Jump to content

Våpenskap ifm førstegangs våpensøknad


Recommended Posts

@psAico Ja, er noen sammenhenger her. Det ene fører gjerne til noe (helt) annet.

Men hvordan påpeke åpenbart skjeve beslutninger - og få endret praksis? Egne frustrasjoner er godt å få ut - men hvordan få en endring? Bringer dere inn situasjonen til skytterorganisasjoner, politikere eller andre? Hva er i så fall skytterorganisasjonenes innstilling til å løse disse problemene? Hvordan få gjennomslag?

Jeg tror kanskje det er andre, større og mer alvorlige saker som kan skape problemer for jakt- og skytterinteresserte. Og det er disse vi bør samles om å gjøre noe med. 

Jeg nevner hjemmekontroll, aktivitetskrav, tidsbegrenset våpenkort, kontroll - noe nevnt.

Selv om jeg prinsipielt er enig i mange av innleggene over (tror egentlig vi er enige om ganske mye), så mener jeg vi skal ha så store masker i garnet, at "småfiskene" får slippe, men "storfiskene" skal få vår oppmerksomhet. Og jeg tror Kammerets gode gutter bør bringe synspunkter inn i eget skytterlag/-klubb.  Slik kan vi påvirke. Dèt er mitt poeng. Vi må velge, vi må prioritere.

Alle ønsker vi alt godt for skyttersporten, for jeg synes vi har den aller fineste fritidsaktiviteten som finnes. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • Replies 109
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Om du ikke ser hva som er problemt foreslår jeg 10minutter tenkepause. Tipper du kommer på hva som er feil. Tips; det handler ikke om skapet...

Om det er våpenskap, halvtoms kalibere, egnede eller brukbare pistoler, stans av halvauto eller hva det nå måtte være, så er problemet at enkelte politiansatte lager egne regler. Det er ETT problem, u

Nei, man burde anke avgjørelsen inn til POD slik at Odda slutter å lage egne regler de ikke har hjemmel til. Spør Odda Politi om de tilbakebetaler det skapet koster hvis søknaden ikke blir innvil

Posted Images

Det er helt klart viktig at energi og tid i hovedsak brukes på de store sakene. Problemet med "småfiskene" er at når de blir mange nok kan de samlet utgjøre et større problem enn én enkelt "storfisk". Så vi må følge med på helhetsbildet, på kryss og tvers av forbund, jaktformer og skytegrener.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
6 timer siden, Eldhannas skrev:

Nei. Hvis du fyller vilkårene, legges saken i bero inntil du dokumenterer at du har kjøpt våpenskap. Med andre ord blir ikke søknaden godkjent og returnert så du kan kjøpe våpen, før du dokumenterer at du har kjøpt våpenskap. 

Søknaden er klar og vil bli godkjent når dokumentasjon på våpenskap er i orden. Da er det jo greit.

Link to post
Share on other sites
4 timer siden, vavlo skrev:

Du plikter å ha et godkjent våpenskap for oppbevaring av dine skytevåpen som fastsatt i regelverket. Dette er ditt ansvar, ikke politiet eller noen annens. Åpenbart er dette vanskelig å fatte, for både flere her inne og til og med for ordensmakten.

Ja, man plikter å ha våpenskap når man får våpen i hus, men IKKE for å søke på våpen! Det er sakens kjerne!

Edited by emonsen
Skrivefeil
Link to post
Share on other sites
5 timer siden, psAico skrev:

Jeg har ikke lest hele den nye våpeninfo sida til Politiet, skulle bare sjekke om de skrev noe utfyllende om oppbevaring av ammunisjon og komponenter.

Må si de har imponerende kvalitetssikring av informasjonen de legger ut

image.png.3dd360b92f51d4b8fe5a0197ea63f636.png

Kilde: https://www.politiet.no/nn/tjenester/vapen/soke-om-vapentillatelse/

 

Edit: ikke en gang det med skytevåpen og våpendeler er helt presist formulert, men ammo i FG-godkjent skap er jo helt på vidda.

Håper noen spør POD om det er OK at politiet lager egne lover mtp oppbevaring av ammo.

Link to post
Share on other sites
2 minutter siden, vavlo skrev:

Mente det var nettopp det jeg skrev. 

 

2 minutter siden, vavlo skrev:

Mente det var nettopp det jeg skrev. 

Nei, du skrev: 

«Du plikter å ha et godkjent våpenskap for oppbevaring av dine skytevåpen som fastsatt i regelverket. Dette er ditt ansvar, ikke politiet eller noen annens»

Det har ingenting med at politiet krever man skal ha våpenskap FØR man søker på våpen ved førstegangs søknad. Det kravet trer ikke i kraft før man tar med våpen i fra forhandler/privat våpenselger. Det er dét tråden handler om.

 

Link to post
Share on other sites
6 minutter siden, vavlo skrev:

Altså ikke politiets ansvar. 

Ansvaret for våpenskap er ikke hva tråden handler om. «Alle» vet man plikter å ha skap. Så jeg gjentar; Mange steder krever politiet at man innehar våpenskap FØR man sende inn søknad på våpen, noe som jeg ikke kan

se er hjemlet i Våpenforskriften, noe jeg tidligere har postet bekreftelse i fra Politidistrikt Vest.

Så, man skal ha våpenskap NÅR våpen kommer i hus, men ikke før. Var jeg klar nå?

Link to post
Share on other sites
12 timer siden, DoctoRoy skrev:

Ja, på samme måte som at man har vugge når den nye babyen kommer.

Njjjaaa..... Blir det ikke en mer presis sammenlikning..... hvis det er slik; At du må vise fram vuggen til dama, før du får lov til å ejakulere innholdet i pungsekken inn mellom bena hennes?.....😉

 • Haha 1
 • Dont like 1
Link to post
Share on other sites
29 minutter siden, 32-40 Win. skrev:

Njjjaaa..... Blir det ikke en mer presis sammenlikning..... hvis det er slik; At du må vise fram vuggen til dama, før du får lov til å ejakulere innholdet i pungsekken inn mellom bena hennes?.....😉

 

Hobbyrommet må være ferdig ombygget til fullt innredet barnerom, før det er aktuelt for henne å droppe pillen ;-)

 • Haha 1
 • Dont like 1
Link to post
Share on other sites
På 26.10.2018 den 13.04, emonsen skrev:

En bekjent sendte e-post til Politi Vest om dette med våpenskap før innvilget søknad. Han fikk raskt, godt og lettfattelig svar.

 

"Hvis du er usikker på om du får innvilget våpensøknad trenger du ikke gå til innkjøp av et våpenskap.
Når politiet vurderer en våpensøknad og søker oppfyller kravene, vil de bli kontaktet av politiet som da krever dokumentasjon på FG-godkjent våpenskap. Inntil den dokumentasjonen forligger, legges søknaden i bero
Når politiet får den nødvendige dokumentasjonen vil søknaden bli innvilget og sendt søker
Videre sier politiet at søker må selv vurdere å gå til innkjøp av våpenskap før søknaden sendes, det kan ikke politiet pålegge søker."
 

 

 Her er svaret da jeg la frem problemstillingen på Diskusjon.no/Samfunn/Juss og fikk svar fra Krikkert, en jurist og registrert rettshjelper: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1828790

 

Sitat

For å erverve våpen må vilkårene i våpenloven kapittel II og våpenforskriftens annen del være oppfylt. Dette er krav som må kunne dokumenteres av søkeren på ervervstidspunktet. Oppbevaringskrav for våpen er plassert i våpenlovens kapittel om diverse bestemmelser, og i våpenforskriftens sjette del.

Det er, etter min oppfatning av lovens systematikk, ikke et krav at man må tilfredsstille oppbevaringskravene i våpenloven § 27a og våpenforskriften kapittel 16 på søknadstidspunktet eller vedtakstidspunktet. Det er et krav etter andre, relevante, bestemmelser at man skal være "skikket". Dette sikter til personens forutsetninger for å oppfylle lovens krav. En person som ikke er i stand til å oppbevare våpenet forsvarlig vil kunne anses uskikket, for eksempel der namsmyndighetene vet at han ikke eier nåla i veggen og ikke kan anskaffe seg noe våpenskap for egen regning.


Politiet har imidlertid ikke adgang til å nekte å ta imot en søknad (det skal da skrives enkeltvedtak om avvisning, dvs. vedtak om at man nekter å behandle søknaden), og de kan heller ikke føre en praksis som innebærer at man ikke behandler søknaden ("evig berostillelse").

Her ville jeg skrevet til Politidirektoratet og bedt om svar på problemstillingen. 

 

Jeg synes din bekjente bør videresende mailen fra Politi Vest til POD, og spørre om det er i tråd med deres retningslinjer om behandling av våpensaker, som spesifisert i Rundskriv 2009/009.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Om det er våpenskap, halvtoms kalibere, egnede eller brukbare pistoler, stans av halvauto eller hva det nå måtte være, så er problemet at enkelte politiansatte lager egne regler. Det er ETT problem, uansett hvordan det manifesterer seg. Så jeg gidder ikke å tenke over hvilket symptom forbundene eller jegerene eller skytterne bør prioritere. Det som trengs er en felles front fra alle forbundene som peker på lovstridig praksis fra forvaltningen.

 • Like 6
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
9 timer siden, Olesøn skrev:

Det som trengs er en felles front fra alle forbundene som peker på lovstridig praksis fra forvaltningen.

Kan i det minste melde at NSF har tatt kontakt med POD vedr. "Tromsøpraksis" for å få en mer lik og fornuftig behandling over hele landet.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Skal søke om nytt våpen nå, har 4 våpen fra før, i godkjent skap. Kvitteringa vet jeg ikke hvor er hen, da det er mange år siden det kom i hus.

 

Må jeg fremvise kvittering, eller holder det med evt et bilde av skapet? Eller er det faktum at de har godkjent søknader fra meg før i tro på at jeg faktisk har våpenskap nok til at det går igjennom?

Edited by raysaur
Link to post
Share on other sites

Jeg har en sønn som har søkt på første våpen i sommer, og jeg argumenterte for at våpenskap blir kjøpt inn når han anskaffer første våpen (det kan ta litt tid siden han skal i militæret nå). Da fikk jeg følgende svar:


se punkt 3, der fremkommer det hva som skal vedlegges en våpensøknad. Våpenskap må dokumenters før søknaden innvilges.
https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-vapentillatelse/

 

Så her henvises det hverken til lov, forskrift, rundskriv eller forarbeider - men til en hjemmeside... 

 

Fikk også avslag på rifleløp med kulediameter .508 med begrunnelse at jeg ikke lovlig kunne skyte opp på noen skytebaner i Norge. At jeg har skytterlagets aksept for å skyte opp med dette kaliberet spilte ingen rolle. At jeg også kan dokumentere at jeg også jakter i Afrika og trenger løpet til dette formål spilte heller ingen rolle. Jeg kunne få en midlertidig tillatelse som varte et par måneder før avreise og et par måneder etter hjemkomst - helt umulig å forholde seg til slike regler...


Nå er jeg litt avhengig at denne saksbehandleren gir meg litt slakk i forbindelse med en annen søknad (jeg har kjøpt en kortpang til et program jeg allerede har våpen til, og denne søknaden vil ha helst få innvilget mens jeg jobber med å selge det våpenet jeg allerede har. Er saksbehandler litt grei så får jeg noen måneders frist, men fortsetter hun i samme sporet så må jeg selge før jeg får kjøpe ny). Får jeg dårlig service også på denne søknaden så synker min sympati med etaten et lite hakk :-(

Link to post
Share on other sites
15 timer siden, raysaur skrev:

Skal søke om nytt våpen nå, har 4 våpen fra før, i godkjent skap. Kvitteringa vet jeg ikke hvor er hen, da det er mange år siden det kom i hus.

 

Må jeg fremvise kvittering, eller holder det med evt et bilde av skapet? Eller er det faktum at de har godkjent søknader fra meg før i tro på at jeg faktisk har våpenskap nok til at det går igjennom?

 

Det gjelder kun første søknaden. Når har våpen fra før, så har du allerede våpenskap. Jeg la ved kvittering av skap ved første søknader. Var ingen krav fra Politiet da, men ville gjøre det lett for dem å godkjenne søknadene fort.

Link to post
Share on other sites

Nå ber de om kvittering/bilde av FG-godkjenning. Før vi vet ordet av det, må vi legge ved bekreftelse fra alle andre i husstanden på at de er informert, tegning over hvor i huset våpenskapet står, bilde av utgangsdør med låser og kart over avstand til naboer...

 

Det er personlig skikkethet og behov som skal vurderes, ikke noe annet.

Edited by Eldhannas
 • Like 5
Link to post
Share on other sites
1 time siden, Wubbern skrev:

 

Det gjelder kun første søknaden. Når har våpen fra før, så har du allerede våpenskap. Jeg la ved kvittering av skap ved første søknader. Var ingen krav fra Politiet da, men ville gjøre det lett for dem å godkjenne søknadene fort.

Tenkte jeg skulle gi deg en tommel ned, men. Selv om det er godt ment, så bidrar slike "være ekstra flink" og levere mer dokumentasjon eller whatever, enn de krav loven stiller, med på å gi forvaltningen enda flere "ideer".

Link to post
Share on other sites

Her er jeg på grensen til uenig, @vavlo, men jeg er litt farget av at jeg har ett godt forhold til våpenkontoret mitt, og slikt vet man jo ikke som førstegangssøker.

Jeg har ingen negative erfaringer med våpenkontoret, og har opplevd flere ganger at de er runde i kantene og ordner opp i ting med minst mulig ulempe for meg, og ganske sikkert raskere og smidigere enn de er forpliktet til. 

Da har jeg heller ikke noe prinsipielt problem med å gjøre det samme tilbake, selv om jeg ikke kan komme på noen konkret situasjon hvor jeg har sett noe behov for det.

Jeg hadde våpenskap lenge før jeg hadde våpen som krevde skap, og selv om jeg ikke husker så langt tilbake, så er jeg sikker på at jeg ville lagt ved dokumentasjon på at jeg hadde skap på det tidspunkt skap ble ett krav, akkurat som @Wubbern. Begge parter tjener på at vi gjør hverandres tilværelse så enkel som mulig. Kanskje kan en slik tankegang i teorien ødelegge for andre, men selv om saksbehandleren synes det er lettvint og praktisk å få dokumentasjon sammen med søknad, så må man forvente at de kjenner og forholder seg til loven, og at de fortsatt ikke kan kreve dette fra alle førstegangssøkere. 

Altså skal man Ikke akseptere at Politiet krever mer informasjon enn de har hjemmel til eller finner på egne regler, men på den andre siden betyr ikke dette at man må holde igjen relevant informasjon bare fordi man kan. 

 

Link to post
Share on other sites
27 minutter siden, psAico skrev:

Jeg har ingen negative erfaringer med våpenkontoret, og har opplevd flere ganger at de er runde i kantene og ordner opp i ting med minst mulig ulempe for meg, og ganske sikkert raskere og smidigere enn de er forpliktet til. 

 

Det er jo problemet i et nøtteskall: Lover, regler, forskrifter og praksis varierer fra områden til område, og innen samme etat/kontor, fullstendig avhengig av hvilken person som bekler stillingen, eller hvem av flere personer på ei avdeling som får saken til behandling. Og alle, fra den lokale saksmishandler til politidirektøren, kan når som helst dikte opp egne påfunn, og presentere disse som "norsk lov".

Link to post
Share on other sites
På 25.10.2018 den 20.03, Chiefen.v-2 skrev:

Jeg synes noen førstegangssøkere burde ta den kampen og få bort dette tøvet. 

 

 

Eg tok den "kampen" då eg søkte første gong. Dama i skranken ville ikkje ta i mot søknaden utan kvittering på innkjøpt våpenskap. Det tok ikkje eit minutt eingong å forklare kvifor ho ikkje hadde lov til dette, og søknaden vart både mottatt, behandla, godkjent og utlevert utan den nevnte kvitteringa. Ingen kamp eller krangel var nødvendig. Dette var i 2012 i det som den gong heitte Sogn og Fjordane politidistrikt.

 

Og ja - våpenskap vart innhandla og montert før skytevåpna kom i hus.

 

På 25.10.2018 den 21.33, emonsen skrev:

Ja, er det et relativt lite problem?

Jeg mener at Våpenforskriften skal brukes og tolkes korrekt, også av politiet! Som du selv skriver, det er et viktig prinsipp av politiet ikke finner opp egne regler. 

 

Her burde det vel stå "spesielt av politiet".

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Godt det løste seg for deg, men det åpenbarer en misforståelse hos ditt våpenkontor. De trenger ikke dokumentasjonen, ikke fordi du har våpen fra før, men fordi den dokumentasjonen ikke skal være en del av søknadsprosessen i det hele tatt. Vurderingen av din oppbevaring av våpnene vil bare være aktuelt hvis politiet ønsker å inspisere, med min. 48 timers varsel.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Kaprer tråden litt.

 

Skal pusse opp hjemme og vurderer å flytte våpenskapet ned i furteboden. Boden er innenfor garasjen som er under huset, dvs huset er bygd ovenpå garasjen, og det er ingen direkte inngang fra huset til garasjen. 

 

Vil dette være lovlig?

Garasjen er jo en del av huset, men kan se at det kan diskuteres. Noen som har fått dette vurdert?

Link to post
Share on other sites

Jeg har hørt flere støte på samme problem, så jeg tok en telefon til Våpenkontoret i PD Oslo for å høre. De sa det ikke var noe problem, så lenge jeg skrev en kommentar om at jeg ikke hadde våpenskap ennå, men ville anskaffe det før våpen ble anskaffet. Hun sa videre at det kunne hende jeg måtte sende inn dokumentasjon på kjøp av skap før de sendte meg den godkjente søknaden i retur, noe jeg synes er helt fair. Jeg har tross alt ikke bruk for en innvilget våpensøknad bortsett fra til å kjøpe våpen, og før jeg gjør det er jeg uansett forpliktet til å skaffe meg våpenskap. Vi får se hva de gjør i praksis da, om en 10-11 ukers tid. Den ventetiden er drøy her for tiden.

 

Jeg vil nesten tro man de fleste andre steder også har forståelse for at man ikke vil kjøpe våpenskap før søknaden er godkjent, hvis man forklarer det litt diplomatisk. Men klart, et og annet utskudd finnes jo.

Edited by gert
 • Confused 1
Link to post
Share on other sites

Unnskyld, men har du lest denne tråden? Det er ikke krav til våpenskap før du faktisk skal ta med deg våpenet hjem. Du kan fint kjøpe våpenskap og våpen samtidig, i samme butikk, men da må du ha den godkjente søknaden med deg. Politiet kan da ikke sette som et krav for å  returnere en godkjent søknad, at du har kjøpt våpenskap. Dokumentasjon på våpenskap har en plass ved en eventuell oppbevaringskontroll, ikke ved behandling av ervervssøknad.

 

Jeg synes det er fair at vi har de samme reglene å forholde oss til, og at ikke politiet finner på egne.

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Eldhannas skrev:

Unnskyld, men har du lest denne tråden? Det er ikke krav til våpenskap før du faktisk skal ta med deg våpenet hjem.

Jeg har lest tråden. Blant annet innlegget til emonsen som startet den. Praksisen til Oslo, som jeg nevnte i mitt innlegg, løser problemet han beskrev. Det må jo sies å være det tråden handler om, selv om enkelte liker å lage problemer der ingen finnes. Som jeg sier: JEG synes det er helt fair, fordi du faktisk ikke har noen annen grunn til å ha en godkjent våpensøknad enn å kjøpe deg våpen. Og hvor skal du så oppbevare disse? 

 

Hvis de krever at man har skap før de BEHANDLER søknaden, er det et reelt problem, fordi man kan få avslag, og da er jo kjøpet helt bortkastet. Krever de at du har skap før de SENDER en godkjent søknad til deg, er ikke dette et reelt problem. Med mindre du hadde tenkt å ramme inn søknaden og hende den på veggen, og aldri skaffe deg våpen... Jeg tror ikke scenarioet ditt med noen som skal kjøpe våpenskap og våpen samtidig utgjør noe stort problem i virkeligheten, og om det skulle gjøre det, er ikke løsningen langt unna: Bestill våpenskapet på nett med henting i butikk, send kvitteringen til politiet, få godkjent søknad i posten, møt opp i butikk med godkjent søknad, reis hjem med våpen og våpenskap. Du kan sikkert se for deg en konstruert problemstilling der man absolutt ønsker å kjøpe både våpenskap og våpen hos en butikk som ikke er med i XXL, G-sport/GMAX eller annen kjede med nettbutikk, og bare dra innom denne butikken én gang, men likevel.

 

Man kan ha det mye moro med å hisse seg opp over problemstillinger som ikke er reelle, men min erfaring er at det stort sett er misnøye man skaper, både hos seg selv og hos de i andre enden. Alternativet til å lå folk kjøpe våpen uten at de engang har noe sted å oppbevare det, er å enten reise på kontroll til absolutt alle førstegangskjøpere som ikke tidligere har dokumentert egnet våpenskap, eller be dem sende inn en våpenskapkvittering. Det er relativt åpenlyst hva som er den beste løsningen. Det finnes virkelige problemstillinger både i regelverket og i praksis rundt om kring som det ER verdt å engasjere seg i. Egnet vs. lovlig ved erverv til ulike NSF-programmer, for eksempel. Det er unødvendig å gå på vindmøllejakt. Noen ganger sitter problemet bak politiets skrivebord, men noen ganger er det jammen meg på den andre siden også.

Link to post
Share on other sites

@gert, jeg trur du misforstår hva som er det reelle problemet Eldhannas peker på.

Politiet finner på egne regler. Det er faktisk ett reelt problem. Problemet manifesterer seg i mange former, men skal man komme det til livs så må vi innse at det er feil uansett hvor trivielt og ubetydelig det kan fremstå i hver enkelt sak.

Jeg får ikke sagt dette bedre enn @Olesøn så da siterer jeg like godt det som er skrevet lengre opp:

Sitat

Om det er våpenskap, halvtoms kalibere, egnede eller brukbare pistoler, stans av halvauto eller hva det nå måtte være, så er problemet at enkelte politiansatte lager egne regler. Det er ETT problem, uansett hvordan det manifesterer seg. Så jeg gidder ikke å tenke over hvilket symptom forbundene eller jegerene eller skytterne bør prioritere. Det som trengs er en felles front fra alle forbundene som peker på lovstridig praksis fra forvaltningen.

 

 

Link to post
Share on other sites
31 minutter siden, gert skrev:

Jeg har lest tråden. Blant annet innlegget til emonsen som startet den. Praksisen til Oslo, som jeg nevnte i mitt innlegg, løser problemet han beskrev.

 I Oslo trengs foreløpig ikke dokumentasjon på skap. Hjulpet 3 stk med søknader siste 2 månedene, den ene min samboer. ( registrert på forskjellig adresse). Ingen spørsmål søknad som vanlig og kom i retur som vanlig.   Ingen av ovenstående hadde våpen fra før.  Ringer jeg å spør tante om hun vil ha bilde så vil hun så klart det. Jeg skjønner ikke vitsen med å spørre igrunn

Edited by DasRuger
Link to post
Share on other sites
5 minutter siden, psAico skrev:

@gert, jeg trur du misforstår hva som er det reelle problemet Eldhannas peker på.

Politiet finner på egne regler. Det er faktisk ett reelt problem. Problemet manifesterer seg i mange former, men skal man komme det til livs så må vi innse at det er feil uansett hvor trivielt og ubetydelig det kan fremstå i hver enkelt sak.

Jeg får ikke sagt dette bedre enn @Olesøn så da siterer jeg like godt det som er skrevet lengre opp:

 

Jeg er uenig i at det er ett (som i ett og samme) problem. Det er en vesentlig forskjell på praksis med fornuftig formål uten negative praktiske konsekvenser, og praksis med negative praktiske konsekvenser for folk, enten det er med eller uten et fornuftig formål bak. Det siste er verdt å hisse seg opp over, det første har jeg problemer med å hisse meg opp over. Jeg kan skjønne at de som har stanget hodet i veggen både hos lokalt PD og POD er mer på krigsstien (og i skyttergravene) enn meg da.

4 minutter siden, DasRuger skrev:

 I Oslo trengs foreløpig ikke dokumentasjon på skap. Hjulpet 3 stk med søknader siste 2 månedene, den ene min samboer. ( registrert på forskjellig adresse). Ingen spørsmål søknad som vanlig og kom i retur som vanlig.   Ingen av ovenstående hadde våpen fra før.  Ringer jeg å spør tante om hun vil ha bilde så vil hun så klart det. Jeg skjønner ikke vitsen med å spørre igrunn

Da tok hun sikkert bare litt mer forbehold enn nødvendig per telefon for å ikke si noe galt. Da sparer jeg noen dager. Ikke at det å spare noen dager hjelper stort med oppgitt 10-11 uker behandlingstid. På tide å ansette noen flere ressurser, det har jo vært sånn i i evigheter nå.

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

Etter nesten to måneder kom det endelig et brav fra Odda. Søknaden er ikke innvilget. De vil ha kjøpsbevis. I tillegg vil de ha startkort og forbundskort, nor Bergen Pistol Klubb ikke gir til medlemmene sine første året. Så, for å unngå mas og unødvendig ventetid ser det sånn ut at man må kjøpe skap før man søker.

Link to post
Share on other sites

Startkort henter du vel ut selv i Min Idrett? Og klubben kan vel ikke nekte medlemmer å delta på stevner det første året, så jeg tviler på at de kan nekte å skrive inn klasse D i ResultatAdmin på alle pistoløvelsene. Sjekk også om det ligger medlemskort i Min Idrett. Det gjør det automatisk på alle våre medlemmer så lenge de er lagt inn i KlubbAdmin.

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

Det er jo blankt dersom du ikke har starter i de aktuelle øvelsene. Men den ansvarlige i klubben kan logge inn i Resultatadmin og legge inn korrekte klasser på deg manuelt. Og jeg kan ikke se at de skulle ha en saklig grunn til å nekte deg dette. Et idrettslag bør jo ønske at medlemmene skal være aktive? Uansett så ville jeg lagt ved det blanke startkortet og skrevet at kortet er blankt fordi du er så fersk at du ikke har skutt ditt første stevne ennå. Det er jo ikke noe krav om at en nybegynner skal ha skutt stevner.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...