Jump to content
Midt-I

Kammerets norsk-engelske ordliste for våpen- og skyterelatert

Recommended Posts

Kjære kammerets medlemmer. Språket blir fattigere. Det har vært en tendens den siste tiden at norsk ordforråd av diverse årsaker dør ut. Som et korrigerende tiltak starter jeg derfor denne tråden, hvor jeg håper at kammerets medlemmer kan hjelpe med å lage en norsk-engelsk ordliste for våpen- og skyterelaterte ord og uttrykk.

Edited by Midt-I

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her er starten på lista. Håper jeg (eller eventuelt moderatorene?) kan legge inn mer etterhvert.

 

Avtrekk

Trigger release

 

Avtrekker
Trigger

 

Avtrekkerbøyle
Trigger guard
 

Avtrekksfinger, noen ganger bare referert til som "pekefingeren"
Trigger finger

 

Avtrekksfinger-disiplin, noen ganger også "pekefinger-disiplin"
Trigger finger discipline

 

Bedding
Bedding

 

Bevegelsesmengde
Power factor, momentum

 

Buffer

Buffer

 

Bufferstopper
Buffer retaining pin

 

Direkteavtrekk. Kalles også jaktavtrekk av noen, som motsetning til trykkpunktsavtrekk som er brukt på mange konkurransevåpen.

Single stage trigger

 

Dobbeltspenner, selvspenner, selvspenneravtrekk, spennavtrekk
Double action

 

Enkeltspenner, enkeltspenneravtrekk

Single action

 

Ettertenning
Hang fire

 

Fengpanne
Frizzen, "steel"

 

Fjær, også godkjent skrivemåte fjør

Spring


Flammedemper
Flash hider

 

Flaskehalspatron
Bottleneck cartridge

 

Flintlås
Flintlock mechanism

 

Forskjefte, fremre del av skjeftet. Også kalt fortre dersom laget av tre, overtre dersom det er en egen del på oversiden av pipen.
Handguard, forend.

På engelsk skilles det ofte på handguard for et forskjefte som omslutter pipens akse som en hylse, mens forend ofte brukes om et forskjefte som ikke omkranser pipen. På norsk brukes forskjefte om begge typene.

 

Forstørrelse (obs, ikke det samme som zoom)

Magnification

 

Glidestykke, også kalt sleide
Slide
 

Grepsplate, skjefteplate

Grip plate

 

Hagle, haglegevær, noen ganger også bare gevær

Shotgun


Heldemper

Integrally suppressed

 

Hildring

Mirage

 

Hylseavviser

Brass deflector

 

Hylster
Holster

 

Ikke-medførstørrende retikkel

Second Focal Plane, SFP

 

Jakt

Hunting, country sports (britisk-engelsk), shooting (britisk-engelsk).

 

Kammer
Chamber

 

Kaliber
Caliber
 

Kalibrerings-matrise

Sizing die, sizer

 

Kikkertmontasje (montasje til kikkertsikte)
Scope mount

 

Kikkert (håndholdt)

Binocular, field glasses

 

Kjernelinje
Bore-axis

 

Klips, laderamme, ladeskinne
Clip

 

Kobberavleiring
Copper fouling

 

Krutt
Gunpowder, powder

 

Kruttslam

Powder fouling

 

Kule, projektil (fra latinsk projecta), også godkjent norsk skrivemåte: prosjektil
Bullet, projectile

Ladehjelpeskyver
Forward assist

 

Ladehendel, ladearm
Charging handle

 

Ladestokk
Ramrod

 

Langbue
Longbow

 

Luntelås

Matchlock


Løp

Bore

 

Løpsmuffe

??

 

Løpskrone, krone
Barrel crown

 

Lyddemper, demper
Suppressor, sound suppressor, silencer, sound moderator

 

Låsestykke. Den delen som sluttstykket låser mot. Brukes også om sluttstykke, se Sluttstykke.

Barrel extension, barrel trunnion, front trunnion


Låskasse, glidekasse. På pistoler kalt rammestykke.
Receiver, action

 

Låskassegjenger
Action threads

Magasin
Magazine

 

Magasinhylse
Magazine body
 

Magasinklinke
Magazine catch
 

Magasinleppe

Feed lip

 

Mantel, helmantel

Metal jacket, full metal jacket

 

Mantelfjerner
Bore cleaning agent?

 

Matriser

Die set

 

Medførstørrende retikkel
First Focal Plane, FFP

 

Munningsbrems, rekylkompensator, eller kortformer brems, kompensator
Muzzle brake, compensator

 

Munningsglimt, munningsflamme
Muzzle flash

 

Nedspenner

De-cocker, de-cocking lever

 

Omstiller (mekanisk)

Selector

 

Oppspenner
Cocker, cocking lever

 

Patonspill, lukkeavstand, datumlinje,
Headspace, datum line

 

Perkusjonslås
Caplock mechanism

 

Picatinnyskinne
Picatinny rail

 

Pipe
Barrel

 

Pipemutter
Barrel nut
 

Pipetid, løpstid
Barrel time, dwell time

 

Pistol

Pistol

 

Pistolgrep
Pistol grip
 

Potetkanon
Potato cannon

 

Primærutdrag
Primary extraction

 

Prosjektilbane
Trajectory

 

Pusselapp, pussepropp
Gun cleaning patch, ??

 

Reim, bærereim

Sling, carrying harness (spesielt om skiskyting)

 

Rekyl
Recoil

 

Repetervåpen
Repeater

 

Revolver

Revolver

 

Rifle, riflegevær noen ganger også bare gevær

Rifle

 

Rikosjett
Ricochet


Selvlader, halvautomat
Self-loading, semi-automatic, autoloading

 

Sikring (mekanisk)
Safety
 

Sikte
Sight

 

Skinnemontasje

Scope rail mount

 

Feltteleskop, skivekikkert. Noen ganger kalt spotterskop, spotteskop, spottekikkertobservasjonskikkert eller OP-kikkert.
Spotterscope

 

Skjefte, stokk, kolbe
Stock

 

Skuddsamling, som regel bare kortformen samling

Shot grouping, som regel bare kortformen grouping


Skuddsikring, ballistisk beskyttelse, passiv (eller aktiv) sikring, pansring

Bullet resistance, bulletproofing

 

Skuddtakt

Rate of fire

 

Skytebane

Shooting range, firing range, gun range

 

Skyteleder

Range Officer

 

Skytesport
Shooting sport

 

Skytevåpen

Firearm


Skyting
Shooting. Obs: I britisk-engelsk brukes ofte shooting om en del ulike jaktformer (istedenfor hunting).

 

Slagtid, noen ganger også kalt lukketid

Lock time, action time


Sluttstykke, låsestykke. Låsestykke brukes også om den delen som sluttstykket låser mot, se Låsestykke.
Bolt

 

Spennstift, enten av typen spiralspennstift eller spennstift med spor. Må ikke forveksles med fjærpinne (R-clip).

Spring pin, tension pin, roll pin

 

Sylinderlås

Bolt action

 

Sportsskyting
Sport shooting

 

Sprettert
Slingshot

 

Stevne, konkurranse

Match

 

Støtbunn
Breechface

 

Støvdeksel
Dust cover
 

Systemvåpen
Modular firearm

 

Tilbringer

Magazine follower, follower

 

Tilbringerfjær

Magazine spring

 

Tennforsinkelse
Ignition delay
 

Tennhette

Primer

 

Tennstift, tennål, slagstift, tennstempel, slagstempel
Firing pin, striker

 

Tennstiftsikring

Firing pin safety

 

Tofot

Bipod

 

Treff
Hit

 

Trykkpunktsavtrekk

Two stage trigger

 

Underbeslag

Bottom metal

 

Utdrager, noen ganger også kalt ekstraktor

Extractor

 

Utgangshastighet
Muzzle velocity

 

Utkaster, noen ganger også kalt ejektor

Ejector

 

Utstøter

Plunger ejector

 

Utkasteråpning

Ejection port

 

Varlser
Slide stop (særlig om pistol), bolt hold open (særlig om rifle og hagle)

 

Voll

Berm

 

Våpenkort
Firearms license
 

Vådeskudd
Unintentional discharge, accidental discharge, negligent discharge

 

Weaverskinne
Weaver rail

 

Zoom (obs, ikke det samme som forstørrelse)

Zoom

 

??

Zero-stop
 

Edited by Midt-I
 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Supert tiltak!

Dette kan jo faktisk legges i artikkeldelen av forumet etter hvert som den fylles ut..?

 

Vil foreslå noen sånn på rappen:

"Plunger ejector" - utstøter

"Double action" - selvspenneravtrekk

"Single action" - enkeltspenneravtrekk

"Slide" - heter eeeeegentlig glidestykke på norsk, selv om ingen sier det :P

"Handguard" - kan også være overtre, spes. på gamle militære våpen

"Headspace" - patronspill er vel det korrekte her

"Muzzle flash" - munningsglimt

 

Ole

Share this post


Link to post
Share on other sites

Flott tiltak det er en uting å bruke engelske or og utrykk når en ellers skriver på Norsk. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

forskjefte forbinder jeg med fordelen av en riflestokk, handguard forbinder jeg med en løs del som omkranser pipa. Så i min verden er det ikke samme sak.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I norsk terminologi (instrukser i form av bøker, hefter, og plakater) er "handguarden" på AG og HK416/417 omtalt som "forskjefte", uansett om det er plast eller Picatinny.

I tillegg snakker jo loven om forskjefte på brekkvåpen.

Overtre er jo litt lite brukt, men kan brukes både om den løse trebiten på en Krag eller den som sitter på toppen av en AK f.eks.

 

Edit:

Og jeg er litt uenig, jeg syns "forskjefte" om fremre del av riflekolbe er litt søkt, det er jo en kolbe/stokk i ett stykke. Snakker man derimot om ei rifle hvor kolben/stokken er i flere separate deler (Lee-Enfield, Sauer 202 o.l.) er det naturlig å kalle den fremre delen forskjefte.

 

Ole

Edited by Ei tohi varjata

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jau, men på engelsk har man to ord for de to forskjellige tingene. Hanguard, som er et rundt løst rør e.l., og forend, som er fordelen på en riflestokk. I Norge har vi bare et ord for begge. Vi trenger et bedre ord for handguard, som ikke kan forvikles med forskjefte :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dwell time løpetid, tiden fra tennhetten treffes av tennål til kula er klar av munningen.

 

Bedding innlegging? 

 

Rettet autokorrektur..

Edited by Chiefen.v-2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortre har jeg jo sett brukt mye, men aner ikke om det har noe "historisk" hold, eller om det er et nytt påfunn.

Forskjefte for AG og fortre for hagle høres litt mer logisk ut uansett, så jeg er med på tanken.

 

Ole

Edited by Ei tohi varjata

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bra tiltak, det er viktig å ta vare på vår egen fagterminologi og vårt eget språk. Noen innspill.

 

Løp er "bore" på engelsk

Pipe er "barrel" på engelsk

 

Sikring er "safety"

Omstiller er "Selector"

 

"Dwell time" på engelsk er ikke definert og det er usikkert hva du mener med det.

Kan være tennforsinkelse eller slagtid som på engelsk blir "ignition delay" og "action time"

 

Skuddsikring er et ord jeg aldri har hørt på norsk, hva er det du mener med det.

 

Så er det de språklige utfordringene, er det Engelsk engelsk eller amerikansk engelsk du vil bruke. Eksempelvis har du oversatt "shooting"  med skyting, det blir ikke korrekt da begrepet på engelsk har en dobbelbetydning. Ellers er det meste av utrykkene amerikansk engelsk, og det kan være andre begreper på engelsk engelsk.

 

"Die set" heter matriser på Norsk.

Kalibrerings matrise vil da bli "sizer" eller "sizing die" på engelsk.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det heter daisett på norsk :P

Å få matriser inn i dagligtale tror jeg iaf man bare kan glemme.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutter siden, slemmo skrev:

Det heter daisett på norsk :P

Å få matriser inn i dagligtale tror jeg iaf man bare kan glemme.

 

I Bergen har daier en helt annen betydning :)

 

 • Like 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutter siden, SvErD skrev:

I Bergen har daier en helt annen betydning :)

Ja men i Bergen snakker de vel ikke Norsk.😐

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette er ett tema som absolutt interesserer meg.  Men formålet bør ikke være å foreslå nye ord, men finne tilbake de vi allerede har.  Ordene finnes i gamle bøker fra den tiden man gikk på biblioteket, isteden for å søke på Internett. 

 

10 timer siden, Ei tohi varjata skrev:

Vil foreslå noen sånn på rappen:

"Plunger ejector" - utstøter

"Double action" - selvspenneravtrekk

Som eksempel heter det allerede spennavtrekk, dette ble brukt i manualen til Walther P38

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timer siden, Midt-I skrev:

Direkteavtrekk

Single stage trigger

Kalles også jaktavtrekk. I motsettning til trykkpunktsavtrekk

 

11 timer siden, Midt-I skrev:

Avtrekk
Trigger

Trigger heter avtrekker på norsk.

 

11 timer siden, Midt-I skrev:

Låskasse, glidekasse
Receiver, action

På pistoler het dette rammestykke.

Jeg prøver å være den eneste som sier glidestykke

10 timer siden, Ei tohi varjata skrev:

"Slide" - heter eeeeegentlig glidestykke på norsk, selv om ingen sier det :P

 

 

11 timer siden, Midt-I skrev:

Varlser
Bolt hold open

Varsler kalles ofte "slide stop" Detter er etter min mening det aller viktigste ordet å ta vare på, siden denne delen er den som skiller en Kongsberg Colt fra orginalen.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Avtrekk kan best beskrives som "release" på engelsk, som amatør skrev er avtrekker det samme som "trigger"

 

Ellers er en av mine gamle kjepphester at vi skal bruke PROJEKTIL, ikke prosjektil.

Det som kommer ut av løpet har ingenting med prosjekt å gjøre, selv om det ligger mange prosjekter bak.

Ordet kommer fra latinsk "projecta", og vi finner dette igjen i mange språk, men Norge er det eneste landet der uopplyste journalister har fått godkjent å skrive "prosjektil" .

 

Ellers er det mange originale norske begreper som finnes i militære beskrivelser av våpen.

Enkeltspenner, dobbeltspenner, selvspenner, selvlader, sylinderlås

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prøv å jobbe med IT et helt liv og tell hvor mange ganger folk klager på at det er noe galt med prosjektoren.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timer siden, Per-S skrev:

"Dwell time" på engelsk er ikke definert og det er usikkert hva du mener med det.

 

"The bullet dwell time is the time between cartridge ignition, and the time the bullet leaves the barrel" https://en.wikipedia.org/wiki/Accurizing#Bullet_dwell_time

Slo den derfor sammen med løpstid. Gir det mening?

 

13 timer siden, Midt-I skrev:

Pipetid, løpstid
Barrel time, dwell time

 

4 timer siden, Per-S skrev:

Skuddsikring er et ord jeg aldri har hørt på norsk, hva er det du mener med det.

Skuddsikkert vil si at noe skal stanse en kule. Skuddsikkert glass, sidevegg, voll, etc. Skuddsikring vil vel da si selve prosessen med å gjøre noe skuddsikkert. Skuddsikkert kan også ha overført betydning med at man er ganske sikker på noe.

 

4 timer siden, Per-S skrev:

Så er det de språklige utfordringene, er det Engelsk engelsk eller amerikansk engelsk du vil bruke. Eksempelvis har du oversatt "shooting"  med skyting, det blir ikke korrekt da begrepet på engelsk har en dobbelbetydning. Ellers er det meste av utrykkene amerikansk engelsk, og det kan være andre begreper på engelsk engelsk.

 

Selvsagt proper English der hvor det går an. 😎 Neida, ja takk begge deler, sier jeg. Hvis noen ord hører til britisk- eller amerikansk-engelsk kan det indikeres, f.eks.: Bukse - Trousers (britisk engelsk), pants (amerikansk engelsk)

 

Har "shooting" andre skyterelaterte betydninger enn "skyting"?

Edited by Midt-I

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har lagt til litt forklaring på forskjefte.

 

I min verden er det ikke noe i veien for bruke ordet forskjefte om flere ting. Hva man mener forstås utifra konteksten. Jeg ser heller ikke noe i veien for å bruke forskjefte om fremste del av et sammenhengende treskjefte. Det trenger med andre ord ikke være delt, som på Lee-Enfield.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Poenget her er ikke å gjøre det vanskelig. Å bruke norske ord kan ofte være en ufattelig forenkling. "Varlser", for eksempel. Enkelt og brilliant. De egne norske ordene er for meg ofte beskrivende på en helt annen måte.

 

 

4 timer siden, Per-S skrev:

"Die set" heter matriser på Norsk.

Kalibrerings matrise vil da bli "sizer" eller "sizing die" på engelsk.

 

4 timer siden, slemmo skrev:

Å få matriser inn i dagligtale tror jeg iaf man bare kan glemme.

 

Matriser.. Kanskje det gir litt mer mening hvis vi får forklart hva som ligger bak?

 

Ordboka sier:

Matrise (fra fransk, av latin matrix; se matrikkel)
1 negativ støpe- eller stanseform til mynter, typografiske tegn, klisjeer og annet
https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=matriser&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er ingen her som er så gamle at de har noe forhold til hva ting ble kalt i middelalderen. En matrise er et rutenett e.l.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Innen ballistikken defineres vanligvis T1-T2-T3og T4 for å karakterisere indreballistiske forhold..

Målepunkter er: tennhetteanslag, 10% av makstrykk, makstrykk og utgang fra munning.

Løpstid kan defineres som tid fra 10% til utgang, men det er måleteknisk svært vanskelig å finne når projektilet starter å bevege seg, derfor 10% av maks trykk. T1 kan vi kalle tennforsinkelse, det er tiden fra hetten treffes til kruttet brenner, altså 10% av makstrykk. Hette anslaget måles ofte med en isolert folie som penetreres av tennstempelet.

Begrepet cartridge ignition er problematisk da det ikke lar seg måle, typisk amatørterminologi.

 

Ballistisk beskyttelse, passiv sikring, pansring vil være de begrepene som brukes i Norge når noe skal motstå treff av projektiler eller fragmenter.

Voller vil på engelsk være berms, og brukes på skytebaner og for å beskytte bygninger mot trykk og splinter.

 

Begrepet "shooting" brukes i mange sammenhenger om det vi kaller jakt. Hunting i britisk terminologi betyr røde jakker, hester, bikkjer og rev (muligens).

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutter siden, Midt-I skrev:

 

 

22 minutter siden, Midt-I skrev:

 

Har "shooting" andre skyterelaterte betydninger enn "skyting"?

 

Britene bruker det om drivjakten på fasan og rype i alle fall.

 

Egentlig en ganske god betegnelse syns jeg. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, Per-S skrev:

Begrepet "shooting" brukes i mange sammenhenger om det vi kaller jakt. Hunting i britisk terminologi betyr røde jakker, hester, bikkjer og rev (muligens).

 

Revejakt omtales som hunting tror jeg. "Fox hunt"

 

Drivjakt på "pakket fugl" er shooting, alt sammen er "contry sports"😀

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutter siden, slemmo skrev:

matrise er et rutenett

Det er nok for enkelt. Innen matematikken har begrepet matrise en betydning som kan sammenlignes med rutenett, men uendelig mye mer komplekst.

 

Innenfor ammunisjon som vi driver med er matrise fremdeles den betegnelse som brukes profesjonelt.

F. eks skal det ved mottakskontroll av ammunisjon kontrolleres at en viss andel av produktet passer i matrise.

For kritiske systemer skal det være 100% kontroll i matrise.

Et annet gammelt verktøymakerbegrep er dyne. Det har jeg ikke opplevd brukt i nyere tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet med matrise er at ingen vanlige folk har brukt det i nyere tid heller, det er vel faktisk ikke mer enn noen måneder siden jeg så det stod omtalt her på kammeret. Før det hadde jeg alt hørt ordet brukt i den sammenhengen.

 

sannsynelig problemstilling:

Kunde: Jeg skal ha en 30-06matrise

Ekspeditør: Hæ....hva prater du om?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutter siden, Per-S skrev:

...dyne...

 

Totalt OT, men det kan jo nesten se ut som dyne og die har samme språklige opphav.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Liker ihvertfall ikke fornorskingen "dai" fra die. Det introduserer en helt unødvendig skrivefeil. Da synes jeg det er bedre å holde seg til engelske die, eller bruke et mer passende norsk uttrykk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

jeg skrev dai bare for å illustrere uttalen, på norsk så skrives det die, og utales dai :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

På Ei tohi varjatas superprivate forum hadde de som sier "daij" fått rosa brukernavn med glittereffekt.

 

Ole

Edited by Ei tohi varjata
 • Thanks 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Etter å ha lest de definisjonene forstår jeg mer hva de enkelte dienes betegnelser står for, bare prøv dere:

 

Size die - En stram BH som får dem tilbake til normal form og utseende?

Ekspander die - en fleksibel holder som tar hånd om uventet vekst?

Isetter die - Interface mellom leverandør og mottaker?

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 timer siden, Midt-I skrev:

Sluttstykke
Bolt

 

Sylinderlås

??

Sylinderlås heter på engelsk bolt action.

 

Sluttstykke betyr på norsk det samme som låsestykke, så det betyr mer en det engelske bolt. Blokken i en fallblokk, er også et sluttstykke. (sluttstykke brukes jo også om delen på karmen i en dør ifbm dørlåser)

Edited by amatør

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser noen bruker låsestykke om den delen som sluttstykket låser mot.

Sitat

-Egenartet sluttstykkebærer og låsestykke (fre låsestykket stikker det ut en tapp som går inn i et spor på sluttstykkebæreren

4020705.jpg
 

 

Edited by Midt-I

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, låsestykke er brukt om både "barrel extension" på HK416/417 og "barrel trunnion" på AG3 så vidt jeg har sett.

Tror det brukes om biten på MG-piper hvor sluttstykket tar tak også.

 

Så front trunnion/barrel trunnion/barrel extension kan fint kalles det.

 

Ole

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 8.7.2019 den 12.53, Bronx skrev:

 

Revejakt omtales som hunting tror jeg. "Fox hunt"

 

Drivjakt på "pakket fugl" er shooting, alt sammen er "contry sports"😀

 

 

Rough shooting er tilnærmet likt småviltjakt. Fellesnevneren med shooting er at det (for det meste) foregår med hagle. Hjortevilt skytes som regel med kulevåpen i UK og heter stalking enten det er i skogen eller på skotsk høyland.   

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Midt-I said:

Noen som har et bra navn for zero stop på norsk?

 

…..*Tenke så det knaker.....hmmmmmm….*    Nullstopp!

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timer siden, Ruger #1 skrev:

Orming ~ worming

Worm tilsvarer makk på norsk - det er vel greit for .22 våpen, men for grøvre skyts skulle det vært "snaking".

Zero stop kan være nullstilling.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nullstopp er perfekt. Ser at det faktisk blir brukt.

 

Synes ikke nullstilling får med hele budskapet. For meg høres det ut som et synonym for innskyting. Nullstilling kan jo vise til referansepunkt. For eksempel hvis man skyter inn på 100 meter og lager en klikktabell for høydejustering på ulike avstander, så kan du kalle det for nullstilling når kikkerten er stilt inn på 100 m. Zero stop betyr derimot du ikke kan skru siktet lenger ned enn der zero stop er satt til av skytteren, som typisk er 2-3 klikk under innskyting. Zero stop kan muligens direkte oversettes med noe sånt som "innskytningsstopp", men synes det er et dårlig ord.

 

I denne sammenhengen er det også interessant å finne noen gode norske ord for single turn og multi turn turret.

 

 

Edit: Får ikke endret hovedinlegget lenger, så prøver å fortsette her:

 

Båthale..? Kuleform med noe gradvis minkende diameter på bakenden, istedenfor å ha flat bakende. Gir mindre luftmotstand, og brukes en del i langholdsskyting.

Boat tail


Hylse, f.eks. messinghylse. Delen av en patron som inneholder krutt. Ofte laget av messing, men noen ganger av stål, aluminium eller andre materialer. Haglehylser er ofte laget av en metalldel, samt en del av enten papp, plast eller lignende.

Case, f.eks. brass case

 

Justeringsskrue justeringsratt. Se høydeskrue og sideskrue.

Typer:

 • Tildekket skrue/ tildekket ratt (capped turret). Beskyttet med deksel for å hindre utilsiktet justering under for eksempel transport. Brukes på sikter som ikke er ment å justeres i felt, men istedet bare justeres ved innskyting for så å holde denne sikteinnstillingen under all praktisk bruk.
 • Åpen skrue/ åpent ratt (target turret). Enkel å justere under bruk, men ingen beskyttelse mot utilsiktet justering under for eksempel transport.
 • Låsbar skrue/ låsbart ratt. (locking turret). Kan lett justeres i felt, og har en låsemekanisme for å hindre utilsiktet justering under transport.

 

Homogen kule. Kule laget av étt materiale, for eksempel kobber.

Homogeneous bullet


Høydejustering. Innstilling av høydeskruen på siktet, hovedsakelig til å korrigere for avstand, men på lengre avstander også for med/motvind, klatring i vind, temperatur, mirage, lufttrykk og eventuelt andre faktorer.

Elevation, elevation adjustment

 

Høydeskrue, høyderatt. Norske uttrykk for delen på siktet som brukes til å foreta høydejustering. Noen ganger brukes "tårn" fra engelske "turret".

Elevation turret

 

Mantel, f.eks. helmantel. Mange kuler har et lag ytterst kalt mantel, ofte laget av kobber (kobbermantel), men også av og til av mykt stål eller andre materialer.

Jacket, f.eks. full metal jacket

 

Nettskjæring

Checkering

 

Nullstopp
Zero stop

 

Orming. Fra gammelt av: Det å true en orm inn i pipen for så å skyte den ut. Skal gi børsa bedre drep. (Ikke gjør dette hjemme). Moderne: Kan muligens også vise til bruk av pussesnor (engelsk "boresnake").

Snaking. Obs: Worm på engelsk tilsvarer makk (eller mark) på norsk. Worming kan derfor fungere greit for å øke drepen til et .22 våpen, men for grovere kaliber foretrekkes "snaking".
 

Patron

Ferdig ladd ammunisjon. Består av kulen, en hylse som inneholder krutt og tennhette som antenner kruttet.

Cartridge

 

Primer

Tennhette

 

Riflestigning

Rifle twist

 

Sidejustering. Innstilling av sideskruen på siktet, hovedsakelig til å korrigere for vind, men på lengre avstander også for spinndrift, coriolis (jordrotasjon) og eventuelt andre faktorer. Oversettelsen vindjustering er derfor ikke særlig brukt på norsk.
Windage, windage adjustment

 

Sideskrue, sideratt. Norske uttrykk for delen på siktet som brukes til å foreta sidejustering. Noen ganger brukes "tårn" fra engelske "turret".

Windage, windage turret

 

Stigning, bakkestigning, helning. Vinkelen til siktelinjen i forhold til horisontalplanet. Brukes for å kalkulere nødvendig siktejustering når man skyter på mål som befinner seg på en annen høyde (opp- eller nedoverbakke).

Incline, hill incline
 

Skråne, skrå (verb). Når siktet ikke holdes med vannrett/horisontal vinkel, men istedet skjevt (norrønt skeifr), hellende, skakt, på skrå. Skrår man siktet påvirkes i de fleste tilfeller treffpunktet. Noen ganger oversatt som "kanting" fra engelsk "canting". Skråning kan skje med mellom 0 til 90 grader til en av sidene, men som regel bare innen noen få grader. Overgår man 90 grader sies man å skyte opp ned.
Canting

 

Tverrsnittbelastning. Brukt i design av projektiler. En verdi som fås ved å ta massen til en kule delt på tverrsnittarealet. Kan oppgis i pund (massepund, muligens ikke det samme om en bruker kraftpund) per kvadrattomme (lbm / ft²), eller gram per kvadratmillimeter (g/mm²). Avhengig av enhet fås selvsagt forskjellige tall. For eksempel: En 6,7 mm kule (som brukt i kaliber 6.5x55 mm) med masse på 9 gram vil ha en tverrsnittbelastning på 9/(6,7^2) = 0,20 g/mm². Oppgis imidlertid oftest i enheten pund per kvadrattomme.

Sectional Density (SD)

 

Varmeflimmer, hildring

Mirage

 

 

Edited by Midt-I

Share this post


Link to post
Share on other sites

Elevasjon er vinkelen mellom horisontalplanet og kjernelinje. Vinkelen mellom kjernelinje og siktelinje ble vel kalt oppsatsvinkel. Jeg mener det også skal være et annet ord for dette, men hukommelsen svikter litt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Super tråd dette. Går det ann å dra inn lading her også? Målepunkter på hylser, verkøy, komponenter osv. ..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Singel turn turret ~ enkeltrotasjonsskrue?

 

Multi turn turret ~ flerrotasjonsskrue?

 

Hva blir "capped turret"?

 

Edited by Midt-I

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...