Jump to content

Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen


einherje

Recommended Posts

10 timer siden, Ei tohi varjata skrev:

Tt blir forresten artig å se hvordan de skal detaljstyre registreringsplikt av sluttstykker og piper som til nå kun er en del av et "våpen" på våpenkortet.

Det blir vel akkurat som før? Eg har to våpenkort til den eine pistolen, eit som dekker pistolen slik den var då eg kjøpte den, og eit for ekstra-pipa som kompensatoren sit på.

 

9 timer siden, jeaant skrev:

@nhd Nei det ser jeg ikke for meg uten at man er villig til å bryte loven. MEN man kunne ha fått skutt praktisk hagle med våpen erhvervet til jakt/lærdueskyting (det er IKKE forbudt å bruke dem på bane) og latt være innføre karantener/ 2 våpen selv, for det har man ikke hatt noe igjen for.

Nja, det vi har igjen for karantenetida er jo at vi framleis har halvauto-rifler. Det er ikkje akkurat som karantenetida var sjølvpålagt ut av det blå uten kulisseforhandlinger med øvrigheita. (Ellers har vi jo som følge av aktivitetskrava ei markant auke i aktivitet i fleire delar av landet, det må ein jo faktisk seie at vi har att for).
Om ein ser på kva justisministeren skriv, istadenfor kva statsministeren lirar av seg på sparket i ein pressekonferanse:

 

Sitat

– Vi har sportsskyttere i verdensklasse, og det skal vi fortsette med! Den eneste forskjellen vi gjør er at vi forskriftsfester krav i loven som allerede praktiseres i skytterklubbene i dag. Det betyr at sportsskytterne kan fortsette som før, avslutter statsråden.

 

4 timer siden, Campin Carl skrev:

[...]Og om det som nå er i forskrift og praksis blir løftet opp i lov, betyr det at godkjent-lista for halv-auto våpen kommer til å bli løftet opp i lov, slik at om vi skal ha en bittelitt annerledes AR-15 godkjent til NROF/DSSN, så må avgjørelsen tas på stortinget?[...]

[...]fjernes med tvang på tross av tilbakevirkende kraft [...]

Kva med å lese lovframlegget? Dei seier ikkje eit kløyva ord om hvilke våpen som er godkjendt eller ikkje der, dei henviser til forskrift. Det er det same som i dag, og i dag henviser forskrifta vidare til rundskriv.
Ein del har heller ikkje klart for seg kva tilbakevirkande kraft betyr. Det gir ingen bekyttelse for slikt som dette. Det betyr berre at om Mini-14 blir forbode i morgon kan dei ikkje bøtelegge deg på mandag fordi du eigde ei for nokre år sidan. Det dei kan gjere er å kreve at du leverar den inn uten å lage trøbbel om det.
Reknar med slikt, dersom det skjer, skjer ved tilbakekalling av våpenløyve. Då har du eit år på deg til å avhende (finne ein svenske som vil ha den), om ikkje må du levere inn.

Edited by willyandre
La til ein positiv konsekvens av karantenetida
Link to comment
Share on other sites

Vel folkens...nu er tiden inne til å påvirke alle impliserte forbund. Det er tatt initiativ mot NROF, dog har jeg liten tro på at de vill slåss særlig mot politikerne...all den tid generalsekretæren er en politisk korrekt pensjonert Kontreadmiral...har hatt et par oppheta diskusjoner med mannen tidligere..

 

Men kjør på over hele fjøla...så kanskje dette kan modereres slik at ikke all aktivitet blir stanset.

Link to comment
Share on other sites

Det er faktisk medlemmene til Njff som blir hardest rammet. Det er noen tusen jegere som eier mini-14, valmeter og 10/22 osv. I går gikk disse medlemmene på et ikke ubetydelig økonomisk tap.

 

Tror jeg ville startet med en mail til njff siden de er så "fornøyde".. de kan i det minste jobbe for at jegerne får kompensasjon for eiendelene sine som i prinsippet blir beslaglagt.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, willyandre skrev:

Ein del har heller ikkje klart for seg kva tilbakevirkande kraft betyr.

Dette er tydeligvis ekstremt mange. Og selv om det har vært et tilbakevendende tema i ALLE år på denne nettsiden, så er det ALLTID mange som missforstår. Her burde faktisk jussen vært endret til det ,som helt innlysende, er allmennhetens oppfatning (i god demokratisk ånd). Men siden noe slikt er utenkelig i denne rettsstaten, kan vi i det minste endre begrepet til å hete "tilbakevirkende straff". Dette for å, i det minste prøve, å tette ett av de ENORME gapene vi har mellom Rettspraksis og Allmenn-rettsoppfatning i dette landet.

Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Øystein skrev:

Hva med å faktisk lese lovforslaget og ikke basere seg på den værste sladdefilla i Norge som har hatet våpen i åresvis?

 

Det er faktisk lovteksten som betyr noe, ikke vinklingen på utsagn. 


 

 

Hva med å lære seg å lese? Sjekke hva man uttaler seg om?

Ingenting av det jeg siterte kom fra VG, menakkurat som jeg skrev, rett ut av kjeften på ministerne, med både lyd og bilde.

Link to comment
Share on other sites

Ser de utvider definisjonen av våpendel ganske kraftig. sitat fra merknadene til lovforslaget https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-165-l-20162017/id2568779/sec17

 

"Definisjonen av våpendel i nr. 3 er gjort vidare enn i gjeldande våpenlov § 2 og omfattar for det første alle typar gjenstandar som er laga til bruk i skytevåpen, som til dømes pipe, låskasse, sluttstykke, avtrekkarmekanisme, våpenmagasin, flammedempar, lyddempar, kikkertsikte og skjefte. For det andre omfattar den andre typar gjenstandar som opphavleg er laga for anna type bruk, men som seinare er tilpassa til bruk i skytevåpen. Dette for å unngå eventuelle omgåingar av regelverket."

 

I dag er vel sluttstykke og lyddemper feks ikke registreringspliktig, endrer dette seg med denne eller er det opp til forskriften som enda ikke er utformet for hvilke våpendeler som er registreringspliktig? 

 

Link to comment
Share on other sites

Har skummet igjennom og forsøkt å finne noen forklaring på hva som legges i "merking av ammunisjon". Er der noen som hare noen forklaring/henvisning til hva dette egentlig er? Regner med (håper) at dette ikke handler om lasergravering av hver eneste patron med individuelt serienr... 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-165-l-20162017/id2568779/sec11?q=merking av ammunisjon#match_0

 

 

Link to comment
Share on other sites

jkb: Definisjonen av regpliktige våpendeler er lagt til forskriften, så det er ikke mulig å si noe om det enda. Men dette åpner for langt strengere regler for våpendeler. Det som åpenbart vil dekkes av denne regelen er ting som kan konvertere våpen til helauto (DIAS, Glock funswitch, US M2-avtrekk etc). I tillegg vil de nok ønske å kunne ta folk som har deler egnet for reaktivering av plomberte våpen etc.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

54 minutter siden, Reinhard skrev:

 

Hva med å lære seg å lese? Sjekke hva man uttaler seg om?

Ingenting av det jeg siterte kom fra VG, menakkurat som jeg skrev, rett ut av kjeften på ministerne, med både lyd og bilde.

 

Det de sier er kun politikk - kun for show. 

 

Det som betyr noe er hva som STÅR I LOVTEKSTEN. Det er den som vil være gjeldende, ikke hva slags svada en politiker sier. 

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Øystein skrev:

 

Sukk.

Det ser ut som jeg leste litt for raskt gjennom det ja. Legeerklæring og egenmelding ser faktisk ikke ut til å være en del av forslaget.

 

Jeg mener fortsatt ikke skyttere skal være fornøyd med innstrammingene som gjøres. Det er også mye som vil reguleres i forskrift og vi vet ikke hvordan den kommer til å se ut.

Link to comment
Share on other sites

Det blir som det var, departementet regulerer videre gjennom forskrift, og POD gjør sin egen tolkning som ikke nødvendigvis er i lovens ånd. Eneste forskjellen er at mer er løftet opp i lov, som vil gjøre det lettere å stramme inn og vanskeligere å gi lettelser, fordi endringer da må gjennom Stortinget. Slik loven er utformet nå vil også buer, harpungevær, startpistoler og laserpenner kunne falle innunder løyveplikt...

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, dobrikk skrev:

Ja Mini 14 og tilsvarende ligger tynt an,

 

Er nok en høy sannsynlighet for at dette stemmer, i hvert fall til en viss grad. Hvor vidt de gjør det ulovlig å inneha mini 14/30 stiller jeg meg litt mer tvilende til, men man må nok være underlagt DSSN eller NROF for å kunne få eie en slik når de nevnte 3 år er passert. Der i mot så går gjerne rifleskyttere som innehar rifler som av tidligere rundskriv er gjort mer eller mindre umulige å selge/kjøpe dårligere tider i møte med disse våpen. Vi vet jo hvor vanskelig det er for selv en våpensamler i dag å få lov til å erverve en gammel sliter som en us carbine.... Skyttere som har en slik i dag, de kan nok garantert se langt etter å inneha denne om noen år, og gudene vet om det samme vil kunne skje med samlere som allerede har slik(e).

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, hk75 skrev:

Regner med (håper) at dette ikke handler om lasergravering av hver eneste patron med individuelt serienr... 

Hva!!!!!. Også jeg som akkurat har montert en ny lasergraverer på ladebenken, for og imøtekomme fremtidige krav.🙄

 

En ting er iallefall sikkert. All den paniske synsingen vil myndighetene aldri klare å ta fra oss.😄😄😄

Link to comment
Share on other sites

 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen:

 

"Regjeringen foreslår å forby halvautomatiske rifler med størst skadepotensiale. Dette omfatter våpen som opprinnelig er konstruert for militære og politi. Slike våpen kjennetegnes ved at de er tilpasset bruk av militære ammunisjonsmagasin på 30 rundt patroner og kan avfyre mange skudd i rask rekkefølge.

– Dette er den samme type våpen som ble benyttet i terroren på Utøya 22. juli. Jeg er sikker på at veldig mange er fornøyd med at disse nå blir forbudt å eie, påpeker justisministeren."

 

Dette stemmer da ikke helt. Mini-14 ble lansert som sivil rifle. Slik jeg forsto EU-direktivet som gikk gjennom tidligere i år skulle ikke halvauto jaktrifler med løse magasiner forbys, men som jeger skulle det maks være lov å sette magasiner med kapasitet på 10 skudd i rifla. Dvs. at den nye våpenloven foreslås strengere enn EU-direktivet, på den måten at man skal tvinges til å gi fra seg eiendom, og selv ta et økonomisk tap som for flere kan bli betydelig. 

 

Men det jeg har sitert over er kun noe Amundsen har sagt i en pressemelding, da. Til dere som har lest gjennom forslaget: Står det der svart på hvitt noe som kan tolkes dithen at Mini-14 og andre i utgangspunktet sivile rifler skal forbys?

Link to comment
Share on other sites

Dette er vel varslet ihht EU-forslaget som det har blitt kranglet om de siste 2 årene. Unntak for DSSN og forsvar/reserveoffiserer. VG fisker etter klikk, og pressekonferansen er tvilsomt formulert. 

Det er valgkamp. Ta partiet til flertallet (som jo ikke er våpeneiere), få til "noe" som AP ikke klarte etter 22 juli, innfør det varslede EU-direktivet, og vipps, ingen skade skjedd (for DSSN/NROF). Sleipt, og risikerer å erte på seg egne velgere (FrP/våpeneiere).

Link to comment
Share on other sites

51 minutter siden, FredrikW skrev:

 Men det jeg har sitert over er kun noe Amundsen har sagt i en pressemelding, da. Til dere som har lest gjennom forslaget: Står det der svart på hvitt noe som kan tolkes dithen at Mini-14 og andre i utgangspunktet sivile rifler skal forbys?

 

Etter min oppfatning er Ruger Mini 14 en sivil rifle lansert for det sivile marked i 1973.

Ta gjerne en kikk på:


http://www.shootingtimes.com/historical/history-of-the-ruger-mini-14/

 

Siterer: The Mini-14 was a working man’s rifle, pure and simple.

 

Ruger Mini-14 AC556 og Ruger Mini 14 GB-F er derimot utgaver beregnet for politi og militæret.  (AC556 har velger for fullauto og GB var designet for politi og militær.)


I lovforslaget finner jeg:
§ 5 Løyve med vidare for skytevåpen
---
3. halvautomatiske rifler som opphavleg er konstruert for heilautomatisk funksjon eller for
militæret eller politiet,
---

Jeg har problemer med å se at den sivile utgaven av Mini 14 med 5 skudds magasin, som brukes av jegere skulle rammes.

Edited by SeRg
Link to comment
Share on other sites

Se den foreslåtte paragraf 11; faktisk helt i det blå hva som er framtiden for halvautomatisk jaktrifler. Blir ikke overrasket om dagens praksis fortsetter, godkjenning av eksakte modeller. Hvordan div politikere kan hevde at dette betyr forbud mot mini14? Ikke godt å si, kanskje mest for å si noe?

 

 

Sitat

 

Personar som er innført i Jegerregisteret, kan få løyve til å erverve og ha inntil seks komplette skytevåpen som er løyvepliktige etter § 5, samt løyvepliktige våpendelar og ammunisjon etter § 6 og § 7 til jakt. Personar som kan dokumentere eit særskilt behov, kan likevel få løyve til å erverve og ha meir enn seks skytevåpen.

Politiet kan gje løyve etter første ledd til å erverve og ha rifler og hagler med enkeltskot eller manuell omlading og halvautomatiske hagler som er tillatne i eller i medhald av § 5 andre og tredje ledd. Politiet kan også gje løyve etter første ledd til erverv av halvautomatiske rifler som oppfyller krava til konstruksjon og utforming som er fastsett i medhald av fjerde ledd. Dei skytevåpna som nemnt i første og andre punktum må i tillegg oppfylle krava til jaktvåpen som er gjeve i eller i medhald av viltloven § 20.

Politiet kan i særskilte tilfelle gje fritak frå kravet om innføring i Jegerregisteret og kravet til våpentype etter andre ledd tredje punktum.

Kongen gjev forskrift om godkjenning av halvautomatiske rifler til jakt.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nå er ikke jeg jurist, men jeg sliter litt med å tro at staten kan inndra lovlig ervervede våpen uten å yte erstatning. Jeg ser de sier at de skal det, men jeg har mine tvil om det til syvende og sist er juridisk gjennomførbart. Time will show.

 

Edit: Pumpehagler og autohagler med "frittstående pistolgrep" ble vel forbudt å inneha for noen år siden. Hva skjedde med disse? Ble de inndratt uten kompensasjon?

Edited by fleskebacon
Kom på noe å skrive
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, fleskebacon skrev:

Nå er ikke jeg jurist, men jeg sliter litt med å tro at staten kan inndra lovlig ervervede våpen uten å yte erstatning.

Vel, som du selv sier, tiden vil vise hva som skjer, men i lovforslaget legges det opp til at de som har våpen som blir forbudt, skal ha tre år på seg til å deaktivere, destruere eller avhende våpenet til utlandet. Deretter blir det fattet vedtak om tilbakekallelse av  våpenkortet. Staten inndrar det ikke, bare sier at du må kvitte deg med det. Dermed mener i hvert fall departementet at de unngår erstatningsplikt. 

Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, Eldhannas skrev:

Vel, som du selv sier, tiden vil vise hva som skjer, men i lovforslaget legges det opp til at de som har våpen som blir forbudt, skal ha tre år på seg til å deaktivere, destruere eller avhende våpenet til utlandet. Deretter blir det fattet vedtak om tilbakekallelse av  våpenkortet. Staten inndrar det ikke, bare sier at du må kvitte deg med det. Dermed mener i hvert fall departementet at de unngår erstatningsplikt. 

 

Det høres jo penere ut ja, selv om det i praksis blir omtrent det samme. I andre tilfeller når våpenkort blir tilbakekalt pga. f.eks. helse eller vandel har man jo faktisk en reell mulighet til å selge våpnene, men det blir jo ikke lett å selge et våpen som er forbudt. Til utlandet ja... Høres lettvint ut.

 

Uansett kjempegod timing av meg da, at jeg for en måned siden endelig tok meg råd til å kjøpe meg en splitter ny Mini 14, etter å ha ønsket meg en sånn i mange år men ikke syntes jeg hadde råd. Erre mulig. Jaja. Vi får se. Får vel bare kjøre på og banke og skyte til den detter fra hverandre, før jeg må levere den igjen.

  • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

De gamle gode praksisene med å rette baker for smed og brød og sirkus til folket, er tydeligvis fortsatt aktuelle.

 

Blir oppriktig forbanna over at lovlydige jegere og skyttere skal ofres, som en ren symbolpolitikk. Ufattelig nok av de samme folka som spyr utav seg hatretorikk, ved enhver anledning. 

 

 

  • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Sitat

Hei!

Takk for at du tek kontakt om denne saka! Eg har ikkje fått lese skikkeleg på framlegget frå regjeringa enno, men eg kan i alle fall understreke med ein gong at Senterpartiet er på skyttarmiljøa si side og vil vera mot framlegg som ikkje har fornuftig grunngjeving. Eg legg ved ei lenkje til fjorårets runde om våpendirektivet, slik at du ser at vi er engasjerte i dette temaet http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2016/04/21/Sp-til-våpenkamp-for-jegerne-12629862.ece

Beste helsing
Jenny Klinge
Justispolitisk talskvinne, Senterpartiet

 

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Fra Liv-Signe Navarsete:

 

Saka om ny våpenlov vil bli ei viktig sak for Senterpartiet.

Eg håpar me kan bidra til å finne fornuftige løysingar som gir rom for både jakt og andre lovlege aktivitetar der våpen er inkludert.

Eg tek kontakt med Jenny, så arbeider me i lag.

Om du har konkrete innspel må du ikkje nøle med å sende dei til oss.

 

Ha ein god dagJ

 

Mvh

 

 

Liv Signe Navarsete
Stortingsrepresentant / Member of Parliament
Senterpartiet / Center Party
Utanriks- og forsvarskomiteen / Standing Committee of Foreign Affairs and Defence 

  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, DoctoRoy skrev:

håpar me kan bidra til å finne fornuftige løysingar som gir rom for både jakt og andre lovlege aktivitetar der våpen er inkludert.

Finnes det ETT parti på Stortinget som ikke er 100% enig i en slik påstand?

 

Rimeling sikker på at alt fra Moxnes til Tybring Gjedde kunne sagt nøyaktig det samme.

Link to comment
Share on other sites

Det er jo intet problem med at det blir maks 20 i skudd i pistolmagasin. De eneste som evt blir berørt av det er dynamiskskytterne, og for dem betyr det kun at det blir et magasinskift mer. Magasinskifte er jo allerede en del av gamet så det bør ikke by på problemer. Noen ganger lager en jo forutsetningene slik at en fremtvinger magasinskift.

Link to comment
Share on other sites

Ikke det?

Samme argumentasjon kan brukes for maks 10skudd....

Og det er ett problem fordi du konkurrer mot andre som har mer enn deg. Norske Open skyttere må da bytte magasin på medium stager, mens utlendingene skyter med ett magasin. Og hva om det er en stage med en del stål. Du bommer og har ikke nok til pålapp og må gjøre en stående omladning, mens resten bruker magasiner med 25+ og trenger ikke tenke på det.

Klart, enkelte ganger kan man bytte uten å tape så mye men langt i fra alle. Og uansett er det en fordel å slippe å bytte, blir mindre å tenke på og mindre som kan gå galt.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, 32-40 Win. skrev:

Finnes det ETT parti på Stortinget som ikke er 100% enig i en slik påstand?

 

Rimeling sikker på at alt fra Moxnes til Tybring Gjedde kunne sagt nøyaktig det samme.

 

 

.. og hvis min tante hadde hatt pikk så hadde det vært min onkelxD

Edited by DoctoRoy
Link to comment
Share on other sites

Det er absolutt et skritt i riktig retning å begrense tilgangen til høykapasitetsmagasiner.  Det er like effektivt som å  lovfeste at alle løse magasiner skal males rosa med Hello Kitty motiv.

 

Klart det er smartere å gjøre noe med midlene som kan brukes istedenfor å gjøre noe med motivasjonen. Eller fange opp gærninger før de får stelt i stand noe. Eller ta innover seg hva som faktisk svikta grovt og i mange ledd og ta lærdom av det. Da er det mye bedre å prøve forlede de uopplyste masser, slik at det ser ut som man er handlekraftig.

I tillegg til at dette er en direkte hån mot befolkningens intelligens , så er det bortimot så kontraproduktivt som det kan bli.

 

Det som gjør meg mest forbanna er at de faktisk slipper unna med slikt fjas. Slik at vi kan stappe hodet godt ned i sanden og leve videre i uvitenhet i Lykkelandet.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...