Jump to content

dfs rekruttvåpen


ironni

Recommended Posts

Fra https://www.dfs.no/opplaring/arkiv/fagstoff/vapen/utstyrskontroll/

Skjeftet
Det er ikke tillatt å endre treverkets originale utforming, verken ved å legge noe på eller ta noe av. Unntatt her er i fbm. bedding og nødvendig utfresing for dette. Det tillates også mindre modifikasjoner av treverket ved kinnstøttefestet for å øke justeringsmuligheten. For vedlikehold av skjefter tillates kun bruk av oljer eller lakk som opprettholder våpenets originale farge. Dette for at treverkets struktur fortsatt skal være synlig og muliggjøre kontroll av om det er foretatt modifikasjoner. Nå faller dette argumentet noe når man tar i betraktning at våpen kan påføres klistremerker, men disse kan tross alt rives av for kontroll.

Det er samtidig flere argumenter for å holde en restriktiv linje for hva som tillates med våpens utseende.

DFS er av den oppfatning at respekten for våpen best opprettholdes ved å kun tillate en relativt ensart og nøktern utforming. I motsatt fall kan vi se for oss våpen som rene kunstverk, noe som lett vil flytte fokus vekk fra hva et våpen egentlig er, og den respekt det skal behandles med.

Link to post
Share on other sites

Nja, det er ikke regelverket du henviser til. Står mer på samme siden:

Når det gjelder bruk av kaliber .22 våpen i ungdomsklassene har DFS akseptert en del tillempinger i sitt regelverk for å lette tilgjengeligheten til våpen i rekrutteringsarbeidet. Generelt tillates de fleste konkurransevåpen i kal. .22. De viktigste reglene som må overholdes er avtrekksvekt på minimum 1,5 kg, en sikringsmekanisme på våpenet, at det er et repetergevær med DFS godkjent reim osv. Her henvises til fullstendig regelverk i Skytterboka pkt. 6.340

Link to post
Share on other sites
9 timer siden, jkb skrev:

DFS er av den oppfatning at respekten for våpen best opprettholdes ved å kun tillate en relativt ensart og nøktern utforming. I motsatt fall kan vi se for oss våpen som rene kunstverk, noe som lett vil flytte fokus vekk fra hva et våpen egentlig er, og den respekt det skal behandles med.

Jeg er ikke en del av det sedvanlige hylekoret som klager over trauste og gammeldagse gubbeholdninger i DFS. 

Unntatt akkurat nå. 

Hjelpe og trøste og bære seg og slik... 

Link to post
Share on other sites

Takkar for gode svar. Ser nok ikkje lyst ut dette. Stokken har noko blåved etter dårleg vedlikehold før. Det stikker så djupt att det ikkje er lett å pusse vekk. Derfor hadde det vore fint å lakka den i ein farge. Kjøper argumentet med kotroll av tilstanden til stokken med transparant lakk/olje. Men kjøper ikkje argumentet med våpen respekt. Sjå på skiskytter kolbane? Mange fargar der. Nye kolbar til anschutz 64r kan ein få i laminat i forskjellige fargar. Er faktisk reine kunstverket :)

Link to post
Share on other sites

Så så, dokumentet som det er pekt til er ikke skrevet av DFS som organisasjon, men av en redaktør eller en i administrasjonen. Det er en praktisk guide til regelverket i skytterboka. Det finnes ikke slike argumenter i Skytterboka. Se "6.115 Overflatebehandling av skjefte"r i https://www.dfs.no/globalassets/documents/skytterkontoret/reglement/skytterboka/skytterboka_2017-2018_web.pdf. I samme bok finner du også "6.190 Våpen i kaliber .22 LR i ungdomsklassene" som åpner for en rekke våpen, gule som blå som svarte så man kan tolke det dithen at det er fritt fram for rekruttrifler. En mail til firmapost@dfs.no vil nok løse denne saken med forhåpentligvis lykkelig utfall. 

 

Link to post
Share on other sites

Ca. alle 22-våpen er tillatt i rekrutteringsklassene, bare de ikke er halvauto. Det fins våpen i alle utforminger, og leser en 6.190, eller hele kap. 6, uten "djevelen leser Bibelen" brillene, så er det nokså god plass til ulike våpen.

Skjeftene på Saueren er det ikke lov til å endre på, men siden alle andre våpen kommer alle mulig stokker uansett, så må det være lov med litt slakk her. Jeg kan aldri tenke meg at noen kommer til å murre over en Anschütz stokk som er lakkert.

 

K

IMG_5106.JPG

Link to post
Share on other sites

Fekk svar frå DFS. Veldig kjapt :). Orginalstokk med heildekkande farge er lov, men ikkje lov å forandre på fargen etterpå. Lite logisk men ein må no berre forhalde seg til det. 

Skytterboka pkt 6.115 Overflatebehandling av skjefter, som sier;
 
"Godkjente skjefter skal kun vedlikeholdes med olje/lakk som opprettholder skjeftes originale utforming, friksjon og farge".
Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...