Jump to content
Rolfen_425

"Regler" for fordeling av hjorteløyver i et storvald

Recommended Posts

Har forsøkt å lese forskrifter og lover, men har ikke funnet helt ut av det. Men, her inne er det mange som har erfaring som kanskje kan komme med råd/kommentarer til følgende modell:

 

Storvald (hjort) uten bestandsplan. Målet for storvaldet er å få ned bestanden en del, og derfor har vi fokus på fellingsprosent. Vi har gjort følgende:

 

Totalt tildelt 70 dyr fra kommunen.

a: Tildelt 60 dyr ut fra areal (slik praksis har vært lenge). Fordelt på type dyr slik kommunen har satt

b: Så ble 6 dyr ble satt av til de som fylte kvoten sin raskt. Disse kunne skytes når "ordinær" kvote ble fylt. Tildelt 1 og 1 dyr.

😄 De som fylte kvoten innen 15.11 var med i trekningen på ytterligere 4 dyr (da er alle 70 løyver tildelt)

d: De dyrene fra ordinært tildelt kvote (de 60) som ikke var skutt til 15.12 gikk tilbake til storvaldet, og ny trekning mellom de som hadde fylt kvoten

 

Er det noen som mener at det ikke er "innafor" ift å "ta fra" grunneiere/jaktfelt dyr som er tildelt (men ikke felt), eller er dette ok praksis fra et Storvald? Jeg finner ikke helt ut av hva et Vald/Storvald kan gjøre og ikke gjøre.

 

 

Edited by Rolfen_425

Share this post


Link to post
Share on other sites

I min kommune har vi 6 storvald ("tildelingsområde"), vi har riktignok bestandsplan og setter kvotene sjøl, men prinsippet er stort sett det samme. Litt ulik praksis i de forskjellige storvaldene. 

 

Såvidt jeg har forstått er fordelinga av fellingstillatelser innenfor et storvald en privatrettslig greie, som ikke styres av lov/forskrift, men av interne regler. I praksis er altså eventuelle vedtekter eller andre årsmøtevedtatte dokumenter som kan styre dette. Hvis ikke slike regler finnes, er det valgt styre som står ansvarlig for fordelinga. 

 

Min erfaring er at så lenge tildelinga gjøres med fornuft og forutsigbarhet - og full åpenhet, slik at grunneiere/jaktfelt som får tildeling har en forståelse for hvorfor det blir tildelt sånn, og også vet hva andre får, går dette helt greit. Så lenge dere ikke har vedtak på at kvote skal tildeles etter areal, trenger dere strengt tatt ikke å forholde dere til areal. 

 

I mitt lokale storvald varierer tildelinga fra 1 elg pr 300 daa tellende areal til 1 elg pr 1500 daa tellende areal. Svært ulike områder med ulik tetthet av dyr (kratt og plantefelt ned mot elv vs "fjellskog" og delvis snaufjell). Grunneierne på begge jaktfelt har full forståelse for dette, og det er som regel de med høyest tildeling som maser mest om tilleggsdyr (og gjerne får det). De med minst tildeling søkte til og med om redusert kvote noen år. Det dokumentet som styrer tildelinga hos oss er bestandsplan, som sier noe om intern fordeling av kvote. "Beiteskader er i hovedsak knyttet til de områdene med høyest tetthet av elg. For å redusere tettheten tildeles kvoter i hovedsak etter bestandstetthet, heller enn areal. Gjennomsnittstildeling til jaktfelt utenfor aksen Oftenåsen-Volhaugen har vært 1 elg pr 1148 daa totalareal/748 daa tellende areal.  Gjennomsnittstildeling til jaktfelt i aksen Oftenåsen-Volhaugen har vært 1 elg pr 597 daa totalareal/411 daa tellende areal. Ordningen videreføres i ny bestandsplanperiode.

 

En annen åpenbar fordel med en slik modell der "eierskapet" til kvota ligger hos storvaldet, er at man står fritt til å flytte kvote mellom ulike jaktfelt i løpet av jaktperioden, f.eks ved feilfellinger eller hvis noen mener de har feil dyr igjen på kvota i forhold til hva de ser på jaktfeltet (eks. har tildelt fjorokse men ser bare ku, mens andre jaktfelt kanskje har fylt kvota på fjorokse men vasser i fjorokser). For oss som opererer med bestandsplan og prosentandeler, kan vi jo også i løpet av jakta se at vi ligger såpass godt an med fordelinga mellom kjønn/alder at vi kan gjøre om kvote fra f.eks ku til okse, eller fra kalv til fjorokse. 

 

Vet at andre storvald i kommunen tildeler grunnkvote ut fra areal (eksakt likt) men den tildelinga gjelder fram til 31/10 hvorpå all restkvote trekkes inn til storvaldet og omfordeles til de jaktfeltene som har mye elg (og resterende jaktlyst...) for perioden 1.11-15.11. 

 

Ut fra hva du skriver, synes jeg det ser ut som om dere gjør ting helt rett, men jeg regner kanskje med at grunnen til at du spør er noe "murring"...? Ta det opp på neste årsmøte, og lag dere noen formuleringer som årsmøtet vedtar, så har dere noe å vise til. Det er veldig behagelig når en som styreleder kommer i den situasjonen at noen kommer med kritikk mot styret, og man kan henvise til noe som årsmøtet har vedtatt, som styret er pliktig til å følge opp. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...