Jump to content
Sign in to follow this  
Jenny Rolness

Fjerning av kråkefugler øker ikke bestandene av andre fuglearter

Recommended Posts

3 timer siden, Jenny Rolness skrev:

Den store forskjellen er at vi ikke trenger å jakte, vi har overflod av mat, lagrene er fulle av kjøtt som folk ikke klarer å spise opp, og for mye og feit mat fører til livsstilssykdommer. Det kastes enorme mengder mat hver dag, en tredel av all mat ender på søppelfyllingene og graves ned, det meste fullverdig mat.  

 

Når folk dreper titusener av kråker og andre dyr i den tro at de kan få litt mer å skyte på, er det ikke ut fra et behov, tvert imot - folk har knapt plass til mer i sine overfylte frysere. Når det viser seg at fjerning av kråker i tillegg ikke har effekt, og kanskje til og med virker mot sin hensikt, bør det være mulig å endre tankegang.  

 

Jeg har behov for å jakte fordi jeg er ett naturlig menneske. Jada jeg vet at jeg også kan prøve å fjerne meg mest mulig fra naturen , slik mange gjør i dag.Kanskje du også ?  Å høste av naturen er den sunneste og mest bærekraftige måten å man kan drive næringsøk på. Mye mer bærekraftig enn det moderne landbruket og husdyrholdet. Vi skulle gjort det mer og ikke mindre. Og  det er mye mer dyrevelferd orientert.

At noen (du ?) skulle komme til at jeg ikke har rett til å høste av naturen og jakte , slik reven , kråka , minken og alle andre rovdyr og fugler gjør , er så ulogisk at det må kategoriseres som ett religiøst standpunkt. Og det er religionsfrihet i Norge. Til og med en Britisk domstol har nå slått fast at veganisme er ett livssyn og skal behandles som andre religioner. Ett helt fair ståsted . Vi har heldigvis rett til å være uenige , akkurat som du har rett til å misjonere for din religion.

Men når det gjelder min jakt på kråker , så er ikke det næringsøk. Det er min empati med Spoven, som er en truet art her i sørvest , med Vipen , som er en truet art her i sørvest , og med Tjelden  , som slett ikke er en truet art, men bare er så sjarmerende ubehjelpelig at jeg ikke kan la være å synes synd på den når kråkene jakter ungene dens. Mens kråken , sorry ,  ikke scorer så høyt på min skala over sjarmerende skapninger. Høyere enn rotta og minken , men likevel...

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timer siden, Jenny Rolness skrev:

Den store forskjellen er at vi ikke trenger å jakte, vi har overflod av mat, lagrene er fulle av kjøtt som folk ikke klarer å spise opp, og for mye og feit mat fører til livsstilssykdommer. Det kastes enorme mengder mat hver dag, en tredel av all mat ender på søppelfyllingene og graves ned, det meste fullverdig mat.  

Dyrene i naturen kjemper for å finne nok mat til å overleve, og mange sulter i hjel, blant annet sjøfugler som følge av overfisket. Det er heller ikke lett for rovfugler å overleve når rypebestanden og skogsfuglbestanden går tilbake og kråkebestanden skytes ned hver vinter. '

 

Når folk dreper titusener av kråker og andre dyr i den tro at de kan få litt mer å skyte på, er det ikke ut fra et behov, tvert imot - folk har knapt plass til mer i sine overfylte frysere. Når det viser seg at fjerning av kråker i tillegg ikke har effekt, og kanskje til og med virker mot sin hensikt, bør det være mulig å endre tankegang.  

Jeg vet dette sannsynligvis er en fåfengt øvelse men jeg vil likevel prøve ut noen tanker overfor deg som går på kjernen av det jeg ser er et langt engasjement fra din side. Motstanden mot jakt og jegere generelt. Men det krever at vi begge aksepterer tre grunnleggende forutsetninger. 


Den første forutsetningen er at majoriteten av befolkningen spiser kjøtt, og hva mere er - de vil fortsette å gjøre det. Dersom vi aksepterer dette premisset, vil det ikke være å foretrekke at noen av oss spiser viltkjøtt? Min tanke er iallefall at for hvert vilt jeg spiser vil jeg ta et individ av tilsvarende vekt ut av den industrielle husdyrproduksjonen. For fjærfe, gris og storfe ser jeg på dette som et bortimot moralsk argument. Når det gjelder sau og geit er jeg mer usikker. Så er det selvsagt slik at alle ikke kan spise vilt. Men det at noen av oss gjør det sørger iallefall for at noe av biomassen vi mennesker fordøyer har hatt litt mer verdige liv før den spises.


Den andre forutsetningen er at vi aksepterer at mennesket er en del av økosystemet. Da må vi anerkjenne at vi som art gjør mye feil om man ser det hele fra et 'urørt natur'-perspektiv. For vi rører naturen. Vi påvirker den. Vi er en del av den. Sannsynligvis mer enn hva godt er. Men når vi gjør så, når vi for eksempel fortrenger alfapredatorer, så må vi, om vi skal ta deres rolle, også gjøre deres jobb. Så når det er mindre ørn, hubro og store rovdyr i naturen på grunn av vår infrastruktur må vi faktisk fylle dette gapet ved selv å beskatte små rovdyr. Dersom vi ønsker å bidra til å beholde naturens balanse.


Den tredje forutsetningen, den jeg tror du vil ha vanskeligst for å svelge, er at mange av oss mennesker finner en slags glede av det å ta på seg denne forvalter-rollen. Denne gleden er vanskelig å definere. Det er liksom ikke noe salgbart argument at vi liker å ta livet av dyr. Og det er heller ikke akkurat det vi liker. Sannhetens Øyeblikk, når kulen eller haglsvermen flyr og tar et liv, er ofte fylt av en slags sorg og respekt. En merkelig blandet og ydmyk følelse.


Mest av alt er denne følelsen for meg en nærhet til våre røtter, til et slags opphav. Så er det også følelsen av ansvar. Både for det vår art gjør som er bra, og for det vi gjør som ikke er bra. Jeg tar ansvar ved å spise en hjort og derved ta en kalv ut av den industrielle prosessen. Vel vitende om at alle mennesker ikke kan gjøre det, og jeg dømmer ikke de som ikke har anledning til å spise viltkjøtt. Jeg tar også ansvar ved å tre inn i rollen som alfapredator i det kulturlandskapet vi som art trenger, hvor ulv, bjørn, ørn, hubro og gaupe ikke trives. Det betyr at jeg også skyter kråker når sjansen byr seg.


Unge kråker er forøvrig et helt kurant måltid. De smaker som nøtteskrike og kramsfugl.
 

 • Like 7
 • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er vel ingen som benekter at fjerning av alt av predatorer vil føre til økning i byttedyr.  Et forsøk fra Hedmark viste at systematisk, intensiv og lønnet jakt på mindre rovdyr i et et avgrenset område førte til at rypejegerne som jaktet i området i gjennomsnitt skjøt ei halv rype ekstra per dag. Men dette lar seg ikke realisere, og det bør heller ikke være et mål.

 

Studiene som det er linket til handler om fjerning av kråker, ikke av alt av predatorer. Skal det lønnes jegere for å renske naturen for predatorer for å sikre menneskelige predatorer litt mer å skyte på, vil det vekke sterke reaksjoner, trolig også fra jegere som har et sunnere natursyn.

 

Når arter går tilbake på grunn av menneskelig påvirkning, bør tiltakene settes inn mot det som er årsak til tilbakegangen, i stedet for å utpeke syndebukker blant dyrene. Men det er det som skjer enten det er rype, sjøfugl eller fisk som går tilbake - rovdyr og sjøpattedyr får skylden. Vi kommer vel aldri til å slutte å skylde på alle andre enn oss selv.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timer siden, Jenny Rolness skrev:

Vi kommer vel aldri til å slutte å skylde på alle andre enn oss selv.

Da tror jeg du selv velger din oppfatning. Har vi ikke kvoter, stopper vi ikke jakta og freder vilt og fisk i områder med lite vilt/fisk? I lakse elvene som døde ut, var det ikke fiskere og natur interesserte som jobbet og enda gjør en fantastisk innsats for å holde liv i villaksen i årevis uten å fiske før bestandene tåler det? Hjemme jakter vi ikke småvilt siden bestanden er såpass dårlig som den er av fugl og hare. Vi har begynt å rette fokuset på rev, kråker og annet lovlig rovvilt utrolig nok så har det blitt mer harer og stor fugl. Sikkert bare tilfeldig det også. Under rådyr jakt der vi har fri kvote så holder vi oss selv i skinnet og skyter ikke mer en bestanden tåler. Samme gjelder med bever jakt og fangst. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det høres ut som at det er en sammenheng mellom at jakta er innstilt på fugl og hare i ditt område og at bestandene er begynt å ta seg opp igjen. Det ville de trolig gjort også uten at jakta ble rettet mot små rovdyr og kråker. På Varangerhalvøya der det ble skutt rundt 600 rødrev i en fireårs-periode uten å stoppe rypejakta, var det ingen målbar effekt på rypebestanden. 

 

Studiene viser at i de tilfeller der kråker har innvirkning på andre arter er det mest på produktivitet og uten å påvirke bestandene. Jakta tar ut mange stamfugler av rype og storfugl, og vil dermed påvirke bestandene negativt. Den beste måten å få opp bestandene er ved å frede dem over flere år. Med all forskningen som har vært rettet mot å fjerne rovdyr for å se hvordan det påvirker faunaen, burde det gjøres forsøk på å frede områder for all jakt, for å se hvordan naturen fungerer uten menneskelig innblanding. 

Edited by Jenny Rolness

Share this post


Link to post
Share on other sites

På FØRSTE googling: https://www.ta.no/nyheter/jaktforbud-har-ingen-effekt/s/1-111-6365031

En total fredning mot jakt er vel prøvd flere steder, og konklusjon er vel at det oppstår "naturlige" svingninger, der predator/byttedyr har hver sine glansperioder.

Men syklusene er adskillig lengre mellom glansperiodene uten menneskelig påvirkning enn de er med påvirkning.  Noe som er nokså naturlig da det må oppstå en kollaps i byttedyr slik at predatorer sulter ihjel, da de ikke lenger har naturlige fiender dersom vi freder mot jakt....å vi sulter vel ikke ihjel dyr Jenny, gjør vi vel? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Konklusjonen på forskningen fra Sverige er vel at fredningen må skje i stor skala. Det er ikke nok å frede et område, siden rypene sprer seg over store områder og jegerne også forflytter seg.   

Share this post


Link to post
Share on other sites

ELLER (men det er vel å banne i kirken?) åpne for jakt på trinn 2 i næringskjeden kanskje? Noen av disse på trinn 2 har jo vært fredet i 50-60 år, og har i enkelte områder en enorm bestand! 

Alternativet vil jo være å bare totalfrede dem, slik som idag, å la dem sulte ihjel? 

 

Dessverre er det bukken som passer havresekken når det gjelder forvaltning av norsk natur, og den røde tråden er at dersom vi totalfreder alle arter, så går alt så meget bedre.

Dersom det (mot formodning) vil bli en overpopulasjon av en art, kan det til nød åpnes for en meget snever lisensjakt (eks kystsel) 

 

For å underbygge dette kan se vises til forbud mot selfangst i pol isen på 80/90-tallet, med påfølgende selinvasjon i nord-norge og dertil ringvirkninger for lokal fiskebestand.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror du har litt rett Jenny,når det gjelder rype og skogsfuglbestand.På første halvdel av 1900 var rype og storfuglbestandene mye større enn de er i dag.Men det blir gjort tiltak,bag limit for eksempel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutter siden, moviken skrev:

Tror du har litt rett Jenny,når det gjelder rype og skogsfuglbestand.På første halvdel av 1900 var rype og storfuglbestandene mye større enn de er i dag.

Og da var det ikke jakt på rype og skogsfugl?

Og alt rovvilt var fredet? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joda det var jakt,når man leser jakthistorier fra den tiden får man et inntrykk av bestandene.De hadde ofte store fangster,veldig store.Siden den gang har det gått nedover.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vet faktisk ikke,vil vel anta at store småvilt bestander ga næring til predatorer også.Samtidig var roviltskinn en verdifull handelsvare på den tida, hvertfall før pelsdyroppdrettet ble vanlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror det var mer rovvilt og færre jegere den gang.

Men først og fremst var det langt færre kråker :mrgreen:.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timer siden, Jenny Rolness skrev:

Med all forskningen som har vært rettet mot å fjerne rovdyr for å se hvordan det påvirker faunaen, burde det gjøres forsøk på å frede områder for all jakt, for å se hvordan naturen fungerer uten menneskelig innblanding. 

 

3 timer siden, Jenny Rolness skrev:

Konklusjonen på forskningen fra Sverige er vel at fredningen må skje i stor skala. Det er ikke nok å frede et område, siden rypene sprer seg over store områder og jegerne også forflytter seg.   

 

I min nabokommune (370 000 mål) Har rype og skogsfugl vært fredet i sikkert 10 år, det er ikke noe tettere bestand der, enn hos oss hvor det har vært jaktet sammenhengende.  

 

En av de største utfordringene idag er predatorkontroll, du Jenny snakker om at reduksjon av predatorer bare hjelper lokalt. Det er registrert merket rev som har vandret over 60 mil i luftlinje Fra Sverige til ett sted på vestlandet. Når predatorene forflytter seg over så store distanser vil ikke fredning ha noen som helst innvirkning, du vil ikke en gang få naturlige svingninger mellom predator/byttedyr.  

 

Vil man ha større bestander av matnyttig vilt må det åpnes for jakt på alle arter.  

 

Det sagt, vi er egentlig uenig i det meste Jenny, å argumentere med religiøse folk gir ingen mening. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

33 minutter siden, Super XX skrev:

Hva er det da du mener at Jenny kan ha litt rett i?

Vi blir grådige,skylder på andre ting enn oss selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timer siden, Jenny Rolness skrev:

Det høres ut som at det er en sammenheng mellom at jakta er innstilt på fugl og hare i ditt område og at bestandene er begynt å ta seg opp igjen. Det ville de trolig gjort også uten at jakta ble rettet mot små rovdyr og kråker. På Varangerhalvøya der det ble skutt rundt 600 rødrev i en fireårs-periode uten å stoppe rypejakta, var det ingen målbar effekt på rypebestanden. 

5 timer siden, Jenny Rolness skrev:

Konklusjonen på forskningen fra Sverige er vel at fredningen må skje i stor skala. Det er ikke nok å frede et område, siden rypene sprer seg over store områder og jegerne også forflytter seg.   

 

 

Du svarer selv fint.

Først av alt, jeg ønsker ingen av dyrene utryddet i mitt område.

 

Det foregår jakt på begge sider av mitt terreng og indirekte i samme terreng på hare og fugl, så fredningen er ikke i stor nok skala for å ha effekt alene. Eiendommen er ikke stor nok til at dyrene lever bare på en side, økningen ses på alle jakt feltene etter vi har begynt å jakte mer på rovdyr.

Konklusjonen må være at et bærekraftig uttak av arten du ønsker å beholde og effektiv beskatning av rovvilt er en fornuftig formel for å følge? La oss si at det vokser opp 2-3 rev, 4-5 kråker 5 harer og 9 storfugl i mitt område i året til kjønnsmoden alder etter at naturen har gått sin gang. 

 

Da kan jeg høste 1 hare og 2-3 fugl og bestanden vokser så lenge jeg høster 2 rev og 3-4 kråker? Med tiden må jeg vurdere mer høsting av hare og fugl for å ikke få sykdommer osv. (Ta tallene med en klype salt).

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Jenny Rolness

 

Kan jeg spørre hva ditt formål her inne er? Etter å ha lest dine innlegg tolker jeg deg som "ikke jeger/skytter" som bare vil at oss jegere og skyttere skal finne på noe annet å gjøre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutter siden, amatør skrev:

vet du ikke hvem det er?

Nei, men tipper ei venstrevridd, pasifist som er veganer?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg fikk vertfall veldig lyst til å starte jakte kråke! Jeg tror jeg gjør som@Chiefen.v-2 å satser på en kråke pr. inlegg TS skriver. Så da har jeg litt å ta igjen😉

 • Like 2
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, ladebenken skrev:

 

En av de største utfordringene idag er predatorkontroll

Tror det finnes noen sprikende erfaringer her.I år var det mye rype på vidda,så mye at vi allerede har begynt å planlegge jakt til høsten.På Hardangervidda er vel predatorkontroll nærmest helt fraværende,men både Ulvik,Eidfjord,Numedal og Ullensvang har hatt en fredningsperiode.

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutter siden, Mas-36 skrev:

@Jenny Rolness

 

Kan jeg spørre hva ditt formål her inne er? Etter å ha lest dine innlegg tolker jeg deg som "ikke jeger/skytter" som bare vil at oss jegere og skyttere skal finne på noe annet å gjøre?

Jenny har jo vært her så lenge jeg kan huske. VI har da hatt mye morro og "gode" diskusjoner ut fra hennes innlegg. Et artig innslag i forumet fra tid til annen. Artig at andre enn rendyrkede jegere og skyttere lager noen innlegg her inne også. Vi har  vel hatt det ganske morsom på bekostning av Jenny også oppigjennom årene. Ser ut som hu tåler det.

 

Andreas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fikk nettopp høre av min sønn at det var observert ryper i skogene her på Modum nå.Han hadde en teori om  at leveområdene på muligens Norefjell var fryst til is pga drittværet så de måtte ned i lavlandet for å finne føde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutter siden, moviken skrev:

Han hadde en teori om  at leveområdene på muligens Norefjell var fryst til is pga drittværet så de måtte ned i lavlandet for å finne føde.

Det kan være noe i det, kanskje? Nå bor jeg et godt stykke unna, men drittvær har det vært her og. Men kanskje noe kaldere. Det er bra med snø i fjellet og den er ganske fast, så det er nok vanskelig for fjellrypa, som jeg jakter mest, å finne mye mat over tregrensa. 

 

Gikk en tur i går i et område over tregrensa som normalt har ganske bra med rype. Der har jeg sett bra også i år, før nyttår. I går så jeg ikke ei eneste rype. Det kan såklart være tilfeldig, men kan ikke huske sist jeg jakta der uten å se rype. Jeg så en rev da, men 500m ble litt i drøyeste laget. 

 

Noen venner gikk øverst i tregrensa i samme område, og jeg hørte det smalt. Om det var lirype eller fjellrype spurte jeg ikke om dessverre. Men de må jo ha mat, så at de trekker ned eller andre steder høres ikke usannsynlig ut. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, moviken skrev:

Fikk nettopp høre av min sønn at det var observert ryper i skogene her på Modum nå..

Er vel ikke dårlig teori det. :)  Og ikke noe uvanlig, at rypa trekker ned fra fjellet og ned i skogen og til lavlandet. Finnemarka nord for Drammen, har ofte ryper, til å med i både Bragernesåsen og Strømsøåsen. Det har vært oppservert rype på Ekeberg i Oslo. Og i lavlandet, sørover i Vestfold. Andre ganger kan rypa flokke seg og fly ti-talls av mil, til et annet område. Kan jo også nevne, at annen hønsefugel også kan fly langt (ikke bare noen få mil), trolig av samme grunn som er nevnt. Hva med Russer tiur fra Kola området, dukket opp i tusentalls ved sydenden av Femunden, for en del år tilbake? Og jeg kjenner til historier (bl.a. fra min far), om årfugl som kom i store flokker til et område i Lier kommune, som hadde knapt med årfugl. 20 - 30 fugl pr. bjørke tre. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 timer siden, moviken skrev:

Tror det finnes noen sprikende erfaringer her.I år var det mye rype på vidda,så mye at vi allerede har begynt å planlegge jakt til høsten.På Hardangervidda er vel predatorkontroll nærmest helt fraværende,men både Ulvik,Eidfjord,Numedal og Ullensvang har hatt en fredningsperiode.

 

Selvsagt har det jo en viss effekt. 1 skutt rype er 1 rype mindre i fjellet.  

 

Dette er veldig innviklet med en hel drøss med påvirkende faktorer, men i sum er det tilvekst minus uttak som avgjør om bestanden går opp eller ned. Rovvilt jakter hver dag - hele året. Hvordan vet du at det er fredningen som har gitt utslag og at man ikke var heldig med klekkingen + at f.eks rovvfugl bestanden har fått seg en knekk? 

 

Snøhetta på reinsjakt 2014, på dagesvis på jakt så jeg -2- ryper og en hel haug med rovfugl.  

Snøhetta på reinsjakt 2019, - 100 -  ryper og ett par rovfugl.  

 

Det ville ikke vært "bærekraftig" å jakte anno 2014, men saken er den at utbytte følger bestanden. Om jeg hadde hatt med hagla hadde det ganske sikkert ikke blitt med noen rype hjem. 

 

Det er også mange andre gode argumenter for oss jegere for å unngå fredning av småvilt, spesielt hvis man tenker rekruttering. Rekruttering er veldig viktig, er vi mange blir det vanskeligere for Jenny og hennes likesinnede å få gjennomslag for sine interesser.  

-Lavterskel jakt som "folk flest" kan kjøpe kort til. 

-Inngangsbilett for ungdom som ønsker å begynne å jakte (Storviltjakt er ikke tilgjengelig for alle idag). 

 

Så kan jeg jo nevne at her jeg jakter mest flellrype er det vanlig å se mellom 150-300 fugl på en dag. Det har variert mellom 70-300 fugl observert pr/dag de siste 10 årene og jaktet har vi gjort hele tiden. 

 

Det vi har sett hos oss, de fleste som ivrer for å frede småvilt er stort sett storviltjegere som har null interesse for jakt, utenom de hjortene de skyter fra låven. Agendaen er da å unngå andre brukere av naturen slik at hjorten kan bli forstyrret. 😴

 

Edited by ladebenken

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 timer siden, Super XX skrev:

Men var det mer eller mindre rovvilt, av alle slag, på den tiden? 

18 timer siden, moviken skrev:

Vet faktisk ikke,vil vel anta at store småvilt bestander ga næring til predatorer også.Samtidig var roviltskinn en verdifull handelsvare på den tida, hvertfall før pelsdyroppdrettet ble vanlig.

 

For skogsarbeidere ga ET STK. mårskinn samme inntekt som en måneds slit i skogen. Ikke vanskelig å skjønne at de da satte ut en del mårfeller, når de først bodde på skogskoia.

 

Edited by Jegermeistern

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timer siden, amatør skrev:

vet du ikke hvem det er?

 

13 timer siden, Mas-36 skrev:

Nei, men tipper ei venstrevridd, pasifist som er veganer?

 

13 timer siden, amatør skrev:

NOAH

 

Neida, det var i tilfelle før en gang. Nå har vår venninne sin egen organisasjon, "Dyrenes Røst", tror jeg den heter (må ikke forveksles med "Rovdyrenes Røst"). Jo flere organisasjoner med omtrent 1 medlem, jo mer tilskuddspenger fra Staten. Pengene går fra MD, midler som delvis er finansiert via vår jegeravgift, og som skulle gått til vilttiltak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 timer siden, Jenny Rolness skrev:

Konklusjonen på forskningen fra Sverige er vel at fredningen må skje i stor skala. Det er ikke nok å frede et område, siden rypene sprer seg over store områder og jegerne også forflytter seg.   

Interessant. Kan du dele noen tanker om hvordan du ser for deg et slikt «forsøk» hertillands? På hvilken måte vil du eventuelt «stenge» områder? Hvilke forutsetninger og hvor store områder ser du for deg er tilstrekkelig? Dine tanker om dét? Hvor langt perspektiv har du? I tidligere tider, så forvalta gardbrukere og jegere viltet. Holdt populasjonen på et (etter deres mening) akseptabelt nivå. Elg, fuggel, bjønn og kråker med. Gjerne omtalt som kulturbærere. Takksamt med synspunkter fra deg. 

 

Siden jeg i min verden ser utfordringer med at hverken fuggel eller vilt er spesialt gode på grenser, gjerne kombinert med at flere arter er noe mobile og lite stedsbundne, så… Jeg er vel av den oppfatning at mennesker er satt til å forvalte og høste av naturen. Men bevares – tar dine synspunkter på ramme alvor. Man bør alle lære fra andre med synspunkter som avviker fra ens egne. Kanskje du også lærer noe herinne?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man kunne begynne med å frede nasjonalparkene for jakt og se hvordan en natur i balanse vil fungere. 

 

Selinvasjon ble nevnt som eksempel på følgene av jaktstopp. Men overfiske og lite mat i havet for sjøfugl og sjøpattedyr er en mer sannsynlig forklaring. Det kan også forklare hvorfor spekklaget til grønnlandsselen og vågehvalen er blitt tynnere. 

 

Dyrenes Rett mottar ikke statlig støtte og legger ikke vekt på inntekter. Vi ønsker bare en plattform for å kunne bidra til å arbeide for dyr. 

 

Lærer også noe her og respekterer at andre har andre synspunkt. Men savner et mer helhetlig syn på naturen, der alle arter har sin plass. Noen har som mål å skyte flest mulig kråker, men samtidig er rovfuglene fredet og vil fortsette sin predasjon, i større grad på andre arter når kråkene forsvinner. Som sagt er kråkene viktige som varslere. I områder uten kråker vil trolig mange flere fugler bli tatt av rovfugler. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skulle man fredet all jakt i nasjonalparker ville man fått en dyrevelferd katastrofe vi aldri har sett maken til. Spesielt blant hjortedyrene. Pupulasjonen hadde blitt for stor i løpet av få år, og beitegrunnlaget hadde blitt for lite. Sult og sykdom i stor stil hadde blitt resultatet. At det skulle være bra for dyrene har jeg vanskelig med  å forstå. Etter en tid ville man jo fått etablert rovdyrstammer som til en viss grad hadde regulert bestandene av hjortevilt. Som vi alle vet så er det storsett bare ulv som tar såpass mye elg at det hadde hatt innvirkning på populasjonen. Mye ulv i norsk fauna hadde ført til at store deler av landbruket i Norge måtte legge ned. Da hadde vi måtte importere mat i mye større utstrekning enn vi gjør i dag. Er det en bærekraftig utvikling?

 

Hva med harepest og reveskabb? Dette er jo sykdommer vi vet kommer i områder med høy populasjon av rev og hare.

 

At det er for mye rovfugl i dag det kan vi være enige om.  Havørna har blitt utrolig tallrik langs kysten, å man går ikke i fjellet lenger uten å se fjellvåken. Så at fredning av rovfugler har ført til at bestandene har blitt for store er jeg enig med deg i. 

 

Jeg kjenner mange jegere, men kjenner ingen som vil utrydde arter. Det ligger ikke i jegerens natur å ville utrydde. Det skaper jo bare problemer for oss selv. Jeg kjenner ingen som er så bekymret for rypebestandene som jegerne er. Veldig mange jegere, meg selv inkludert, jakter ikke rype pr nå. Vi jakter rev kråke og andre predatorer.

 

Andreas 

 • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Jenny Rolness skrev:

 

Lærer også noe her og respekterer at andre har andre synspunkt. 

Javel, da kan du vel svare på disse helt greie, enkle spørsmålene da?

 

Nøyaktig hvilke arter mener du det OK å jakte på? 

Er det OK å fiske? 

Er det OK å spise kjøtt? 

Er det OK å holde husdyr? 

 •  

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 timer siden, Jenny Rolness skrev:

Man kunne begynne med å frede nasjonalparkene for jakt og se hvordan en natur i balanse vil fungere. 

 

 

 

Hva med å se hvordan balansen fungerer nå i nasjonalparker når mennesker også deltar i jakten , i tillegg til rovdyrenes jakt ? Balansen fungerer glimrende. Der man ser problemer er det generell ferdsel som er problemet . Foreks. på Hardangervidda. Der har nok riksveien over vidda gjort situasjonen vanskeligere for villreinen , enn før veien kom. Men selv nå kan man se reinen krysse riksveien, når biltrafikken ikke er for stor. Men jegerne har ikke laget problemer for villreinen , annet enn de individene som blir felt. 

Det er denne tendensen til å argumentere for at mennesker og natur er motsetninger jeg er uenig i.

Mennesker også natur. Og en del av naturen. Og først når vi forstår det vil vi virkelig være opptatt av å bevare naturen. Når nasjonalparker ble opprettet var det for å beskytte naturen der mot inngrep som kunne redusere det uberørte. Det skulle ikke bygges veier , hus , kraftspenn , kraftstasjoner eller demninger som endret det som var. En god tanke. Ikke ett øyeblikk ble det vurdert at ett mennesket med fiskestang eller en hagle var en trussel mot det uberørte. Og det er det fortsatt ikke. Men det er som med bisonen i Amerika og blåhvalen i sør Atlanteren , når grådighet får bestemme og teknologien blir for effektiv kan det gå galt. Hvis vilreinjegerne dro til fjells med en MG3 med beltemating sammen med en assistant gunner og lette opp reinflokkene , ville det også gått galt. Men slik er det ikke . Jegeren har ikke engang lyst til det ,selv om det var lov. Og det er ikke lov. Jakten som mennesker står for er regulert for å opprettholde en god bestand , mens jakten som rovdyrene utøver ikke er det. Mink utgjør for eksempel en stor trussel mot bestanden til  enkelte sjøfuglarter. Det er en av grunnene til at jeg aldri lar en mulighet gå til å skyte en mink, når muligheten er der. Joda , jeg vet at mennesker har mye skyld her ved at de begynne å oppdrette mink her i Norge. Men de var ikke jegere. 

Jakt slik den praktiseres i Norge er en mindre trussel mot naturen , enn kråka , reven og minken.

Jegere  , og sportsfiskere , er de her i Norge som gjør mest i praksis  for naturen , gjennom foreningene sine .Med viltstell og arbeid med å beskytte villaksen . Og det vi betaler til staten i ekstra skatt som staten i alle fall sier de skal bruke til gode for naturen .

Bli jeger og vær med å redde naturen .

Edited by Robinson
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timer siden, Jenny Rolness skrev:

Man kunne begynne med å frede nasjonalparkene for jakt og se hvordan en natur i balanse vil fungere. 

 

 

 

Ett utmerket eksempel Jenny! 

 

Så kan du kanskje forklare oss hvordan det ville gått med vår unike Villreinstamme uten jakt, hvis du bruker en times å leser litt historie så finner du svaret på hvorfor dette er en særdeles dårlig ide. 

 

Det har vært prøvd før å beskatte disse for lite og i enkelte reinområder er fortsatt beitene slitt. Forskjellen siden den gang er enda mer frakturerte stammer. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

At storvilt må beskattes trodde jeg var barnelærdom. Spesielt med villreinstammen så ville jo det ha gått helt åt skogen hvis ikke. Forskere beregner hvor mye vinterbeite det er i et villreinområde, og setter et tak på antall dyr utifra det. Formålet er at ikke stammen skal bli for stor, med påfølgende matmangel og elendighet. Når reinen har beitet ned et område tar det 20 år før det er fullt utvokst igjen. Vet ikke Jenny dette? Med jakt så får vi jevne stammer og kan benytte oss av en flott ressurs i økologisk og sunn mat i form av viltkjøtt.

 

Fatter heller ikke at folk er så motstandere av jakt. Har stor forståelse for at å felle dyr ikke er for alle. Men man trenger ikke å være innbitt motstander av den grunn.. Og hvis argumentet er at det er synd på dyrene; Kan Jenny nevne hvilken naturlig død for dyr som er bedre enn å bli skutt? Dyrene kommer ikke på aldersheim og får pleie. De dør av sykdom, underernæring, påkjørsler, skader og noen blir jaget og revet ihjel av rovdyr. Samtlige dødsårsaker mer pinefulle enn et velrettet skudd. Og kjøttet kommer ikke på bordet, tilberedt med respekt og stolthet.

 • Like 3
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timer siden, Jenny Rolness skrev:

Man kunne begynne med å frede nasjonalparkene for jakt og se hvordan en natur i balanse vil fungere.  

Dette har blitt gjort.I Lake Superior i USA er det ei ganske stor ubebodd øy hvor man overvåket situasjonen mellom elg og ulv i 70-80 åra.Dette er ganske godt beskrevet så hvis du leter litt på internettet finner du det sikkert.Synes du får mange gode svar her,jegere er ikke monstre mange av oss er nok mer opptatt av naturen enn de fleste.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siden vi har fjernet de store rovdyrene må menneskene ta over deres rolle i forhold til hjortedyr. Men vi gjør det ikke like bra som rovdyrene, som ser seg ut svake individ og bidrar til å holde stammen frisk. Med store rovdyr i Nordfjella kunne det trolig fortsatt vært villrein i det området der den nå er utryddet.

 

Forstår ikke at jegere ønsker å skyte ned eller fordrive lokale kråkebestander. Har observert kråkene og de er fantastiske som varslere. Mens måkene er mer uforsiktige og ivrige på maten, sitter kråkene gruppevis i trærne og holder utkikk. Når de varsler er hele måkeflokken på vingene, hønene løper inn og hele området er blåst for fugler. I dag var kråkene reist og ingen satt i bakgrunnen og varslet. Måkene var ikke forberedt på angrep, og en hauk slo ned og fikk nesten tak i en måke. Med kråkene på post i trærne ville det trolig ikke ha skjedd.

 

Slik varsler kråkene også ryper, storfugl og alt annet av fugler i skogen. Fuglene er dyktige på unnamanøvrer, og når de er klar over faren har rovfuglene en vanskelig jobb. Ved å fjerne varslerne gjør jegerne rovfuglene en tjeneste, samtidig som de tar fra dem et byttedyr. Det er vanskelig å se hva som er gevinsten ved dette.  

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutter siden, Jenny Rolness skrev:

 Med store rovdyr i Nordfjella kunne det trolig fortsatt vært villrein i det området der den nå er utryddet.

 

  

 

 

 

Hva baserer du dette på?

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutter siden, Jenny Rolness skrev:

Måkene var ikke forberedt på angrep, og en hauk slo ned og fikk nesten tak i en måke.

Så nå unner du plutselig ikke predatoren mat !!

Det er greit at oppdrettsulv river storviltkalver og sauer ihjel over en lav sko, men hauken skal ikke få tak i mat.

Det er jo det reneste vrøvl du kommer med. Disney mentalitet !

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutter siden, Jenny Rolness skrev:

Siden vi har fjernet de store rovdyrene må menneskene ta over deres rolle i forhold til hjortedyr. Men vi gjør det ikke like bra som rovdyrene, som ser seg ut svake individ og bidrar til å holde stammen frisk. Med store rovdyr i Nordfjella kunne det trolig fortsatt vært villrein i det området der den nå er utryddet.

 

Om vi slipper de store rovdyrene fritt i fjellene vil jo det bety at store deler av norsk landbruk må legge ned. Hva skal vi mennesker av? 

Skal vi importere all mat vi trenger, hvordan skal det fungere? Eller er vi villige til å ofre store bosetninger rundt om i landet for å gjennomføre et eksperiment det vi kutter ut all jakt?

Andreas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rovfugl og rovdyr må også få mat, men byttedyrene må ha en sjanse.  Det får de med varslere. Kråkene har ett signal for fare, ett for faren er over og de varsler når det er mat i området.  Det er kanskje sine artsfeller de varsler, men det kommer mange andre fuglearter til gode. Kråkene er til god hjelp også for de som har tamfugler. En får et forvarsel når det er rovfugl i området, og fuglene lærer fort og løper inn på kråkenes signal.  

 

Det er ikke greit at tamdyr blir tatt av rovdyr, men det er eiernes ansvar å passe på dem. Det er stor overproduksjon av sau, og rovdyr ryddes ut for å gi plass til denne overproduksjonen. Naturen kan ikke gjøres om til beitemark for tamme og ville dyr som menneskene selv vil spise. 

 

Her er en norsk studie av kråker, av Miljø- og jordbrukssjef i Utsira kommune, som skriver: "Jo sterkere alfa-par jo større territorier (plass til mindre kråker i hekketida)."  

http://atgrims.blogspot.com/2006/11/my-favoritebird-hooded-crow.html

 

 

 

 

Edited by Jenny Rolness

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg hadde egentlig tenkt å holde meg borte fra tastaturet i denne tråden, men nå begynte det å klø litt igjen.... Interessant artikkel om kråkepopulasjonen på Utsira, men jeg er langt fra overbevist om at nevnte øy (ca. 7,5 kvadratkilometer og skogløs) er helt representativ for alfa-parets betydning for den totale mengden kråker i et område. Og uansett, dette parets kyllinger blir jo i området noen år (The chicks stay in their nesting territorials until they are getting into their puberty 2 years old, supporting in their parents task, such as finding food an being aggressive into intruders.)

 

Det sentrale punktet for meg er hva kråker (og andre kråkefuglers) foretrukne føde er i hekkesesongen for andre fugler. Man behøver ikke være mer enn middels interessert i naturfag for å registrere at egg og fugleunger står veldig høyt oppe på menyen. Slik føde er lett tilgjengelig og gir mye næring for liten innsats. Kråkene velger dette for å ale opp sine egne unger, ikke for å være slemme. Og slik er naturen: det handler om å spise og formere seg, eller bli spist!  (Jeg vet jo at "mitt skjærepar" som kommentert tidligere tok ringdueungene av samme grunn).

 

For andre fugler som får røvet sine reir, enten de ruger på bakken eller i trærne, spiller det selvfølgelig ingen rolle om kråkene som tar deres egg eller unger er et territorielt alfapar, deres voksne avkom, eller andre kråker. Og jeg gjentar at kråkebestanden har økt betydelig de siste 50 årene her hvor jeg bor. En helt normal utvikling (det ser vi bl. a. hos hjortedyr) er at når en populasjon vokser blir også kravene til revir mindre. Skyting av kråker, særlig i siste del av jaktsesongen, er derfor godt viltstell. Kråker er såpass smarte at om de blir hardt jaktet på vil de sky området.

 

Nei, Jenny, jeg snakker ikke om å utrydde verken kråker, ravn eller skjærer, men vi må beskatte de tetteste bestandene der skadevirkninger på annet fugleliv er godt dokumentert.

 

Edit: Og jeg kan ikke forestille meg at kråkenes positive bidrag med varsling er i nærheten av å veie opp for de negative effektene med predasjon på egg og fugleunger. Og dessuten må rovfuglene også ha mat 😉!

Edited by Sølvrev

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 31.1.2020 den 19.23, Jenny Rolness skrev:

Med store rovdyr i Nordfjella kunne det trolig fortsatt vært villrein i det området der den nå er utryddet.

 

Tja, hvis du sammenligner utbredelse av ulv i Nord-Amerika med kartet over CWD-utbrudd, så er det jo ikke sånn at CWD har forsvunnet fra områdene med ulv. Tvert i mot er det relativt stor sammenheng mellom områder med ulv og CWD. Så min umiddelbare reaksjon er ikke bare at du tar feil, men du tar grundig feil. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...