Jump to content

Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen


Recommended Posts

Så lenge ingen går til sak mot staten, så er nok løpet kjørt for mini-xx.

Men problemstillingen er jo egentlig bare snudd på hodet, og man kunne jo nå like godt spurt hvilke objektivt etterprøvbare egenskaper mini-14/30 har, som gjør at den nå ikke godkjennes

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
 • Replies 3.8k
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Etter de siste tiders alvorlige hendelser har heldigvis de ansvarlige myndighetene tatt grep, og regulerer tilgangen på økser.   https://www.dagbladet.no/nyheter/hogg-seg-gjennom-dora-til-mo

Jeg trenger fint lite annet enn en kommunal leilighet og nav-støtte. Jeg vil ha mulighet for trommel på rifla fordi det er hysterisk morsomt iblant.    Sånn.    Ferdig.   

Problemet er at forskriften og den nye loven går mye lengre en EU-direktivet. I Sverige er det en stor debatt om implementeringen, og det ser ut til at de faktisk får en liberalisering. Nå som magasin

Posted Images

12 minutter siden, meatpukk skrev:

det er mulig, men høyst usannsynlig imo. POD har hjemmel til å forby hva som helst med "særskilde farlege eigenskapar". Breivik parkerte nok mini 14 under der 

Jeg tror det blir vanskelig å påstå at  Mini 14 har særskilt farlige egenskaper, mens ei klassisk halvauto jaktrifle ikke har særskilt farlige egenskaper, og med tanke på at Min 14/30 ikke kan klassifiseres som våpen av militær konstruksjon kan den ikke forbys på grunnlag av dette. Ser man objektivt på det, må enten alt av halvauto forbys, eller Mini 14/30 må fortsette å være lovlig. 

 

Objektivitet, som nevnt i andre poster her, er et nøkkelord i denne debatten, og er et moment det virker å være totalt mangel på i utarbeidelsen av den nye våpenloven, men jussen MÅ vel se objektivt på det? 

 

 

Edited by MathiasH
Link to post
Share on other sites

Enkelt tilgjengelige (3-400 kroner rett i postkassa) 10-, 20-, og 30-skuddsmagasiner er sannsynligvis blant topp 3 skumle egenskaper. At de "enkelt" kan byttes (ift. enkelte andre våpentyper med fiklete og kronglete mag.-utløsere) hjelper vel heller ikke.

Jeg må si jeg reagerer kraftig på at Petra ryker, hvor 20-skuddsmagasiner enten må smis i garasjen eller kjøpes til €179 fra Finland den ene gangen du finner dem for salg, men BAR Match består.... 9_9

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Slike denne infoen er lagt frem, er DSSN og NROF ett "catch all" unntak for både jakt og konkurranselista:

Sitat

Har du ett eller flere av de forbudte våpnene, har du følgende alternativer:

a) Selge det til kjøper i Norge. Dette må være privatperson med tillatelse til slikt erverv eller godkjent forhandler.

b) Selge til land utenfor Norge som tillater erverv av nevnte våpentype.

c) Levere inn våpenet til politiet for destruksjon.

d) Beholde våpenet mot at det deaktiveres i henhold til gjeldende retningslinjer.

e) Inneha tillatelse for øvelses- og konkurranseskyting for Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) eller Norske Reserveoffiserers Forening (NROF).

 

 

Kan selvfølgelig ikke utelukke at dette bare er nok en kilde til forvirring og feilinformasjon...

Link to post
Share on other sites

Det står ikke noe i dette om alle de andre, lovlig ervervede halv auto riflene, som ikke er på listen. 

Hva med de? 

Vil de alle komme under b, c eller d punktet? 

For de er jo pr. i dag nesten (eller helt) umulige å få solgt videre. 

Og å selge til utlandet er jo som privat person, vanskelig/umulig. 

Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, Vargen skrev:

ikke kommer på forbudsliste

men, er ikke dette veldig rart /inkonsekvent? Nå blir jo alle halvautomatiske rifler forbudt ved lov, bortsett fra nevnte unntak. Blir jo litt rart om de som aldri har stått på en liste, da blir ett eget unntak fra unntaket, på en måte...

Link to post
Share on other sites

Sitat fra Aftenposten:

Sitat

Når loven trer i kraft har våpeneierne tre år på å kvitte seg med våpnene, med mindre man oppfyller kravene for å inneha våpen til sportsskyting, sier Kvigne.

Kravene vil bli klare når den nye forskriften er på plass.

 

Dvs. at man har 3 år minus tiden det tar for å få på plass forskriften til å kvitte seg med evt. våpen som blir forbudt.

Så, hvor lang tid tar det fra loven trer i kraft til forskriften er klar og trer i kraft?

 

Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, hcandersen skrev:

Dvs. at man har 3 år minus tiden det tar for å få på plass forskriften til å kvitte seg med evt. våpen som blir forbudt.

Så, hvor lang tid tar det fra loven trer i kraft til forskriften er klar og trer i kraft?

 

Nei.

 

Loven trer i kraft når forskriften er klar.

Altså 3 år + tiden frem til forskrift er klar.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
34 minutter siden, Ei tohi varjata skrev:

Enkelt tilgjengelige (3-400 kroner rett i postkassa) 10-, 20-, og 30-skuddsmagasiner er sannsynligvis blant topp 3 skumle egenskaper. At de "enkelt" kan byttes (ift. enkelte andre våpentyper med fiklete og kronglete mag.-utløsere) hjelper vel heller ikke.

Jeg må si jeg reagerer kraftig på at Petra ryker, hvor 20-skuddsmagasiner enten må smis i garasjen eller kjøpes til €179 fra Finland den ene gangen du finner dem for salg, men BAR Match består.... 9_9

Og Camp carabine er heller ikke nevnt🤣

Link to post
Share on other sites
43 minutter siden, Vargen skrev:

Vær nå greie å lese slik det er ment: lista over forbudte konkurransevåpen blir altså ikke mer forbudte enn de er i dag, siden unntakene for sportsskyting opprettholdes.

 

Slik jeg leser brevet sier POD: "Alle halvautorifler er forbudt unntatt denne listen over våpen godkjent til konkurranse. De blir nå forbudt, men tillatt for de som oppfyller kravet til å få rifle for konkurranse." Vanskelig å tolke det som annet enn selvmotsigende skremselspropaganda. Det hadde vel holdt med en liste over rifler godkjent for jakt som antas å bli forbudt, men det kunne vel også godt ha ventet til nye forskrifter skulle ut på høring?

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
5 minutter siden, MathiasH skrev:

Det la jeg også merke til. Hvis lista blir som den blir, mon tro om dette gjør at PC carbine kan komme til salgs i Norge? 


Sett bort fra at POD er allergiske mot logikk er jo dette faktisk en sjanse for å få PCC godkjent. Om ikke de innser at de har forglemt seg og forbyr Marlin CC, da..

Link to post
Share on other sites

Eldhannas, 

jeg tror logikken er til stede rent juridisk og i forhold til EU selv om det fremstår ulogisk for folk flest. Hjemmelsgrunnlaget for et forbud endres, derfor må man på nytt liste opp hva som er forbudt. Videre så plikter vi visstnok i følge EU å forby visse våpentyper, men vi har lov til å ha unntak.

 

For å tekkes EU og Stortinget på papiret lister man opp forbudte våpen, og så gir man unntak slik at det meste blir som før.

 

Dette blir på nivå med at vi i dag har et forbud mot ekspanderende ammunisjon til enhånds våpen, men med unntak for lovlig sportsskyting. Altså i praksis intet forbud for lovlige våpeneiere- men et forbud på papiret slik at vi oppfyller forpliktelsene i forhold til EU.

Link to post
Share on other sites

Det som er rart, er at loven pr nå svjv forbyr ALLE halvautomatiske våpen, men det er en unntaksliste.
Nå sier de at de allerede forbudte våpen blir forbudt, med noen unntak. Loven som den var hadde vært god nok for EU bortsett fra at man trenger en form for magasinbegrensing

Edited by meatpukk
Link to post
Share on other sites

Det er helt feil at EU pålegger at vi skal forby visse våpentyper. I følge EU er det først når halvautomatiske rifler blir påsatt et magasin som tar mer en 10 patroner at våpenet blir forbudt. Som jeger kan du i følge direktivet fint erverve en AR-15 med 10 patroners magasin til jakt. Slik er det foreslått i både Tsjekkia, Østerrike og Sveits. Med den nye loven får Norge faktisk den strengeste implementering av direktivet i Europa. Det er noe å tenke på. EU-parlamentet lovet også at de som allerede eier slike våpen skal få beholde de.. Norge går nå mye lengre enn det som er vedtatt i direktivet fra EU.

Edited by skog
 • Like 5
Link to post
Share on other sites

Igjen ser vi (og som mange har påpekt) at byråkratiet, denne gang ved POD, er de som i realiteten detaljutreder  hva som er lov og ikke lov / forbudt og tillatt.
Politikerne, valgt av folket, har vedtatt en rammelov, og videre gitt byråkratene i oppgave å administrere denne loven ved hjelp av forskrifter og rundskriv.

Dermed kan våpenloven i praksis justeres fortløpende ved hjelp av nye forskrifter uten at lovgivende forsamling, Stortinget, er involvert.

Jeg forstår at en lov ikke kan inneholde all verdens detaljer med tanke på hvor omfattende det er å revidere den, men jeg liker ikke de fullmaktene byråkratiet her har fått.

 

 

 

 • Like 3
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites

Ingen aning. i værste fall kan det bli definert som våpendel, I beste fall så blir det vel bare ulovlig å putte et 10+ magasin i en rifle hvis du ikke er sportskytter. Utopia ville vært at man overser den delen av EU direktivet

Link to post
Share on other sites

Det er vel en viss motstand fra politiets side å klassifisere magasiner som våpendeler, mtp byråkrati. Et forbud mot magasiner over en viss kapasitet vil jo kriminalisere ganske så mange, uten at de i det hele tatt får vite at de er kriminelle..

 

 

Link to post
Share on other sites

Minner meg om en kommentar i debatten om 48-timers varselet her om dagen; 

 

"I tillegg til at 48-timers varselet bør strykes, bør politiet gjennomføre kontroll av våpeneiers våpenoppbevaring hvert år. Dette kan finansieres gjennom en avgift for de som velger å eie våpen"

500 000 våpeneiere...

 

 

Edited by MathiasH
Link to post
Share on other sites

Jeg har sagt det tidligere og sier det gjerne igjen - Kripos har faktisk mange kompetente mennesker som jobber for en objektiv og rettferdig lov. Det er en del som kjefter på og griner over hva Kripos har sagt og gjort, men i denne debatten er de en av våre beste venner..

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Sitat

Når det gjeld spørsmålet om å innføre løyveplikt på våpenmagasin, syner departementet til dei motsegner til denne ordninga som er kome i høyringa. Ingen av høyringsinstansane har ytra ønske om å vidareføre fleirtalet i utvalet sitt framlegg på dette punktet. Mellom anna Politidirektoratet og Kripos syner til at framlegget vil vere særs krevjande å gjennomføre, samt at tiltaket vil vere lite eigna til å førebygge uønskte hendingar med skytevåpen. Manglande krav til merking, og det at våpenmagasin må bytast ofte, gjer det også i praksis uråd å gjennomføre ei løyve- og registreringsplikt. Departementet er samde i desse motsegnene og følgjer ikkje opp fleirtalet i utvalet sitt framlegg om å innføre løyveplikt for våpenmagasin. Sjå også omtale i punkt 7.2.5.2.

 

POD, som høringsinstans, var enig med Kripos på akkurat dette punktet.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Chiefen.v-2 skrev:

Halvautomatiske rifler er forbudt i gjeldene lov.

Så; hva er disse viktige prinsippielle tingene som er løftet til lov??? 

Kanskje dette med at lovlige våpen er en fare?

 

 

Nettopp! Loven dekker inn at POD har laget forskrifter uten hjemmel. Ved å løfte disse inn i en lov, så har de hjemmel. 

Link to post
Share on other sites
54 minutter siden, psAico skrev:

 

POD, som høringsinstans, var enig med Kripos på akkurat dette punktet.

 

Ikke glem at PODs konklusjon var at løsningen da var å forby alle våpen som tar løse magasin, ettersom det ikke er gjennomførbart å regulere magasiner...

Link to post
Share on other sites
43 minutter siden, Ei tohi varjata skrev:

Jeg har sagt det tidligere og sier det gjerne igjen - Kripos har faktisk mange kompetente mennesker som jobber for en objektiv og rettferdig lov. Det er en del som kjefter på og griner over hva Kripos har sagt og gjort, men i denne debatten er de en av våre beste venner.

 

Jeg tror ikke Kripos jobbet for eller mot noe innhold i en ny lov. De uttalte seg som faginstans, og har tilsynelatende et objektivt og pragmatisk forhold til fakta, uten innblanding av følelser, partipolitikk eller egen agenda. 

Så trist som det enn høres ut, så er disse egenskapene som man burde kunne forvente var normen for å delta i lovarbeid, egenskaper som vi er så uvant med å finne i slike prosesser, at Kripos i denne sammenhengen faktisk fremstår som en venn  selv om de bare gjør jobben sin.

 

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Dette er en fin liten suppe dere. Jeg regner med at Pod har snakket med justis, men liker dårlig at Pod publiserer en slik liste før forskriften har vært gjennom vanlig parlamentarisk behandling inklusive høringsrunde. Hva er egentlig vitsen med høringsrunden og behandling i Stortinget når Pod allerede har bestemt hvilken rifler som blir forbudt? Dette lover svært dårlig for den demokratiske prosessen rundt ny forskrift. Nå må folk våkne!

Edited by skog
 • Like 1
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
6 minutter siden, tiders skrev:

 

Ikke glem at PODs konklusjon var at løsningen da var å forby alle våpen som tar løse magasin, ettersom det ikke er gjennomførbart å regulere magasiner...

 

Jeg prøver ikke å si at POD vil vårt beste.

Flere brukere stilte spørsmål rundt forbud mot store magasin. For å innføre forbud, må det også innføres løyve / unntak for de som trenger det. Når JD, med støtte fra både Kripos og POD (i akkurat denne saken) går imot Våpenlovutvalgets flertall om å innføre løyve, så er vel denne saken død. Det finnes så langt jeg kan se, hverken hjemmel eller motivasjon for ett slikt forbud.

Link to post
Share on other sites

Skog, de har ikke bestemt enda.  Dette er ikke noen endelig liste, det kan komme endringer nettopp som følge av høring osv. Hele poenget er å tidligst mulig kommunisere ut hvilke våpen som mest sannsynlig vil kunne bli omfattet av et forbud- dette hjelper jo også forbundene med å raskest mulig komme i gang med forberedelser til høring.

Link to post
Share on other sites

 

1 minutt siden, Vargen skrev:

Skog, de har ikke bestemt enda.  Dette er ikke noen endelig liste, det kan komme endringer nettopp som følge av høring osv. Hele poenget er å tidligst mulig kommunisere ut hvilke våpen som mest sannsynlig vil kunne bli omfattet av et forbud- dette hjelper jo også forbundene med å raskest mulig komme i gang med forberedelser til høring.

 

Men det prinsipielle i at POD konkluderer før Justisdepartementet er greit? 

 

Link to post
Share on other sites

Det er jeg klar over. Jeg leste original dokumentet i går på Kode mens jeg var på vakt , men jeg synes fortsatt Pod foregriper begivenhetene med denne listen. Når noe er skrevet, og blir implementerte slik som dette forhåndsvarselet vil det bli svært vanskelig å endre. Det vitner egentlig om lite respekt for demokratiske prosesser.

Edited by skog
Link to post
Share on other sites
26 minutter siden, psAico skrev:

Jeg prøver ikke å si at POD vil vårt beste.

Flere brukere stilte spørsmål rundt forbud mot store magasin. For å innføre forbud, må det også innføres løyve / unntak for de som trenger det. Når JD, med støtte fra både Kripos og POD (i akkurat denne saken) går imot Våpenlovutvalgets flertall om å innføre løyve, så er vel denne saken død. Det finnes så langt jeg kan se, hverken hjemmel eller motivasjon for ett slikt forbud.

 

Motivasjon finnes i POD. Hjemmel får de nå ved formålsparagrafen. Da kan de forby gjenstander med særlig skadepotensiale (fantastisk mye mer tøyelig enn "militært utseende") Det er dette de la se på under forarbeidet til denne loven. Leser du alt fra POD i NOU 2011:19 vet du hva de har motiv for å gjøre. Alle som tror dette går over og alt blir som før må lese den. 

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Hadde det ikke vært like råttent om de holdt kjeft i månedsvis, for med vitende og vilje la folk svi av titusener på noe som kanskje snart blir verdiløst?

 

Her informeres det om at visse våpen antas å måtte avhendes i løpet av noen få år, så potensielle kjøpere vet at de løper en økonomisk risiko.

Edited by Vargen
Staveleif
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
7 timer siden, seawolf skrev:

Igjen ser vi (og som mange har påpekt) at byråkratiet, denne gang ved POD, er de som i realiteten detaljutreder  hva som er lov og ikke lov / forbudt og tillatt.
Politikerne, valgt av folket, har vedtatt en rammelov, og videre gitt byråkratene i oppgave å administrere denne loven ved hjelp av forskrifter og rundskriv.

 

Slik er *ALLE* lover. De skal faktisk ikke ha detaljene, fordi da må loven forandres hver gang du skal legge til en filleting som skal forbys (f.eks det nyeste designer-dopet). 

 

Forskriften regulerer hvordan loven skal utøves, inkludert detaljer på hva som er lov/forbudt. 

F.eks så står det ikke noe om førekortklasser og begreninger i Veitrafikkloven, men det står i Førerkortforskriften.

 

 

Link to post
Share on other sites

Husk også at deler av instruksen fra Stortinget til Regjeringen når våpenloven ble godkjent var nettopp at de skulle sende ut en liste over våpen som ville bli fjernet fra godkjenningslisten slik at politidistriktene kunne informere folk som søker på disse våpnene at de vil trolig bli forbudt og må avhendes.

 

Så her har faktisk POD kun gjort det som Stortinget har bedt om. 

Link to post
Share on other sites

Det i hvert fall jeg reagerer på, er at disse våpnene er tillatt etter forskriften nå. Det kommer et forslag til ny forskrift, som skal ut på høring så de berørte får si sin mening. Så skal forslaget, muligens justert etter resultatet av høringsrunden, vedtas av regjeringen, og det vil komme en dato for når den trer i kraft. Allerede nå, før det er sagt noe om når forslaget vil være ferdig, sier POD hvilke våpen som "må antas å bli forbudt", og hva man må gjøre med dem. Er det da POD som skriver og vedtar forskriften?

Link to post
Share on other sites

@Øystein, dette vet jeg godt.
Jeg har i mitt tidligere liv vært med på å utarbeide forskrifter samt jobbet i et selskap som var høringsinstans i forskriftsammenheng.
Allikevel sitter jeg nå med en følelse av at Stortinget/politikerne har gitt POD frie tøyler i å utforme forskriften slik det passer POD sitt  verdensbilde best.

Hvorvidt Stortinget har kompetanse til å etterprøve forskriften og høringssvarene tviler jeg på, i hvert fall om en skal legge til grunn noen av de glupe utsagnene som kom under høringen i Justiskomiteen.
POD sitt forslag  vil etter all sannsynlighet klappes igjennom med en hånfull representanter tilstede i salen.
 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Politikere:

Jeg har fra tid til annen en prat med en politiker, vi unngår helst å diskutere politikk, han er meget bevisst på min generelle kritiske holdning til partipolitikere og byråkrati. Vedkommende er en nær venn som har nære familiemedlemmer knyttet opp til høyere lokalpolitiske verv til helt inn på stortinget. Det er også snakk om spesielle relasjoner til tragedien på Utøya. Denne uken tok han selv opp at våpenloven går i havn. Jeg sa hva jeg mente om den og hans parti (AP). Vi har en viss politisk avstand uten at det går utover vennskapet, heldigvis. Jeg ga ham en klar beskjed om at Hadia Tajik hadde vist en dårlig kommunikasjonsevne til velgerne og de hun representere som medlem i justiskomiteen, jeg sa hun var en "folkevalgt" (til de som liker en slik definisjon). Det er et sort svik at en"folkevalgt" kan ignorerer en kommunikasjon med en av ti borgere om en forordning som er på gang, særlig når vi helst vil skryte av et folkestyre. At et parti er så feigt før et valg at de ikke vil syne kortene til velgerne/borgerne de er satt til å forsvare interessene til, Høyre kan henge seg på. Dette bidrar ikke til å dempe en politikerforakt hos mange potensielle velgere. Det skinner igjennom at partier har holdt en lav profil for ikke å støte egne velgere med våpengarderober, feigt som det optimalt kan bli. Jeg ga Jenny Klinge den beste karakteren i denne saken og at de (SP) uten tvil har vunnet noe på dette på andres bekostning.

Det handler ikke utelukkende om hvilket parti som får flest stemmer, men hvordan politikere tar hensyn til en interessegruppe med behov for politisk beskyttelse og borgerrespekt. Mange skytebaner er også under press. Noe av det jeg sa vil nok gå lenger inn, uten at det vil påvirke. At en politiker som (Hadia Tajik) ikke kan kan vise et partistandpunkt til saker som berører mange velgere er uhørt, et parti bør kunne si høyt hvor de vil om våpenloven, helst før et valg. 

Link to post
Share on other sites
10 timer siden, psAico skrev:

Så lenge ingen går til sak mot staten, så er nok løpet kjørt for mini-xx.

Men problemstillingen er jo egentlig bare snudd på hodet, og man kunne jo nå like godt spurt hvilke objektivt etterprøvbare egenskaper mini-14/30 har, som gjør at den nå ikke godkjennes

Her bør alle oss som eier jaktvåpen som blir forbudt gå i massesøksmål, i det minste for økonomisk kompensasjon. Skal man akseptere at staten konfiskerer og destruerer jaktvåpen til flerfoldige tusenvis av kroner uten kompensasjon? Dette er helt fullstendig bak mål.

 

Dersom man skulle vinne gjennom kan det godt hende pipa får en annen låt når de tomme dressene på tinget innser at forbudet deres vil koste mer enn det smaker.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...