Jump to content

Avliving av trafikkskadd storvilt


Recommended Posts

Forordningen for den forskriften sier jo direkte at både jakt og nødavlivning er unntatt...

 

Jeg sliter litt med å akseptere påstanden om at nødavlivning med kniv er forbudt og trenger derfor en referanse til hvilken lov som sier dette før jeg godtar påstanden han i fra viltnemda kommer med.

 

I tillegg sliter jeg også med å forstå at sunn fornuft ikke lar seg bruke lenger...

Hadde jeg vært politimannen på stedet tror jeg nok at jeg hadde latt jussen ta baksetet, evt avlivet det stakkars dyret selv

Edited by Ratel
 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Kanskje disse prkåte wannabee-dyreværnerene heller skulle ha latt dyret få være i fred og la vere å plage det med sitt nærvær... Dyret kunne likegodt vært vettskremt og hysterisk da det ikke greide å komme seg vekk fra nyskjærrige hobbyfotografer/tilskuere... det var da tydligvis lammet fra ryggen og bak... så hvorvidt det var"vannvittige smerter " eller "vannvittig redsel" som gjorde at dyret oppførte seg som det gjorde er vel trolig ikke hverken en DB-journalist eller en halvhysterisk  fyr med "kniv i døra for avliving av påkjørt hjort og elg" den rette til å avgjøre...(!) Merkelig at denne gamle tullemyta om at dette er både mulig og hensiktsmessig å gjøre på forsvarlig (og lovlig) vis fortsatt eksisterer. Om han hadde prøvd hadde vel oppslaget i DB vært noe àla: "Sinnsyk hjort knivstakk barmhjertig samaritan"...eller lign.

Link to post
Share on other sites

Nå er det jo vanlig at lovtekster bruker ord og uttrykk som ikke er vanlig i dagligtale, sånn at folk ikke skal få gleden av å forstå hva en lov virkelig innebærer, men akkurat i denne forskriften er det det overraskende nok det helt dagligdagse ordet "bedøve" som setter meg ut av spill. 

 

Quote

§ 14.Bedøving med boltpistol, skytevåpen og halsdislokasjon

 

Link to post
Share on other sites
37 minutter siden, Röda_Lacket skrev:

Hovedregelen er  -  -

 

  -  at dyr ikke skal lide i utrengsmål.

 

Og da gir hvertfall jeg blanke f**n i hva virkelighetsfjerne politikere, reguleringskåte byråkrater, eller wannabee-politikere, som har fått seg et lokalt "bein" i viltnemnda, måtte mene. Jeg avliver dyr som er så skadd at det er klart at de ikke kan bli friske igjen, hvis jeg har noe som egner seg til formålet for hånden. Etter som jeg har en egen evne til å dumpe opp i situasjoner der noen har kjørt på vilt, har jeg hvertfall avlivet vilt med kniv 4 ganger. Og en gang avlivet en velvoksen elg med kaliber .22 LR, enkeltskudd Krag-J.

 

Politiet her oppe i nesten-Gokk er såpass jordnære, at dette ikke er noe problem. Jeg kan jo gjengi en samtale, omtrent slik den gikk:

 

En gang lå en elgkalv med avkjørte føtter og sprellet i veibanen, og jeg hadde politiets operasjonssentral direkte på mobilen:

 

Æ: "Vess æ ha hatt nåkkå å kværka'n me, så - ".

Politibetjenten: "Har du ingenting som egner seg?".

Æ "Jau, ferræst'n, æ har jo ein lit'n kniv på mæ".

P: "Så stikk'en, så varsler jeg viltnemnda".

  -  -  -  -  -

Æ: "No e'n dau, utblødd, å æ ha dri'n ut tå vein".

P: "Fint. Er det noen problemer med trafikken?".

Æ: "Æ ha parkert utpå veiskuldra, å fått de ainneran oinna".

P: "Det kommer en som heter NN fra viltnemnda, kan du vente til han kommer?".

Æ: "Æ kjenni hainn, æ bynni å slakt".

P: "Fint, da avslutter vi saken herfra".

 

Dette var altså en polititjenestemann, opprinnelig fra det sentrale Østlandet, men med flere års tjeneste her oppe. Og det var ingen referanse til lover, eller forordninger, og heller ikke noe spørsmål om hvorfor jeg hadde kniv på meg (som jeg nesten alltid har).

 

Som sagt, jeg har god erfaring med politiet. Her er det derimot en sak, der den lokale viltnemnd-lederen ville leke småkonge:

 

https://www.kammeret.no/topic/33642-elgjakta-2011/?do=findComment&comment=627619

 

 

Edited by Jegermeistern
 • Like 9
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Röda_Lacket said:

Jeg synes EU forordningen er litt vag på om det kreves bedøvelse, ved nødavliving utenfor slakteri med kniv. 

 

Det ligger vel i sakens natur at "Nødavliving med kniv" ikke er en planlagt handling, men mer en siste utvei. Da vil det jo være optimistisk å anta at man har en egnet form for bedøvelse tilgjengelig. Og tilsvarende komisk å lovbestemme at bedøvelse skal benyttes.

Link to post
Share on other sites
1 time siden, Jegermeistern skrev:

Som sagt, jeg har god erfaring med politiet. Her er det derimot en sak, der den lokale viltnemnd-lederen ville leke småkonge

 

Har ikke havnet i denne situasjonen selv, men hadde en relativt heftig diskusjon med tidl. jaktleder som også var viltnemndleder i min kommune. Jeg mente at om jeg kom kjørende og hadde salongrifla i bilen, og kom over en trafikkskadd elg som lå og kasta på seg i veikanten, var det bedre om jeg gav den et nakkeskudd med salongen. Han mente hardnakket at dette var ulovlig, uetisk og at jeg måtte vente til noen kom med ei godkjent storviltrifle for å avlive elgen. 

 

Jeg har ett ord å tilføye. Pisspreik. 

 

Hvis jeg hadde havnet i den situasjonen og hadde blitt anmeldt for "ulovlig avlivning" hadde jeg uten betenkeligheter tatt saken helt opp til Høyesterett, om så var nødvendig. Jeg har avliva (juridisk sett: bedøvd) storfe i "elgstørrelse" med .22 LR og hvis man vet hvor man skal plassere erta er dette null problem - men det må selvsagt følges opp med avblødning. 

 

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
11 timer siden, Jibrag skrev:

Han mente hardnakket at dette var ulovlig, uetisk og at jeg måtte vente til noen kom med ei godkjent storviltrifle for å avlive elgen.

 

Jeg har kanskje tidligere uttrykt berettiget tvil om hvorvidt viltet leser anslagsenergitabeller. Jeg er imidlertid overbevist om at døde dyr hvertfall ikke har slike tidsfordriv.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Det finnes nok av eksempler hvor velmenende personer forsøker å avlive dyr med vekslende hell. Hovedpoenget er at en skal unngå å påføre dyret ytterlige skade ifbm avlivningen. Om en selv /berettiget eller uberettiget) føler seg kvalifisert for dette har lite med saken å gjøre. At politiet avstår fra "hjelp" fra tilfeldig forbipasserende i slike tilfeller skulle bare mangle. Den eneste som har myndighet til å avlive trafikkskadet vilt er kommune eller person som igjennom avtale handler på vegne av kommune.

Link to post
Share on other sites

"Vi alene vide", var enevoldskongenens motto. Nå er det altså mer eller mindre tilfeldig valgte medlemmer av ei underordnet kommunal nemnd som innehar denne fullmakta til ufeilbarlighet.

 

13 timer siden, psAico skrev:

   -   lover ofte inneholder en del logiske brister. For det kan jo faktiske hende at det er ett krav

 

For noen av oss ser det hvertfall ut som det er ganske stort sprik mellom "de offisielle" holdningene til (trafikk-) skadede dyr, og de kravene vi ellers er pålagt, i forhold til Viltlovens § 19.

Link to post
Share on other sites
29 minutter siden, jjrckd skrev:

Det finnes nok av eksempler hvor velmenende personer forsøker å avlive dyr med vekslende hell.

 

 

Hvis du sikter til en nylig avsagt dom mot noen av politiets (og edruskapsnemndas!) bekjente sør på Fosen, som ikke hadde full klaff med ei biljekk mot en voksen elg, har du jo helt rett. Men kanskje vi skal tilføye "i noenlunde edru tilstand" til beskivelsen av de velmenende personene?

 

Link to post
Share on other sites

Blandt annet den ja.

 

Poenget mitt er at uansett hvor velmenende og kvalifisert man er så er det umulig for en evnt politimann å vurdere dette i tilfellet som nevnt i artikkelen. Eneste rette svar her er: "Sett deg i bilen og kjør videre, dette må håndteres av kommunen". I tillegg ligger ansvaret for fallvilt hos kommune, ingen andre så politiet har rett og slett ikke myndighet til å godkjenne avlivning. Skulle en bekjent av politimannen som er kvalifisert til å avlive et dyr og som tilfeldigvis har både ettersøskhund og rifle i bilen passere i det poltitimannen står der med en skadet hjort liggende midt i veibanen så ville fortsatt eneste rette svar fra politimannen vært: "Sett deg i bilen og kjør videre, dette må håndteres av kommunen". 

 

En kunne selvfølgelig i det siste tilfellet kontaktet kommunen, fått godkjenning og avlivet.

Link to post
Share on other sites

Jeg hadde vel helt ærlig avliva den FØR jeg ringte politiet. Ikke på grunn av denne diskusjonen, men mer for å avklare situasjonen før jeg begynte å ringe i telefoner. - "aviate, navigate, communicate"?

 

K

 • Like 5
Link to post
Share on other sites

For 5 år siden hadde jeg nok gjort det samme. I dag? Usikker.... Med alt pisset rundt kniv i bil, våpen i samfunn osv så vet jeg ikke om jeg hadde tatt sjansen. Treffer en rette mynighetsperson (les: feil) så risikerer en anmeldelse med påfølgende inndragning av våpen. Myndighetsperson i dette tilfellet kan være småkongen i den noe historiske viltnemda eller det kan være politi eller viltansvarlig i kommunen.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
2 timer siden, jjrckd skrev:

Den eneste som har myndighet til å avlive trafikkskadet vilt er kommune eller person som igjennom avtale handler på vegne av kommune.

Hvor tar du dette i fra?

Vegtrafikkloven pålegger oss faktisk å avlive vilt som helt klart ikke vil kunne bli bra igjen...

Det er vel dette som er min kjepphest da det ser ut til å være i konflikt med holdningene ellers i samfunnet... og det er her dilemmaet oppstår. Ting begynner å komme i solid utakt.

Link to post
Share on other sites
Sitat

En av de tingene som gjenntas til det kjedsommelige når man tar kurset "Ettersøk videregående" i regi av NJFF.

 

Forskrift om jakt, felling og fangst:

§ 29.Avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode

Den som utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode kommer over skadet storvilt eller kongeørn som er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli frisk, skal umiddelbart melde dette til kommunen. Kommunen skal sørge for avliving dersom dyret ikke kan bli friskt.

Gjelder dette gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn skal kommunen straks varsle fylkesmannen og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen og politiet kan beslutte at ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell.

Dersom det felte dyret er hjortevilt eller bever, tilfaller viltet kommunen. Dersom det er annet storvilt, tilfaller viltet Viltfondet.

0 Endret ved forskrifter 18 mars 2005 nr. 244 (i kraft 1 april 2005), 14 mars 2006 nr. 304 (i kraft 1 april 2006).

 

 

Dyrevelferdsloven:

§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

 

Vegtrafikkloven:

§ 12. Plikter ved trafikkuhell.

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

 

 

 

 

Da har man lært noe, og dagen er ikke bortkasta. La dyret ligge er tydeligvis det både lov og forskrift sier. Jeg vet ikke hvor stor sannsynligheten er for at den lokale ettersøksoverkikkadoren anmelder deg for å ikke ha fått drepe dyret selv, men den er nok til stede...

Instinktet mitt i slike saker tilsier vel omtrent "stikk den og hiv den i bagasjerommet om den går inn" - det er nok ikke det lureste i forhold til lov og forskrift. 

 

Likevel forstår jeg ikke hvorfor man ikke skal kunne stikke et rådyr eller en liten hjort - en elg er og blir temmelig farlig å nærme seg dersom den ikke er nesten død, og selv da. Jeg skyter og jakter også så mye at jeg nesten alltid har skytevåpen i bilen - kjører jeg ungene på trening så stikker jeg innom banen og trener - skal jeg på hytta så skal vi skyte langhold, kanskje skal jeg innom banen etter jobb - men jeg skal altså stå og se på et skadet dyr med rifla i bilen? Det er jo litt rart. Jeg avlivet forresten en påkjørt grevling en gang, med så mange tilskuere at jeg lot rifla ligge og slo den i bakhodet med hjulnøkkelen... Hun som hadde kjørt på den hadde så mye panikk allerede at jeg ikke tør tenke på hva hun hadde gjort om jeg hadde dratt fram ei rifle også.

 

K

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, M67 skrev:

 

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

 

 

Du slo meg på målstreken med researchen her men tillater meg å komme med en tilføyning. Eieren av storvilt i denne sammenhengen er kommune, derfor er avlivning kommunens ansvar.

Link to post
Share on other sites
46 minutter siden, ladebenken skrev:

Siden vi nærmer oss USAianske tilstander, hva hadde skjedd hvis en av tilskuerne går til søksmål mot deg etterpå, siden personen "utviklet" angst etter situasjonen hvor du dro frem børsa og skjøt elgen så hjernemassen spruta, imens hun var ufrivillig tilskuer? 

 

"Du skulla ha snuidd dæ ainner vein, da"

 

 

Link to post
Share on other sites
3 timer siden, jjrckd skrev:

Eieren av storvilt i denne sammenhengen er kommune, derfor er avlivning kommunens ansvar.

 

Det er helt greit her i Zanzibar-land, den viltansvarlige i administrasjonen ("Teknisk hovedutvalg" er viltnemnd, så der trenger det ikke være en eneste med et snev av kunnskap om vilt og viltforvaltning) kjenner alle jegerne, og gir "go", hvis man kommer gjennom på mobilen. Hvis ikke, følger vi viltloven § 19. Etterpå vil den viltansvarlige vite kjønn og alder. Er kjøttet brukbart, blir det festmiddag på aldersheime, hvis ikke, får Ole M ("Norwgian Nature") kjøttet til å fore tam-ørnene sine med.

 

Politiet ser vi aldri noe til her ute, etter "fjernpoliti-reformen". De er, som nevnt, glad til hvis vi ordner opp på skadestedet.

Link to post
Share on other sites

I forskrift om jakt felling og fangst så står det at kniv ikkje er lov, eller rettere sagt at kun rifle og hagle er lov på storvilt.

Derimot så er det kommunen som har ansvaret for avlivinga og dei kan utmerket gi deg lov til å avlive dyret om dei finner det forsvarlig. Har du våpen i bilen og er jeger så får du normalt eit GO frå viltnemnda, om du ikkje møter på ein vrang j... då. 

Skadd småvilt skal derimot avlives uansett tid, stad og måte.

Link to post
Share on other sites
 • 7 months later...

Her er politiet i Finnmark si holdning til saken. De skulle vel ha litt erfaring med all rein som ferdes langs veien.

 

VET DU HVA DU SKAL GJØRE HVIS DU KJØRER PÅ EN REIN?

Hver eneste dag får Politiet i Finnmark telefoner fra sjåfører som har vært uheldig og kjørt på en rein eller en elg. Nå på vinteren trekker ofte dyrene ned til veien og særlig nå som det har kommet mye snø. Hva gjør du hvis du er uheldig og kjører på et dyr?

Sett på nødblink/varseltrekant og ring politiet på 02800, så hjelper vi deg. Vi kontakter reineieren eller varsler viltnemda i kommunen. Når du melder i fra om reinpåkjørsel vil reineier lettere kunne finne dyret og eventuelt avlive det slik at det slipper å lide. I tillegg vil reineieren få erstatning for dyret og de slipper å gå i tap. Det er viktig. Det er ikke du som må betale erstatningen.

Når det gjelder elg og annet vilt, som ikke noen eier, er det den lokale viltnemda som skal ha melding. Men det er vel de færreste som vet telefonnumrene til viltnemda i alle kommunene. Så ring 02800 så varsler vi videre.

Dersom du har egnet utstyr som kniv eller lignende og føler deg komfortabel med det, så kan du bli bedt om å avlive dyret. Men det vil bli etter en konkret vurdering, i samråd med deg og politiet.

VIKTIG FØR DU FORLATER STEDET: Merk av stedet der påkjørselen skjedde slik at reineier eller viltnemda lett kan finne det døde dyret eller drive sporsøk dersom dyret ble skadet og må avlives. Ingen dyr skal lide unødvendig. Du kan bruke feks en plastpose eller noe du har liggende i bilen og feste det til feks veistikka og forklare detaljert hvordan og hvor du har merket stedet, til oss. Husk også å se til at dyret ikke ligger trafikkfarlig til.

Når du melder i fra ring 02800 og ikke nødnummeret, så fremt det ikke er personskader. Da ringer du 112

Kjør trygt, se etter ferske dyrespor i snøskavla - da vet du at det fort kan stå en rein bak neste sving. Ha en trygg og fin dag 1f642.png:-)

PS. I følge vegtrafikkloven har du plikt til å melde i fra, og noen forsikringsselskap har lavere egenandel, og ikke bonustap dersom du melder i fra

Bildet kan inneholde: utendørs

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Giron skrev:

Dersom du har egnet utstyr som kniv eller lignende - -

 

I en annen tråd diskuterer vi om det er lovlig å ha et såpass avansert masseødeleggelsesvåpen som en Leatherman i en bil, eller under et sykkelsete.

 

https://www.kammeret.no/topic/85577-bæring-av-kniv-hva-med-leatherman/

 

Og om bilen er "offentlig område", der det er forbudt å ha kniv.

 

Godt å se at politiet i Finnmark hvertfall anser det ganske normalt å ha en kniv i bilen!

Link to post
Share on other sites

Litt vest for Brokke på veg til Stavanger kom eg over ein sau som låg i grøfta. Det var litt trafikk, men ingen stoppa så eg gjorde det for å sjå om sauen var skadd. Eg tok tak i den og "stabla" den på føtane, men den berre seig i hop i bakparten så eg tippar ryggen var knekt. Temmeleg sikkert påkøyrd. Eg tenkte avliving med ein gong, men sidan det var ein sau så visste eg at eg egentleg ikkje eg hadde lov. (Børser hadde eg i bilen) Det stod ikkje akkurat telefonnummer til saueeigar på øyreklypa så eg ringte politiet og forklara situasjonen. Må sei eg vart litt overraska, men likevel nøgd med svaret eg fekk. Sitat onkel blå på ein sentral nede på sørlandet ein stad: "Jau der er loven heilt klar, du kan ta børsa og avlive sauen".

Så eg drog sauen ut av vegen og gav den ei kule i skallen. Politiet fekk koordinat og nummer på øyreklypa og skulle melde det vidare. Beste løysinga etter mi meining, men politimannen hadde nok ikkje heilt kontroll på lovverket... Dette var omtrent 10 år sidan.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Som Jegermeisteren sier, dyr ska ikkje lida i utrengsmål. Har avlivet dyr med hjulkryss, brostein, stakittsprosse, hammer og kniv. Og gjør det igjen om jeg må. Brosteinen ble tatt i bruk i Hamar sentrum forresten, etter at ei due møtte et bilvindu. To småjenter hylte litt, og det var det. 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Mange år siden, vel å merke:

 

Jeg kom over et nylig påkjørt rådyr rett på nedsiden av Tåsen Senter (dvs. Tåsen i Oslo), da jeg syklet hjem etter nattevakt for 8-9 år siden. Bilisten hadde stukket av og dyret lå slengt opp på fortauet. Åpenbart helt knust innvendig, med ujevne og surklende pustelyder. Jeg ringte 02800, forklarte situasjonen, sa at jeg var aktiv jeger som har skutt et tresifret antall hjortevilt, og at jeg kunne låne kniv i nærmeste hus for å avlive dyret. Men neida, det var ikke godt nok. Måtte vente på en patrulje. Så da gjorde jeg det, om enn meeeeget motvillig. 

 

Da politipatruljen kom ble det masse frem og tilbake på samband om hva som kunne/skulle gjøres, mens dyret lå på bakken og surkla og sparket. Mitt forslag var å plukke ut en tjenestepistol fra bilen og avslutte lidelsene, men det skjedde ikke. Etter en stund ble det vedtatt at vi måtte vente på viltnemnda. Jadda... Da syklet jeg hjem. Forhåpentligvis er ikke dette normal prosedyre ved viltpåkjørsel her i hovedstaden, men et resultat av usikre folk på jobb den aktuelle dagen.

 

Bilde tatt da jeg kom frem til stedet:

 

IMAG0245.jpg.7ca544bc887e0d654823be1c965a9c38.jpg

 

 • Sad 1
Link to post
Share on other sites

Det er jo ikke jekk i moderne biler. Det nærmeste jeg kommer i i3en er vel å prøve å skremme dyret ihjel med refleksvesten, evt. kvele det med reserve ladeledningen...

Moralen er igrunnen, ha alltid ei rifle i bilen ;)

 

K

 • Haha 2
Link to post
Share on other sites
7 timer siden, FredrikW skrev:

 

Hvis det påkjørte dyret er større enn en skarve rev bør kanskje jekken bli liggende i bilen:

 

Dømt til fengsel for å ha skamslått elg med jekk

 

🙃

Ifølge lovverket er jekk lov å bruke opp til hares størrelse, men ikke hare. 

Noen kompiser og jeg skulle på hyttetur for mange år siden. Midt på en øde asfaltvei går en skjære i ring. Vi stopper og ser på. Fugelen var muligens påkjørt og hadde fått en knekt vinge. Da var veien kort tll bagasjerommet - Frem med jekken. 

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
Akkurat nå, Jeffery skrev:

Det er muligens ikke innafor å kvele dem med lappesaker på boks:/

Nei, nå kom jeg forresten på en som nok heller ikke var innafor iht alle, men effektiv og human. Min far kjørte lastebil, og jeg satt på siden det var skolefri eller noe, og bilen foran kjørte på en rev som ble liggende i veibanen og sprelle. Hvordan avliver man den?

Jo man bare styrer litt, uten å slippe gassen engang, og lar 5stk 315/80R22,5 rulle over den i rask rekkefølge... 

 

 

 

K

Link to post
Share on other sites

Nå er vi (som vanlig) på villspor. Men kan noen fortelle meg hva slags jekker de har i bilen som man kan holde på en måte som gjør den bedre egnet enn et hjulkryss (eller varseltrekant/stein/pinne/omtrent-hva-som-helst) når det kommer til å smikke et dyr i skallen? Fordi jeg har aldri sett en sånn jekk. 

Link to post
Share on other sites
1 time siden, M67 skrev:

Det er jo ikke jekk i moderne biler. Det nærmeste jeg kommer i i3en er vel å prøve å skremme dyret ihjel med refleksvesten, evt. kvele det med reserve ladeledningen...

Moralen er igrunnen, ha alltid ei rifle i bilen ;)

 

K

Nei, det har ikke vært hverken jekk eller hjulnøkkel i mange biler i godt over 10 år nå. Noe som er kjekt å ha er dette forlengbare leddhåndtaket fra Biltema, med passende kraftkopp kan den også brukes til å trekke til /løsne hjulboltene .

Leddhåndtak

 

2

Link to post
Share on other sites

Jekken kommer nok langt ned på lista over det jeg ville valgt og. Men så kjører jeg nå rundt med kniv, øks, feltspade og teleskopisk håndtak til hjulbolter i bilen. Sag har jeg og, men det er neppe spesielt egnet, så da tror jeg jekken kommer foran på lista.

 

Buss hørtes effektivt ut:mrgreen:

Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Olesøn said:

Nå er vi (som vanlig) på villspor. Men kan noen fortelle meg hva slags jekker de har i bilen som man kan holde på en måte som gjør den bedre egnet enn et hjulkryss (eller varseltrekant/stein/pinne/omtrent-hva-som-helst) når det kommer til å smikke et dyr i skallen? Fordi jeg har aldri sett en sånn jekk. 

 

@Olesøn   Denne saken veier 42 kilo, løfter du den så høyt du klarer og dryler den ned med en hastighet på 10,3 meter pr sek oppnår du 2227,3 Joule, dette er innenfor kravet til storvilt.. 😛😂

https://www.gerdmans.no/lager-og-industri/løfteutstyr/donkraft/tannstangjekk-kapasitet-10-tonn

Link to post
Share on other sites
4 timer siden, Joika skrev:

   -    med en hastighet på 10,3 meter pr sek oppnår du 2227,3 Joule, dette er innenfor kravet til storvilt.. 😛😂

https://www.gerdmans.no/lager-og-industri/løfteutstyr/donkraft/tannstangjekk-kapasitet-10-tonn

 

Her snakker vi! Kan man få denne godkjent som ekstra våpen på "garderoben", for bruk til Afrika-jakt? Så vidt jeg kan se av bestemmelsene fra diverse sørlige diktatorer, er denne godkjent for vilt opp til bøffels størrelse, men ikke til bøffel.

Link to post
Share on other sites
 • 7 months later...

Problemet med handlekrafige foripasserende ved viltulykker er at selv om man er en veldig god skytter og jeger som har felt et helt enormt antall, og kan håndtere allverdens helvetesmaskiner, så er det ikke det samme som at kompetansen på avlivning av dyr i traffikken er på plass. Det er det flere eksempler på. At noen føler at de pga sin jaktkompetanse er kvalifisert til å Halalslakte et vilt dyr i en veikant uten at dette potensielt fører til mer lidelse og eller enda farligere situasjoner tror jeg faktisk bør tenke seg om litt
Om den heltemodige handlingen fører til at dyret kvester deg, eller greier å stikke av og forårsake skade på andre traffikanter eller eiendom har du en forsikring som dekker det?
Den handlingen som antagelig er den mest humane man kan ihverksette på skadestedet er å holde avstand, sørge for at ikke ulykken eskalerer, dirigere trafikk osv Alle skapninger har en sterk overlevelsesdrift, ville dyr også en ekstrem frykt for mennesker - spesielt i en slik situasjon, la det bli rom rundt dyret på skadestedet
At skadede dyr har rett og slett stukket av med til dels store skader er heller ikke ukjent fordi noen velmenende på ulykkestedet ville undersøke eller avlive, og forårsaket enda mer problemer
 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...