Jump to content

oppbevaring av krutt utover 5KG.


Recommended Posts

Hei, hvem kontakter man får å søke om disposisjon for og kunne obevare mere en 5kg?

Jeg har prøvd våoenkontoret, brannvaktan og DSB. Og ingen av disse kan gi meg nien klare svar.

de sier det at det kun er virksomhet som får slike dispensasjoner..

 

Stemmer dette?

Det var nytt fra 1.januar  fikk jeg beskjed om fra brannvesenet.

 

Hvordan går jeg frem for å søke, og hvem søker jeg til?

 

Mvh

Jon Yngvar 

Link to post
Share on other sites

TS.  Har ikke satt meg inn i det nye regelverket. Kan hende det ikke lenger gies disp., men at en må ha godkjent rom. Og jeg kan annta noe. Og det er at myndighetene ønsker bedre kontroll på dette med bl.a. Våpenrom og hvordan det utføres. Så trolig skal dette behandles etter PBL og TEK og godkjennes av bygningsmyndighetene, som andre "byggetilatelser". Så et byggefirma må stå for prosjekteringen, utførelsen og kontroll på byggeplassen. Dette er bare en anntagelse. :)

Link to post
Share on other sites
10 timer siden, The Kid skrev:

Jeg har prøvd våoenkontoret, brannvaktan og DSB. Og ingen av disse kan gi meg nien klare svar.

de sier det at det kun er virksomhet som får slike dispensasjoner..

Når de sier det er kun virksomheter som får slike dispensasjoner så har du fått klart svar. 

Link to post
Share on other sites
1 time siden, DoctoRoy skrev:

Når de sier det er kun virksomheter som får slike dispensasjoner så har du fått klart svar. 

Tvert imot. Dette svaret betyr bare at de ikke vet, og ikke gidder å undersøke...

Det må finnes klare krav til slik oppbevaring, og oppfyller man disse skal det være greitt enten man er privatperson eller virksomhet.

Usikkerheten her ligger i om kravet er brann og eksplosjonsfare eller å hindre uvedkommende tilgang. Dermed må både politi og brannvesen involveres med den mulighet de har til å peke på hverandre...

Link to post
Share on other sites

 

Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften)

Lovdata:

 

Sitat

§ 21.Krav om tillatelse og hvem som gir den

(1) Overføring, import, eksport, produksjon, oppbevaring, distribusjon, erverv og tilintetgjøring av eksplosiver krever tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Søknad om tillatelse skal leveres elektronisk via internettportalen Altinn, og inneholde alle opplysninger som det spørres etter.
(2) Kommunen behandler søknader om tillatelse til oppbevaring av inntil 50 kilo røyksvakt krutt.
(3) Politiet behandler søknader om tillatelse til erverv av krutt eller tennmidler til ammunisjon fra privatpersoner.

 

For privatpersoner så er det politiet som skal behandle søknaden.

 

5a7f0fa9deb78_ScreenShot2018-02-10at16_27_49.png.c10040ea2950b1185f7e4dd282419f6b.png

 

"... kan uten særskilt tillatelse erverve ..."

 

med særskilt tillatelse kan muligens andre rammer gis, men det ser ut til at det er opp til politiet å gi denne dersom dette er i regi av privatperson.

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-15-844

 

Forøvrig enig med @DoctoRoy her:
 

Sitat

Når de sier det er kun virksomheter som får slike dispensasjoner så har du fått klart svar.

 

Edited by mteinum
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

At man har fått et klart svar betyr ikke at man har fått et riktig svar. Norske byråkrater er ikke videre berømt for sin serviceinnstilling, et "nei" tar kortere tid enn å faktisk finne ut hva som er riktig. Og så risikerer jo den stakkars byråkraten å få ubehag om det viser seg at han har tolket regelverket (som sjelden er enkelt å forholde seg til) feil, og det vil han jo ikke, så da er det tryggest med et "nei".

 

Det er jo ikke verre enn å sende en skriftlig søknad til politiet, da får man kanskje et litt mer skikkelig svar enn over telefonen.

Link to post
Share on other sites
1 time siden, mteinum skrev:

For privatpersoner så er det politiet som skal behandle søknaden.

 

"... kan uten særskilt tillatelse erverve ..."

 

Tror du bør leste overskriften og teksten til TS. :) Tråden gjelder oppbevaring og IKKE kjøp, samt hvem kan gi disp. for oppbevaring av mer enn 5 kg, røksvakt krutt.

Link to post
Share on other sites

Tja... :)

 

Om jeg går inn i butikken og kjøper 5kg krutt, tar dette med ut i bilen, går inn i butikken og kjøper 5kg krutt. Så har jeg vel ervervet 10kg som er over begrensningen gitt i §75 1. b)

 

La oss si TS har fått tillatelse å erverve mer enn 5kg krutt (som politiet håndhever), så er det kommunen som skal behandle søknaden om oppbevaring av krutt - opp til 50kg.

 

§ 143.Ikrafttredelse og oppheving
(3) § 21 annet ledd om kommunens behandling av søknader om oppbevaring av røyksvakt krutt, trer i kraft 1. januar 2018.

 

Kapittel 3. Felles bestemmelser for tillatelser til håndtering av eksplosiver
§ 21.Krav om tillatelse og hvem som gir den
(2) Kommunen behandler søknader om tillatelse til oppbevaring av inntil 50 kilo røyksvakt krutt.
(3) Politiet behandler søknader om tillatelse til erverv av krutt eller tennmidler til ammunisjon fra privatpersoner.

 

Ref.

 

Kapittel. 5. Oppbevaring

 

(2) Uten tillatelse kan det allikevel forsvarlig nedlåst oppbevares:

a)inntil 10 000 stk. tennhetter til ammunisjon

b)inntil fem kg røksvakt krutt

c)inntil tre kg svartkrutt separert i enheter på inntil én kilo. Svartkrutt skal ikke oppbevares i boenhet.

 

Edited by mteinum
Link to post
Share on other sites
5 minutter siden, mteinum skrev:

Om jeg går inn i butikken og kjøper 5kg krutt, tar dette med ut i bilen, går inn i butikken og kjøper 5kg krutt.

Da er du i alle fall inne på oppbevaring og ikke kjøp. :) Men er det "noen" som gir/innviler dispensasjon, til å oppbevare mer enn 5 kg krutt? Det var spørsmailet til TS.

 

Hvis han har fått svaret (uvisst hvor), at disp. gies kun til virksomheter. Og at det er nytt av året. Så er vi like langt. Jeg anntok da at det ikke lenger ble gitt disp. til privatpersoner. Og at en derfor måtte bygge et godkjent rom og at det var overført til "teknisk etat", som er en naturlig instans. (De vill da rådføre seg med branntilsynet)

 

Link to post
Share on other sites

Da er vi vel tilbake til veilederen som er gitt ut for Kapittel 5

 

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/oppbevaring-av-eksplosiver-veiledning-til-kapittel-5/

 

§ 34 Tillatelse til oppbevaring av eksplosiver

(1) Før eksplosiver kan oppbevares skal det foreligge en tillatelse.

(2) Uten tillatelse kan det allikevel forsvarlig nedlåst oppbevares:

a) inntil 10 000 stk. tennhetter til ammunisjon

b) inntil fem kg røksvakt krutt

 

ved (1)

Søknad sendes kommune og deretter kommer kravet om juridisk ansvarlig. Her er det lite som tyder på at dette omfatter privatpersoner.

 

5a7f23d5a5a4b_ScreenShot2018-02-10at17_47_22.png.7b6eac09e55a2bba881190bea57fea81.png

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Slik det utsnittet der er skrevet har jeg veldig vanskelig for å finne belegg for at det utelukker privatpersoner. At regelverket er skrevet med en ordlyd som gir mest mening når det er snakk om bedrifter er ikke ensbetydende med at det er umulig for privatpersoner å oppfylle kravene.

 

Jeg tror en skriftlig søknad til kommunen vil være det som gir størst sjanse for et skikkelig svar.

Link to post
Share on other sites
28 minutter siden, mteinum skrev:

Da er vi vel tilbake til veilederen som er gitt ut for Kapittel 5

Du er ikke kommet noe nærmere spørsmålet til TS.

 

Jeg har aldri søkt, selv om jeg i kortere perioder (fra 70-tallet) har oppbevart noe mer, enn de 5 kiloene som er tillatt. Så jeg kjenner ikke tidligere praksis med disp. Bare hørt om det. Vil tro at det har vært behandlet av branntilsynet, i aktuell kommune. Men, jeg vet ikke.

Link to post
Share on other sites

Hjelpe meg... Hvordan klarer en blande plan og bygningslov, TEK, byggfirma og våpenrom inn i dette??

Skriv søknad, send komunen (som garantert videresender til noen innen komunalt brannvesen), en får svar. Positivt-knall, løp og kjøp; negativt må begrunnes. Rett evt feil i første søknad og søk på nytt.

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Spurte brannvernsjefen på jobb om dette.

Fikk spørsmål tilbake.

 

Inntil 5 kg er sikkert nok med foreskrevet oppbevaring.

Kanskje du kan lagre 5 kg ett annet sted i huset også?

Avstand mellom oppbevaringsstedene er av betydning for brannmenn.

 

Er litt i klemma på denne selv. Har fått eldre rekrutter i skytterlaget og da blir det rifle i tillegg til pistollading.

Lurer på å søke med dette forslaget.

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

noen som gidder og forme en søknad, for meg?

 

så skal jeg sende den inn og holde dere oppdatert her inne..

 

Jeg fikk et klart svar igjen i dag av pyroteknisk avdeling i DSB..

KUN virksomhet som får dispensasjon til å oppbevare mer en 5 kg røyksvakt krutt. 

Og denne skulle brannvesenet godkjenne. 

 

 

Link to post
Share on other sites

Hmmm, klarer ikke se at de hsr dekning i forsktift eller veiledni g til å si at kun "virksomhet" kan få tillatelse

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-922#KAPITTEL_7

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-26.-juni-2002-nr.-922-om-handtering-av-eksplosjonsfarlig-stoff-handtering-av-fyrverkeri/#kapittel-7.-oppbevaring

 

Jeg ville bare forfattet søknad til komunen og sendt. Beskriv nøye hva du søker om, hvor mye og beskriv oppbevaringsstedet skikkelig ;ikke "i den gamle dassen bortved fjøset" men "på loft i garasje bygd i 20cm leca, takkonstruksjon med lett tekking blablabla. Luke til loft er låst med blabla, garasjeport og dør er låst med blabla. Garasjensplassering er visst på vedlagte situasjonskart, avstand til egen bolig er xxmeter, avstand til nærmeste nabobygning er xxmeter". Hjelp stakkaren som får dette i fanget å si ja.

 

Link to post
Share on other sites

Når det gjelder oppbevaring av krutt så er det inkludert ferdig ladd ammo og vekten av kruttet i tennhettene (mener jeg å ha lest). Da er det ikke urimelig å tro at også grensen på 10000 tennhetter inkluderer ferdig ladd ammo... Tiden vil vise om det er trivielt å få innvilget en søknad på noe mer krutt og hetter, eller om det er en dryg prosess...

Link to post
Share on other sites

I dagens regler kan en oppbevare 5kilo røyksvakt krutt, 5kg krutt i oppladet ammo.

Hvor finner du dette med 10000 hetter?

 

Uten særskilt tillatelse kan følgende mengder (netto eksplosivinnhold) allikevel oppbevares:

a) Inntil 5 kg røksvakt krutt.

b) Inntil 5 kg eksplosiv vare oppladet som ammunisjon.

c) Inntil 5 kg pyroteknisk vare. I perioden 27.–31. desember, tillates oppbevart inntil 10 kg pyroteknisk vare.

d) Inntil 3 kg svartkrutt fordelt i separerte enheter på én kilo. Svartkrutt skal ikke oppbevares i boenhet

Link to post
Share on other sites

Eksplosivforskriften:

Kapittel. 5. Oppbevaring

§ 34.Tillatelse til oppbevaring av eksplosiver
(1) Før eksplosiver kan oppbevares skal det foreligge en tillatelse.
(2) Uten tillatelse kan det allikevel forsvarlig nedlåst oppbevares:
a) inntil 10 000 stk. tennhetter til ammunisjon
b) inntil fem kg røksvakt krutt
c)  
inntil tre kg svartkrutt separert i enheter på inntil én kilo. Svartkrutt skal ikke oppbevares i boenhet.
Edited by DoctoRoy
tekst på c) var falt ut
Link to post
Share on other sites

Er ikke meningen å kverrulere, men jeg er egentlig nysgjerrig. Hva er egentlig problemet med at det oppbevares mer enn 5kg krutt, når det brenner? Tenker sånn teknisk, fra brannvesenets side. Er det reelt skummelt slik som sånne gassbokser til gassbrennere. (Det brant en sportsbutikk her for mange år siden som hadde et greit lager av slike, i følge de som var med å slukke så var det friske greier.) Eller er det forholdsvis udramatisk. Det brenner godt, men smeller det? Har jo brent ukjent krutt ute noen ganger og det er ikke veldig spektakulært.

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Dette var interessant, har nå skummet gjennom forskriften og ser at der er gjort endringer. Den viktigste er at det ikke lenger gis tillatelse for oppbevaring til privatpersoner, og at det ikke er bare og bare for virksomheter heller.

 

Oppbevaring av inntill 50kg røyksvakt krutt ligger til kommunen (I praksis Brannvesenet) å innvilge, men dette gjelder kun for virksomheter.

 

Det mest interessante er at det nå fremstår som om privatpersoners tillatelse til erverv, er lik tillatelse til oppbevaring. Og at dette ligger under politiet å godkjenne.

 

Søknad om erverv og oppbevaring av mer enn 5kg røyksvakt krutt, 10k tennhetter osv. Skal altså forelegges lokalt politikontor.

 

Av erfaring (Gamle regler), blir man fort henvist videre til kommunens brannsjef. Enten for en uttale om sikkerhet og oppbevaring, eller for godkjenning.

 

I dag ville jeg bedt brannsjefen om en skriftlig uttale om anbefaling til hvordan han/hun ønsker mengden oppbevart, og tatt med denne som vedlegg til søknad til politiet.

Link to post
Share on other sites
1 time siden, Per-S skrev:

Krutt er klassifisert som 1.3, energiinnholdet er ca 10% av bensin/olje. Problemet er at det brenner raskt, ett sekund eller to, avhengig av emballasjen.

Det skal likevel mye til før det blir stor effekt.

Ikke Sååå mye da. Ting endrer seg fort med økende trykk... I friluft spiller det omtrent ingen rolle i en brann, men lagret inni en stålsafe kan ting fort bli annerledes. Den store forskjellen på krutt og fossile brenseltyper er at det frigir det oksygenet det trenger til forbrenningen selv.

Lagret uten mulighet for trykkoppbygging og utilgjengelig for uvedkommende er det ingen rasjonelle argumenter for å begrense dette til 5kg.

Link to post
Share on other sites

Dette med krutt i safe har vel vært testet, resultatet var ikke spektakulært. Om en fyller det med 15-20kg kan det kanskje bli litt mer underholdende.

 

Akkurat røyksvakt krutt er temmelig harmløst selv i moderate mengder, i det minste sammenliknet med svartkrutt og pyroteknisk vare. Men jeg tror ikke man vil være røykdykker i et bygg når noen titalls kilo antenner, så en eller annen grense må man nok ha.

5kg dekker vel behovet til de aller fleste, problemet i dette landet er at man ofte ikke bryr seg om unntakene. 10-15kg er ikke enorme mengder, og burde være innenfor med enkle tiltak.

Link to post
Share on other sites

De som lader 6,5 bruker ca 3 kg krutt til 1000 patroner. Med et behov for 5000 skudd blir det 15 kg i året.

Ellers er oppførselen til krutt ved en brann litt mer komplisert enn det kan se ut som. Formuleringen om at krutt frigir oksygen til forbrenningen er feil, og slike misoppfatninger viser at en ikke forstår hvordan eksplosiver oppfører seg både i brann og i et våpen..

Link to post
Share on other sites

Såvidt jeg forstår så er krutt "oksyderende" ved forbrenning, det genererer sitt eget oksygen til å drive sin egen forbrenning, men ikke ekstra oksygen til å gi ekstra luft til en eventuell brann.

eller har jeg missforstått hele greia?

Uansett har ikke jeg behov for å oppbevare mer enn 5kg krutt, men har da både røyksvakt å svartkrutt på lager, så tråden er intressant nok for min del

Link to post
Share on other sites

Det er muligens litt flisespikkeri, men krutt består av nitratestere der det finnes oksygenatomer i molekylet. Dette er et molkyl med mye energi bundet i molekylbindingene slik at molekytet er ustabilt termodynamisk sett.

Når det når en temperatur på ca 150-170 grader vil molekylbindinger briste og danne nye forbindelser med lavere energiinnhold og der mange forbindelser er gasser frigitt energi gjør at gassene får høy temperatur og høyt trykk. 

Oksygenet frigis derfor ikke, men reagerer direkte videre til forbindelser med lavere energi og sterkere molekylbindinger.

Dette var litt enkelt forklart.

Link to post
Share on other sites

Når jeg har over 5 KG krutt oppbevarer andre skyttere eller jegere overskuddet for meg. Disse har selvfølgelig aktverdig grunn til å inneha dette stoffet. Skulle jeg få kontroll, hvilket jeg har hatt, så er beholdningen innenfor lovverket. De fleste av oss har et nettverk i det vi driver med, bruk det. Det er flere jeg lader for (lader sammen med) hjemme hos meg, disse må selv komme med eget krutt og egne tennhetter. 

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
På 14.2.2018 den 11.03, Wintel skrev:

Når det gjelder oppbevaring av krutt så er det inkludert ferdig ladd ammo og vekten av kruttet i tennhettene (mener jeg å ha lest). Da er det ikke urimelig å tro at også grensen på 10000 tennhetter inkluderer ferdig ladd ammo... Tiden vil vise om det er trivielt å få innvilget en søknad på noe mer krutt og hetter, eller om det er en dryg prosess...

 

Jeg søkte kommunen, de videresendte søknaden til brannvesenet som avslo søknaden med begrunnelsen at kun bedrifter kan gis tillatelse til å oppbevare over 5 kilo krutt og 10000 tennhetter. Så dett var dett

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...