Jump to content
KriSpawn

Våpenkompendie For Politiets Saksbehandlere - Nyttig ved søknad

Recommended Posts

Det nye Våpenkompendie For Politiets Saksbehandlere er det greit å ha et forhold til ved søknad om våpen!

 

https://dssn.no/vapenkompendie/

 

f.eks. 

NSF s. 45: «Til bruksområde 3 Grovpistol, legges det til grunn at politiet kan innvilge erverv av våpen som er egnet til bruksområdets øvelser. I praksis konkurransevåpen med ortopedisk grep og kalibre som .32 SWL eller .38 Special. Bruksområdet skal ikke benyttes til å erverve ekstra våpen i kaliber 9mm, .40, .45, o.l. som egentlig hører hjemme i bruksområde 5 Militær.»

 

DSSN s. 35: «Våpen som innvilges til bruk i dynamisk skyting forutsettes å være egnet til bruk i det programmet som oppgis som ervervsgrunnlag. Et våpen som er ervervet til Production, og som er lovlig brukt også i Standard vil imidlertid ikke være til hinder for innvilgelse av våpen i Standard.»

 

Er det noen som har noen observasjoner om dette kompendiet er en endring fra gjeldende praksis?

 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Erverv av våpendeler til konkurranse sidestilles nå med jakt.

 

Det varsler også regplikt på høykapasitets magasiner og sluttstykker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Jeg hadde håpet at vi ville slippe regplikt på magasiner. Dette er ingen god løsning. Magasiner er forbruksvarer og desuten uten serienummer. En slik lov blir umulig å implementere og overholde. Bedre at det må vises våpenkort ved kjøp av "store" magasiner.

 

Konstitusjonellt setter jeg spørsmålstegn ved at politidirektoratet annonserer dette før forskriften er utarbeidet, vært på høring, revidert og vedtatt av Stortinget slik skikken er i et demokrati som praktiserer maktfordeling. Tror det er noen som har missforstått sin utøvende rolle med den lovgivende.. Dette bør organisasjonene ta tak i spør du meg.

Edited by skog
 • Like 3
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Øyner en mulig innskjerping for signalpistol og start/knall våpen. Men det vet vi ikke sikkert før vi får se våpenforskriften.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Fra side 20

 

»:ombyggingssett:
Systemvåpen kan enkelt bygges om fra ett kaliber til et annet. Søknad om til jaktvåpen kan innvilges uten at det teller som våpen i våpen- garderoben. Denne praksisen er utvidet til også å gjelde våpen til øvelses- og konkurranseskyting.»

 

forsåvidt ikke en endring, men en fin referanse for å håndtere uvitende saksbehandlere!

Edited by KriSpawn
Autokorrekt
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ref side 29, Våpen til jakt: "...fungere når den er skitten og våt. Delene kan med andre ord ikke være for tett tilpasset"

Hvem blir den heldige vinneren av det første avslaget på en Blaser, grunnet at den ikke er egnet til jakt i Norge?

 

 • Like 1
 • Haha 3
 • Confused 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Litt usikker på hvordan dette kommer til å bli praktisert, men s. 45 i det nye kompendiet spesifiserer 12 bruksområder for NSF: 

 

»1. Finpistol: Omfatter øvelsene standard, silhuett, 25 m finpistol, hurtig fin og finfelt.
2. Fripistol: Omfatter øvelsen fripistol.
3. Grovpistol: Omfatter øvelsene 25 m grovpistol,
hurtig grov og grovfelt.
4. Revolver: Omfatter øvelsene revolverfelt og
hurtigrevolver.
5. Militær: Omfatter øvelsene militærfelt,hurtig militær og distiguised pistol og Semi Automatic
Pistol i PPC.
6. Magnum 1: Omfatter øvelsen magnum 1.
7. Magnum 2: Omfatter øvelsen magnum 2.
8. Spesialpistol: omfatter øvelsen spesialpistol.
9. Spesialrevolver: omfatter øvelsene spesial-
revolver, standard revolver og standard revolver
2,75" 5 skudd.
10. Revolver 1500 – omfatter øvelsen Revolver 1500
og Open i PPC
11. Pistol 1500 PPC – omfatter øvelsen Pistol 1500
og Open i PPC

12.Distinguised revolver 6"

 

 

Etterfulgt av følgende avsnitt:

»Skyttere som fyller vilkårene som mosjonsskytter og konkurranseskytter i henhold til RPOD 2009/009 kan erverve ett våpen til hvert bruksområde, uavhengig av om våpenet er tillatt brukt innenfor et annet bruksområde.«

 

Dette åpener jo for f.eks 2 stk 9mm /.45 på hhv. bruksområdene militærpistol og pistol 1500 PPC allerede som mosjonsskytter. Uten at man må dokumentere behov for reservevåpen som konkurranseskytter. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kompendiet er ingen "fasit" for innvilgelse/avslag av våpensøknader. Den enkelte søker må - som før - dokumentere behov. Kompendiet er vel ment å skulle være til hjelp for det enkelte våpenkontor - hvor kunnskapen nok er noe variert. Slik sett kan det være positivt - om det ikke leses og tolkes som Fanden leser Bibelen, da kan det bli rett så ille 😑

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kompendiet blir referert til som retningslinjer for erverv på politiets sider, hvis man får avslag på 9mm til militær og ppc som mosjonskytter hadde jeg klaga til POD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 1.6.2019 den 20.04, meatpukk skrev:

Kompendiet blir referert til som retningslinjer for erverv på politiets sider, hvis man får avslag på 9mm til militær og ppc som mosjonskytter hadde jeg klaga til POD.

 

Jeg møtte en på skytebanene for ca 2 uker siden som hadde fått avslag fra våpenkontoret (Øst PD) på en 9mm pistol, han hadde vist klaget til POD som innvilget han en pistol i kal .32 men ikke en 9mm siden det var litt i det groveste laget og ikke egnet til grovfelt. Han har en 22 og 45 fra før. Jeg kjenner ikke personen, men hvis dette stemmer så er både våpenkontoret og POD skikkelig på bærtur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Anonymrifle 

Det er vel ikke sikkert at denne personen ble behovsprøvd opp mot de "nye" retningslinjene?

Du møtte denne personen for to uker siden, hvor gammel var denne saken da?

En søknad i disse dager tar gjerne 1-3 måneder,  avhengig av distrikt. En klage til POD tar fort det dobbelte. 

Kompendiet ble kjent for øvrigheta for ca. 1 måned siden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg søkte om vekslesett i 22lr til min 9x19 pistol i fjor sommer. Fikk beskjed per epost om at søknaden ikke ville bli innvilget siden jeg allerede hadde en pistol i 22lr. Tok flere måneder, og to klager til politimesteren, før jeg i det hele tatt fikk oversendt vedtaket fra Politi øst. Deretter klagde jeg på vedtaket. Og så klagde jeg på lang saksbehandlingstid, og så klagde jeg på lang saksbehandlingstid på min klage på lang saksbehandlingstid. Og så klage jeg til POD siden Politi øst hverken behandlet min klage eller besvarte mine klager på lang saksbehandlingstid, men da svarte POD raskt at korrekt klageinstans ikke var POD, men - en liten fanfare her takk - Politi øst...

 

Så klager jeg på nytt til Politi øst og ber dem påføre sine kommentarer og videresende klagen til POD. Og så klager jeg på lang saksbehandlingstid siden de ikke videresender klagen til POD.

Og så kommer kompendiet, og jeg henviser til dette og ber om ny vurdering (i kompendiet står det eksplisitt at vekslesett i 22lr ikke er underlagt aktivitetskrav (ref aktivitetskrav til reservevåpen) - men søknadspliktig på lik linje med våpendeler til jaktvåpen). Får som vanlig ikke svar, og sender purring direkte til saksbehandler i Politi øst, med link til kompendiet og uttrekk av teksten hvor vekslesett er beskrevet. Ingen svar å få.

 

Nå har de gått ett år og jeg gir snart opp, men på vegne av alle andre som plages med Politi og POD så skal jeg holde ut et år til :-)

Jeg er nå overbevist at private selskaper bør overta oppgaven med å utstede pass og administrere våpensøknader/våpenregister. Dette er administrative oppgaver som er for vanskelige for politiet - de bør heller gå ut og sjekke bilbeltebruken eller korrekt bruk av redningsvester i fritidsbåter under 8 meter, minst 500 meter fra land, i fart og ikke under hardtop eller under aktivitet regulert av Norges Idrettsforbund med dertil egnede sikkerhetsreglement...

 

Fange kriminelle ser ut til å være helt i ytterkanten av både kompetanse og interesseområde for etaten - og dette har du vært med å stemme frem?

 • Like 3
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Etter eitt år utan svar er vel Sivilombudsmannen neste steg?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timer siden, psAico skrev:

@Anonymrifle 

Det er vel ikke sikkert at denne personen ble behovsprøvd opp mot de "nye" retningslinjene?

Du møtte denne personen for to uker siden, hvor gammel var denne saken da?

En søknad i disse dager tar gjerne 1-3 måneder,  avhengig av distrikt. En klage til POD tar fort det dobbelte. 

Kompendiet ble kjent for øvrigheta for ca. 1 måned siden.

 

Det eneste jeg vet er at han sa han fikk svar fra POD nå nylig, utover det så hadde jeg ikke noe særlig tid til å spørre og grave siden jeg måtte på nattevakt og hadde litt dårlig tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Wintel: Skjønner godt frustrasjonen din! 

 

Jeg har selv en klage inne på .22LR vekselsett til min 9mm. Fikk som deg avslag pga. min 22 finpistol. Dette var fra våpenkontoret i Råde i Oktober i fjor. 

 

Har klaget på avslaget, og klaget igjen pga lang behandlingstid....

 

Eneste positive er at en fra klubben faktisk fikk medhold i sin klage til POD på samme grunnlag (og jeg la ved deler av POD sitt medhold i min klage). Så da er det forhåpentligvis bare et tidsspørsmål for oss andre...

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timer siden, joska skrev:

Etter eitt år utan svar er vel Sivilombudsmannen neste steg?

Jepp, men saker på våpen/politi/POD prioriteres dessverre ikke. 

 

Og blir klagen realitetsbehandlet så ender den bare opp med at Politiet får beskjed om å overholde saksbehandlingstiden bedre, og fatte vedtak i henhold til gjeldende rett. Det blir som å sprute vann på gåsa. Skal du få fart på etaten må du fjerne all politikk og la fagfolkene i politiet avgjøre ALT.

 

Og feiler de i oppgavene sine mister de pensjonsrettighetene sine ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jadda, nå siver våpenkompendiet gjennom byråkratiets irrganger :-)

 

Men jeg fast holder likevel at det opprinnelige avslaget var gjort uten hjemmel i lov. Og når Politi øst nå begrunner at de har omgjort vedtaket siden de nå har endret praksis til å være i tråd med våpenkompendiet så har de dermed gitt kompendiet POD har utarbeidet en status som rettskilde (og det er det jo noen betenkeligheter med - eller kverulerer jeg bare med meg selv nå?)

 

Det er uansett bra at erverv av våpendeler til konkurransevåpen nå er sidestilt med erverv av våpendeler til jaktvåpen - nå mangler vi bare et rikelig utvalg av systempistoler og systemrevolvere :-)

Omgjort vedtak.jpg

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fikk/får du orginalsøknaden returnert stemplet og godkjent nå da ?

Eller må du søke på nytt og vente i køen ytterligere noen måneder på godkjent søknad. 👎

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutter siden, Wintel skrev:

Det er uansett bra at erverv av våpendeler til konkurransevåpen nå er sidestilt med erverv av våpendeler til jaktvåpen - nå mangler vi bare et rikelig utvalg av systempistoler og systemrevolvere :-)

Velger å se det positive i denne saken: «På bakgrunn av ny praksis» tilsier at konverteringssett er våpendeler, og ikke gjenstand for behovsprøving (utenom medlemsskap). Dette gjør nå kjøp kurant.

At beklagelse skjer for lang saksbehandlingstid, er faktisk ganske uvanlig ordbruk, og kommer nok på bakgrunn av mange tenkte tanker «på bakrommet». Om beklagelse for «feil vedtak fattet opprinnelig» hadde kommet, ville det vært mer enn uvanlig….er faktisk slik offentlig forvaltning fungerer. I dette tilfelle til skytternes gunst. Vi bør tenke over at enhver lov med forskrift er gjenstand for tolking. For oss menigmenn kan teksten synes "klinkende klar", men når jurister samles, så er oppfatningene forskjellige. 

 

Da er det viktigste at konverteringssett er presisert som våpendel. Jeg synes de som har stått i stormen med klaging på slike vedtak fortjener en stor takk! Og en takk for deling av svarbrev. Sentrale myndigheter har revidert egen praksis, sikkert på bakgrunn av mange klager og henvendelser. Og det bra. Men det er nå min oppfatning. Tipper det skrives mange søknader om våpendeler i disse dager 😂

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fikk innvilget den originale søknaden så trenger ikke vente på ny behandling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Diverse våpenkontor hadde seminar i de tider da kompendiet landa, så jeg regner med at de aller fleste er inneforstått med de nye retningslinjene.
Politiet er nødt til å vise at de innfører tiltak for å imøtekomme riksrevisjonen. 😉.

som sagt, kompendiet er referert til på politiets nettsider https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-vapentillatelse/ sammen med nye "digitale" våpensøknadsskjema og instruksjonen for utfylling.
Da er det bare å klippe ut og markere det som er relevant og sende som vedlegg sammen med søknad så skal nok tante følge det også

EDIT: det virker som det digitale søknadsskjema er borte fra nettsidene???

Edited by meatpukk
endring i politiets nettsider

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
5 timer siden, Wintel skrev:

Og når Politi øst nå begrunner at de har omgjort vedtaket siden de nå har endret praksis til å være i tråd med våpenkompendiet så har de dermed gitt kompendiet POD har utarbeidet en status som rettskilde (og det er det jo noen betenkeligheter med - eller kverulerer jeg bare med meg selv nå?)

 

Forvaltningen vil være bundet av retningslinjer fra en overordnet instans. Men en domstol vil nok ikke være bundet av dette. Forvaltningspraksis regnes forøvrig som en slags svak rettskilde av norske jurister.

Edited by Röda_Lacket
skrivefeil
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Velger å tro at saksbehandlingstiden på våpensøknader blir akseptabel etter hvert nå. Kan med dette bli enklere for ansatte ved våpenkontorene. Og dermed bedre for oss skyttere. Ingen er tjent med et slikt «vakuum» på flere måneder som i skrivende stund. På den ene siden: Prinsipielt skal søknader behandles etter dagens lov og forskrift – ikke den noen «tror blir vedtatt». På den andre siden: Det er mye positivt i dette «kompendiet», som nok lukter "antatt ny lov".

 

Herinne på kammeret kritiseres jo gjerne den etaten for ansattes mangelfulle kompetanse. At etaten nå prøver å øke kompetansen for sine ansatte bør sees på som udelt positivt! Det kan være langt større grunn til bekymring mtp ordlyd i lov/forskrift, og revideringer av nevnte kompendium! Men jeg har tro på at etaten faktisk søker en enklere, mer enhetlig og rettferdig praksis. La situasjonen få en sjanse. Levèr søknader. Kanskje man blir positivt overrasket  også?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 timer siden, meatpukk skrev:

.. EDIT: det virker som det digitale søknadsskjema er borte fra nettsidene???

 

Ja, det  ser sånn ut, jeg kunne heller ikke finne det igjen nå.

Derimot fant jeg teksten  "Du kan ikke laste ned skjemaet på nett." 

Men det var tilgjengelig i forrige uke, jeg har en lokal kopi av den (lurer på om den fortsatt er "brukbar" for de som rakk å benytte den?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...