Jump to content

Nøyaktighet ladeutstyr - ladeprosessen


Recommended Posts

Satt en kveld her og syslet med noen 270 ladninger og syntes patronlengdene varierte litt vel mye i "loten" når jeg kontrollerte. Kan det være pressa? Dien? Brukeren? Mangel på trimming? Hvem vet.... sikkert en faktor alle tre. Hvor konsistent klarer vi egentlig å være når vi gjennomfører alle operasjonene som skal til for å få en fiks ferdig patron.

Uansett, tenkte jeg virkelig skulle gå litt mer analytisk til verks for å finne ut om det er forhold ved prosessen som kan forbedres. Hvor viktig er for eksempel trimming av patroner for å sørge for lik hylselengde.

 Jeg hadde 50 hylser etter Norma jaktmatch som ikke var ladet om. Følgende ble gjort med hylsene:

 1. Rengjøring
 2. Helpressing og fjerning av tennhette med RCBS 270 die i Rock chucker supreme enstasjonspresse
 3. Tromling med stålmedia i 4 timer
 4. Tørk og inspisering
 5. Fjerne grader. Ingen trimming av hylsene
   

Når jeg nå målte alle hylsene fikk jeg følgende verdier:

Gjennomsnitt hylselengde 64.39
Minimum hylselengde 64.19
Maksimum hylselengde 64.61
Median hyleslengde 64.4
Standardavvik hylselengde 0.086

 

Et standardavvik på 0,086 mm må sies å være meget bra og godt innenfor toleransen i loten. 

Så langt, alt vel. Da gjenstår bare å lade disse patronene og sjekke tilsvarende verdier for COL.

 1. Sette i tennhetter
 2. Fylle i krutt
 3. Kalibrere kuleisetterdien til en COL på 81mm.
 4. sette kule med RCBS kuleisetterdie og RCBS Rock chucker supreme enstasjonspresse. Kuler ble veid og avvik her er neglisjerbart.

 

Når jeg måler alle 50 patronene får jeg følgende verdier:

Gjennomsnitt COL 80.999
Min COL 80.81
Maks COL 81.18
Median COL 80.995
Standardavvik COL 0.087

 

Standardavviket her er på 0,087. I praksis er standardavviket helt tilsvarende som for hylsene og helt klart innenfor hva jeg regner som akseptabel toleranse.

 

Figuren under viser hylselengde med tilsvarende COL for samme hylse.

image.png.a9a5fd4e84f577b4bcd712bc5c4da0e5.png

 

 

Foreløpig konklusjon:

Det er ikke mulig ut fra de tallene som jeg produserte under denne seansen å konkludere med noe som helst. Det hadde vært interresant å se på tallene med hylser som varierer mer i lengde for så å sammenligne med tilsvarende patroner som var trimmet til samme lengde.
Prøver igjen med et mer "assortert" og varierende utvalg av hylser. 

 

Noen andre som har noen tanker rundt dette? 

 

Edited by anhavang
Oppdaterte figur med forklaring
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
30 minutter siden, anhavang skrev:

Noen andre som har noen tanker rundt dette? 

Jeg ville ikke brukt tiden på det du gjør. Hylsene strekker seg ujevnt når du helpresser. Det er derfor man trimmer de etterpå slik at man er sikker på at de ikke blir for lang for kammeret.

 

Når du måler COL så vil du ofte få ulike lengder, spesielt om kulen har mantel som er trekt mot tuppen f.eks Scenar, Sierra MK m.fl. Disse kule har ofte litt forskjellig lengde. Det du må huske på når kulen settes ned i hylsen er at kuleisetteren presser/holder på kulen et stykke ned fra tuppen. Skal du måle jevnhet i COL så må du bruke et verktøy som også måler et stykke ned på kula.

Link to post
Share on other sites

Hvordan målte du patronlengden? Mot kulespissen eller nede på ogivalen? Det er "uvesentlig" hvor lang patronen er til kulespissen. Det er lengda til ogivalen som bestemmer friflukt. Ideelt sett bør måleverktøyet samsvare med kuleskråningen i kammeret.

 

Har du renska hettelommene slik at hettene ikke stikker utenfor hylsebunnen? Hvis hettene stikker ut i variabel grad, så kan du få noe feil der. Forutsatt at du målet med skyvelære uten noe spesial krimskrams.

Link to post
Share on other sites

Hylselengde er ikke noe å bekymre seg stort for. Bare de ikke er over maksmålet så går det greit. Eventuelt måler du hva som er reelt maks i ditt kammer og forholder deg til det.

Jeg liker å trimme alle hylsene når de er nye, slik at de er like lange og hylsemunningen er 90 grader på lengdeaksen. Deretter tar jeg bare stikkprøver ettersom de lades x antall ganger. Bruker helst dier med utskiftbare bøssinger og dropper ekspanderknappen. Da er behovet for trimming minimalt. En av de verste følelsene med hjemmelading er en tørr hylsemunning som trekkes over en ekspanderknapp, det gjør vondt langt inni sjela. Enten skikkelig smøring, eller mer avansert verktøy.

 

Hvis du ikke har det allerede, så ønsker du deg en slik eller tilsvarende: https://www.brownells.no/SINCLAIR-BUMP-GAGE-INSERT-Bullet-Comparator-Bump-Gage-Body-SINCLAIR-INTERNATIONAL-Universal-749002552

 

Da kan du måle eksakt hva som skjer når du setter kuler eller presser hylser. Koster egentlig bare småpenger for en som skyter og lader en del.

Link to post
Share on other sites

Når det kommer til hylser så har lengden på halsen en del og si i forhold til kulehold og dermed også Trykk.. hastighet og ES..  

 

Å helpresse hylsene gjør at en sikrer at hylsene er like..jeg setter alltid skulderen tilbake 0.01mm ved hver ladning..

 

En kan sortere hylsene på vekt og volum..

 

Gløding av hylser og måling av settetrykket som oppstår når en setter i kulen vil også gi en indikasjon på kuleholdet er så likt som mulig..

 

målet som må være likt er til ogiven på kulen..det er der «bæreflaten» på kulen begynner..og det er denne delen av kulen som kommer først i kontakt med «bommene» i rifleløpet ikke spissen.. om en har col som gjør at en setter kulen nært bommene og kulene har ujevne overflater slik at ogiven ikke er lik på kulene så kan en risikere at noen kuler står i bommene og andre ikke..og dermed vil en få forskjellig trykk og hastighet.. gjør hastighet forskjellene at en ligger på hver sin side av en presisjons node  så vil dette medføre at samlingen ikke blir så bra som den kunne blitt..

 

Hvor nøye en skal være bestemmes egentlig av ambisjonsnivået og hvor langt en skal skyte.. til PRS og Felt skyting så trenger en ikke BR ammo.. men om målet bare er at ting skal være så bra som overhode mulig.. koste hva det koste vil..så er det bare å sette i gang..og være nøye.. men å måle COL gir bare en indikasjon.. den forteller ikke hvor nært kulen står bommene.. det er ogiviale målene som gjør..

 

en kan også sorter kulene på vekt og ogiv på forhånd..og på den måten sikre at kulene er mest mulig like før en begynner å lade..

Link to post
Share on other sites

Dersom målet er nøyaktighet og presisjon skal du bruke vekt, ikke skyvelære.

Vekten på hylsen er det beste utgangspunktet for likt innvendig volum. Det er mye viktigere enn hylselengden. Samme med kulene, lik vekt er viktigere enn lik totallengde. Dert finnes verktøy for å justere spissen på hulspisskuler om du vil ha dem jevnere. Som forklart ovenfor er ujevnheter i mantelen årsaken ti de små lengdevariasjonene du måler og det har minimal betydning. Det er lengde til der ogivalen starter som er viktig sammen med vekten.

Link to post
Share on other sites

Her kommer det inn innspill ser jeg.
Må presisere at denne statistiske betraktningen ikke handler om hverken friflukt, OAL eller presisjon. Dette er ikke noe lading til BR.  Dette var kun et lite eksperiment for å prøve å se om det var en korelasjon mellom avvik i lengder på hylser, og eventuelt avvik i OAL. Siden standardavviket er meget lite både i hylselengde og OAL er det ikke mulig å se noen korelasjon der. 

 

Når jeg etterspør tanker rundt dette da så er jeg ute etter deres tanker rundt nøyaktigheten på utstyr sett opp mot hvor likt vi klarer å utføre arbeidsoperasjonene fra gang til gang. Er det noe poeng i å legge ned all verdens tid for å optimalisere hver eneste prosess så lenge de fleste av oss uansett utsettes for den menneskelige faktoren 😃 Vil det uansett ha større innvirkning på det ferdige resultatet enn om alle hylser er prikk like?

 

 

9 timer siden, Bly skrev:

Jeg ville ikke brukt tiden på det du gjør. Hylsene strekker seg ujevnt når du helpresser. Det er derfor man trimmer de etterpå slik at man er sikker på at de ikke blir for lang for kammeret.

 

Når du måler COL så vil du ofte få ulike lengder, spesielt om kulen har mantel som er trekt mot tuppen f.eks Scenar, Sierra MK m.fl. Disse kule har ofte litt forskjellig lengde. Det du må huske på når kulen settes ned i hylsen er at kuleisetteren presser/holder på kulen et stykke ned fra tuppen. Skal du måle jevnhet i COL så må du bruke et verktøy som også måler et stykke ned på kula.

 

Bruker heller ikke tiden på dette. Var en kuriositet for å se om det kunne være mulig å finne en avhengighet der. Litt nerdig på en søndag ettermiddag....😁

Om man ser på resultatene fra målingene så er standardavviket veldig lite. Har kun målt kulevekt og ikke avvik i utforming på kula så de dataene har jeg ikke.

 

8 timer siden, Flatin skrev:

Hylselengde er ikke noe å bekymre seg stort for. Bare de ikke er over maksmålet så går det greit.

 

Er vel det som er poenget med dette lille eksperimentet. Hvor mye påvirker egentlig hylselengden. Det er vel klart at store avvik vil påvirke kuleholdet og dermed påvirke presisjonen, men det får bli en annen diskusjon. Standardavviket er uansett svært lite for normapatroner av samme type, skutt i samme kammer ser det ut til.

 

37 minutter siden, Per-S skrev:

Dersom målet er nøyaktighet og presisjon skal du bruke vekt, ikke skyvelære.

Vekten på hylsen er det beste utgangspunktet for likt innvendig volum. Det er mye viktigere enn hylselengden. Samme med kulene, lik vekt er viktigere enn lik totallengde. Dert finnes verktøy for å justere spissen på hulspisskuler om du vil ha dem jevnere. Som forklart ovenfor er ujevnheter i mantelen årsaken ti de små lengdevariasjonene du måler og det har minimal betydning. Det er lengde til der ogivalen starter som er viktig sammen med vekten.

 

Målet var her bare å se om det finnes noen korelasjon mellom avvik i hylselengde og avvik i OAL. Jeg er ikke så pirkete at jeg begynner å justere kulene. Driver ikke med BR. Noen som har erfaring med hvor mye lengden til der ogivalen starter varierer for enkelte kuletyper? (Altså innenfor samme lot for samme kuletype) Er den så stor at dette egentlig har noen praktisk betydning for den gjengse skytter?

Link to post
Share on other sites

Det er mange som har målt kuler, det finnes på nettet et sted. Det har kun betydning for ekstrem presisjon dersom du bruker en anerkjent presisjonskule.

Jeg tror de største avvikene ikke er på komponenter, men på personlige feil under ladeprosessen og "dårlig" ladeutstyr. Ulik mengde smøring på hylsen og litt svikt i ladepressen gir ulik pressing av hylsen, og medfølgende dimensjonsforskjell slik at noen patroner går lett i kammeret, andre tregt. Skjevheter i matriser "dier" og kuleisettere er et annet usikkerhetsområde. Slarkete gjenger og løse matriser gir variasjoner.

Link to post
Share on other sites

Glad jeg ikke fører så nøyaktig statistikk det ville blitt mye jobb.  Holder på med årets kjedeligste jobb nå og det er å lade opp det familien skal bruke av 6.5x55 i kommende sesong.

Startet med 8000 tom hylser som nå er kontrollert på lengde med en  en mal og sjekket for sprekker i halsen. Resultat ca 1000 hylser kassert fordi de er blitt mer en 54,96 mm lange. 12 hylser kassert med sprekk i hals, 20 sortert ut på grunn av feil fabrikat.

Neste trinn var trommling i to timer tørtrommler  nøteskall og polis, Smøring og helpressing. Tromler de for å  få de litt renere og for å slippe å smøre hylsehalsene innvendig da jeg bruker ekspander.

Etter pressing  er det vasking i våttrommler med varmtvann og oppvaskmaskinpulver i 20 min deretter skylling og 5 min i våttrommleren med lit sitronsyre får å få en fantastisk glans. 

Jeg er nesten ferdig med klargjøringen at 7000 hylser nå kjedelig som fy men må jo gjøres. 

I løpet av uken starter jeg vel med å lade dem. 

Link to post
Share on other sites
10 timer siden, Sunnmøring skrev:

Å helpresse hylsene gjør at en sikrer at hylsene er like..jeg setter alltid skulderen tilbake 0.01mm ved hver ladning.

 

Kommafeil? Mener du egentlig 0,1 mm? Vanligvis anbefales 0.002" - 0.003", altså 0,1 - 0,15 mm. 

Link to post
Share on other sites
2 timer siden, anhavang skrev:

 Dette var kun et lite eksperiment for å prøve å se om det var en korelasjon mellom avvik i lengder på hylser, og eventuelt avvik i OAL.

 

Kulesetteren har kontakt med hylsebunnen og ogivalen på kula. Hylselengden er derfor irrelevant for patronlengden. Vel, en kortere hals kan kanskje i teorien gi litt mindre motstand så kula havner dypere. Men jeg tviler på du klarer å måle det. Da er det andre faktorer som spiller inn. Spenst i messingen, jevnhet i halstykkelse f.eks.

Link to post
Share on other sites
9 timer siden, Flatin skrev:

 

Kommafeil? Mener du egentlig 0,1 mm? Vanligvis anbefales 0.002" - 0.003", altså 0,1 - 0,15 mm. 


Æææ.. nei!! Ingen kommafeil.. For bane bruk..så setter jeg skulderen tilbake 0.01mm for jakt ammo så setter jeg skulderen tilbake 0.03mm..

Edited by Sunnmøring
Link to post
Share on other sites

@bardp 

Jeg har flere måter å måle dette..

 

Redding Instant indicator

Willson Case Gage Depth Micrometer

Forster datum dial system

Eller en bruker sorting stand og en Head space gauge..  bruker alle litt om hverandre og en har mulighet til å kontrollmåle på forskjellige måter for å sikre at det ikke har sneket seg inn en feil..

Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Sunnmøring skrev:


for jakt ammo så setter jeg skulderen tilbake 0.03mm..

 

Tynne barnåler der du jakter? ;) Til jakt kan det noen ganger være greit med litt ekstra plass for barnåler, lauv, sand og annet som blir med inn i kammeret. Prøver egentlig å presse så lite som mulig jeg også. Men jeg liker ikke følelsen av at låseklakkene skrubber. Tenker slitasje. Tar sikkert 1000 år å slite nevneverdig på dem, men. De er selvfølgelig rengjort og smurt. Jeg har skutt mye patroner som kamrer trangt pga. delvis ompressing med full-sizer eller neck-sizer. Har med åra satt mer og mer pris på patroner som går lett i kammeret. Litt mer jobb med innstilling av dier, pressing, smøring etc. Men det blir ikke så mange patroner lenger, så det er mest kos.

Link to post
Share on other sites
13 timer siden, Sunnmøring skrev:

For bane bruk..så setter jeg skulderen tilbake 0.01mm for jakt ammo så setter jeg skulderen tilbake 0.03mm

Hva oppnår du med dette, bortsett fra mye ekstra arbeid.

Hvor ofte får du hylser som ikke vil kamre?

Link to post
Share on other sites

@PerS i utgangspunktet aldri..eller det har aldri skjedd på mange 10 tusen av skudd..og og mesteparten av jakt skuddene blir skutt i Blaser R8 eller i K95 Kipplauf.. bruket body die og bushing neck sizing die til alle mine 11 kaliber.. alle hylsene blir glødet i AMP før hver omlading.. opplever ikke noen form for spring back eller andre problemer..

Link to post
Share on other sites

Det er imponerende nøyaktighet. Gir det mye bedre presisjon på "vanlige" løp eller krever det BR standard?

Jeg gløder ikke hylsene når jeg lader vanlig 6,5 ammunisjon til jaktfelt og DFS. Med bushing helpressedie eller Lee necksizing får jeg normalt god nok presisjon.  Men jeg må ha mye mer romslige toleranser for å unngå at noen patroner blir treg å kamre. Det skyldes nok ulikheter i hylsene som kan være av flere lot, og også skutt med ulike ladninger. Antallet jeg lader gjør at jeg ikke tar ekstraarbeidet med gløding. Rask ladeprosess og sikkerhet for feilfri funksjon på en omgang er viktigere enn potensielt bedre presisjon.

Men, hvor mye er det å tjene på å stramme inn toleranser? Jeg gløder noen kalibre med en Vertex glødemaskin, og resultatet blir jevnt.

Link to post
Share on other sites
 • 9 months later...

Lærerik og moro tråd dette. Kan komme med mine innspill på å få mer nøyaktig lading.

 

1. Fjerner tennhette med LE Wilson hette fjerner.

2. Fjerner expanderen i FL dien.

3. Bumper 0.02mm med lett "cam over" idet dien og hylseholderen treffer hverandre (sjekker motstand med tynn tape bak hylsen og kamrer den i våpenet, skal ikke kamre lett da

3. Kjører expander mandrel nedover å setter halsen 0.002" mindre enn kulen.

4. lader opp og setter kulen i med lett "cam over" på kulesetteren også. (dien og hylseholderen bunner ut og fjerner bevegelser i lenk armene på pressen)

 

Jeg gløder alle hylsene også. Skyter ikke mye i året lengre, men de jeg skyter, de skyter bra👍 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Kan nevne at jeg bruker god tid på å sette opp dier og riktig headspace. Når det er gjort så trenger jeg ikke fikle med det før til neste løpsbytte. Måler ikke underveis. Lett "Cam over" gjør alt veldig likt fra gang til gang føler jeg.

 

Bruker også en litt annen framgangs måte når jeg finner god ladningen:

 

1: Finner først friflukt med startladning. Starter ca 0,7mm fra riflingen og setter kulene ca 0,3mm (0,2mm) dypere per lot. Skyter på ca 200m og fører gruppene in i excel ark og ser etter flate streker. (Kikker ikke bare etter små grupper, men finner de sette dypene som treffer likt på skiva) Sånn sikrer jeg minimal endring over løpets levetid

 

2. Deretter starter jeg med kruttvektene. Setter kulen ihht test 1. Her skyter jeg over kronograf og ser etter flate streker av ES i excel arket. Jeg skyter på papir, men i teorien kan man egentlig skyte i grøfta også.

 

3. Lader opp med friflukt fra test 1 og kruttvekt med med flateste vindu i excel arket.

 

4. Test skyter ladningen på papir. Bryr meg egentli ikke om jeg får 20mm samling eller 7mm samling på 5 skudds serier. Nå vet jeg våpenet leverer best mulig i alle forskjellige senarioer og temperaturer. Det være seg om riflingen slites ned eller temperaturen forandrer seg drastisk.

 

5. Jeg mener dette er en veldig fin lade metode til jaktfelt, toppjakt og langhold på stål. Ser ikke vitsen i dette kun ut til 100m eller etter elgen...

Link to post
Share on other sites

2 turer. Test 1 på papir, gjerne 200-500m. Test 2 over kronograf. Test 2 kan man skyte i grøfta også om man vill. 🤣

 

Tur nr 3 for å verifisere samling, men er ikke ute etter ultra små samlinger. Men gode samlinger i flere forhold, og lav ES over kronograf. Jeg føler jeg utelukker fluer mye mer på denne måten.

 

Dette er lade rutiner hentet fra PRS miljøet i USA, der "first round hits" betyr mye. Det gjør det vel for oss toppjakt jegere også... 

 

Jag tar alltid første skuddet på skytebanen med toppjakt ammoen, for å sjekke at kald skuddet sitter der det skal igjennom sessongen. (i forskjellige forhold)

 

Begynte med dette etter jeg en dag måtte bruke 4 skudd på tiuren som satt på 237m. Og den ammoen samlet under 12mm på 100m om sommeren. Det var helt vindstille den dagen, og hastighets tapet var tatt i betraktning. I dette tilfellet var nok løpet utskutt også, men det viste jeg ikke der jeg satt å leste meg opp på nye lade rutiner etter det vonde følelsen med å sende 4 skudd etter gamlefar i furu toppen. Tiuren fikk jeg utrolig nok😊

Link to post
Share on other sites

To valg; Statistikk eller psykologi. Jeg skal være den første til å innrømme at jeg i starten av min ladekarriere har satsa på feil hest😏 Innimellom har jeg vel også noen drypp av tilbakefall siden det er vanskelig å være helt rasjonell😇

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...