Jump to content
8x57IRS

Forbud mot macheter

Recommended Posts

11 hours ago, Vaquero said:

Hvorfor? Det er mange her i landet som ikke trenger skytevåpen, for mange av dem kan myndighetene gjerne forby alle skytevåpnen. Vi må ikke bli likegyldige til forbud som ikke rammer en selv. 

 

No var dette ikkje bokstaveleg meint, det var eit forsøk på å sette "det berører ikkje meg"-haldninga i innlegget eg siterte på spissen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det kan se ut som om gjeldende tankegang hos POD, div politikere og enkelte her på forumet er at "Jeg trenger ikke, derfor trenger ingen det!", noe som må kunne sies å være en utrolig arrogant holdning!

At enkelte utelukkende går ut på tur med tollekniv og øks/sag, betyr ikke at det ikke er behov for store kniver i flere situasjoner. Det samme gjelder på kjøkkenet, i div. arbeid og håndverk. Øks og sag er bra verktøy, og jeg bruker begge aktivt, men de oppfyller forskjellige bruksområder. Jeg bruker ikke macheter til å felle trær, og jeg bruker ikke øks/sag til å rydde kratt.

 

Norge har mange hundre års brukstradisjon for den nordeuropeiske machetevarianten  lauvkniv/ryddekniv. Ja, den heter ikke "machete", men det gjør ikke golok eller parang heller, og de oppfyller samme bruksområde. 

 

Så vi har aktverdig formål, utstrakt bruk, og vi har lang brukstradisjon. Og det er viktig å formidle til de som bestemmer!

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, JacArcher said:

Så vi har aktverdig formål, utstrakt bruk, og vi har lang brukstradisjon. Og det er viktig å formidle til de som bestemmer!

 

Skulle tru dei allereie er klar over det, all den tid myndigheitene yter økonomisk støtte til bønder som driv med stuving/lauving.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, JacArcher skrev:

Så vi har aktverdig formål, utstrakt bruk, og vi har lang brukstradisjon. Og det er viktig å formidle til de som bestemmer!

Jeg gjentar sikkert mye som er skrevet av andre tidligere.  Det er et hårreisende dårlig forslag om forbud. Det finnes et folk i dette landet som har levd et liv på bygda og i utmark i generasjoner, folk med et sunt forhold til laukniver og fangstredskaper av ulikt slag. Så dukker det opp en promille av noe som igjen er en minoritet med en belastning vi fra før ikke var kjent med. Et sentralt byproblem. Så lager man et forbud som skal gjelde fra Oslo sentralt til der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Skal hele befolkningen lide for en mislykket situasjon i Oslo?

Slik kan man ikke behandle hele befolkningen. Jeg lurer på om disse fra "byregjeringen" inkl. POD er klar over at det finnes et vettug folk i Norge utenfor storbyen. En mistillitserklæring til hvermansen.

52 minutter siden, joska skrev:

Skulle tru dei allereie er klar over det, all den tid myndigheitene yter økonomisk støtte til bønder som driv med stuving/lauving

@joska jeg tror de myndighetene i landbruket og justiskomiteen og POD sitter med ryggen mot hverandre i vanntette  skott. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg sliter med å se begrunnelsen for ett slikt forbud. Det er da nå bare en stor kniv. Knivforbud eksisterer allerede,så de kan jo bare håndheve det. 

Men nå er jo jeg en enkel sjel, så det er sikkert noe jeg har problemer med å se her. 🙄

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men han skal ikke ha den boten i utgangspunktet! Det er ikke forbudt med karambiter, selv om mange tror det, kun forbudt å gå med dem og/eller andre kniver offentlig. 

Ref: dom LB-2017-24663 fra Borgarting lagmannsrett

 

Det er knivtyper som er forbudt etter norsk lov: Springkniver, balisong/batanga og stiletter. Det er det. 

 

På katanaer og andre sverd er det forøvrig 16 års aldersgrense. Ref punkt 14: https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/1963-01-25-2

 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Et annet moment, er om dette vil løse noen problem. Vil det bli færre drepte og skadde hvis vi forbyr kniver med bladlengde over 25 cm. Er kortere kniver uegnet til å skade andre????? Er kortere kniver vanskeligere å lure med seg i jungelen i Oslo? Er det slik at hvis Olga på 90 årmå levere inn sine kjøkkenkniver, at vi hindrer drap og vold? Oppnår man egentlig noe som helst annet en å irritere de som gidder å følge slike dustelover? Og hva med den gjengen som ennå ikke vet at det er ulovlig å hogge andre mennesker med machete, vil de nå plutselig oppfatte dette, og slutte med det? Og hvis politiet tar disse, som til nå stort sett har fått påtaleunlatelse for det meste av sine gjerninger, vil de da plutselig bli straffet for dette?

 

Hele saken er bare piss, og fullstendig bortkasting av ærlige skattebetaleres penger. 

 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Elgjaeger said:

Regner med at alle som har innvendinger mot lovforslaget her på Kammeret også legger dette inn som kommentarer til høringen?

 

For politikerne i Norge har for vane å ta til etterretning de innspillene de får til høringene sine... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutter siden, vass skrev:

 

For politikerne i Norge har for vane å ta til etterretning de innspillene de får til høringene sine... 

Nei de har vel ikke det, de tar nok kun til seg kommentarer på Kammeret.

 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg regner med at høringen blir relativt brukbar. Kripos har vært ganske nøktern når det gjelder privat eierskap av våpen og slikt tidligere. Dessuten med NJFF og Norsk Knivforening på listen, så tror jeg ikke det er nødvendig med ytterligere innspill 

 

Ser ikke ut som om det er nødvendig å komme med en høringsuttalelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Elgjaeger said:

Nei de har vel ikke det, de tar nok kun til seg kommentarer på Kammeret.

 

Du må gjerne nevne i fleng saker der høringsuttalelser, selv saker der det har vært tilnærmet 100% negative tilbakemeldinger fra flere hold, har ført til vesentlige endringer som reflekterer de momenter som har blitt kritisert.

At det er fåfengt å klage på et forum er jeg enig i, men om noe så sprer det i det minste informasjon og skaper diskusjon, som er rimelig konstruktivt.

Edited by vass
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timer siden, vass skrev:

 

Du må gjerne nevne i fleng saker der høringsuttalelser, selv saker der det har vært tilnærmet 100% negative tilbakemeldinger fra flere hold, har ført til vesentlige endringer som reflekterer de momenter som har blitt kritisert.

At det er fåfengt å klage på et forum er jeg enig i, men om noe så sprer det i det minste informasjon og skaper diskusjon, som er rimelig konstruktivt.

Jeg fører ikke statistikk, men vil nok tro at flere lovforslag har blitt endret/modifisert på bakgrunn av offentlige høringer enn etter diskusjoner på Kammeret. 
 

Men jeg sier ikke at det er feil å diskutere på Kammeret, jeg er jo selv med på det. Min kommentar var ment som en oppfordring til å også legge inn et innlegg i høringen, det er faktisk like enkelt som å skrive på Kammeret.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skal jeg gjette, så vil Kripos sikkert komme med en del prinsipielle innspill. Sikkert rundt 25 cm grensen blant annet.

 

Dette er ting jeg selv mener noe om, men mine oppfatninger er ikke godt nok dokumentert til at jeg oppfatter dem til å være av verdi i denne sammenheng. Skal 25 cm grensen reduseres til for eksempel 22,5 cm, eller kanskje tilogmed 20 cm, bør det ha en dokumentert begrunnelse som holder i en norsk rettssal. - Og også overfor EMD. 

 

Det er nettopp godt begrunnede forslag som etterlyses. - I tillegg til innspill fra parter man antar vil være berørte.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Makt korrumperer. For å beholde makta, går man gjerne mot egne prinsipper og forlater moralske prinsipper: https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2019/05/makt-svekker-moralsk-vurderingsevne/

Mens regjeringspartiene krangler om å svelge de største kamelene, fremmer opposisjonen merkelige forslag om forbud. I dette tilfellet et meningsløst macheteforbud. Alt for å tekkes strømninger i samfunnet, mens aua har fokus ett sted: Oslo. Midt i Oslo. Om man virkelig vil gjøre noe med dette Osloproblemet: Lag nye politivedtekter for Oslo. Gi politiet ressurser og midler til å bekjempe gjengproblematikken. Slik at vi vanlige folk får leve våre liv i fred og fordragelighet. Og selv velge hva vi vil spikke bålved og skjære brødet med.

 

Gaveønske til jul: En regjeringspolitiker som både kan forstå at det finnes en verden uttafor Oslo, og at det er de kriminelle som er problemet. Ikke lengden på redskapen…😠

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Politiet har alle verktøy til å ta knivgutta, unntatt nok folk på gata. En sånn sperr av kvartalet og ranssk alle på Oslo øst kan fort gi resultater...

 

22 timer siden, Röda_Lacket skrev:

Skal jeg gjette, så vil Kripos sikkert komme med en del prinsipielle innspill. Sikkert rundt 25 cm grensen blant annet.

 

Dette er ting jeg selv mener noe om, men mine oppfatninger er ikke godt nok dokumentert til at jeg oppfatter dem til å være av verdi i denne sammenheng. Skal 25 cm grensen reduseres til for eksempel 22,5 cm, eller kanskje tilogmed 20 cm, bør det ha en dokumentert begrunnelse som holder i en norsk rettssal. - Og også overfor EMD. 

 

Det er nettopp godt begrunnede forslag som etterlyses. - I tillegg til innspill fra parter man antar vil være berørte.

 

Ikke bry deg om det, foreninger som ikke har det fnugg av peiling på noe som helst vil levere uttalelser (Stine Sofies stiftelse, røde kors, norsk folkehjelp, sos rasisme og mange andre). 

Edited by Chiefen.v-2
 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

On 11/4/2019 at 11:40 AM, psAico said:

og folk flest har ikke tilgang på forarbeider.

 

On 11/4/2019 at 3:11 PM, E_Berg said:

Det at folk flest ikke tar seg bryet med å lete frem forarbeider (i dette tilfellet ot.prp nr 79 fra 1992-93) kan jeg derimot ikke se at har noen betydning for rettskildeverdien til forarbeidene. 

 

Her må du hjelpe meg litt. Jeg tar meg bryet til ganske mye, men jeg har også antatt at Lovdata er riktig kilde for lov-relaterte dokumenter. 

Når man der blir møtt med følgende:

image.png.5067f46a411582cd4f32a981f29d8dbe.png

 

Og, ettersom Lovdata PRO virker å være forbeholdt jurister tilknyttet ett firma, og koster fra 8000,- pr. år, så er det fortsatt min oppfatning at folk flest ikke har tilgang på forarbeider.

 

Når du også skriver:

On 11/4/2019 at 3:11 PM, E_Berg said:

Det er jo heller ikke noen uvanlig situasjonen at loven og forskriften er noe vag og at man må slå opp i rettspraksis og forarbeider for å avgjøre hva som er lov og ikke lov.

så må det være lov å spørre seg om lovene er laget for å hjelpe oss eller for å ta oss...

 

Beklager at temaet mistet litt moment, jeg må ha oversett denne delen av svaret ditt i første runde.

 

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lovdata PRO er nok et praktisk verktøy, men hvis du ikke har lyst til å bla opp for et abonnement der så er det jo ikke verre enn at man stikker innom Stortinget.no hvis man har lyst til å lese proposisjonen: Link

Det er også mulighet til å laste den ned hvis du foretrekker det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takker for linken @E_Berg jeg ble litt fintet ut av at Lovdata henviste til regjeringen.no, som igjen henviste til statsmaktene/nasjonalbiblioteket for eldre publikasjoner. 

Forøvrig må man oppgi organisasjonsnummer for å bestille lovdata PRO, men nå er ikke det særlig aktuelt

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Ruger #1 said:

10 sider... 

 

Er det noen her inne som har en jobb ? 

 

CONTENT COUNT
2,368

 

Har du? 😉

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Betalingsmur.

 

Men for de som har frekventert denne tråden en smule, er det neppe noe nytt i denne artikkelen, som det er verdt å yte kronasjer til Aftenposten for.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ikke så mye nytt nei, @Jegermeistern, men synd med den betalingsmuren. Vinklingen på artikkelen stiller ikke forbudet i noe godt lys. Og det hadde jo vært fint om flere enn de som leser denne tråden fikk øynenne opp for dette latterlige forslaget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 26.11.2019 den 0.03, Jegermeistern skrev:

Argumentet "det jeg ikke liker/bruker/får til/har/gjør, skal pinadø ingen andre heller får ha/gjøre", er ganske effektivt, for å få oss alle sammen til å sitte på en stol og stirre tomt ut i lufta.

 

Selv om jeg ikke poengterte det, så forutsatte jeg at det ikke blir noe totalforbud for håndtverkere og folk i næring som har bruk for redskaper, som har lengere enn 25 cm blad. Og jeg tvler på om brødknivene (og andre kjøkken kniver), som folk har hjemme blir forbudt. Det ville blitt for drastisk! Så jeg argumenteret ut hva folk kan ha bruk for til fritid (hjemme) og til annet friluftsliv. :)

 

Når jeg nevnte at folk får argumentere for bruken av kniver med lengere blad enn 25 cm, så var det ikke nøvendigvis ovenefor meg, men til myndighetene! Jeg bestemmer da ikke, hva folk skal bruke og hva de har behov for. :)

 

Men jeg har likevel merket meg (mest på internett), at det er rmange grønnskollinger som bærer på store kviver. I naturen, er de en skjeldenhet og de få jeg har truffet, er ganske grønne. (Lett å se når de fumler med redskapen).  Friluftsfolk med erfaring bruker mindre og mindre kniver, etter som de blir mer erfarne i naturen. Så jeg argumenterte også litt for å få folk til å forstå, at det er mye som kan gjøre med kortere knivblad, eller kanskje andre redskaper enn store kniver, eks, en liten sag. Men det virker som det er umulig å diskutere andre løsninger, for folk som MÅ ha med sabler på tur.  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er jo nettopp dette som gjør forbudet så tullete

Forbudet gjør ingenting med påståtte problem, men gjør livet til vanlige folk litt vanskeligere helt uten grunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Briter er nå noe for seg selv. Jeg ser ikke bort fra at ett forslag om forbud mot knyttnever og testikler vil komme snart fra den kanten.

Hvordan de en gang klarte å bygge ett imperie er ubegripelig ...

 

 

Edited by Robinson
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sitat

Hvordan de en gang klarte å bygge ett imperie er ubegripelig ...

Vel, nå er det ikke stort igjen av det imperiet - Det er ikke mye som er great i "(used to be) Great Britain" lenger, og om Elizabeth holder ut litt til, så får hun se skottene hoppe av lasset også

 

 

K

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Jegermeistern said:

men likevel - kjøp klappstoler mens du ennå kan!

 

Skal klare meg greit uten klappstoler, men..

6F441A08-D4F2-40E5-804D-61CFF50CC743.jpeg.7a9cc6ddb3578b71e1af88f113ce3c96.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Latterlige forslag innbyr til latterlige svar, og departementet fikk hvertfall oppfylt det ønsket:

 

"Et av departementets forslag for å administrere unntakene fra forbudet er at politimesteren kan vurdere behovet for at enkeltpersoner skal få kjøpe og bruke slike kniver. Tanken bak er kanskje logisk. Kniv er våpen. Politiet må ha lisens for å bære skytevåpen, og jegere må ta jegerprøve. Som fagforening er vi i utgangspunktet positiv til synliggjøring av kompetanse, og ser ikke bort fra at et tøft utformet «License to cut»- merke på kokkejakka vil være særlig effektfullt under lønnsforhandlinger".

 • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selv om ironien er smørt tykt utover høringssvaret, og det er tydelig spissformulert, så er jeg likevel litt skuffet over at de formulerer ting som "....kniv er våpen...". De, om noen, burde virkelig stå på barrikadene for at kniv er redskap! For øvrig, festlig svar😃

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Interessant nok argumenterer POD for forbud med begrunnelse at arbeidsmengden blir for stor ved et søknad/godkjennelse regime. "dette synes som mindre forsvarlig bruk av ressurser sett hen til machetens snevre bruksområde." 

 

"Det er så mye jobb for oss så vi forbyr det..." Elegant løsning. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...