Jump to content
Longshot

Bæring av kniv - hva med Leatherman?

Recommended Posts

Mye snakk om kniver i det siste, det har vært en del stygge voldelige angrep med kniv, og som en følge av dette: mye snakk om innskjerping av forbudet mot kniv på offentlig sted uten "aktverdig grunn" og krav om forbud mot enkelte typer kniv (machete etc.)

Men hvor går grensen? Hva er en "kniv"? Selv bruker jeg Leatherman ganske hyppig, den har mange verktøy og knivbladet er ikke det som er mest brukt av meg, men er "besittelse" av Leatherman i f.eks. bilen eller i bukselomma mens man er en snartur på den lokale Coop'en - tilstrekkelig til å bli anmeldt for å bære kniv på offentlig sted uten en aktverdig grunn? 

 

Hadde vært interessant med tilbakemeldinger fra Kammeret-medlemmer som er ansatt i politiet; hvordan ville de selv ha vurdert en slik problemstilling om den skulle dukke opp? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutter siden, Longshot skrev:

...er "besittelse" av Leatherman i f.eks. bilen eller i bukselomma mens man er en snartur på den lokale Coop'en - tilstrekkelig til å bli anmeldt for å bære kniv på offentlig sted...

 

Dessverre, ja.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutter siden, Jeffery skrev:

 

Dessverre, ja.

Gjelder det samme for en lommekniv, ala Victorinox 7cm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er verden blitt splitter pine gal.

Jeg går aldri ut på tur med bikkja uten en lommekniv etter at jeg fant bikkja hylende inntullet i sen en dust hadde etterlatt seg i naturen. Så heretter driter jeg i ett slikt forbud. Det får da være måte på idioti.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, DoctoRoy said:

Spørsmålet om Leatherman rammes av loven er betinget av hvilken Leatherman man har på seg under pågripelsen. 

 

Se 2.8.1 her:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21701/73213.pdf?sequence=4

 

Takk! 

"Resultatet ble også frifinnelse da et lignende tilfelle var oppe i Oslo tingrett.67 I dette tilfellet ble en tidligere straffedømt 28-åring påtruffet med en teleskopbatong og en nøkkelholder med en utfoldbar kniv med et knivblad på ca. 2,5 cm. Tiltalte ble dømt for besittelse av teleskopbatongen, men frikjent for bæring av kniv på offentlig sted. Retten uttalte at knivbladet lå i grenseområdet for hva som kunne anses som egnet til legemsbeskadigelse."

 

Så da kan vi gå ut fra at alle knivblad over 2,5 cm omfattes av forbudet... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Snodig nok kan du ha i håndbagasje på fly kniv med inntil 6cm blad.

 

For oss med litt fornuft er sjansen for å få trøbbel med kniv og politi liten, vi skjønner at kniven ikke skal være med på byen lørdag, at macheten ikke trenger ligge mellom framsetene i bilen og alt det der.

Men klart, treffer en rette idioten i uniform kan det bli uforholdsmessig mye styr feks av en kniv i hanskerommet...  

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå endte vel akkurat den saken med frifinnelse. Litt usikker på begrunnelsen, Fædrelandsvennen har saken bak betalingsmur.

 

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/frifunnet-etter-bot-for-kniv-i-hanskerommet/3423578552.html

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/1kaqLG/Ble-straffet-for-kniv-i-hanskerommet-Na-er-han-frifunnet

 

Edited by Eldhannas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Styr eller ikke styr så har saken satt en presedens. Det vil bant annet fortelle at de som har behov for å ha kniv med seg kan la den ligge i hanskerommet. Det vil også si at dersom det gjøres beslag i kniv som er funnet i hanskerom på bil ikke automatisk vil føre til fellende dom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Problemet" er at det ikke er en felles forståelse av loven hos politiet. I kommunen jeg bor, kan man egentlig gå med en svær jaktkniv synlig (så lenge man ikke heter Ronny Knarker) uten at øyenbryn blir hevet. Mens i "stor"byene, får man vel fengsel for å gå med ei litt skarp neglefil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når det gjelder Ronny Knarker, så kan han hvis han er "UFB" gå med hva han vil. Det er flere eksempler på at bostedsløse er frikjent for å gå med ganske skumle kniver.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beslag av en Leatherman i går:

Jeg er ikke vekter men har en spesiell jobb med sikkerhet. Jeg avdekket to mann (norske etniske) som var ruset på alkohol. De var på tyveritokt på et større kjøpesenter, elektronikk med litt mer. Jeg forsto tidlig at dette ville bli bråk og måtte mobilisere flere andre ansatte, vekter var på tidspunktet ikke ankommet. Etter litt smådramatikk fikk vi de mistenkte til et skjermet og ITV-overvåket rom, der eskalerte det hele selv om vi gjorde alt for å holde situasjonen på laveste konfliktnivå. Jeg ringer ofte 02800, men denne gangen måtte jeg ringe 112, (det er sjelden). Politiet kom raskt til stedet og møtte to "kjenninger". Under ransakelsen fant politiet tyvegods og en Leatherman, vedkommende med denne Leatherman fikk denne beslaglagt, samtidig ble han opplyst om at dette ville bli anmeldt av politiet for ulovlig bæring av kniv. I tillegg kommer to anmeldelser fra meg. Det hører med til situasjonen at jeg også ble truet med represalier fra det kriminelle miljøet i byen. Etter over 2000 anmeldelser er jeg vant med litt av hvert:winke1: Tidligere beslagla jeg en kniv fra en i deres omgangskrets, politiet var forhindret fra å komme og de anmodet meg på tlf. om å beslaglegge kniven å levere den inn sammen med en anmeldelse. Til daglig anstrenger jeg med å ikke ta kontakt med tungt kriminelle alene, jeg er engstelig for kniver. Jeg har en kommuniseringsteknikk i innledende samtaler som demper ukontrollerte utfall, i de fleste tilfeller. 

Edited by Vaquero
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan politiet åpne hanskerommet, eller andre lukkede rom i en bil, uten at det foreligger en konkret mistanke om et eller annet?

Edited by Target

Share this post


Link to post
Share on other sites

I praksis; Ja. Politilovens § 7 gir ganske frie tøyler til å visitere personer og kjøretøy, og jeg ser ingenting som begrenser tilgang til lukkede rom. Ved visitasjon av personer kan både kropp, klær og bagasje undersøkes, et hanskerom er neppe bedre beskyttet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svaret på spørsmålet ditt @Target er nei.

 

Politilovens §7a som jeg antar EM sikter til gir anledning til visitasjon for å avdekke våpen. Fra §7a: "Beslutningen om visitasjon i medhold av paragrafen her treffes av politimesteren eller den han bemyndiger. Beslutningen skal nedtegnes og begrunnes skriftlig, så vidt mulig før visitasjon skjer. Beslutningen skal gjelde for et nærmere angitt tidsrom". Denne type visitasjon besluttes typisk i f.eks Oslo sentrum slik at politiet har anledning til å visitere kjente kriminelle og/eller bilene de benytter. 

 

Hvis politiet skal åpne hanskerommet ditt uten å visitere, kalles det ransaking. Det er ikke noe du vil bli utsatt for uten at en rekke betingelser er tilstede. Betingelsene for å kunne ransake kan du lese om i straffeprosessloven.

Edited by Cruiser

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nei, jeg mener § 7. Den åpner også for visitasjon av personer og kjøretøy. Og visitasjon av kjøretøy gjelder for alt unntatt demontering.

 

Ikke glem at vi har fri bevisføring i dette landet, det spiller ingen rolle om bevisene var innhentet lovlig eller ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timer siden, Target skrev:

Kan politiet åpne hanskerommet, eller andre lukkede rom i en bil, uten at det foreligger en konkret mistanke om et eller annet?

@Erlend Meyer hvordan tenker du man kan bruke Politilovens § 7 for å visitere i situasjonen Target spurte om? 

 

En av følgende betingelser må være tilstede for å visitere etter 7`ern:

 

Politiet kan gripe inn

1 for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser
2 for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet
3 for å avverge eller stanse lovbrudd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vel, man har alltids mulighet til å ta med en person fra biltilsynet som kan forlange at du åpner bagasjerommet for å sjekke om varseltrekant er på plass, sitte i førersetet for å sjekke vandring på bremsepedal osv. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutter siden, Thor skrev:

Vel, man har alltids mulighet til å ta med en person fra biltilsynet som kan forlange at du åpner bagasjerommet for å sjekke om varseltrekant er på plass, sitte i førersetet for å sjekke vandring på bremsepedal osv. 

Biltilsynet har i kontrollsituasjoner ingen virkemidler som politiet ikke kan benytte selvstendig. Biltilsynet kan forøvrig ikke forlange at du åpner noe som helst. De kan be om å få se varseltrekant, men om du krabber gjennom baksetet til bagasjerommet for å hente den eller oppbevarer den i passasjersetet, er det helt ok. Hanskerommet må vel ikke åpnes for å sjekke vandring på bremsepedalen, så vidt meg bekjent 🤷🏻‍♂️. Forstår ikke vitsen med å oppkonstruerte teoretiske muligheter for at politiet kan visitere eller ransake bilen din og frykte det hvis man er en ordentlig og rettskaffen person. Ingen ting i spørsmålsstillingen  til @Target hjemler visitasjon eller ransaking (Politilovens §7 eller straffeprosessloven). 

 

Politilovens §7a gir politiet anledning til å på offentlig sted visitere person eller kjøretøy når det er grunn til å undersøke om noen er i besittelse av eller oppbevarer våpen. Slik visitasjon kan bare foretas for å hindre straffbare handlinger som krenker noens liv, helse eller frihet, og bare

a)i situasjoner eller på steder hvor slike straffbare handlinger erfaringsmessig finner sted, eller

b)i situasjoner eller på steder hvor det er grunn til å anta at noen planlegger eller forbereder slike straffbare handlinger.

 

Beslutningen om visitasjon i medhold av paragrafen her treffes av politimesteren eller den han bemyndiger. Beslutningen skal nedtegnes og begrunnes skriftlig, så vidt mulig før visitasjon skjer. Beslutningen skal gjelde for et nærmere angitt tidsrom.

 

Er du en lovlydig borger skal det altså veldig mye til for at du må åpne hanskerommet eller bagasjen for politiet. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er det samme paragrafen som politimester i Troms bruker som begrunnelse for preventivt massekontroll i Tromsø?

Eller er det snarere slik at politiet tar seg en del friheter og behandler loven mer lempelig en dem krever fra andre?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...