Jump to content
Fokinbish

Våpen i nytt hus

Recommended Posts

Før jeg ble 18 hadde jeg våpna mine oppbevart hos en av mine foresatte.
Men nå som jeg har fylt 18 og bor ikke sammen med denne foresatte, trenger jeg å skrive noe form for søknad eller melde fra om å få våpenet over i nytt hus?
Har våpenskap her klart allerede og våpna står på meg.

Takker for svar på forhånd!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om en er student så kan en ha folkeregistrert adresse hos foresatte, men bo et annet sted. Jeg antar (men vet ikke) at man da også kan ha våpnene hjemme hos foresatte siden det er den folkeregistrerte adressen, selv om en faktisk bor et annet sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svaret på TS sitt spørsmål er nei. Du trenger ikke verken å søke eller å melde fra om flyttingen din når det gjelder våpen. Kravet er kun at du har FG godkjent våpenskap for oppbevaring.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Våpen du eier skal oppbevares på din folkeregistrerte adresse. Merk at i forskriften så regnes den som bebodd sjølv ved lengre fravære.

Så til TS, har du meldt flytting så tar du med våpna dine, om ikkje så må du først melde frå til folkeregisteret. 

Blir likt som det fysikern beskriver.

Edited by tussehaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
6 timer siden, tussehaugen skrev:

Våpen du eier skal oppbevares på din folkeregistrerte adresse. Merk at i forskriften så regnes den som bebodd sjølv ved lengre fravære.

Så til TS, har du meldt flytting så tar du med våpna dine, om ikkje så må du først melde frå til folkeregisteret. 

Blir likt som det fysikern beskriver.

 

Det er ikke noe krav om at våpen skal oppbevares på folkeregistrert adresse. De bør som hovedregel oppbevares der du faktisk bor, uavhengig av folkeregistrert adresse.

 

Hvis andre skal oppbevare dine våpen må man søke politiet om tillatelse til det.

 

Hvis de derimot skal oppbevares et annet sted enn der du bor, i våpenskap som bare du har nøkkel til, så er det lovlig, ettersom våpnene da ikke "overlates" til andre. Men det er kun din egen bolig som regnes som bebodd selv ved lengre fravær. Det er med andre ord lov å oppbevare våpen slik hos andre, så lenge de stort sett er hjemme, og det bare er du som har nøkkel til våpenskapet. Hva som er "lengre fravær" finner jeg ikke noe praksis på, så det blir nok en skjønnsmessig vurdering.

Edited by fleskebacon
  • Confused 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

Tror noen bør lese forskrift og rundskriv...

Har lest forskriften, står det noe i et rundskriv jeg ikke vet om? :o

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, fleskebacon skrev:

 

Det er ikke noe krav om at våpen skal oppbevares på folkeregistrert adresse. De bør som hovedregel oppbevares der du faktisk bor, uavhengig av folkeregistrert adresse.

 

Kan du ta ei utgreiing om folkeregisterloven for no vart eg usikker på kvar eg faktisk bur😆

 

Meiner du då at eg på søndag kveld skal raske i hop våpenskåp med innhold og sette dette på brakkeriggen til kunden, for det er faktisk der eg bur mest🤣🤣🤣

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
33 minutter siden, tussehaugen skrev:

 

Kan du ta ei utgreiing om folkeregisterloven for no vart eg usikker på kvar eg faktisk bur😆

 

Meiner du då at eg på søndag kveld skal raske i hop våpenskåp med innhold og sette dette på brakkeriggen til kunden, for det er faktisk der eg bur mest🤣🤣🤣

 

 

 

Jeg kan gjerne ta en liten utgreiing:

 

Folkeregisterloven har faktisk et helt kapittel som omhandler nettopp dette med bosted. Der er det forholdsvis konkrete og lettfattelige bestemmelser om hva som er ditt bosted. Og hvis du leser §5-3 svært nøye, så ser du at man ikke endrer bosted pga. pendling.

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-12-09-88/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5 😆

 

Det er for øvrig verdt å merke seg at disse definisjonene av bosted langt på veg også brukes i andre lover og forskrifter der begrepet "bopel", "bosted" eller "fast bolig" eller lignende blir brukt. Hva som er ditt bosted er for så vidt helt uavhengig av hva som er registert i folkeregisteret. Det kan være mange grunner til at man oppholder seg mer borte enn hjemme, og vice versa, uten at man endrer bosted av den grunn.

 

Håper dette var svar på det du lurte på. 🤣🤣🤣

Edited by fleskebacon
Moderert bort egne morsomheter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Eg lurer ikkje i det heile, har krangla nok med skattefuten til det😂

 

Det har seg slik at du kan ikkje "velge" kvar du bur og det skal registreres med der du bur mest. Altså blir dette som diskusjon om høna og egget

Og så var det unntaka då, men det er ei anna skål.

Edited by tussehaugen
  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vart rotete dette ser eg...

 

Det har seg slik at du kan ikkje "velge" kvar du bur og det skal registreres der du bur mest. Våpenloven krever så at våpen skal oppbevares på eigers faste bopel og må vel nødvendigvis bli meget likt med folkeregistrert adresse.

 

Og så var det unntaka for både folkeregister og våpenlova men det er ei anna skål.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tussehaugen: Ikke vær så pokkers barnslig, "bør som hovedregel" åpner vel for det meste av skjønn og sunt vett? Og hvor i våpenloven finner du krav om oppbevaring på eiers faste bopel?

 

Fleskebacon: Jeg er enig i din tolkning, men desverre er ikke POD det:

"Det forutsettes at våpnene oppbevares i godkjent våpenskap på våpeneierens faste adresse". Men jeg sliter litt med å se hvor de finner hjemmel for dette.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

En kan så klart bruke tid og energi på et forsøk på å få rett... Parallelt bør en da planlegge andre fritidsaktiviteter enn slike som involverer våpen.. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja det finnas både drittunger og gretne gubber i alle aldre....

Ein finner ikkje dette kravet om oppbevaring på bopel i våpenlova, bomma der. Dette er mi tolkning for å oppfylle krava i våpenlova.

Share this post


Link to post
Share on other sites

At våpen skal sikres med våpenskap (eller bedre) er greit nok, forbud mot lagring i ubebodd bolig er også lett å forstå. Men å blande folkeregistrert bolig inn i dette er ikke nødvendig. Dette er regler som er knyttet opp mot ting som skatt, og er det noe som er viktig for stat og kommune så er det at de får pengene sine. Hvorfor skulle dette påvirke hvor en lagrer våpen?

 

Om jeg lagrer noen våpen i et skap hos meg eller mine foreldre spiller ingen praktisk rolle. Huset deres er like bebodd som mitt, det er ikke noe lettere å bryte seg inn der enn her. Og så lenge de ikke har nøkkel til skapet har de uansett ikke tilgang på våpnene. Hva er egentlig forskjellen?

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutter siden, Erlend Meyer skrev:

Tussehaugen: Ikke vær så pokkers barnslig, "bør som hovedregel" åpner vel for det meste av skjønn og sunt vett? Og hvor i våpenloven finner du krav om oppbevaring på eiers faste bopel?

 

Fleskebacon: Jeg er enig i din tolkning, men desverre er ikke POD det:

"Det forutsettes at våpnene oppbevares i godkjent våpenskap på våpeneierens faste adresse". Men jeg sliter litt med å se hvor de finner hjemmel for dette.

 

Det er jo uansett et litt søkt tilfelle å gjøre det slik. Men jeg personlig tviler på at en domstol vil straffe noen for å ha gjort dette i fornuftige former. Har ikke funnet noen dommer på det i hvert fall, og loven og forskriften gir overhodet ikke dekning for det. Jeg har selv gjort akkurat dette, og jeg ble ikke straffet for det, selv om politiet var på "inspeksjon" der våpenskapet stod. Det ble riktig nok anmeldt, men henlagt som intet straffbart forhold da jeg fikk forklart hvordan det hang sammen at skapet stod der, og ikke hjemme hos meg. Dette var nok før dette rundskrivet kom, men jeg tviler på at praksisen er vesentlig endret.

 

Hovedregelen bør som sagt uansett være å oppbevare våpnene på sin "faste adresse" - som altså ikke trenger å være den folkeregistrerte. Det er på sett og vis dette forskriften legger opp til, men det finnes enkelte "smutthull".

 

Det er for øvrig svært vanskelig, jeg vil si nærmest umulig, å bli straffet for å ikke melde flytting til folkeregisteret. Det kan i enkelte tilfeller også være en liten prosess i seg selv å fastlå hvor en person har sin faste bopel, som @tussehaugen tydeligvis har erfart med skatteetaten, hvis jeg forstod ham riktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Forskjellen slik eg ser det er at du reg.forskriften passer dine våpen i din eigen bolig (reg. adr) sjølv om du ikkje er heime.  Står dei i eit skap hos foreldre eller nabo'n så er dei under tilsyn av andre om du er borte og teknisk sett lånt ut med det som då høyrer med. 

 

Edited by tussehaugen
La til fråvære i annen bolig

Share this post


Link to post
Share on other sites
På ‎08‎.‎03‎.‎2019 den 18.52, Fokinbish skrev:

Før jeg ble 18 hadde jeg våpna mine oppbevart hos en av mine foresatte.
Men nå som jeg har fylt 18 og bor ikke sammen med denne foresatte, trenger jeg å skrive noe form for søknad eller melde fra om å få våpenet over i nytt hus?
Har våpenskap her klart allerede og våpna står på meg.

Vanskelig å gi konkret svar, men heller noen generelle betraktninger omkring situasjonen.

Det er helt sikkert flere som er i samme situasjon som deg. Det sikreste er vel å sende en forespørsel til våpenkontoret.

Det ligger vel noe tolking her, eller skjønn, men intensjonen er vel at der hvor eieren bor, der skal våpna være.

For skoleelever er det (i samfunnet ellers) vanligvis foresattes adresse i Folkeregisteret som er bostedsadresse, mens en hybel ikke er det (midlertidig).

Det er enkelt å se for seg mulige uheldige episoder med våpenskap og våpen i et studentfellesskap også, bare så det er nevnt - uten å dømme noen.

Kikke litt, se litt på, vise fram, sant. Kanskje like sikkert å ha skapet hos foresatt? Ser det begrenser bruk.

Uansett bør du bolte fast skapet, låse inn børser og ammo, og ha nøkkelen i lomma.

 

Jeg har den tillit til Politiet, at de også ser at det viktigste er å hindre uvedkommede adgang.

Om du og din foresatt er usikre, så er nok anbefalingen å ta kontakt med våpenkontoret.

Fint om du deler de rådene du får der.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Litt på siden dette, og eg håper trådstarter tilgir meg.

 

Fikk høre om en kar som var på hytten og skjøt på blink da en tydeligvis irritert hyttenabo ringte ordensmakten og klaget.

Var sikker bakgrunn og alt var visst ivaretatt der.

Politiet troppet opp og de spurte tilfeldigvis hvordan han oppbevarte våpnene på hytten og om han hadde våpenskap noe han svarte nei til.

De tok beslag og han fikk brev om at han kom til å miste alle våpene pga oppbevaring når han var på hytten.

 

For min del når jeg har vært på hytte så har jeg kontroll på våpnene hele tiden eller tar en vesentlig del med med meg hvis jeg skal på butikken eller lign.

 

Er det blitt slik at må ha godkjent våpenskap på hytte, campingvogn bobil etc...?

 

Jeg forstår jo at en ikke skal forlate fullt fungerende våpen på en hytte hvis en reiser på butikken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den historien kjøper jeg ikke uten videre. @petrol Dette har ikke politiet hjemmel til.

Skal man man ha våpenskap i jaktkoia også da ? Eller i teltet hvis en benytter det ?

Det ligger kanskje noe mer bak denne historien.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det forstår jeg, jeg kjenner ikke personen eller har videre kjennskap til historien. Stilte meg det samme spørsmålet @Mix.

Er fra en pålitelig kilde, men derfra til hendelsen er det kanskje noen ledd....

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Chiefen.v-2 skrev:

Virkeligheten er ofte verre enn en tror...

Uff ja, har lest den tråden der, skremmende lesning. Man er på mange måter helt rettsløs som våpeneier i Norge.

Forvaltningsloven er ikke ett rettssamfunn verdig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vet ikke hva formålet til våpenkontoret vår når de ringte meg for å høre hvilken adresse jeg oppbevarte våpen på, drev og flyttet og hadde bestilling inne på nytt våpen som kom etter 6 måneder +-. I mellomtiden hadde jeg byttet post adresse og folkeregistert adresse og politiet fikk våpen kortene i retur etter rot i posten som skulle ettersendes. Fikk da telefon med spørsmål om hvor jeg oppbevarte våpene og jeg svarte bare ærlig og sa jeg hadde de på min adresse som stod i folkeregisteret. Fikk en liten skjennepreken om adresse rotet men at det var riktignok slik at det var den folkeregistrerte som de skulle oppbevares på og det var alt de ville vite og jeg ikke hadde gjort noe galt. Regnet med at de skulle komme på døren for å skjekke men fikk aldri noe besøk og har ikke hatt problemer med søknader senere. Så Politiet er ok folk de også 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...