Jump to content

Når trer den nye våpenforskriften i kraft?


Recommended Posts

  • Replies 103
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jeg sendte inn søknader på 2 30-06 rifler som var "like" :roll: med begrunnelse i den nye våpengarderoben med 6 våpen av eget ønske. En måned etter fikk jeg et brev der de sa at jeg måtte begrunne mit ønske om 2 "like" :roll: rifler. De opplyste venlig at de ny forskriftene er vedtatt men ikke ennå har tråd i kraft. De skrev intett om når det ville skje.

Jeg vet ihvertfall at de må ordne med alle rundskriv på nytt. I de ny forskriftene står det at fra det tidspunkt de nye forskriftene trår i kraft, alle gamle rundskriv å forskrifter er ugyldig.

Jeg har også hørt eller lest at det ville ta 1 år fra forskriftene blir vedtatt til de blir håndhevet iforhold til freks våpenskap.

 

 

TROR JEG.

PS. Jeg fikk invilget begge riflene + en salong til og en hagle.

 

 

BrunoVåpenkontoretiHedmarkharvertveldigsnillemedmegEngerdal

Link to post
Share on other sites
Jeg fikk vite av våpenkontoret at kanskje om en måned, og ihvertfall innen nyttår. Noen som vet noe mer sikkert?

Si det du :D , jeg tipper at det blir årets julegave, altså slutten av desember 2008.

 

Spurte han på Rogne våpen om dette, og han sa at den hadde trådd i kraft. Så kapping av pipe til totallengde 840 mm er vel fullt lovlig nå.

Helt feil informasjon, hvor har han/henne dette fra!

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Har forhørt meg et par andre steder også, og det virket som de trodde på en avklaring innen jul. MEN...at det var få ting som er sikkert når det gjelder byrokrater. Skulle derfor ikke bli paff om det plutselig drøyde flere måneder til... Det har jo tatt sin tid å komme dit en er i dag også, for å si det sånn. :?

Link to post
Share on other sites

Leser i siste nummer av Jakt & Fiske i en annonse om våpenskap fra Rosengrens(på side 3), jeg siterer:

 

Som kjent blir det nå vedtatt nye våpenforeskrifter som innføres pr. 1 januar 2009.

Forskriften sier at alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpenet skal

oppbevares i FG-godkjente sikkerhetsskap. Det er satt en frist for anskaffelse innen

utgangen av 2009. Etter denne tid vil de nye reglene håndheves.

 

Om dette stemmer, skal jeg ikke på noen helst måte garantere.

Link to post
Share on other sites

Et par ting som hadde vært spessielt artig å få rede på, er for det første om man vet om våpenforskriften blir iverksatt i den form den er i nå. Kan den av ukjente grunner bli endret nå? Det er jo aktører som har forsøkt å få omgjort teksten i forskriften. Hvis det er en mulighet for det, er det jo bare å "se fram til" måneder med utsettelse...

Det andre er hvorvidt den uttalte(?) fristen på at forskriften skal tre i kraft i.l.a. høsten 2008 er en veldig rigid uttalelse. Ifølge Rosenberger reklamen det ble henvist til, virker det som det er opplest og vedtatt. Forumbrukeren 'La linea' viste til Lovdata der det står at forskriften trer i kraft når departementet bestemmer det. Det virker ikke som det nødvendigvis er med det første.

Link to post
Share on other sites

Forskriften er vedtatt så om den skal endres så må man gjennom en prosedyre med endringsforskrift men det lar seg selvfølgelig gjøre og det kan jo også skje etter at forskriften har trådt i kraft. Regler er til for å endres - noe skal juristene i statsforvaltningen jobbe med ;)

 

Litt info om hvordan en forskrift vedtas for dem som ikke er så inne i det:

 

Det finnes få generelle regler for hvordan forskrifter skal vedtas når saksforberedelsen er avsluttet. Av Grunnloven § 28 følger det at ”Sager af Vigtighed” skal avgjøres av Kongen i statsråd og enkelte hjemmelslover (eller –forskrifter) har regler om vedtakelse av forskrifter gitt i medhold av disse lovene eller forskriftene.

 

Vedtakelsen skjer ved at det organ som har myndighet til å fastsette forskriften, faktisk vedtar den. Forskrifter som fastsettes av Kongen i statsråd, vedtas gjennom kongelig resolusjon. Dersom vedtakskompetansen ligger i et departement eller i et underordnet organ, finnes det ikke formelle regler for hvordan selve vedtaket skal fattes.

 

Når en forskrift vedtas av andre enn Kongen i statsråd, utarbeides et eget vedtaksdokument som inneholder forskriften med hjemmel og dato for vedtakelsen. Dokumentet signeres av den som vedtar forskriften.

 

Myndigheten til å gi forskrifter etter våpenloven er delegert til Politi- og justisdepartementet. delegeringsforskriften

 

Om det er sannsynlig at forskriften endres er en annen sak ;)

Link to post
Share on other sites
Forskriften er vedtatt så om den skal endres så må man gjennom en prosedyre med endringsforskrift men det lar seg selvfølgelig gjøre og det kan jo også skje etter at forskriften har trådt i kraft. Regler er til for å endres - noe skal juristene i statsforvaltningen jobbe med ;)

 

Litt info om hvordan en forskrift vedtas for dem som ikke er så inne i det:

 

Det finnes få generelle regler for hvordan forskrifter skal vedtas når saksforberedelsen er avsluttet. Av Grunnloven § 28 følger det at ”Sager af Vigtighed” skal avgjøres av Kongen i statsråd og enkelte hjemmelslover (eller –forskrifter) har regler om vedtakelse av forskrifter gitt i medhold av disse lovene eller forskriftene.

 

Vedtakelsen skjer ved at det organ som har myndighet til å fastsette forskriften, faktisk vedtar den. Forskrifter som fastsettes av Kongen i statsråd, vedtas gjennom kongelig resolusjon. Dersom vedtakskompetansen ligger i et departement eller i et underordnet organ, finnes det ikke formelle regler for hvordan selve vedtaket skal fattes.

 

Når en forskrift vedtas av andre enn Kongen i statsråd, utarbeides et eget vedtaksdokument som inneholder forskriften med hjemmel og dato for vedtakelsen. Dokumentet signeres av den som vedtar forskriften.

 

Myndigheten til å gi forskrifter etter våpenloven er delegert til Politi- og justisdepartementet. delegeringsforskriften

 

Om det er sannsynlig at forskriften endres er en annen sak ;)

 

Betyr dette at delegeringsforskriften med denne ordlyden:

 

Myndighet til å gi forskrifter etter lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven) § 2 annet ledd, § 6a, § 7 fjerde ledd, § 10 tredje ledd og § 27a legges til Justisdepartementet.

 

begrenser JD sin mulighet til å gi forskrifter og at det er begrenset til de nevnte paragrafer? Betyr det også at forskrifter som ikke gjelder de nevnte paragrafer må vedtas av Kongen i Statsråd?

 

Hilsen

Lee303

Link to post
Share on other sites
Betyr dette at delegeringsforskriften med denne ordlyden:

 

Myndighet til å gi forskrifter etter lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven) § 2 annet ledd, § 6a, § 7 fjerde ledd, § 10 tredje ledd og § 27a legges til Justisdepartementet.

 

begrenser JD sin mulighet til å gi forskrifter og at det er begrenset til de nevnte paragrafer? Betyr det også at forskrifter som ikke gjelder de nevnte paragrafer må vedtas av Kongen i Statsråd?

 

Hilsen

Lee303

 

JD kan bare gi forskrifter der de har fått delegert myndighet eller hvor det fremgår av loven at de har myndighet. For en del paragrafer hvor hjemmel til å utferdige forskrifter i utgangspunktet ligger til Kongen i statsråd, er dette delegert til departementet, jfr delegeringsforskriften. For enkelte andre paragrafer, f.eks. §5 bestemmes det direkte i loven at det er departementet som kan gi forskrifter.

 

I §31 gis Kongen (i statsråd) en generell hjemmel til å gi forskrifter til loven.

Link to post
Share on other sites

Jeg ringte nettopp mitt lokale lensmannskontor for å etterlyse to søknader jeg leverte inn for over en måned siden.

Fikk da beskjed om at disse var videresent inn til jursit i forvaltning, pga jeg har over 6 våpen og da hadde ikke de lov til å behandle disse søknadene lokalt! :shock:

Så det ser jammen ut til at den nye forskriften har trådd i kraft på enkelte punkter i alle fall....

(og det gjalt faktisk ikke hele våpen heller, men to Encore-piper, og allikevel måtte de inn til jurist i forvaltning!! Makan til tungrodd system!! :shock: )

Link to post
Share on other sites

Don't get me started med hobbykryptologi, tallmagi og konspiranoia. :mrgreen: Jeg mener bestemt at jeg så et helikopter tidligere i dag. Og sannelig er det ikke en "varebil" parkert på andre siden av gata også. Den ser påfallende sivil ut ...

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Ofte tror jeg det skyldes den konstante strømmen av endringer og synserier fra POD. Nei, jeg tror ikke - jeg vet.

 

Du skulle ha sett ansiktet til dama på våpenkontoret noen ganger, når hun skal behandle en søknad som er litt utenom "A4" og hun må til å bla i permen med uoversiktlige rundskriv. Jeg hadde tidligere kontor i nærheten, og hørte mye bannskap når hun forsøkte å finne noen forståelig logikk i galskapen!

 

Det går som regel bra når hun kun skal forholde seg til norske regler, men så kommer det folk med nymotens systemrifler og vil ha europeisk våpenpass. Systemriflene eksisterer hovedsakelig pga rigid norsk regelverk- og de passer ikke inn i våpenpassystemet, fordi man ikke får våpenpass på våpendeler (altså pipene, som bestemmer kaliberet). Man kan jo ikke få våpenpass på et våpen uten kaliber heller, og hvis det står ett kaliber så kan det bli feil ved grensepassering om man har en annen pipe på våpenet.

 

Det er altså ikke bare POD som skaper hodebry for forvaltningen, men POD kunne absolutt ha gjort hverdagen enklere for de stakkars kontoransatte som skal tolke og forvalte regelverket. Jeg vet at man på våpenkontoret lokalt her gledet seg til at det skulle komme en ny og mere oversiktlig forskrift uten alle rundskrivene, men den gang ei!

Link to post
Share on other sites

Det går som regel bra når hun kun skal forholde seg til norske regler, men så kommer det folk med nymotens systemrifler og vil ha europeisk våpenpass. Systemriflene eksisterer hovedsakelig pga rigid norsk regelverk- og de passer ikke inn i våpenpassystemet, fordi man ikke får våpenpass på våpendeler (altså pipene, som bestemmer kaliberet). Man kan jo ikke få våpenpass på et våpen uten kaliber heller, og hvis det står ett kaliber så kan det bli feil ved grensepassering om man har en annen pipe på våpenet.!

 

Kan dette være riktig Vargen?

Har jo intrykk av at systemvåpen er i ferd med å bli populære både på kontinentet og England?

Og Våpenpass er vel en EU sak om jeg ikke husker feil?

 

Uansett...takke meg til å åpne våpenskapet og beskue og beføle den ene etter den andre, både de blanke og de blå, nøttetre og synth, kontra det å se ett skjefte og en røys med løp :wink:

Link to post
Share on other sites

Det var det jeg fikk høre, i alle fall. Kan hende det var noen spissfindigheter hun ikke hadde fått med seg, ikke vet jeg. At systemvåpen er blitt mere populære også i andre land er jeg klar over, men EU reglene er er jo ikke spesielt skyttervennlige uansett så jeg hadde blitt overrasket hvis det var lagt til rette for det "smutthullet" som systemrifler utgjør.

Link to post
Share on other sites

Jeg innrømmer herved mitt nederlag ovenfor byråkratiet og trekker meg tilbake til de apatiske borgernes rekker. Det å få informasjon fra de offentlige er bare for tøft for meg.

 

Full av futt ringte jeg til mitt lokale våpenkontor rett før jul for å spørre om når den nye forskriften skal tre i kraft. De ante ikke noe om det og anbefalte meg å ringe til Departementenes informasjonshjørne og pressesenter (DI).

 

Gjorde så og ringte dit. Han som tok telefonen der ante heller ingenting, men ga meg nummeret til ekspedisjonssjefen for Justisdepartementet.

 

Æsj, så vanskelig dette skulle være da, tenkte jeg og ringte til henne og henviste til denne pressemeldingen fra politi- og justisdepartementet, og at hun var oppført som kontaktperson. Tenkte at nå var det like før jeg skulle få et ordentlig svar, men dengang ei. Hun svarte bare bryskt at hun ikke var på jobb (dette var midt på dagen på en vanlig arbeidsdag).

 

Det var da jeg skjønte at jeg aldri kom til å få noen svar fra byråkratiet, og ga opp.

Link to post
Share on other sites
Han som tok telefonen der ante heller ingenting, men ga meg nummeret til ekspedisjonssjefen for Justisdepartementet.

(...) Hun svarte bare bryskt at hun ikke var på jobb

 

Eg sendte inn spørsmål nettsidene utan å få svar, og etter å ha venta ei veke eller to også til ansvarleg ekspedisjonssjef utan å få svar . Navn og telefonnummer er oppgitt i pressemeldingen, og mailadressen er også lett tilgjengeleg under "administrativ ledelse".

 

Var innom lensmannskontoret på Voss i dag, der visste dei ingenting om når "denne nye forskrifta" skulle tre i kraft.

Link to post
Share on other sites

Så innslaget, og jeg hørte ingenting nytt her. Hun sa ikke "skal begynne", hun sa "så kan vi" (helt tydelig et svar på et ledende spørsmål, som de ofte bruker som virkemiddel). De har hatt denne muligheten svært lenge, og jeg ser ingen problemer med at de har den muligheten. Forøvrig deler jeg din bekymring i hvilken retning vi beveger oss i - ikke bare lovgivende myndigheter, men også som et folk. Faktisk er jeg mer bekymret for hvordan vi som et folk utvikler oss.

 

I år så jeg kongens nyttårstale, og det er det ikke ofte jeg gjør - og jeg syntes det var en fin tale med mange viktige poeng om noen av disse tingene du nevner. Fysjom, dette ble veldig OT!

Link to post
Share on other sites
og jeg ser ingen problemer med at de har den muligheten.

 

 

Her er jeg dypt og grunnleggende uenig. Eneste måten dette med "hjemmebesøks"-paragrafen kan gjøres tilnærmet spiselig er at kontrollen utføres av sivilt ansatte i politiet.

Om en ikke ser problemet med at politiet ikke kan komme inn til Børre Kjeltring uten at dette først skal klareres og ransakelsestillatelse skal utstedes mens samme politi med 48timers varsel har krav på å komme inn i hjemmet til Kåre Skytter uten at Kåre kan nekte eller anke-ja-da bør en sette seg ned og tenke litt!

Link to post
Share on other sites
Javel mine herrer og damer, da skal visstnok den nye våpenforskriften ha tredt ikraft i sin helhet.

 

Den er nok ikkje det.

 

Var innom Voss Lensmanskontor 5. juledag (29. des) og Fana Politistasjon 6. juledag (30. des) og på direkte spørsmål "Har høyrt rykter om at den nye våpenforskrifta trer i kraft frå 1. januar, stemmer det?" svarte dei begge eit tydelig nei, og visste heller ingenting om når den trer i kraft.

Link to post
Share on other sites
Om en ikke ser problemet med at politiet ikke kan komme inn til Børre Kjeltring uten at dette først skal klareres og ransakelsestillatelse skal utstedes mens samme politi med 48timers varsel har krav på å komme inn i hjemmet til Kåre Skytter uten at Kåre kan nekte eller anke-ja-da bør en sette seg ned og tenke litt!

 

Forskjellen er at Kåre får 48 timers varsel og god tid til å sjekke at alt er som det skal, Børre Kjeltring ikkje får forvarsel først.

 

Misforstå meg ikkje, eg er ikkje ueinig med deg - det er eit problem at lovlydige borgarar kan få heimebesøk av politi utan skjellig grunn til mistanke.

 

Hjemmebesøksparagrafen gir meg et svakere rettsvern enn kriminelle har.

 

Akkurat det er eg ikkje einig i. Som eg skreiv over - kriminelle får ikkje beskjed først.

Link to post
Share on other sites
Følg med på Lovdata og se om det foreligger noe under ikrafttredelse. Pr.nå gjør det ikke det, det står bare: "Departementet bestemmer".

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?do ... -0831.html

 

I begynnelsen av januar er ikke alltid Lovdata oppdatert. Det er veldig mange endringer i lover og forskrifter som trer i kraft ved årsskiftet så da er det ofte en forsinkelse i systemet - spesielt på forskrifter.

Link to post
Share on other sites
Hvis du leser det som NRK sa den 30.12.2008 om at nå var det påbudt med våpenskap fra første våpen, så skulle vel det stemme.

Hva media spyr ut om, og hva departementet faktisk bestemmer er ikke nødvendigvis det samme. Så tror vi skal forholde oss til kunngjøringer fra departementet.

 

Og mens vi er inne på det... Da ny forskrift om hunder kom i 2004, så ble dette kunngjort 4 dager etter at den faktisk trådte i kraft. Skjønn det den som kan.. :wink:

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...