Jump to content
Generaldfeld

Alvorlig skade på person etter jakt i Sverige

Recommended Posts

Blir du bura inne for meir enn eit år vil du nok neppe lenger ha våpen å ha tilsyn med.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå kan det godt hende at praksis varierer rundt omkring, men våpen skal oppbevares på den adressen man er registrert på - uavhengig av hvor du selv befinner deg. Også hvitsnitt-krim kan føre til inndragning siden du viser en manglende evne til å overholde lover og regler, og det kan da tenkes at dette også gjelder våpenlovene... 

En eller annen plass fant jeg denne:

En karantenetid på fem år skal som hovedregel settes for personer som blir domfelt for
legemsbeskadigelse eller legemsfornærmelse med skadefølge.

Generelt kan det sies at personer som har drevet krypskytteri, brutt våpenlovens sentrale
bestemmelser, fremsatt trusler, eller begått andre samfunnsfarlige forbrytelser ikke bør få ha
våpen før det er gått minst fem år fra forholdet fant sted, med mindre det dreier seg om
mindre alvorlige tilfeller.

Andre straffbare forhold som har en slik karakter at de får betydning for tillatelse til å ha
skytevåpen, slik som tyveri, innbrudd, bedrageri m.v., fører etter direktoratets praksis til en
karantene på minst to år.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hentet fra Rundskriv 2009/009:

 

"3.4.1 Personlig skikkethet/pålitelighet – vandel
Tillatelse til å erverve/inneha våpen kan bare gis til edruelige og pålitelige personer som har
behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan
anses som uskikket til det. I kravet til skikkethet ligger at søker må antas å kunne/ville
behandle våpen med den nødvendige aktsomhet. Psykiske lidelser vil eksempelvis være et
relevant moment i vurderingen av vedkommendes skikkethet.
Ved vurderingen av søkerens pålitelighet må man se om det med rimelighet kan forventes at
hun/han vil behandle skytevåpen og ammunisjon med den nødvendige forsiktighet og
overholde lovens bestemmelser forøvrig. Det sentrale er således om man kan stole på
vedkommende i forhold til det å ha og bruke skytevåpen. Ved vurderingen av om en person
tilfredsstiller våpenlovens strenge krav til personlige egenskaper er det i våpenlovens
forarbeider samt direktoratets praksis lagt vekt på et hvert straffbart forhold som er egnet til
å belyse søkerens evne og vilje til å etterfølge lover og regler generelt og våpenlovens regler
spesielt. Det er i direktoratets praksis lagt til grunn at det ikke er av avgjørende betydning
hvorvidt de straffbare forhold knytter seg til omgang med våpen.
Der vedkommende har begått alvorlige forbrytelser bør det gå et ikke ubetydelig antall år fra
det straffbare forhold fant sted til søkeren igjen kan anses som skikket til å ha våpen.
Dersom søkeren har fremsatt alvorlige trusler eller utøvet vold i nære relasjoner
(familievold), bør dette tillegges betydelig vekt når søknaden avgjøres. Det må vies særlig
oppmerksomhet på de situasjoner der politiet er kjent med at det foreligger samlivsbrudd.
Det er godt dokumentert at faren for voldsutøvelse øker i denne fasen. Tilgjengelighet til
våpen vil derfor kunne utgjøre en fare for at volden fører til tap av liv. For øvrig vises det til
Politidirektoratets veileder for politiets arbeid med vold i nære relasjoner fra desember 2008.
Fra direktoratets praksis kan nevnes følgende:
En karantenetid på fem år skal som hovedregel settes for personer som blir domfelt for
legemsbeskadigelse eller legemsfornærmelse med skadefølge.
Generelt kan det sies at personer som har drevet krypskytteri, brutt våpenlovens sentrale
bestemmelser, fremsatt trusler, eller begått andre samfunnsfarlige forbrytelser ikke bør få ha
våpen før det er gått minst fem år fra forholdet fant sted, med mindre det dreier seg om
mindre alvorlige tilfeller.
Andre straffbare forhold som har en slik karakter at de får betydning for tillatelse til å ha
skytevåpen, slik som tyveri, innbrudd, bedrageri m.v., fører etter direktoratets praksis til en
karantene på minst to år.
Det må presiseres at dette bare gjelder som et utgangspunkt. Hvis vedkommende har et
lengre rulleblad, hvis sakene er særlig grove, hvis det er kjent at han har en karakter eller
holdning som tilsier at han ikke bør ha våpen, kan det være aktuelt å vurdere vedkommende
over et lengre tidsrom eller ikke tillate våpenbesittelse overhodet.
Ved vurderingen av en persons opptreden og rehabilitering etter en straffbar handling, skal
det ikke tas hensyn til «ren vandel» i den tid vedkommende har utholdt ubetinget
fengselsstraff."

 

Neste avsnitt handler om psykisk skikkethet.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takk for info! 

 

5 minutter siden, DoctoRoy skrev:

Det må presiseres at dette bare gjelder som et utgangspunkt. Hvis vedkommende har et
lengre rulleblad, hvis sakene er særlig grove, hvis det er kjent at han har en karakter eller
holdning som tilsier at han ikke bør ha våpen, kan det være aktuelt å vurdere vedkommende
over et lengre tidsrom eller ikke tillate våpenbesittelse overhodet.

 

Dette gir iallefall politiet hjemmel til at nordmannen som var på "jakttur" i Sverige aldri får erverve våpen igjen. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

En her i distriktet ble tatt for fyllekjøring dagen derpå. Sånn rent bortsett fra dette med promille er han en stødig kar uten noe tull ellers. Var dum nok til å søke om nytt våpen like etterpå og da politiet sjekket vandel og fant fylkekjøringsdommen ble våpnene han hadde fra før inndratt. Vil tro terskelen er lav for inndragelse ved fengsling uansett årsak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sitat

En her i distriktet ble tatt for fyllekjøring dagen derpå. Sånn rent bortsett fra dette med promille er han en stødig kar uten noe tull ellers

Da har de en agenda, enten liker "noen" ikke fyren, eller så liker de ikke våpen og benytter enhver anledning. Som det sies over her så gir teksten i lov og forskrift Politiet myndighet til å gjøre ganske nøyaktig som de vil. "edruelig" og "pålitelig" er begreper som enhver kan tolke som han vil - og det gjøres. Jeg vet om flere som har blitt dømt for promillekjøring, hvor de har alle våpen intakt alle sammen, og fått kjøpe nye ikke lenge etterpå. Han ene har forresten så mange våpen fra før, at han kan glemme å kjøpe nye før han kvitter seg med flere våpen enn de fleste av oss kan drømme om å ha...

Vi har jo også tilfeller der folk har begått lovbrudd med våpen - tilogmed drept folk, eller blitt drept selv, der forhistorien tilsier at det er åpenbart at våpen burde vært inndratt - og vi har han som fikk våpenne inndratt fordi han var full hver fredag og lørdag, uten å gjøre noe straffbart, men lensmann kom fram til at han ikke var edruelig.

Mitt bestemte inntrykk er at hele praksisen her er temmelig tilfeldig, og opp til den enkelte saksbehandler. Svinejegeren vi her diskuterer har vel fått såpass me oppmerksomhet at utfallet er åpenbart - han har uansett sagt selv at han aldri skal på jakt igjen (NRK) så han kommer kanskje ikke til tviholde på dem heller.

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutter siden, M67 skrev:

Mitt bestemte inntrykk er at hele praksisen her er temmelig tilfeldig, og opp til den enkelte saksbehandler.

 

K

Ofte ligger flere momenter til grunn for vurderingen som den "uheldige" ikke forteller sine venner og bekjente om. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

fte ligger flere momenter til grunn for vurderingen som den "uheldige" ikke forteller sine venner og bekjente om

 

Det er sant. Men jeg står på «tilfeldig»-påstanden. Jeg fikk avslag på et håndvåpen i et distrikt - flytta rett etterpå og sendte samme søknad der - rett igjennom.

Jeg fikk ikke engang levere en annen søknad, da jeg «ikke hadde behov» hos en saksbehandler, men fikk den godkjent på samme kontor når jeg kom igjen en annen dag, annen saksbehandler...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saksbehandlere med småkongesyke må vi regne med så lenge det er rom for skjønn. Vi opplever det på ulike felter i offentlig forvaltning.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 4.4.2019 den 8.03, DoctoRoy skrev:

Saksbehandlere med småkongesyke må vi regne med så lenge det er rom for skjønn. Vi opplever det på ulike felter i offentlig forvaltning.

Småkonger finnes vel over alt, så at noen jobber i offentlig forvaltning er vel ikke så overraskende..

Share this post


Link to post
Share on other sites

" Han skjøt for å felle, for å drepe, sier aktor". Joa, mannen var jo på jakt. Da skyter en normalt for å drepe. Men han mener jo at jegeren skøyt et menneske med overlegg, og det sliter jeg litt med å forstå. For hvem sikter så lavt på et menneske? Skuddplassering stemmer vel bedre overens med jegers påstand?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Han skøyt vel ca midt på i høyde og til venstre på noe som beveget seg mot høyre. Må vel anta at han siktet på rævva til rådyret da.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mulig det er en stygg tanke, men når jeg ser en "jegers" utrustning (type rifle, kaliber, siktemidler etc etc) og ser det i forhold til hva det skal brukes til, mener jeg at jeg kan beregne en cowboy/harryfaktor.

Her har denne faktoren vært skyhøy, og da blir resultatet dessverre lett slik det ble.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Slemmo: Jeg tolker dette mer som et skudd skrått forfra, altså at viltet gå ri retning "klokka 5" sett fra jeger. Da blir vel plassering omtrent riktig?

Share this post


Link to post
Share on other sites

jeg synes det så ut som han traff i andre enden av gåretningen, men mulig jeg husker feil. Men det var vel 170 meter og han vingla ganske kraftig. Jeg hadde ikke latt det gå skudd uansett om jeg ikke klarte å holde rifla mer i ro enn sånn det var på filmen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siktelsen omfatter sikting mot flere personer. Aktoratet mener han har skutt for å drepe, noe han utvilsomt har gjort. Siktelsen omfatter en rekke hendelser av ulovlig jakt. I tillegg valgte han å gjemme seg i mange timer etter skuddet mot joggeren. Feigere blir det vel ikke. Får han tilbake så mye som en tillatelse på et spytterør, er det et hån mot alle andre jegere.

 

https://www.nrk.no/buskerud/jaktekspert_-_-umulig-a-forveksle-menneske-og-dyr-1.14505018

Edited by Target
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Skjøttarstuggun skrev:

Mulig det er en stygg tanke, men når jeg ser en "jegers" utrustning (type rifle, kaliber, siktemidler etc etc) og ser det i forhold til hva det skal brukes til, mener jeg at jeg kan beregne en cowboy/harryfaktor.

Her har denne faktoren vært skyhøy, og da blir resultatet dessverre lett slik det ble.

Det er i beste fall vasprat og trangsynthet. Jeg sitter på beverpost «as we sprak», og utrustningen faller neppe i din smak.

men jeg er skytter mer enn jeger, og har ikke budsjett til en rifle kun til jakt, til hver jakt jeg skal på... 

Denne er presis, innskutt, har en lyssterk kikkert, er god å skyte med, og jeg trent mer med den i år enn mange jegere med sugerør og valnøtt gjør på et liv.

Så jeg bruker den, og jeg ville brukt den på villsvinpost, kanskje da med nattsikte (og eller termisk spotter)

om det gjør meg luguber i dine øyne, eller er skjerpende om jeg skulle være uheldig og skyte feil - ja så kan du stappe fordommene dine et visst sted... 

Velkommen til det 21. århundre.

 

Bildet er nå, hvor tvilsom må jeg ikke være...

5F7F53D3-6271-4C8F-8066-C2E160E5D8BF.jpeg.fb31bd8f12e2387ebffbe1839fb28d95.jpeg

 

Forlvrig tviler jeg på at han prøvde å drepe joggeren. Jeg tror han enten innbilte seg at han så et dyr, og kortslutta i hodet, som jo praksis er forklaringen hans.

Eller så sikta han på fyren ( jeg har hørt flere historier om jegere som sikter på folk for å se på dem), og var uheldig og trakk av.

Jeg har forresten kjøpt bra mange kikkertsikter oppigjennom, og sett gjennom dem ut av vinduer både hjemme og i butikk - hvem tør vedde mye på de aldri har sett på en person?

 

K

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutter siden, Skjøttarstuggun skrev:

Jeg har også sett på personer gjennom kikkertsikte, men med sluttstykket i bakre stilling.

Akkurat det bør du slutte med ASAP. Ingen seriøse jegere sikter mot mennesker gjennom et kikkertsikte. 

 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutter siden, Target skrev:

Akkurat det bør du slutte med ASAP. Ingen seriøse jegere sikter mot mennesker gjennom et kikkertsikte. 

Jeg tror ikke på undre - verken positive eller negative. Men kan du gi meg et verifisert eksempel på at noen har blitt skadet av en rifle med tomt kammer og sluttstykket i bakre stilling, skal jeg love at jeg aldri gjør det igjen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uaktsomt drap ok, men å påstå at han med forsett eller overlegg ønsket å ta livet av joggeren synes litt drøyt .. Her er det o motiv. Hvor mange her på kammeret har ikke sittet på post for så å opptage en turgåer i skytefeltet osv. Skyter du da, så er du muligens ikke tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

 • Dont like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutter siden, slemmo skrev:

Man peker ikke på noen med et våpen, uansett "ladetilstand"

Amen. 👍

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutter siden, Skjøttarstuggun skrev:

Men kan du gi meg et verifisert eksempel på at noen har blitt skadet av en rifle med tomt kammer og sluttstykket i bakre stilling, skal jeg love at jeg aldri gjør det igjen.

 

"Men jeg trodde ikke den var ladet"

Er det vel noen som har sagt tidligere...

For å snu på det, hvordan hadde du følt det hvis en ukjent sa han pleide sikte på deg på samme måte?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Min barnelærdom når det gjelder  handtering av skytevåpen:

Sikt aldri med våpen mot noe du ikke har til hensikt å skyte på. Sikt aldri mot mennesker. Nulltoleranse.

 

Om jeg observerer uforsiktig omgang med våpen, griper jeg inn verbalt, og fysisk om nødvendig.

Som kulturbærere har vi skyttere slik plikt overfor uakseptabel oppførsel.

Men det er nå min oppfatning.

 

 

 • Like 3
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutter siden, slemmo skrev:

Man peker ikke på noen med et våpen, uansett "ladetilstand"

Ubetinget enig. Dog er det jo mulig å se gjennom et kikkertsikte når det ikke er montert på børsa også...

Alle kommentarer over her, og et evt opptak i denne saken har vel bare gyldighet hvis det ikke er tvil om at kikkerten satt på et våpen i øyeblikket...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, BC.Airn skrev:

Sikt aldri med våpen mot noe du ikke har til hensikt å skyte på.

 

Er det bare jeg som driver med tørrtrening hjemme?

Jeg har ikke til hensikt å skyte hull i huset mitt, men jeg sikter på veggen og klikker støtt og stadig...

 

Jeg liker "oppdragelsen" jeg fikk på kurset for å bli praktisk/dynamisk skytter. Når jeg tørrtrener så håndterer jeg aldri ammunisjon. Ammunisjonen kommer aldri ut av skapet. Å tro at våpenet ikke er ladd er mye farligere på skytebanen og på jakt, for da håndterer en både våpen og ammunisjon. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutter siden, Fysikeren skrev:

Er det bare jeg som driver med tørrtrening hjemme?

Jeg har ikke til hensikt å skyte hull i huset mitt, men jeg sikter på veggen og klikker støtt og stadig...

Er det særlig trygt å være i nærheten av deg når du klikker støtt og stadig? Du skal i alle fall ha pluss for innrømmelsen. De fleste av oss innrømmer ikke at vi klikker - ikke en gang av og til. 

 • Haha 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

En person er dessverre skutt, og saken er for retten. Jeg har tillit til at hendelsesforløpet klarlegges, og at straffeutmåling blir som fortjent.

Selv om (eller kanskje nettopp derfor) dette er en uhyrlig hendelse, må man ta lærdom. Spesielt siden denne personen omtales som "jeger".

Ingen normal jeger eller skytter begår en handling som denne personen (velger konsekvent å ikke omtale denne personen verken som jeger eller skytter).

Absolutt ingen.

 

Som skyttere bør vi ta fullstendig avstand fra denne hendelsen, samtidig som vi bør være årvåkne for slike hendelser i vår sivile fredstid - om vi bevitner dem.

Altså agere kraftig på om noen sikter mot andre mennesker med skytevåpen. Det være seg på bane, på jakt eller under andre omstendigheter.

Ingen kan helgardere seg mot "ensomme ulver" derute, men av og til er slike også i "åpent lende"

Vi kan derfor halvgardere ved å iakta mistenkelig adferd.

For under enhver omstendighet i vår sivile fredstid må vi agere hensiktsmessig ut fra observasjoner.

Vi må spare både liv og alvorlige personskader. Jeg har sjøl grepet inn ved uvettig våpenhandtering, og vedkommende tok nok lærdom.

Men igjen - dette er min mening. Slik hendelse som omtalt i media, skal skyttersporten være foruten, og allmenheten være skånet for.

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 timer siden, Skjøttarstuggun skrev:

Jeg har også sett på personer gjennom kikkertsikte, men med sluttstykket i bakre stilling.

Kjøp deg en håndkikkert for helv..... Sånt gjør en bare ikke-ferdig snakket.

 • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sitat

 

Jeg har også sett på personer gjennom kikkertsikte, men med sluttstykket i bakre stilling.

Ikke at jeg mener det er så forbanna farlig, men problemet er vel for det ene vanen - plutselig gjør du det med ladd våpen - sånn som han her kanskje har gjort, men om du blir sett?

Om noen ser at du sikter på dem, eller at du sikter på noen, hva da. Om jeg ser at du sikter på meg... Jeg vil bli usikker, komme meg i dekning, Ringe politiet - 100% sikkert. Sterkt vurdere å skyte tilbake? Som et minimum rive hodet av deg og stappe det opp et visst sted til du ser lyset igjen... Ikke at det er lurt - men jeg kan nesten garantere at jeg rakner om jeg tar en som sikter på meg.
Hva når "almenheten" ser at du sikter på folk? Folk vil bli redd for å gå der, redd jakt, redd jegere.

I mitt hode er det en sånn ting som en bare ikke gjør, punktum.

Det er igrunnen noe helt annet å kikke på hodet til en kar med et håndholdt kikkertsikte (det er en kikkert for søren) for se om en kan måle avstanden med de fancy strekene - det er rifla som utgjør forskjellen her, ikke at siktet ser "skummelt" ut.

 

K

 • Like 3
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timer siden, Skjøttarstuggun skrev:

Jeg har også sett på personer gjennom kikkertsikte, men med sluttstykket i bakre stilling.

Og akkurat det i seg selv er ikke nødvendigvis «farlig», men du må jo se rekkevidden i den handlingen. Den dagen du legger deg til vanen å se på folk i et kikkertsikte montert på rifla og du glemmer at sluttstykke ikke er i bakre posisjon og at det kanskje til og med er skudd i kammeret, hva da? Poenget er å ha flest mulig barrierer og regler du må bryte før en ulykke kan inntreffe. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

En ting er i allefall helt sikkert hadde jeg oppdaget ar noen så på meg gjennom et kikkert sikte på hen rifle ville vedkommende blitt anmeld tvert.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som vanlig må man vel påpeke at å ikke peke på noe med våpenet som man ikke har til hensikt å drepe eller ødelegge er en generell regel som man alltid har i bakhodet. 

 

At det finnes unntak fra regelen for f.eks. puss eller tørrtrening der man har ekstra prosedyrer (dobbeltsjekk av magasin/kammer, ingen tilgjengelig ammunisjon, osv.) forsvarer på ingen måte å ta noe lettere på dette. 

 

Det er en særdeles ekkel følelse å se et våpen rettet mot seg når man ikke vet om det er ladd eller ei.

 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg skrev dette i tråden "Avstandsmåler - nytte?" for en tid tilbake, og vil på ny understreke at en skikkelig håndkikkert må være en del av grunnutrustningen under all jakt. (Jeg vet ikke om de som siktet på oss hadde tomt kammer, sluttstykket ute, eller oss borte fra trådkorset, men hendelsen sitter ennå i minnet).:

 

"Det er egentlig dette det koker ned til: human og sikker jakt! Derfor vil jeg slå et slag for håndkikkerten med innebygd avstandsmåler. Selv om innkjøpet kan svi litt på pungen, er det her snakk om en investering i sikkerhet som ved normal bruk vil kunne vare en hel jegerkarriere. Jeg er blitt så vant til å bruke denne at jeg føler meg naken uten, selv når jeg er på tur uten våpen.

 

Under hjortejakt ble jeg en gang utsatt for at andre, og for oss totalt ukjente jegere, brukte kikkertsiktet på rifla for å sjekke ut hvem det var som innenfor et høvelig skuddhold satt med kaffen og nistepakken. En utrolig guffen opplevelse! Heldigvis fikk vi scannet inn  radiokanalen de brukte og "invitert" de ned for en nærmere prat. Jeg håper de unge jegerspirene lærte noe av denne hendelsen.

 

Jeg har lenger oppe i tråden sagt at jeg har både separat avstandsmåler og håndkikkert med måler inkludert. Bruker nå bare sistnevnte, en Leica Geovid 10x42 som veier 1047 g inkl. bærereim. Den er alltid med på jakt og bæres skrått over høyre skulder slik at den henger inn under venstre arm. Der er den ikke i veien, men samtidig lett tilgjengelig for å verifisere både avstand og objekt-type." 

Edited by Sølvrev
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det burde egentlig være noe som sitter i ryggmargen på oss alle sammen. 

 

Vi skal ikke bruke våpenets siktemidler til bevisst å oppsøke og studere andre mennesker.


Det er faktisk så enkelt. En person som ikke får en smule ubehag i magen av å se et menneske i kikkertsiktet har en vei å gå før vedkommende kan se på seg selv som en sikker og trygg jeger. Så finnes det selvsagt bortforklaringer av type 'sluttstykke i bakre stilling', 'oppspenner urørt', 'sikring på', 'full kontroll'. Men det endrer ikke ved det fundamentale. Ved bevisst å sikte på et annet menneske har man brutt den første barrieren mot vådeskudd.

 • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 5.4.2019 den 20.31, slemmo skrev:

Man peker ikke på noen med et våpen, uansett "ladetilstand"

Da jeg vokste opp ble dette prentet inn med hammer. Det ble kalt våpenbehandling, og var det første man lærte.

Eget våpen:

1. rett våpen i ufarlig retning

2. Alltid sjekke våpen først for tomt kammer

3. Så fjerner man sluttstykket.

4. Så kan en eventuelt pusse våpen.

 

Andres våpen:

Spør først om en får se på våpenet.

Så går en en til punkt 1 ovenfor og fortsetter ned til punkt 3.

Dersom en skal se gjennom et kikkertsikte i butikk, skal det gjøres uten at det er montert på våpen. Dersom det skal monteres på våpen for å sjekke, er det ikke sikkert at alle som er i butikken eller som kommer inn som er like konfortable med situasjonen. Derfor bør en tenke gjennom dette, før en starter monteringen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Et år er 10 for lite. 

Etter som jeg leser så omhandler det også tjuvjakt. Så det er ikke bare et uhell der han tar feil, men en generell mangel på respekt for regelverk. 

Angående bruk av siktemuddel så blir de brukt som kikkert dersom de ligger løst, men ikke på et våpen. Når jeg tørklikker så vet jeg at våpnet er tomt, men likevel trykker jeg av ned i baken første gang. Er aldri sikker nok. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Reveenkemaker skrev:

Et år er 10 for lite.

 

Vi bør vel overlate til svenske domstoler å avgjøre hvilken straff det skal umåles for forseelser/forbrytelser begått i Sveariket.

 

Men, for de som måtte ha planer om å begå uhyrlige forbrytelser, og som har valget mellom å begå udåden i Norge eller Sverige: Man får altså mindre straff for å forsøke å drepe et menneske i Sverige, enn man får, hvis man skulle komme til å drepe et individ av en filialstamme av et ikke-truet rovdyr her i landet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En overraskende dom vil nok mange mene....

 

Litt rart at ikke retten har lagt mer vekt på skytterens uaktsomhet med tanke på huset i bakgrunnen. Men jeg merker meg en meget klok uttalelse fra den svenske tingrettsdommeren (i følge Nationens gjengivelse):

 

– Vi som ser filmen i etterkant, vet at dette er et menneske. Da finnes det ifølge forskning stor risiko for at vi overvurderer vår evne til å kunne oppdage dette i skuddøyeblikket, sier tingrettsdommer Sofia Tollgerdt. 

 

Det burde være en uttalelse til ettertanke! For øvrig er det vel grunn til å tro at dommen vil bli anket, siden aktoratets innstilling var tolv års fengsel? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Sølvrev said:

Vi som ser filmen i etterkant, vet at dette er et menneske. Da finnes det ifølge forskning stor risiko for at vi overvurderer vår evne til å kunne oppdage dette i skuddøyeblikket, sier tingrettsdommer Sofia Tollgerdt. 

 

Vi som ser dette i etterkant ser at det er umulig å vite hva vi ser, og at menneske ikke kan utelukkes.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Et år var omtrent som forventet.

At han skulle dømmes for mordforsøk var helt usannsynlig. Aktor er nok en fersking i gamet.

Edited by Haavard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har med vilje unngått denne tråden, da jeg forventet og regnet med at korsfeste mafian holdt på...Og det var helt rett!

 

Noen av dere burde faktisk tenke gjennom hva dere skriver før dere trykker [Enter]

Gjennom mange år har det vært korsfest, korsfest, korsfest fra gamle dager på sluttstykke, til her på kammeret og det eneste holdepunktet er hva noen har hørt, lest i media osv.

Når er det media har fremstilt en sak korrekt? 

 

Vedkommende i denne saken er en venn av meg, han vil fortsatt være en venn av meg til tross for denne saken!

Har jaktet sammen med han flere ganger, og vil gjøre det igjen om vedkommende ønsker. Selv om jeg regner med jakt/skyting er over for hans sin del(?)

 

Jeg forsøker IKKE å unnskylde vedkommende i det som har hendt. Men den korsfeste mentaliteten til enkelte her er rett å slett ikke greit, når den eneste infoen dere har er det som har stått i MSM! 

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...