Jump to content

Innavl utrydder "den Skandinaviske" ulven


DoctoRoy
 Share

Recommended Posts

Nå viser det seg at ekstrem innavl kommer til å utrydde ulven - så da er det ingen naturlig stamme av ulv i Skandinavia allikevel. Vi har blitt tutet ørene fulle av "at Norge har ansvar for å forvalte den Skandinaviske ulvestammen" og så viser det seg at man ved hjelp av vitenskaplige metoder beviser at "den Skandinaviske ulven" er en gedigen bløff. Noen vil nok allikevel i nærmest religiøs affekt hevde det motsatte. "Klippe, klippe sa kjerringa....."

 

Link to comment
Share on other sites

Artig diktomi det der.

 

Naturen skal gå sin gang mest mulig urørt hyles det fra "vernere" av ymse slag.

Helt til det trengs menneskelig inngripen - da hyles det om at man må gripe inn for å hindre naturens gang.


Annen artig diktomi.

 

Ulv kjempes det nødelåst for å tvinge på folk.

 

Villsvin kjempes det like nådeløst for å holde unna.


Fugletittere får jeg ta for meg en gang senere. De kommer i en helt særegen klasse i slike saker.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Det er bare vanskelig når en ikke er enig i målsetningen.

 

Hvis vi tar utgangspunkt i at naturen skal gå sin gang, er ikke (ulovlig) felling av innvandrende dyr å forstyrre naturens gang? Er det ikke da også rimelig at vi tar grep for å kompensere? Eller skal vi si at bordet fanger? Altså at de får klare seg selv, selv om vi sørger for at de ikke kan gjøre det? Ulven forsvant ikke pga innavl eller matmangel, vi jaktet den til utryddelse med overlegg.

 

Villsvinet er her kun på grunn av menneskelig aktivitet, det er ingen naturlig innvandring. Uten rømte oppdrettsdyr fra Sverige ville den ikke vært her. Samme gjelder arter som mink og mårhund.

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Mhm - ja disse "vernerene" finner alltid ut at det er menneskets feil. Enkelte av de går så langt at de argumenterer for å utrydde menneskene. For at planeten skal kunne innta en slags ideell tilstand som kun kan oppstå uten mennesket :-D  (at selv planeten går gjennom sykluser greier de ikke koble mot mikronivået de låser seg inne i)


Ulven er her pga. en menneskelig beslutning om at de /skal/ være her og sannsynligvis med god hjelp ved å bli kjørt hit i bil av uvettige "vernere". Det samme kan en si om villsvinet. Begge artene var her i rikt monn tidligere også. Forskjellen mellom de er kun spissfindigheter og romantiske følelser hos "vernere".
Morsomt at du drar opp mink og mårhund og ikke ser at de er skadedyr i samme klasse som ulv og villsvin. Et klasseeksempel på hvor langt "vernere" har rotet seg ut i det de tror er en høyere bevissthet mens de i realiteten er dopa på sin egen moralisme. En moralisme som selvsagt er uten skadevirkninger for de selv - men som de ikke har noen som helst problemer med å dytte på andre.

Akseptere at mennesket både trenger og kan kreve plass i økosystemene som en del av planeten, det derimot er vanskelig å akseptere. Men de har ikke problemer med å benytte ressursene fra økosystemene. PC og internett er kjempegreier, og det samme med bil, veier, varmepumpe osv.

Slik kan en dra en rett strek fra Arne Næss senior til dagens "vernere". Heldigvis går alle slike ekstreme meninger i bølger og vi har forhåpentligvis sett toppen for disse nå slik at mer balanserte synspunkt blir praktisk politikk igjen.

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Tja, forbausende lite interresse fra media og vernere for den skutte svenske hybriden, en skapning endel profilerte vernere mener ikke er mulig i vill tilstand.

Like lite interesse som det er for den nrsk/svenske stammens russiske dna.

 

La naturen gå sin gang blabla osv, gjelder det alt? Igjenngroing av kulturlanskap feks?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

32 minutter siden, Prthhh skrev:

Ulven er her pga. en menneskelig beslutning om at de /skal/ være her

Ja, så enkelt er det på mange måter. Akkurat som at utryddingen av ulv i sin tid også var en konsekvens av menneskelige valg. Uten denne nedskytingen ville vi hatt en ulvestamme ingen kunne stilt spørsmålstegn ved.

 

Så hva er "riktig" i denne saken? Var det riktig å utrydde ulven i første omgang? Dengang mente vi det, i dag mener flertallet at det ikke var det. Så vi har derfor gjort grep for å reversere konsekvensene av det valget. Er det å tukle med naturen eller å prøve å å returnere den til en litt mer naturlig balanse?

 

DoctoRoy: Ja,  hvis innavl får pågå lenge nok vil bestanden kunne dø ut. Men alt som trengs er en innvandrer hvert 5. år, og det er ingen umulighet. Tvert i mot, uten ulovlig jakt ville vi sannsynligvis sett en langt høyere innvandring.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Svaret på ditt noe retoriske spørsmål er selvsagt at det ikke er plass til ulven i Norge. Vi har ikke villmark igjen så den er dømt til å havne i konflikt med mennesker. Ikke er arten utrydningstruet på noen måte globalt sett og ikke er den nødvendig i gjennomregulerte norske økosystemer. 

 

Så den kampen som kjøres fra 'vernere'  er kun ideologisk og for å markedsføre seg selv slik at kontantstrømmen kan opprettholdes. Hvis de virkelig mente noe med sitt engasjement hadde de kjempet for villrein og villaks, økosystemene i fjordene og reelle miljøsaker. Ikke ulv og 'pøbelgran'. 

Slik de har stilt seg forsvinner troverdigheten og viljen til å lytte til de og de som forfekter vrøvlet deres. 

 

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Det må du gjerne mene, men per i dag er vel flertallet uenig. At miljøvern i stor grad handler om ideologi er jeg ikke uenig i, men det gjør den ikke automatisk feil. Bevaring av villaks og rein er like mye ideologi.

 

Slik jeg ser det sier ikke artikkelen noe om det er riktig eller galt med ulv, heller ikke om ulvestammen er levedyktig eller ikke. Alt den sier er at dagens betingelser er ugunstige, så om man ønsker å bevare stammen må man endre på de.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ulven ble utryddet her i landet på 1970 talet fordi den ikke hadde noen plass i naturen. At gjeninnføringen senere skapte store konflikter viser bare at utryddingen på 1970 talet var riktig. Tukling med naturen er feil - flertall eller ikke. "Flertallet" er også imot at dyr drepes - men kjøtt skal de ha.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er ikke ideologi "vernere" driver med. Det er dogma og de færreste av de skjønner konsekvensene av deres egne dogma.


Norsk villrein er genetisk særegen. Når den forsvinner er arten borte. Mye det samme kan sies om villaksen. Du forsvarer "vernere" men mener det er kun ideologi når særegen genetikk forsvinner. Du forsvarer at vi skal ha ulv i Norge selv om den er innavlet og ikke utrydningstruet globalt. Da er det ikke miljøvern du driver med lengre men utelukkende ideologi for ideologiens skyld - helt symptomatisk for dagens "miljøvernrøysle".

"De fleste" som blir spurt om sine meninger om ulv har ikke noen erfaring med ulv, er ikke berørt av ulv og har i grunn ingen mening. Ofte er spørsmålene også utformet slik at de skal ledes til å svare positivt til ulv.
Sannheten kommer for en dag når en blir spurt om en aksepterer ulv i nærmiljøet og rundt huset i hverdagen. Da er det unisont at ulv er noe de /ikke/ ønsker å ha rundt seg. Så "de fleste" kan du bare glemme.

Å bevare ulvestammen i Norge er ikke noe mål verdig å jobbe mot. Fri jakt og skyt den bort. Så får vi fokusert på miljøvern istedenfor ideologi og dogma.

Edited by Prthhh
 • Like 2
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Grunnene til utryddingen var vel (dette antar jeg da jeg ikke har dokumentasjon på det) at ulv og utmarksnæring ikke gikk sammen.
Da  prioriterte vel Stortinget (vi) med stor sannsynlighet at utmarksnæring og matproduksjon hadde fortrinnsrett foran ulv.

At  flertallet av våre folkevalgte i dag (godt hjulpet av vernelobbyen) nå ser dette på en helt motsatt måte, forandrer ikke faktumet som lå til grunn for utryddelsen i første omgang.
Det betyr vel egentlig at den matproduksjonen og inntekt generelt som utmarksnæringa står for, og også den den usikkerheten de berørte føler, veier mindre enn å ha en lokal stamme av et av verdens mest utbredte og tilpasningsdyktige rovdyr.
For min egen del er jeg sterkt uenig med dette politiske flertallet.

Edited by seawolf
 • Like 1
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Prthhh skrev:

Artig diktomi det der.

 

Du mener sikkert dikotomi?

 

fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Dikotomi

 

Angående ulven: den påfører deler av landet en helt urettferdig belastning. Det er lett å godta denne belastningen andre blir påført så lenge en selv ikke blir berørt. Ved innføringen av ulv har man med viten og vilje påført deler av landet ett problem som ble løst for 40-50 år siden.

 

 • Like 3
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Ah - såklart!

 

Og enig med deg.

 

Jeg er forøvrig ikke 'beriket' med ulv der jeg holder til hvis noen skulle tro det. Men jeg ser jo hva andre har å stri med,  og ikke minst, hvorfor,  de blir påført dette. 

 

Dikotomi, dikotomi, dikotomi.. Sånn. Da har forhåpentligvis både hjernen og autokorrekturen fått inn den. 

 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Problemet med ulvens tilbakeomst (enten den nå kom på hjul eller til fots) er egentlig så åpenbart at det blir oversett; det skandinavia som hadde en levedyktig bestand av ulv for 150-200år siden finnes ikke. 

Villmark og urørt natur er tullprat og romantisk drømmeri, skandinavia ser ut som det gjør pga menneskelig aktivitet og spesiellt et utrolig omfattende utmarksbeite.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Rovdata - Ulv - Bestandsstatus

Det fremgår her at ulven ble "nesten" utryddet - og at den skandinaviske ulvebestanden er prega av mye innavel...

 

Når det gjelder det med å lære og forstå , så er det vel ingen annen dyreart på denne kloden som har utryddet flere andre dyrearter eller endra på klimaet i negativ betydning - enn mennesket.

Men nå virker det som om i alle fall en del politikere har både lært og forstått.

N

Link to comment
Share on other sites

Den reetablerte seg i sør Skandinavia på 1980 tallet står det i skrivet fra Rovdata:

 

"Ulven var praktisk talt utryddet på den skandinaviske halvøya i 1960-årene. Dagens bestand i Norge og Sverige er av finsk-russisk opprinnelse og etablerte seg i Sør-Skandinavia på begynnelsen av 1980-tallet"

 

Ellers så regnes vel mennesket å stå over dyrene? Det er vel en av årsakene til at dyrene ikke har stemmerettxD

 

Edited by DoctoRoy
Link to comment
Share on other sites

Er ikke vi mennesker en del av naturen (alt mellom himmel og jord) 😁 

 

så hvis vi skal la naturen gå sin gang, men kjerringa ønsker seg ulvepelskåpe, liggeunderlag av ulv og setelegg til bilen av ulv, kan ikke jeg bare skyte en liten flokk? 

 

Naturen går sin gang, alle får det som de vil.

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Gillen skrev:

Praktisk talt" utryddet.

 

Poteter og potater.

 

Den opprinnelige stammen er borte, og dagens ulv er 100% etterkommere etter innvandrere fra Finland/Russland. De siste av de opprinnelige ulvene kreperte nogenlunde samtidig med at det skjedde ny innvandring, så en kan vel sikkert påstå at det har vært ulv i Sør-Skandinavia kontinuerlig, selv om en kom og en dro.

 

Link to comment
Share on other sites

På 3.12.2017 den 14.13, Erlend Meyer skrev:

Er det å tukle med naturen eller å prøve å å returnere den til en litt mer naturlig balanse?

 

Hva er naturlig? Hvor settes nullpunktet? 5 år, 30 år, 100 år, 2 milliarder? Eller er det arter som har lever eller har levd i den type biotop med det klima som eksisterer nå? Før moderne menneskers eksistens, rundt 200 000 år kanskje? Jeg har ikke svaret, men siden villsvin fortsatt er svartelistet, må det være noen som har en mening om dette. Hvis ikke man bare synes ulven er veldig pen og kjekt å ha i skogen da.

 

På 3.12.2017 den 15.02, Erlend Meyer skrev:

Bevaring av villaks og rein er like mye ideologi.

 

Denne må du forklare. Enten i kontekst av dette nevnt ovenfor, eller artseksistens globalt.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Wikipedia har en fin definisjon: Ideologi kan forstås som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse idéer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes.

 

At vi regner naturlig og unik genetikk som ekstra verdifull og verneverdig er ideologi. Vi kunne fint sagt at så  lenge det er fisk i elva og rein på vidda så spiller det katta. I det hele tatt, hvorfor må det være laks i elva? Så lenge merdene på vestlandet gir oss mat på bordet spiller det vel ingen rolle?

 

For min del spiller det ikke så stor rolle om ulven representerer noen unik bestand eller ikke. Skandinavia er en naturlig del av ulvens utbredelsesområde, og da mener jeg at vi har en plikt til å bevare den her så langt det er mulig. Og der ligger problemet. Det er på ingen måte umulig, men det vil koste. Og som alltid vil noen få måtte ta en større del av regningen enn flertallet. Vi har dermed også et ansvar for å hjelpe de å omstille seg, og det er vel der vi sliter mest for tiden. Dels fordi mange ikke ønsker omstillingen, men også fordi vi ikke er veldig villige til å ta den regningen.

Skal vi "løse" dette problemet tror jeg vi trenger 2 ting. 1. er ironisk nok en større og mer robust bestand som tåler aktiv jakt, da blir det lettere å eliminere problemindivid. 2. er mer penger til omstilling i de rammede områdene.

 

Når det gjelder begrepet "naturlig" så har jeg ingen klare svar. Som du poengterer var vel mennesket i det minste delaktige i utryddelsen av villsvin i sin tid, er re-introduseringen nå å gjenopprette naturlig balanse eller å introdusere en fremmed art? Og hva med det verneverdige kulturlandskapet? Det er jo et menneskeskapt fenomen, hvorfor er ikke det regnet som kunstig og fremmed?

 

Edited by Erlend Meyer
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Erlend Meyer skrev:

1. er ironisk nok en større og mer robust bestand som tåler aktiv jakt, da blir det lettere å eliminere problemindivi

En ulveflokk hevder store revir. Så mange ulv, vil måtte trenge hele landets areal. Dagens ulvesone er alt for liten for en nasjonal bestand stor nok for "aktiv jakt". Og reindrift står i veien for en videre utvidelse av sonen.

 

1 time siden, Erlend Meyer skrev:

2. er mer penger til omstilling i de rammede områdene.

Som sagt til punkt en. Hele landet vil måtte rammes, dersom vi skal holde en bærekraftig og jaktbar ulvestamme nasjonalt.

 

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Erlend Meyer skrev:

hvorfor må det være laks i elva? Så lenge merdene på vestlandet gir oss mat på bordet spiller det vel ingen rolle?

Så lenge det er ulv dyreparker så trenger vi den ikke i skogen?

 

2 timer siden, Erlend Meyer skrev:

Skandinavia er en naturlig del av ulvens utbredelsesområde, og da mener jeg at vi har en plikt til å bevare den her så langt det er mulig.

Så langt det er mulig ja. Fullt mulig på Langedrag i Flå og Polar zoo i indre Troms.

Heller ulv Innenfor gjerder enn fjøslaks i merder.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er ikke nok å lese wikipedias definisjon av "ideologi" Mr. Meyer. Man må også forstå konteksten det brukes i. Når ideologi brukes sammen med dogma for å beskrive en persons standpunkt har det en utvidet betydning sammenlignet med ordnes enkeltstående definisjoner. Det kalles "språk"..

Men det er greit at du klargjør at du ikke ser noen verdi i å bevare artenes naturlige genetikk. Du melder deg da ut av miljøverndebatten rundt artsbevaring siden det er hele poenget :-)
Det er den unike genetikken som er tilpasset de lokale forholdene som er bevarelsesverdig. Det er grunnlaget for all artsbevaring. Lefler du med det prinsippet er det fritt fram for alt - og ihvertfall å fjerne skadedyr fra innlandet.


Du er veldig flink til å si "vi" - men det er i realiteten "du og dine" som mener. Statistikken er helt klar - folk vil ikke ha ulv i egne nærområder men et fåtall er så forvirret når det kommer til disse dyra at de ønsker å tvinge de på andre. Du er også flink til å si at "vi" ikke er villig til å betale, men jeg vil gjerne at "du og dine" betaler for skadene dere dytter på andre.

Som de andre "vernerne" skjønner du nok heller ikke omfanget av det du står for. Når du skriver "omstilling" høres det enkelt ut. Men det er da snakk om massiv inngjerding av innmark og utmarksbeite - alternativt ekspropriering av beiteretten og det blir ikke billig. Folk vil også trenge andre næringsveier og må bistås av NAV i dette. Noen kanskje livet ut. I tillegg kommer inngjerding av mindre eiendommer for å trygge kjæledyr og barn. Så skal tap av jakt kompenseres, og samt beskyttelsestiltak ved bærplukking og annet friluftsliv. Det må også påregnes store kostnader i bekjempelse av spredning av sykdommer og parasitter som revens dvergbendelorm. Ulven vandrer over store områder og er ofte bærer av denne hvilket igjen gjør det til risikosport å spise blåbær i områder med ulv.


Kulturlandskapet er kun "kunstig og fremmed" for de som ikke aksepterer eller skjønner at mennesket er en art på linje med andre arter som påvirker økosystemene :-)

Akkurat som med andre ideologier så får tilhengerne aldri nok. Så også med ulv - disse får aldri nok ulv. 

(før de blir påvirket selv da..)

 • Like 2
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 

16 minutter siden, evert skrev:

 

Dette vil jeg gjerne vite mer om, hvor henter du dette fra?

Fra hukommelsen:winke1: Mener bestemt jeg har lest, eller hørt, dette, en, eller annen plass. Hvor aner jeg ikke. Er snart 20 år siden jeg avsluttet studiene, men mest sannsynlig er kilden knyttet til det.

Mer presist, så mener jeg bestemt å huske at villsvinet forsvant i en periode med kjøligere klima her. Hvis det stemmer så er det jo naturlig å trekke slutningen at det var klimaet som gjorde at villsvinet forsvant.

 

Poenget mitt er uansett at, mens ulven (nesten) forsvant på grunn av menneskelig påvirkning, så gjorde neppe villsvinet det. Om det er relevant for debatten, det får en hver vurdere, utfra sitt eget ståsted. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er skrevet en doktorgrad som også tok for seg det med villsvinet. Der ble det pekt på at klimaet var en av grunnene ja. Det var en del varmere for noen tusen år siden :)

https://www.ntnu.no/museum/gammelgris

Googler en Jørgen Rosvold og "Klimatiske og menneskedrevne endringer i klauvviltpopulasjoner i Norge etter siste istid" finner en mye om temaet.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Skandinavia er ikke en "naturlig del" av ulvens utbredelsesområde lengere.

 

Om en skal ha ulv i Norge , noe jeg egentlig bryr meg fint lite om, er eneste farbare vei at den bare forvaltes som et dyr og ikke som noe slags versjon av hellige kyr. 

Lite håp om det i en verden hvor politikk er blitt en verdson av reality/freakshow (stortingets spørretime; verre enn Muppetshow) styrt av føleri og enkeltsaker; blottet forcevne til å dra lange linjer,og stadig flere ikke evner skjønne forskjellen på dyr og mennesker.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

51 minutter siden, Jeffery skrev:

Mer presist, så mener jeg bestemt å huske at villsvinet forsvant i en periode med kjøligere klima her. Hvis det stemmer så er det jo naturlig å trekke slutningen at det var klimaet som gjorde at villsvinet forsvant.

 

Det er vel i slike tilfeller man gjør mer eller mindre subjektive konklusjoner. Enten kan en konkludere med at villsvinet forsvant fordi det ble for kaldt = for dårlig mattilgang og dødelighet ble større enn reproduksjon. Eller man kan konkludere med at kjøligere klima gjorde villsvinet mer utsatt for predasjon (blant annet av mennesker) og at årsaken (eller en av årsakene) til at villsvinet forsvant var at mennesket klarte å jakte ned de siste dyra.

 

Samme kan for så vidt også overføres ulven - var det jakt på ulv som førte til at den forsvant (eller nesten) eller var det samfunnsmessige forandringer med befolkningsvekst, overgang fra sjølbergingsbruk og behov for å nyttegjøre seg alle tilgjengelige ressurser som tvang frem at ulven ble presset ut? Er det annerledes når mennesket presser ut et dyr, enn si f.eks når rødreven konkurrerer ut fjellreven pga klimaforandringer?

 

Konklusjonene handler jo egentlig mest om hvordan hver enkelt velger å gjøre sine vurderinger.

 

Link to comment
Share on other sites

29 minutter siden, Jibrag skrev:

...Konklusjonene handler jo egentlig mest om hvordan hver enkelt velger å gjøre sine vurderinger.

 

 

Vanskelig å være direkte uenig i det, men samtidig er det jo noe med hvor sannsynlig et scenario er også. Ulven vet vi ble, så godt som, utryddet på grunn av jakt. Det er vel ikke usannsynlig at det var medvirkende faktorer som bidro til å redusere bestanden, men hovedårsaken var, uomtvistelig, jakt.

 

Når det gjelder villsvinene så er det jo ikke så lett å vite med sikkerhet, siden det jo er temmelig lenge siden de forsvant, men det finnes i hvert fall forklaringer som på ingen måte er usannsynlige. Også kan en jo spørre seg om hva som er den egentlige årsaken til at en art forsvinner, hvis livsgrunnlaget forsvinner. Er det fraværet av livsgrunnlag, eller er det at det siste dyret (tilfeldigvis) ble felt med spyd... 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

6 timer siden, Jeffery skrev:

Også kan en jo spørre seg om hva som er den egentlige årsaken til at en art forsvinner, hvis livsgrunnlaget forsvinner.

 

En (etter min mening) en aldeles utmerket konklusjon. Det er jo også grunnen til at stadig flere gårdsbruk bli lagt ned.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

22 timer siden, Jeffery skrev:

Det er vel ikke usannsynlig at det var medvirkende faktorer som bidro til å redusere bestanden, men hovedårsaken var, uomtvistelig, jakt.

 

Kanskje dumt av meg å dra mer på denne, men helt uomtvistelig er det egentlig ikke. Men ja, det blir en høna-egget diskusjon, og her er det sannsynligvis mange faktorer som spiller inn i større og mindre grad. At ulven ble meget hardt beskattet i alle mulige anledninger er det ingen tvil om. Likevel - som art er ulven godt i stand til å motstå etterstrebelse, og hovedregelen er jo at dess hardere man jakter på ulven, dess større blir reproduksjonen. Splitter familiegrupper, og nye oppstår.

 

Ulven skal jo, om alt annet "fungerer" (mattilgang, normal kullstørrelse, normal valpeoverlevelse osv) tåle et uttak over 50% av bestanden.

 

Samtidig må det ha skjedd noe på slutten av 1800-tallet som påvirket balansen, og mye tyder på at dette var inntoget av parvo, som jo også holdt på å ta knekken på minst et par av de norske harehundrasene. Men egentlig er det jo ingen grunn til at ulven skal klare å øke betraktelig i antall - gitt at reproduksjonen ikke rammes av f.eks parvo. Eller kanskje da som delvis nå, innavl (vi har jo allerede nå sett hvor mye nye gener gir i økning i kullstørrelse - kan for så vidt også her gløtte til de norske harehundrasene og x-kullene).

 

Men som sagt, ingen tvil om at jakt var en meget sterk faktor i dette, og kanskje (sannsynligvis) den viktigste.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...