Jump to content

Navnelister på våpeneiere, lisens- og kvotejegere ute i det offentlige rom


Jeger30.06
 Share

Recommended Posts

Når jeg leser brevet så virker det som det må søkes innsyn i registeret. 

Klippet fra brevet 

"Miljødirektoratet påstår å ha fulgt GDPR regelverket og henviser til §9 i offentlighetsloven i sin begrunnelse av å frigjøre listene fra Jegerregisteret. §9 henviser dog kun til at listene er lette å trekke ut og ikke selve personvernet eller konsekvenser for den enkelte som følge av offentliggjøring."

Link to comment
Share on other sites

Jeg er ikke interessert i at mitt navn blir publisert på denne måten. Det får meg til å revurdere å melde meg som lisensjeger igjen. Det er jaggu ikke så artig å ligge ute i skogen å se på den jerven i forhold til hva man risikerer med å bli "angitt" på den måten.

 

Noen som har link til publisert liste? Jeg forsøkte å google men fant ikke noe.

Link to comment
Share on other sites

Ok, så bare i et annet diskusjonsforum at de gikk berserk og fryktet for rikets sikkerhet, og kontakter PST, Kripos og 02800 i panikk for å få bestillings innbrudd. "Nå kunne jo kriminelle bare bestille adresser med våpen fra".

Men samtidig har de lagt ut hele våpenskapet i samme åpne forum. Godt ikke samme frykten lever på kammeret.

Edited by Sakoen75
Trykkleif
Link to comment
Share on other sites

Det er vel pga. faren for hets mange ikke liker offentliggjøring, å derfor finner på flere andre argumenter som nødvendigvis ikke er så gode. 

For min egen del så bryr jeg meg ikke så veldig mye om navnet mitt skulle dukke opp på ei liste over lisensjegere. 

Men ser heller ikke helt poenget med å offentliggjøre slike lister.. 

Link to comment
Share on other sites

Med tanke på at det finnes et merkbart antall vettløse gærninger som er mot forskjellige typer jakt er dette en særs uansvarlig handling fra myndighetenes side. Det finnes mennesker der ute som er i stand til ufattelige former for trakassering gitt denne informasjonen.

 

Jeg kan ikke se at denne handlingen har noen annen konsekvens eller mulig hensikt enn å virke avskrekkende på borgernes vilje til å registrere seg i disse listene.

 

Enten har noen i systemet onde hensikter, eller så har en gjeng byråkrater totalt mistet evnen til å tenke konsekvenser.

 

Nå er jo også Miljødirektoratet underlagt Ola Elvestuen og andre mennesker i samme kategori for tiden, så jeg ser dessverre ikke bort fra at det er onde hensikter heller enn idioti denne gangen.

Edited by klabbogbabb
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Enig med deg at det er idiotisk av avisen å legge de ut til tredjepart. Men det er ikke noe spesielt for Miljødirektoratet, du kan få innsyn i det meste av post og lister fra offentlige og har vært slik lenge før Elvestuen fikk noen som helst måte for makt. Tror de fleste oppegående land har det slik. Noe dritt for oss jegere denne gangen men veldig greit den dagen det er noe snusk andre veien.

Link to comment
Share on other sites

På 6.1.2020 den 16.53, Sakoen75 skrev:

Enig med deg at det er idiotisk av avisen å legge de ut til tredjepart. Men det er ikke noe spesielt for Miljødirektoratet, du kan få innsyn i det meste av post og lister fra offentlige og har vært slik lenge før Elvestuen fikk noen som helst måte for makt. Tror de fleste oppegående land har det slik. Noe dritt for oss jegere denne gangen men veldig greit den dagen det er noe snusk andre veien.

Innsyn i hva det offentlige foretar seg er normalt og en god ting.

 

Innsyn i vilkårlige lister over vanlige borgere er ikke normalt og kan ikke rettferdiggjøres.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Personlig må jeg si meg enig, må nesten være en feil å gi ut navne listene. Fatter ikke en eventuell nytte det skulle ha for avisens lesere hvis det kun er for å legge den ut som liste. Var det for en del av en større sak kunne jeg forstå at avisen fikk ut en liste med forbehold om at den ikke misbrukes eller deles.

Hadde vært "spennende" å se om en fikk innsynsrett i andre lister bare for å teste det. Har ikke klart og finne avisens søknad i den søkbare databasen av MDIR men ikke sikkert den ligger åpent.

Blir spennende å se svaret fra MDIR hvis det kommer

Link to comment
Share on other sites

Hvis det bare er navn som legges ut tror jeg ikke det er brudd på GDPR. 

 

Lokalavisen der jeg kommer fra har årlig lange lister på elgjaktlag, jegernavn og hva de har skutt. Det er ikke for å henge ut noen, mer som skryt og informasjon til glede for alle jantinteresserte. 

Edited by Haavard
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Uten å være lisens- eller kvotejeger selv, kan jeg på vegne av de berørte være enig i hvor hensynsløst en slik offentliggjøring kan være.

 

Én ting er å offentliggjøre resultatlister fra offentlige stevner, men å eksponere utøvere av en jakt som enkelte grupperinger allerede har sterke følelser mot, er et skremmende steg i feil retning.

 

Det kan minne om da Nasjonal sikkerhetsmyndighet i 2018 publiserte kart over Forsvarets installasjoner og anlegg.

 

I begge situasjoner er det henholdsvis sensitiv informasjon som enhver med tilgang til internett eller en avis ikke har et aktverdig behov for å kjenne til.

 

Det blir interessant å se hvilke argumenter som kan bli fremlagt for å støtte en slik offentliggjøring.

 

Som det ble nevnt er det kort vei fra fullt navn til adressen jegere og resten av familien bor på..

Edited by S/147
Skriveleif
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det er hvertfall to fylkesledere i NJFF som reagerer på dette:

 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/minister-med-trusler-som-vapen/

 

I følge skribentene er dette avgjort på høyeste hold (dvs. minister Ulvestuen) i departementet. Det er kanskje et visst politisk parti, med 2,4 % oppslutning på meningsmålingene, som er desperat for å tiltrekke seg nye velgergrupper?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

https://jegeravisen.no/klima-og-miljoministeren-har-kommet-med-svar-vedrorende-offentliggjoring-av-navn-pa-lisensjegere/?fbclid=IwAR1KSy5vrO2cIyYk5br-w7cSX75DxW_kyLM6wZGqWjxLXMu3D6KLuCxoJPY

Da er det kommet svar i saken.

 

Klippet et lite utdrag

«Offentliggjøring av lister over lisensjegere på ulv i media har i ettertid skapt reaksjoner. Jeg har respekt for at jegere kan oppfatte offentliggjøringen som belastende. Jeg vil imidlertid understreke at retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp. I offentleglovas formålsbestemmelse kommer de grunnleggende hensynene som ligger bak prinsippet til uttrykk.»  Ola Elvestuen

Edited by Sakoen75
Link to comment
Share on other sites

"Lisensfelling av ulv i tråd med regelverket er utøvelse av en lovlig virksomhet. Åpenhet er et viktig ledd i å oppnå alminneliggjøring av og sikre tilliten til denne ordningen."

 

Her er jeg faktisk helt enig med Elvestuen. Så bra at han nå ønsker å alminneliggjøre jakt på ulv, det sa han ingen ting om før han kom i regjering. 

Edited by Longshot
Avsnitt + kursiv sitat
Link to comment
Share on other sites

Jeg stusser litt på denne: 

 

"I følge offentleglova § 13 første ledd er opplysninger som er underlagt taushetsplikt unntatt fra innsyn. Etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 er opplysninger om «noens personlige forhold» underlagt taushetsplikt. Det er imidlertid i annet ledd presisert at fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted i utgangspunktet ikke regnes som personlige forhold. Opplysninger om kjønn og personstatuskode er ikke nevnt i § 13 annet ledd. Jeg vurderer imidlertid at dette er opplysninger av tilsvarende karakter som de som er eksplisitt angitt i § 13, og at dette ikke er opplysninger om «personlige forhold» som er underlagt taushetsplikt."

 

Greit nok at navn, fødested osv ikke er personlige forhold. Mye av dette finnes jo fritt på 1881 for de fleste. Det handler jo om konteksten opplysningene blir gitt i. Det er vel ikke bare å lage lister over alt mulig og publisere i avisa med full personalinfo? Kan avisa f.eks publisere en liste over alle lokalt som har lappen på minibuss med fullt navn og nummer? Eller lignende opplysningslister bare i tilfelle noen sitter hjemme og lurer litt? 

 

Agendaen bak å publisere en liste over lokale lisensjegere må være å skape bryderi og problemer for dem. Jeg kan ikke se at noen har behov for å vite hvem som er på denne lista ut av noe annet enn i beste fall nysgjerrighet, eller for å plage dem. Har de kanskje et ønske i tilfelle de plutselig får akutt behov for å ringe sin nærmeste lisensjeger på et oppdrag? 🙄

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Sakoen75 skrev:

https://jegeravisen.no/klima-og-miljoministeren-har-kommet-med-svar-vedrorende-offentliggjoring-av-navn-pa-lisensjegere/?fbclid=IwAR1KSy5vrO2cIyYk5br-w7cSX75DxW_kyLM6wZGqWjxLXMu3D6KLuCxoJPY

Da er det kommet svar i saken.

 

Klippet et lite utdrag

«Offentliggjøring av lister over lisensjegere på ulv i media har i ettertid skapt reaksjoner. Jeg har respekt for at jegere kan oppfatte offentliggjøringen som belastende. Jeg vil imidlertid understreke at retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp. I offentleglovas formålsbestemmelse kommer de grunnleggende hensynene som ligger bak prinsippet til uttrykk.»  Ola Elvestuen

 

Da regner jeg med at regjeringen følger opp med instruks om at forsøk på sabotasje av lovlig jakt og trusler mot jegere og familier SKAL etterforskes.

 • Like 5
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

At to politiske partier som begge akkurat når eller befinner seg under sperregrensa, kan skape så mye politiske problemer er ikke en fordel for demokratiet. Dette må ses på som et alvorlig problem for demokratiet enn å kunne ses på som en fordel for demokratiet. 

Edited by Federal86
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Fjern heller sperregrensene og reduser antall folkevalgte stortingspolitikere til 100. 1 % stemme på landsbasis gir 1 plass på tinget. Slutt med regionale utjevningsmandat.

 

Når hele prosentpoeng er telt opp og mandatene fordelt, så kan partiene slåss om de siste brøkene. Enten blir det noen og nitti stortingsrepresentantene, eller så blir de enige (foran direktesendt kamera) hvordan fordelingen av promillene skal være slik at de kommer opp i 100 :-)

Du får ikke MER demokrati med færre partier representert på Stortinget...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jo, det er det en får. Det kaoset en nå har vill ikke endres med din løsning, en vil fremdeles har merkelige småpartier som bruker regjering og storting til saksbehandling med klikksultne media som heiagjeng. Hverken Stortinget eller regjeringen skal rote med saksbehandling-være seg hjemhenting av IS kvinner, norske pensjonister fra Spania eller byggesaker. De skal lede og dra de lange linjene. 

Det har vi ikke sett noe til siden 80tallet. Vi har masse (detalj)styring og ingen ledelse.. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Når dere diskuterer forhold som ikke har det minste å gjøre med "outingen" av lisensjegere: Husk at "sperregrensen" bare gjelder for fordelingen av de såkalte "utjevningsmandatene". Valgdistriktene er de gamle (unntatt Bergen!) fylkene, og det er stemmene som ikke får mandat i det enkelte valgdistriktet som konkurrerer om "utjevningsmandater".

 

For øvrig: At et eller flere "store" partier må ha med noen "små" på laget, for å karre seg over halvparten av delegatene i parlamentet, er på ingen måte noe særnorsk fenomen. Se på Storbritannia i forrige periode, eller se på Israel, der de ultra-ortodokse har minst like stor makt som KrF og Vesle-Høyre. De som fortsatt måtte være interessert, kan jo studere regjeringskonstellasjonene i Italia etter 2. VK.

Link to comment
Share on other sites

I INSTRUKS OM SKYTEPRØVE
FOR STORVILTJEGERE har Miljødirektoratet bestemt at "navneliste med våpennummer o.l." ikke skal eksistere av "beredskapsmessige grunner."

Da blir det dobbelmoral å offentliggjøre beslektede lister.

 

"Skytterlister
Av beredskapsmessige grunner skal det ikke føres
navnelister med våpennummer o.l. Har arrangøren
av kontrollmessige grunner behov for registrering
av beståtte skyteprøver, forutsettes disse oppgavene
tilintetgjort ved jaktårets slutt.
Lag og foreninger som har behov, kan registrere
jegere med fødselsår og navn."
 

Link to comment
Share on other sites

Sammenhold denne med instruks om skyteprøve for storviltjegere, så må vel offentliggjering av listene være lovstridig.

 

"Lov om rett til  innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

§ 13.Opplysningar som er underlagde teieplikt

Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn.

Føresegnene i forvaltningsloven om teieplikt gir sjølvstendige rettssubjekt som er nemnde i § 2 første ledd bokstav c eller d i lova her, høve til å gjere unntak for dokument og opplysningar i same omfang som dei gir forvaltningsorgan det.

Gjeld innsynskravet eit dokument som inneheld opplysningar som er underlagde teieplikt, og denne plikta fell bort dersom den som har krav på tystnad samtykkjer, skal innsynskravet saman med ei eventuell grunngiving på oppmoding leggjast fram for vedkommande med ein høveleg frist til å svare. Svarar vedkommande ikkje, skal dette reknast som nekting av samtykke."

Link to comment
Share on other sites

På 23.1.2020 den 17.24, IvarU skrev:

Sammenhold denne med instruks om skyteprøve for storviltjegere, så må vel offentliggjering av listene være lovstridig.

..

Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn.

..

 

"Instruks om skyteprøve" er ikke en lovhjemmel, og derfor uaktuell i ditt eksempel.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...