Jump to content

Recommended Posts

Hei Kammerater.

Jeg har en godt brukt CZ Shadow i 9x19 per dags dato. Jeg leverte 3 stk søknader som lød følgende: 1 stk glidestykke, 1 stk ramme, 1 stk pipe i 9x19. Disse ble levert i skranken hos politiet og damen i skranken tok i mot disse, og sa følgende" Hva med attesten fra klubben?" Hvor på jeg sa at det ikke er behovspørvning på våpendeler på lik linje med komplette våpen. Hvor på damen sa med litt spydig tone "Da har jeg lært noe nytt i dag..." Allerede da visste jeg at dette kom til å bli trøbbel.

 

I dag lå det et brev i posten fra Politiet som lyder kort og godt: Våpendeler er også behovsprøvd, legg ved bekreftelse fra klubb og dokumenter behov for disse. Se bildet som ligger vedlagt.

 

Jeg har søkt etter hjemmelen for denne tolkningen og søkt her på forumet, men jeg finner liksom ikke helt det svaret med referanse i lov/forskrift som jeg ser etter. 

Derfor lurer jeg på om noen av dere kunne eventuelt hjelpe meg med det, for så å utforme en mail jeg kan sende tilbake i håp om at det løser seg. 

 

Jeg har formulert et utkast på svar jeg tenkte å sende tilbake, det lyder følgende:

 

 

 

Hei. Jeg fikk et brev av deg i posten i dag. Der sto det at det er behovsprøvning på våpendeler, og at jeg må vedlegge bekreftelse fra klubb for å dokumentere disse. 

 

Da lurer jeg på hvilken hjemmel du bruker for å komme frem til at det er behovsprøvd?

 

I forskrift 25. juni 2009 nr. 904 om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) gjøres følgende endring:

§ 22 første ledd skal lyde:

 

"Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post."

 

Her kommer det fra at gitt at man kjøper ny pipe i samme kaliber er det ikke søknadspliktig. Da lurer jeg på hvorfor du mener det er behovsprøvd når jeg søker om pipe slik at jeg kan feks kjøpe brukt av en privat person, og ikke forhandler. 

 

Vidre kommer det frem i Jnr 09-01719 Rundskriv 2009-009 Samlerundskriv våpen pr 04-10-2016:

"Det er i våpenforskriften § 4a presisert hvilken våpendel som regnes som «låskasse» etter våpenloven § 2. 

Automatpistoler: Våpenets ramme ansees som låskasse. 

Det er imidlertid forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha glidestykke (sleide/sluttstykke eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler, jf. våpenforskriften § 22 annet ledd.

Øvrige deler omfattes ikke av våpenloven, og kan fritt erverves og omsettes."  Hentet og kortet ned til det relevante fra side 9/64

 

Da er det på det rene at det er ramme og glidestykket som er underlagt politiets tilatelsessystem, gitt at pipe/løp selges fra forhandler. 

 

Ihht krav om bekreftelse fra klubb/forbund står det klart og tydelig i forskriften at det omhandler komplette våpen, ikke våpendeler. Altså komplette skyteklare våpen. Henviser til side 23/64 i samme rundskriv. 

 

"3.5.1.2 Øvelses- og konkurranseskyting For å kunne erverve og inneha våpen til øvelses- og konkurranseskyting må søkeren etter våpenforskriften § 13 kunne fremlegge medlemskort fra lokal(t) skytterlag/-klubb samt startkort, startlisens eller medlemskort fra de(n) av Justisdepartementet/ Politidirektoratet godkjente skytterorganisasjon(er) som vedkommende har tilknytning til. Det gis kun tillatelse til å erverve våpen som tillates brukt innenfor organisasjonens programmer. Det skytterlag/-klubb søkeren er medlem av, må videre ha skyting med det omsøkte våpen på programmet. Det er således ikke tilstrekkelig å vise til lokale programmer som er utarbeidet av den enkelte lokale skytterklubb/-lag for å kunne erverve våpen, skyteprogrammet må være administrert av skytterorganisasjonen." 

 

IMG_20180425_164027.jpg

Link to post
Share on other sites

Så vidt jeg har forstått lovverket er ikke det relevant. Siden det ikke søkes på komplett våpen, men med våpendeler faller også behovsprøving med klubbattest osv bort. 

 

Uten at jeg kan støtte meg på loven/forskrift tror jeg det ikke er lov å sette sammen funksjonsdyktig våpen der de vitale delene er søkt på som deler. Ref tidligere post sitt resonnement. Blir litt som pipelengde, kan fint kappe kortere enn 40cm men det er ikke lov. Dette er en tolkning uten referanse til loven/forskrift bare så det er sagt.

Link to post
Share on other sites

Det gir jo ingen mening. Vitale deler til et komplett våpen og et komplett våpen går jo ut på det samme. Om du søker om ramme og sleide (med motivering erstatning av utslitte deler) og deretter bytter pipe hos vapensmed så oppnår du det samme uten å ha deler til to komplette våpen :)

Link to post
Share on other sites

Det ER behovsprøving også på våpendeler:

 

Lovens § 7: Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren.

Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det.

 

Etter dette blir det dog litt utydelig, forskriftens § 13 nevner kun våpen. Men det er rimelig å anta at samme prinsipp skal gjelde for våpendeler. 

Link to post
Share on other sites

Det er behovsprøving på rammen, siden det er denne som regnes som våpenet. I tillegg så vil første pipe også bli behovsprøvd mtp hvilket program det komplette våpenet skal benyttes i. Hva du kjøper etterpå av piper i ymse kalibre er ikke behovsprøvd.

Link to post
Share on other sites
52 minutter siden, Erlend Meyer skrev:

Det ER behovsprøving også på våpendeler:

 

Lovens § 7: Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren.

Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det.

 

Etter dette blir det dog litt utydelig, forskriftens § 13 nevner kun våpen. Men det er rimelig å anta at samme prinsipp skal gjelde for våpendeler. 

Det er jeg enig i. Men i dette konkrete tilfelle er behovet/rimelig grunn at jeg ønsker reservedeler til min primærpistol. Da mener jeg (kan ta feil) at lista skal ligge lavere (tilatlsessystemet basert på § 7),  og at klubbattest hever behovsprøvningen til komplett pistol nivå.

 

 

34 minutter siden, Rausheim skrev:

Det er behovsprøving på rammen, siden det er denne som regnes som våpenet. I tillegg så vil første pipe også bli behovsprøvd mtp hvilket program det komplette våpenet skal benyttes i. Hva du kjøper etterpå av piper i ymse kalibre er ikke behovsprøvd.

 

Slik jeg leser lovens bokstav er rammen ikke våpenet, men en av de vitale delene og det forvaltningen definerer som låskassen. Mulig jeg er på viddene, men det er slik jeg tolker det. 

I forhold til pipe nr 2, mener jeg det faller på sin egen urimelighet da man ikke trenger tilatelse for å erverve fra forhandler, da forhandler ettersender protokollen til politiet som igjen ettersender våpenkort hvis eier ønsker å beholde det gamle. Derfor mener jeg at det ikke er behovsprøvning på pipe nr 2 gitt samme kaliber, ref § 22.

 

Takker uansett for alle innspill! Det settes pris på

 

 

Link to post
Share on other sites
På 26.4.2018 den 1.21, alexblokal skrev:

Slik jeg leser lovens bokstav er rammen ikke våpenet, men en av de vitale delene og det forvaltningen definerer som låskassen. Mulig jeg er på viddene, men det er slik jeg tolker det. 

I forhold til pipe nr 2, mener jeg det faller på sin egen urimelighet da man ikke trenger tilatelse for å erverve fra forhandler, da forhandler ettersender protokollen til politiet som igjen ettersender våpenkort hvis eier ønsker å beholde det gamle. Derfor mener jeg at det ikke er behovsprøvning på pipe nr 2 gitt samme kaliber, ref § 22.

 

Låsekassen/Rammen ER det som politiet tolker som et eget våpen, som det også gjøres i statene. Du kan ikke ha eksempelvis 10 rammer og 1 sleide og 1 løp. Du kan derimot ha 1 ramme og 10 sleider og 10 løp.

 

Pipa du vil ha er ikke søknadspliktig, så lenge du har det kaliberet fra før og du handler hos en autorisert forhandler. Sleiden er søknadspliktig, og på sistnevnte lurer jeg på om (når?) salg av sleider vil bli på samme måte som løp en eller annen gang.

Link to post
Share on other sites
43 minutter siden, Rausheim skrev:

Låsekassen/Rammen ER det som politiet tolker som et eget våpen,

Har du noen referanser på dette? Jeg finner ingenting i hverken rundskriv eller forskrift som støtter det. Og ser vi på hvordan jaktgarderoben forvaltes er begrensingen på antall komplette våpen. Så i teorien skal en kunne ha så mange låskasser en vil så lenge en ikke har løp nok til alle. Men om de vil kjøpe en slik praksis vet jeg jo ikke 😉

Link to post
Share on other sites

Hvis du ser på hvordan jaktgarderoben forvaltes vil du se at du kan eie så mange piper du vil i forskjellige kaliberet til en bestemt låskasse, så fremt du får søknaden godkjent.

Med din logikk at du kan eie så mange låskasser du vil og med dagens regler om at du kjøpe så mange løp du vil uten tillatelse fra politiet så lenge det er i samme kaliber som du har fra før. Så vil det si at man kan ha 20 AR15 eller Ruger 10/22, det har aldri vært intensjonen til de som har lagd lov og forskriften.

Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Erlend Meyer skrev:

Men om de vil kjøpe en slik praksis vet jeg jo ikke 😉

 

Våpenkontorene praktiserer låsekasse = våpen.

 

Om det var slik du sier, så ville du jo blant annet låst deg til 1 kaliber og om hensikten din var å få nok våpen, er det jo ingen som hadde stoppet deg å handle inn løp til alle låsekassene ved å vise våpenkort i samme kaliber 🙂

 

Hadde dog likt å se utrykket til Mr H i Kristiansand når han hadde åpnet søknadspapirer på eksempelvis 30 1911-rammer med henvisning til ukomplett våpen... Måtte nok solgt noen sleider, men men.

Link to post
Share on other sites

Jeg er enig i at en fort kommer ut på glattisen med min tolkning, men jeg finner som sagt ikke noe i forskrift eller rundskriv som sier at ramme/låskasse=våpen. For jaktvåpen skal en derfor kunne få godkjent ekstra låskasse så lenge en ikke har flere løp som passer. En kan selvfølgelig kjøpe ekstra løp uten søknad, men det havner jo i papirene og vil medføre tilbakekall i ettertid.

For sportsvåpen er det så langt jeg kan se ikke noen fritak fra behovsprøving for våpendeler. At lista legges noe lavere er ikke urimelig, men at TS skulle kunne kjøpe et komplett våpen under dekke av reservedeler var nok litt optimistisk.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...