Jump to content
Jegermeistern

Anti-jakt-aktivister

Recommended Posts

Av en eller annen grunn ser det ut til at fenomener som først opptrer i Sverige, innen ei viss tid har spredd seg hit til landet.

 

Vi har hatt "anti-jakt"-folk i aksjon her i landet også, men da først og fremst i forbindelse med jakt på Den Hellige Ulven. Annen jakt har, så vidt jeg vet, fått gå uhindret av "Bambi-istene".

 

Nå prøver visst de som har misforstått begrepet "dyrevenner", å sabotere jakt på arter som elg og villsvin i nabolandet. At de kan komme til å drepe eller invalidisere folk, ved å sabotere jakttårn, er jo bare pytt-pytt, mennesket er vel ingen verneverdig art?

 

https://www.nationen.no/nyhet/svenske-jaktaktivister-skyr-ingen-midler-for-a-redde-dyrene/

 • Confused 1
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi kan ikke hindre at det oppstår ekstreme interessegrupper som tyr til ekstreme virkemidler for å nå sine mål. Det er visst en trend i tiden. På mine kanter hadde vi for en del år siden noen dyrevernere (husker ikke hvilken organisasjon det var) som "befridde" et stort antall dyr fra en minkfarm. De fikk ikke særlig positiv mediedekning for denne handlingen og har gjort lite av seg siden.

 

Vi kan bidra til en begrenset framvekst av slike grupper gjennom å opptre som seriøse jegere, og vise hensyn til andre brukere av naturen. Jeg har tidligere kommentert at vi må unngå å sette negative avtrykk i naturen, det være seg tomhylser og plastforladninger, gåsekadavre uten brystfileter, slakteavfall og lignende. Eller legge ut grapsete filmsnutter på YouTube og ditto bilder/andre postinger på åpne sosiale medier. Det siste har for øvrig blitt en del av pensum i jegeropplæringen.

 

Og så tror jeg det er både sunt og riktig at vi kan akseptere at noen mennesker ønsker å ta avstand til jakt, uansett hvilke motiv som måtte ligge bak, så lenge de lar oss være i fred.

 • Like 6
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg ser for meg slike folk holde på under elgjakta her nede og hvordan jaktlagene her nede holder den tiden som det mest hellige på jord.

 

Aktivistene hadde aldri blitt sett igjen, sånn type Deliverance med banjo og greier...

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timer siden, Rausheim skrev:

hvordan jaktlagene her nede holder den tiden som det mest hellige på jord

 

Må huske på at jakt retten har vi fått av vår herre 😆

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klart de gidder, de er rape gale.

 

Vi har de i fullt monn her hjemme, med Jenny i front. Nå sist med innlegg om stakkars hjemløse katter. Løsningen var å kastrere/sterilisere de og slippe de ut igjen. 

De som har fulgt med CITES-konferansen som pågår akkurat nå har kanskje fått med seg at giraffe nå er utrydningstruet etter en logikk som tilsvarer å hevde rådyr er utryddningstruet i Norge fordi det er lite av de i Finnmark. Fikset av god gammeldags korrupsjon finansiert av private gærning er.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 - og her er en annen avdeling fra "Bambi-gjengen" i gang med aktiviterer:

 

https://www.nationen.no/nyhet/har-lenket-seg-fast-foran-furuseth-slakteri-krever-a-fa-filme-slakteprosessen/

 

Det er visst noe som heter "tilværelsens uutholdelige letthet"?

 

Burde ikke ungdommer i sin beste alder være i arbeid, nå som fellesferien er unnagjort for en måned siden? Er det NAV som står for grunnfinansieringen av disse aksjonene, tro?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Denne er litt mer vrien.... Når det gjelder dyrevelferd vet vi at enkelte har svin på skogen, det gjelder både produsent-, transport- og slakterileddet. Og det omfatter dessverre også andre dyr enn griser. Jeg mener ikke at slike grupper og aksjoner er det som skal til for å bedre forholdene. Vi har et eget tilsyn som skal påse at alle ledd etterlever bestemmelsene i dyrevelferdsloven, men så er det altså slik at også dette tilsynsorganet har sine svin på skogen.... Så lenge folk er villige til å ta "short cuts" for egen vinning og profitt er jeg redd det ikke er noen enkel vei ut av uføret. Ellers ville jeg sagt at vi som forbrukere bare får finne oss i å betale mer for kjøttvarene, slik at dyrene har det godt før de havner på vår tallerken. Men, når det gjelder gris er det et stort tankekors at svinekotelettene koster nøyaktig det samme i dag som det jeg som student betalte i butikken Lykke Moholt i Trondheim for mer enn 40 år siden. Så ett eller flere steder må det jo være gjort noen salderinger?

Edited by Sølvrev

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, Sølvrev said:

Så ett eller flere steder må det jo være gjort noen salderinger?

 

Det er jo berre å sjå på kva produsenten får for råvarene sine. Dette gjeld ikkje berre svin, men også småfe- og storfekjøt, og ikkje minst melk.
Effektiviseringar til tross, eg er ikkje i tvil om at husdyr generelt har det betre no enn for 30 år sidan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 26.8.2019 den 16.04, joska skrev:

  -  eg er ikkje i tvil om at husdyr generelt har det betre no enn for 30 år sidan.

 

Kanskje, men går du enda 30 år tilbake i tid, var husdyrproduksjonen helt annerledes. De fleste bruk hadde mindre enn 10 melkekyr, og disse, og småfeet, beitet ute hele sommeren.

 

Det er selvfølgelig problemer med all utnyttelse av dyr (inkludert jakt!). I Storbritannia har de kuraser som er spesialiserte på enten melk eller kjøtt. Følgelig blir oksekalver fra melkekyr et "problem" (som kje fra geiter i Norge), og avlives for en stor del umiddelbart etter kalvinga.

 

(NB: Kyr kalver, sauer lammer, katter yngler, hunder hvalper, og mennesker - FØDER! Dagens språkmotvekt mot "antropomorfieringen" (gi dyr menneskeegenskaper), som til og med har spredd seg til landbruksorganet "Nationen"!).

 

https://www.nationen.no/landbruk/britisk-supermarked-vil-ha-slutt-pa-avliving-av-kalver-etter-fodsel/

Share this post


Link to post
Share on other sites
På ‎26‎.‎08‎.‎2019 den 16.04, joska skrev:

...eg er ikkje i tvil om at husdyr generelt har det betre no enn for 30 år sidan.

Men det er jeg! Særlig når det gjelder gris og de effektiviserte "svinekjøttfabrikkene", der fôrmengden og kjøtt-tilveksten blir datastyrt, og der dyrene har begrenset plass å bevege seg slik at de ikke forbrenner unyttige kalorier. Denne driften "tok av" på 90-tallet, for da var det penger i gris og "alle" hev seg på bølgen med disse kompakte og effektiviserte fjøsene. Jeg fikk personlig omvisning hos en bekjent i 1993, og det tok lang tid før jeg fikk lyst på koteletter igjen. Jeg har også fått omvisning i et "moderne kyllingbruk", og skal det slik føde på mitt bord blir det Stangekylling eller et annet fritt- og utegående produkt til mer enn dobbel pris.  

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
På 26.8.2019 den 14.30, Jegermeistern skrev:

 - og her er en annen avdeling fra "Bambi-gjengen" i gang med aktiviterer:

 

https://www.nationen.no/nyhet/har-lenket-seg-fast-foran-furuseth-slakteri-krever-a-fa-filme-slakteprosessen/

 

Det er visst noe som heter "tilværelsens uutholdelige letthet"?

 

Burde ikke ungdommer i sin beste alder være i arbeid, nå som fellesferien er unnagjort for en måned siden? Er det NAV som står for grunnfinansieringen av disse aksjonene, tro?

Min teori er at disse individene mest sannsynlig har en bachelor/mastergrad innenfor et fagfelt, hvor arbeidsmarkedet i Norge er minimalt eller ikke eksisterende. Eksempler på slike tilfeller kan være - migrasjon og interkulturelle relasjoner (master), Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap, Sosialantropologi (bachelor), Arkeologi og konservering (bachelor), Filosofi (master - to år), Gender Studies (master's two years), Religion and Diversity: Conflict and Coexistence (master's two years). Har mastergrad selv, men innenfor et fagfelt det faktisk finnes jobbmuligheter. 

Edited by Federal86
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Noen av de har det som betalt jobb. Vi klarer å få fri til vår hobby jakt etc så klarer sikkert de det samme.

Edited by Sakoen75

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Sølvrev said:

Særlig når det gjelder gris og de effektiviserte "svinekjøttfabrikkene", der fôrmengden og kjøtt-tilveksten blir datastyrt, og der dyrene har begrenset plass å bevege seg slik at de ikke forbrenner unyttige kalorier.

 

No har eg berre erfaring med vestlandsbruk, men kan love deg at tilhøva for grisen er vanvittig mykje betre med "datafjøsen" enn med den gammaldagse bingedrifta i mørke, fuktige og trange fjøs. Det samme gjeld også storfe og småfe, dei har no betre plass, betre luft, betre lys, mykje betre reinhald, tilsyn utanfrå, betre for... Når det gjeld beiting så er det rett at melkekyr i veldig liten grad er på beite no. Det var også tilfelle for 30 år sidan. I mine trakter huskar eg *ein* bonde som melka ute til litt ut på 80-talet, alle dei andre slutta med dette rundt 1970. Det vart rett og slett for dyrt og arbeidskrevande. Forskjellen mellom ein moderne fjøs og båsfjøsane frå 70/80-talet er at ved lausdrift har du gjerne åpen dør ut slik at dyra kan gå ut/inn som dei vil.

Når det gjeld "datastyring" så er dette i bruk i alle typar kjøtproduksjon. Går du i vilken som helst moderne storfefjøs ser du automatiske foringssystem som sørgar for at det enkelte dyr får det det skal ha. Dette let også bonden følge med på kvart enkelt dyr i mykje større grad enn det som var mogleg med manuell foring. Resultatet er betre helse, betre forutnytting og betre melkeproduksjon. 

I takt med utviklinga har også haldningane til dyrevelferd endra seg hos bøndene. Ikkje eit vondt ord om generasjonen til mine besteforeldre, men eg huskar godt korleis det såg ut i fjøsane rundt om for 35-40 år sidan. Det som var normalt då hadde laga skandaleoverskrifter (med rette) i dag.

Skal seie meg delvis enig når det gjeld kyllingproduksjon, men det kan vere fordi eg berre har overfladisk kjennskap til det. Men det *ser* ikkje spesielt bra ut.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

@joska: Kanskje har jeg et antikvarisk og romantisk syn på tidligere jordbruk med husdyrhold, der så vel kyr, sauer som griser levde et lykkelig og frittgående liv i hele sommerhalvåret? Men mye av det moderne og industripregede husdyrholdet ivaretar ikke dyrevelferden spesielt godt. Det er nå min mening.

@Jegermeistern: Beklager hvis jeg kuppet tråden din, det hele har jo glidd litt ut i forhold til hva du startet med? Men det er nå greit å få luftet ut litt av det man brenner inne med uansett! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Sølvrev said:

Kanskje har jeg et antikvarisk og romantisk syn på tidligere jordbruk med husdyrhold, der så vel kyr, sauer som griser levde et lykkelig og frittgående liv i hele sommerhalvåret?

 

Ja, det kan nesten virke sånn :) Viss du ser på bilder frå tida før industrilandbruket tok over kan du jo sjå på tilstanden på dyra. Sjølv om det alltid er ting å forbetre vil eg våge å påstå at det aller meste - men ikkje alt - er betre no.

Trur mange ikkje er klar over at vi her i Norge faktisk er verdensledande på dyrehelse og dyrevelferd i landbruket. T.d. den no utskjelte norske svineproduksjonen er høgt ansett ute i verda.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Sølvrev: Nei, du har ikke kuppet tråden, dette er et av flere aspekter ved holdninger til dyr, og særlig til deres vandring til de (eventuelle?) evige gressganger (saueinnhegninger for ulvene!). Man må forsøke å ha flere tanker i hodet samtidig. Det er en tendens til at folk skriker/skriver "Whataboutism"  (  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/whataboutism  ), når noen av oss prøver å se ting i sammenheng.

 

I sommer har vi hatt 18 kviger/kalver beitende på vår (og noe hos naboene) eiendom ved Jøssundfjorden. De har hatt det fint, det viste seg ikke minst når de skulle kjøres tilbake til Namdalseid Den vogna de ble fraktet hit med, ble alt for liten da de skulle tilbake, vi måtte ha en diger hestehenger i tillegg. Det var altså produsert noen hundre kilo økologisk kjøtt på ressurser som, i beste fall, hadde kommet noen elg, hjort og rådyr til gode. Og ingen mennesker, uansett hvor mye veganere eller "dyrevenner" de måtte være, kunne ernært seg på det gresset, løvet og de kvistene disse kvigene spiste.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Maddammen kjøpte noen nakkekotteletter på tilbud.

Jeg nekter å spise de, de smaker rett og slett grisefjøs.

Ingen tvil om at matproduksjon i store, lyse datastyrte fjøs kan gi helt ypperlig kjøtt fra dyr med god dyrevelferd. Men, heller ingen tvil om at produksjonen kan tynes dit det ikke er god velferd med dårlige sluttprodukter som resultat.

 

I Norge har vi NRF som vår melkekurase. Den har blitt meget intensiv de siste årene. Min "dårligste" ku melket i månedskiftet Nov/Des 45 kg om dag.

Men hun hadde stålhelse, godt lynne og høy fruktbarhet, i mine øyne ei go ku. Geno mente at hun var godt under middels..

 

Man kan absolutt begynne å stille spørsmål om fabrikkproduksjon på mat i få og store enheter er veien å gå. For det er den veien det utvilsomt går.

 

Edited by nof
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nof said:

Man kan absolutt begynne å stille spørsmål om fabrikkproduksjon på mat i få og store enheter er veien å gå.

 

For meg, som ein 100% amatør på dette feltet, er det ingen motsetning mellom god dyrevelferd og store einingar. Problemet er når ein prioriterer lønnsemd på bekostning av dyrevelferd, og dette er i stor grad politisk styrt. I Norge har det vore stor forståelse for at velferd kostar pengar, også når det gjeld husdyr. Vi skal ikkje lenger enn til vårt naboland i sør for å sjå at andre kan prioritere annaleis.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

For meg er det uforståelig at det argumenteres for industrilandbruk og store enheter. De eneste dette gavner er de få som eier mye fra før. Blir det A/S og spekulanter i landbruket kommer det til å gå akkurat samme veien som det har gjort for fiskeriene og oppdrett. Noen få konger som eier alt av rettigheter og ressurser. Ja lønnsomheten kan forandres, men gavner det den jevne forbruker, eller gardbruker? Den eneste forskjellen blir ett par nuller ekstra på formuen til landets rikeste. 

 • Like 3
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enig, men maten kommer ikke til å bli billigere med en løsning slik jeg skisserte, det som skjer at matvarebaronene kommer til å eie hele kjeden fra timotei til melk og biff..

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 timer siden, joska skrev:

Problemet er når ein prioriterer lønnsemd på bekostning av dyrevelferd

Har kua det bra så produserer den mer melk og det er jo lønnsomt. Er ikke lenge siden dyra sto og lå på bettong eller stål gitter i dårlig ventilert fjøs fra Agust/september til nå å ha vann-madrasser og gummi dekket gitter og mulighet til å gå ut og strekke på beina året rundt. Er ikke bonde selv men det ser da ut som dyreholdet går i riktig retning selv om det er en bedrift drevet av profesjonelle (bønder).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tråden har delvis dreid fra motstandere av utnyttelse av utmarksressursene gjennom jakt, til hvordan landbruket skal innrettes. Helt greit det, og i dag er det et innlegg i "Nationen", der det ikke er de aktive motstanderne av utmarksbruken som er omtalt, men de som blir ufrivillig komiske, når temaet bringes på bane (hvorfor sender politiske partier uvitende folk til debatter, tro?):

 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/politikk-er-ikke-enkelt/

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Sakoen75 said:

Er ikke bonde selv men det ser da ut som dyreholdet går i riktig retning selv om det er en bedrift drevet av profesjonelle (bønder).

 

I Norge gjer det det, fordi vi brukar pengar på det. Men det er ikkje automatikk i at dyrevelferd gir betre økonomi. Ja, betre dyrevelferd gir meir produksjon, men ikkje nødvendigvis meir lønnsom produksjon. Andre velger å effektivisere produksjonen ved medikamentering.

 

Men som sagt, eg ser ikkje noko motsetning mellom større einingar og dyrevelferd. At det kan vere andre, gode argument mot dette er ein heilt annan sak. Eg har heller ingen ønske om at eigerskapet i jordbruket skal bli konsentrert på få hender. Det er heller ikkje mogleg slik det fungerer i dag, men vår eminente blå-brune regjering har jo ytra ønske om dette tidlegare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 timer siden, ladebenken skrev:

For meg er det uforståelig at det argumenteres for industrilandbruk og store enheter

For meg er det tydelig at de virkelige utfordringene i landbruket er ukjent for de fleste.

Det største problemet i norsk landbruk er for små gårdsbruk. For at noen skal drive med landbruk må gårdene være så store at det er mulig å leve av gårdsdriften. Gårdene må være store nok til at de kan forsvare investeringer på mange millioner kr i moderne fjøs og automatisering som gjør at bonden slipper 12 timers arbeidsdag 7 dager i uken. Moderne fjøs uten båser og med automatisk melking gir dyrene langt bedre vilkår, de kan ha fri tilgang til beiteområder og muligheter for å bevege seg relativt fritt.

Dagens regler gjør det nesten umulig for en bonde å skaffe seg nok areal til å kunne drive en velfungerende gård. På grunn av stadige delinger av gårdsbruk har vi i store deler av Norge endt opp med gårder som i praksis er en kjøkkenhage som ingen kan leve av. Gårder som ingen kan leve av legges ned i hopetall, men arealet selges ikke videre til naboer som ønsker å drive landbruk. Området blir i slektens eie og gror ned i stedet for å holdes i hevd. Da må også naboen kaste inn håndkledet. Resultatet er et jordbruk i forfall, vi har områder som er egnet for enkelte typer jordbruk, men det ligger brakk fordi det ikke kan etableres enheter av en størrelse som gir levebrød.

 • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Skjøttarstuggun skrev:

Det er et langt stykke  - 

 

 

Siden dere diskuterer norsk landbrukspolitikk: Geografien, og forutsetningen for landbruksdrift, er vidt forskjellig i ulike deler av landet. Innretter man landbrukspolitikken slik at man kan "leve av det" på Vestlandet, i Nord--Norge og store deler av landet ellers, legger man samtidig forholdene til rette for "storindustri-landbruk" på Østlandet, på Jæren og i sentrale deler av Trøndelag.

 

En mulig måte å redusere disse forskjellene på, er å gi flere fordeler med å utnytte utmarka. Både ved seterdrift, vanlig beiting, og ikke minst å legge forholdene til rette for jakt. Og da må vi (velsituerte!) jegere ikke være så knipne, at vi sammenligner prisen på sjølskutt viltkjøtt med prisene på salmonella-kjøtt fra Botswana, antibiotika-kjøtt fra Sør-Europa, eller kylling- og svinekjøtt, fra dyr foret på ex-regnskogs-soya.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutter siden, Jegermeistern skrev:

legger man samtidig forholdene til rette for "storindustri-landbruk" på Østlandet, på Jæren og i sentrale deler av Trøndelag

Jeg ser ingen nødvendig sammenheng mellom å få fornuftige driftsenheter i 80% av Norge og storindustri i resten.

Det er kun tre prosent av Norges fastlandsareal som er dyrkbar jord, det bør være et politisk mål å få mest mulig av dette arealet i drift for å produsere mat. Vi importerte 490 tonn sauekjøtt fra New Zealand siste år. Vi importerer storfekjøtt fra Argentina og Brasil. 

Hvorfor produserer vi ikke mat på egnet areal i Norge. Noe av svaret er at driftsenhetene er så små at ingen kan leve av matproduksjon der. Det må større enheter og  samarbeid mellom flere bruk til før bønder kan få samme arbeidstid og inntekt som andre yrkesaktive. Vi kan ikke forvente at bønder skal drive dugnad  for å produsere maten vi trenger.

Korndyrking på store flater på Østlandet og Trøndelag er sesongarbeid sammenlignet med mye av husdyrdrift, og kan ikke sammenlignes.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er nå mest opptatt av å sikre dyrevelferden, så egentlig er størrelsen på brukene en underordnet problemstilling. Men det sier vel seg selv at "industribruk" med f. eks. 5000-10 000 griser (Danmark) eller 20 000 kyllinger (Norge) byr på vesentlig flere utfordringer med å følge opp besetningenes velferd enn om disse hadde vært bare 1/10 av størrelsen? Så er spørsmålet hvor store de må være før de er "store nok til å kunne leve av". Det er igjen et spørsmål om hva primærprodusentene sitter igjen med i forhold til andre ledd i kjeden, og hva vi som forbrukere er villige til å betale i butikken. Jeg har sagt det før, jeg skulle gjerne betalt det dobbelte for alle kjøttprodukter om jeg visste det var bonden som ble tilgodesett og at dyrene hadde det godt. Nå ser det ut til å være grossistene og de store matvarekjedene som stikker av med pengene uansett, og det var derfor jeg benyttet formuleringen "det ikke er noen enkel vei ut av uføret" lenger oppe i tråden. Og som andre allerede har påpekt: billige produkter til forbruker trumfer alt! Kanskje aktivistene heller skulle brukt litt av engasjementet for å hjelpe forbrukeren til å se det hele i en større sammenheng og treffe riktige valg?

 • Like 5
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis man ikke får hindret folk i å jakte og skyte dyrene, kan man, i det minste, forsøke å hindre dem i å steke dem, og spise dem. Hvertfall utendørs:

 

https://www.nationen.no/nyhet/veganer-saksokte-naboer-som-grillet-fisk-og-kjott/

 

Vedkommende var så overbevist veganer, at til og med plantene i nabohagen plaget henne!

 

Som en mager trøst der nede på den andre siden, kan vi jo tilby den geskjeftige damen en framskutt plass i vår utmerkede tråd for de som har blitt krenket:

 

https://www.kammeret.no/topic/70684-tråden-for-de-som-har-blitt-krenket/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 29.8.2019 den 15.10, Sølvrev skrev:

Kanskje aktivistene heller skulle brukt litt av engasjementet for å hjelpe forbrukeren til å se det hele i en større sammenheng og treffe riktige valg?

 

Det eneste riktige valget for aktivistene er at ingen dyr slaktes, i virkeligheten gir de f.. i om dyrene har levd et drømmeliv eller har stått i bur. Det de ikke tåler er at et dyr slaktes. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nja, kanskje litt mer nyansert @Chiefen.v-2? Aksjonistene er ikke nødvendigvis en homogen gruppe.

 

Jeg tenker at noen av dem er mot jakt fordi de tror at jakt påfører dyr større lidelse enn om de blir drept på et slakteri. Og et stykke på vei har de faktisk rett, et fåtall (useriøse) jegere utøver jakten på en slik måte at de er godt utenfor Viltlovens §19.

 

Noen aksjonerer hos bønder og foran slakterier fordi de vet at dyrevelferden ikke er ikke er tilstrekkelig ivaretatt. De har også et poeng vi ikke kan ta fra dem: både hos pelsdyroppdrettere, kjøttprodusenter og slakterier finner vi noen som ikke er etterlever regelverket eller bryr seg om velferden.

 

Så har vi dem som er i mot jakt på mer prinsipielt grunnlag (liker ikke våpen, skyting og dreping av uskyldige dyr), samt de som er så virkelighetsfjerne at de har lykkes med å fortrenge at alt kjøtt som havner på vår tallerken kommer fra levende dyr.

 

Og så har vi "veggisene" (vegetarianere og veganere) som mener at det ville være bra for dyrene, miljøet og hele kloden om alle sluttet å spise kjøtt (de har også litt rett, for vi burde i hvert fall spise mindre kjøtt?).

 

Til slutt kommer hobbydemonstrantene og de mer generelle bråkmakerne som, i mangel av andre fornuftige gjøremål, bare drar rundt og lager et he..... for andre som bedriver helt lovlige aktiviteter.    

Edited by Sølvrev
 • Like 3
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå Sølvrev synes jeg du rosemaler aktivister litt for mye. Det du skriver er nok riktig for det jeg vil kalle jaktmotstandere.

Men aktivister som bryter lover og prøver å hindre lovlig virksomhet med ulovlige handlinger er noe helt annet. Det er personer som mener at deres meninger og holdninger er moralsk og etisk overlegen alle andre meninger slik at det rettferdiggjør bruk av vold og sabotasje.

De er på samme intellektuell nivå som religiøse fanatikere, være seg kristne, muslimer eller jøder, enhver handling de foretar seg kan unnskyldes med noe i en religiøs skrifttolkning. Det beste eksempelet er jesuittene sitt motto "hensikten helliger middelet", og det førte til ganske mange som ble torturert og drept i religionens navn.

35 minutter siden, Sølvrev skrev:

for vi burde i hvert fall spise mindre kjøtt

Hvorfor det? Skal vi ha et rikt dyreliv er vi avhengig av en sunn og godt forvaltet dyrestamme, skal vi la disse dø og rotne bort eller skal vi spise kjøttet slik som det er naturlig for mennesker?

Edited by Per-S
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Argumentet "hvis man ikke spiser kjøtt, hva skjer med dyra da?" er barnehagenivå.

Som jeg har nevnt tidligere (og støttet opp med fakta) er rødt kjøtt en stor kilde til forurensning internasjonalt. Det er åpenbart at hvitt kjøtt, fisk, nøffenøff, og grønnsaker bør erstatte en del av inntaket av rødt kjøtt. Når alle tall viser at så og si samtlige alternativer til rødt kjøtt er mindre belastende burde det ikke vært noe spørsmål om en bør kutte ned på det. Men det var det med følelser og fakta da.. folk flest gir totalt faen og forstår ikke at ringvirkninger fra den første verden før eller senere treffer utviklingsland. Vi har et ansvar som et ressurssterkt land, vi skal stå frem som gode eksempler og finne løsninger som ressurssvake og fattige land enklere kan ta i bruk. En kan ikke forvente at utviklingsland skal lede utviklingen på klimatiltak, det er åpenbart at vestlige land med ressurs, kapital, og interesse av det må være først, og vise andre hvordan det kan og bør gjøres.

 

Er det noe jeg har lært av å prøve debattere slike tema er det at mange ikke klarer å skjønne at det kommer generasjoner etter oss også som faktisk skal bo på samme klode som oss. 

 

Edit: og før noen putter ord i munnen på meg - det er stor forskjell på klimapåvirkning fra storfedrift og hjortedyr en selv skyter. Som jeg tidligere har skrevet er det bedre å spise mer selvskutt mat enn å fortsette å kaste nedpå biff og kjøttdeig en masse.

 

Ole

Edited by Ei tohi varjata
 • Like 4
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Rødt kjøtt" har fått ufortjent mye tyn de siste åra, omtrent som fett fra melkeproduksjon fikk på 1960- og -70-tallet, når det egentlig var røyking og transfett (industrimettet fett, fra egentlig sunne fettkilder som sild og hval) som hadde skylda for fedme- og hjerte-kar-epidemiene. Både i energibruk, CO2-/metanutslipp, dyrevelferd og helsemessig virkning er det bare gradsforskjeller mellom kveg, gris, og gjøkylling. Oppdrettsfisken kommer (kanskje) bedre ut.

 

For oss jegere er det hvertfall utvilsomt, i de aller fleste sammenhenger, MYE bedre med viltkjøtt (nåja, samlet ressursbruk pr. kilo rypekjøtt er - ?). Hjorteviltstammene bidrar med ca. 2 kg førsteklasses økologisk (sjøl om man ikke får lov til å kalle viltkjøtt det!) kjøtt pr. innbygger her i landet, spebarn og veganere medregnet.

 

Jeg nevnte lenger oppe i tråden at vi hadde beitedyr inne på småbruket, for første gang på over 50 år. Fokuset på brannene i Amazonas har fått flere til å stille spørsmålstegn ved den norske ressursbruken i landbruket:

 

https://www.nationen.no/motkultur/fra-lovebakken/ei-ku-tilpassa-amazonas-eller-norge/

 

Her i landet er altså 3 % av arealet egnet til jordbruk, bare 1 % er egnet til korndyrking. Skal vi "brøfø" folket, må vi utnytte mer av utmarka, gjennom beiting og forhøsting, så energien derfra kan omdannes til meieriprodukter og kjøtt. Den "norske modellen", der kveg produserer melk, og til slutt blir utnyttet som kjøtt (og gamle kyr, på magisk vis, blir omdannet til "ungoksekjøtt"), er et viktig bidrag til sjølforsyningen. Men om dyra skal fores på norske eller brasilianske ressurser, er et politisk og kostnadsmessig (til dels det samme) spørsmål:

 

https://www.nationen.no/motkultur/kommentar/avbrasilisering/

 

De "miljømessige" sidene ved diverse moteriktige "veganer"-trender kan, i aller høyeste grad, diskuteres. Motstand mot jakt bygger på uvitenhet eller sterke moralsk-religiøse overbevisninger, ikke fakta. Og det er udiskutabelt at hjortedyra har "levat førinnan dom dør", sjøl om en og annen jeger treffer såpass middels at dyra klarer å gå mer enn 200 meter.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Se der ja, nå fikk vi litt fart igjen i denne tråden! Vi må ikke la diskusjonen dø helt ut, selv om det er jaktsesong ;)

 

Nåvel, de ekstreme som Per-S omtaler og "som mener at deres meninger og holdninger er moralsk og etisk overlegen alle andre meninger slik at det rettferdiggjør bruk av vold og sabotasje" velger jeg å tro er i et mindretall. Vi skal ikke kimse av dem for det, men vi skal som Jegermeistern åpnet denne tråden med, være forberedt på at de kan øke sin tilstedeværelse også her til lands. Først og fremst er det en politisak å håndtere ulovlige aksjoner.

 

Når jeg snakker om kjøttkonsum og CO2-avtrykk, regnskogbrenning og annen styggedom, er det domestiserte dyr og framavlet kjøtt jeg tenker på. Høsting av naturens viltressurser vil jo gi et positivt bidrag i motsatt retning, og det er et argument vi må bli flinkere til å trekke fram overfor våre motstandere. Ellers har Ei tohi varjata og Jegermeistern sagt det meste i sine utmerkede innlegg ovenfor.

 

Nei, jeg rosemaler ingen, heller ikke jegerne som en ensartet gruppe. Men vi må, som jeg har påpekt i andre diskusjoner, klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må også evne å se problemstillinger fra ulike perspektiv, og kanskje respektere våre motstandere når de aksjonerer lovlig (selv om vi er rykende uenige!). Ellers blir det vel urimelig å forvente at de skal respektere oss?

 • Like 3
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette med rødt kjøtt har en annen dimensjon også. Tidligere i sommer snakket jeg med en kar i "svigerfamilien" som holder på med en doktorgrad i medisin, og temaet for avhandlingen er relatert til kreft. Han sa det rimelig klart og tydelig i forbindelse med at vi diskuterte kosthold at "det er iallfall ikke noe tvil om at vi bør spise mindre rødt kjøtt". Det er kanskje en vel så god grunn til å spise mer fisk, fugl og nøff-nøff?

 

Han var for øvrig heller ikke noen stor fan av margarin. Smør og diverse vegetabilske oljer er nok å foretrekke.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Ei tohi varjata skrev:

Det er det vel helst Per-S som gjør lengre oppe.

Jeg kan ikke se at jeg har blandet inn miljøtiltak i debatten om dyrevernaktivister.

Jeg har påpekt at det ikke er noen grunn til å spise mindre kjøtt (fra vilt) fordi dyrevernaktivister prøver å hetse jegere og kjøttforbruk.

Derimot har du ditt innlegg etter mitt blandet inn miljøtiltak og forurensing forårsaket av rødt kjøtt.

Skal vi diskutere forurensing fra rødt kjøtt så må man skille mellom oppaling av slaktekveg på foredlede vekster og husdyr som går på utmarksbeite. Dette har vi diskutert tidligere, og det er fremdeles slik at husdyr som beiter grovfor på utmarksbeite produserer mat på ressurser som ellers ville bli nedbrutt via naturlige prosesser og som da ender stort sett med samme nedbrytingsprodukter som om det blir spist av dyr.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Å ha skylappene på er like ille, enten du er ihuga jaktmotstander eller ivrig forkjemper av all mulig jaktfrihet.

Vi må ha aua og øra åpne for andres synspunkter, og omtale dem med respekt.

 

Vi må huske på at de man lærer mest av, er de som er rykende uenige med en sjøl.

Da får man tilført ny kunnskap. Og dèt er viktig, men så lett å glemme.

 • Like 3
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Fysikeren skrev:

men nå produserer jo beitedyr metangass som ellers ikke ville vært produsert.

Det er nok feil, metangass produseres også ved sopp og bakteriell nedbryting av organisk materiale utenfor husdyr. Husk på at det er bakterienedbrytingen i fordøyelsessystemet som genererer metangass.

Mengden som produseres ved ulike betingelser og bakteriestammer har jeg ikke sett undersøkelser på, heller ikke hvordan metangassproduksjon avhenger av forkvalitet, noe som igjen påvirker bakteriefloraen.

Det som er sikkert er at utmarksbeite genererer høykvalitets mat rik på livsviktige proteiner. Viltkjøtt påståes å være sunnere og magrere enn storfe og sau. Men alle sammen bruker ressurser som ikke kan utnyttes på annen måte. Fra et miljøståsted vil muligheten av produksjon nær forbrukssted være en viktig parameter i totalt miljøregnskap. Storfekjøtt og sau produsert i Argentina og New Zealand stiller med handicap i så måte.

En gang jeg jaktet i Sør Afrika fortalte eieren at deler av området hadde blitt brukt til kvegopprett, men det viste seg at naturlig dyreliv som antiloper og andre dyr gav minst like mye kjøtt pr arealenhet og var lettere å drive med.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Fysikeren said:

Like mye CO2 ja, men nå produserer jo beitedyr metangass som ellers ikke ville vært produsert. 

 

Metan er jo berre eit mellomsteg, den vert brutt ned til m.a. CO2 i atmosfæren. Problemet er at vi slipper ut så mykje metan at naturen ikkje rekk halde følge, og konsentrasjonen aukar.

 

Ein annan ting er at produksjon og forbrenning av fossile brennstoff genererer like store metanutslepp som klodens samla utslepp frå landbruket. Om eg skulle velge mellom dieselbil og biff veit eg kva som hadde blitt prioritert...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Per-S: Jeg mener på ingen måte at vi ikke at vi ikke skal produsere storfe og sauekjøtt på norsk utmark. Men å si at det ikke medfører større klimautslipp er antageligvis veldig feil. Miljødirektoratet estimerer med at halvparten av utslippet fra jordbruket vårt er metan fra husdyr. Om jeg har forstått IPCC riktig så mener vel også de at metanutslipp fra storfe og sau er av betydelig størrelse som må reduseres. 

 

@joska At det brytes ned til CO2 i atmosfæren etter omkring 12 år er ingen god grunn til å ikke redusere utslippet av metan. Vi har ingen enkel måte i dag å fange den CO2en vi allerede har sluppet ut, og vi kan derfor ikke enkelt redusere klimagassen vi har sluppet ut. Vi kan derimot redusere produksjonen av storfe og sau, og det vil over en 12 årsperiode redusere mengden klimagasser i atmosfæren når metan henfaller til CO2. Å redusere mengden storfe og sau er derfor den enkleste og kanskje eneste realistiske måten å redusere klimagassene på kort sikt. 

 

Når det er sagt så, så ønsker jeg økt kjøttprodusjon av storfe og sau i norsk utmark, økte priser på kjøtt og at vi samtidig skal spise mindre kjøtt. Det vil føre til betydelig mindre import som er bedre for klima, bedre for helsen, og så håper jeg at økt pris gir mer til bønder som i utgangspunktet tjener alt lite og da har tid og mulighet til å ha enda bedre dyrehold. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Interessant diskusjon, men jeg tror ikke vi redder kloden for våre etterkommere ved å sløyfe en kjøttmiddag. Forbedringspotensialet i norsk jordbruk tror jeg er et musepiss i havet sammenlignet med den øvrige forurensingen vi bidrar med.

Skal vi se på norsk jordbruk må vi se hvor stor forskjellen på klimautslipp er totalt sett for ulike måter å frembringe en viss mengde fordøyelig mat, protein, karbohydrater, vitaminer, mineraler og fett. Vi må da også se på hva vår fordøyelse og avføring bidrar med av forurensing når vi spiser maten.

Jeg tror at om vi stopper import av matvarer fra andre siden av kloden, stopper å sende norsk fisk til Kina for filetering og vanntilsetning og prøver å spise kortreist mat så har det større innflytelse enn forbedringspotensialet i jordbruket.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...