Jump to content
DoctoRoy

Sauebonde skjøt både sau og hund

Recommended Posts

Kan vel ikke være det.

Argumentasjonen hans er jo at hunder som først har drept en sau kommer til å gjøre det igjen, en gang i fremtiden.Hans definisjon av nødverge strekker seg dermed betraktelig lengre enn det loven åpner for. Loven omfatter vel bare den umiddelbare situasjonen. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fremstår mer som hevn enn nødverge, men media har jo sin egen måte å formidle historier på. 

Interessant sak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sitat

Det var kanskje mer enn én sau der

Minst en sau, om vi skal være kritiske. Men hvor mange har sauer gående alene?

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det står at flere sauer var sammen. Hadde oversett det i farten:$

Så er det hva som skjedde først i avlivingssekvensen. Var det hunden eller sauen som ble avlivet først? Det naturlige er jo at en "sikrer området" og så forebygger man videre skade.

Edited by DoctoRoy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Slik VG fremstiller saken virker det nesten som om sauene har trengt seg inn på et annet inngjerdet område som en annen person disponerer til sitt hundehold. Dersom det er tilfellet kan en svært ubehagelig presedens for hundeeiere settes hvis saken får sitt forventede utfall. Men journalister og presisjon er ikke alltid synonymer så vi får nå se hva enden på visa blir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, det er jo slike ting som de andre sauenes oppholdsted og hundens adferd i det den ble skutt som ikke kommer helt klart fram i artikkelen. Er i det heletatt veldig vanskelig å si noe om trusselbilde ut fra artikkelen.

Ettersom det var sauen(e) som hadde kommet seg ut av innhegning,  og ikke hunden som kom seg inn, så burde dette i utgangspunktet være formidlende for hund/hundeier.

Det interessante blir om Politiet klarer å få oversikt over hendelsesforløpet slik at saken blir bedømt på riktig grunnlag.

Hvis sauebonden er eneste vitne så vil vi vel aldri helt få vite, men da blir det interessant å se hvor tungt hans forklaring veier ifht. de fysiske bevisene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var seks sauer som kom inn på innmark gjennom en utilsiktet åpnet grind står det - uten at det fremgår hvem som eier innmarken. Gjør det i så fall noe for påberopelsen av nødrett? 

Dersom man går på en vei over annen manns innmark og ens egen hund angripes av grunneierens hund kan man da påberope seg nødrett dersom man tar livet av den angripende hunden? Som en mulig parallell til den foreliggende artikkelen.

Edited by DoctoRoy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hurra, enda en tråd om lover og regler!

 

Og som vanlig er svaret, i min verden, ganske enkelt.

 

Utdrag fra hundeloven § 14: "Enhver kan på stedet avlive en hund som påtreffes i umiddelbar forbindelse med at den har påført en person vesentlig skade, dersom hunden fortsatt utgjør en klar fare. Det samme gjelder hvis hunden har voldt vesentlig skade på tamrein, husdyr, hunder eller hjortevilt, dersom ikke det skadete dyret urettmessig var kommet inn på eiendom som hundeholderen disponerer."

 

Så med mindre det er sauen som har kommet seg inn på hundens område er det fullstendig lovlig å avlive hunden, dersom den fortsatt utgjør en klar fare. Og det vil den jo gjøre hvis det er mer sau der, og bonden ikke ser seg kapabel til å fange den. I praksis er det derfor stort sett lovlig å avlive hunden dersom den påtreffes i forbindelse med at den har skada sau, fordi den da allerede har vist at den utgjør en klar fare.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutter siden, DoctoRoy skrev:

Det var seks sauer som kom inn på innmark gjennom en utilsiktet åpnet grind står det - uten at det fremgår hvem som eier innmarken. Gjør det i så fall noe for påberopelsen av nødrett? 

Dersom man går på en vei over annen manns innmark og ens egen hund angripes av grunneierens hund kan man da påberope seg nødrett dersom man tar livet av den angripende hunden? Som en mulig parallell til den foreliggende artikkelen.

 

Ja nå leste jeg hele saken også, den forrige kommentaren min var på generelt grunnlag ut fra det som var skrevet i tråden her fram til da.

 

Hvis det er slik at sauene urettmessig har kommet seg inn på hundens område vil det jo etter hundeloven ikke være noe grunnlag for å avlive hunden. Da skal han nok slite med å påberope seg nødverge. Ut fra situasjonen kan det jo godt hende han klarer å argumentere for det, men når det er sauene som har kommet inn på feil sted tror jeg som sagt han skal slite med det. Hundeloven nevner jo slike tilfeller helt spesifikt - at da er det ikke noe grunnlag for å avlive hunden som angriper. Og det vil legge føringer for vurderinger rundt om dette er nødverge eller ikke også.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Loven ser ganske klar ut @fleskebacon . Jeg vet ikke hvilke gråsoner som finnes ifht. sikring av område o.l., men om vi skal tru på VG så har sauebonden en tynn sak.

Sitat

Deretter skal sauene ha tatt seg inn på området der blant annet en hundeflokk eid av en annen person holder til. Det er slik angrepet skal ha skjedd.

 

Forøvrig skriver VG dette, som jeg tolker dit hen at man bør prøve andre løsninger enn avling før man skyter, men igjen, det er jo VG som har skrevet det :-)

Sitat

Nødvergeretten kan inntreffe når en hund urettmessig jager eller angriper mennesker eller dyr, men inngrepet kan ikke gå lenger enn nødvendig for å avverge skade. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, psAico skrev:

Loven ser ganske klar ut @fleskebacon . Jeg vet ikke hvilke gråsoner som finnes ifht. sikring av område o.l., men om vi skal tru på VG så har sauebonden en tynn sak.

 

Forøvrig skriver VG dette, som jeg tolker dit hen at man bør prøve andre løsninger enn avling før man skyter, men igjen, det er jo VG som har skrevet det :-)

 

 

Jepp. Jeg tror han skal slite med å rettferdiggjøre dette. Blir litt som at en innbruddstyv påberoper seg nødverge fordi han blir skremt av huseieren som oppdager ham...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her er det nok for mange ubesvarte spørsmål, til å komme med verken spekulasjoner, eller konklusjoner. :) Tror vi får vente litt, for å få mer fakta, eller kanskje helt til endelig dom.

 

At sauer kommer utenfor beiteområde (utmark, med sauegjærde), eller sitt innmarksbeite, tviler jeg på om han noen betydning. Åsaken her var, at en/noen muligens hadde glemt å lukke ei grind. Området kan fremdels ha lokal utvidet båndtvang (eller helårs båndtvang), selv om dette også trolig har lite betydning.

 

Er ganske sikker på, at saueeier fremdeles kan beskytte sine 5 uskadde sauer, uansett område de er kommet inn på. Det springende punkt etter min mening, blir om det var mulig å hindre hunden i jage, eller angripe flere sauer uten å skyte den.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skal ikke en hundeeier alltid ha kontroll på sin hund/hunder, uansett båndtvang eller ikke?
Kom sauene inn i hundegården var det vel lite å gjøre med det, men på hundeeiers eiendom, tun eller innmark, skulle han ikke hatt kontroll her?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om en hundeeier har et tilstrekkelig inngjerdet område hvor hundene løper fritt så må vel det kunne sies å være kontroll? Det blir jo i praksis en diger hundegård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutter siden, SofaBamse skrev:

Om en hundeeier har et tilstrekkelig inngjerdet område hvor hundene løper fritt så må vel det kunne sies å være kontroll? Det blir jo i praksis en diger hundegård.

De kom nok ikke inn i hundgården.  :) Det er jo snakk om innmark, ikke hundegård. Og hvem som eier den innmarka, tror jeg er uten betydning.

Edited by Geco5

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutter siden, Geco5 skrev:

De kom nok ikke inn i hundgården.  .)  Det er jo snakk om innmark, ikke hundegård. Og hvem som eier den innmarka, tror jeg er uten betydning.

 

Etter loven er det av avgjørende betydning hvem som disponerer innmarka: "Enhver kan på stedet avlive en hund som påtreffes i umiddelbar forbindelse med at den har påført en person vesentlig skade, dersom hunden fortsatt utgjør en klar fare. Det samme gjelder hvis hunden har voldt vesentlig skade på tamrein, husdyr, hunder eller hjortevilt, dersom ikke det skadete dyret urettmessig var kommet inn på eiendom som hundeholderen disponerer."

 

Med andre ord, hvis det er hundeeieren som disponerer eiendommen, har ikke bonden noen blankofullmakt til å avlive den angripende hunden slik han ville hatt om det var hunden som hadde kommet inn på beitet til sauene. Det kan fortsatt være nødverge, men det krever en vesentlig mer farlig situasjon. Som det godt kan ha vært - det vet vi ikke.

 

Står mer om dette i hundeloven § 14 også: "Ved pågående eller nært forestående angrep mot en person kan enhver gjøre det inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig for å avverge skade. Dette fritar ikke den som helt eller delvis har provosert et angrep, fra straffansvar eller erstatningsansvar." Altså, hvis bonden kan sies å ha provosert fram et angrep mot seg selv ved å gå i en unødig konfrontasjon med hundene, kan han straffes. Det kan som sagt allikevel være nødverge etter straffeloven § 18, men der stilles det langt strengere krav, blant annet til angriperens skyld, som i dette tilfellet er svært liten dersom sauene har kommet inn på hundeeierens eiendom.

 

Det er i alle tilfeller, ut fra det som er beskrevet, ingen automatikk i at bonden kan skyte hunden her.

 

Så som Geco5 sier, her blir det opp til nyansene og findetaljene å avgjøre om bonden kan straffes. Og disse detaljene står ikke i VG.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette er jo veldig enkelt. Hund som dreper sau må avlives. (les: punktum). Om bonden har rett til å skyte bikkja etter at han har avlivet sauen? Vel...

 

Digresjonsmesteren glimter nok en gang til. For noen år tilbake fikk en slektning en telefon fra en illsint bonde som anklaget hunden til slektningen for å jage sau. Det ble sagt at hvis ikke slektningen fikk kontroll på den jævla bikkja umiddelbart så ville den bli skutt. Slektningen som ikke kunne skjønne at bikkja hans plutselig skulle ha begynt å fatte interesse for sau gikk ut mens han hadde bonden på telefonen. Der så han bikkja som ble jaget rundt i hagen av ei søye som hadde kommet seg over gjerdet. Beskjeden til bonden var at om han ikke fikk den jævla søya under kontroll umiddelbart så ville den ende opp som pinnekjøtt.

 • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nei, så enkelt er det ikke. Det er selvfølgelig både ille og alvorlig om det skjer, men en "sauedreper" utgjør ikke noen automatisk fare for hverken dyr eller mennesker så lenge man holder den unna sau.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, jjrckd skrev:

For meg, som hundeeier, hadde det vært så enkelt.

 

Kanskje enkelt der og da, ikke nødvendigvis like enkelt i etterkant. (Med mindre det var din egen hund du tenkte på da?)

Edited by fleskebacon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dersom en kommer opp i en slik situasjon så er det tanken på å berge sitt eget dyr som først slår inn - som en psykisk refleks. Så kan man i etterkant  - når ting har roet seg spekulere på om noe kunne vært gjort annerledes. Om ikke så for å møte en eventuell anmeldelse med en god gjennomtenkt forklaring. FRa eget liv vet jeg at mye jeg opp igjennom årene har gjort kunne  vært enten ugjort eller gjort på en annen måte:winke1: 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så har det skjedd igjen. 

Elgjeger som jakta på meråker brug sist helg fikk bikkja skutt av naboen som er sauebonde. Bikkja hadde kommet inn på inngjerdet område og jaga sau. Det var 4 fire! karer som kikka på og tok bilder av at bikkja jaga. Før dette hadde dei lira av seg sine meininger om laushunder til jegerene. Dei hadde sågar også klart å fange bikkja, men den hadde slitt seg. Så velger saueeier å skyte bikkja....

Det er heilt greit at hunder som herjer vilt med husdyr kan avlives men her høyres det ut til at det ikkje er hensynet til husdyra som er hovedårsaken til avlivinga...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tja. For den ene gangen er jeg helt enig, men om dette er årets tredje? Hvert jævla år det samme kjøret. På et eller annet tidspunkt går man kanskje lei av at noens jævla hobby skal kødde til deres levebrød?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tja. Det legitimerer ikkje det å skyte ein hund fordi det har vore andre hunder å jaga sau hos denne bonden tidligere...

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutter siden, Foxterrier skrev:

Kiloprisen for sau er vel under 20 øre pr kg for tiden...

Hva har det med saken å gjøre?

Share this post


Link to post
Share on other sites

No kjenner ikkje eg sauebonden men sauehold i norge bærer oftere preg av hobby enn levebrød. Dei fleste sauebønder har full jobb og driver med saueholdet på fritida. 

Den som blir skadelidende her i tilleg til hundeeier er utleier av jaktterenget. Det er ikkje gode referanser dette for eit område eg hadde tenkt meg ein tur å besøkt med min løshund.

 

Håper hundeeiger i denne saken anmelder sauebonden og hans medhjelpere. 

Det er oppfordret til kronerulling på facebook til støtte for hundeeier, jeg gir gjerne mitt bidrag der.

Edited by tussehaugen
 • Dont like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selv om bonden skulle ha drevet med sau på hobbybasis syns jeg fortsatt det er lov til å bli eitrende forbanna på navlebeskuende jegere som slipper/mister/"mister" bikkja hver gang de skal jakte i nærheten av steder hvor det holdes dyr.. med det resultat at bondens dyr blir jagd i hjel, ev. skambitte, og må avlives på hans budsjett.

 • Like 3
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutter siden, tussehaugen skrev:

Den som blir skadelidende her i tilleg til hundeeier er utleier av jaktterenget. 

Bonden blir vell også skadelidende når hunden jager/river sau?

 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det har du rett i men i denne saken så er faktisk ingen sauer drept, ei heller skadd. Det er rett nok bilder av sau i flukt i lag med hunden. Bøndene hadde fanga hunden for så å ”miste" den og så skyte den...

Om lovverket tillater slikt så er loven overmoden for revidering.

Share this post


Link to post
Share on other sites

På facebook.

 

Lengre innlegg med meget mange kommentarer....

 

Veit dykk at denne hunden/eieren har for vane å la bikkja jage sauen til bonden?

Edited by tussehaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutter siden, Foxterrier skrev:

Kiloprisen for sau er vel under 20 øre pr kg for tiden...

 

Skrapjernprisen er rundt ei krone kiloen, hvilken bil har du? Jeg kjøper den til 1 kr/kg. 

 

 

 • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

4 minutter siden, Ei tohi varjata skrev:

 

Ja, det var jo en konkret ledetråd..

- norsk grå elghund .

Kanskje ikkje så underlig🙂

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fint om du som er moderator editerer dine private inlegg med logging...

19 minutter siden, Ei tohi varjata skrev:

 

Ja, det var jo en konkret ledetråd..

Kjenner du jegeren personlig?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva snakker du om? Jeg redigerte innlegget mitt rett etter jeg postet det. Bokstavelig innen ett minutt etter.

Edited by Ei tohi varjata

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timer siden, Foxterrier skrev:

Kiloprisen for sau er vel under 20 øre pr kg for tiden...

Hva er kilosprisen for hund på slakteriet? 
Siden kilosprisen for sau ble brukt som argument så er vel kilosprisen for hund også relevant? 

Edited by høggern
 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timer siden, tussehaugen skrev:

Håper hundeeiger i denne saken anmelder sauebonden og hans medhjelpere. 

Det er oppfordret til kronerulling på facebook til støtte for hundeeier, jeg gir gjerne mitt bidrag der.

 

Det er gratis å anmelde, og hvis det viser seg at hunden er ulovlig avlivet så får han erstatning.

 

Så hvorfor kronerulling? Hva går pengene til?

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva hund til slakt er verdt, må man kan hende spørre kineserne om. De spiser som kjent hunder. Verdien på en trent god hund av jaktrase er gjerne på flere titals tusen i denne delen av verden.

 

Hund er et effektivt og lovlig verktøy ifm jaktutøvelse. Så lenge det finnes fysisk mulighet for kontakt mellom hund og sau, eller annet bufe for den del ifm med denne utøvelsen vil det uvergelig oppstå slike situasjoner fra tid til annen. Når det gjelder å avverge fare er det ellers (i de fleste sammenhenger) vanlig at tiltakene som settes inn er forholdsmessige til den trussel som forligger, eller skade som kan oppstå, men når det gjelder konfliktsituasjoner knyttet til hund- bufe, kan det se ut til at det sterkeste virkemiddel, i endel tilfelle, nok så umiddelbart iverksettes uten særlig vurdering rundt hvorvidt det tap hundeeier påføres står i rimelig forhold til den skade hunden kan forårsake.

 

Mitt inntrykk er at vi her til lands, etterhvert har utviklet et rimelig anstrengt forhold til hund/ hundehold generelt. Noe som forsåvidt  gjenspeiles i bade lovverk og kommunale vedtekter. Hunder blir gjerne betraktet som i utgangspunktet uregjerlige og farlige, og skal derfor holdes innesperret eller fysisk koblet til eier/ fører til enhver tid. Man kan også få inntrykk av at mange eiere av bufe, spesielt i deler av landet som tradisjonelt ikke har sett bruk av hund til jakt i utgangspunktet har en rimelig negativ holdning til jakt med hund. Bare det faktum at det er hunder løse i marka, kan i enkelte tilfelle se ut til å bringe konfliktnivået opp på kokepunktet, før evt hendelser finner sted.

 

Lovgivningen gir ikke blancofullmakt til avlivning av hund i slike situasjoner, men når konfliktnivået er høyt allerede før det oppstår konkrete hendelser, vil det selvsagt påvirke bruken av virkemidler. Det er også i ettertid vanskelig å etterprøve de vurderinger som er gjort, og påstand blir gjerne stående mot påstand, da det er vanskelig å føre bevis for hverken det ene eller det andre.

Kan se ut som man må stå ut med at jakthunder lever farlig, enten nå faren er tynn is, uvørne jegere, aggressivt vilt eller tobeinte som ser rødt.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siden du påpeker verdien av en hund så regner jeg med du mener hunden i live? Ja jeg er klar over at mange jakthunder er verdt titusener, kanskje tresifret antall tusen. 

Men... 
Hva er verdien av en sau i live? Som avlsdyr, feks. Eller hva er verdien av en god vær, som avlsydyr? På begge er vel prisen bonden får på slakteriet noen få kroner eller øre.

Men siden noen dro inn slaktverdien på sau så er slaktverdien på hund like relevant i mine øyne. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva mener du? 

 

Slike idiotiske kommentarer bidrar bare til en ting, og det er å øke konfliktnivået.  

 

 

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, fleskebacon skrev:

 

Det er gratis å anmelde, og hvis det viser seg at hunden er ulovlig avlivet så får han erstatning.

 

Så hvorfor kronerulling? Hva går pengene til?

 

Advokathonorar, sakkyndige og eventuelle saksomkostninger. 

Politiet tar ofte lett på mange saker og henlegger. Dei tar derimot gjerne imot forarbeider frå sakkyndige som kan føre saken heilt fram til jurist/domstol.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denne hundesida på facebook bærer ikke akkurat preg av å legge til rette for saklig og nyansert debatt; 97% av innleggene er "jævla bondeidiot skulle vært skutt selv dyremorder!!!!!!"..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×