Jump to content
ashton93

Maskinpistoler i Norge før 1940?

Recommended Posts

Hei! 

 

Usikker på om jeg laget denne tråden i riktig del-forum, men det virker som at dette var det mest passende stedet. Jeg har flere historie-sentrerte spørsmål angående bruk av maskinpistol i det norske forsvaret og politiet før krigen kom i 1940. De fleste kilder jeg har sett angående dette temaet nevner at maskinpistoler ikke var en våpenklasse som det norske militæret en gang hadde vurdert å ta i bruk i mellomkrigstiden, og at disse våpnene rett og slett ikke passet inn i den norske infanteri-doktrinen på denne tiden. Betyr dette at forsvaret ikke engang tok inn maskinpistoler til diverse tester i mellomkrigstiden, og hvis de gjorde det, hvilke våpen ble utprøvd? En gang for lenge siden leste jeg at forsvaret visstnok hadde utprøvd Suomi KP-31 maskinpistoler etter å ha sett effekten av de i den Finske Vinterkrigen. Noen sikre kilder på dette har jeg derimot ikke klart å finne frem til igjen.  

 

I "Forsvarsmuseets skrifter nr. 13" fra 2014 står det nevnt at det Norske politiet b.l.a hadde kjøpt inn både Vollmer MP og MP35 maskinpistoler i et mindre antall på 30-tallet, men det er lite dokumentasjon rundt bruken av disse våpnene. Er det noen her som muligens vet noe mer om politiets bruk av disse? I samme kilde står det også at "Samfundsvernet" på 30-tallet hadde klart å skaffe Bergmann maskinpistoler men at disse til slutt ble konfiskert av forsvaret. Er det mulig at disse senere ble brukt av infanteri-avdelinger?

 

Det er også svært lite eller ingen dokumentasjon angående norsk bruk av maskinpistoler under felttoget i 1940, men i noen av illustrasjonene til Andreas Hauge i "Kampene i Norge"-bøkene kan man se norske soldater som har erobret MP-38/40 maskinpistoler fra Tyskerne og bruker de i kamp. Var dette noe som skjedde relativt ofte eller bare i sjeldne tilfeller?

Share this post


Link to post
Share on other sites

tviler sterkt på at noen engang ble testet eller vurdert, aldri sett bevis på det self ihvertfall. Om noen ble konfiskert er det lite sansynlighet for at de ville blitt gjenbrukt. som du sier, doktrine i norge i mellomkrigstida involverte Krag, Madsen og Colt.

 

Vedsiden av STEN og MP38/40, ser du også KP31 i fleng blant Milorg mot slutten av krigen. KP31 ble også brukt av norske polititropper trent i Sverige, der Svenskene selv produserte og brukte disse. Leser at KP31 var i HV-mølla fram til 80-tallet. selv aldri sett noen.

 

Å ta over tyske våpen var kritisk i starten, som det er i all motstandskrig. våpen fra England var ikke noe selvfølge selv langt inn i okkupasjonen.

 

65101320.jpg.f050b6d5df6a4faed058432675b8039d.jpg

 

032wa1FoZW9t.jpg

 

Denne rotta ble nå fulgt til døden av Suomien.

Edited by bjoerkeng
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det fantes MPer hos private før krigen. Er bla nevnt såvidt i "Med Alta bataljon mot tyskerene" at noen maskinpistoler ble skaffet fra sivile ved mobiliseringen.

Har også blitt fortalt at et par karer meldte seg på Setnesmoen ved mobiliseringen medbringende hver sin mp.

 

Samme bok nevner forresten også at produksjon av håndgranater ble satt igang mens kampene pågikk.

 

Masse små detaljer en skulle visst mye mer om. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timer siden, ashton93 skrev:

I "Forsvarsmuseets skrifter nr. 13" fra 2014 står det nevnt at det Norske politiet b.l.a hadde kjøpt inn både Vollmer MP og MP35 maskinpistoler i et mindre antall på 30-tallet, men det er lite dokumentasjon rundt bruken av disse våpnene. Er det noen her som muligens vet noe mer om politiets bruk av disse? I samme kilde står det også at "Samfundsvernet" på 30-tallet hadde klart å skaffe Bergmann maskinpistoler men at disse til slutt ble konfiskert av forsvaret. Er det mulig at disse senere ble brukt av infanteri-avdelinger?

 

Vollmer maskinpistolene ble nok kjøpt inn til "Statspolitiet" en gang etter 1932 da de ble opprettet. "Samfundsvernets" Bergmanner ble gitt til etterfølgeren "Utrykningspolitiet" i 1937. Da skal visstnok Forsvardepartementet ha omtalt dem som et "utpreget politivåben". Se spesielt s. 115-116 her: https://www.nb.no/nbsok/nb/7e7d860b0acfb79c9cd8f5764fa0e0a9?lang=no#117

 

 Norske militære  den gangen romantiserte kanskje strid på lang avstand i norske skoger og fjell og så ikke noe rom for maskinpistolen der?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 4.1.2018 den 7.49, Chiefen.v-2 skrev:

Det fantes MPer hos private før krigen. Er bla nevnt såvidt i "Med Alta bataljon mot tyskerene" at noen maskinpistoler ble skaffet fra sivile ved mobiliseringen.

 

I Arnfinn Hagas "Alta bataljon 1940" står det at bataljonssjefen like før krigsutbruddet var i Hammerfest og holdt foredrag for forsvarssaken. En av tilhørerne skal ha gjort oppmerksom på at det fantes en maskinpistol i byen, den ble fremskaffet og tatt med til Alta. Så ble den tatt med i krigen som "den eneste i sitt slag." 

 

S. 42 her: https://www.nb.no/nbsok/nb/9cc98724d175cbeba7709f86c413f466?lang=no#41

 

En maskinpistol i Hammerfest i 1940 må vel enten ha blitt kjøpt inn av en velstående våpennerd, av det lokale politiet (politiet var kommunalt til 1937 og bevæpning var opp til politimesteren) en polititjenestemann (egeninnkjøpte tjenestevåpen var ikke helt uvanlige i mellomkrigstida) eller av en av de politiske paramilitære organisasjonene fra 20-30-tallet. I så fall sannsynligvis "Samfundsvernet" eller en lokal avart på høyresiden. Jeg tror ikke en eventuelt "rød" maskinpistol ville dukket opp på et møte for forsvarssaken. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Obivan vekket nysgjerrigheten min. Jeg lånte boken "Politiets Våpen", og klarte ikke løsrive meg fra boka  en hel helg.  Et vell av informasjon for blant annet våpennerder.  Ikke bare det, men historieinteresserte får også mye informasjon. Politiet har hatt tilgang til, og brukt et utall våpen. Boka anbefales både til historieintersserte, og våpennerder. Jeg blir nok å kjøpe den. Den hører naturlig hjemme i min samling av våpen/samlerlitteratur.

https://nphs.no/politiets-tjenestevapen-2/politivapen/

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei igjen, tenkte jeg kunne oppdatere denne tråden etter å gravd en hel del i forskjellige bøker og kilder. 

 

Det viser seg at mesteparten av maskinpistolene som fantes  i Norge under mellomkrigstiden har en veldig kronglete og noe rotete historie bak seg. Ifølge boka "Politiets Våpen" som ble anbefalt litt tidligere i tråden, så hadde den paramilitære gruppen "Samfundsvernet" på egen regning kjøpt inn hele 26 Bergmann maskinpistoler i 1923/24. Dette var en gruppe som var rimelig høyrevridd og "kontrarevolusjonær" og som organiserte borgervern, samtidig som den var tett knyttet til høytstående offiserer i det norske forsvaret. P.g.a de dette båndene til forsvaret og en veldig gunstig økonomi fikk denne gruppen tak i materiale som var hypermoderne og utilgjengelig for det norske forsvaret på denne tiden. Blant annet ble det på Østlandet drevet øvinger med maskingevær, gassgranater, bombekastere og andre våpen, inkludert maskinpistoler. Som nevnt ble 26 maskinpistoler kjøpt inn tidlig på 20-tallet av noen av lederne i gruppen, og  p.g.a Samfundvernets tette bånd til det norske militæret ble disse maskinpistolene faktisk lagret på Akershus festning under generalfelttøymesterens oppsyn. Disse maskinpistolene ble lånt ut for bruk av gruppa minst én gang på 30-tallet, basert på en Våpenutlånsprotokoll som finnes i arkivene til Akershus festning. 

 

I 1936 ble det kjent for Justis/Forsvarsdepartementet at Samfundsvernet drev øvinger med militærets materiale, og en ny lov ble vedtatt hvor slike paramilitære grupper ble forbudt på landsbasis. Det som nå skjedde var at materialet som var kjøpt inn privat av lederne i Samfundsvernet ble solgt videre til Justisdepartementet i 1937. Det var ikke lenger noe poeng for lederne av Samfundsvernet å eie slikt materiell, siden hele organisasjonen var oppløst. I løpet av 1937 ble alle de 26 Bergmann maskinpistolene kjøpt opp av både Justis og Forsvarsdepartementet, og de ble tatt i bruk av Utrykningspolitiet som var spredt rundt i landet. Noen av maskinpistolene ble også lagret på Oslo politikammer. Detaljer rundt bruken av disse maskinpistolene er ukjent, og det er ikke sikkert at de noen gang ble brukt "i kamp", men det er dokumentert at en prøveskyting fant sted i 1936 med statspolitiet som arrangør før det ble bestemt at våpnene skulle bli kjøpt opp. Ifølge Jonas Lie (som var pådriveren for denne prøveskytingen) var Bergmann maskinpistolene mye bedre enn Vollmer maskinpistolene som Utrykningspolitiet allerede hadde et antall av. 

 

vollmer.jpg.2e287bbc5c1de85149debab28318e189.jpg

En Vollmer MP1930, utrykningspolitiet kjøpte inn et lite antall av disse i 1932.

 

Nå, hva slags maskinpistol var det egentlig Samfundsvernet hadde kjøpt inn? De fleste kilder referer til de 26 maskinpistolene som "Bergmann MP", noe som kan bety en hel drøss av forskjellige modeller fra mellomkrigstida. I "Forsvarsmuseets skrifter nr. 13" står det nevnt at disse maskinpistolene var av modellen BMP1932, noe som mest sannsynlig ikke stemmer. Disse maskinpistolene ble laget i meget lite antall, og de få eksemplene som er eid av Forsvarsmuseet er mest sannsynlig importert fra Sverige/Danmark som prøvevåpen testet ved siden av politiets Vollmer MP maskinpistoler i 1932. Det finnes derimot en rapport fra generalfelttøymesteren til Forsvarsdepartementet i 1936 som gir et klart svar på hvilken modell disse MP'ene faktisk var:

 

"Den omhandlede Bergmannpistol er et helautomatisk våben. Utstyrt med magasin for 50 skudd, kaliber 7.65mm..."

 

bergmann.png.daa53beb4256aa3f6ffd5cb57c157345.png

 

Den eneste maskinpistolen som passer denne beskrivelsen er modellen "SIG Brevet Bergmann 1920" (bildet over). Dette var en Sveitsisk kopi av den kjente MP-18 maskinpistolen som ble brukt av tyske stormsoldater under den første verdenskrigen. Våpenet var blitt bygget om til å støtte et 50-skudds boksmagasin, og et mer moderne sikteoppsett var blitt montert. Dette våpenet ble produsert i forskjellige kaliber, og 7.65x22 versjonen ble eksportert til Finland, og tydeligvis også til Samfundsvernet her i Norge.

 

Etter at våpnene ble kjøpt opp i 1937 finnes det ikke noe mer dokumentasjon om de. De er registrert i noen våpenopptellinger både under og etter krigen hos diverse politiavdelinger rundt om i landet, men det virker som mesteparten av disse maskinpistolene ikke overlevde krigen. I dag er det såvidt jeg vet bare én slik maskinpistol fra originalbeholdningen i 1937 som fortsatt eksisterer, og den er eid av KRIPOS. 

 

Edited by ashton93
  • Like 11

Share this post


Link to post
Share on other sites

De var utlevert/brukt av Statspolitiet og Grensepolitiet under krigen. Jeg har sett utleveringsedler hvor det er kvittert for Bergmann MP og Vollmer til ansatte i Statspolitiet (kilde riksarkivet). Det sto i tillegg angitt hvor mye ammunisjon og hvilket kaliber som var utlevert. Jeg har også sett kvitteringer for Sten-Gun men dette var sikkert våpen som var beslaglagt.Når det gjelder våpen ellers i Statspolitiet virker det som det gikk mye i Colt pistoler og Krag for de menige og ymse slag av 6,35 og 7,65 pistoler for andre.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tenkte å gjenopplive denne tråden etter å ha snublet over et veldig interessant sitat i en av bøkene til Karl Egil Hanevik (Norske militærgeværer etter 1867). I et avsnitt om halvautomatiske geværer som ble testet i Forsvaret i mellomkrigstida står dette:

 

"Det bør nevnes at det pågikk prøver med forskjellige typer halvautomatiske geværer i 1939-40, parallelt med arbeidet med Brøndbys geværer. Det var da anskaffet geværer av forskjellige typer. Både Johnsons automatgevær, Garand-geværet, det finske Pelo-geværet samt enkelte maskinpistoler (Thompson og Schmeisser) er funnet omtalt fra det siste året før krigen brøt ut i Norge"

 

Direkte link: https://www.nb.no/nbsok/nb/e6ab9b57bcbf30a73fca081860091149?lang=no#335

 

Noen som kan kaste mer lys over dette, eller om det finnes noe tilgjengelig dokumentasjon i det hele tatt rundt disse prøvene?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei

 

Er det noen kjente tilfeller hvor det er blitt brakt med våpen fra Finnlandskrigen til Norge?

(Det ble tatt med russisk MP PPSH av nordmenn til Norge fra fortsettelseskrigen).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om det kom våpen hjem fra Finland etter Vinterkrigen kjenner jeg ikke til...i så fall antakelig mest håndvåpen..som er lette å skjule..

 

I Finnmark ble det igjen russiske våpen som PPSH MP, Tokarev pistoler og Nagant revolvere. Dette er vel for det meste våpen partisanene fikk fra Sovjet. Har selv en Nagant som kom fra Finnmark....velbrukt og i et slaskete svinelærshylster..

Edited by pondoro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...