Jump to content

EU ønsker å forby bruk av blyammunisjon i jakt


DoctoRoy
 Share

Recommended Posts

Bly i avløpsslam fra Norske Kommunale renseanlegg er stadig på vei ned, selv før et ev. blyforbud i ammunisjon:

 

bilde.png.84cc6d4f50e02914f19aa4fe272b2887.png

 

https://www.ssb.no/statbank/table/05314/chartViewColumn/

 

Skyldes dette at man ga seg med bly i bensin bla.a. eller at man skyter mye mindre i dag enn på 90-tallet ?   🤣

 

Edited by Bergara-Man
Link to comment
Share on other sites

Bly i renseanlegg kommer fra kloakk, den oppstår i bebygd område og vil neppe påvirkes av bly på skytebaner.

Hovedkilden kan indirekte stamme fra bensin, men må da ha blitt tatt opp av næringsmidler som senere spises. 

Overvann som vasker ut bly på tak eller bly som har kommet fra bensin vil i de fleste kommuner ikke blandes med kloakk, men har egne dreneringssystemer. Det er da kun det som kommer i kloakken fra private hjem og industrivirksomheter som er opphavet til dette blyet. Maten vår har nok noe mindre blyinnhold enn tidligere, men hoveddelen av reduksjonen skyldes nok mindre bly i våre omgivelser og i industriell sammenheng. Blyholdig loddetinn i all elektronikk, blyholdig keramikk,  vannrør i kobberrør som var loddet, blyrør i kloakk og blymønje som korrosjonshindrene maling. Og mye mer!

Link to comment
Share on other sites

For øvrig kan man se på innholdet av tungmetaller i fisk fra Norske innsjøer.

 

NMBU-rapport: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1075/M1075.pdf

 

bilde.png.3a5378240791a3b7d29c0d9a50ca4303.png

 

Nivåene av bly i fisk er mye lavere enn nivåene av Kvikksølv og Kadmium. Siden Kvikksølv og Kadmium ikke kommer fra ammunisjon så er tungmetallene deponert via langtransport av luftforurensning gjennom mange år. Denne forurensningen er finfordelt over hele Norge ser det ut som. I tillegg kan fisk være dårlige bioakkumulatorer av visse tungmetaller muligens..... De kan ta opp Kvikksølv og Kadmium mer effektivt enn bly så egentlig kan nivåene av bly i miljøet være høyere enn listen ovenfor tilsier.

Edited by Bergara-Man
tillegg+skrivefeil
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, nhd said:

I følge "ekspertene" som holdt foredrag på Skytterkonferansen i januar, vil et blyforbud kun gjelde skyting utendørs. Sannsynligvis vil det i Norge heller ikke gjelde utendørs dersom en skyter inn i kulefangere eller voller som er sikret mot avrenning.

Det jeg er rimelig sikker på at vi bare kan glemme, er all skyting med blyhagl, all jakt med blyholdig ammo, all feltskyting der en ikke har voller uten avrenning, all skyting på gonger osv.

 

Ostehøvelen beroliger? 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Det er noen utsettelser i behandlingen av saken skriver ECHA:

 

https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-weekly-7-october-2020

 

Quote

Restriction proposals for lead in ammunition for hunting and fishing and DMAC/NEP postponed

 

The submissions of the Annex XV restriction proposals on the use of lead in ammunition (gunshots and bullets) and fishing tackle (EC/CAS -) being prepared by ECHA and on DMAC/NEP (EC 204-826-4, CAS 127-19-5) by the Netherlands have been postponed until 15 January 2021.

 

For the proposal on lead in ammunition (gunshots and bullets) and fishing tackle more time is needed to complete the overall assessment as the COVID-19 pandemic has reduced the capacity of stakeholders to respond to our requests for information.

 

Registry of restriction intentions

 

Link to comment
Share on other sites

Grmpf.

Da blir det støpte tinnkuler i 44en og dreiebenk forøvrig.

 

Jeg syns det er rart at man ikke har vist vilje til å innarbeide loddakuler eller blyfritt som norm i flaskehalspatroner for å komme dette i møte. Jeg har ikke apetitt på elgkjøtt jeg får fra folk i jaktlag jeg ikke kjenner. Og de fleste lag har endel partitionbrukere.

Link to comment
Share on other sites

Dersom dette kommer til Norge, noe det sikkert gjør:

Hva blir ervervsgrunnlaget for salongrifle da, kommer det blyfrie kuler som duger til småviltjakt i 22LR? Tviler jeg på. .17 HMR får det tøft. Lurer på om de godtar salongrifle som kun øvelsevåpen. 

Edited by Vaquero
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago, Vaquero said:

Dersom dette kommer til Norge, noe det sikkert gjør:

Hva blir ervervsgrunnlaget for salongrifle da, kommer det blyfrie kuler som duger til småviltjakt i 22LR? Tviler jeg på. .17 HMR får det tøft. Lurer på om de godtar salongrifle som kun øvelsevåpen. 

Man har brukt blyfri ammunisjon i California i flere år. Jeg sier ikke at det er ideelt, eller billig, eller noe for eller imot - men de gjør det. Og de jakter. "Alle" fabrikantene har "lead free", "green", "non toxic", 

 

RWS går en til opp, og inkluderer blyfri tennsats. Jeg begriper ikke at ikke flere gjør det. Kruttrøyk, brukte tennhetter og støv fra de er trolig den største blyeksponeringen for mange.

 

 

 

K

Edited by M67
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

CCI Copper gikk overraskende bra i min Brno Mod2. Til å være en hissig patron med høyere hastighet enn Stinger hadde jeg absolutt ikke forventa bruskorksamlinger på 50m hold. 

 

RWS har også utvikla en serie av "GREEN" ammunisjon i 22LR. 

CCI har forøvrig blyfrie alternativer i 17.HMR 

 

Utfordringen blir sportsskytterne og prisen for grønt skifte på standplass.

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg vet om mange som har passert 80 år og +++ som har spist viltkjøtt hele livet, fryseren full. De som har tatt kvelden har gått bort av andre årsaker enn blyforgiftning. Jeg påstår ikke at bly ikke er giftig, men dette må bli et personlig valg som mye annet. Mye som ikke er sunt, utrolig at de ikke lager lover for å forhindre fedme og ellers usunn livstil. Men der vil en del toppolitikere skyte seg selv i foten.....? Mange unge er i en livsstilforfatning at de ikke når pensjonsalder i full jobb, dette er et samfunnsproblem langt større enn å spise elg som er skutt med Norma Oryx og lignende. Nå blir det sikkert usakelig å sette disse tingene opp mot hverandre, men likevel en merkelig prioritering. Jeg kan velge å gå opp i vekt til 150 kg. å bli en belastning for helsesystemet, men ikke velge å spise vilt som er skutt med blykule...ja ja... Bra at noen passer på oss der det passer dem. 

 

For å tenke litt lengere enn seg selv så er det forståelig at man ikke vil ha bly inn i naturens kretsløp enn det som naturlig finnes der. Vi vet mer om stoffer i dag enn før, vi sliter fortsatt med kvikksølv og asbesten er stort sett ryddet bort (nesten). PCB er også en gift vi jobber med å bli kvitt. 

Edited by Vaquero
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Vaquero said:

De som har tatt kvelden har gått bort av andre årsaker enn blyforgiftning.

Ja, men vi får aldri vite hva slags kognitive høyder de kunne nådd.

Jeg ble ikke bevisst før jeg fikk barn selv som skal gis best mulig utvikling, og det blir som du sier, et personlig valg. (Som blir tatt for en av partition-slasker i elglaget)

Link to comment
Share on other sites

Bly i riflekuler for jakt er nok et svært lite helseproblem for de som spiser viltkjøtt dersom det brukes blyholdige kuler av god kvalitet. Slike kuler har høy restvekt og går gjennom dyret slik at mye av de få blyfragmentene som dannes forsvinner ut sammen med kulen og blodsprut.

Jeg tror som M67 at skyttere på innendørsbaner blir mye mer eksponert for bly i støv som pustes inn på grunn av blyinnhold i tennsats og bly som eroderes fra kulene i løpet. Dette er etter mitt syn det største problemet med bly i ammunisjon.

 

Det blir svært lite bly tilbake i viltet med gode kuler, og det meste av dette blir skåret bort ved slakting og partering. Det er ikke alt bly som blir spist som tas opp i kroppen, mye går rett gjennom. Målinger viser ikke forhøyet blyinnhold i jegere, selv om disse undersøkelsene ikke skiller på type kule. Det er åpenbart at dårlige kuler som splintres vil gi vesentlig større fare for inntak og opptak av bly enn gode loddede kuler. Nosler partition og Norma Elite er eksempler på kuler som nesten alltid gir splintring og blyfragmenter i slaktet.

 

Swift A-frame er et eksempel på en kule som holder godt sammen. En av årets hjortebukker skjøt jeg med nakkeskudd forfra. Kulen knuste nakken og ble liggende perfekt ekspandert i skinnet på utsiden av bogen. Kulen var 250 gr 338 A-frame med antatt treffhastighet på over 850 m/s. Restvekt 222 gr. Dette er det absolutte verste tenkelige utfall med hensyn på blyfragmenter for denne kulen. Treff i harde bein og ikke utgangshull. Likevel kun 28 gr bly og mantelrester i dyret. Tilsvarende skudd med monolittiske kuler har gitt restvekt på ca 55% da alle flikene blir skrelt av. 

Har dette betydning? Ja, dersom det var bogbeinet på inngangssiden som ble truffet har det betydning. Swiftkulen fortsetter med full ekspandert diameter, monolittisk fortsetter som en wadcutter.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Per-S said:

Jeg tror som M67 at skyttere på innendørsbaner blir mye mer eksponert for bly i støv som pustes inn på grunn av blyinnhold i tennsats og bly som eroderes fra kulene i løpet.

Jeg skyter dynamisk innendørs og er selv bevisst kritisk på dette. Ikke så bra for stevnedeltagelsen min, men jeg holder meg helst unna større arangementer som "Level-3" stevner. Selv med kraftig avtrekk på alle standplasser kan det umulig ta unna forurensning med inntens skyting samtidig på flere standplasser "stager". Mye virvles opp av mye folk på farten i trange tuneller. Jeg har sett en del folk med masker som ikke har hvite filter etter en stund. Jeg liker meg best på små interne treninger og Cup`er. Store folkesamlinger som dette passer best utendørs. 

Edited by Vaquero
Link to comment
Share on other sites

Det har kanskje vært nevnt før i tråden, men hva med konkurranseskyting på baner utenom sandvoller/kulefang?
Dette vil vel også ramme feltskyting med pistol/revolver og rifle,  pluss dynamisk pistol/rifle, og ikke minst jaktfelt?
Her er målgruppene gjerne plassert i terrenget (ofte myrlendt), og skal en tilrettelegge for at oppstillingsplasser for slike målgrupper skal kunne renses for å samle opp bly ser jeg for meg at i hvert fall de fleste banene hvor jeg har skutt felt/dynamisk, ikke vil bli godkjent uten kjempestore investeringer.
Det sier seg selv at da snakker vi om investeringer som få skytterlag har økonomi til å takle.

Eller er det spesifikt jaktskyting dette dreier seg om, altså ønske om å eliminere blyforurensing i viltkjøtt til konsum, samt innvoller / kadaver som etterlates i naturen og som blir mat for predatorene?

Forbud mot bly ved jakt i og over våtmark har vi jo hatt lenge, og det er vel godt innarbeidet blandt jegere.
Utfordringen her er vel hvem har definisjonsmakten på hva våtmark er?
Et par dager med styrtregn gjør jo mange engmarker om til "våtmarker" for noen timer eller dager, og blir en tatt der med blyhagl vil en sannsynligvis bli anmeldt.
Dette kontra å jakte på samme område i tørrvær, uten en fuktig flekk å se, da er det plutselig legalt.....
Og blir det på ny forbudt å bruke bly på holmene på minkjakt?
 
 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
On 11/26/2020 at 9:52 PM, seawolf said:

Forbud mot bly ved jakt i og over våtmark har vi jo hatt lenge, og det er vel godt innarbeidet blandt jegere.
Utfordringen her er vel hvem har definisjonsmakten på hva våtmark er?
Og blir det på ny forbudt å bruke bly på holmene på minkjakt?

Våtmarksbegrepet utgikk da det tidligere stedspesifikke blyhaglforbudet ble erstattet av et generelt og absolutt forbud, som for noen år siden ble myket opp av et artspesifikt forbud nedfelt i forskriftens §17. Merk forbudet mot gåsejakt selv om fuglene oppholder seg på innmark. Og ja, det er pr. i dag lov å felle mink med blyhagl. Hvis vi får innstramminger basert på nye EU-bestemmelser tipper jeg vi igjen får et absolutt forbud mot omsetning og bruk av blyhagl. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
 • 2 months later...

Jeg fant denne om tungmetaller hos befolkningen i Frankrike:

 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/07/28/195775610/fant-tungmetaller-i-kroppene-til-nesten-alle-franskmenn

 

Blyverdiene har gått mye ned de siste 10 årene står det, jeg vet ikke om Frankrike har hatt noe forbud på blyhagl de siste 10 årene ...? Vanskelig å finne noe info om dette .....

 

Fikk noe info fra en som bodde ved kysten og hadde spist mye sjømat, krabber osv. og han hadde fått tatt en rekke blodprøver (over en periode på ett år) hos fastlegen på kvikksølv og kadmium. Det var en del forhøyede verdier (30 nmol/L kvikksølv), og han hadde lenge hatt en del nevrologiske plager som han nå mistenkte kom av dette.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...