Jump to content
DoctoRoy

EU ønsker å forby bruk av blyammunisjon i jakt

Recommended Posts

Sitat

Men da er det helt kloss opptil banen og kulefangene.

Nå er vi enige. Det er punktutslipp, og en kan med noenlunde enkle tiltak sørge for at blyet holder seg i kulefangene og ikke lekker ut. Dersom det så i tillegg kan hentes ut og resirkuleres uten at for mye forsvinner på veien vil en nok kunne få tillatelser, dispensasjoner, eller tilogmed unntak i en regulativet som kommer for å begrense utslipp av bly.

Men det krever altså, som jeg hele tiden har påpekt, at vi tar inn over oss at det er som du sier:

Sitat

det er som du sier funnet betydelig økte tungmetall-nivåer like i nærheten av skytebanen, ingen tvil om det

Og ikke bare står og plystrer uskyldig, "bly løses ikke i vann.." Når du har kommet til den innrømmelsen du har der, så er du istand til å angripe selve problemet - som ikke er et forbud mot bly - men at bly spres i naturen.
 

 

Men jeg skal (igjen) angripe isotopanalysene.

Sitat

Kulerestene analysert av Prebio (Tabell 5-24) har lavere verdier enn mineraljordprøvene, noe som gir at mineraljordprøvene har 206Pb/207Pb midt mellom 206Pb/207Pb til kulerester og bakgrunnsverdier. Ut fra dette er det ikke mulig å konkludere med om mineraljorden på Sumstad er påvirket av bly fra kulerester

Blyet i vannrørene er lagt for lenge siden - og er nok kjøpt i europa, utvunnet i europa, og man kan kanskje følge det tilbake til gruva med analyser av isotopforholdet. Vannet i rørene løser ikke opp mye bly, men nok, og det tar en temmelig representativ prøve av blyet i vannrørene.

"Bakgrunnsblyet", det som er luftbåren langveisfra, er jo en blanding av alt.

Så har du kulene... 

Jeg skjøt Hornady, en annen skjøt Sellier og Bellot, og en tredje Norma - og enda en kanskje Berger og Sierra, og RWS og Lapua, la oss slenge inn noe Tula og Partizan for godt mål. Jeg tviler meget sterkt på at disse har samme isotopforhold - får de bly fra samme sted, i Russland, Tsjekkia, Nebraska, Arizona, Finland og Sverige? Får Lapua bly fra samme sted hver gang? ... og om du tar prøve av blyet i bakken, "bly fra prosjektiler", vet du om du har et "representativt" utvalg", eller fikk du rester av ei Nosler-kule?
Dette vil være ei salig røre, og selvsagt vil svaret være "det er ikke mulig å konkludere" - det ville være som å plukke opp et flak lakk fra en bilopphugger, og om det er rødt, konkludere med at "biler er røde".

 

Sitat

Er da storviltjakt en viktig kilde, eller er den uvesentlig?

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/miljogifter/prioriterte-miljogifter/bly-og-blyforbindelser/

 

Med ett tonn er ikke storviltjakt en viktig kilde. Men spørsmålet er ikke (fra ECHA) om det er mye, det er om det går an å fjerne uten for store bivirkninger. Min personlige mening er at bly ikke har noe å gjøre i jaktkuler i 2020, men der vet jeg vi er uenige - vi trenger ikke ta den om igjen.

Skyting derimot er en viktig kilde, bare landsskytterstevne "slapp ut" omlag 4 tonn. På banen "min" legger vi 1-2 tonn bly i vollene hvert år. DFS legger vel ut rundt 100 tonn i året totalt, 12-15 000 000 skudd. Det er litt - men dette er håndterbare utslipp, som kan sikres og resirkuleres.

Sitat

Hagl kan være et større problem, ca 30 g bly pr skudd, og hvor mange skudd pr år under jakt? Forslag

50-100 tonn er hagl - om alt som selges skytes - finner ulike tall på salg av hagleammo, men det ser ut til å ligge mellom 50 og 100 tonn i året, blyhagl. Dette er vanskeligere å samle opp

 

Trusselen her er jo verst mot sportsskyting og jakt med hagle, om vi må kjøpe Barnes kuler til jakt alle sammen så er det ikke noen stor katastrofe sammenlignet med om vi må legge om til blyfritt til baneskyting - det blir dyrere, og mer tungvint, og skyttersporten vil krympe. Kanskje mye, kanskje litt - men jeg kan ikke se noen grunn til at vi ikke skal kunne klare å overbevise om at vi kan håndtere blyet på banene - men igjen, vi anerkjenne problemet, der ER giftig, og det KAN spres, og det KAN forurense - vi må bare hindre at det gjør det, og bevise det.

 

K

Edited by M67
 • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, M67 skrev:

Og ikke bare står og plystrer uskyldig, "bly løses ikke i vann.." Når du har kommet til den innrømmelsen du har der, så er du istand til å angripe selve problemet - som ikke er et forbud mot bly - men at bly spres i naturen.

 

?? Hvor har du dette fra ? Jeg har sett bakover på alle mine innlegg her, og jeg kan ikke finne at jeg har sagt dette. Jeg har kun sagt at metallisk bly ikke løses så lett i vann.

 

Det jeg også har sagt (og som er hovedpoenget) er at det er tvil om hvor blyet i rovfugler og elg kommer fra.

 

Det som må gjøres er å analysere kvikksølv, kadmium og blyinnholdet i trafikkdrepte dyr (elg, hjort og rådyr) for å ha et grunnlag å gå ut ifra angående bly i viltkjøtt. Og så sammenlikne med viltkjøtt skutt med blyammo.

 

Side 160-161 i studien fra NTNU:

Sitat

For bly og sink har langtransportert forurensning størst betydning for sørlige deler av Norge, men det er funnet at så mye som 80- 90 % av blykonsentrasjonen i jord i Troms og Finnmark skyldes luftforurensning (Berg et al., 2003). Det betyr at også kysten av Trøndelag trolig er påvirket av luftforurensning, noe også kartet i Figur 2-2 viser.

 

Men som jeg sier, 168 tonn med bly fra luftbåren forurensning inn over Norge i år 2000 alene, dette må være en betydelig årsak til bly i vilt og fisk.

 

Bly på skytebaner er et eget problem, skal vi samle det opp ? Hvem skal koste dette ? Har det noen stor miljøgevinst ?

Bly i jaktkuler har som Per-S sier nesten ingen betydning rent miljømessig. Om det ligger en ekspandert blyspiss jaktkule eller to med en par kilometers mellomrom har så å si ingen effekt på blynivået i vann, sjøer eller elver.

 

EU driver mye med symbolpolitikk, på papiret virker det så fornuftig. Virkeligheten er ofte en annen.

 

Resultatet av EU's symbolpolitikk er trolig en dobling av utgiftene for skytterne, samt mange nedlagte skytterbaner. Dette bør folk være klar over at kommer til å skje hvis man bare sitter på ræva og ikke motarbeider EU. De har lett for å gå alt for langt i sine forbud.

 

Se bare på denne, er dette fornuftig eller nødvendig ?

https://www.msn.com/nb-no/news/norge/nytt-eu-regelverk-dette-har-du-ikke-lenger-lov-til-c3-a5-ta-med-over-grensen-til-sverige/ar-BBY7Mg6

 

Edited by Bergara-Man
tillegg
 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Folk flest, inkludert mange av våre folkevalgte, gir vel blanke f... i hvor blyet kommer fra, om det er metallisk bly eller organiske/uorganiske blyforbindelser? Bly er bly! Og det er negativt om det spres i naturen. Vi VET at tetraetylbly som var tilsatt høyoktan bensin ble opptatt i næringskjeden, vi VET at blyhagl som havner i kråsen hos fugler kan føre til blyforgiftning, og vi VET at tungmetaller akkumuleres oppover i næringskjeden, uavhengig av hvor de stammer fra. Jeg TROR ikke luft-transportert forurensning og bly fra drivstoff er noe stort problem i våre dager.

Vi som jegere og skyttere bør være offensive og sørge for at vårt avtrykk i naturen blir minst mulig, enten vi snakker om plastforladninger i haglpatroner eller større ansamlinger av bly som kan opptas i næringskjeden. Jeg er ikke uenig i at EUs så vel som våre egne politikere ofte driver symbolpolitikk, og at noen innspill i blysaken kan føres på den kontoen. Men å motarbeide arbeidet for reduserte utslipp er neppe veien å gå. Jeg har fortsatt mest tro på at vi stiller med saklig og faktabasert informasjon, og at vi er med på tiltak der skadepotensialet er størst.

Edited by Sølvrev
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sitat

Jeg TROR ikke luft-transportert forurensning og bly fra drivstoff er noe stort problem i våre dager.

Tallene til Bergara-Man (Berg et al)  er gamle. Utslipp fra industri er idag ca 10% av det de var på 90-tallet, og rundt en tredjedel av det det var i 2003. 
Lufttransportert forurensing er fremdeles en stor andel, men den kan vi ikke gjøre noe med, og det blir meningløst å forsvare bly i ammunisjon med at det likevel kommer bly med vinden - det er faktisk en større grunn til å få mengdene ned, siden det er om å gjøre å få dem lavest mulig...

 

Sitat

analysere kvikksølv, kadmium

Er viktige å få ned utslippene av, men det har ingenting med bly i ammunisjon å gjøre.

 

 

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutter siden, M67 skrev:

det er faktisk en større grunn til å få mengdene ned, siden det er om å gjøre å få dem lavest mulig.

Nja, men kun innenfor fornuftige grenser. Når bidraget fra vår aktivitet ikke øker nivået signifikant er vi i mål.

 

Vi kan sammenligne med måling av radioaktiv stråling. I Bergen er det nå 152,2 nSvt fra naturlig bakgrunnsstråling. Denne bakgrunnsstrålingen varierer med tid på dagen og meteorologiske forhold mellom ca 145 og 157 nSvt. Måler vi i Trøndelag vil bakgrunnsstrålingen være omtrent 200 nSvt.

Om vi har en menneskelig aktivitet som øker nivået i Bergen med 5 nSvt er vi fremdeles langt under Trøndelag og økningen har ingen praktisk betydning for folkehelsen.

Slik er det også for blyeksponering, når vårt bidrag er ubetydelig i forhold til naturlig utlekking på landsbasis har vår bruk av bly ingen betydning for folkehelsen.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sølvrev:

Husk på dette: miljøfantastene benytter nå anledningen til komme med påstander om at alt bly i elg og rovvfugler og alt vilt kommer fra jegere, skyttere og blykuler. Det har jeg ingen tro på at stemmer. Skyting og jakt får nå skylden for all blyforurensning, og det blir feil. Dette er alt for dårlig utredet. De gir skylda for alt blyet til feil kilde, dette er ikke OK synes jeg. Påstandene brukes nå for å kunne si at jakt og skyting er den eneste kilden......

Dette blir for meg en ''giddalaus'' holdning, man gidder ikke utrede sannheten om hvor blyet kommer fra. Det er jo typisk byråkrat-praksis, vi forbyr alt vi, så er vi ferdige med det. Ikke så nøye med hvem som er skyld i forurensningen...... bare vi kan få forby stadig mer så er alt bra. Spørsmålet blir da om det hjelper, hvis man forbyr en veldig, veldig liten kilde til blyforurensning, når andre kilder (avfallsforbrenning, kullkraftverk etc.) forurenser mye mer....?

Egentlig er jeg også for kobberkuler på jakt,men at det har noen særlig betydning for forurensningen i skogen å bruke blykuler har jeg liten tro på. Det er jo så alt for liten mengde, en 10 grams klump som oksyderer og blir liggende der. Hvor mye av den klarer regnvann og avrenninger å løse opp og ta med seg 100 meter i terrenget ? Omtrent ingen ting, mikrogram eller mindre. Det er så alt for avgrenset med en slik blykule, bare en liten flekk på bakken. Ikke slik som blyet fra bileksosen var, som ble finfordelt over store områder gjennom 50-60-70 år.

Skytebaner er et større problem, ja.

Hva skjer hvis det blir blyforbud:

De fleste små skytterlag har ikke råd til å betale for opprydding, sanering, blyoppsamlere, kulefangere osv. Hvis de blir pålagt å sanere området for bly, så går det i dass for svært mange skytterlag. Resultatet blir sannsynligvis at de fleste mindre skytebaner blir nedlagt, stengt. Ikke lov å skyte der mer. Alt av standplasser og skiveholdere rives. Kommunene har ikke råd til å sanere dem, tror dere staten gjør det ? Det har jeg svært liten tro på.

Resultatet av et blyforbud blir fort veldig alvorlig for skytesporten. Skal vi alle bare lene oss bakover og la byråkratene holde på uten å protestere ? Det blir for dumt vil jeg si.

Bare blyfrie kuler å få kjøpt etter hvert, det blir minst dobbelt så dyrt å skyte. 22LR blir et problem. Det er ikke så lett å finne noe sted å skyte uten å reise til en skytebane mange steder. Noen må kanskje reise mange mil for å komme til en bane. Bare store og dyre baner som blir igjen er jeg redd. Dette kommer vi til å måtte betale dyrt for.

Dette er realitetene dere snart får møte.

Edited by Bergara-Man
tillegg 20.12
 • Like 3
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis vi avgrenser problemstillingen om bruk av bly til oss jegere, mener jeg at følgende overordnede mål må være styrende for vår aktivitet:

 

- human jakt (og ingen unødig lidelse, kf. Viltloven §19)

- ingen skader på naturen og ingen forsøpling

 

Om vi tar for oss skytterne blir bare det siste punktet relevant, men her kan skader unngås ved at vi gjenvinner bly (og kobber) fra skytebanene. (Kobber er jo heller ikke akkurat helsekost, bl. a. har landbruksmyndighetene satt forbud mot bruk av kobberholdige sprøytemidler i frukthager for hobbydyrkere. Men takrenner og nedløpsrør i ren kobber er fortsatt lov, etter hva jeg ser!).

 

@Bergara-Man: Jeg vet utmerket godt hvordan enkelte interessegrupper og jaktmotstandere opptrer. Deres agenda er å få slutt på all jakt, og de benytter alle midler for å lykkes med sitt mål. Så vi er absolutt ikke uenige her. Og jeg er heller ikke uenig i at vi trenger flere utredninger om kildene til blyforurensning for å sette inn tiltak de har effekt. Det er det jeg mener med "at vi stiller med saklig og faktabasert informasjon, og at vi er med på tiltak der skadepotensialet er størst."

 

Men jeg tror vi kan være mer offensive i debatten, i stedet for å gå i skyttergravene og argumentere med at ingen av våre aktiviteter fører til skade. Noen steder vil et høyt jakttrykk på småvilt kunne føre til at blyhagl havner i næringskjeden, og fra skytebaner vil det kunne oppstå forurensning som krever tiltak. Som @Per-S er inne på, når våre bidrag blir ubetydelige i forhold til andre kilder må vi kunne si oss fornøyd. Og jeg har fortsatt tro på dialog-linjen, selv om vi hos enkelte mennesker møter døve ører.

 

Og til slutt: Jeg er blant tilhengerne av blyholdig jaktammunisjon for rifle og blyhaglpatroner for småviltjakt. I min verden er dette den beste løsningen i et human jakt-perspektiv. Men jeg har ingen problemer med å bruke alternative hagl i våtmarksområder eller andre områder der jakttrykket skulle tilsi at det kan ha effekt. Og jeg har heller ingen problemer med å betale en ekstra avgift på skytebanen hvis jeg vet av blyet fra mine skudd blir gjenvunnet.

 

Edit: Fikk lyst å legge til et sitat fra Leo Ajkic (som har relevans både for blysaken og en rekke andre saker):

"Jeg håper at bekymringens tiår erstattes med opplysningens tiår. At vi får mer kunnskap og gjør det rette."

Edited by Sølvrev
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det har kommet litt mer info på sidene til NSF:

 

https://www.skyting.no/2020/02/01/se-presentasjoner-fra-foredragene-om-bly-og-miljo-pa-skyttermessen-2020/

 

Det ligger en PDF nede på siden der.

 

På side 34-35 ser det ut som de viser målinger på avrenning av bly fra Løvenskioldbanen. Flyfotoet på side 34 er i hvert fall fra Løvenskioldbanen. Det er ca. 300 meter fra den myra ned til den bekken mot Øst (Østernbekken).

 

image.png.bd3cc67c903d11076d63974e4eb68bdd.png

 

Kart: https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=14&lat=6655364.20&lon=253635.67&markerLat=6655364.198242187&markerLon=253635.66992187497&panel=searchOptionsPanel&sok=Dæhlimåsan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Veeeel - jeg er ikke akkurat overbevist ennå!

 

Her er to av de øverste kommentarene til videoen:

 

 

"Solid copper, machined on CNC lathes. Yeah, I already know i cant afford these".  

 

"Will the overall length fit in a normal magazine or is it single load only like an 80 gr. bullet in a .223?".
 
Hvis man skal erstatte vanlig .22LR for skyteopplæring i DFS, må man nok søke langs et annet spor enn dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timer siden, Jegermeistern skrev:

Veeeel - jeg er ikke akkurat overbevist ennå!

Det er ikke jeg heller, men det er nå på en måte positiv at noen prøver ut forskjellige muligheter. Det som testes er nå egentlig ikke ment som en bly substitutt,  men er nok heller ment som langholdsammo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Resikulert nytt. 

Kampanjen mot Løvenskioldbanen fortsetter, og NRK lar seg bruke. 

Min klage til kringkastingsrådet om en lignende partsrepotasje forblir ubesvart på tredje måned. 

Faen passer sine 

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 3.2.2020 den 17.36, Jegermeistern skrev:

 

 
Hvis man skal erstatte vanlig .22LR for skyteopplæring i DFS, må man nok søke langs et annet spor enn dette.

 

Hva med å bruke 223 blyfri miljøammo i Saueren?

 

Beklager, jeg greide ikke dy meg 8)

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=78191

 

Stortinget avviste representantforslaget fra SV om å forby jaktammo med bly.
 

Sitat

Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sv om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sitat

Hva med å bruke 223 blyfri miljøammo i Saueren?

Du framstiller det som om det ville være et problem ;)

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 2.5.2020 den 14.56, Torf skrev:

 

Hva med å bruke 223 blyfri miljøammo i Saueren?

 

Beklager, jeg greide ikke dy meg 8)

🤣

 

Dette blir så feil på så mange måter...! Kan man i det hele tatt forvente å holde tieren i 35 skudd med Forsvarets miljøammo, enten på grunn av egenspredning, løpsslitasje eller metallfeber hos skytteren? 😁

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akkurat nå, boble skrev:

🤣

 

Dette blir så feil på så mange måter...! Kan man i det hele tatt forvente å holde tieren i 35 skudd med Forsvarets miljøammo, enten på grunn av egenspredning, løpsslitasje eller metallfeber hos skytteren? 😁

NM268 er veldig presis blir det meg fortalt. Selv har jeg kun erfaring med NM255, og det er temmelig kleint. Men den moderne miljøammoen har få eller ingen problemer hverken med løpsslitasje eller metallfeber.
Å lage en 556 eller 6.5x55 patron med blyfri prosjektil er ikke et teknologisk problem, det er kun snakk om å designe kula rett, og legge om produksjonsmetodene, og så få volumet opp så mye at prisen kommer ned.

 

 

K

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selvfølgelig går det an å lage presis blyfri ammo, det var bare ryktet til den første miljøammoen jeg ville sparke til. 

 

En annen sak er at avrenning fra sink og kobber heller ikke er helsekost, så man må uansett ha kontroll på kulefangene. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
43 minutter siden, boble skrev:

🤣

 

Dette blir så feil på så mange måter...! Kan man i det hele tatt forvente å holde tieren i 35 skudd med Forsvarets miljøammo, enten på grunn av egenspredning, løpsslitasje eller metallfeber hos skytteren? 😁

 

Det er bare å få HK til å lage polygone kvalitetspiper til Saueren.. (ønsketenkning)

Jeg har for å teste skutt 50 raske skudd i slengen i slik pipe med gammel modell Barnes X 223-kuler (notoriske avleiringsbyggere) uten tegn til avleiringer og dårlig presisjon.

Rifle var HK SL6 halvauto.

Edited by Torf

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timer siden, Chiefen.v-2 skrev:

Avstemning i EU-parlamentrt 24.juli, 15 land og 65% av kjøttvekta visstnok for forbud.

Fralandsvind...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Forbud mot bly i kuler for konkurranseskyting og baneskyting blir i så fall ett stort problem for alle oss skyttere.

Hvis Norge må følge et slikt EU-direktivet med et slikt forbud, så blir det problemer for oss skyttere.

 

Det blir rett og slett jævli dyrt å skyte med bare kobberkuler.

 

Hvem lager rene match-kuler uten bly ? F.eks. til 6,5mm ?

 

Kulevekter (blyfri) som er maks i 6,5mm er 127-140 grains, og stort sett jaktkuler.

Barnes 130 grains TSX BT og 127 grains LRX er å få, hvordan vil de fungere på langhold (1000 m) ?

130 TSX BT  har en B.C på 0.411  Koster ca. kr. 13-14.- / stk.

Barnes LRX 127 grains, har en B.C på 0.468

 

140 grains GMX koster omtrent kr. 11.- / stk. https://www.jaktogfriluft.no/hornady-gmx-bullets-65mm-cal-264-140-gr-gmx

Det er jo ei jakt-kule, og den krever vel kanskje også ekstra lang "freebore" i kammeret, fordi den er så lang.

B.C på 0.350 er ikke imponerende, den er jo butt i fronten og har ikke noe særlig boat-tail så vidt jeg kan se.

 

https://www.hornady.com/bullets/rifle/6.5mm-.264-140-gr-gmx#!/

 

6.5mm .264 Diameter 140 Grain GMX 50 Count by Hornady

 

Det må i så fall snart komme noen blyfrie match-kuler som er priset mye lavere enn det vi ser i dag, samt ha en B.C som ligger nært det vi ser på bra matchkuler med blykjerne i dag. kanskje en tinn/vismut kjerne med kobbermantel.....?

 

Ja ja, den tid den sorg. 22LR blir vel også forbudt med blykuler.... 🤮

 

Til dere som stemmer ved stortingsvalg/kommunevalg, det er kanskje på tide å ikke stemme på partier som er for EU og EØS ? Dette er jo noe som i høyeste grad berører oss skyttere og jegere. Det er jo EU som står bak alle disse "fine" forslagene de kommer med...... Huff og Huff sier jeg...  🤮

Edited by Bergara-Man
tillegg
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du skuffer meg @Bergara-Man, jeg trodde din Google Fu var bedre enn som så ;)

 

https://cuttingedgebullets.com/

https://www.lehighdefense.com/

https://www.warner-tool.com/flat-line-projectiles/

https://makerbullets.com/

 

Jeg må jo si at jeg ikke gleder meg til å bytte til nye kuler, som nesten helt sikkert blir dyrere. Heldigvis tror jeg ikke de er dårligere.

Det lages blyfrie kuler "overalt", også et par plasser i Norge, og mye av problemet med blyfrie kuler og pris - for å ta det, er at det lages så få. Både produksjonsmetoder og marked heller mot høy pris. Kommer man og bestille 25 000 000 like 6.5mm kuler vil jeg tro det gjør noe med prisen - folk hevder jo det skal skje med 223 ammo dersom DFS begynner å bruke det, men DFS er nok ikke store nok der - Hele det europeiske markedet derimot, vil nok gjøre noe med prisen - siden det vil mangedoble størrelsen på markedet.

 

Eksemplene jeg linker til viser at det finnes utmerkede alternativer til bly. Og det er klart at tilbudet vil øke dramatisk hvis det kommer et blyforbud. Prisen blir nok høyere, iallefall til å begynne med, og marginene vil nok være høyere enn de er på mange tradisjonelle kuler i dag - men igjen, i et åpent marked kan ikke det vare. EU sørger for et åpent marked.

 

Forøvrig tror jeg nok våre mer og mer miljøvennlige politikere klarer dette helt av seg selv, uten EU, det har vi sett før - så det er nok ikke der vi må legge kreftene. Du husker kanskje at vi hadde forbud mot bly i haglepatroner i mange år?

 

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutter siden, M67 skrev:

 

Skuffer deg, ja vel ?

 

Hvilke Norske produsenter/ forhandlere levere disse kulene du nevner ?

Cutting Edge finner jeg, Brownells har noe.

 

Men prisen da mann, nesten 1000 spenn for 50 kuler !!!!!

https://www.brownells.no/65MM-0264-SINGLE-FEED-MTAC-BULLETS-65mm-0264-133gr-Match-Tactical-50-Box-CUTTING-EDGE-BULLETS-Copper-Hollow-Point-0284-0550-284-Caliber-749018326

 

Som jeg sier, dette blir jævli dyrt for oss skyttere. Jeg tror ikke prisen blir så mye lavere de neste 10 årene......

 

Nå kommer du med litt for enkel logikk, forslagene til både nytt våpendirektiv og blyforbudet som nå er på trappene er utarbeidet av EU, ingen andre. Norske politikere (flertallet) stemte også imot forslaget om blyforbud og oppsamling av bly på skytebaner. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=78191

 

Så supperådet EU er problemet, det er det ingen tvil om. De lager bare problemer, og overkjører befolkningen i landene (EU / EØS) med håpløse direktiver og tull.

Edited by Bergara-Man

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutter siden, Bergara-Man skrev:

Skuffer deg, ja vel ?

;)

 

7 minutter siden, Bergara-Man skrev:

Hvilke Norske produsenter/ forhandlere levere disse kulene du nevner ?

Cutting Edge finner jeg, Brownells har noe.

Bransjen er full av entreprenører. Foreløpig er marked for disse kulene null, og det er ingen vits i å ta de inn. Jeg importerer testpartier i løpet av sommeren, for å danne meg erfaring. Jeg har også bestilt piper med raskere riflestigning enn normalt.
Men hvor lang tid fra blyforbud blir vedtatt til Jaktdespoten trykker på bestill? Det er millisekunder... Og det samme gjelder nok de fleste importørene.

 

9 minutter siden, Bergara-Man skrev:

De er dyre, men den samme pakka med kuler koster ca 50$ i USA, så Brownells tar seg godt betalt her. Ser en på andre kuler hos andre leverandører, så ligger vi ca likt i pris som i USA - dit vil nok blyfri kuler komme fort. Men foreløpig har ikke Brownells konkurranse på disse, og det er styr å importere dem selv.

 

Disse kulene er spesialprodukter, for high end applikasjoner, og du kan jo bare sjekke prisen på Hornady A-Tip, som er ei kule som folk beviselig kjøper i det segmentet. Eller på konvensjonelle "premium" jaktkuler - Swift A-Frame, Scirocco 2, osv. Det er ikke billigskøy.

Bulk kuler til vanlig bruk vil være billigere. En kan jo også se på materialkost og produksjonsmetoder - det finnes ingen grunn til at ei sånn kule skal koste 10 kroner.

 

16 minutter siden, Bergara-Man skrev:

Så supperådet EU er problemet, det er det ingen tvil om.

Blykuler til jakt er forbudt i California - er EU problemet der. Du kan si mye for og imot EU (jeg er også sterkt imot medlemsskap) men å bruke dette som et argument mot EU blir litt sekundært. Det er sterke krefter på Stortinget som er for et blyforbud, og flere blir det - og jeg tror EU er både ryddigere og mer forutsigbare enn enkeltlands lovgivere, se bare på pistolforbudet i Storbrittannia.

 

Miljø, HMS, og "alt det der" kommer mer og mer i fokus. Bly er og blir giftig, svært giftig i mange tilfeller, og det er ikke EU sin feil. De gamle grekere visste det...

Blyforbud til jakt er ingen katastrofe - til sportsskyting er det et større problem - men det jobbes mot, og går mot, at en oppsamling av blyet som skytes - i voller slik som de "moderne" skytebaner har skal være godt nok. Og vi får håpe det. 

For 22LR sin del er jo oppsamling svært enkelt, og foregår allerede, og alle skytebaner som er i henhold til forskriftene fra 1983 eller noe sånt, har også voller av sand som samler opp blyet.

 

 

K

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, det blir uansett spennede å se hvordan dette utvikler seg/ender.

 

Jeg er møkk kjei det EU-greiene, jeg synes de kommer med så mye rart som bare er tull. Min førstehånds erfaring med dem er ikke positiv. Overformynderi og overkjøring, jeg liker det ikke. Men som du sier, av og til går også nasjonale lovgivere helt av skaftet. Mye er dessverre i dag basert på mediehysteri og man burde heller hatt mer vitenskapsbasert lovgivning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nja, det der med priser. Her i riket har ikke priser noen tendens til å gå ned. Man kvitter seg med det som er utgått, of fotsetter å selge det nye til samme pris som da det var sjeldent. Og siden det ikke er annet å få takj i, bøyer Ola Nordmann nakken og godtar det, mens forståsegpåerne legger ansiktet o pedagogoiske folder og forklarer oss at lønningene våre er så høye at dette må vi bar eforvente, for prisen er nemlig "riktig". 
 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...