Jump to content
OsloOi

Kjøp av pistolpipe fra privatperson

Recommended Posts

Hei!

Jeg skal kjøpe en gjenget pipe til min glock 19 fra en privatperson, men jeg er litt usikker på fremgangsmåten her. 

 

Må jeg søke til politiet om våpendel?

 

Jeg ser at dette ikke er nødvendig dersom en kjøper fra en forhandler og har våpen i samme kaliber.

 

Hvordan stiller dette seg?

 

Takker for svar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Tusen takk for raskt svar.

 

Vet du om søknader om våpendel havner i samme bunken som vanlige søknader? Fikk nylig godkjent 3 søknader på våpenerverv, men behandlingstiden var på 9 uker og 6 dager. 

 

Håper ikke våpendel tar like lang tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Jeg får krysse fingrene. Er uansett ikke kritisk tidsmessig, men havesyken er som kjent akutt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Med tanke på hvor mye enklere det er å kjøpe fra forhandler, bør den etter min mening være veldig mye billigere hos privatpersonen.

Brownells har jo nå salg med gjenget løp fra ca 1350 kr og opp...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tilføyer litt informasjon i denne saken.

 

Jeg har vært i kontakt med forhandlere for rådgivning i denne saken. Dessverre er det dissens i tolkningen av regelverket her.

 

Jeg forsøkte så å ta kontakt med våpenkontoret i Oslo, men fikk da høre at vedkommende ikke hadde vært borti en slik problemstilling tidligere. Hun ville da at jeg sendte dem en skriftlig henvendelse. Limer inn denne henvendelsen under og holder de som måtte være nysgjerrig og interessert oppdatert på gangen videre.

 

"Hei,

 
Var i kontakt med en saksbehandler hos dere tidligere i dag angående kjøp av våpendel (les pistolpipe) fra privatperson.
 
Da saksbehandleren ikke kunne gi meg et svar på direkten, ble jeg oppfordret til å sende en skriftlig henvendelse slik at spørsmålet kunne bli tatt i nærmere øyesyn.
 
Saken er som følger:
 
I dag eier jeg en glock 19, kaliber 9mm. Søknadsnummer xxxxx/xx
 
Jeg ønsker nå å kjøpe en ekstra pistolpipe til denne pistolen, denne også i kaliber 9mm. 
 
Jeg har nå lest igjennom "Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv" 
 
 
Dessverre klarer jeg ikke å lett lese meg til fremgangsmåten for kjøp fra privatperson.
 
Det er godt beskrevet at innehaver av våpenkort for et kaliber, i mitt tilfelle 9mm, kan hos autorisert forhandler kjøpes uten å søke om tillatelse fra politiet. Da i mot at salget korrekt rapporteres til Politiet. 
 
"§ 22.Erverv av pipe og glidestykke
Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post."
 
 
Dessverre omtaler ikke forskriften noe om hvordan prosessen er for salg fra privatperson til privatperson. Det står dog følgende senere i forskriften:
 
"§ 29.Privat overdragelse av våpen
Den som selger eller på annen måte overdrar våpen privat, skal gå frem på tilsvarende måte som en våpenhandler, jf. § 28. Den kopi av ervervstillatelsen som den som overdrar beholder, gjelder som legitimasjon for at han eller hun ikke lenger har våpenet eller våpendelen. Den som overdrar, skal innen 14 dager sende originaldelen av ervervstillatelsen sammen med sitt våpenkort til politimesteren på sitt bo- eller oppholdssted."
 
Dette tolker jeg slik at jeg ikke trenger å søke om tillatelse for erverv av våpendel, dette da våpendelen er en pistolpipe i det samme kaliberet som jeg allerede har våpenkort for. 
Det eneste kravet er at overdragelsen meldes til politiet for korrekt protokollføring.
 
I så tilfelle, hvilken informasjon skal sendes til politiet?
 
Tidligere eiers våpenkortnummer, pistolpipens serienummer, samt ny eiers våpenkortnummer?
 
Håper på en rask behandling av min henvendelse,
 
Mvh
Xxx
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du sender en helt vanlig søknad på våpendel, tror du tolker det annerledes enn praksis er hos alle de som jevnlig bytter piper i DFS feks.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Det skal du ikke se i bort i fra at jeg gjør. Optimistisk tilnærming. 

 

Det som overrasket meg var at saksbehandleren på våpenkontoret ikke hadde et svar å gi på direkten, i tillegg stilte en erfaren og kompetent forhandler seg bak min tolkning.

 

Latterlig at ikke forskriften går nærmere inn på denne tematikken, det kan da umulig være så unikt og med mangel på presedens. Forskriften virker veldig endimensjonal og lettvint framstilt.

 

Jeg krysser fingrene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette tolker du nok feil.

Pipe er en søknadspliktig våpendel. § 22 spesifiserer bare at en enklere fremgangsmåte kan benyttes når man kjøper ny pipe i samme kaliber fra en godkjent forhandler. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ikke meningen å være nebbete, men forskriften og lovteksten er jo virkelig ikke tydelig når tilsvarene på min forvirring og tolkning her inneholder "Jeg tror" og "dette tolker du nok". 

 

Jeg setter virkelig pris på svar og innspill, men det råder tilsynelatende tvil der ute.

Edited by OsloOi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som jeg skrev tidligere så har jeg fått veldig sprikende svar fra flere hold.

Våpenloven, tilhørende forskrifter og rundskriv er ubevandret terreng for meg, og har fortsatt ikke sett noe som omtaler salg mellom privatpersoner.  At ikke våpenkontoret kunne gi meg fasit gjorde jo ikke min forvirring bedre. 

 

Når jeg leser igjennom tråden her ser jeg at jeg muligens kan oppfattes som litt brautende, det var i så tilfelle ikke min hensikt. 

 

Etter å ha lest litt nøyere ser jeg nå at en kan handle uten søknad fra autorisert forhandler, hvilket betyr at alt annet krever søknad. Litt irritasjon kan ødelegge for tekstforståelse. 

 

Tusler rolig ut av tråden og kommer tilbake ved en senere anledning i en forbedret variant av meg selv.

 

Edited by OsloOi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kjenner er vel en overdrivelse, men jeg har pratet med han på banen opptil flere ganger.

 

Utlån er jo et alternativ. Takk for innspill 🙂

 

Hvor lenge kan låneperioden være? Mener å huske at det er 4 uker, men det tallet vet jeg ikke helt hvor jeg har i fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takk skal du ha!

 

Da blir det søknadsskriving på denne karen og så får jeg håpe på at selger villig til å kjøre utlånsløypa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Våpenloven, eller lover og forskrifter generelt her i Norge, må leses som fanden leser bibelen. Når det står presisert i forskriften at man kan erverve piper fra forhandler uten mye om og men så lenge det er i samme kaliber som man har fra før, så vil det si at man må søke på den samme våpendelen når det er fra en privatperson. Hadde det vært samme prosedyre som det er for forhandlere som for privatpersoner hadde det stått skrevet i forskriften. Et godt eksempel er halvautomatiske skytevåpen som er forbudt i Norge, men med unntak hvis de oppfyller visse kriterier.

 

Et annet eksempel er oppbevaring av våpen. Skal du være bortreist over en lengre periode (1-2 år) så kan ikke våpen som er registrert på deg oppbevares hos en forhandler siden det står i loven at våpen skal oppbevares på folkeregistrert adresse. For tiden så er jeg på det 3 året at jeg "låner" alle våpnene som en kompis eier mens han bor i Australia og leier ut leiligheten sin.

 

Skjønner at når man er fersk i gamet så er det ikke alltid lett å skjønne hva den mener. Men jeg håper forklaringen min vil hjelpe deg med å lese våpenloven i fremtiden.

 

Fyll inn alt av info du har om løpet, inkludert serienummeret, og navn og adresse til søker, kanskje du har flaks og de prioriterer søknaden din siden det er "mindre" jobb for dem.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takk skal du ha for innspill.

 

Jeg var nok for bevisst på hva jeg lette etter, og overså dermed den gjensidig utelukkende delen av paragraf 22. Var heller ikke til hjelp at saksbehandleren på våpenkontoret ikke kunne svare meg på direkten. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...