Jump to content

Høringsnotat, ny våpenforskrift


Wintel
 Share

Recommended Posts

Det ser ut for at tiden for privat eie av militærliknende våpen er på vei å ebbe ut. Trist for de som fremdeles bedriver sportskyting og sannsynligvis etterhvert vil få forbud mot å eie slike våpen. Håpet må være at det er funksjonsmetoden som er avgjørende og ikke det rent utseendemessige i et kommende forbud. 

Link to comment
Share on other sites

Det er fremdeles lovlig å eie å benytte militærliknende våpen i de aller fleste land i verden, uten at disse våpnene utgjør et problem.
Greier de som har disse våpnene å holde sin sti ren fremover så kan de nok beholde sine våpen i uoverskuelig fremtid.

Vi har en veldig annen våpenkultur kontra det de har i USA og til en hvis grad i Canada. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Mange gode innspill er kommet til høring på ny forskrift. De aller fleste kan benyttes av oss i våre egne klubber og skytterlag derute. I tillegg er det greitt å se igjennom en gang til, for det kan være nye momenter som bør med. Fristen er nært forestående. 

 

Hvor finnes et sammendrag av forskrift med innspill som er kommet så langt?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
On 5/12/2020 at 4:33 PM, BC.Airn said:

Hvor finnes et sammendrag av forskrift med innspill som er kommet så langt?

Det som er sammenfattet så langt, ligger i artikkeloversikten:

 

6 hours ago, hipshot said:

Vargen?

Her er det nok jeg som ligger litt bakpå, og ikke noe Vargen kan noe for. Som kjent; livet gir og livet tar, og den siste tida har det vært litt overvekt av det siste, men jeg skal bite tennene sammen å prøve å stable ett svar på beina før høringsfristen.

Link to comment
Share on other sites

Si ifra om du trenger hjelp. Jeg har akkurat skrevet ferdig høringsuttalelsen til ny forskrift for en annen organisasjon, så har det litt i fingertuppene.

 

Vi må klare å skrape sammen noe. Kan gå 30-40 år til neste sjanse..

 

Skog

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Krav til import tillatelse på antikke våpen, og mulig krav til registrering av antikke patronvåpen er veldig ødeleggende for samlere. Prisene i Norge vil stige kraftig over tid og en skal ikke se bort i fra at antallet registrerte antikke våpen på sikt også vil kunne påvirke resten av innholdet i våpenskapet vårt! Registrering av plomberte våpen er også en uting. Vil ødelegge markedet og i de fleste tilfeller ødelegge både samle- og historiskverdi når de skal re-plomberes og merkes :( 
Tilbakekalling av våpenkort dersom noen skulle ha et forbudt våpen er idioti. Dette har ingen effekt på samfunnssikkerheten. Begrens heller nytt erverv av disse såkalte riflene med størst skadepotensiale. Når vi først snakker om dette så er hele begrepet tullete! Med størst skadepotensiale? Hva i all verden betyr det? 

Link to comment
Share on other sites

Mulig dette er diskutert tidligere i større eller mindre grad, men jeg ramlet av lasset en periode, så derfor:

 

Quote

§ 8-6 Utfyllande reglar for godkjenning av skyttarorganisasjon Når vilkåra etter våpenlova § 28 andre ledd er oppfylte kan Politidirektoratet godkjenne skyttarorganisasjonar som: 1. eit eige styre, 2. ein stabil drift og økonomi, 3. er registrert i Enhetsregisteret, 4. er open for medlemskap for personer frå heile riket, 5. er tilknytt ein internasjonal skyttarorganisasjon, 6. har minst 10 lokallag, 7. har terminliste med minst 10 opne stevner per år, og 8. har eit teknisk skyteprogram som skildrar organisasjonen sine skytedisiplinar og kva skytevåpen som kan brukast. Godkjente skyttarorganisasjonar skal ein gang i året sende politiet ein kopi av årsmøteprotokoll med årsmelding og rekneskap.

 

Quote

§ 8-7 Godkjenning av skyteprogram for godkjente skyttarorganisasjonar Skyteprogram eller endringar i gjeldande skyteprogram for skyttarorganisasjonar skal vere godkjent av Politidirektoratet. Ein godkjenning skal 62 omfatte aktuelle våpentypar, medrekna utforming, tillaten magasinkapasitet, kaliber og dei andre tekniske krav til dei våpentypar som skal brukast i skyteprogrammet. Politiet kan berre godkjenne skyteprogram som brukar halvautomatiske rifler som er tillatne til jakt, og som brukar våpenmagasin med patronkapasitet på inntil fem for hagler, 10 for rifler og 20 for pistolar. Dette gjeld likevel ikkje for skyttarforbund, som allereie har godkjente skyteprogram for slike skytevåpen eller våpenmagasin.

 

Quote

§ 8-8 Utfyllande reglar for godkjenning av våpensamlarorganisasjonar Når vilkåra etter våpenlova § 28 andre ledd er oppfylte kan politiet godkjenne våpensamlarorganisasjonar som har: 1. eit eige styre, 2. ein stabil drift og økonomi, og 3. er registrert i Enhetsregisteret. Godkjente våpensamlarorganisasjonar skal ein gang i året sende politiet ein kopi av årsmøteprotokoll med årsmelding og rekneskap.

 

Når jeg leser disse paragrafene om godkjenning av organisasjoner og program, så får jeg veldig inntrykk av at det nå innføres regler som kan sette store begrensninger for skytesporten på lang sikt. 

Opprettelse av nye organisasjoner blir mye mer omfattende, og muligheten for nye organisasjoner tilsvarende DSSN og NROF synes å være blokkert.

Med dette forslaget blir vi svært avhengige av internasjonale paraplyorganisasjoner samt eksisterende organisasjoner å "snylte" på, hvis man ønsker å videreutvikle skytesporten eller ta den i nye retninger. Dette er ikke noe vi som er aktive i dag nødvendigvis vil oppleve hemmende, men jeg synes det er prisipielt feil, og potesielt veldig problematisk for kommende generasjoner.

 

Videre er det vanskelig å skjønne hvorfor departementet ikke setter som krav til samlerorganisasjoner at de ikke skal være diskriminerende, slik de gjør til skytterorganisasjonene i pkt. 4.

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Som DFS bistår landets forsvar med å øke andelen av befolkningen med tilstrekkelige skyteferdigheter kan hele skyttermiljøet ta vel i mot ( enda mer ) personell fra politi og forsvar for å bidra til deres forventede betydelige forbedring ved økt trening og økt integrasjon med skyttermiljøene forøvrig. 

 

Edited by pk
Link to comment
Share on other sites

Det myndighetene ikke ønsker er "Joebobs hillbilly beer shooting association of raudnakkeland" som søker om lov til våpenerverv. 

 

Det har vært slik i lengre tid, og selv øvelser som inngår i internasjonale organisasjoner har blitt bedt om å innlemme seg innunder en annen organisasjoner (PPC som ble tvunget innunder NSF) istedet for å bli godkjent som frittstående organisasjon.

 

POD/Justis synes 13+ organisasjoner som gir mulighet til våpenerverv er nok. 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Øystein said:

Det myndighetene ikke ønsker er "Joebobs hillbilly beer shooting association of raudnakkeland" som søker om lov til våpenerverv. 

 

De fleste skjønner vel at man vil ha en viss terskel for å unngå at nye forbund med ervervsgrunnlag popper opp som paddehatter, men jeg synes forslaget som er lagt frem legger lista litt vel høyt.

Strengt tatt er vi kanskje ikke tjent med flere forbund / øvelser så fram til at dette ikke er øvelser som gjør skyting attraktivt for flere, ellers vil vi bare oppnå at de (få) skytterne vi har blir spredd utover flere forbund som blir mindre og mindre relevante pga. få medlemmer/aktive deltagere, men hvis du leste det jeg skrev, så er det ikke dagens tilstand jeg er bekymret for.
Hvis f.eks. COVID-45 eller et annet scenario vi ikke klarer å se for oss i dag, gjør at noen av de store forbundene våre av en eller annen grunn forsvinner , så står kanskje framtidens skyteinteresserte uten lovmessig hjemmel til å stable skytesporten på beina igjen.

 

jeg er såpass naiv at jeg mener de lovene og forskriftene vi vedtar i dag, bør gjenspeile den skytesporten og kulturen vi har nå, altså ikke strengere enn at de forbundene og øvelsene vi har i dag vil kunne re-etableres under den nye loven - om nødvendig. 

Når det gjelder forbund som gir erverv på forbudte halvautomatiske våpen, så skjønner jeg at behovet for kontroll er større, og det er noen fordeler for både skytterne og forvaltningen med at dette samles under noen få forbund, men da synes jeg faktisk det er mer fornuftig å si at dette begrenses oppad til ett maks antall for sivile forbund som kan forvalte slike skyteprogram, f.eks. to, som i dag. Evt. med noen unntaksbetsmmelser og særvilkår for godkjenning, men da forsvinner iaf. ikke muligheten til å bedrive den typen idrett hvis DSSN går dukken (NROF teller nesten ikke telles ettersom de ikke er åpen for medlemskap for personer fra hele riket).

 

Nå ble det mye av mine meninger her, men de er ikke særlig relevate. Mitt, godt skjulte, spørsmål er om Kammerets brukere er fornøyd med §8-6, §8-7 og §8-8 i forslaget til ny våpenforskrift? I såfall kommer ikke NOJS til å kommentere disse paragrafene i høringssvaret.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg mener vi bør foreslå å fjerne kravet om at et nytt forbund må være tilknyttet en internasjonal organisasjon og ha 10 lokallag før det kan startes. Blir komplett umulig å få etablert et kanonskyteforbund, quick draw forbund, 3 gun forbund, 2 gun forbund, Kongsberg Colt historisk skyteforbund osv osv osv

Forbund starter vanligvis med 1 lag, for så å vokse i popularitet. 10 lokallag før man kan starte forbund vil i praksis bety at det ikke kan etableres nye forbund. Et krav om at det først må finnes en internasjonal organisasjon vil forhindre at Norge kan utvikle en ny skytesport som deretter kan bli internasjonalt anerkjent. Skiskyting er et eksempel på en ny skytesport utviklet i Norge, som senere fikk internasjonal utbredelse. Med det lovforslaget som ligger på bordet nå vil skiskyting ikke blitt utviklet i Norge. Norsk militærhistorisk skyteforbund ser heller aldri dagens lys om man først må ha en internasjonal organisasjon på plass.

En triviell ting som økonomisk underslag kan få et forbund til å gå konkurs, og med denne loven på plass blir det umulig å få re-etablert skytegrenene i ettertid i et nystartet forbund (om man leser bibelen som fanden - og det kan det jo tenkes av POD vil gjøre...)

Jeg mener også vi bør foreslå å fjerne avsnittet om godkjenning av skyteprogram med 1/2 auto rifler/hagler for nye forbund. Det begrenser utviklingen av nye skyteprogram, og gir eksisterende forbund monopol. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Det er i hvertfall 2 internasjonale skyte former, som har internasjonale forbund, som vi ikke kan begynne med i Norge pga. reglen om "skyteprogram med 1/2 auto rifler/hagler"

Dvs. IDPA og 3-Gun nation.

 

 

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Wintel skrev:

En triviell ting som økonomisk underslag kan få et forbund til å gå konkurs, og med denne loven på plass blir det umulig å få re-etablert skytegrenene i ettertid i et nystartet forbund (om man leser bibelen som fanden - og det kan det jo tenkes av POD vil gjøre...)

 

Hvis et forbund ikke har underslagsforsikring (noe som er påbudt i NIF etter et stort underslag i Oslo og Akershus Skytterkrets for mange år siden) så burde styret bli holdt ansvarlig for et evt underslag pga rent inkompetanse. Det er noe *alle* idrett/kulturorganisasjoner burde ha, uansett hvilket hva de bedriver med.


 

Sitat

Jeg mener også vi bør foreslå å fjerne avsnittet om godkjenning av skyteprogram med 1/2 auto rifler/hagler for nye forbund. Det begrenser utviklingen av nye skyteprogram, og gir eksisterende forbund monopol. 

 

Det er enklet å greit fordi eksisterende forbund lever på nåde og fordi de var flinke med å innføre frivillge regler (som nå er blitt del av forskriften/loven) etter 22 juli. Hadde de ikke gjort det så hadde programmene ikke eksistert mer. Dette et felt myndighetene absolutt ikke vil godta flere organisasjoner for, det er noe de aldri vil kunne stå i f.eks VG og forsvare. 22 juli har skjedd og vi må leve med konsekvensene. 

 

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Øystein skrev:

IDPA tror jeg du kan se langt etter i Norge - de trener på selvforsvarskyting og det vil du aldri få godkjent her i landet. 

 

Mitt poeng er at det finnes flere allerede skytte sporter som vi aldri vil få lov til å prøve å innføre i Norge.

 

IDPA var som du sier, men det var IPSC når de startet opp, og det kan man vel si om DFS, og flere andre også. Men har intrykk av at de også har beveget seg mer over til konkuransje.

 

Leste en gang om en skyte diseplin som skulle gjennskape 1920-30 tallets ganster skytting også.

Hvorfor er det bedre, værre, kulere, dummere, enn f.eks. SWS?

Link to comment
Share on other sites

På 23.5.2020 den 22.10, psAico skrev:

Mulig dette er diskutert tidligere i større eller mindre grad, men jeg ramlet av lasset en periode, så derfor:

 

Når jeg leser disse paragrafene om godkjenning av organisasjoner og program, så får jeg veldig inntrykk av at det nå innføres regler som kan sette store begrensninger for skytesporten på lang sikt. 

Opprettelse av nye organisasjoner blir mye mer omfattende, og muligheten for nye organisasjoner tilsvarende DSSN og NROF synes å være blokkert.

 

Ikke bare det, jeg synes disse forslagene er et såpass stort brudd med vanlig organisasjonsfrihet, fastslått bl.a. i menneskerettserklæringer, at det nærmer seg "land vi ikke liker å sammenligne oss med".

 

"Nytt forbund" kan jo, for eksempel, gjelde den skyteforma her:

 

https://www.kammeret.no/topic/9727-palma-match-er-det-noensinne-norske-lag-som-deltar/

 

Spørsmålet blir jo: Hvordan skal man komme dithen at man har "alt på stell", uten først å ha en egen, godkjent organisasjon til å forestå organisering av lag, oppsett av terminlister, avholding av stevner etc, slik de foreslåtte kravene legger opp til?

 

På 23.5.2020 den 22.10, psAico skrev:

§ 8-6 Utfyllande reglar for godkjenning av skyttarorganisasjon Når vilkåra etter våpenlova § 28 andre ledd er oppfylte kan Politidirektoratet godkjenne skyttarorganisasjonar som: 1. eit eige styre, 2. ein stabil drift og økonomi, 3. er registrert i Enhetsregisteret, 4. er open for medlemskap for personer frå heile riket, 5. er tilknytt ein internasjonal skyttarorganisasjon, 6. har minst 10 lokallag, 7. har terminliste med minst 10 opne stevner per år, og 8. har eit teknisk skyteprogram som skildrar organisasjonen sine skytedisiplinar og kva skytevåpen som kan brukast. Godkjente skyttarorganisasjonar skal ein gang i året sende politiet ein kopi av årsmøteprotokoll med årsmelding og rekneskap.

 

Dette må da bli en "Catch 22", eller " - høna og egget"-situasjon?

 

 

Edited by Jegermeistern
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kan man tenke seg løsning der et nytt forbund har minst 50 % oppfyllelse av kravene? Et tenkt "politskytterforbund" vil ikke kunne være åpent for alle i hele kongeriket. Og det kan neppe være intensjonen heller.

 

"Må innfri mer enn fire / fem av følgende krav:"

 

Forøvrig bør vi notere oss "Når vilkåra etter våpenlova § 28 andre ledd er oppfylte kan Politidirektoratet godkjenne skyttarorganisasjonar ..." Min understreking av ordet kan. Bør vi ikke fordre at forbund skal godkjennes dersom det ikke er grunner til at de ikke skal godkjennes? Bør vi leve med en kan godkjennes selv om det oppfyller 100 % av kravene? Det er sågar bedre med "dersom følgende ikke oppfylles mer enn 50 % kan POD velge å ikke godkjenne." 

Link to comment
Share on other sites

Dette har jo blitt diskutert før (trolig i samme tråd).

 

INGEN stopper deg i organisere et nytt forbund for Whatever du ønsker. Det er organisasjonsfriheten. Du kan også lage skyteprogrammer som funker med våpen ervervet i andre forbund. 

 

Men **RETTIGHETEN** til å kunnen erverve egne våpen er det ikke automatisk at du får. Der må myndighetene godkjenne, og de som setter reglene.

 

Personlig er det helt fint for meg - jeg vil ikke ha fuckings USA-tilstander i Norge hvor du får våpen fordi "det er morro". Da vil vi garantert se mer unheldige hendelser og det vil slå tilbake hardt på oss. Skal ikke mye til før alt annet en jaktrifler med maks 3 patroner (og hagler) er forbudt og inndratt. En hendelse av størrelse er nok. 

Edited by Øystein
Link to comment
Share on other sites

Hvis man aksepter innstramming pga. hennelser eller redsler for dem.
Så ender man tilslutt opp med ingen ting.

 

Våpen teknologien utvikler og endrer seg, skal vi forby som kommer i fremtiden?

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Noen ganger må man være realistisk.


Det må også tenkes på at hvis svar på høringen inneholder masse radikale punkter så er sjansene for alt ignoreres stor - derfor man burde tenke litt på realitier før man sender inn masse, for å være ærlig, pisspreik blant alt det veldig bra som er kommet frem her.

 

Kjenn dine kamper, og ikke brukt krefter på å sloss mot vindmøller - du vil bli tatt for en idiot. 

Edited by Øystein
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

52 minutes ago, Øystein said:

Det må også tenkes på at hvis svar på høringen inneholder masse radikale punkter så er sjansene for alt ignoreres stor

 

dette er noe jeg har tenkt en del på mens jeg har holdt på med høringssvaret.

Forslaget som ligger på bordet er bra. Mye av det er veldig bra. Og når man pirker i egentlig ganske mye av det som er foreslått, føler man at man kanskje kan oppfattes som misfornøyd og useriøs, men samtidig er det som Skog nevner - denne sjansen vi har. Forslaget er bra, men det er ikke fritt for noen logiske brister og (mulige) misforståelser som det må være rom for å ta opp.

Det er kanskje en risiko med å ta opp spørsmål som dette, som kan oppfattes useriøst, men da har vi kommet dit at oppfattelse er viktigere enn innhold. Det jo absolutt ikke useriøst å bekymre seg for dette. Jeg vil heller si det er egoistisk, og på grensen til useriøst, å ikke bry seg om forutsetningene til framtidige skyttere i frykt for at vi ødelegger for oss selv. 

 

Jeg utelukker ikke at du har rett, men det er fryktelig trist hvis det er sånn.

 

For ordens skyld, jeg skjønner at du er realist, jeg skjønner også hvilken i hvilken retning samfunnet beveger seg, og at disse paragrafene med stor sannsynlighet forblir uendret. Men om ikke organisasjoner som skal jobbe for Jegere og skytteres vilkår kan stille spørsmål rundt bestemmelser som kan få betydning for idrett og hobby til en anselig del av befolkningen på sikt, da ser jeg nesten ikke poenget med en høringsprosess.

 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

På 25.5.2020 den 13.50, Øystein skrev:

Personlig er det helt fint for meg - jeg vil ikke ha fuckings USA-tilstander i Norge hvor du får våpen fordi "det er morro".

4 av mine 6 våpen er ervervet nettopp av denne grunn. 😬

 

Kan vi ikke kalle det "Sveits-tilstander"?

Edited by m00se
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

33 minutter siden, Sakoen75 skrev:

 

Sitat

 

The perpetrator had three previous criminal convictions, including one for a violent crime.[5] He had been also hospitalized in psychiatrical ward. Both of these facts rendered him ineligible to legally possess a firearm in the Czech Republic.

The perpetrator used CZ 75 pistol that was made about 30 years before as non-functional cut-away replica for purposes of education and training. This free-to-buy cutaway was later illegally modified to full functionality. Police experts had not encountered similar conversion of a cut-away before and noted that it was done in a very sophisticated way. Nevertheless, the firearm jammed repeatedly during the attack.[13]

 

 

En person som ikke hadde lov til å inneha våpen brukte et ulovlig modifisert replikavåpen. Det kunne like gjerne ha skjedd i England.

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Sakoen75 skrev:

Du spurte om når vi sist hørte om en masseskyting i Tsjekkia og det var Desember 2019. 

De har flere slike tragiske hendelser men den er den siste jeg kan huske.

 

Flisespikking. Premisset for spørsmålet var en masseskyting med et lovlig våpen og det var du klar over.  

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Eldhannas skrev:

Eller Tsjekkia-tilstander? Når hørte vi sist om en masseskyting fra Tsjekkia liksom, som er en "shall-issue-state"?

Det er vel teknisk sett "may issue" fordi du må begrunne erverv (selv om selvforsvar er gyldig grunn).

 

I Sveits må man ikke begrunne en dritt, bare ha plettfri vandel.

Link to comment
Share on other sites

54 minutter siden, tiders skrev:

 

Ok en situasjon der politiet ikke gjør jobben sin og innvilger / ikke tilbakekaller lisens til en mentalt syk person. 

 

Han hadde fornyet lisensen sin i Januar 2015 og gikk amok den 24 Februar 2015.

Skal vi til psykolog og i samtaler med legen før vi får utlevert våpen før hver trening?

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Misforstå meg rett, jeg sier ikke at de ikke har masseskytinger eller andre tragiske hendelser i andre land, men det er såpass store forskjeller mellom USA og Norge at det kan være andre land det er mer naturlig å sammenligne oss med. Det er dessverre en del tilfeller der folk misbruker sine våpen, og mange av de er umulig å forutse. Idioten på Utøye fulgte våpenloven, inntil han ikke gjorde det. Taperen i moskeen i Bærum stjal farens våpen. Ingen av de ville blitt hindret av strengere lovverk. I England var det en fyr som kjørte rundt og skjøt en haug med folk, drepte 12 og skadet 11, bevæpnet med en dobbeltløpet hagle og en CZ 452 i .22LR, til tross for våpenlover som vel er så nær forbud som man kan komme. Spørsmålet er om endringene i loven faktisk vil gjøre samfunnet sikrere, siden det er en del av formålsparagrafen. Jeg er ikke så sikker på det.

 

Jeg spør, som jeg har gjort før; Hvorfor er det slik at i straffeloven sier man det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig går i fengsel, mens det i politikken er greit at hundrevis straffes og tusenvis får det vanskeligere, fordi én har misbrukt tilliten som er vist?

 • Like 11
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Der var det mye bra innspill, men politiets fellesforbund ser jeg har kommet med diverse mindre konstruktive innspill mtp halv automatiske våpen og godkjenningslister. Dfs har også kommet med en definisjon av løp som kan peke i retning av registrerings plikt på stålrør som kanskje ikke et så heldig. Fint at også mange har engasjert seg for blankvåpen. Nå er det bare og krysse fingrene

Link to comment
Share on other sites

Dette var imponerende arbeid. Jeg har fulgt debatten her, men det var kult å lese høringssvaret i sin helhet.

 

Har det sniki seg inn en feilpunch i dette avsnittet? Min utheving:

 

Forslag til endring: legg til «sentertente, halvautomatiske», så teksten blir "Den som vil erverve eller ha våpenmagasin til løyvepliktige sentertente, halvautomatiske skytevåpen med større patronkapasitet enn 10 for rifler eller ti for hagler, samt våpenmagasin med større patronkapasitet enn 20 for pistolar, må ha løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller § 13 og §§ 4-4 andre ledd, 4-12 andre ledd, 5-6, 5-8 eller § 5-9 i denne forskrifta.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Anonymrifle skrev:

Hmmm. POD, KRIPOS og PST er oppgitt som høringsinstanser men det er ikke noe høringssvar fra dem. Kan det være unntatt for offentligheten?

 

Alle høringssvarene må leses gjennom av departementet før publisering. Dette tar litt tid. Jeg vet at politiet har levert.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil takke psAico, Vargen og Wintel for arbeidet med høringssvaret til NOJS. Sett opp mot svarene til de fleste andre organisasjoner er NOJS sitt utrolig bra! Vi trenger Ildsjeler som dere. Jeg vet at psAico jobbet med teksten til siste minutt før fristen. Imponerende!! 👌

 • Like 21
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...