Jump to content
Chiefen.v-2

Pipeemne, reg.pliktig eller ikke?

Recommended Posts

Ikke registeringspliktig. Den blir registreringspliktig idet den kamres.

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Akkurat når den blir regpliktig er vel ikke klart definert, jeg vil tro det er når den kan monteres i et våpen og kamre en patron. Om noe bør montering veie tyngre enn kamring, siden kammeret kan gjøres med et enkelt håndverktøy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mener nå det er rimelig greit definert. @M67 har vel fasiten.

Er den kamra så er det en pipe som er en registreringspliktig våpendel. Før den kamres så er det et stålrør med et artig hull i og det kan du ha så mange du vil av. 

Har lite å si når den monteres i kassa, da pipa fortsatt er registreringspliktig før den monteres i ei låskasse til et komplett våpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja,  er det så tydelig definert?

Lov og forskrift sier pipe er registreringspliktig. I rundskrivet og forskriften står det at en kan kjøpe pipe kamret for samme patron et våpen/våpendel en allerede har uten søknad.

 

Ingen steds defineres hva en pipe er eller når det blir en våpendel.

Noen som har spurt via rette kanaler?

Fra leverandører varierer det fra leveres ut tvert via våpenkort for kaliber med samme kulediameter til innvilget søknad i 3 eksemplarer.

Edited by Chiefen.v-2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når det blir en våpendel og når det slutter å være en våpendel bør vel henge sammen.

I disse demper pg pipekappetider, er det ikke skjelden at en pipe kappes. Hva sitter en ingen med da? Jeg vil påstå at den delen som er kamra er ei registreringspliktig pipe. Og at den andre delen er et stålrør som uten videre seremoni kan kastes i søpla. 

Alternativet er at ei pipe som kappes blir til to våpendeler som er registreringspliktige,  neppe.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 31.10.2017 den 18.42, 8X68S skrev:

Når det blir en våpendel og når det slutter å være en våpendel bør vel henge sammen.

I disse demper pg pipekappetider, er det ikke skjelden at en pipe kappes. Hva sitter en ingen med da? Jeg vil påstå at den delen som er kamra er ei registreringspliktig pipe. Og at den andre delen er et stålrør som uten videre seremoni kan kastes i søpla. 

Alternativet er at ei pipe som kappes blir til to våpendeler som er registreringspliktige,  neppe.

Det har vært oppfatningen at et løp blir registreringspliktig når det får kammer. Kan ikke huske at det var noe problem da Svein Solli drev å kappe løp for å sjekke reduksjon i utgangshastigheter og på det punktet har det vel ikke skjedd noen endring i lovgivingen? Hvis ikke så ville ethvert rør bli å betrakte som et løp. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timer siden, DoctoRoy skrev:

Det har vært oppfatningen at et løp blir registreringspliktig når det får kammer. 

Hvordan vil du merke ett løp med nr?🤔

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 timer siden, Mosjonsskytteren skrev:

Chiefen..v-2, fikk du noe svar fra POD?

 

Nei, skal purre på når kalenderen viser mai. Mitt mer eller mindre akutte problem ordnet seg og en pipe oppsto. Noen som igrunnen sier meg at emner er regfrie.

 

Å merke et løp blir vel vanskelig ja, derfor merker vi pipa (løpet er hullet i pipa).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timer siden, Chiefen.v-2 skrev:

 

 

Å merke et løp blir vel vanskelig ja, derfor merker vi pipa (løpet er hullet i pipa).

 

Du tok poenget😉

Edited by bbdg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg kjøpte nylig et pipeemne hos Brownell, da fikk jeg med en lapp om at pipa skulle merkes med et vedlagt nr når den ble montert.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg sitter å kikker på Brownells nå, og det første som slår meg at nesten alle produktene deres er utsolgt og kan ikke bestilles inn.
Det andre som slår meg er teksten som står under alle løpsemnene: "Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))"

Share this post


Link to post
Share on other sites

I flg børsisen er det slik at en blank først blir en våpendel når den er kamret og maskinert slik at den kan skytes med når den er montert. Dette er det kun børsemakere ( eller andre som har løyve til å tilvirke våpen eller våpendeler) som kan gjøre lovlig. Det vil da bli rapportert inn at du har ei ekstra pipe og du får våpenkort på denne, om da børsisen ikke tar inn den gamle.  Ervervstillatelsen trengs bare om det er et kaliber du ikke har fra før. Praksisen til Brownells , ser ut til å gå ut over det loven krever, om den også gjelder rene blanks. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da har jeg stukket fingeren i vepsebolet...

 

Kjøpte et pipeemne i 9mm til min Marlin Camp hos Brownells for noen uker siden.
Ettersom jeg ikke kunne finne noe informasjon om pipeemner i verken våpenloven eller forskriftene så tok jeg dette opp med våpenkontoret, siden det plutselig lå et våpenkort på pipeemnet i postkassen.

 

Jeg spurte om hvor i lovverket jeg kunne finne informasjon om pipeemner, og hvor det evt. sto at de var registeringspliktige.
Siden jeg var den første som spurte om dette så måtte de ringe meg opp når de hadde fått undersøkt litt.
Våpenkontoret kunne heller ikke finne noe om pipeemner i lovverket, men henviser til paragraf 22 i våpenloven:


"§ 22.Erverv av pipe og glidestykke
Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post.

Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha glidestykket (sleiden eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler.

0    Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1723 (i kraft 1 feb 2014)."
 

Etter mitt skjønn så dekker ikke denne paragrafen et pipeemne, ettersom det ikke er kamret...
De henviser videre til paragraf 52:

 

"§ 52.Tilvirkning av skytevåpen og våpendeler
Det er ikke tillatt å tilvirke skytevåpen eller våpendeler som nevnt i våpenloven § 1 og § 2 til eget bruk uten tillatelse fra politimesteren."

 

Min oppfatning av hele saken er at pipeemner ikke er "regulert" i hverken våpenlov eller -forskrift, uansett hva det lokale politikammeret måtte mene, men at jeg ikke har lov til å kamre et pipeemne som følge av paragraf 52.

Politikammeret mener at jeg lovlig kan kjøpe et pipeemne, men at en børsemaker må kamre det, og deretter melde fra til våpenkontoret om jobben som er utført, selv om pipeemnet allerede er registrert som en våpendel/pipe.

Planen min var å kamre emnet selv, og i etterkant melde fra om at jeg har tilvirket en pipe til våpenet.


Hva mener Kammerets medlemmer? Er det bare å resignere å levere pipeemnet til en børsemaker?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutter siden, vavlo skrev:

Eller sende en søknad til politimesteren. 

 

Det har jeg allerede spurt om, men våpenkontoret måtte rådføre seg med POD før de ville ta stilling til om jeg kunne søke.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nekroposter litt,

men skal du kamre pipeemnet selv så skal du først levere inn og fortrinnsvis få innvilget søknad om erverv av våpendel, hvor du skriver at du ønsker å tilvirke pipa selv til eget bruk. Innvilget søknad = politimesterens tillatelse iht § 52. Du skal da i prinsippet få våpenkort på våpendel, pipe kaliber slik og sånn, med deg selv som produsent :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Vargen skrev:

skal du kamre pipeemnet selv så skal du først levere inn og fortrinnsvis få innvilget søknad om erverv av våpendel, hvor du skriver at du ønsker å tilvirke pipa selv til eget bruk. 

Dette betyr at politiet har bestemt, at ett pipe-emne (ukamret) er en registreringspliktig våpendel, selv om lovverket sier at det ikke er registreringspliktig?

 

Eller kan du eie pipe-emnet uregistrert?

Edited by 32-40 Win.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klart du kan.

Trenger ikke noe kontakt med tante før du har tenkt å kamre. Ingen som har noe med om du har tusenvis av emner liggende 

, før du får planer om å kamre et av dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er utrolig hvordan en kan lage teoretiske problemer av de enkleste saker.

De som har pipeemner liggende har de for å erstatte andre piper når de er utskutt. Da setter man inn og kamrer den nye pipen, den gamle går i skrapkassen. Problem løst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Per-S skrev:

De som har pipeemner liggende har de for å erstatte andre piper når de er utskutt.

Joda..... men du også skjønner vel at ett emne KAN brukes til noe annet? F.eks hvis det plugges i en ende, og skrus inn en nippel, så har du ett munnladet nytt rifleløp (fremdeles uten kammer, men reg.pliktig).

 

Og hvis @8X68S har 100 emner liggende, så har han vel litt mange piper, som må skytes ut?😉

 

Jeg bare lurer på hvilke instrukser politiet ( @Vargen ) har innført/pålagt selgerne av emner, for å ha en oversikt over kjøperne (hvor emnene havner). For det ser ut til at det er en form for «registrering» her.

Edited by 32-40 Win.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joda, vi kan, men de fleste som kjøper pipeemne gjør det for å erstatte eksisterende piper, det er neppe for å lagre eller bygge munningslader. (vanlige pipeemner er svært lite praktiske for munningsladere, tenk deg et .22 løp med 1:7 riflestigning som munnlader)

Tilgang til utskutte piper for de som vil bryte loven er mer enn god, jeg har flere liggende, jeg kapper kammeret bort, så husker jeg at det er skrap. Noen har jeg smidd kubein av, kammeret blir en utmerket føringshylse for presisjon kuleisetter eller berdan hetteutstøter. Gjenbruk.

For de som har behov for mange så er stakittgjerdet rundt den gamle børsemakerboligen i Nordfjordeid lagd av utskutte kragpiper, det er ca 10 -15 cm mellom hver. 

Geværpiper er forbruksvare, som eksosanlegg på biler. Ser vi litt overordnet på det kan vi anta at et løp varer 6000 skudd, da må pipen skiftes, så kan vi se på antall patroner og kuler som importeres til Norge årlig, da får en et ca antall på hvor mange piper som forbrukes pr år. Det er mange. Hvor mye bry skal samfunnet ta på seg for å administrere skrapet? Hva er eventuell sikkerhetsgevinst?

Om noen har en uregistrert kamret pipe ekstra, så kan den ikke brukes uten våpen. Om løpet er kamret for en annen patron, hva betyr det for samfunnsikkerhet?

 

Dersom målet er å redusere hendelser med skytevåpen så er det helt feil prioritering, da må det reageres kraftig mot ulovlig bruk av skytevåpen. Vi ser i dag at straff for forbrytelser utført med skytevåpen er latterlig lav. Det burde være automatikk at strafferamme dobles dersom skytevåpen brukes for å gjennomføre lovbrudd. 

Et annet område for å bedre samfunnsikkerhet er å innføre rapporteringsplikt for personer som utvikler psykiske lidelser slik at de kan fratas våpen om de besitter det.

Edited by Per-S
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Munnladerpiper blir regpliktig når det borre fenghull. 

 

Basert på logikken til noen her er en bit rundturen regpliktig, en kan borre,brosje, rifle, kamre og montere det i et våpen.

Mange av oss med det verktøyet vi har i hobbysjsppa.

Skal ikke engang nevne hva en kan lage med hydraulikkrør og noe annet småtteri fra postkassa.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg skjønner at jeg må formulere meg litt bedre. Det har kommet frem 3 påstander her inne på Kammeret.no i det siste:

 

1: Brownells har blitt pålagt å nummerere og loggføre alle pipe-emner som selges.

 

2: Kjøpere blir påkrevd legitimasjon/våpenkort fremvisning når de bestiller pipe-emner.

 

3. Kjøpere har, i etterkant av emne-kjøp, mottat brev fra politiet med ulike instrukser for «bruk» av emnet.

 

Kan vi klare å være enige om EN TING?:

At disse påstandene harmonerer jæ..lig dårlig med denne påstanden:

8 timer siden, 8X68S skrev:

Ingen som har noe med om du har tusenvis av emner liggende 

, før du får planer om å kamre et av dem.

 

Edited by 32-40 Win.
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

Viser bare ivrige fullmektiger finner opp regler..

Viser det ikke også, at dette er satt i system. Og at ALLE, som nå kjøper emner, blir registrert/rapportert? Dette må da være sentralt (og ikke lokalt) regissert fra politiet sin side?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tja; Har handlet emner fra 3 børsemakere/forhandlere de siste 2 årene uten noen innblanding fra noe våpenkontor.

Trådens første innlegg kom fordi vikar saksbehandler lurte på dette. Jeg spurte her, hun oppover. Det blir våpendel når det kamres. Før det er det bare et rør med dårlig innvendig finish.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi kunne trengt ett innspill fra Brownells her. Som enten bekrefter eller avkrefter disse prosedyrene. Grunnen til at jeg spurte @Vargen, er fordi han kanskje vet noe om dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

Før det er det bare et rør med dårlig innvendig finish.

Ja.... men er det ett rør som står oppført på deg i politiets register? Det er DET jeg lurer på!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan det være Brownells som på eget initiativ har innført slik praksis?.... Noe lukter rart her. Det er nesten så jeg får lyst til å legge inn en bestilling på ett emne, bare for å se hva som skjer. Men det passer dårlig med 4-5 lapper ut nå i Jule-maset.

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK @Per-S ..... men hva hvis du var ekspeditør hos Brownells? 

 

Hadde du valgt å innrapportere til politiet alle kjøperne som hører inn under Agder. Og ikke kjøperne i resten av landet?

 

eller:

 

Hadde du kontaktet POD for å få en avklaring på dette surret?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg vil også minne (meg selv inkludert) på, at vi venter på en tilbakemelding fra  

@Mosjonsskytteren i denne tråden:

Han har ventet på en telefon siden September.

Edited by 32-40 Win.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Litt av problemet her er at vi diskuterer minst 4 forskjellige ting:

1. Hva loven mener

2. Hva POD mener

3. Hva lokalt våpenkontor mener

4. Hva vi mener

 

Punkt 4 er vel det enkleste, de fleste er vel enige om at emner ikke bør regnes som regpliktig. For det første kan ikke et emne brukes til å avfyre et skudd uten videre bearbeiding, og man kan uansett lage flere ferdige (pistol) piper av ett emne. I tillegg kommer logistikken for importør og BM.

Punkt 2 er i praksis så langt som vi kommer, siden ingen vil ta spørsmålet til JD eller retten om de er uenige med POD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timer siden, Chiefen.v-2 skrev:

Munnladerpiper blir regpliktig når det borre fenghull. 

Bare for å sette ting helt på spissen:

 

Hvis jeg har ett pipe-emne (f.eks.cal. 44) gjenget i enden. Og en «endeblokk» med passende gjenger, der perk.nippelen sitter i endeblokken....har jeg ikke da 2 ikke-registreringspliktige våpendeler, som sammenskrudd er ett funksjonelt munnladerløp?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutter siden, 32-40 Win. skrev:

Bare for å sette ting helt på spissen:

 

Hvis jeg har ett pipe-emne (f.eks.cal. 44) gjenget i enden. Og en «endeblokk» med passende gjenger, der perk.nippelen sitter i endeblokken....har jeg ikke da 2 ikke-registreringspliktige våpendeler, som sammenskrudd er ett funksjonelt munnladerløp?

Ikke hvis det er produsert før 1980:lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...