står selvsagt fritt til å tro på hva man vil, både på flyvende griser, politikere og tabloidaviser.

 

Men sannheten er at dette er verken forseglet eller avgjort enda. Og det finnes minst like mange gode grunner til å tro det ene, som det andre.

Link to post
Share on other sites

Er det noen som faktisk har lest forslaget som har vært på høring?

 

"Erverv av skytevåpen og våpendelar til jakt 
§ 4-1 Halvautomatiske rifler til jakt
Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar, som 
opphavleg er konstruert for jaktbruk og som:
1. frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 
10, 
2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker 
oversida av pipa, og som 
3. ikkje er tilverka med pistolgrep som står att på våpenet når bakstokken takast av. 
Eit løyve etter første ledd kan likevel berre gjevast for våpentypar som oppfyller 
krava til lovleg våpentype etter våpenlova § 5 og § 3-1 i denne forskrifta."

 

Så hvis en halvautomatisk rifle har en av disse egenskapene blir den forbudt.

Er en stund siden jeg leste høringssvarene, men jeg kan ikke huske at noen av organisasjonen kommenterte dette, så da er det vel slik det blir.

Edited by Anonymrifle
Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Anonymrifle said:

Er det noen som faktisk har lest forslaget som har vært på høring?

 

"Erverv av skytevåpen og våpendelar til jakt 
§ 4-1 Halvautomatiske rifler til jakt
Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar, som 
opphavleg er konstruert for jaktbruk og som:
1. frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 
10, 
2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker 
oversida av pipa, og som 
3. ikkje er tilverka med pistolgrep som står att på våpenet når bakstokken takast av. 
Eit løyve etter første ledd kan likevel berre gjevast for våpentypar som oppfyller 
krava til lovleg våpentype etter våpenlova § 5 og § 3-1 i denne forskrifta."

 

Så hvis en halvautomatisk rifle har en av disse egenskapene blir den forbudt.

Er en stund siden jeg leste høringssvarene, men jeg kan ikke huske at noen av organisasjonen kommenterte dette, så da er det vel slik det blir.

Dette gjelder for erverv, og der er nok det som hittil har kommet fram, som du siterer, ganske entydig. Erverv av Mini-14 kommer mest sannsynlig til å bli umulig.

 

Men når det gjelder hva som skjer med de allerede ervervede, om disse må avhendes, er ingenting avgjort. Det avgjøres ene og alene av om den faller inn under den nye våpenlovens paragraf 5 annet ledd nr 3. Noe som i aller høyeste grad kan og skal diskuteres.

Link to post
Share on other sites

§41 Kongen kan gje forskrift om mellom anna:

[...]

33. overgangsreglar etter § 43, medrekna krav ved avhending av skytevåpen som er lovleg deaktiverte før ikraftsetjing av lova her, og reglar for gjennomføring av forboda mot skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som vert forbodne i medhald av § 5 andre ledd nr. 5, § 6 tredje ledd og § 41 nr. 6.

 

§ 5 Løyve med vidare for skytevåpen
[...]
Utanom dei tilfella som er nemnde i §§ 10, 12 eller 13, kan ikkje politiet gje løyve til å erverve, ha, tilverke,importere eller omsette følgjande skytevåpen:
[...]
5. andre skytevåpen enn dei som er nemnde i nummer 1 til 4, som saknar ein lovleg bruk, eller som har særskilt farlege eigenskapar.

 

(Mine uthevinger.)

 

I dette tilfellet er det nok leddet om "særskilt farlege eigenskapar" som vil bli brukt, og egenskapen er et dårlig rykte. Så snart lov og forskrift trer i kraft, vil nok de det gjelder få et vedtak om inndragning av våpenkort for dette våpenet i posten.

 

Erna Solberg har uttalt at denne riflen skal bort, og flere andre politikere har sagt det samme. I beste fall får de det gjelder erstatning, selv om Peter Frølich var rimelig klar i Stortinget der han ikke så noen som helst grunn til å gi noen kompensasjon for de som ble rammet, og Stortinget klarte heller ikke å være mer tydelige enn at de ba regjeringen "vurdere" kompensasjon. Så får man heller bruke rettsvesenet, for en tvungen destruksjon av noe som er lovlig kjøpt kan vel kanskje regnes på lik linje med ekspropriasjon? Staten bestemmer at man må gi fra seg noe av verdi, og da må staten betale erstatning.

Link to post
Share on other sites

Husk at i samme setning uttalte Erna også at andre tilsvarende våpen (slik som f.eks AR-15 varianter) også måtte forbys, og formulerte det på en måte som fikk det til å høres ut som at det var fri omsetning av alt av Minier og AR'er og hvem vet ikke hva, og at det var først NÅ man skulle gjøre endringer. Unntak skulle kun være mulig for de som oppfylte kravene.... som allerede fantes i dag.

 

Med andre ord, det var mye som så ut som mer et spill for galleriet enn et faktisk ønske om at noe skulle gjøres. Det var viktigere å gi inntrykk av at man gjorde noe for å sikre samfunnet.

Edited by AndersR
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Eldhannas said:

§41 Kongen kan gje forskrift om mellom anna:

[...]

33. overgangsreglar etter § 43, medrekna krav ved avhending av skytevåpen som er lovleg deaktiverte før ikraftsetjing av lova her, og reglar for gjennomføring av forboda mot skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som vert forbodne i medhald av § 5 andre ledd nr. 5, § 6 tredje ledd og § 41 nr. 6.

 

§ 5 Løyve med vidare for skytevåpen
[...]
Utanom dei tilfella som er nemnde i §§ 10, 12 eller 13, kan ikkje politiet gje løyve til å erverve, ha, tilverke,importere eller omsette følgjande skytevåpen:
[...]
5. andre skytevåpen enn dei som er nemnde i nummer 1 til 4, som saknar ein lovleg bruk, eller som har særskilt farlege eigenskapar.

 

(Mine uthevinger.)

 

I dette tilfellet er det nok leddet om "særskilt farlege eigenskapar" som vil bli brukt, og egenskapen er et dårlig rykte. Så snart lov og forskrift trer i kraft, vil nok de det gjelder få et vedtak om inndragning av våpenkort for dette våpenet i posten.

 

Erna Solberg har uttalt at denne riflen skal bort, og flere andre politikere har sagt det samme. I beste fall får de det gjelder erstatning, selv om Peter Frølich var rimelig klar i Stortinget der han ikke så noen som helst grunn til å gi noen kompensasjon for de som ble rammet, og Stortinget klarte heller ikke å være mer tydelige enn at de ba regjeringen "vurdere" kompensasjon. Så får man heller bruke rettsvesenet, for en tvungen destruksjon av noe som er lovlig kjøpt kan vel kanskje regnes på lik linje med ekspropriasjon? Staten bestemmer at man må gi fra seg noe av verdi, og da må staten betale erstatning.

Litt diffust for meg dette. Det kan gis forskrift om overgangsregler, det kommer også tydelig fram i paragraf 43. Men det er så vidt jeg kan se ikke foreslått noen ytterligere overgangsregler om dette i forskriften som er på høring.

 

Så da gjelder dette fortsatt bare våpen som rammes av paragraf 5 annet ledd nr 3. Det kan alltids komme flere forskrifter, eller de kan endres, men per nå kan jeg ikke se at det du viser til har noen betydning.

 

Edit: Og selv der er det jo ikke gitt noen konkrete overgangsregler enda. Så dette er fortsatt vid åpent.

Edited by fleskebacon
Link to post
Share on other sites
10 hours ago, AndersR said:

Husk at i samme setning uttalte Erna også at andre tilsvarende våpen (slik som f.eks AR-15 varianter) også måtte forbys...

Og det er jo også innført i Våpenloven. Forbud mot halvautomatisk rifler. Så her har Erna 100% rett.

Selv om de allerede var forbud i Våpenforskriften, så er nå forbudet mot halvautomatiske rifler lagt i Loven (mens blanko-forbudet mot halvautomatiske hagler og pistoler er fjernet) hvor det hører hjemme. 

Link to post
Share on other sites

Poenget var at det var forbudt allerede. Unntatt for brukergrupper som hadde fått dispensasjon.

Den store endringen er at det nå fremdeles er forbudt. Unntatt for brukergrupper som har fått dispensasjon. Som er de samme som tidligere.

 

Med andre ord; Ingen endring, men hun flagga høyt at dette var noe helt nytt. Det eneste dette beviser er at det er veldig få som følger med når politikere snakker. Sannsynligvis husker hun ikke dette selv engang. Det var sannsynligvis bare dagens tema hvor hun måtte si noe om noe hun ikke brydde seg om. Dagen etter var det nok glemt.

Edited by AndersR
 • Like 4
Link to post
Share on other sites
4 hours ago, AndersR said:

Poenget var at det var forbudt allerede. Unntatt for brukergrupper som hadde fått dispensasjon.

Den store endringen er at det nå fremdeles er forbudt. Unntatt for brukergrupper som har fått dispensasjon. Som er de samme som tidligere.

 

Med andre ord; Ingen endring, men hun flagga høyt at dette var noe helt nytt. Det eneste dette beviser er at det er veldig få som følger med når politikere snakker. Sannsynligvis husker hun ikke dette selv engang. Det var sannsynligvis bare dagens tema hvor hun måtte si noe om noe hun ikke brydde seg om. Dagen etter var det nok glemt.

Den store forskjeller er hvor forbudet ligger. Det har aldri ligget i Loven - det er en veldig viktig forandring teknisk sett.
For oss har det lite å si, men det behøver vi ikke løpe rundt og skrike høyt om. La dem stå og fremstå som de har gjort noe revolusjonerene mens det som egentlig har skjedd er en ganske kraftig liberalisering av halvautomatiske våpen (forbud mot alle halvautomatiske pistoler og hagler ble fjernet). 
 

Skjønner ikke hvorfor folk henger seg opp i at de egentlig ikke gjorde noe, er jo win-win for oss. 

 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BaconErGodtNamNamNAm said:

Hva betyr dette i praksis?

Lurer litt på det samme.. Er aktiv i NROF selv, og har tenkt å kjøpe AR etterhvert (bruker standard HK416 enn så lenge). Vurderer også DSSN.

Link to post
Share on other sites
2 hours ago, tg1 said:

Lurer litt på det samme.. Er aktiv i NROF selv, og har tenkt å kjøpe AR etterhvert (bruker standard HK416 enn så lenge). Vurderer også DSSN.

For de som skyter under DSSN eller NROF blir det i praksis ingen endring.

Link to post
Share on other sites
3 hours ago, tg1 said:

Er aktiv i NROF selv, og har tenkt å kjøpe AR etterhvert (bruker standard HK416 enn så lenge).

Vil bare minne om at dersom NROF, Forsvaret og DFS blir enige, kan MR223 brukes i NM, men ikke AR15.

Link to post
Share on other sites
3 hours ago, nhd said:

Vil bare minne om at dersom NROF, Forsvaret og DFS blir enige, kan MR223 brukes i NM, men ikke AR15.

Det vil jo gi NROF medlemmer med MR223 en stor fordel fremfor oss som må benytte HK416.
Om de først skal godta at noen får fortrinn i klassen gir det ingen mening å ikke samtidig godta AR15.

Edited by NM149
Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, NM149 said:

Det vil jo gi NROF medlemmer med MR223 en stor fordel fremfor oss som må benytte HK416.
Om de først skal godta at noen får fortrinn i klassen gir det ingen mening å ikke samtidig godta AR15.

Ok. Fortell en uvitende hva som er så mye bedre med MR223 enn med HK416. Det skal selvsagt brukes samme siktemiddel.

Det med hva som blir godtatt og ikke, har jeg ingenting med. Jeg kun refererte.

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nhd said:

Ok. Fortell en uvitende hva som er så mye bedre med MR223 enn med HK416. Det skal selvsagt brukes samme siktemiddel.

Det med hva som blir godtatt og ikke, har jeg ingenting med. Jeg kun refererte.

MR223 har u forkrommet HB match pipe mens 416 har forkrommet min spec std. profil  pipe.
Dette blir litt som å sammenligne en skytterlagskrag med en std. m/1923 Krag Jørgensen.

Edited by NM149
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
19 hours ago, nhd said:

Vil bare minne om at dersom NROF, Forsvaret og DFS blir enige, kan MR223 brukes i NM, men ikke AR15.

 

Det hadde passet helt utmerket for min del om MR223 hadde blitt godkjent i DFS på lik linje med 416. Ser dog ikke ut for at DFS er spesielt interessert i å ha noe med 223-en å gjøre, ihvertfall basert på denne møteprotokollen fra Norges Skytterstyre (se side 40): https://www.dfs.no/globalassets/documents/skytterkontoret/protokoller_rapporter/norges_skytterstyre/2020/protokoll_norges_skytterstyre_desember_2020.pdf
 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, tg1 said:

 

Det hadde passet helt utmerket for min del om MR223 hadde blitt godkjent i DFS på lik linje med 416. Ser dog ikke ut for at DFS er spesielt interessert i å ha noe med 223-en å gjøre, ihvertfall basert på denne møteprotokollen fra Norges Skytterstyre (se side 40): https://www.dfs.no/globalassets/documents/skytterkontoret/protokoller_rapporter/norges_skytterstyre/2020/protokoll_norges_skytterstyre_desember_2020.pdf
 

Det er Forsvaret som ikke godkjenner MR223, ikke DFS. I de militære klassene gjør DFS nøyaktig som Forsvaret sier. Bakgrunnen for at de ikke vil godkjenne MR223 er at de (Forsvaret) da ikke har kontroll på om våpnene er modifisert.

 

K

Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, M67 said:

Det er Forsvaret som ikke godkjenner MR223, ikke DFS. I de militære klassene gjør DFS nøyaktig som Forsvaret sier. Bakgrunnen for at de ikke vil godkjenne MR223 er at de (Forsvaret) da ikke har kontroll på om våpnene er modifisert.

 

K


Det blir jo i så fall kun en enkel sjekk av avtrekk, siktemidler, osv i forbindelse med større arrangementer (som f.eks. mil-NM), så det er nok fullt mulig å lure seg unna med en og annen ikke-reglementær modifikasjon.. (Men det er det jo i stor grad mulig å gjøre med 416 også, dersom man absolutt vil..)

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...