Jump to content
einherje

Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen

Recommended Posts

De skal ha for å være dristige ihvertfall. Å komme med et slikt utspill rett før en halv million våpeneiere skal avlegge sin stemme er vel i praksis en gavepakke til opposisjonen. Ganske spesielt at de tror de vil tjene mer på dette enn de vil tape. Klart, de baserer seg på å mislede folk ved å fokusere på en masse ting som allerede i dag er ulovlig. Og som bortimot alltid har vært ulovlig. Men de fokuserer aldri på problemet. Bare at "dette trenger ikke folk".

Også festlig at i vg-artikkelen og den tilhørende videoen både sies det at Mini-14 skal forbys og ikke forbys. Samtidig. Godt gjort.

 

Hittil er det vel bare SP som med sin anti-EØS-holdning som kan fremstå som bittelitt troverdige i denne saken.

De vil sikkert sette pris på noen hundre tusen ekstra stemmer som dette utspillet kan gi, dersom folk får det med seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutter siden, evert skrev:

 

Er vel ikke første gangen Carlivar er "målløs" eller "sjokkert" eller kommer med ett eller annet tilsynelatende emosjonelt utsagn.

 

At folk fortsatt tror på det er mer sjokkerende for meg.

Vel, Carl I var en av skytternes støttespillere i kampen rundt Åsland skytebane i Oslo. Nå visste han rett og slett ikke hva han skulle si bortsett fra kommentaren om partifellene. Han var målløs.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ta det helt med ro, det blir ikke noe totalforbud med det første. Da måtte de jo betale erstatning.

Det blir vel som for G3, FAL og de andre praktisk-våpnene som ikke havnet på lista. De blir plutselig bare umulig å få tillatelse på. Eier har selvfølgelig lov til å selge, men siden kun et fåtall kan kjøpe blir verdien nesten null. Så ender de opp på Finn i sveist tilstand.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan myndighetene uten videre forlange og tvinge gjennom en innlevering av våpen..?  Sier ikke Grunnloven at en ny lov ikke  kan gis tilbakevirkende kraft..?

 

Skal POD får carte blanche til å avgjøre hva som evnt. skal innleveres..??

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutter siden, pondoro skrev:

 Sier ikke Grunnloven at en ny lov ikke  kan gis tilbakevirkende kraft..?

Å forby tidligere godkjente våpen fra i dag av er ikke tilbakevirkende kraft. 

Om du hadde blitt straffet for å eie det tidligere ville vært tilbakevirkende.

Edited by G.Larson

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja.. jeg må si jeg ikke kunne annet en å le, når jeg så Per Willy stå på pressekonferansen å presentere dette. Det burde være en vekker for alle dere som har brukt våpen som argument for å stemme på det der..

 

 

27 minutter siden, Erlend Meyer skrev:

Ta det helt med ro, det blir ikke noe totalforbud med det første. Da måtte de jo betale erstatning.

Jeg tror nok at om de først bestemmer seg klarer de nok å innføre et forbud uten å bry seg nevneverdig om det. Det har vel skjedd andre steder om jeg ikke husker meget feil? 

 

Ministerne  på pressekonferansen uttrykte  at dette ikke gjelder "ordinære halvautomatiske jaktvåpen" ,med "omtrent 5 skudd", og at "en ørliten gruppe eliteskyttere på internasjonalt nivå" fortsatt får erverve, så da er det vel som noen har nevnt før her Mini 14 og liknende som skal vekk.. 

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/regjeringen-vil-forby-halvautomatiske-haandvaapen/a/24131389/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da kan vel de dynamiske skytterne kysse sporten sin farvel.....hva som skjer med oss i NROF er vel pr. nå også et åpent spørsmål.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

No har eg tatt ein kjapp skumlesing gjennom forslaget (med særlig fokus på departementets uttalelser). Følgende 2 utdrag kan jo være av interesse for dei som besitter halvauto-våpen, og som ikkje er "elite"-utøvere:

 

Frå kapittel 16:

«Lovframlegget innførar, med særskilte unnatak, eit forbod mot å erverve og ha halvautomatiske rifler som opphavleg er konstruert for heilautomatisk funksjon, eller for militæret eller politiet. Dette forbodet skal også gjelde for allereie tildelte våpenløyve. Lovframlegget utløyser ikkje erstatningsplikt for staten. Departementet tilrår å innføre overgangsordningar som tryggjer at dei som vert omfatta av forbodet enten kan avhende våpenet til land som framleis tillatar slike våpentypar, deaktivere eller innlevere våpenet for destruksjon, sjå nærare omtale under punkt 7.2.5.1.»

 

Uthevinga er mi.

 

Frå 7.2.5.1:

«Skytevåpen har lang levetid, og om reglane ikkje får verknad for allereie tildelte løyve, vil slike våpen vere tilgjengeleg over lang tid. Ei slik løysing vil difor langt på veg undergrave verknaden av eit forbod. Departementet tilrår difor at forbodet også skal gjelde for allereie tildelte våpenløyve. Det vert tilrådd å fastsette overgangsreglar som legg til rette for at dei som har slike våpen får ein frist på tre år etter ikraftsetjing av denne lova, til å avhende dei våpen som er omfatta av forbodet, sjå lovframlegget § 43. Sjølv om våpenet ikkje lett kan omsettast i Noreg vil dei likevel kunne avhendast til land som framleis tillatar denne våpentypen. Dei våpen som ikkje vert avhenda innan fristen, må innleverast eller deaktiverast."

 

Nokon som veit kor lang lista over potensielle avhendingsland blir? Og kva papirmølje og verditap må ein rekne med for å få solgt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvor er 5 års intervallene på fornyelser som tidligere er nevnt? Nå bør en heller ikke sette ut rykter, jeg har hørt et: Fire våpen i jaktgarderoben, her er fortsatt 6 våpen nevnt.  (heldigvis for noen)

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutter siden, Reinhard skrev:

 

Ministerne  på pressekonferansen uttrykte  at dette ikke gjelder "ordinære halvautomatiske jaktvåpen" ,med "omtrent 5 skudd", og at "en ørliten gruppe eliteskyttere på internasjonalt nivå" fortsatt får erverve, så da er det vel som noen har nevnt før her Mini 14 og liknende som skal vekk.. 

 

Hva med å faktisk lese lovforslaget og ikke basere seg på den værste sladdefilla i Norge som har hatet våpen i åresvis?

 

Det er faktisk lovteksten som betyr noe, ikke vinklingen på utsagn. 

 

 • § 12 Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til sportsskyting
 •  
 • Personar som er medlem i godkjent skyttarorganisasjon og som oppfyller krava til aktivitet og opplæring som er gjeve i medhald av fjerde ledd nr 1, kan få løyve til å erverve og ha løyvepliktigeskytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og § 7 til sportsskyting. Løyvet gjeld berre for skytevåpen og våpendelar som kan brukast i skyttarorganisasjonen sine godkjente skyteprogram, og i det tal som vert fastsett i medhald av fjerde ledd nr. 2.
 • Politiet kan gje løyve etter første ledd til å erverve og ha rifler eller hagler med enkeltskot eller manuell omlading, halvautomatiske hagler, pistolar og revolverar som er tillatne i eller i medhald av § 5 andre og tredje ledd. Politiet kan også gje løyve til erverv av halvautomatiske rifler som oppfyller krava til konstruksjon og utforming som er fastsette i medhald av fjerde ledd nr. 4.
 • Eit løyve etter andre ledd kan på vilkår som er fastsett i medhald av fjerde ledd nr. 1 også omfatte halvautomatiske rifler som nemnt i § 5 andre ledd nr. 3 og nærare bestemte våpendelar som er forbodne i medhald av § 6 tredje ledd. Kongen gjev forskrift om:
 • 1. krav til aktivitet og opplæring for erverv av løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og § 7, medrekna særskilte krav for erverv av skytevåpen og våpendelar etter tredje ledd,
 • 2. talet på løyvepliktige skytevåpen som kan ervervast til sportsskyting,
 • 3. kva våpendelar som kan ervervast i medhald av tredje ledd,
 • 4. godkjenning av halvautomatiske rifler til sportsskyting, medrekna godkjenning av halvautomatiske rifler som nemnt i § 5 andre ledd nr. 3.
   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sakset fra kommentarfeltet I VG I dag:

 

" Da Det Frivillige Skyttervesen var nytt hadde de siste skrik innen militære våpen og tanken var faktisk at de skulle være til nytte dersom krig.
I 2017 ligger de fortsatt i teltduksdressene sine og skyter med 100 år gammel teknologi, fordi de nye militærvåpnene 'har så stort skadepotensial' og vi har sluttet å stole på egne borgere. "

 

Dagens beste..

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

En bør ta seg tid til å lese hele forslaget, ikke bare den tabloide overskriften VerdensBlabla før en fyrer seg for mye opp.. 

 

 

Dette forslaget durer rett gjennom Stortinget uten noe debatt av betydning.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sludder fra Frp....og NJFF er jo fornøyde...som vanlig  9_9

 

Du verden så politisk korrekt Amundsen plutselig ble...

 

– God våpenkultur

EU-direktivet blir bakt inn i den nye våpenloven, selv om Frp tidligere har vært motstandere av å innføre det.

– Gitt sikkerhetssituasjonen trenger man å ha bedre kontroll på dette området. Frp har tatt inn over seg utfordringene vi står oppe i. Det som har vært viktig for Frp, og som vi ivaretar med den nye loven er at vi har en god og sunn våpenkultur i Norge, sier Amundsen som svar på hva som har endret seg.

EU-direktivet som til slutt ble vedtatt er ikke like strengt som det opprinnelige forslaget og som norske jegere var svært skeptiske til.

– Det er ikke noen dramatiske endringer for jegerne, bekrefter kommunikasjonskonsulent Håvard Skjerstad Andersen i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF). Han sier at det allerede i dag er restriksjoner på våpen «av militær karakter».

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

...Dette forslaget durer rett gjennom Stortinget uten noe debatt av betydning.

 

Det tror jeg óg - hvorfor skulle det ikke det?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Noen nevnte stortingsvalget og at dette var lite taktisk å presentere nå så da er det greit å neve at dette er veldig spiselig for alle partier.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, AndersR skrev:

De skal ha for å være dristige ihvertfall. Å komme med et slikt utspill rett før en halv million våpeneiere skal avlegge sin stemme er vel i praksis en gavepakke til opposisjonen. Ganske spesielt at de tror de vil tjene mer på dette enn de vil tape. Klart, de baserer seg på å mislede folk ved å fokusere på en masse ting som allerede i dag er ulovlig. Og som bortimot alltid har vært ulovlig. Men de fokuserer aldri på problemet. Bare at "dette trenger ikke folk".

Også festlig at i vg-artikkelen og den tilhørende videoen både sies det at Mini-14 skal forbys og ikke forbys. Samtidig. Godt gjort.

 

Hittil er det vel bare SP som med sin anti-EØS-holdning som kan fremstå som bittelitt troverdige i denne saken.

De vil sikkert sette pris på noen hundre tusen ekstra stemmer som dette utspillet kan gi, dersom folk får det med seg.

 

jeg er Meget interessert i hvordan Senterpartiet stiller seg til dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timer siden, Hassel skrev:

Hallvauto jaktvåpen med løstagbare magasiner kan slite litt. (og jeg har bare sånne...) men sportskyting ser ut som grei skuring. Forskriftene får vise...

 

Betyr dette at ny våpenlov foreslås strengere enn EU-direktivet? Jeg har akkurat stått opp etter nattevakt, og har verken tid før jeg må på jobb igjen, eller hjerne som ennå fungerer bra nok, til å lese gjennom nytt lovforslag. Derfor spør jeg.

 

EU-direktivet endte så vidt jeg har forstått med at halvautomatiske rifler med løse magasiner ervervet til jakt fikk maksbegrensning på 10 skudds magasiner. Er det nå slik at f.eks. Mini-14 foreslås totalforbudt her til lands? Så nettopp på NRK at justisministeren sa nettopp dette om nettopp Mini-14 (med bilde av ABB-rifla og greier).

Share this post


Link to post
Share on other sites

MIni-14 vil garantert bli fjernet om ikke annet fordi da kan man si "vi har forbudt utøya-rifla". At dette ikke har skjedd for 6 år siden er helt utrolig. 

 

De har ikke tenkt å begrense rifler på magasinkapasitet fordi jaktrifler får man ikke store magasiner til uansett, såvidt jeg vet. 
De med stor kapasitet vil være forbeholdt sportskyttere. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Senterpartiet bruker det de kan av argumenter for å tilfredsstille velgerne, de har tidligere tatt avstand fra Brussel og våpenlovforslaget. Vi bør kaste inn forslaget i valgkampen etter beste evne. 

Send en mail til jenny.klinge@stortinget.no

 

Hun sitter i justiskomiteen for SP. Uansett hvilket parti du vil stemme på, så vil dette legge press på agendaen i valgkampen. Vi må "bøsse" ned SP på å løfte dette opp som en velgerprotest. 

Et parti i valgkampen har større mediainnflytelse  enn oss, er vi heldige kommer dette frem til våpeneiere som sitter og sover. 

 

Jeg sender inn en protest til Jenny Klinge :winke1:

 

Edited by Vaquero

Share this post


Link to post
Share on other sites

EDIT: Jeg leste litt raskt på fredagskvelden, hopp over dette innlegget.

 

Det er flere deler av forslaget som vil påvirke alle våpeneiere, ikke bare "de skumle dynamiskgutta". bla:

 

Sitat
Sitat

13.8 Legeerklæring

13.8.2 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår at det tas inn et obligatorisk krav om legeerklæring ved første gangs søknad om ervervstillatelse for skytevåpen. 

...

Det vil måtte fremgå av forskriften til våpenloven hvilke opplysninger som er relevante helseopplysninger i forbindelse med å erverve og inneha våpen.

 

Det vil si at de i forskrift kan endre helsekrav for første gangs våpenerverv, som kan strammes inn mye lettere enn ved lovendring.

 

Sitat
Sitat

13.7 Egenerklæring

13.8.2 Utvalgets forslag

13.7.2 Utvalgets forslag

Et flertall i utvalget foreslår at det innføres et obligatorisk krav om egenerklæring ved søknad om ervervstillatelse. 

...

Utvalgets flertall går også inn et krav om at våpeninnehavere må avgi egenerklæring i et nærmere fastsatt intervall som reguleres i forskrift.

...

Et slikt intervall kan tenkes å være hvert femte år for våpeninnehavere.

...

Den nærmere utforming av spørsmålene i egenerklæringen hører naturlig hjemme i forskrift.

 

Maks fem år mellom egenerklæringer som de i forskrift kan endre kravene til.

Sitat

13.9 Godkjenning fra husstandsfellesskap

13.9.2 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår at det tas inn en bestemmelse i loven som pålegger våpensøkeren ved søknad om tillatelse til å erverve skytevåpen, å varsle andre myndige medlemmer av husstandsfelleskapet om at det vil søkes om å bringe skytevåpen inn i bopelen. Dette vil praktisk kunne gjennomføres ved at søkeren må innhente samlivspartners eller andre husstandsmedlemmers underskrift på skjema for egenerklæring om at medlemmet er varslet om søknaden.

Mer skjemaer.

 

 

Sitat

§ 18 Krav til behov eller annen rimelig grunn

b) konkurranseskyting, jf. § 21,

Øvelseskyting er ikke lenger ervervsgrunnlag.

 

 

Dette er innstramninger som vil gjelde alle våpeneiere. Vi kan være glade for at de ikke går inn for tidsavgrensede våpenkort, men ved å kunne kalle tilbake våpenkort hvis man ikke sender inn egenerklæring hvert 5. år er man ikke så langt unna.

Edited by erh
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

Etter første raske gjennomlesning ser jeg ikke at forslaget rammer min14 på noe vis.

 

Jeg har kun hatt tid til å lese innledningen til proposisjonen, og skjønte egentlig bare mindre etter å ha lest den. Sier i alle fall ingen ting om halvauto jaktrifler med løse magasiner:

 

" I lovframlegget er det mellom anna føreslått å gje eit forbod mot halvautomatiske rifler som opphavleg er konstruert for heilautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet, "

 

Disse har da alltid vært forbudt, kun med unntak for NROF og DSSN..??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det som ingen av dere komentere er jo det faktum at det er fremmet forslag om at lån/utlån av våpen skal bli søknadspliktig. Dette betyr da at for at du skal kunne låne med deg ei børse på jakt eller en pistol på stevne så må dere sikert begge troppe opp hånd i hånd hos politiet et par uker før å levere søknad og du kan banne på at dere må betale gebyr for som vi alle vet at staten er faen meg grisk enten hu er rød eller blå. Det er bare å stemme https://www.liberalistene.org/  i år. Har lest partiprogramet deres. Det er en del rart der men de har en del fornuftig for seg også.

Jeg må dessverre innrømme at i dag ble politikerforakten min komplett.

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tja, hvordan vet vi at Vepr, Valmet Petra, MR223, sivile AR15, HK94 osv ikke ryker da disse er baserte eller forgjengere til "militære våpen" (hhv. RPK, AK47, HK416, AR15, MP5)?

 

Det blir forresten artig å se hvordan de skal detaljstyre registreringsplikt av sluttstykker og piper som til nå kun er en del av et "våpen" på våpenkortet. Hyggelig for de med hagler som kun trenger TO våpenkort per våpen (baskyle + pipesett), enda hyggeligere for de med pumpehagler, halvautorifler, pistoler... pipe+kasse+sluttstykke+sluttstykkebærer? Pipe+kasse+sluttstykke+sluttstykkebærer+stempel? Ramme+pipe+sleide??? Må ha ei større lommebok for å få plass trur jeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skal en ta opp noe politisk må det være at altfor mye skal reguleres i forskrift basert på en svak lovtekst, etter litt tid er da tilbake til samme halvkaos en har i dag.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutter siden, MikiN1486 skrev:

Det som ingen av dere komentere er jo det faktum at det er fremmet forslag om at lån/utlån av våpen skal bli søknadspliktig. Dette betyr da at for at du skal kunne låne med deg ei børse på jakt eller en pistol på stevne så må dere sikert begge troppe opp hånd i hånd hos politiet et par uker før å levere søknad og du kan banne på at dere må betale gebyr for som vi alle vet at staten er faen meg grisk enten hu er rød eller blå. Det er bare å stemme https://www.liberalistene.org/  i år. Har lest partiprogramet deres. Det er en del rart der men de har en del fornuftig for seg også.

Jeg må dessverre innrømme at i dag ble politikerforakten min komplett.

 

De kommer ikke til å få nok stemmer til å ha noen innvirkning. Jeg er faktisk langt mer interessert i å få klargjort hvor Senterpartiet står i denne saken, all den tid da forslaget virker å være et ekko av EUs våpendirektiv. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

det spiller ikke noe rolle hva senterpartiet tenker heller. Med mindere de får mer en 50%. Hvis alle andre partier synes dette er et flott lovforslag og stemmer det igjennom så kant Trygve stå å hyle til han blit blå uten at det hjelper. Flertallet bestemmer vet du.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja tenke seg det9_9. Men når var det sist en politiker i noe land gjorde som de lovte. Sveitserne kan i det minste slå seg på brystet å si at flertallet bestemte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Journalister opptrer for ofte som partiske aktivister og ikke som journalister, dessverre.

Jeg er fly forbanna, jeg har ingen halvautomatisk rifle, men har drøssevis med skyttervenner som har. Jeg snakker om folk som har viet sitt  lange voksne liv som soldater i Norges forsvar og som er engasjert i samfunnet i forsvarsaker og kulturlivet ellers, ikke minst engasjert på dugnader på skytebaner (ellers en lang liste).

At vi har partier som ikke stoler på sine egne borgere bør ryke å reise dit pepperen gror. Vi trenger ikke folk på Stortinget som viser misstillit til sine egne borgere, b.l.a. skyttere og jegere i et bredt spekter. 

I innlegg fra pressen fremhever Erna Solberg at kun dyktige konkurranseskyttere i internasjonale stevner får inneha visse typer våpen. Nå er det slik at det finnes en stor underskog av medlemmer som rettferdiggjør baneanlegg og skytterprogrammer, noen av disse blir en del av eliten i en avgrenset tid. Vi trenger ikke partier eller politikere som irriterer seg over hva folk bruker fritiden sin på og som ikke stoler på sine egne. Samtidig legger de seg langflate for en fremmed makt på Kontinentet, jeg vrir meg som en mark som blir tredd på kroken. 

 

Makten skal ligge hos norske velgere og ikke i Brussel, eller i et stilletiende aksept fra tillitsvalgte på Stortinget.

Når politikere ikke lenger stiller opp for sine egne bør de straks byttes ut. 

 

Dette makkverket av en ny lov er ikke et krav fra uberørte velgere. Det er et påfunn fra en maktelite i Norge og på kontinentet, ET RÆVA SYMBOLHANDLING AV MANGEL PÅ INNSIKT!

 

 

All makt skal ligge i denne sal.jpg

Edited by Vaquero
 • Like 9
 • Thanks 4
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg håper ihvetfall nå at de seigeste systemlojalistene i DSSN nå har forstått at dilting etter POD med karantener, ikke praktisk hagle og 2 våpen og hvatever ikke nytter. Man må STÅ IMOT, stå på krava, nekte osv.:S

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, pondoro skrev:

– Gitt sikkerhetssituasjonen trenger man å ha bedre kontroll på dette området. Frp har tatt inn over seg utfordringene vi står oppe i. Det som har vært viktig for Frp, og som vi ivaretar med den nye loven er at vi har en god og sunn våpenkultur i Norge, sier Amundsen som svar på hva som har endret seg

 

Så du vil ha bedre kontroll Amundsen...hva med å forkaste Schengen avtalen og gjeninnføre en streng grensekontroll i stedet..:ph34r:

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

EU direktivet sier også at magasinbegrensningen kun gjelder "centre-fire semi-automatic firearms". Denne begrensningen ser ikke ut til å finnes i det norske lovforslaget, der gjelder det ALLE magasiner over 10/20 skudd uansett våpentype.

Edited by erh

Share this post


Link to post
Share on other sites

@nhd Nei det ser jeg ikke for meg uten at man er villig til å bryte loven. MEN man kunne ha fått skutt praktisk hagle med våpen erhvervet til jakt/lærdueskyting (det er IKKE forbudt å bruke dem på bane) og latt være innføre karantener/ 2 våpen selv, for det har man ikke hatt noe igjen for.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som skatt og avgiftbetaler gjennom mange-mange år vil jeg heller finansiere primærbehovene til 1000 ikke integreringskompatible innvandrere eller lykkejegere enn 1000 inkompetente byråkrater.

Disse 1000 byråkratene (som finnes) er et resultat av et "overskuddsfett" i et samfunn som for lengst har glemt hva som er viktigst. Et byråkrati som har fått lov til å løpe løpsk av mangel på ledelse.

Når de opptrer på vegne av sine egne påfunn enn et krav fra folkedypet må det ringe noen bjeller. Etter undersøkelser som er publisert så har jegere og skyttere stor tillit i befolkningen. Våpeneierskap er vanlig i Norge å lite misbruk tatt i betraktning av antall pr. husstand, nå må vi sette dem på plass!

 

Dette har vi ikke gjort oss fortjent til.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, pondoro skrev:

EU-direktivet blir bakt inn i den nye våpenloven, selv om Frp tidligere har vært motstandere av å innføre det.

– Gitt sikkerhetssituasjonen trenger man å ha bedre kontroll på dette området. Frp har tatt inn over seg utfordringene vi står oppe i.

Det er ikke veldig lenge siden de nektet plent for å innføre direktivet i en ny våpenlov.

Jeg lurer på hva som egentlig har endret seg? Sikkerhetssituasjonen er jo klin lik nå som den var i vinter. Dette er jo ikke noe annet enn løgn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De skjønner at de ikke har nubbsjans til å få gjennom å nekte å innføre EU-direktivet. Det vil bli nedstemt i Stortinget, og de anser da at risikoen ved å fremstå som våpenliberalister i regjering er for stor til å ta opp en tapt kamp. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om kampen er tapt, kunne de like godt stått rakrygget og sagt at dette er de i mot, men vi skjønner at de andre partiene ikke evner å se problemene vi ser, og at vi derfor bare må innse at vi blir nedstemt denne gangen. Ellernosånt. Men neida. vi lyver heller litt. Mye greiere, for da slipper man så mange ekle spørsmål etterpå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Til info;
Jenny Klinge har ferie.

"Er det ein mediahenvendelse og du ønskjer kommentar frå nokon i Senterpartiet, kan du nå Senterpartiets medievakt på telefon 94 50 51 51. Dersom det gjeld valkampen, td invitasjonar til debattar eller andre opplegg, er det fint om du sender e-post til fylkeskontoret: ingrid.krogsaeter@gmail.com og et@sp.no."

 

Men det går jo an å legge igjen en mail til henne uansett, om man skulle velge det fremfor å sende mail til fylkeskontoret (som bruker gmail? wtf?)

Edited by AndersR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå gjelder det å kontakte sine politikere. På mail, facebook og i valgbodene. Njff fortjener kanskje også en liten mail siden de ser ut til å gi beng i medlemmenes eiendomsrett (ref rifler som nå må selges for knapper og glansbilder i østblokken).

 

For å si som svenskene; Nu jäklar, nu kör vi!

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timer siden, erh skrev:

Det er flere deler av forslaget som vil påvirke alle våpeneiere, ikke bare "de skumle dynamiskgutta". bla:

 

 

Sukk.

 

Hva med å lese det som er viktig i forslaget? Ikke all historikken (som du siterer), men de delene der det står "Departementet mener"? 

Det står det at helseattest ikke er aktuelt. Det står også at de har slått sammen "øvelsesskyting" og "konkurranseskyting" til "sportsskyting". De skiller ikke mellom disse to formålene mer. 

 

Hvor forpult vanskelig er det å lese og forstå norsk om dagen? 
Side 47:
 

Sitat

9.4.3 Departementet sine merknader
9.4.3.1 Om kravet til lækjar- og eigenfråsegn
Departementet tilrår ikkje å innføre våpenlovutvalet sitt framlegg om å krevje lækjarfråsegn ved første søknad om løyve til erverv av skytevåpen.

 

Og om øvelseskyting, side 38:

 

Sitat

Departementet tilrårdifor å vidareføre gjeldande regelverk i lovframlegget § 12 første ledd, men slik at nemninga «sportsskyting» brukast som eit samleomgrep for øvings- og konkurranseskyting.

 

Edited by Øystein
La til sitat om øvelsesskyting

Share this post


Link to post
Share on other sites

Haha, ja da har det endelig kommet. :) 

 

Fortsatt mange som krangler om hva som skjer/ikke skjer både her og på Facebook ser jeg... 

 

Men at jegere med mini-14 osv sliter virker ganske sannsynlig. 

 

jaja, hva skal vi si?

 

er det DSSN skyttere med jegerprøven som unngikk den "flotte" karantenetiden sin feil?

 

eller jegere som "strakk strikken" med svarte stokker, signaturdempere og pistolgrep? 

 

Eller var det kanskje disse useriøse "våpensamlerne" som hadde mer enn 4 børser selv om de bare var vanlige konkurranseskyttere uten samlerstatus?

 

for det er jo garantert ikke (omtrent alle) forbundene sin underdanighet og motvilje til å si ifra/ representere sine medlemmer hver gang våpen er i media som kan være problemet her?

 

jeg mener.. DSSN innførte jo karantenen sin, som jeg har sett flere forsvare med nebb og klør, både her inne og på sosiale medier..

 

NROF gikk jo så langt som å legge ut en artikkel på nettsiden sin for litt siden, hvor de forklarte at dersom halvautovåpen blir forbudt så måtte vi finne på noe annet å gjøre på fritiden.. (Mener det var rett etter at EU direktivet ble en het potet) 

 

NJFF og DFS har vel heller ikke lagd noen store bølger i bassenget ettersom de har ansett seg selv som relativt fredet... (Jadda, jadda de kom vel med noen forsiktige innsigelser når EU direktivet ble diskutert)

 

jeg tror skyttere ser på sine rettigheter som våpeneiere litt på samme måte som politikerene i dag ser på nødvendigheten av pengebruk til Forsvar/HV..

 

"hvis jeg lukker øynene mine helt igjen sånn at jeg ikke ser hva som skjer så går det nok bra til slutt, for alle vil oss vel godt..?" 

 

det aller morsomste er vel egentlig at etter at vi er ferdige med denne runden så puster alle som ikke ble direkte berørt lettet ut, også kan vi vente et par år før den neste regjeringen hakker ut noen nye paragrafer. (Og vi kan legge til flere panikk-innlegg i denne tråden) 

 

menmen, nå får vi vel snart høre hvordan samtlige forbund har et fantastisk samarbeid med de rette instanser slik de hadde i forrige runde. (Og helt sikkert under rundene før det også)

 

 

Edited by Fantaboksen
Skriveleifer
 • Like 3
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mitt største problem med hele saken nå er at vi har politikere som sier "Vi må forby halv-automatiske rifler" og "norske skyttere skal fortsette som før"
Hva er sannheten? Og om det som nå er i forskrift og praksis blir løftet opp i lov, betyr det at godkjent-lista for halv-auto våpen kommer til å bli løftet opp i lov, slik at om vi skal ha en bittelitt annerledes AR-15 godkjent til NROF/DSSN, så må avgjørelsen tas på stortinget? POD får mindre muligheter til å finne på eget tull, men det blir og vanskeligere å gjøre ting lettere. Er ikke alle som har hatt muligheten til å skaffe seg AR-15 enda, og når Mini-14 skal fjernes med tvang på tross av tilbakevirkende kraft, så er det vanskelig å sitte stille.

Vi må på offensiven nå. Vi kan ikke bare ha noen få i eliten som får innpass i våpenlovutvalget som får vite hva som skjer og at resten får vite hva som skjer via tredjehåndsinfo hørt i forbifarten på motorveien i motvind. Resten av skytter-norge må få vite som skjer også. Hvor er NOJS? De har ikke lagt ut noe på facebook siden JUNI i 2016

Edited by Campin Carl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...