Jump to content

Politiet har tatt beslag i over 1800 ulovlige våpen


Recommended Posts

29 minutes ago, bardp said:

Jeg tror vel vi hadde fått mange flere saker med mer våpen i omløp hos mer eller mindre seriøse samlere. Nei la museum er ta seg av historikk og samlinger av våpen.


Det tror ikke jeg.
Ære være de som samler og tilegner seg kunnskap om våpenhistorie som de kan dele videre.
Hvis alt av våpenhistorie skal på museum så må kulturbudsjettet økes betraktelig. Jeg foreslår at vi tar de pengene fra breddeidretten. Det er jo bare en gjeng useriøse folk uten ambisjoner uansett.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • Replies 266
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Forby salg av startpistoler, softguns og andre lekesaker. La museer overta våpensamling. Våpen er for aktive sportsskyttere og jegere.

"Norsk våpenhistorisk selskap", og deres lovgitte monopolsituasjon, har (minst) to diskutable aspekter:   A: Det prinsippielle: At en lukket, privat forening, gjennom lov-forskrift, får mono

Hvorfor det? Hvilken skade har vedkommende gjort? Null.   "Hvorfor" skal han ha alt dette i lovlig eie? Fordi han har lyst til det. Det skader overhodet ikke en sjel at en gubbe sitter på et

Posted Images

36 minutter siden, Olesøn skrev:

Da lar vi SNO ta seg av all jakt, og ti utvalgte fra politiet kan representere Norge i alle skytegrener vi trenger, nemlig 10 meter luftgevær. Så legger vi ned kammeret.no og samtlige jakt- og våpenbutikker. Så er vi ferdig med det. 

Vi er der ja. Minner meg om en figur fra parterapi serien på NRK.  Når så mangle samlere opptrer uansvarlig som denne saken og andre viser mener jeg det kan kan debatteres om samlerlisens er samfunnstjenelig. 

Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, jkb said:

Når så mangle samlere opptrer uansvarlig som denne saken og andre viser mener jeg det kan kan debatteres om samlerlisens er samfunnstjenelig. 

I en perfekt, teoretisk verden, så kunne det nok fungert etter hensikten å løse problemet på den måten..

 

Men, vi lever ikke i en slik verden dessverre, og da må vi også ta andre mulige konsekvenser med i beregningen.

Link to post
Share on other sites
18 minutter siden, jkb skrev:

mener jeg det kan kan debatteres om samlerlisens er samfunnstjenelig. 

Vi er der ja. 

 

Minner om at man ikke trenger å være samler for å bryte loven. Du har rett i at noen med samlerlisens har brutt loven, men de fleste har ikke hatt lisens. 

 

Med den argumentasjonen kan det vel også debatteres om for eksempel skyttersport er formålstjenlig hvis noen av sportens medlemmer bryter loven på noe vis? 

 

Gudene må vite hvor mange jegere som har solgt hagler kjøpt før 1990 til andre i ettertid uten å etterregistrere. 

 

Edited by Javelin
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Javelin said:

Minner om at man ikke trenger å være samler for å bryte loven. Du har rett i at noen med samlerlisens har brutt loven, men de fleste har ikke hatt lisens. 

 

For å ha nevnt det, så er jeg relativt sikker på at man også finner ting som ikke er etter lovverket hos andre enn disse «samlerene».. Jegere/dfsere/husmorlaget/hvemsomhelst

 

 

Link to post
Share on other sites

Hvorfor skal privatpersoner ha 1000 vis av halvautorifler og pistoler i lovlig eie? Rekylfri kanon? Hæ?  Fordi de er medlem i en forening hvor medlemskap og en anbefaling nesten automatisk innvilger samlerlisens så lenge vandel er i orden? Man ser jo fra denne saken og andre at dette miljøet neppe er samfunnstiliten verdig. 

 • Dont like 3
Link to post
Share on other sites

Hvorfor det? Hvilken skade har vedkommende gjort? Null.

 

"Hvorfor" skal han ha alt dette i lovlig eie? Fordi han har lyst til det. Det skader overhodet ikke en sjel at en gubbe sitter på et lass med våpen fordi han synes det er kos.

 

Syns det er rimelig pussig at folk på et skytterforum stiller seg såpass på bakbeina i forhold til våpensamling. En sunn og fin aktivitet.

 

Får vel notere at jeg ikke er samler selv, men skjønner godt hvorfor samlere driver med det de gjør.

 • Like 9
Link to post
Share on other sites
4 hours ago, klabbogbabb said:

Syns det er rimelig pussig at folk på et skytterforum stiller seg såpass på bakbeina i forhold til våpensamling. 

Vi har jo hatt en del innstramninger etter ostehøvelprinsippet, i løpet av årene. Det meste innen denne interessen har blitt gradvis vanskeligere, og splittelsen mellom de ulike grenene har blitt større og større. 

Da er det på en måte ikke så rart at enkelte er villige til å ofre andres «interessefelt», i et håp om å få være i fred selv..

 

Historisk sett, så har slike taktikker oftest ført til en «pisse i buksa for å holde varmen» situasjon. Det kan fungere brillefint en kort stund, og så sitter man plutselig igjen med enda flere ulemper enn man startet med.

 

Hvis man skal ha en fremtid som våpeninteressert i dette landet, uansett hvilket forbund en skulle ønske å assosiere seg med, så må man begynne å stå sammen for å verne om hverandres lille tue. Slik som f.eks. Nojs forsøkte å gjøre..

 

 

 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
5 timer siden, klabbogbabb skrev:

Syns det er rimelig pussig at folk på et skytterforum stiller seg såpass på bakbeina i forhold til våpensamling. En sunn og fin aktivitet.

Hvorfor er det så rart?

Selv er jeg ivrig både sportsskytter og jeger men har ingen sans for at privatpersoner bygger opp arsenaler av militære våpen. Grunnen til det er at jeg vet en del av dette finer veien til kriminelle miljøer.

Det er jo mange ting folk ønsker å ha men som de ikke får ha. Selv kunne jeg jo tenke meg et hjemmebrents apparat men det er det ikke lov å ha og derfor har jeg ikke det.

Samlinger av våpen burde etter min mening vært tatt hand om av museum er og eventuelt krigshistoriske foreninger og det bør føres en meget streng og nøyaktig protokollføring av alle samlinger. 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Store private samlinger kan utgjøre en trussel mot samfunnet, dersom person og fasiliteter ikke er egnet. En person/våpeninnehaver kan også endre skikketheten over tid. Jeg kjenner til et konkret tilfelle hvor politiet måtte gripe inn, jeg tror de fikk sjokk når de hentet ca.60 våpen LOVLIG REGISTRERTE. Det hele gikk stille for seg. Vedkommende hadde en del problemer med å skaffe seg jobb og sosialt nettverk p.g.a personlighetsegenskaper. Han hadde ingen rød tråd i samlingen sin, det var hummer og kanari. Jeg kjenner til mye av det som foregikk og jeg er forundret over at politiet kunne innvilge all "galskapen". Vedkommende hadde ikke et eneste våpenskap, bodde i en falleferdig rønne. Tomten bar preg at ingenting skulle kastes. Alt skulle samles på, bilvrak m.m. De ga ham litt over kr.2000,- i bot. Spør du meg burde vedkommende ikke fått bot. Politiet burde ta sin egen "forsømmelse" til etteretning , ryddet opp etter sin egen tullete forvaltning. Alle visste at vedkommende (harmløs) ikke var rasjonell. Disse finnes uten at de helt forstår hva de holder på med. Et innbrudd/ran hos ham ville vært en katastrofe. Politiet la alt ansvar på vedkommende ved å gi ham bot. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, bardp said:

Hvorfor er det så rart?

Selv er jeg ivrig både sportsskytter og jeger men har ingen sans for at privatpersoner bygger opp arsenaler av militære våpen. Grunnen til det er at jeg vet en del av dette finer veien til kriminelle miljøer.

Det er jo mange ting folk ønsker å ha men som de ikke får ha. Selv kunne jeg jo tenke meg et hjemmebrents apparat men det er det ikke lov å ha og derfor har jeg ikke det.

Samlinger av våpen burde etter min mening vært tatt hand om av museum er og eventuelt krigshistoriske foreninger og det bør føres en meget streng og nøyaktig protokollføring av alle samlinger. 

Strengt tatt, så tror jeg lekkasjen av våpen til tunge kriminelle miljøer er større fra «Ola elgjeger», enn den er fra disse samlerene. Hvis vi ser på hva som har dukket opp i beslagene fra f.eks. ymse gjenger, så er det ofte mange tidligere jaktvåpen som dukker opp, samt noen få overliggere fra krigens dager, og en liten håndfull fra den tidligere østblokken. 

 

Hvis vi da skal bruke tankegangen din rundt det å begrense tilsiget av våpen til kriminelle miljøer, så bør vi gå etter «Ola elgjeger (m.fam.)» først.. De fra østblokken får vi gjort lite med, da disse ikke kan reguleres bort i praksis, og det samme gjelder overliggerene fra krigens dager.

 

Edited by Hk
 • Like 3
Link to post
Share on other sites
8 timer siden, jkb skrev:

Hvorfor skal privatpersoner ha 1000 vis av halvautorifler og pistoler i lovlig eie? Rekylfri kanon? Hæ?  Fordi de er medlem i en forening hvor medlemskap og en anbefaling nesten automatisk innvilger samlerlisens så lenge vandel er i orden? Man ser jo fra denne saken og andre at dette miljøet neppe er samfunnstiliten verdig. 

Nå trekker du stråmenn. 

 

At én person har hatt en uregistrert rekylfri kanon har da absolutt ingenting med at han er medlem i Norsk våpenhistorisk selskap, noe han så vidt jeg vet ikke var. 

Jussen, inntakskrav og karantenetid er pr dags dato såpass streng at det skal temmelig mye til for å erverve halvauto. I tillegg går det fortere å skaffe halvautorifler og pistoler i lovlig eie ved å ta jegerprøve, skyte i NSF, DSSN eller lignende. I enkelte av de organisasjonene trenger jo ikke vandelen å være helt i orden heller.. For alt jeg vet er du i HV og skyter i DFS!

Ved å ta jegerprøven, et 30-timers kurs, kan man erverve 6 (snart åtte] våpen, og du synes det er ille at en person etter omkring 2 års deltakelse på nesten hvert samlermøte og med full bakgrunnssjekk får ved første søknad lov til å erverve 25 eldre boltrifler og pistoler på samlerlisens? Med tanke på hvor godt samlere vanligvis oppbevarer våpnene (våpenrom, det er krav til alarm etter 25 våpen osv) så kan du etter min mening sove helt trygt.

Edited by Javelin
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
26 minutter siden, bardp skrev:

Hvorfor er det så rart?

Selv er jeg ivrig både sportsskytter og jeger men har ingen sans for at privatpersoner bygger opp arsenaler av militære våpen. Grunnen til det er at jeg vet en del av dette finer veien til kriminelle miljøer.

Det er jo mange ting folk ønsker å ha men som de ikke får ha. Selv kunne jeg jo tenke meg et hjemmebrents apparat men det er det ikke lov å ha og derfor har jeg ikke det.

Samlinger av våpen burde etter min mening vært tatt hand om av museum er og eventuelt krigshistoriske foreninger og det bør føres en meget streng og nøyaktig protokollføring av alle samlinger. 

Hvor mange registrerte samlevåpen tror du finner veien til kriminelle miljøer? Jeg tror ytterst få, om ikke null - selv om jeg antar at du tenker på juksinga med plomberte våpen. Hvor mange våpen tror du finner veien fra usikker oppbevaring til å bli tatt inn i private samlinger og registrert, der de ligger trygt oppbevart? Mange flere!

 

Men juksing av plombering er vel heller ikke forbeholdt NVS?  Våpeneiere som har ervervet våpen gjennom andre organisasjoner enn NVS kan jo også jukse med plomberinga. Børsemakere? Hvorfor ikke bare skjære alle organisasjonene over en kam - slik du gjør med samlere i NVS? 

 

Svært mange lokallag i NVS har meget tette bånd til ulike museer og krigshistoriske foreninger. NVS kan vel nesten også anses for å være en krigshistorisk forening. 

Protokollføringen får du ved at det, som ved alle andre våpen, er registreringsplikt for samlervåpen. 

Edited by Javelin
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Våpensamlere et stort miljø, slik jeg kjenner de, er ryddige og ansvarsfulle. De besitter mye kunskap og graver i historien på en måte som museer ikke altid gjør. Samlerne er vesentlige historieformidlere. Så lenge ting er på stell, oppbevaring osv. så er det helt greit. Hadde det ikke vært for samlerne ville mye gått tapt. For de uinteresserte kan alt forbys og skrotes, også vår egen jaktgarderobe rynker enkelte på nesen av. Vi kan ikke forby alt noen rynker på nesen av, heller finne løsninger som fungerer. Uansett hva vi gjør så inntreffer avvik vi helst skulle vært foruten. 

Samlerne utgjør en stort fint miljø, jeg har vært på Våpenhistorisk Selskap flere ganger som gjest, imponerende.

Edited by Vaquero
 • Like 3
Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Javelin said:

At én person har hatt rekylfri kanon har da absolutt ingenting med at han er medlem i Norsk våpenhistorisk selskap, noe han så vidt jeg vet ikke var. 
 

Det kan til og med hende at den kanonen egentlig ikke var så ille å besitte i privat eie, da ammunisjon til denslags ikke er i vanlig handel. En gang i tiden ble det jo praktisert unntaksregler fra registreringsplikten når det gjaldt våpen i ukurante kaliber. 

 

Forsvaret solgte kanoner på auksjon, uten noen større innblanding fra andre statlige aktører.. Det er ikke sååå mange år siden sist jeg så noen av disse, lagret under ei presenning utendørs oppi Kongsbergtraktene, langs hovedveien..

Edited by Hk
Link to post
Share on other sites
28 minutter siden, Vaquero skrev:

Store private samlinger kan utgjøre en trussel mot samfunnet, dersom person og fasiliteter ikke er egnet.

Det er nettopp det som er poenget mitt. Op bonanza aktualiserer dette problemet. 

Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, jkb skrev:

Det er nettopp det som er poenget mitt. Op bonanza aktualiserer dette problemet. 

Op Bonanza aktualiserer i stor grad at politiet og forsvaret ikke har fulgt de samme reglene som private samlere.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Javelin said:

selv om jeg antar at du tenker på juksinga med plomberte våpen.

 

7 minutes ago, Javelin said:

 

Men juksing av plombering er vel heller ikke forbeholdt NVS?  Våpeneiere som har ervervet våpen gjennom andre organisasjoner enn NVS kan jo også jukse med plomberinga. Børsemakere? 

Tilsiget av jukseplomberte våpen til de kriminelle miljøene har definitivt vært størst fra andre kilder enn samlerene. Her er det utrolig mye grums fra deler av forhandlerstanden. 

 

At enkelte samlere kan falle for fristelsen til å jukse med slikt, er på mange måter litt forståelig. Når man har et samlerområde som dekker et relativt stort antall våpen, og en ikke kan erverve mer enn en brøkdel av disse lovlig, så kan jeg forstå at de faller for fristelsen til å bruke systemet litt. Hadde det vært litt større rom for bruk av skjønn, og fornuft, når det gjelder antallet våpen i en samling, så ville nok problemet med jukseplomberinger hos samlerene tilnærmet forsvunnet.. 

Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, jkb said:

Det er nettopp det som er poenget mitt. Op bonanza aktualiserer dette problemet. 

Op Bonanza viser også hvor små disse problemene faktisk har vært i praksis. 

24 minutes ago, Javelin said:

Op Bonanza aktualiserer i stor grad at politiet og forsvaret ikke har fulgt de samme reglene som private samlere.

Her er du inne på noe interessant! Det er grunn til å tro at det har vært en liten andel av de ansatte som har drevet butikk i butikken, for egen vinning. 

 

Amnestivåpen, og beslaglagte våpen, har dukket opp igjen på gata.  Det har vært tilfeller der amnestivåpen ble overlatt til lokal forhandler for plombering, for så å ende opp ute på det svarte markedet innen 24 timer, i fortsatt skarp tilstand.

 

Disse Colt’ene som de driver å leter etter, har ikke lekket ut fra samlerene, de har kommet rett fra hovedkilden. Og de er vel strengt tatt bare en dråpe i havet, i det materiellet som har kommet ut den veien.

 

Kanskje de til og med begynner å lete etter alle Walther pistolene som også ble borte, en vakker dag..?

Edited by Hk
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, bardp said:

Grunnen til det er at jeg vet en del av dette finer veien til kriminelle miljøer.

 

Om få år vil teknologien gjere det enklare å lage skytevåpen sjølv enn å kjøpe dei på det illegale markedet, då vert heile denne diskusjonen irrelevant. Allereie i dag kan eg lage eit dødelig skytevåpen om eg vil, utan anna verktøy enn ein 3D-printer til 3000 kroner, ei baufil og ein bit hydraulikkrør.

Link to post
Share on other sites
15 timer siden, Ei tohi varjata skrev:

Regner med det er noe snev av nyanse over det du skriver som jeg ikke skjønner Skjøttarstuggun, om du mener det du skriver om våpensamling har du svært lite peiling og innsikt.

 

Ole

Jeg ser at mange har reagert negativt på dette. Kan bare fortelle min historie: Vi var noen kamerater som til sammen hadde en ikke ubetydelig mengde gamle våpen hjemme hos oss selv i kott og kjellere. I vår hjemkommune har vi en nedlagt militærleir/ekserserplass med rike tradisjoner. Denne leiren har en aktiv venneforening som holder den i stand. Blant annet har den blitt som et militærhistorisk museum hvor de har åpent for publikum mange ganger per år. Vi bestemte oss for å gi bort alle våre gamle våpen til denne foreningen og leiren. De har tatt godt vare på dem. De er nå utstilt i tidsriktige omgivelser, våpnene er presentert med tekniske data og med beskrivelse av hvem, hvordan og hvor de har vært brukt. Jeg ble etter en tid oppringt av en tidligere forsvarssjef som ba å få ta med en av pistolene til Hjemmefrontmuseet. Det fikk han selvsagt.

Personlig synes jeg at dette er en langt bedre løsning enn at de ligge på et kott hjemme hos meg. Jeg har aldri angret at jeg ga dem bort, og jeg synes tvert om at jeg nå har bidratt til at våpnene får den oppmerksomhet de fortjener.

Link to post
Share on other sites

Historien du forteller viser nettopp hvordan det private (personer, bedrifter, organisasjoner og lignende) er av aller høyeste betydning for at museene i fremtiden skal kunne ha representative samlinger av gjenstander.

 

Mange museer er jo også private, idelle eller lignende. Dette gjør at de er nærmest totalt avhengige av private donasjoner, slik du og vennegjengen din gjorde, noe som for øvrig var flott gjort. 

 

 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Skjøttarstuggun said:

 

Personlig synes jeg at dette er en langt bedre løsning enn at de ligge på et kott hjemme hos meg. Jeg har aldri angret at jeg ga dem bort, og jeg synes tvert om at jeg nå har bidratt til at våpnene får den oppmerksomhet de fortjener.

Og det har du selvsagt din fulle rett til å gjøre/mene!

 

Men, det er ikke alle som deler den samme erfaringen med å donere denslags til museer. Det har vært tilfeller der donerte objekter har blitt rotet bort/solgt/destruert.

 

Et mindre museum (uten å nevne navn/sted), sendte en donert norskprodusert Sten til destruksjon, da de allerede hadde en stengun (helt vanlig britiskprodusert) i utstillingen.

Det er nesten så en må håpe at den har lekket ut gjennom sprekkene igjen, på sin ferd gjennom systemet.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Skjøttarstuggun said:

@Hk Jeg tror en reduserer risiko for slike blemmer ved å legge ved et skriv til hvert våpen hvor en beskriver det og hvorfor det er verdt å ta vare på. Tror også på personlig oppmøte og en lengre samtale med den ansvarlige ved overleveringen.

Der og da, ja.. 

 

Men det sikrer ikke gjenstandene noe særlig bedre på lang sikt, egentlig.

 

Eksempelet med Sten’en, er langt fra en unik hendelse..

Edited by Hk
Link to post
Share on other sites

De fleste museer har flere gjenstander enn de har plass til å stille ut, eller ta ordentlig vare på. Til og med sverd og annet fra vikingtiden ligger og forvitrer rundt omkring i uisolerte museumskjellere i mangel på ressurser. Hva får folk til å tro at museer er de rette til å ta vare på fine gamle våpen?

 • Like 4
Link to post
Share on other sites

Det er jo ikke sikkert at finneren/eieren i det hele tatt vet hva han har e noe som gjør det vanskelig å lage slike skriv. Kanskje han heller ikke har historiefaglig kompetanse til å beskrive hvorfor det er verdt å ta vare på? 

 

F. eks NVS har en spisskompetanse på slike felt, hvor denne spisskompetansen overgår museenes mer generelle kompetanse. Om samling blir ulovlig vil spisskompetansen forsvinne.

 

Som Vargen sier er det ufattelig mange klenodier som museene ikke har kapasitet til enten å stille ut, eller å ta vare på. Da kan man velge - privat samling eller destruksjon?  

Edited by Javelin
Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vargen said:

De fleste museer har flere gjenstander enn de har plass til å stille ut, eller ta ordentlig vare på. Til og med sverd og annet fra vikingtiden ligger og forvitrer rundt omkring i uisolerte museumskjellere i mangel på ressurser. Hva får folk til å tro at museer er de rette til å ta vare på fine gamle våpen?

De klarer jo engang ikke å bevare et vikingskip, som står i et helt eget hus bygget for formålet.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
4 timer siden, bardp skrev:

Hvorfor er det så rart?

Selv er jeg ivrig både sportsskytter og jeger men har ingen sans for at privatpersoner bygger opp arsenaler av militære våpen. Grunnen til det er at jeg vet en del av dette finer veien til kriminelle miljøer.

Det er jo mange ting folk ønsker å ha men som de ikke får ha. Selv kunne jeg jo tenke meg et hjemmebrents apparat men det er det ikke lov å ha og derfor har jeg ikke det.

Samlinger av våpen burde etter min mening vært tatt hand om av museum er og eventuelt krigshistoriske foreninger og det bør føres en meget streng og nøyaktig protokollføring av alle samlinger. 

Jasså, dette "vet du", altså?

 

Det er ikke bare synsing basert på personlige fordommer, kanskje?

 

Skulle gjerne sett litt fakta og statistikk i forhold til dette, når man ser slike bastante påstander. Ser man på beslagene politiet gjør fra faktiske kriminelle miljøer, er det ikke mye våpensamlinger å spore der i gården.

Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, klabbogbabb said:

Skulle gjerne sett litt fakta og statistikk i forhold til dette, når man ser slike bastante påstander. Ser man på beslagene politiet gjør fra faktiske kriminelle miljøer, er det ikke mye våpensamlinger å spore der i gården.

Det er nok opplysninger som enkelte ikke ønsker å legge på bordet, av ulike grunner.

Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Chiefen.v-2 said:

Klassiker, la oss offre de der så får vi andre være i fred😎

 

 

 

Vi har vel noen historiske data som tilsier at det ikke er en allverdens god løsning, ja.. 

Link to post
Share on other sites

Lekkasje fra våpensamlere, med registrerte samlervåpen, til det kriminelle miljøet, som ikke er innbrudd og tjuveri fra den kriminelles side men overhendelse fra samler til kriminell? Kan noen komme med et konkret tilfelle? 

 • Like 5
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites

 

 

21 timer siden, Olesøn skrev:

Lekkasje fra våpensamlere, med registrerte samlervåpen, til det kriminelle miljøet, som ikke er innbrudd og tjuveri fra den kriminelles side men overhendelse fra samler til kriminell? Kan noen komme med et konkret tilfelle? 

Har ikke lov til å identifisere et konkret tilfelle pga taushetsplikt, men lekkasjen var reell nok. Den gikk dog veien via registrert samlervåpen som ble "plombert" for å få plass i samlinga til et penere eksemplar. Samleren solgte videre til en person som var veldig interessert i ufullstendig deaktiverte våpen og satte noen av dem i stand igjen.

Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Vargen said:

 

 

Har ikke lov til å identifisere et konkret tilfelle pga taushetsplikt, men lekkasjen var reell nok. Den gikk dog veien via registrert samlervåpen som ble "plombert" for å få plass i samlinga til et penere eksemplar. Samleren solgte videre til en person som var veldig interessert i ufullstendig deaktiverte våpen og satte noen av dem i stand igjen.

Dette problemet hadde blitt tilnærmet borte, med en litt mer rundhåndet forvaltning. Som jeg også har nevnt tidligere i debatten, så har det markedet kun økt etterhvert som innstramningene har kommet. 

 

Når en ikke har «kapasitet» i den tildelte kvoten til å kunne utfylle det samlerområdet en har blitt godkjent for, så er det til en viss grad forståelig at enkelte kan falle for slike fristelser. 

 

Systemet må også ta sin del av skylden her, da det har vært mange rare lovtolkninger opp igjennom.

 

Enkelte av oss husker vel kanskje fortsatt den gang det ble ansett som tilstrekkelig plombering å fjerne tennstemplene på ymse maskinpistoler..? Enhver med drill og en stålspiker i hus kunne fikse disse på få minutter.

Edited by Hk
Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Hk skrev:

Dette problemet hadde blitt tilnærmet borte, med en litt mer rundhåndet forvaltning

 

Her må organisasjonene på banen. Har man fått innvilget 6 våpen til jakt og 10 våpen til konkurranse, så kan man likegodt får innvilget 1000 våpen uten at samfunns-sikkerheten reduseres! Vri fokus fra kontroll ved erverv, til oppbevaring, transport, bruk osv.

1. Gi amnesti på alle våpen som ikke er registrert - slik at du får disse lovlig registrert på deg uavhengig av om garderoben er full eller du ikke har korrekt ervervsgrunnlag. Da får man oversikt over alt som finnes...
2. Inngå byttehandel med våpeneierne. Sett strengere krav til nye våpeneiere i bytte for frislipp for de som har hatt flere våpen i årevis. Jo flere våpen du allerede har, jo lettere å få enda flere. Jo lengre tid du har hatt våpen, jo lettere å få neste
3. For de som har få våpen så innføres det bytte-regel: Du kan når som helst levere inn et våpen til godkjent våpenforhandler, og få utlevert et annet våpen som passer til ervervsgrunnlaget du hadde for det våpenet du leverte inn (har du mange fra før får du kjøpe uten å levere inn det gamle ;-)

 

Kongstanken er at våpeneiere er lovlydige borgere per definisjon, og da bør de skånes for alle reglene som samfunnet innfører for å få bukt med de kriminelle...

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 time siden, Wintel skrev:

 

Her må organisasjonene på banen. Har man fått innvilget 6 våpen til jakt og 10 våpen til konkurranse, så kan man likegodt får innvilget 1000 våpen uten at samfunns-sikkerheten reduseres! Vri fokus fra kontroll ved erverv, til oppbevaring, transport, bruk osv.

1. Gi amnesti på alle våpen som ikke er registrert - slik at du får disse lovlig registrert på deg uavhengig av om garderoben er full eller du ikke har korrekt ervervsgrunnlag. Da får man oversikt over alt som finnes...
2. Inngå byttehandel med våpeneierne. Sett strengere krav til nye våpeneiere i bytte for frislipp for de som har hatt flere våpen i årevis. Jo flere våpen du allerede har, jo lettere å få enda flere. Jo lengre tid du har hatt våpen, jo lettere å få neste
3. For de som har få våpen så innføres det bytte-regel: Du kan når som helst levere inn et våpen til godkjent våpenforhandler, og få utlevert et annet våpen som passer til ervervsgrunnlaget du hadde for det våpenet du leverte inn (har du mange fra før får du kjøpe uten å levere inn det gamle ;-)

 

Kongstanken er at våpeneiere er lovlydige borgere per definisjon, og da bør de skånes for alle reglene som samfunnet innfører for å få bukt med de kriminelle...

Hvorfor skal kjeltringene belønnes og vi (som har vært "dumme" nok til å være) lovlydige skal "bare få" bytte en-mot -en...?😇  Noe useriøst og lite gjennomtenkt forslag...

-For å snakke om den stooore rosa elefanten i rommet, som svært få her i tråden vil ta innover seg at eksisterer:  Hadde alle fulgt lover og regler , hadde ikke dette problemet med lekasjer og innehav av ulovlige våpen eksistert! Så enkelt er det. Man behøver ikke stadig å finne opp kruttet og kjerrehjulet på nytt...

-Og;  -Tenk presidens!

 

Så til ditt siste avsnitt:

"Kongstanken er at våpeneiere er lovlydige borgere per definisjon, og da bør de skånes for alle reglene som samfunnet innfører for å få bukt med de kriminelle..."

 

Hmm...-om man ikke følger lover å regler pr i dag, og trenger et amnesti for å bli lovlydig ,er man vel heller pr def en lovbryter...(!)     Ekkokammer-aktivisme på et lite forum hjelper uansett ikke, da både  Våpenregulativ og ny våpenlov er opplest og vedtatt. Og de kommende forskrifter  gjenspeile det som står der. Mao, det er ikke særlig slingringsmon,(iht gjeldende rettspraksis...) 

Edited by rhb
Link to post
Share on other sites

@rhb

 

I en teoretisk verden, så kan alt løses med lover/regler. 

 

I praksis, så ser vi at det ikke fungerer helt som tiltenkt. 

 

 

Våpnene vil aldri bli borte fra samfunnet, uansett hvor mye man prøver.. Det bør heller fokuseres på å få flest mulig av de inn i registeret! 

 

Men, denne debatten er snart utdatert uansett, da utviklingen av 3D printere stadig går fremover. 

Link to post
Share on other sites
6 timer siden, Hk skrev:

 

Enkelte av oss husker vel kanskje fortsatt den gang det ble ansett som tilstrekkelig plombering å fjerne tennstemplene på ymse maskinpistoler..? Enhver med drill og en stålspiker i hus kunne fikse disse på få minutter.

Det må være ganske lenge siden...

Boring og innsveising av plugg på tvers av kammeret har vært et krav i alle fall siden tidlig 70-tall. Så kom der i tillegg krav om å slipe fronten av sluttstykket ned i skrå vinkel så der ikke er noe støtbunn lengre. Dette var vel rundt 1980?

Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, Vargen said:

Det må være ganske lenge siden...

Boring og innsveising av plugg på tvers av kammeret har vært et krav i alle fall siden tidlig 70-tall. Så kom der i tillegg krav om å slipe fronten av sluttstykket ned i skrå vinkel så der ikke er noe støtbunn lengre. Dette var vel rundt 1980?

Det begynner vel å bli ei lita stund siden, ja.. 

 

Kravene ble vel forøvrig også tolket litt «forskjellig» rundt omkring opp i mellom, den gang verden ikke var like farlig.

Edited by Hk
Link to post
Share on other sites
20 timer siden, Vargen skrev:

Det må være ganske lenge siden...

Boring og innsveising av plugg på tvers av kammeret har vært et krav i alle fall siden tidlig 70-tall. Så kom der i tillegg krav om å slipe fronten av sluttstykket ned i skrå vinkel så der ikke er noe støtbunn lengre. Dette var vel rundt 1980?

Kravet om bolt gjennom kammeret kom vel mere rudt begynnelsen av 90tallet.

Det var ikke noe slikt krav på 80 tallet.

Edited by NM149
Link to post
Share on other sites
På 25.1.2020 den 17.56, Wintel skrev:

 

1. Gi amnesti på alle våpen som ikke er registrert - slik at du får disse lovlig registrert på deg uavhengig av om garderoben er full eller du ikke har korrekt ervervsgrunnlag. Da får man oversikt over alt som finnes...
2. Inngå byttehandel med våpeneierne. Sett strengere krav til nye våpeneiere i bytte for frislipp for de som har hatt flere våpen i årevis. Jo flere våpen du allerede har, jo lettere å få enda flere. Jo lengre tid du har hatt våpen, jo lettere å få neste
3. For de som har få våpen så innføres det bytte-regel: Du kan når som helst levere inn et våpen til godkjent våpenforhandler, og få utlevert et annet våpen som passer til ervervsgrunnlaget du hadde for det våpenet du leverte inn (har du mange fra før får du kjøpe uten å levere inn det gamle ;-)

 

1-det har vært 3 amnesti bare i dette årtusenet. Det funker bare til hvitvasking av smuglervarer og tyvegods (og destruering av kulturhistorie, alt fra perkusjonsgevær og nyere ble kvernet opp..)

2-leve Toten-drit i Norge

3- enig

Link to post
Share on other sites
2 minutter siden, Vargen skrev:

Jo, det ble omerindret og innskjerpet på 80-tallet fordi man registrerte at en del våpen ble plombert for dårlig. Dvs ikke i henhold til de krav som var satt lenge før.

Ja, feks det som ble solgt fra FMU..

Link to post
Share on other sites
29 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

 

1-det har vært 3 amnesti bare i dette årtusenet. Det funker bare til hvitvasking av smuglervarer og tyvegods (og destruering av kulturhistorie, alt fra perkusjonsgevær og nyere ble kvernet opp..)

 

Grunnen til at amnestiene ikke har fungert, er at det har vært innleveringsamnesti for automatvåpen. Disse fikk man ikke registrert, men måtte levere inn, eller plombere. Når vi nå i tillegg får forslag om at samtlige  registrerte automatvåpen må innleveres, vil dette også virke mot amnestiordningen. 

 

Må si jeg blir litt trist når jeg leser hva enkelte "skytterkollegaer" mener om samlere. Får lyst til å trekke ned i skyttergrava og svare med samme mynt, men det vil bare ramme de 95% som egentlig er på vår side, så da får vi bare ignorere disse negative "venner".

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, psg-1 said:

Grunnen til at amnestiene ikke har fungert, er at det har vært innleveringsamnesti for automatvåpen.

På prøveamnestiet ble det vel innregistrert enkelte automatvåpen, hvis ikke hukommelsen min spiller meg et puss. 

 

Hvis de hadde videreført den praksisen til hovedamnestiene, så ville nok antallet av denslags blitt betraktelig mindre på det grå markedet.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...