Jump to content

Våpenskap ifm førstegangs våpensøknad


Recommended Posts

Hei. En venn i Bergen skal ta jegerprøve og kjøpe sitt første våpen. Politidistrikt Vest krever dokumentasjon på at han har våpenskap levert sammen med søknad.

Jeg kan ikke noe sted i Våpenforskriften se at det er hjemlet der.  For egen del søkte jeg før i Lillestrøm, og der fikk jeg vite at "Politiet må stole på de opplysninger du gir"

Har noen på Kammeret kunnskap/erfaringer rundt denne problemstillingen?

Link to post
Share on other sites
 • Replies 109
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Om du ikke ser hva som er problemt foreslår jeg 10minutter tenkepause. Tipper du kommer på hva som er feil. Tips; det handler ikke om skapet...

Om det er våpenskap, halvtoms kalibere, egnede eller brukbare pistoler, stans av halvauto eller hva det nå måtte være, så er problemet at enkelte politiansatte lager egne regler. Det er ETT problem, u

Nei, man burde anke avgjørelsen inn til POD slik at Odda slutter å lage egne regler de ikke har hjemmel til. Spør Odda Politi om de tilbakebetaler det skapet koster hvis søknaden ikke blir innvil

Posted Images

Praksis (som har variert avhengig av landsdel er en ting) og hva Våpenforskriften faktisk sier er to forskjellige ting. Jeg kan være litt mer klar:

Har Politiet rett til å kreve innkjøpt våpenskap for at man skal levere en våpensøknad? Eller har dette "blitt" en praksis? (Som ikke er hjemlet i lovverket)

Link to post
Share on other sites

Jeg har opplevd at politiet har godkjent søknader, og så krevd dokumentasjon på våpenskap for å sende dem, og at de ikke har krevd det i det hele tatt, men ikke at de har krevd det for å behandle søknaden. Det virker jo teit. Hvis han får avslag står han der med verdens tyngste kommode.

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
22 minutter siden, emonsen skrev:

 - og har de lovhjemmel til det? Det er «stridens» kjerne.

 

"Lovdata er din venn". Våpenloven:

 

"§ 78.Krav til sikker oppbevaring

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem".

 

Det står "INNEHAR", altså presens ("nåtid", som det het i riktig gamle dager). Altså inntrer en slik plikt ikke før vedkommende har skaffet seg våpen. Da inntrer den, til gjengjeld, momentant. En attestasjon for at våpenskap er tilgjengelig, kan derfor sees som et akseptabelt krav for å utlevere en godkjent søknad.

 

Det er derfor ikke noe krav om våpenskap for å søke om våpen, og dersom politiet krever noe slikt, er de på kant med loven. I følge noen av oss, burde de være den siste instansen som befinner seg i den situasjonen.

Edited by Jegermeistern
 • Like 4
Link to post
Share on other sites
3 minutter siden, Jegermeistern skrev:

 

"Lovdata er din venn". Våpenloven:

 

"§ 78.Krav til sikker oppbevaring

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem".

 

Det står "INNEHAR", altså presens ("nåtid", som det het i riktig gamle dager). Altså inntrer en slik plikt ikke før vedkommende har skaffet seg våpen. Da inntrer den, til gjengjeld, momentant. En attestasjon for at våpenskap er tilgjengelig, kan derfor sees som et akseptabelt krav for å utlevere en godkjent søknad.

 

Det er altså ikke noe krav om våpenskap for å søke om våpen, og dersom politiet krever noe slikt, er de på kant med loven. I følge noen av oss, burde de være den siste instansen som befinner seg i den situasjonen.

Hadde vært interessant å spørre POD om hva de mener. Skulle tro at dersom man legger ved et tilbud fra våpenforhandler på våpenskap sammen med søknad, burde det holde. 

Link to post
Share on other sites

Våpenkontoret har mulighet for kontroll av at våpen oppbevares forskriftsmessig. Jeg vil tro at de anser og rapporter dette som et stk kontroll, hver gang de mottar bilde av eller kvittering på våpenskap. Og det finnes faktisk enda tomlinger som ikke har eget skap på sin registrerte adresse. Kjenner til et par som oppbevarer våpna hos foreldrene. Og en som etter samlivsbrudd trodde han kunne oppbevare våpna hos exen. 

Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, 8X68S skrev:

Våpenkontoret har mulighet for kontroll av at våpen oppbevares forskriftsmessig. Jeg vil tro at de anser og rapporter dette som et stk kontroll, hver gang de mottar bilde av eller kvittering på våpenskap. Og det finnes faktisk enda tomlinger som ikke har eget skap på sin registrerte adresse. Kjenner til et par som oppbevarer våpna hos foreldrene. Og en som etter samlivsbrudd trodde han kunne oppbevare våpna hos exen. 

Kontroll av våpen og våpenskap skal varsles på forhånd, dessuten er dette et krav om våpenskap uten at man eier våpen. At noen ennå ikke har anskaffet våpenskap kan bli ett problem om poitiet gjennomfører en varslet kontroll, og har forsåvidt ikke noe med denne saken å gjøre.

 

Link to post
Share on other sites

Det står på Politi.no, "

Alle søkere må legge ved:

 • kopi av legitimasjon, som førerkort, pass eller bankkort med bilde
 • bekreftelse på at du har FG-godkjent våpenskap, for eksempel kopi av kjøpskvitteringen for våpenskapet

"

 

Søker selv nå, og vet ikke om jeg tar risikoen og sender søknad før jeg kjøper skapet. Det er dyrt, og jeg kan ikke leie bil 2 ganger for å kjøpe / frakte / ev. levere tilbake en blytung stålkasse...

Edited by Forsete
typo
Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, Forsete skrev:

Det står på Politi.no, "

Alle søkere må legge ved:

 • kopi av legitimasjon, som førerkort, pass eller bankkort med bilde
 • bekreftelse på at du har FG-godkjent våpenskap, for eksempel kopi av kjøpskvitteringen for våpenskapet

"

 

Søker selv nå, og vet ikke om jeg tar risikoen og sender søknad før jeg kjøper skapet. Det er dyrt, og jeg kan ikke leie bil 2 ganger for å kjøpe / frakte / ev. levere tilbake en blytung stålkasse...

En ting er hva som står på politi.no, hva forskriften sier (som også politiet skal forholde seg til) er en annen ting.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 minute ago, emonsen said:

En ting er hva som står på politi.no, hva forskriften sier (som også politiet skal forholde seg til) er en annen ting.

Ja selvsagt, men når det står "du må lege ved blablabla" regner eg med at det er stor risiko for å få avslag på søknaden dersom noe mangler. Tviler på at det hjelper noe særlig å skrive en notat som sier "Dokumentasjon ppåat våpenskap er anskaffet kan sendes ved behov i etterkant, siden dere ikke kan kreve at jeg kjøper skap før jeg får innvilget søknaden min..." Eller?

Link to post
Share on other sites
Akkurat nå, Forsete skrev:

Ja selvsagt, men når det står "du må lege ved blablabla" regner eg med at det er stor risiko for å få avslag på søknaden dersom noe mangler. Tviler på at det hjelper noe særlig å skrive en notat som sier "Dokumentasjon ppåat våpenskap er anskaffet kan sendes ved behov i etterkant, siden dere ikke kan kreve at jeg kjøper skap før jeg får innvilget søknaden min..." Eller?

De kan ikke avslå ved å si at dokumenstajon på våpenskap mangler DERSOM de ikke har hjemmel i lovverk/forskrift til å kreve det. Poenget med hele innlegget er jo om de har hjemmek ilovverk/forskrift å kreve det

Link to post
Share on other sites
9 minutter siden, Forsete skrev:

Det står på Politi.no, " -

 

Enda et eksempel på at den utøvende myndighet tiltar seg retten til å gi lover, altså. Maktfordelingsprinsippet var gjeldende på Eidsvoll i 1814, ikke alle som har tatt det like høytidelig siden.

 

Det var visst heller ikke regelen i en by noe lenger sør, rundt 1950, i følge en observatør ved navn Torbjørn Egner. I den byen sa politimesteren, som visstnok het Bastian, følgende: "Jeg  har laget en Kardemommelov, som gjelder for byen her - ". 

Link to post
Share on other sites

Forskriften virker tydelig, det er vanskelig å se at Politiet har hjemmel for denne praksisen. Vi kan diskutere her til vi blir blå, men kommer neppe til en annen konklusjon. 

Løsningen er å "ofre" noen førstegangssøkere som leverer søknad uten slik bekreftelse, og tar jobben og bryet det måtte medføre å klage på evt. avslag begrunnet med manglende dokumentasjon på godkjent våpenskap. 

Kjipt, men forhåpentligvis effektivt. 

Link to post
Share on other sites

Jada jeg kjenner godt til reglene om oppbevaringskontroll. Og er enig i at ved denne praksisen gjøres ting i feil rekkefølge. Og at det er problematisk at rutiner og praksiser som tøyer lovverket. Men den er muligens mer pragmatisk. De kunne selvsagt avkrevd kjøper av våpen, dokumentasjon på innehav av våpenskap. Umiddelbart etter at våpenet var hentet. Varsel på denne kontrollen kunne sendes sammen med godkjent søknad. Og vil da gjelde fra 48 timer etter at søknaden er mottatt.

Ideelt sett burde det holde, at en som finnes skikket til å erverve våpen. Huker av "Ja" for "Jeg oppbevarer mine våpen i et FN-godkjent våpenskap.

Det at det finnes våpeneiere som oppbevarer våpna sine ulovlig er høyst relevant, da det er grunnen til ønsket om kontroller. 

 

@Forsete du kan jo skrive at dokumentasjon på at du har våpenskap. Fremvises etter at du har fått igjen godkjent søknad og før du erverver våpen. Du får nok medhold av Pod eller i værste fall tingretten, hvis våpenkontoret ditt avslår søknaden din. 

Link to post
Share on other sites

En godkjent søknad er gyldig i 12 mnd, og kan forlenges i 6 mnd. Når man kjøper et våpen, kan man sende det til børsemaker for kapping, gjenging, justering av avtrekk e.l., som kan ta noen uker til. Man kan vente til våpenet kommer tilbake fra børsemaker, opptil 20 mnd fra godkjent søknad, med å kjøpe våpenskap, og likevel holde seg innenfor loven. Å kreve våpenskap før man behandler en søknad blir som å kreve at man disponerer en parkeringsplass før man kan ta lappen. Det er samme holdning som ikke vil godkjenne søknader på håndvåpen fordi man har våpen i andre klasser, og inspirerer til "taktisk søking".

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
11 minutter siden, Eldhannas skrev:

En godkjent søknad er gyldig i 12 mnd, og kan forlenges i 6 mnd. Når man kjøper et våpen, kan man sende det til børsemaker for kapping, gjenging, justering av avtrekk e.l., som kan ta noen uker til. Man kan vente til våpenet kommer tilbake fra børsemaker, opptil 20 mnd fra godkjent søknad, med å kjøpe våpenskap, og likevel holde seg innenfor loven. Å kreve våpenskap før man behandler en søknad blir som å kreve at man disponerer en parkeringsplass før man kan ta lappen. Det er samme holdning som ikke vil godkjenne søknader på håndvåpen fordi man har våpen i andre klasser, og inspirerer til "taktisk søking".

Enig i alt du skriver, men er de lokale våpenkontor det?  Og når man leser på politi.no kan man begynne å lure på om de anser seg selv for lovgivende myndighet.

Link to post
Share on other sites

Egen erfaring er at en enkeltpersons klage har liten effekt. Selv om en får medhold. Neste søker møter akkurat samme "finnepåselvregel" 

Hvis derimot organisasjonene tok de aktuelle problemstillingene opp, så muligens. Men jeg har mine tvil. Heldigvis har mitt lokale våpenkontor nå blitt offer for nærpolitireformen. 

Link to post
Share on other sites

Har akkurat fått brev fra bevilgningsdragen, hun vil ha produsent, modell og serienr på våpenskapet mitt.

Kjenner jeg er fristet til å riste litt i dette treet. Ikke har hun noe hjemmel for å forlange denne innformasjonen, ikke finnes det noe fornuftig bruk av den og ikke har hun noen mulighet for å sjekke om det jeg oppgir er veldig riktig. I tillegg vet jeg at registeret lekker i formasjon, hvordan oppbevarer hun denne informasjonen som er nok til å tusle inn til forhandler og bestille nøkkler? (Jada, jeg vet at slike skap åpnes raskt og greit uten nøkkler). Det har vært minst to tilfeller med våpentyveri fra bolig hvor politi og retten har kommet til at nøkklene må ha vært brukt til tross for at eier har hevdet å ha full kontroll på de. Kan slik info lekke ut fra den fine permen?

Hvorfor forlanger hun ikke dokumentasjon på alarmanlegget? Er det plutselig troverdig og godt nok at jeg har krysset av i ruta på søknaden da? Mens krysset i ruta over må sjekkes med innsamling av søppelinformasjon?

Hva når en blir lei av skapet og vil ha et nytt i en fresh farge? Synes dragen hun da må varsles? 

 

Dessuten blir jeg opprørt over at hun tror jeg har bare ett skap😕...

 

Ja, jeg har skap og har hatt det så lenge at det måtte bestille hos et kontorutstyrsfirma (som hadde omreisende selgere) som "godkjent verdiskap"; var ikke en kjeft som hadde hørt om fg godkjent våpenskap den gang da. Alarm med utrykkning har jeg og. Alt på stell. Da hadde det vært fint om ordensmakten hadde sitt i orden også..

 • Like 4
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
17 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

hvordan oppbevarer hun denne informasjonen

Dette kan kanskje virke som en søkt problemstilling, men jeg har mer enn en gang vært forundret over alle dokument og saksmapper som ligger åpent dandert utover bordet til damen som behandler alt fra våpensøknader, pass og anmeldelser. 

Der man tilfeldigvis står i skranken med en mobiltelefon i hånda er et potensielt multi-ID tyveri servert på sølvfat.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
2 minutter siden, nhd skrev:

En skal velge sine kriger. Er dette noe vi skal prioritere?

Tja, jeg synes det er viktig å påpeke at politiet ikke har hjemmel (så vidt jeg og andre tolker Våpenforskriften) til å kreve anskaffelse av mulig «verdens sikreste og tyngste kommode» at dette er verdt å «krige» for.

Link to post
Share on other sites
7 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

Nei, det er nok best å bare godta at makta rår....

Ehhh, nei etter min mening. Makt utført etter lover og forskrifter, ja! 

I dette tilfellet hvor politiet lager egne tilleggsregler, nei!

Edited by emonsen
Skriveleif de luxe
Link to post
Share on other sites
5 minutter siden, nhd skrev:

En skal velge sine kriger. Er dette noe vi skal prioritere?

 

Hvorfor kan vi ikke bare da endre loven til "Politiet kan fritt gjøre som de vil og trenger ikke noen hjemmel"?

Siden du mener man ikke skal gjøre noe når Politiet tar seg til rette da det aldri er den rette kampen.

 

Og hvis en får avslag og sitter med ett nytt ubrukelig skap? Hva skal man da gjøre? er det rimelig man man må dekke tapet når politiet tar seg til rette og forlanger ting uten lovhjemmel???

 

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Isolert sett så er vel dette ett relativt lite problem, men det er ett viktig prinsipp at Politiet ikke finner opp egne regler. 

Så i den store sammenhengen vil jeg si at dette er en krig verdt å ta.

Når det gjelder kunnskap om- og innrettelse etter lov og forskrift bør man kunne forvente mer av Politiet enn mange andre.

Snur vi fjøla, så er det ingen tvil om at Politiet forventer mye av oss.

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
8 minutter siden, emonsen skrev:

Ehhh, nei etter min mening. Makt uført etter lover og forskrifter, ja! 

I dette tilfelle hvor politiet lager egne tilleggsregler, nei!

Beklager litt uklar innholdsfortegnelse, gjør derfor oppmerksom på at Kammeret.no kan inneholde spor av ironi og sarkasme

 • Thanks 1
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
4 minutter siden, psAico skrev:

Isolert sett så er vel dette ett relativt lite problem, men det er ett viktig prinsipp at Politiet ikke finner opp egne regler. 

Så i den store sammenhengen vil jeg si at dette er en krig verdt å ta.

Når det gjelder kunnskap om- og innrettelse etter lov og forskrift bør man kunne forvente mer av Politiet enn mange andre.

Snur vi fjøla, så er det ingen tvil om at Politiet forventer mye av oss.

 

Ja, er det et relativt lite problem?

Jeg mener at Våpenforskriften skal brukes og tolkes korrekt, også av politiet! Som du selv skriver, det er et viktig prinsipp av politiet ikke finner opp egne regler. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Det er skrevet mye på Kammeret om en vedtatt lov og forskrifter som er under utarbeiding. Her er det et par meget kontroversielle spørsmål som dukker opp. Disse jobber våre organisasjoner med. Bør vi ikke samle all vår kraft rundt et par av disse sakene. I praktisk politikk hjelper det så lite om en har rett dersom en ikke får rett. Sannsynligheten for gjennomslag er langt større om en fokuserer på noen få saker enn å spre kraften ut over et utall saker.

Link to post
Share on other sites

Ja, @emonsen, jeg mener akkurat det jeg skriver.

Konsekvensene av akkurat dette problemet, isolert sett, er små. Kanskje en håndfull førstegangssøkere i året som må legge ut ubrukt stålkommode på finn.no grunnet avslått våpensøknad.

Men det er en indikasjon på en systemsvikt som bør vekke bekymring.

Hvis dette er noe organisasjonene må på banen for å komme til livs, så er det enda mer bekymringsfullt. Hvis ikke Politiet er i stand til å avvikle en feil praksis selv etter den er påpekt og identifisert, så er det jo med overlegg at de ikke forholder seg til loven.

 

 

 

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

En bekjent sendte e-post til Politi Vest om dette med våpenskap før innvilget søknad. Han fikk raskt, godt og lettfattelig svar.

 

"Hvis du er usikker på om du får innvilget våpensøknad trenger du ikke gå til innkjøp av et våpenskap.
Når politiet vurderer en våpensøknad og søker oppfyller kravene, vil de bli kontaktet av politiet som da krever dokumentasjon på FG-godkjent våpenskap. Inntil den dokumentasjonen forligger, legges søknaden i bero
Når politiet får den nødvendige dokumentasjonen vil søknaden bli innvilget og sendt søker
Videre sier politiet at søker må selv vurdere å gå til innkjøp av våpenskap før søknaden sendes, det kan ikke politiet pålegge søker."
 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
33 minutter siden, Eldhannas skrev:

Enkelt og klart svar som glatt ser bort fra at man ikke trenger å kjøpe våpenskap før man kjøper våpen, og kan ønske å kjøpe det som en pakke, samtidig.

Politi Vest skriver at man ikke må kjøpe skap før våpensøknad er innvilget?

Link to post
Share on other sites

Jeg har ikke lest hele den nye våpeninfo sida til Politiet, skulle bare sjekke om de skrev noe utfyllende om oppbevaring av ammunisjon og komponenter.

Må si de har imponerende kvalitetssikring av informasjonen de legger ut

image.png.3dd360b92f51d4b8fe5a0197ea63f636.png

Kilde: https://www.politiet.no/nn/tjenester/vapen/soke-om-vapentillatelse/

 

Edit: ikke en gang det med skytevåpen og våpendeler er helt presist formulert, men ammo i FG-godkjent skap er jo helt på vidda.

 • Haha 2
Link to post
Share on other sites

Helt seriøst: Ingen er vel mer sikker på å få innvilga en søknad enn førstegangssøkeren! Kjøp våpenskap. Gi dem kvittering. Gi bæng. Bruk energien på viktigere prinsipper.

Har man jegerprøven så er saken = bankers. Har man aktivitet i pistolklubb = også bankers.

 

Så når du veit du får innvilga søknaden, så veit du også at du må ha skap.

Hva er da egentlig problemet med at du kjøper et skikkelig våpenskap med èn gang?

Eneste problemet jeg ser, er at du kjøper aaaltfor lite våpenskap 🚩

 

Om man ikke er så dum at man søker uten å fylle vilkårene, da.......... 🙄🙄🙄

 

Link to post
Share on other sites

Knallbra å bestille og få hjem et våpenskap til kr 25.000,- og flytte beistet på 350 kg over plenen, ned trappa, over karmen på kjellerdøra, og sette det på plass i hjørnet, for å så få avslag..

Det er ikke mindre surt med et billig skap til 2500kr på Europris heller, det er helt tanketom praksis at politiet kan kreve noe de ikke har hjemmel for, for å i det hele tatt gidde å se på søknaden din, enkelte steder.

 

Satt litt på spissen - hva stopper meg fra å kjøre opp på XXL, kjøpe et skap, ta bilde av kvitteringen, snu på siden av kassa og si jeg ikke ville ha det likevel?

Eller at jeg, Chiefen, slemmo, og femten andre tilfeldige dudes bare sender bilde av samme kvittering i litt forskjellig lys..

 • Thanks 1
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites

Du plikter å ha et godkjent våpenskap for oppbevaring av dine skytevåpen som fastsatt i regelverket. Dette er ditt ansvar, ikke politiet eller noen annens. Åpenbart er dette vanskelig å fatte, for både flere her inne og til og med for ordensmakten.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Man kan  være uenig i hvordan styresmaktene tolker forskjellige forhold. Og hvordan en etat kan skape sin egen forståelse av situasjonen.

Og man kan svi av mange kalorier på å være frustrert, og diskutere prinsipper. Men jeg tror bare ikke det er alle kampene det er verdt å ta, selv om man kan se meningsløsheten i situasjonen.

Akkurat dèt er mitt poeng.

 

Hva med at våpenkontor kun er tilgjengelig (telefontid) to timer èn eneste dag i uka? I et stort fylke? Og at man ikke kommer igjennom? Det er mangel på tilgjengelighet, det. Hva kan man gjøre med det?

Og hva om forskriftene til ny våpenlov vil ha urimelig krav til aktivitet, f.eks? Om du ikke har vært på elgjakt siste tre år, så må børsa avhendes? Har jo ikke bruk for den da...

 

Men greitt, har jo våpenskap :-)

Link to post
Share on other sites
21 minutter siden, BC.Airn skrev:

Men jeg tror bare ikke det er alle kampene det er verdt å ta

Man må velge sine slag, men dette handler ikke bare om våpenskap for førstegangssøkere. Dette er nok et eksempel på at politiet lager regler de ikke har hjemmel for, og så lenge vi ikke tar de på et eneste j*vla tilfelle av slikt vil de bare fortsette.

 

Jeg kan jo minne om behandling-stansen på halvautoer etter Utøya. Der var det Bransjerådets trussel om rettsak som fikk ting på rett spor igjen.

 • Like 1
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
24 minutter siden, BC.Airn skrev:

Hva med at våpenkontor kun er tilgjengelig (telefontid) to timer èn eneste dag i uka? I et stort fylke? Og at man ikke kommer igjennom?

Dette er i mine øyne ett mindre problem enn at de ikke har kontroll på egne rutiner og informasjon, eller enda verre, tilpasser til eget behov med overlegg. Men du skal ikke se bort fra at disse tingene griper inn i det problemet du beskriver.

Hvis Politiet hadde kvalitetssikret interne rutiner samt informasjonen de offentliggjør, så kunne man kanskje redusert antallet misforståelser, klagesaker og behovet for å ringe de i utgangspunktet.

Politiet er fagmyndighet og forvaltningsorgan, vi bør kunne forvente at de kjenner, forstår og følger gjeldende lov. Og det bør påpekes og følges opp når så ikke skjer. Jeg ser ikke noen direkte grunn til at dette skal gå på bekostning av arbeidet med ny våpenforskrift.

 

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...