Jump to content

Kammerets norsk-engelske ordliste for våpen- og skyterelatert


Recommended Posts

Høyde- og sideskrue er jo så intuitivt som det går an å bli. Nok et eksempel som gjør språket vårt enklere å bruke.

 

Sliter litt med "single turn" og "multi turn turret". Det beste jeg har komt på er henholdsvis "enkeltrunde høydeskrue"  og "fleromløps høydeskrue". Finnes det noe etablert terminologi her? "Turn" kan vel oversettes til omdreining, rotasjon, runde, omløp.

 

Link to post
Share on other sites

Hva med enrunderatt og flerrunderatt, evt enrundeskrue og flerrundeskrue.

Ord som ikke finnes må man vel bare arbeide inn i språket og etablere via bruk.

 

P.s Orming burde vel bli addering/vipering når man går fra norsk til internasjonalsk.

Hvorvidt folk med grove afrikabørser burde bruke f.eks puffadder eller gaboonviper istedetfor hoggorm overlater jeg til den enkelte å avgjøre. 😉

 

Link to post
Share on other sites

Finnes det godt norsk navn på "boat tail" kule?

 

Hva med "sandbagger" og "grandbagger"?

 

?Sandbagger?
Sport: En som spiller dårlig med vilje for å få det enklere senere. For eksempel en som skyter dårlig med vilje for å gå ned eller holde seg i en lavere klasse, og dermed ha bedre sjanse til å bli en klassevinner.
Sandbagger

 

?Grandbagger?
Sport: En som spiller med kunstig høy ranking. Kan for eksempel skje hvis formatet på kvalifiseringen skiller seg veldig fra formatet på selve konkurransen.
Grandbagger

Edited by Midt-I
Link to post
Share on other sites

Affutasje, lavett
En ramme eller et stativ som holde for å holde et artilleriløp, f.eks. en kanon. Kan for eksempel være laget av treverk eller metall. Navnet affutasje kommer fra det franske ordet l'affût, mens lavett har samme opphav med en liten omvei via tysk.
Gun carriage
 

Dybdeskarphet

Avstandsintervallet et bilde er skarpt, altså fra minste avstand (nærgrense) til lengste avstand (fjerngrense).
Depth of Field

 

Fargegjengivelse
Hvor korrekt optikk gjengir farger. Linser fører alltid til brytningsfeil av lys, og dermed fargefeil. Færre linser, dyrere linser og overflatebehandling kan gi ,omdre fargefeil og bedre fargegjengivelse.

?

 

Forstørrelse
Tilsynelatende endring i størrelse når man ser et objekt gjennom optikk. Forstørrelse på 1x endrer ikke størrelsen. Forstørrelse over 1x får ting til å se større ut, mens forstørrelse under 1x får ting til å se mindre ut.
Magnification

 

Harpiks, enten (1) naturlig harpiks (kvae) eller (2) syntetisk harpiks
Harpiks kan vise til seig tyktflytende masse som kommer fra planter, som regel trær. Slik harpiks kalles også kvae. Harpiks kan også vise til syntetisk harpiks som er kunstig fremstilte stoff med svært høy viskositet (veldig seig). Disse kan ofte herdes for å bli polymerisert til et fast stoff.
Resin

 

Kaldsveising
Skjer når to metalloverflater presses sammen med tilstrekkelig styrke. Kan lett skje når man skrur sammen to deler av rustfritt stål, f.eks. rustfri pipe og demper med rustfritt gjengeparti.
Galling

 

Konstrast

I kikkertsikte: Hvor bra kikkerten gjengir forskjell mellom lyst og mørkt, eller hvor lett det er å skille lyst fra mørkt.
Contrast

 

Lysgjennomgang

Light transmission

 

Motlysegenskaper

Hvor godt en kikkert klarer seg når man sikter mot et opplyst område, for eksempel i motlys. Da kan det oppstå slør, reflekser og tap av kontrast.
Stray light performance ?

 

Nærgrense, nærfokus
Den korteste avstanden en en kikkert eller et kikkertsikte kan fokuseres for å gi skarpt bilde. Fokusjustering er ikke det samme som parallaksejustering. Bildet kan være skarpt men samtidig ha parallaksefeil, og vice versa. Kort nærgrense er viktig ved plinking med luftgevær og baneskyting på 10 eller 15 m. Det motsatte av nærfokus er fjernfokus, altså den fjerneste avstanden som kan bringes i fokus.

Minimum focusing distance

 

Oppløsning

Evnen til å skille detaljer. Oppgis i antall linjer per millimeter. Spesielt viktig i dårlig lys. Oppløsningen er som regel best i sentrum av bildet, og randskarphet (eller randsoneskarphet, hva er det på engelsk?) er et mål på hvor langt ut fra sentrum bildet fortsatt har høy oppløsning.
Resolution


Objektivdiameter

Objektivet er fremste linsen på kikkerten (?), og diameteren på denne oppgis i millimeter.
Objective diameter

 

Synsfelt
Field of View

 

Tunneleffekt, også kalt dorulleffekt
Den svarte ringen man ser utenfor siktebildet i et kikkersikte. Størrelsen på "den svarte ringen" forteller noe hvor godt diameteren på okularet utnyttes. Liten tunnelleffekt gjør at skytteren vil oppleve å ha stort synsfelt både inni og rundt kikkerten. Kan regnes ut ved å vite okulardiameteren, øyeavstanden, forstørrelse og kikkertens synsfelt på den aktuelle forstørrelsen, se formel her: https://www.kammeret.no/topic/28652-sannheten-om-zeiss-classic/?tab=comments#comment-484937

Scope tunneling

 

Utgangspupill
Exit pupil
 

Øyeavstand
Avstanden mellom øyet og yttersiden av den bakerste linsen på kikkerten.

Eye relief

 

Zoom
Kan vise til samme betydning som forstørrelse. Kan også være en forkortelse for zoomomfang, som på en kikkert med variabel forstørrelse er forholdet mellom minste og høyeste forstørrelse. Man kan for eksempel si at en kikkert med variabel forstørrelse mellom 3 til 15 ganger (3-15x) har et zoomomfang på 15/3=5 ganger.
Zoom

 

Edited by Midt-I
Link to post
Share on other sites

Avskytingsjakt, reguleringsjakt

Jakt for å kontrollere populasjonsvekst og sikre en sunn bestand.
Cull hunt
 

Beskyttelsesjakt

Jakt for å beskytte mennesker mot pågående eller farlige dyr.
Nuisance wildlife management, animal damage control, wildlife damage management
 

Buejakt

Jakt med bue.
Bow hunting
 

Ettersøk

Leting etter skadeskutt dyr.

?

 

Falkoneri

Jakt på småvilt og andre fugler ved hjelp av dresserte rovfugler.
Falconry

 

Fellefangst

Trapping

 

Hetsjakt
Coursing
 

Hiuttak, hijakt

?

 

Jaktrett, jakt- og fangstrettigheter, jakt- og fiskerettigheter
Hunting rights, fishing rights (fishing license (US), fishing licence (UK), fishing permit)

 

Jaktsti

En form for jaktrelatert sportsskyting.

?

 

Jakttider

De tidene på året man har lov til å jakte. Jakttidene varierer for ulike arter.
Hunting season
 

Jegeravgift

Avgift for å få lov til å jakte.
Hunting licence fee
 

Jegerprøven

Grunnleggende kurs som kreves for å jakte i Norge.
Norwegian hunting proficiency test
 

Drivjakt
Driven hunt
 

Klappjakt

Driven shoot

 

Krypskyting, krypjakt
Poaching
 

Langholdsjakt

Jakt på så lange avstander at man må ta nøye hensyn til ballistikk.

Long range hunting

 

Lokkejakt

Calling, for eksempel turkey calling, duck calling, deer calling (lokkejakt på henholdsvis kalkun, and og hjortdyr).

 

Posteringsjakt, vakjakt
?
 

Selskapsjakt, parforsejakt, parforcejakt

?

 

Sikling, enten rett/rektangulær sikling eller svanehals-/griseøresikling
Et håndverktøy brukt til finpuss av treoverflater eller fjerning av lakk. Kommer fra det tyske ordet for verktøyet ziehklinge, som betyr "dra-klinge" eller "trekke-egg". Brukes ved å skrape av et tynt lag fra materialet. Best egnet for harde tretyper. Må brukes i en bestemt vinkel i forhold til arbeidsemnet for å fungere, og kan lage stygge riper ved uforsiktig bruk. Sikling er et alternativ til sandpapir, og gir en renere overflate uten trefibre som stikker ut, samt at porene i treverket ikke fylles med støv. Et annet bruksområde er "lakksikling", det vil si å skrape ned og fjerne tynne lag av lakk eller maling. Siklere fås enten rett/rektangulær utforming eller som svanehals/griseøre. En kniv, gammelt saglad og lignende kan også brukes som en improvisert sikling.
Card scraper, rectangular shape card scraper or gooseneck scraper

 

Smygjakt, snikjakt
Stalking

 

Småvilt

Small-game

 

Småviltjakt

Small-game hunting

 

Storvilt

Big-game

 

Storviltjakt
Big-game hunting
 

Storviltprøven, fullt navn skyteprøve for storviltjegere

Årlig prøve som kreves for å jakte på storvilt i Norge.
Norwegian big-game shooting proficiency test
 

Standardavvik

Statistisk måleenhet på spredning i et datasett som angir verdienes gjennomsnittlige avstand fra gjennomsnittet. Brukes for eksempel ved kronografering for å gi en pekepinn på hvor mye utgangshastigheten varierer. (Et annet mål som er mye brukt er variasjonsbredde, se variasjonsbredde.)

Standard deviation (SD) - (Obs.: Må ikke forveksles med tversnittsbelastning (eng. sectional density).)

 

Støkkjakt
?

 

Toppjakt
?

 

Troféjakt
Trophy hunting
 

Utmattelsesjakt
Persistence hunting, endurance hunting
 

Variasjonsbredde

Statistisk måleenhet på spredning i et datasett som angir differansen mellom største og minste observerte verdi. Brukes for eksempel ved kronografering for å gi en pekepinn på hvor mye utgangshastigheten varierer. (Et annet mål som er mye brukt er standardavvik, se standardavvik.)

Egentlig range innen statistics, men ofte kalt extreme spread (ES) i skyteverdenen

 

Viltloven (Lov om viltet)
The Norwegian Wildlife Act (Act relating to wildlife and wildlife habitats)
 

Åtejakt, vakjakt

Jakt hvor man legger ut et åte for å lokke til seg dyr. Om man skyter fra et jakttårn eller lignende kalles det gjerne gluggjakt.
??
 

 

Edited by Midt-I
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Avtrekksko (også kalt avtrekkssko)

Trigger shoe

 

??
Trigger reach


??
Length of pull

 

??
Cast (cast on, cast off)

Foldekolbe
Folding stock


Justerbar kinnstøtte
Adjustable cheek rest

 

Kinnstøtte

Cheek rest, "at face"

 

Kolbekam
Comb

 

Kolbekappe??

Buttpad, heel

 

??

Length to heel

 

??

Length of pull

 

??
Center of butt

 

??
Length to toe


??

Bend to comb, drop at comb

 

??

Bend to heel, drop at heel

 

Rett kolbekam
Straight comb, parallell comb, American style
 

Skjeftemål
Stocking measurements

Edited by Midt-I
Link to post
Share on other sites
På 26.7.2019 den 10.45, Midt-I skrev:

Harpiks, enten (1) naturlig harpiks (kvae) eller (2) syntetisk harpiks
Harpiks kan vise til seig tyktflytende masse som kommer fra planter, som regel trær. Slik harpiks kalles også kvae. Harpiks kan også vise til syntetisk harpiks som er kunstig fremstilte stoff med svært høy viskositet (veldig seig). Disse kan ofte herdes for å bli polymerisert til et fast stoff.
Resin

Kunstharpiks, er et godt gammelt norsk ord.

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Epoksy

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...

Picatinny - Pikkskinne

 

I dagligtale:

Fett!, har du har fått deg lang pikkskinne på hændguarden ja?!

- Ja, må jo det for å få plass til alle tre tofotene samtidig, har kvikkutløsning på alle tofotene også!

  • Haha 2
Link to post
Share on other sites
30 minutter siden, slemmo skrev:

kvikkutløsning på alle tofotene

Kvikkutløsning ja.

Jeg husker fra min tid som artillerist at sideretter og høyderetter ropte når de hadde korrekt sikte på målet. Deretter trakk nestemann i avtrekkersnora og ropte Bang.

Kommandoene ble da "På-På-Bang", det går vel også inn under begrepet hurtigutløsning.

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Posted (edited)

Virker som "striker" bare er et annet ord for "firing pin", altså tennstempel. Dog har vel de fleste moderne våpen med hane også tennstempel, så litt rart at de ikke kom på et bedre engelsk ord enn striker fired.

Edited by Midt-I
Link to post
Share on other sites

Ah, det gir mening. Da er jo ikke tennstempel og striker det samme.

 

Sitat

A striker is essentially firing pin directly loaded to a spring, eliminating the need to be struck intermediately by a separate hammer

 

Fjærdrevet tennstempel høres jo bra ut.

Link to post
Share on other sites

"Striker fired" betyr jo enkelt og greit at man i stedet for en svingende hane har et tennstempel som spennes opp, påvirkes direkte av avtrekket, og beveger seg horisontalt. Det er en av de større forskjellene mellom AK og vz. 58 f.eks.

 

Ole

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...