Jump to content
Sign in to follow this  
Ratel

Avliving av trafikkskadd storvilt

Recommended Posts

Kniv er vel egentlig bare tillatt i forbindelse med religiøse slaktemetoder. Da er det i Norge strenge krav til bedøvelse først. 

 

Kniv uten bedøvelse er nok ulovlig. Se lov om dyrevelferd paragraf 12 med tilhørende forskrifter osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Forordningen for den forskriften sier jo direkte at både jakt og nødavlivning er unntatt...

 

Jeg sliter litt med å akseptere påstanden om at nødavlivning med kniv er forbudt og trenger derfor en referanse til hvilken lov som sier dette før jeg godtar påstanden han i fra viltnemda kommer med.

 

I tillegg sliter jeg også med å forstå at sunn fornuft ikke lar seg bruke lenger...

Hadde jeg vært politimannen på stedet tror jeg nok at jeg hadde latt jussen ta baksetet, evt avlivet det stakkars dyret selv

Edited by Ratel
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kanskje disse prkåte wannabee-dyreværnerene heller skulle ha latt dyret få være i fred og la vere å plage det med sitt nærvær... Dyret kunne likegodt vært vettskremt og hysterisk da det ikke greide å komme seg vekk fra nyskjærrige hobbyfotografer/tilskuere... det var da tydligvis lammet fra ryggen og bak... så hvorvidt det var"vannvittige smerter " eller "vannvittig redsel" som gjorde at dyret oppførte seg som det gjorde er vel trolig ikke hverken en DB-journalist eller en halvhysterisk  fyr med "kniv i døra for avliving av påkjørt hjort og elg" den rette til å avgjøre...(!) Merkelig at denne gamle tullemyta om at dette er både mulig og hensiktsmessig å gjøre på forsvarlig (og lovlig) vis fortsatt eksisterer. Om han hadde prøvd hadde vel oppslaget i DB vært noe àla: "Sinnsyk hjort knivstakk barmhjertig samaritan"...eller lign.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jakt og sportsfiske er unntatt. Det er rimelig klart.

 

Jeg synes EU forordningen er litt vag på om det kreves bedøvelse, ved nødavliving utenfor slakteri med kniv. 

 

Hovedregelen er vel at avliving skal skje med skytevåpen, boltepistol eller brudd på nakkevirvlene.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå er det jo vanlig at lovtekster bruker ord og uttrykk som ikke er vanlig i dagligtale, sånn at folk ikke skal få gleden av å forstå hva en lov virkelig innebærer, men akkurat i denne forskriften er det det overraskende nok det helt dagligdagse ordet "bedøve" som setter meg ut av spill. 

 

Quote

§ 14.Bedøving med boltpistol, skytevåpen og halsdislokasjon

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutter siden, Röda_Lacket skrev:

Hovedregelen er  -  -

 

  -  at dyr ikke skal lide i utrengsmål.

 

Og da gir hvertfall jeg blanke f**n i hva virkelighetsfjerne politikere, reguleringskåte byråkrater, eller wannabee-politikere, som har fått seg et lokalt "bein" i viltnemnda, måtte mene. Jeg avliver dyr som er så skadd at det er klart at de ikke kan bli friske igjen, hvis jeg har noe som egner seg til formålet for hånden. Etter som jeg har en egen evne til å dumpe opp i situasjoner der noen har kjørt på vilt, har jeg hvertfall avlivet vilt med kniv 4 ganger. Og en gang avlivet en velvoksen elg med kaliber .22 LR, enkeltskudd Krag-J.

 

Politiet her oppe i nesten-Gokk er såpass jordnære, at dette ikke er noe problem. Jeg kan jo gjengi en samtale, omtrent slik den gikk:

 

En gang lå en elgkalv med avkjørte føtter og sprellet i veibanen, og jeg hadde politiets operasjonssentral direkte på mobilen:

 

Æ: "Vess æ ha hatt nåkkå å kværka'n me, så - ".

Politibetjenten: "Har du ingenting som egner seg?".

Æ "Jau, ferræst'n, æ har jo ein lit'n kniv på mæ".

P: "Så stikk'en, så varsler jeg viltnemnda".

  -  -  -  -  -

Æ: "No e'n dau, utblødd, å æ ha dri'n ut tå vein".

P: "Fint. Er det noen problemer med trafikken?".

Æ: "Æ ha parkert utpå veiskuldra, å fått de ainneran oinna".

P: "Det kommer en som heter NN fra viltnemnda, kan du vente til han kommer?".

Æ: "Æ kjenni hainn, æ bynni å slakt".

P: "Fint, da avslutter vi saken herfra".

 

Dette var altså en polititjenestemann, opprinnelig fra det sentrale Østlandet, men med flere års tjeneste her oppe. Og det var ingen referanse til lover, eller forordninger, og heller ikke noe spørsmål om hvorfor jeg hadde kniv på meg (som jeg nesten alltid har).

 

Som sagt, jeg har god erfaring med politiet. Her er det derimot en sak, der den lokale viltnemnd-lederen ville leke småkonge:

 

https://www.kammeret.no/topic/33642-elgjakta-2011/?do=findComment&comment=627619

 

 

Edited by Jegermeistern
  • Like 9
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Röda_Lacket said:

Jeg synes EU forordningen er litt vag på om det kreves bedøvelse, ved nødavliving utenfor slakteri med kniv. 

 

Det ligger vel i sakens natur at "Nødavliving med kniv" ikke er en planlagt handling, men mer en siste utvei. Da vil det jo være optimistisk å anta at man har en egnet form for bedøvelse tilgjengelig. Og tilsvarende komisk å lovbestemme at bedøvelse skal benyttes.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg bare fant frem til det aktuelle regelverket. Jeg aner ingenting om doms/forvaltnings praksis rundt det. 

 

Jeg jobber ikke med det, for å si det sånn....

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Röda_Lacket, det var ikke ett forsøk på å holde deg ansvarlig for lovtolkningen, men mer for å understreke at lover ofte inneholder en del logiske brister. For det kan jo faktiske hende at det er ett krav

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Jegermeistern skrev:

Som sagt, jeg har god erfaring med politiet. Her er det derimot en sak, der den lokale viltnemnd-lederen ville leke småkonge

 

Har ikke havnet i denne situasjonen selv, men hadde en relativt heftig diskusjon med tidl. jaktleder som også var viltnemndleder i min kommune. Jeg mente at om jeg kom kjørende og hadde salongrifla i bilen, og kom over en trafikkskadd elg som lå og kasta på seg i veikanten, var det bedre om jeg gav den et nakkeskudd med salongen. Han mente hardnakket at dette var ulovlig, uetisk og at jeg måtte vente til noen kom med ei godkjent storviltrifle for å avlive elgen. 

 

Jeg har ett ord å tilføye. Pisspreik. 

 

Hvis jeg hadde havnet i den situasjonen og hadde blitt anmeldt for "ulovlig avlivning" hadde jeg uten betenkeligheter tatt saken helt opp til Høyesterett, om så var nødvendig. Jeg har avliva (juridisk sett: bedøvd) storfe i "elgstørrelse" med .22 LR og hvis man vet hvor man skal plassere erta er dette null problem - men det må selvsagt følges opp med avblødning. 

 

 

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timer siden, Jibrag skrev:

Han mente hardnakket at dette var ulovlig, uetisk og at jeg måtte vente til noen kom med ei godkjent storviltrifle for å avlive elgen.

 

Jeg har kanskje tidligere uttrykt berettiget tvil om hvorvidt viltet leser anslagsenergitabeller. Jeg er imidlertid overbevist om at døde dyr hvertfall ikke har slike tidsfordriv.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finnes nok av eksempler hvor velmenende personer forsøker å avlive dyr med vekslende hell. Hovedpoenget er at en skal unngå å påføre dyret ytterlige skade ifbm avlivningen. Om en selv /berettiget eller uberettiget) føler seg kvalifisert for dette har lite med saken å gjøre. At politiet avstår fra "hjelp" fra tilfeldig forbipasserende i slike tilfeller skulle bare mangle. Den eneste som har myndighet til å avlive trafikkskadet vilt er kommune eller person som igjennom avtale handler på vegne av kommune.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Vi alene vide", var enevoldskongenens motto. Nå er det altså mer eller mindre tilfeldig valgte medlemmer av ei underordnet kommunal nemnd som innehar denne fullmakta til ufeilbarlighet.

 

13 timer siden, psAico skrev:

   -   lover ofte inneholder en del logiske brister. For det kan jo faktiske hende at det er ett krav

 

For noen av oss ser det hvertfall ut som det er ganske stort sprik mellom "de offisielle" holdningene til (trafikk-) skadede dyr, og de kravene vi ellers er pålagt, i forhold til Viltlovens § 19.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutter siden, jjrckd skrev:

Det finnes nok av eksempler hvor velmenende personer forsøker å avlive dyr med vekslende hell.

 

 

Hvis du sikter til en nylig avsagt dom mot noen av politiets (og edruskapsnemndas!) bekjente sør på Fosen, som ikke hadde full klaff med ei biljekk mot en voksen elg, har du jo helt rett. Men kanskje vi skal tilføye "i noenlunde edru tilstand" til beskivelsen av de velmenende personene?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Blandt annet den ja.

 

Poenget mitt er at uansett hvor velmenende og kvalifisert man er så er det umulig for en evnt politimann å vurdere dette i tilfellet som nevnt i artikkelen. Eneste rette svar her er: "Sett deg i bilen og kjør videre, dette må håndteres av kommunen". I tillegg ligger ansvaret for fallvilt hos kommune, ingen andre så politiet har rett og slett ikke myndighet til å godkjenne avlivning. Skulle en bekjent av politimannen som er kvalifisert til å avlive et dyr og som tilfeldigvis har både ettersøskhund og rifle i bilen passere i det poltitimannen står der med en skadet hjort liggende midt i veibanen så ville fortsatt eneste rette svar fra politimannen vært: "Sett deg i bilen og kjør videre, dette må håndteres av kommunen". 

 

En kunne selvfølgelig i det siste tilfellet kontaktet kommunen, fått godkjenning og avlivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg hadde vel helt ærlig avliva den FØR jeg ringte politiet. Ikke på grunn av denne diskusjonen, men mer for å avklare situasjonen før jeg begynte å ringe i telefoner. - "aviate, navigate, communicate"?

 

K

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

For 5 år siden hadde jeg nok gjort det samme. I dag? Usikker.... Med alt pisset rundt kniv i bil, våpen i samfunn osv så vet jeg ikke om jeg hadde tatt sjansen. Treffer en rette mynighetsperson (les: feil) så risikerer en anmeldelse med påfølgende inndragning av våpen. Myndighetsperson i dette tilfellet kan være småkongen i den noe historiske viltnemda eller det kan være politi eller viltansvarlig i kommunen.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, jjrckd skrev:

Den eneste som har myndighet til å avlive trafikkskadet vilt er kommune eller person som igjennom avtale handler på vegne av kommune.

Hvor tar du dette i fra?

Vegtrafikkloven pålegger oss faktisk å avlive vilt som helt klart ikke vil kunne bli bra igjen...

Det er vel dette som er min kjepphest da det ser ut til å være i konflikt med holdningene ellers i samfunnet... og det er her dilemmaet oppstår. Ting begynner å komme i solid utakt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En av de tingene som gjenntas til det kjedsommelige når man tar kurset "Ettersøk videregående" i regi av NJFF.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sitat

En av de tingene som gjenntas til det kjedsommelige når man tar kurset "Ettersøk videregående" i regi av NJFF.

 

Forskrift om jakt, felling og fangst:

§ 29.Avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode

Den som utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode kommer over skadet storvilt eller kongeørn som er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli frisk, skal umiddelbart melde dette til kommunen. Kommunen skal sørge for avliving dersom dyret ikke kan bli friskt.

Gjelder dette gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn skal kommunen straks varsle fylkesmannen og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen og politiet kan beslutte at ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell.

Dersom det felte dyret er hjortevilt eller bever, tilfaller viltet kommunen. Dersom det er annet storvilt, tilfaller viltet Viltfondet.

0 Endret ved forskrifter 18 mars 2005 nr. 244 (i kraft 1 april 2005), 14 mars 2006 nr. 304 (i kraft 1 april 2006).

 

 

Dyrevelferdsloven:

§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

 

Vegtrafikkloven:

§ 12. Plikter ved trafikkuhell.

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

 

 

 

 

Da har man lært noe, og dagen er ikke bortkasta. La dyret ligge er tydeligvis det både lov og forskrift sier. Jeg vet ikke hvor stor sannsynligheten er for at den lokale ettersøksoverkikkadoren anmelder deg for å ikke ha fått drepe dyret selv, men den er nok til stede...

Instinktet mitt i slike saker tilsier vel omtrent "stikk den og hiv den i bagasjerommet om den går inn" - det er nok ikke det lureste i forhold til lov og forskrift. 

 

Likevel forstår jeg ikke hvorfor man ikke skal kunne stikke et rådyr eller en liten hjort - en elg er og blir temmelig farlig å nærme seg dersom den ikke er nesten død, og selv da. Jeg skyter og jakter også så mye at jeg nesten alltid har skytevåpen i bilen - kjører jeg ungene på trening så stikker jeg innom banen og trener - skal jeg på hytta så skal vi skyte langhold, kanskje skal jeg innom banen etter jobb - men jeg skal altså stå og se på et skadet dyr med rifla i bilen? Det er jo litt rart. Jeg avlivet forresten en påkjørt grevling en gang, med så mange tilskuere at jeg lot rifla ligge og slo den i bakhodet med hjulnøkkelen... Hun som hadde kjørt på den hadde så mye panikk allerede at jeg ikke tør tenke på hva hun hadde gjort om jeg hadde dratt fram ei rifle også.

 

K

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, M67 skrev:

 

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

 

 

Du slo meg på målstreken med researchen her men tillater meg å komme med en tilføyning. Eieren av storvilt i denne sammenhengen er kommune, derfor er avlivning kommunens ansvar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siden vi nærmer oss USAianske tilstander, hva hadde skjedd hvis en av tilskuerne går til søksmål mot deg etterpå, siden personen "utviklet" angst etter situasjonen hvor du dro frem børsa og skjøt elgen så hjernemassen spruta, imens hun var ufrivillig tilskuer? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutter siden, ladebenken skrev:

Siden vi nærmer oss USAianske tilstander, hva hadde skjedd hvis en av tilskuerne går til søksmål mot deg etterpå, siden personen "utviklet" angst etter situasjonen hvor du dro frem børsa og skjøt elgen så hjernemassen spruta, imens hun var ufrivillig tilskuer? 

 

"Du skulla ha snuidd dæ ainner vein, da"

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, jjrckd skrev:

Eieren av storvilt i denne sammenhengen er kommune, derfor er avlivning kommunens ansvar.

 

Det er helt greit her i Zanzibar-land, den viltansvarlige i administrasjonen ("Teknisk hovedutvalg" er viltnemnd, så der trenger det ikke være en eneste med et snev av kunnskap om vilt og viltforvaltning) kjenner alle jegerne, og gir "go", hvis man kommer gjennom på mobilen. Hvis ikke, følger vi viltloven § 19. Etterpå vil den viltansvarlige vite kjønn og alder. Er kjøttet brukbart, blir det festmiddag på aldersheime, hvis ikke, får Ole M ("Norwgian Nature") kjøttet til å fore tam-ørnene sine med.

 

Politiet ser vi aldri noe til her ute, etter "fjernpoliti-reformen". De er, som nevnt, glad til hvis vi ordner opp på skadestedet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I forskrift om jakt felling og fangst så står det at kniv ikkje er lov, eller rettere sagt at kun rifle og hagle er lov på storvilt.

Derimot så er det kommunen som har ansvaret for avlivinga og dei kan utmerket gi deg lov til å avlive dyret om dei finner det forsvarlig. Har du våpen i bilen og er jeger så får du normalt eit GO frå viltnemnda, om du ikkje møter på ein vrang j... då. 

Skadd småvilt skal derimot avlives uansett tid, stad og måte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...