Jump to content

Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen


Recommended Posts

 • Replies 3.8k
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Etter de siste tiders alvorlige hendelser har heldigvis de ansvarlige myndighetene tatt grep, og regulerer tilgangen på økser.   https://www.dagbladet.no/nyheter/hogg-seg-gjennom-dora-til-mo

Jeg trenger fint lite annet enn en kommunal leilighet og nav-støtte. Jeg vil ha mulighet for trommel på rifla fordi det er hysterisk morsomt iblant.    Sånn.    Ferdig.   

Problemet er at forskriften og den nye loven går mye lengre en EU-direktivet. I Sverige er det en stor debatt om implementeringen, og det ser ut til at de faktisk får en liberalisering. Nå som magasin

Posted Images

En trist dag dette her. Rettighetene våres forsvinner sakte men sikkert.

 

Tror ikke det er så stort poeng i å prøve å prate fornuft med politikerne. De har ingen interesse av om Mini 14 er produsert for jakt, politi eller militæret. Halvauto, full auto, single shot, what ever. De vet knapt nok hva det er. Det som skjedde i dag er et tydelig tegn på at de vil ha vekk halvautomatiske våpen fra Norge. De er så ivrige etter å gjøre det at de velger å se bort ifra eiendomsretten også. For alt er jo lovlig når det handler om samfunnets "sikkerhet".

 

Det viser også, dessverre, at våpen, skyte og jeger organisasjoner har 0 makt. Hadde selvsagt heller ikke regnet med annet så klart, men forsatt litt trist hver gang man gjenopplever det.

 

Hvis det viser seg at lovlige borgere blir fratatt eiendeler uten noen form for kompensasjon, så er vel dette noe nytt og radikalt i det norske samfunnet. Dette er vel noe advokatforeningen eller noe burde ta å se nærmere på.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
2 minutter siden, jeaant skrev:

personlig har jeg bestemt meg for å IKKE bruker surt oppsparte grunker på f.eks svindyre enhåndsvåpen selv om de er aldri så bra.

en ganske sleip og effektiv måte å forhindre våpeneierskap.

men det må da finnes noen jurister, eller folk som kjenner noen jurister som kan uttalle seg om dette.
Finnes det noen andre situasjoner hvor privat eiendom har måtte avhendes i praksis uten kompensasjon?

Link to post
Share on other sites
28 minutter siden, Rausheim skrev:

For min del blir det å flytte hjem til USA igjen, så kan de satans udugelige overbetalte nissene på Stortinget leke videre med privat eiendom og grunnleggende rettigheter.

 

Til slutt så er det ingen plasser igjen å gjemme seg. Selv i USA så er våpenlovene under konstant press. Men det blir vel noen år til at  halv-autoer blir forbudt, men det kommer nok.

Link to post
Share on other sites

Synes det er litt merkelig at slike våpen tydeligvis blir forbudt til jakt, men forblir lovlige innenfor DSSN. Halvautomatiske våpen er tydeligvis farligere i jegeres hender enn i sportsskytteres hender. Og ja, jeg vet at DSSN har strengere regler, men uansett, en potensielt bad-guy vil vel måtte ty til Dynamisk Sportsskyting for å få tak i et "terrorvåpen".

Link to post
Share on other sites
6 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

Om dere nå vil miste nattesøvnen helt, her har vi sett ca total mangel på kunnskap, null interesse for å skaffe seg kunnskap og partipisk gi oss et makkverk av en lov.

 

Hvorfor tror dere det er annerledes med det andre denne gjengen driver med?

Om det er noen trøst så er det jo et makkverk av en lov som skal erstattes, så man holder i det minste tradisjonene i hevd...

Link to post
Share on other sites
43 minutter siden, Øystein skrev:

Helt feil.

 

Les loven, spesielt §5 - 5. ledd og setningen etter.

"5. . andre skytevåpen enn dei som nemnt i nummer 1 til 4, som saknar ein lovleg bruk eller som har særskilt farlege eigenskapar.

Kongen gjev forskrift om kva skytevåpen som ikkje er tillatne etter andre ledd nr. 5, unnatak frå løyveplikta etter første ledd samt registreringsplikt for skytevåpen som er unnateke frå løyveplikt."

 

Her står spesifikt at det vil bli spesifisert i forskriften hvilke skytevåpen som er forbudt etter 5. ledd. Det står ingen sted hva definisjonen på "særsklit farlege eigenskaper" betyr. Dette er et definisjonspørsmål som forvaltningen kan bruke for å forby f.eks Mini-14. 

 

 

 

Helt feil. Les merknadene til lovparagrafene:

 

"Andre ledd nr. 5 vidareførar heimelen i gjeldande våpenlov § 6 a til å forskriftsfeste forbod mot andre våpentypar, men slik at det i ordlyden vert presisert at heimelen skal gjelde for skytevåpen som enten saknar ein lovleg bruk eller som har særskilt farlege eigenskapar. Kva eigenskapar som gjev skytevåpen slike farlege eigenskapar må vurderast konkret, men forhold som kva kaliber våpenet er kamra i, pipelengde, totallengde og liknande vil vere relevant i samsvar med gjeldande reglar fastsett i forskrift 9. september 2011 nr. 930 om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen. Kva våpen som vert omfatta av forbodet vert fastsett i forskrift."

 

Her står det at det må vurderes hvilke egenskaper som gir et våpen særlig farlige egenskaper, og at det må være konkret. Det er også ført opp en ikke uttømmende liste over konkrete momenter som er relevante, og ingen av disse berører Mini 14. Lista er ikke uttømmende, så de kan selvsagt vurdere etter flere ligenende kriterier også, men som det står så må det være konkret. Selv om man fortsetter denne momentlista i samme stil ganske langt, vil man slite med å få luket ut Mini 14 på bakgrunn av konkrete egenskaper.

 

Det er som regel disse kommentarene til loven som blir utgangspunktet for forskrifter, sammen med som det som i dag er gjeldende rett.

 

Våpenlovutvalget og andre høringsinstanser har også sagt sitt om hva som er "særskilt farlege eigenskapar", skal ikke ramse opp alt her, men det går på skuddtakt, mulighet til å montere bajonett, lasersikte, løse magasiner med stor kapasitet osv. Ingenting som rammer Mini 14 der heller.

 

Hva som skjer må vi bare vente og se, men det er ingen tvil om at det er store juridiske utfordringer med å få til dette forbudet mot Mini 14.

 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites

Skal vi ta en felles jakttur/padletur på Hornindalsvatnet folkens? Alle med Mini tar med denne, så ser vi hvor lenge vi klarer å holde oss flytende... 

 

Teoretisk skal Mini fortsatt kunne omsettes/registreres med Jaktfelt som ervervsgrunnlag. Altså ikke jakt, men konkurranse, dersom den blir overført til konkurranselista. Men jeg tviler på at dette skjer.

 

Jeg håper folk på trass bare leverer inn løp og låskasse, og stripper den for alle andre deler.

Edited by Telefonoperatør
Link to post
Share on other sites
8 minutter siden, fleskebacon skrev:

løse magasiner med stor kapasitet osv. Ingenting som rammer Mini 14 der heller.

 

Prinsipielt sett har du rett, men for å spille djevelens advokat; du får en mye enklere jobb med å skaffe store mengder magasin med høy kapasitet til mini-14/30, enn noe av det andre du finner på jaktlista

Link to post
Share on other sites
14 minutter siden, Telefonoperatør skrev:

Skal vi ta en felles jakttur/padletur på Hornindalsvatnet folkens? Alle med Mini tar med denne, så ser vi hvor lenge vi klarer å holde oss flytende... 

 

Teoretisk skal Mini fortsatt kunne omsettes/registreres med Jaktfelt som ervervsgrunnlag. Altså ikke jakt, men konkurranse, dersom den blir overført til konkurranselista. Men jeg tviler på at dette skjer.

 

Jeg håper folk på trass bare leverer inn løp og låskasse, og stripper den for alle andre deler.

For at et våpen skal kunne brukes til jaktfelt må det være lovlig til jakt.

Link to post
Share on other sites
2 minutter siden, Longshot skrev:

Jeg blir med på et søksmål. Om alle de 900 betaler inn tusen kroner hver har vi en krigskasse på ni hundre tusen. Det burde kunne dekke en god del av advokatutgiftene og også saksomkostninger om vi skulle tape. 

Bra. Vi må håpe det blir flere. Kanskje starte en Facebook gruppe

Link to post
Share on other sites
2 minutter siden, psAico skrev:

 

Prinsipielt sett har du rett, men for å spille djevelens advokat; du får en mye enklere jobb med å skaffe store mengder magasin med høy kapasitet til mini-14/30, enn noe av det andre du finner på jaktlista

 

Selvsagt enig. Men blir det konkret nok til å holde vann juridisk? Hvordan skal man konkretisere og formulere et slik forbud? Hvordan definerer man konkret hvor lett det er å skaffe magasiner? På en skala fra en til fem? Og har det lenger noen relevans i det hele tatt, hvis det innføres et generelt forbud mot magasiner for mer enn ti patroner?

 

Jeg har også prøvd å spille djevelens advokat her, men jeg kommer altså til kort hver gang. Kanskje de har noen ekte djevler i departementet, som er mer utspekulerte enn oss?

Link to post
Share on other sites

Tallet 900 er interessant. Jeg har kun sett det i Justisministerns svar på åpent spørsmål fra Jenny Klinge. 

 

Justisministeren kommenterer også at det er noen feilmarginer, og at det kan være høyere. 

Om denne feilmarginen inkluderer alle våpen ervervet før 2004, vil jeg kalle det en STOR feilmargin.

 

Mitt inntrykk er at dette er et veldig lavt anslag for ett våpen som har vært på markedet i over 40 år.

Ønsker man bevist og holde dette tallet lavt for å få dette til å fremstå som en liten sak? Kun spekulasjon, og på kanten til konspirasjonsteori, men kan ikke la være lure på hvorfor man ønsker å presentere et tall med så mye usikkerhet...

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
49 minutter siden, Telefonoperatør skrev:

Skal vi ta en felles jakttur/padletur på Hornindalsvatnet folkens? Alle med Mini tar med denne, så ser vi hvor lenge vi klarer å holde oss flytende...

Bedre å kjøre en halvtime nordøst fra Grodås, Storfjorden er 150 meter dypere...

Link to post
Share on other sites
2 timer siden, skog skrev:

 

Hva er forskjellen på en Mini-14 med 10 patroners magasin og en Browning BAR med 10 patroners magasin? Om den logikken der brukes blir det svært mange rifler som går i ovnen..

 

BARen har ikke blitt brukt i etterkrigstidens største massakre i Norge.

 

Er så enkelt som det. At folk ikke skjønner det er utrolig. ALT om forbudet mot MIni-14 er KUN pga Utøya. 

Du kan heller skyte deg i hode enn å prøve å tilegne det logikk. Det er FØLELSER og SYMBOLPOLITIKK.

 

Fakta hører ikke hjemme i den debatten. At folk ikke får det inn i skolten, politikerne gir blanke faan i balistikkfakta, gjennomtreningskraft, kulefall, spredning, skuddtakt eller noe som helst annet våpentekniskt. DEN BLE BRUKT PÅ UTØYA, grunn nok. 

 

Du hørt det på *alle* på Stortinget i dag som talte. UTØYA, UTØYA, UTØYA, UTØYA. 

 

Når skal folket skjønne at vi kan ikke vinne en slik debatt med logikk/fakta. 

 

 • Like 2
 • Thanks 4
Link to post
Share on other sites

Jeg tror det er en politisk realitet som kan være grei å ha i bakhodet her. Ruger Mini-14 skulle vekk. Enkelt og greit.

 

Statsministeren har lagt betydelig politisk prestisje ned i å få det til å skje. Hun sa det vel ved innledningen av komiteens arbeid? Utøya-våpenet skulle vekk. Regjeringens representanter i Justiskomiteen har nok bare gjort akkurat som Solberg har instruert dem om. Logikk spiller ingen rolle da. Og om nødvendig skaper man sin egen 'logikk' - vel vitende om at den er salgbar til massene. Men jeg tror det bare er å innse det. Mini-14 skal forbys og inndras. Det kommer til å skje.

 

Så er det et spørsmål om hvordan det kommer til å skje. Jeg tror at et eventuelt lovdilemma basert på konfrontasjoner og vurderinger som militært opphav eller ikke, automatpotensiale eller ikke, særskilt farlighet eller ikke sammenlignet med andre halvautomater og så videre ville blitt løst på en brutal måte. Rett og slett ved, om nødvendig, å forby alt ihop. Jeg tror statsministeren kapabel til å drive gjennom et generelt forbud mot halvautomatiske jaktvåpen i forskriften, slik at garand, BAR, Sauer 303, 10/22, hele sulamitten, forsvinner. Så stor tror jeg viljen hennes er til å få akkurat Mini-14 bort.

 

Det er muligens en pinglete holdning men jeg ville vurdert slaget om Mini-14 som tapt. Og heller fokusert på muligheten til å påvirke det å få kompensasjon ved innlevering, at det ikke blir helt ulevelige regler for sportsskyttere og sørge for at ingen andre halvautomatiske jaktvåpen ryker til.
 

Link to post
Share on other sites

Vi må ihvertfall kjempe for kompensasjon, hvis vi taper på det punktet vil det danne presedens. Hvilke type våpen de nå vil ha forbudt har ingen betydning, vi må stå samlet. Det er en lang liste over våpen som ikke kan omsettes lengre, men dette er første gang de vil legge ned forbud og inndragelse. Det må prøves juridisk, uten tanke på våpenlov, her snakker vi vel om eiendomsrett. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Kanskje de som har det utlevert, burde levere inn AG-3, MP-5, HK-416 og MP-7 også.

Våpeneiere er jo ikke til å stole på, og disse er jo til og med i hel-auto-utførelse. For ikke å snakke om alle magasinene til disse.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

En trist dag for oss Mini 14 eiere... Noen som vet hvilke halvautomatiske våpen som blir forbudt utenom den kjempe farlige skumle militære helautomatiske drapsmaskinen Mini 14? 

Og hva er det de mener, er det 900 Mini 14 eiere i Norge, eller er det 900 som eier halvautomatiske rifler?

Link to post
Share on other sites
24 minutter siden, Tikkagutten skrev:

En trist dag for oss Mini 14 eiere... Noen som vet hvilke halvautomatiske våpen som blir forbudt utenom den kjempe farlige skumle militære helautomatiske drapsmaskinen Mini 14? 

Og hva er det de mener, er det 900 Mini 14 eiere i Norge, eller er det 900 som eier halvautomatiske rifler?

Det er snakk om 900 mennesker med Mini-14 i Norge, vel å merke inkluderer dette kun de som faktisk er registrert som Mini-14 og ikke 'rifle, ruger' eller 'rifle, 5.56' eller lignende.

Edited by klabbogbabb
Link to post
Share on other sites

Det er ingen som vet hvor mange mini-14 som eksisterer. For ikke å snakke om alle de andre halvautomatiske riflene som har blitt solgt i Norge siden krigen. Har senest denne uken sett en Valmet m76 registrert som rifle.223 i registeret.

Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Hassel skrev:

Det er jo interessant at Høyre representatn utaler dette:

 

Og løsningen?

 

Altså farlige våpen, for samfunnet løses ved å selge dem til andre land...

Jaaaaa...................selg de til et annet land slik at de kriminelle miljøer kan kjøpe de derfra igjen.:ph34r:O.o:sick:

Link to post
Share on other sites

Bare så jeg skjønner det rett, så er det fra nå av og inntil ny godkjentliste kommer på plass rimelig lite poeng i å søke på noen som helst halvautomatisk rifle, minst av alt en Mini-14? Jeg hadde tenkt meg en Vepr, men om den (og alt annet på lista) ryker, ser jeg lite vits i å kjøpe det hvis det bare skal kjøpes tilbake, høyst sannsynlig til latterlig lav pris, om ikke den bare må gå i kverna aldeles gratis.

Ellers er det faen så trist lesing. Her synes at der er null respekt for eiendomsretten, privatlivets fred, eller noe i det hele tatt, og at disse folkets representanter synes det er greit å slenge allerede særs lovlydige mennesker i et av verdens tryggeste land under bussen for å fremstå som handlekraftige ved å late som om de løser et problem som nærmer seg å være syv år gammelt. Svart hav, stiv kuling, kaldt og fritt for ved er det og.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Det jeg synes er verst oppe i det hele er at ingen lenger bryr seg om fakta, hverken i denne eller andre saker. Vaksinemotstand, elfølsomhet, masseovervåkning, våpeneierskap, barnefordelingssaker, listen er lang. Så lenge det er drittprogrammer på TV`n og  drittmat i skåla så er det ingenting som betyr noe. Det sies at man får de politikerne man fortjener, men hvorfor skal jeg belemres med de politikerne som landets tanketomme masser fortjener?

 • Like 2
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites

Hehehe, sitter og leser litt på Firearms united sin Facebookside, og her er første halvdel av et innlegg de la ut for under en time siden:

 

ALERT

Few days ago, I brought to your attention info on Norway’s intention to bring a ban on all semi-auto guns by 2021.

I have more info on the subject. I wish they were good, but as I said before, when we got (almost) no support from Norwegian Firearms owners - karma is a bad girl....

 

Jeg kan ikke annet enn å være enig.

Tidligere tenkte jeg aldri noe særlig over våpenlovene i Norge da jeg synes de var greie som de var.
Det eneste jeg noen gang synes var kjipern med vår lovgivning var at jeg ikke kunne kjøpe meg en US-carabin, M14 eller en HK91, så med andre ord hadde jeg/vi ingenting å klage over.

 

Derimot ble jeg rimelig engasjert, og fulgte ganske nøye med når EU kom med sitt nye våpendirektiv, og jeg trodde nesten jeg skulle ramle av stolen til tider når jeg leste hva andre skyttere skrev på diverse sider og sosiale medier.

Når noen linket til en artikkel om at "nå kan det kanskje komme begrensninger på halvautorifler" så lød de 5 første innleggene nesten alltid omtrent slik ut:
 

-Jaja det går bra jeg handler bare inn masse 30 skudds magasiner nå før dette blir iverksatt

-Jaja det går bra, for jeg får vel beholde det jeg har??

-Jaja det går bra, så lenge de ikke forbyr "X" for "X" synes jeg er toppers, men bryr meg lite om "Y"

-Jammen dette får vel ikke tilbakevirkende kraft???

-Neida, dette kommer ikke til å gå gjennom før om mangemangemange år

 

Det var med andre ord rett og slett lite engasjement blant folk flest..

Nå kommer sikkert mange til å si at "jammen, organisasjonene jobbet masse bak kulissene",  så jeg skriver et svar med en gang: Ja, hvor mye hjalp det?

Disse organisasjonene kan komme på møter med hele leksikoner fulle av logiske løsninger, men det hjelper lite når de som bestemmer ikke trenger å høre på.
(Det er jo tross alt Breivik-børsa vi snakker om her....)

 

De som skulle kommet på banen i tillegg til organisasjonene er skytterne selv, og politikere, polititjenestemenn, byrokrater, bloggere, familier, venner, Journalister og andre burde blitt invitert med på skytebaner i sitt eget lokalmiljø, den diskusjonen om saksmål som såvidt våkner opp nå burde kommet 2 dager etter at skytterne fikk snusen i at nå ryktes det at innstramminger er på vei. Paralellt med dette kunne organisasjonene som faktisk møtte politikerne minnet de på hvem som faktisk sørger for at de har en jobb.

 

Mange av oss liker å gjøre narr av NRA, og kaller de gjerne for paranoide tyranner, men de er en interesseorganisasjon på fem millioner medlemmer i et land med 318 millioner mennesker. (ca 1,5% av befolkningen)
Her hjemme er vi ca 500 000 våpeneiere blant ca 5 000 000 innbyggere (ca 10%)

Hvordan har det seg slik at 1,5% av befolkningen der borte har klart å beskytte sine rettigheter så mye bedre enn 10% av befolkningen her?

 

Er det pga et papirark skrevet og signert for fryktelig mange år siden?

Er det fordi de kaller våpeneierskap en rettighet og ikke en tillatelse?

Eller er det fordi de har funnet ut at innstramminger kun fører til flere innstramminger?

 

 

Min teori er at de rett og slett tenker litt lengre enn oss.

Mens den andre parten alltid sa at "vi vil bare ha et kompromiss" så sa skytterne at flere innstramminger fører til at vi på sikt kommer til å innføre et våpenregister, et våpenregister fører kun til flere innstramminger og det hele kommer til å ende med konfiskering av private personers eiendom så vi setter ned foten med en eneste gang før det går så langt.

 

Jeg mener ikke at vi skal brenne opp våpenregisteret, men vi har nå kommet helt til siste fase i syklusen som NRA har advart om de siste årene, og vi har ikke satt ned foten en eneste gang.

 

Våpeneiere er i både USA og i Norge en så stor del av befolkningen at vi kunne avgjort et stortingsvalg omtrent på egenhånd, men så lenge folk sitter og leker småkonger og kun tenker på seg selv vil vi aldri noen sinne klare å ha noen som helst påvirkning på hva som blir bestemt på våre vegne.

 

Det har de funnet ut i USA, mens vi fremdeles tusler rundt på egenhånd.

 

Godt eksempel på det er en annen tråd her inne hvor FPU-Agder ville innføre bæretillatelse.

Jeg vet like godt som alle andre her inne at det egentlig er veldig urealistisk å få innført noe slikt, og diskusjoner om hvor lurt det hadde vært og hatt noe slik kan taes i den respektive tråden.
Men poenget er at jo mer tid politikere og byrokrater bruker på å diskutere slike forslag, jo mindre tid har de til å diktere våpenlovene våre (omtrent) helt på egenhånd.

Det hadde jo heller ikke vært dumt at skytternorge kunne vært litt på offensiven også for en gangs skyld.

For akkurat nå sitter det 900 våpeneiere (sannsynligvis minst det dobbelte, men vi sier 900) og er ganske frustrerte, forbannede og lei seg.
de resterende 499 100 våpeneierne våre har lent seg tilbake i godstolen, senket skuldrene og tenker fornøyd med seg selv at "det er godt DSSN/NROF unnslapp" eller at "phew, godt at ikke Saueren min røyk i denne runden heller"..

 

 

Håper forresten ikke at en eneste person her inne navngir en eneste våpenrelatert organisasjon eller politisk parti og kaller de tannløse, feige eller evneveike, for skylden her ligger hos samtlige av oss alle i form av manglende vilje til å stå opp for vår egen Hobby/idrett!

 

 

 

 

 

 

 • Like 12
 • Thanks 3
Link to post
Share on other sites

Et gruppesøksmål mot indragelse uten kompensasjon, bør være i alle våpeneieres interesse å støtte opp om. Selv om jeg ikke eier noe som kan minne om en Mini 14, kan jeg ikke slå meg til ro med en slik framferd. Jeg er med på spleiselaget.

 

Hvor kommer denne motviljen til å gjøre opp for seg og den dårlig skjulte skadefryden noen representanter utrykker? De som eier disse våpnene har da absolutt ingen skyld i tragedien på Utøya. Men skal straffes med et betydelig økonomisk tap, fordi de tilfeldigvis eier en spesifikk rifle modell. 

 

En ufattelig smålighet. Hvis vi sier at dette gjelder 3000 rifler og eierne kompenseres med 20000 hver utgjør det kun 60 millioner kroner. Eller 0,025 mic. (En mic, er litt over en halv mong nærmere bestemt 2400 millioner)

 • Like 4
 • Haha 2
Link to post
Share on other sites
37 minutter siden, Fantaboksen skrev:

Håper forresten ikke at en eneste person her inne navngir en eneste våpenrelatert organisasjon eller politisk parti og kaller de tannløse, feige eller evneveike, for skylden her ligger hos samtlige av oss alle i form av manglende vilje til å stå opp for vår egen Hobby/idrett!

 

 

 

 

 

 

Da har du fulgt lite med i det vi har foretatt oss i forhold til engasjemang.

Link to post
Share on other sites

Hvis jeg som aktiv skytter med flere bekjente som snakker om dette teamet jevnlig ikke klarer å følge med på hva "vi" har foretatt oss klarer jeg dessverre ikke å tro på at så veldig mange andre får det med seg heller.

Ja, det har vært en del klage-innlegg i (lukkede) facebookgrupper, forumer osv, og jeg tror på at organisasjonene våre har hatt mange møter med stortingspolitikere, men hva annet har "vi" gjort og hva har det utrettet?

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Fantaboksen har helt rett,hadde vi greid å moblisere alle landets skyttere hadde slike ting som dette aldri vært tema.

Det er ikke spesifikke våpen det er noe galt med, men personen bak.

Vi må ikke glemme retten til privatlivets fred oppe i alt dette.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Norge er fullt av konfliktskye mennesker som ikke løfter fingeren mot urett som rammer andre. Kampen sto da helauto ble forbudt - og da gikk toget. Nå lar det seg ikke stoppe, det har blitt slått fast at noen våpen har for stort skadepotensiale til at samfunnet kan ta risikoen. Så kommer det konkrete forbud mot enkelte kalibre, så enkelte modeller, så funksjon osv.

 

Denne kampen taper vi sakte men sikkert, derfor må vi slutte å

basere oss på dialog og forståelse med politikerne.

 

Vi må kreve å få helauto tilbake og argumenter med at våpen ikke er farlige...  Så vi trenger virkelig et NRA i Norge som motvekt!

 

 

 • Like 4
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...