Jump to content
DoctoRoy

EU ønsker å forby bruk av blyammunisjon i jakt

Recommended Posts

On 12/5/2019 at 10:54 AM, Jegermeistern said:

Pga. den sentrale plasseringen i landet, og at språket er normalt for de av oss som kan si " -  æ e gla ferr ætt æ itj har nå'n dialækt, æ sju", er denne god som generell dokumentasjon

 

 

Det finnes vel ikke en trønder i verden som sier "sju". "SjØ", sier de. På samme måte som det ikke heter "Bærre lekkert", men "Bærre lÆkkert".

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå er vi rimelig OT, - men:

 

"Sju" er en sammendragning av "sjer du", og det sies over størstedelen av Trøndelag. Unntaket er der trønderdialekten er på vikende front, i urbane og (trønder-) sentrale strøk som Stiftstaden, og kanskje Stjørdal. Jeg la til "sju"-et for å erte ikke-trøndere, "sju" eller versjonen "sjø" brukes faktisk ganske lite (vi trøndere er ikke så belærende, vet dere!!!!!).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har aldri hørt ordet før, annet enn fra søringer som forsøker - alltid uten hell - å herme etter trøndere. Og jeg har bodd i Namsos og Trondheim. Nuvel 😀 (Og "sjø" ble IKKE lite rukt i områdene sør for Trondheim for 20 år siden, ihvertfall.)

Edited by frankhovin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror ikke jeg lærte slikt på barneskolen,  en må nok opp på gymnas-nivå. Uansett, en klarer ikke å jukse seg gjennom dette feltet ved å lese litt på nettet. For eksempel har laboratoriemetoder for opparbeiding av prøver null relevans for biologisk inntak. Man kan heller ikke bare anta at alle elementer i en legering absorberes likt eller at de vil opptre i kroppen i samme forhold. Selv små forskjeller i absorpsjon og utskillelse kan fort gi store utslag. Vi snakker uansett om veldig lave konsentrasjoner, det er ikke sikkert at analysemetoder som fungerer for bly vil fungere på antimon ved 50 ganger lavere konsentrasjon. 

 

M67 var kanskje litt spydig, men han tar ikke feil. Dette har du rett og slett ikke greie på. Det gir deg grovt sett to valg: 

1. Hold kjeft og lytt til ekspertisen. 

2. Lær deg (mye) mer kjemi. Du kan jo se hva du finner her: https://www.khanacademy.org/science/chemistry

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timer siden, M67 skrev:

 "...dette er medisin, og det vet jeg fint lite om. Det jeg har fått med meg, er at det også er giftig, vel så giftig tror jeg, men har mer akutte effekter, og helt andre virkninger. .."

 

"...Men i skytebanevoller av sand kan det ligge tørt og rent i generasjoner, så det trenger overhodet ikke å være et problem..."

 

":::Jeg vet om 2-3 nedlagte gruver der bly har vært produsert i Norge, Bleikvassli og Mofjellet i nyere tid, og Kongsberg i tidligere tider, og i områdene rundt de to første er det tildels svært høye verdier av bly i grunnen, og i avrenning. Det er grunn til å tro at det er flere slike gruver, med lignende problemer, men de er uansett "few and far between"..."

 

"...Blyforurensing er et betydelig problem lokalt, flere steder i landet, både fra skytebaner og andre kilder. Men uten at jeg vet det, så tror jeg at forurensning fra skytebaner er et forholdsvis lite problem generelt..."

 

"...Nå sier jeg ikke at dagen er kommet der kruttvåpen er avlegs eller bør byttes ut med noe annet - men kanskje er bly det, jeg vet ikke - jeg tror det ikke, men hvem vet. Det jeg er sikker på er at begge dagene kommer. Vi vet bare ennå ikke når.

Og når dagen kommer, så er det bedre å være forberedt, enn å mase om hvor dumt det er..."

Interessant innlegg, på flere måter. Bakgrunnen for tråden, er at EU ønsker å innføre et generelt blyforbud. Men begrunnelsen er litt vanskelig å få tak på. Hvorfor dette forbudet? Hvilke problem løser EU med dette? Og hertillands? Unger er barnslig smarte, de spør ofte: «Hvorfor det, da?» Som voksne blir vi ofte svar skyldig, nettopp fordi vi ikke har gode svar til dem. Vi bør være mer barnslige.

Ett problem løser man i hvert fall med forbud: Jakt- og skytemotstanderne får et enormt løft, skytevåpen forsvinner, alt i «miljøets lys». Da er det jo tillatt, for man er jo miljøbevisst! Nei, dette er vikarierende motiv for å oppnå noe helt annet. Helt vanlig i opinionsdanning. Det er nok skyting og skytevåpen man vil til livs. Sikkert rett så frydefull lesning for noen.

 

 

Diskusjonen herinne går mye på alternativene til bly, hva som kan brukes i stedet. Interessant nok, da mye fagkunnskap kommer fram. Men fremdeles løsninger på et ikke-eksisterende problem. Nå til dags, så kan man bestille rapporter for å utrede det meste, vi har vel aldri hatt flere «ekspertutvalg». Som leverer resultat som oppdragsgiver forventer (og betaler dyrt for).

 

Verken EU eller vi vet antakelig nok til å vedta et forbud. I ditt innlegg kommer du med en del kloke innrømmelser, som jeg har sitert noen få av. Derfor er avslutningen din noe overraskende, og noe vanskelig å forstå. Virker som du har alt fokus på å være forberedt, ikke på å argumenter mot selve beslutningen. Og ja, dess flere som tenker slik, dess enklere å tre forbud ned over hodene på oss. Derfor kan slik velment tankegang faktisk virke litt mot sin hensikt. Selv om intensjonen er god. I parentes nevnt, ble rekrutters helse ødelagt av blyfri ammo (miljøammo på folkemunne), som ble presset fram fra...ja akkurat. Nei, vi må tenke oss om.

 

Jeg synes ikke man skal bøye seg for slike lite gjennomtenkte forbud. Vi skal heller samle oss og kjempe for de sakene som er viktige for den kommende slekt. Og være ærlig på vår agenda. Vi dør bare én gang -  men lever, det gjør vi hver dag. 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Balle klorin skrev:

Jeg tror ikke jeg lærte slikt på barneskolen,  en må nok opp på gymnas-nivå. Uansett, en klarer ikke å jukse seg gjennom dette feltet ved å lese litt på nettet. For eksempel har laboratoriemetoder for opparbeiding av prøver null relevans for biologisk inntak. Man kan heller ikke bare anta at alle elementer i en legering absorberes likt eller at de vil opptre i kroppen i samme forhold. Selv små forskjeller i absorpsjon og utskillelse kan fort gi store utslag. Vi snakker uansett om veldig lave konsentrasjoner, det er ikke sikkert at analysemetoder som fungerer for bly vil fungere på antimon ved 50 ganger lavere konsentrasjon. 

 

M67 var kanskje litt spydig, men han tar ikke feil. Dette har du rett og slett ikke greie på. Det gir deg grovt sett to valg: 

1. Hold kjeft og lytt til ekspertisen. 

2. Lær deg (mye) mer kjemi. Du kan jo se hva du finner her: https://www.khanacademy.org/science/chemistry

 

OK, så du er ekspert på dette tydelig vis. Har du noen formell kjemiker-utdannelse eller er ekspert på metallegeringer og medisin og kroppens opptak av disse ?

 

Du ber meg holde kjeft, og lære meg mer om kjemi. Men som du selv sier, hvem vet egentlig hvordan dette blir tatt opp i kroppen, hvor mye absorberes osv. ? Dette dreier seg like mye om medisin som om kjemi. Det er forskjell på hva som skjer i et kar på et bord med saltsyre e.l. og det som skjer i kroppen. Hva jeg lærte på barneskolen er uten betydning, jeg husker stort sett ikke en dritt av det uansett. Som en klok lærer sa til meg en gang: "glem det å huske alt i hodet, det du må lære deg er å finne anerkjente og gode oppslagsverk på det du skal finne ut, det er dødfødt å huske alt i hodet". Så man må finne den informasjonen man er ute etter online etc. Men det er jo mye online som ikke er helt presist, det må man jo være klar over.

 

Jeg kan spørre deg: Hvorfor ber du meg holde kjeft når du ikke vet dette med sikkerhet selv ?

For hvis du ikke er helt sikker i din sak så kan du i grunn holde kjeft du også, og skaffe deg denne ekspertisen før du uttaler deg så bastant. Det er det minste man kan forlange når du ber andre holde kjeft. Da bør du jaggu vite nøyaktig hva du prater om først altså ! Ikke bare gjette, slik det virker på meg som du gjør.

 

Dere hopper lett bukk over det faktum som Segalstad påpeker, bly/antimon legering er svært lite løsbart i fortynnet saltsyre (magesyre). Når bindingen mellom bly og antimon er veldig sterk (som Segalstad sier) så brytes ikke denne så lett av fortynnet saltsyre i magesekken. Ja, det er ukjente faktorer med absorbsjon av de forskjellige elementene i blylegeringer i kroppen. Når metallisk biter av blylegering passerer magesekken og fortsetter nedover i tynntarmen og videre så vil tarmen absorbere noe av det som er på overflaten av legeringen. Det er liten tvil om at både bly og antimon absorberes.

 

Tror dere virkelig at det ikke er mulig å utføre isotop-analyse av dette, for å se signaturen (hvor det er sannsynlig at det kommer fra) ?

 

Jeg har aldri sett noen analyse av forgiftede ørner som sier noe om andelen bly og antimon i blodet på dem. Disse analysene sier ingen ting om hvor blyet kommer fra, det kan være fra sur nedbør, gammel maling, gruvetipper/avrenning etc.

 

Det er gjort analyser av mennesker, og ja, de ser andelen antimon i blodet. Ikke noe probem.

https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/64273

 

Sitat

Once in the blood, antimony is then distributed to the liver, lungs, intestines, and spleen. Elimination is primarily through the urine over several weeks. The half-life varies with the chemical form. Trivalent antimony is primarily bound to erythrocytes, while pentavalent antimony is primarily found in plasma, which makes whole blood the preferred specimen to analyze for acute intoxication. Whole blood concentrations in healthy subjects not exposed to antimony averaged 0.7 mcg/L and usually don’t exceed 2 mcg/L.(3) In battery plant workers, median blood antimony concentrations of 2.6 mcg/L were found in metal casters and 10 mcg/L in metal formers.(4).

Normal blood concentrations are 0.7-2 ng/mL in the unexposed, and 2.6-10 ng/mL in exposed workers.(3).

 

For meg er EU en stor tulle-organisasjon som ikke vet hva de holder på med. I EMC-saken ble det bare byråkratisk svada som kom fra dem til slutt, etter nesten 2 års korrespondanse med dem. De hadde ingen interesse av å følge sitt eget EMC-direktiv, så da konkluderte jeg til slutt med at de er svært useriøse. EU bør legges ned, jo før jo bedre.

 

Og så skal denne tulle-organisasjonen drive og bestemme over blyforbud og våpendirektiver i Europa (og Norge, EØS) ? Som sagt, min erfaring er at EU er meget useriøse, bare tull !

 

 

Edited by Bergara-Man
tillegg
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sitat

Derfor er avslutningen din noe overraskende, og noe vanskelig å forstå. Virker som du har alt fokus på å være forberedt, ikke på å argumenter mot selve beslutningen.

Jeg tror ikke dette kommer til å gå fort, og vi ser allerede teknologier som kan erstatte, være mer effektive, kulere, enn kruttdrevne våpen med blykuler. Det er våpen som kun har vært i allemannseie i noen helt få generasjoner, og den moderne rifla er såvidt over 100 år gammel. Pil og bue ble brukt i 40 000 år, og er nå en bisetning, både som idrett og i jaktøyemed. Jeg ser ikke på det som verdens ende om rifla kommer dit - for den kommer ikke dit uten en erstatning, enten det skjer i vår tid eller den neste.

 

Sitat

Nei, dette er vikarierende motiv for å oppnå noe helt annet. Helt vanlig i opinionsdanning. Det er nok skyting og skytevåpen man vil til livs

Jeg er helt sikker på at mange vil bruke det som vikarierende begrunnelse, for å redusere støy, for å være snillere med dyrene, for å få våpen vekk fra gatene i Malmø, alt mellom himmel og jord. Og det kan godt hende det er det største problemet, siden så mange vil hive seg på vogna. Men jeg er nok overbevist om at dette opprinnelig kommer helt fra grunnene til opprettelsen av REACH og ECHA, å få ned belastningen på folk og miljø fra skadelige stoffer. Vi har sett dette i arbeidslivet i flere år, vekk med giftige ting, erstatte med mindre skadelige stoffer, som ofte, iallefall til å begynne med ikke virker så bra - men man finner løsninger. ECHA er på jakt etter mange flere stoffer enn bly, og de fleste brukes ikke i skyting - og svært mange er mindre farlige enn bly.

Sagt kort, det du sier er etter all sannsynlighet tull. Beklager...

 

Sitat

å tre forbud ned over hodene på oss

Den sikreste måten å få tredd forbud ned på er å gå til motangrep på feil måte eller feil grunnlag. Jeg er overbevist om at dersom vårt "forsvar" er basert på at "de" egentlig er ute etter våpnene våre, og at blyet "egentlig ikke er så farlig" - så taper vi så det suser! Og jeg ser klare tendenser til at det er det man gjør, her, og enda verre på DFS diskusjonside, FB.

Vi må ha som utgangspunkt at man vil ha vekk bly fra miljøet - og overbevise om at det vil vi også. Slik mange snakker så framstår vi som at vi vil fortsette som før, og da må man jo forby det, om man skal få gjort noe - og det trengs faktisk enkelte plasser. Derfor må vi være forberedt på å gjøre tiltak, og stå fram som villige til det.

Vi må ha som utgangspunkt at bly er giftig, og at det kan forurense miljøet - noe annet vil ta fra oss all seriøsitet, og mulighet til å nå fram med argumenter.

 

Når en ser argumenter som lenger opp, der legeringen tas opp i magen som legering - så kan en uten videre si at man i en debatt vil bli avskrevet - ikke tillagt vekt. Det er mye derfor jg prøver å spre det jeg tror er fakta.

Når det kommer til kjemien oppi dette, så mener jeg at jeg står på trygg grunn, og kjemien er det den er, den kan ikke diskuteres med. "Thermodynamics is the law"

 

 

Sitat

Unger er barnslig smarte,

Ungene mine har fått med seg at bly er giftig, og vasker seg grundig etter skytetrening. Iallefall i mine øyne er de lynende intelligente, og jeg synes det ville vært synd om de ble dummere, eller fikk andre plager fordi vi avfeier eventuelle problemer med farlige stoffer på den måten mange ser ut til å prøve.

 

Sitat

Har du noen formell kjemiker-utdannelse eller er ekspert på metallegeringer

Holder det med en mastergrad (Master of Science, NTH/NTNU) i uorganisk kjemi og materialteknologi, og >25 års erfaring innen forskning og utvikling av metall og legeringsframstilling, og produksjonsprosesser for disse, hos en større internasjonal ferrolegeringsprodusent - og mer og mer fokus på HMS relaterte temaer rundt dette? 
 

 

Sitat

I EMC-saken ble det bare byråkratisk svada som kom fra dem til slutt. De hadde ingen interesse av å følge sitt eget EMC-direktiv, så da konkluderte jeg til slutt med at de er svært useriøse.

Jeg vet lite om EMC, bortsett fra at derter et tema omkring induksjonsovner som vi bruker nokså mye, og vi har målt både elektriske og magnetiske felt over alt og rundt forbi - om du lover å holde kjeft om kjemi - så skal ikke jeg holde kjeft om EMC ;)

 

 

K

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, M67 skrev:

Jeg tror ikke dette kommer til å gå fort, og vi ser allerede teknologier som kan erstatte, være mer effektive, kulere, enn kruttdrevne våpen med blykuler. 

 

Jeg er helt sikker på at mange vil bruke det som vikarierende begrunnelse, for å redusere støy, for å være snillere med dyrene, for å få våpen vekk fra 

Sagt kort, det du sier er etter all sannsynlighet tull. Beklager...

 

Den sikreste måten å få tredd forbud ned på er å gå til motangrep på feil måte eller feil grunnlag.

Jo, i dagens samfunn - som er raskt omskiftelig, så går ting kjapt. Noe av kjennetegnet med dagens samfunn. Og forbud, påbud vedtas kjapt. Som i dette tilfellet med "miljøaspektet" som sannhetsvitne for et blyforbud, så har vi snart en EUlov for oss her på berget. Problemet er at det er så lett for folk å bli påvirket. Og når det er på så sviktende faktagrunnlag, så er det ille. Vikarierende motiver, se det er velkjent. Så det er ikke tull - men fakta.

 

Hva er feil med å stille spørsmål ved selve grunnlaget for et slik blyforbud som det her snakkes om? Noen som husker "Keiserens nye klær"?

 

I kjellerlokalene i en barneskole like ved, har skytterlaget "alltid" hatt innendørsbane. Skolen rives, ny bygges, banen skulle beholdes. Nå er Foreldrenes Arbeidsutvalg på banen med underskriftsaksjon. Resultat: Drøyt 70 prosent av naboene vil ikke ha skytterbane. Barn og skyting er farlig. Bøyer kommunen av for presset? Ikke engang i nærmiljøet kommer realiteten fram - når man stiller spørsmål på sin bestemte måte. Og tolker svarene. Flere enn meg som ser en sammenheng med blysaken?

 

Se litt på hva barnemat inneholder? Søk litt her, så bør hverogén finne noe annet viktig å tenke over. Selvfølgelig ser jeg farene ved bly - og mye annet - men her er saken noe ut av proporsjoner. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er ingen sterk kjemisk binding mellom bly og antimon i en legering. Når legeringen løses opp foreligger metallene som separate ioner i løsningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timer siden, Per-S skrev:

Det er ingen sterk kjemisk binding mellom bly og antimon i en legering. Når legeringen løses opp foreligger metallene som separate ioner i løsningen.

 

OK Per. Takk for info. Men når legeringen bare svakt absorberes av kroppen i tynntarmen, så lurer jeg på om den basiske løsningen i tolvfingertarmen/tynntarmen klarer å løse opp noe særlig av legeringen ? Det jeg kan finne om dette er blant annet dette: https://ndla.no/subjects/subject:21/topic:1:183343/topic:1:183329/resource:1:3323 

 

Sitat

I tolvfingertarmen blandes de sure småporsjonene fra magesekken med fordøyelsesvæsker fra bukspyttkjertelen, galleblæren og tynntarmens mange små kjertler. Bukspyttet og tarmsaften inneholder enzymer som spalter karbohydrater, fett og proteiner. Disse væskene er basiske slik at den sure blandingen fra magesekken blir nøytralisert. Mange mennesker, særlig eldre, får dannet gallestein, som kan sette seg fast i gallegangen.

 

Men jeg finner lite om evnen til å løse opp metaller/legeringer. Fortynnet saltsyre i magesekken (pH ca. 1,5) klarer nok å løse opp litt, men ikke mye. Noe absorbsjon i tynntarmen må det være. Det synes å være mye farligere med innånding av blystøv og damp, som tas opp effektivt i lungene. Jeg tviler ikke på at bly kan være farlig, men spørsmålet er om EU (og visse andre) ikke overdriver dette med farligheten av bly i kuler osv. Jeg har selv håndtert mye bly (60/40 loddetinn, 22LR, blyspisskuler osv.) og skutt mye, og blodprøve viste <0,1µmol/L bly i blodet, dvs. ingen ting.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M67:

 

Sitat

Holder det med en mastergrad (Master of Science, NTH/NTNU) i uorganisk kjemi og materialteknologi, og >25 års erfaring innen forskning og utvikling av metall og legeringsframstilling, og produksjonsprosesser for disse, hos en større internasjonal ferrolegeringsprodusent - og mer og mer fokus på HMS relaterte temaer rundt dette? 

 

Da er det ingen tvil om at du kan mye om dette med kjemi og metaller. Men fremdeles er Segalstad en høyere autoritet på dette området slik jeg ser det. Info: https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Segalstad

 

https://folk.uio.no/tomvs/prof.htm

 

Samt, som jeg sier, hvordan tar kroppen opp dette i tynntarmen, absorbsjon etc. Det er mest medisinsk, fordi kroppen (tarmsystemet) inneholder mange enzymer og stoffer som samspiller og påvirker absorbsjon av metaller etc. Dette kan også jeg lite om, men det virker som evnen til absorbsjon av metaller i tarmen er liten/lav.

 

Sitat

Jeg vet lite om EMC, bortsett fra at derter et tema omkring induksjonsovner som vi bruker nokså mye, og vi har målt både elektriske og magnetiske felt over alt og rundt forbi - om du lover å holde kjeft om kjemi - så skal ikke jeg holde kjeft om EMC ;)

 

Hva sier du? Hvis jeg holder kjeft, så skal du ikke holde kjeft ? He He. ;)

 

På feltet EMC har jeg betydelig erfaring, jeg har drevet med radioteknologi og radiosystemer på privat basis, i mer enn 20 år.

 

Min erfaring med EU på dette området dreide seg om forstyrrelser (elektromagnetisk)  fra Plasma-TV'en skjerm og inn på kortbølge-radio (1.5-30 MHz). Plasma-TV var en forferdelig støygenerator helt hinsides all fornuft. Etter nesten 2 års diskusjoner med EU (og avdelingen DG Enterprise innen EU), så ble det klart at de favoriserte Plasma-TV industrien (Samsung, LG, Panasonic) og så lenge de kunne tjene milliarder av kroner på Plasma-TV så dreit de fullstendig i alt som hadde med EMC-regelverk å gjøre. Også sitt eget EMC-direktiv (2004/108/EC). De påsto at de ikke var klar over problemene med forstyrrelser fra Plasma-TV i brev jeg fikk fra dem (i 2014), samt at jeg var den første som hadde klaget på dette. Dette var jo blank løgn da alle de Europeiske landenes EMC-komiteer hadde møter i Lyon i Frankrike i 2009, og alle landene samt EU ble informert. Dokumentet CISPR I/359/Q viser dette:

 

image.png.d8887fa9b89d1cebee7d90c4ca0b8be1.png

 

Fra EU (DG Enterprise) i 2014:

 

image.png.2c2d512187bcb2eb5b25c393666677bb.png

image.png.1882de99f6993f735c5d4f6e4e71aea0.png

 

Fra DG Enterprise i 2014:

 

image.png.585ae97a98f6693c4f5ab9d77578dee4.png

image.png.e0dd51f5026c4d3dd9ccdda487667abd.png

 

Det som sies er bare vrøvl. En av Europas ledende EMC-eksperter fikk se svaret fra EU og hans respons var følgende:

 

image.png.87c4a0769582daaccf2da0190e4dc2bf.png

 

I tillegg kom det etter hvert på markedet et annet støyende produkt, såkalt "Powerline Communication Units" eller PLC/PLT.

Disse små enhetene plugges i stikkontakten og gir datanettverk via strømkablene (230V) i huset/bygninger. Problemet var at dette gjorde at strømledningene i huset strålte ut støy, de virker som antenner for støyen. Frekvensene som ble brukt var nettopp 1.5-30 MHz (HF) samt senere også VHF.

 

Igjen ble industrien og kapitalen prioritert, og EU overkjørte fullsetendig gjeldende EMC-regelverk og laget nye utstrålingsgrenser som gjorde at ja, nå var enhetene godkjent !! Så når enhetene ikke klarte å overholde utrålingsbegrensingene i standardene, så gjorde de bare om standardene til en høyere verdi. Akkurat så seriøse er EU !

EU er for meg en tulle-organisajon uten seriøsitet. De overkjører små aktører, deriblant radioamatørene var en gruppe de lett ofret og dreit fullstendig i.

 

Info:

http://www.elmac.co.uk/Why_PLT_is_bad_for_EMC_V5_final.pdf

 

https://www.emcstandards.co.uk/files/emcias_position_on_plt_emcj_issue_83_july_09.pdf

 

Husk, de kommer til å ødelegge fullstendig for skytesporten i framtiden, sakte men sikkert.

Jeg er meget skuffet over EU, det er ikke mulig å få noe gehør for fornuft i den organisasjonen. Det er min erfaring.

 

Dere er hermed advart !

 

image.png

Edited by Bergara-Man
rettelse igjen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sitat

Da er det ingen tvil om at du kan mye om dette med kjemi og metaller. Men fremdeles er Segalstad en høyere autoritet på dette området slik jeg ser det. Info: https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Segalstad

Segalstad er jo en erklært skeptiker - og geolog, ikke kjemiker, og pensjonert museumsdirektør med meninger om CO2... Han er vel ikke den vi ville hyrt inn som ekspert på noe som helst ;) Uansett er han nyttig. 

 

Om EU så er jeg faktisk tilhenger - av løsningen vi har i dag. Vi har felles standarder for veldig mye, noen er kanskje på jordet, men det ville vært verre uten EU. Da hadde alle land hatt sine egne vel så gale... Du måtte forholdt deg til en idiotstandard ett sted, en annen et annet sted, og kunne gjort som du ville et annet... I dag er faktisk de fleste standardene hentet fra industrien, "best engineering practice", og sparer en del arbeid i mange sammenhenger, og gjør faktisk ting tryggere.

EU styrker europeisk forskning og utvikling, og industri og bidrar meget sterkt til at europa ikke ramler bak USA og Kina i konkurransen. 

 

Du skal forresten få en gratis om "emc" - vi fikk jo maksverdier for magnetfelt rundt ovnene våre, og ble nødt til å måle. Vi kjøpte en måler, og leide inn et ekspertfirma til å måle samtidig, så vi kunne få noe fornuftig, og samtidig sammenligne og lære noe. Vi målte og fikk verdier noe i overkant av grenseverdiene - men en dag tok jeg måleren med i bilen, elbil av beste merke. Der var feltet 100ggr mer. (eller noe sånt, det var iallefall sjokkerende mye større) I ovnshallen har ikke gravide og folk med pacemaker adgang f.eks. På grunn av magnetfeltet - men i bilen...

 

Sitat

Husk, de kommer til å ødelegge fullstendig for skytesporten i framtiden, sakte men sikkert.

Den største trusselen mot skytesporten er alle ulovlige våpen, som brukes til kriminalitet - og bryter ned omdømmet. Blysaken kan bryte ned omdømmet, men mindre om vi spiller den rett, enn om vi sitter på barrikadene og forsvarer oss med irrelevante eller åpenbart feilaktige argumenter (at bly ikke løses i rent vann er irrelvant f.eks.). Skal vi ha en sjanse så må vi bruke holdbare argumenter. 

 

K

Edited by M67

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heldigvis er aluminium et lettmetall, ellers hadde de vel tatt hattene våre også... 

 

Hvem er denne europaledende eksperten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutter siden, boble skrev:

Heldigvis er aluminium et lettmetall, ellers hadde de vel tatt hattene våre også... 

 

Hvem er denne europaledende eksperten?

 

Frank Leferink, prof.dr.ir.ing. (EMC):

 

https://www.utwente.nl/en/eemcs/te/people/scientificstaff/leferink/#publications

 

Har skrevet bl.a. dette om EMC direktivet:

 

https://www.emcs.org/acstrial/newsletters/summer10/PP_Gaps.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi kan ta eksempelet med Plasma-TV saken i Tønsberg for en del år siden. En radioamatør der fikk store problemer med radiostøy.

 

Først vedtok Post&Teletilsynet (nå NKOM) at den støyende TV'en måtte fjernes (skiftes ut med en LED-TV).

 

https://www.digi.no/artikler/ma-kvitte-seg-med-plasma-tv/286839

 

Men deretter vedtok Samferdselsdepartementet at de skulle beholde Plasma-TV'en:

 

https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/mRyELO/far-beholde-plasma-tv-en-likevel

 

Idiotien er jo at Samsung (produsenten) ikke ble pålagt å skifte ut Plasma-TV'en med en LED-TV (som ikke støyer). Nei da, vi tar ikke tak i problemet og løser det, nei da, vi lar TV'en fortsette å ødelegge vi.... ja da.... så smart.... Et bunnsolid eksempel på at de som er satt til å ordne opp i EMC-problemer ikke gjør jobben sin, tragisk ! Egentlig så overkjørte dress-gutta i samferdselsdepartementet de EMC-ingeniørene i Post&Teletilsynet som helt korrekt vedtok at den støyende TV'en måtte fjernes.

 

EMC-direktivet sier jo følgende (det kan ikke misforstås) :

 

image.png.ec71aea188df708a05d5cabfbe66c125.png

image.png.41a607d10b2415a047be876b8ffeb626.png

image.png.12c8f99391c80e60b756cb1e8500bd51.png

 

Men, NKOM i Norge har kommet med følgende dokument:

 

https://www.nkom.no/teknisk/frekvenskontrollen/frekvenskontroll/forstyrrelse-av-elektronisk-kommunikasjon/_attachment/11061?_ts=14be96b0c7a

 

image.png.70314b90e03b97f182ba7c6a1e7aa7f6.png

 

Dette er i direkte strid med EMC-direktivets punkt 4, som sier uttrykkelig at amatørradio skal beskyttes mot inteferens. Men det gir de blaffen i. De vil ikke gjøre jobben de er satt til å gjøre, helt enkelt. Tragisk hele greia. 

 

Som sagt, å klage til EU på dette med radiostøy og EMC-direktivets paragrafer var det ingen hjelp i. De forstår ikke sitt eget direktiv virker det som, det var mye vrøvl som kom fra dem på dette feltet synes jeg.

 

 

 

Edited by Bergara-Man

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror jeg møtte ham på en kongress i Delft i 2008... Flink fyr - nederlenderne bruker å ha skikk på sakene - men han går jo verken imot EMC-direktivet eller EU som sådan, han skriver om tolkning og håndheving som er for svak. 

 

Edited by boble
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mens hormonbehandlet kylling og kjøtt er greitt…

«EU lader om til blyfri ammunisjon Det går mot forbud i EU mot å skyte med blyhagl i våtmarksområder. EU vurderer i tillegg å stramme inn bruken av blyammunisjon generelt.»

Les hva Miljøverndepartementet skriver, dat 29.10.2018:

https://tema.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Oktober-2018/EU-lader-om-til-blyfri-ammunisjon/

Noen fugler dør etter å spist hagl. Javel…

Helsefare forbundet ved å spise hjortevilt skutt med blykule. Sukk.

 

Hvilke seriøse beveggrunner finnes for dette blyforbudet?

 

Etterspør saklige, bevisbare argumenter. Unntatt «føre var» argumentasjon. Glem for et øyeblikk diskusjonen om hvilke kuler som er best. Jeg har gravd en del i engelsk dokumentasjon om temaet fra EU. Men finner ikke noe vettugt på «EU-sidene». Takksamt om noen kan opplyse om hva som finnes.

Avslutningsvis nevnt, så vet vi alle at man ikke bør spise eller smake på bly. Om man handterer bly, eller annet liknende materiale, så krever det at man er omtenksom. Skjærer bort kjøtt fra viltet. Støper kuler ute, god ventilasjon. Lufter når man maler. Munnbind ved bruk av Glava. Vasker seg. Og så videre.

 

Situasjonen kunne kanskje vært løst med holdninger og subsidiert ammo?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sitat

and that most CO2 would be absorbed by the ocean through geological processes

Dette stemmer delvis - men det er uenighet om hva som kommer først og sist og hvor mye... https://worldoceanreview.com/en/wor-1/ocean-chemistry/acidification/when-carbonate-formation-loses-equilibrium/

 

Sitat

Situasjonen kunne kanskje vært løst med holdninger

Sannsynligvis, om man hadde vært mer føre var hadde motstanderne hatt mye mindre å fare med. Jeg tror likevel at vi har tid til å "rydde opp" i dagens bruk av bly, og få det stuerent nok til holde på.

 

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er vel også påvist noe mer solstråling de siste hundre årene, men jeg ser mange avfeier det som en grunn til økt temperatur på jorda:

 

https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2003/0313irradiance.html

 

I tillegg har man sett at solflekk-aktiviteten har øket gjennom århundrene. Det var en spesiell periode (Maunder Minimum) ca. 1645- 1715 hvor solflekkaktiviteten var nesten null, som trolig resulterte i kaldt klima i noen ti-år.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maunder_Minimum

 

Solar_Activity_Proxies.png

 

Kanskje er klima-hysteriet overdrevet med tanke på menneskeskapt utslipp, ikke godt å si hva som spiller inn og hva som har mest påvirkning. Media hauser vel også opp stemningen ganske mye, på flere områder.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...