Jump to content
bbdg

Petter Wabakken er gjest hos Torp i NRK2 kl2025

Recommended Posts

Tok meg tid til å se intervjuet med en av de mest kjente forskerne i Norge på ulv. Uansett ståsted så burde dette være av interesse....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så polarisert og betent som denne striden synes å være, tror jeg ikke noen av de på fløyene er intressert i noe som helst som ikke representerer deres eget syn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stemmer det at han er under etterforsking for uredelig forskning?

 

Vi kan i alle fall slå fast at han og hans kolleger i 4 år har underslått historien om Bologovs 70 utsatte ulver som så absolutt kan være de "genetisk viktige" som stadig dukker opp. Jeg nekter å tro at han kan ha vært uvitende om dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stemmer det at han er under etterforsking for uredelig forskning?
Alle som publiserer vitenskapelig, er under konstant "etterforskning", dvs. etterprøving/gjennomgang/"vrenging" på alt de har skrevet. Vel og merke fra kolleger/forskningsinstitusjoner/publiseringskanaler.

 

Man har kommet over "forskningsetiske" feil hos norske forskere, som har resultert i at publiserte rapporter har blitt trukket tilbake.

 

Det interessante (?) i denne sammenhengen er at miljøministeren så å si "over natta" satte til side alle resultater fra forskning på ulv fra Evenstad, og startet "sitt eget" merkeforsøk. Var kanskje ikke resultatene derfra så entydige som det er gitt inntrykk av?

 

 

Edit.: Problemet med norsk forskning og forvaltning av rovdyr er at det har vært en systematisk feil rekruttering av personer til arbeidet, der medlemsskap i en eller flere (helst mange!) av underavdelingene av "Foreningen til utbredelse av ulv" har vært en forutsetning for å bli ansatt. Hvis store deler av grunnlagsmaterialet er "skjevt" pga. at personer lar sine personlige oppfatninger innvirke, hjelper det ikke om forskerne som behandler dette materialet, gjør en OK jobb. "GI = GO", som det heter på utaskjærs.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ja, mistenkeliggjøring og antydninger var vel noe av det som Wabakken hadde blitt utsatt for som forsker...

 

At hans fagmiljø har holdt tilbake opplysninger om Bologov sin aktivitet mad utsetting av ulv i nærmere 50 år er vel ingen "antydning" , men noe alle kan finne på nettet fra mange uavhengige kilder.

Igjen : Det er vel ingen grunn til å tro at NINA følger så dårlig med i sitt fag at de ikke visste om det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis "alle" kan finne det på nettet, så er det vel ikke noe problem for deg å legge frem noe dokumentasjon på at fagmiljøet, inkludert Wabakken og NINA, har holdt tilbake og underslått opplysninger om Bologovs aktivitet ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Forsøk først http://www.wolfshilfe.de. Ellers er det bare å søke på "Bologov". YlE nettredaksjon og avisa Helsinkin Sanomat hadde store oppslag om utsettingen i august 2012, bla med intervju med ulvefroskeren I. Kojola. Bologov selv ble intervjuet med full tilståelse og som en angrende synder.Tror du virkelig at Wabakken & Co er så tungnemme at de ikke fikk med seg det???.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemstillinga her er vel at fagmiljøet i henhold til deg har underslått opplysninger, -ikke at de ikke har fått det med seg..

Det er det første jeg ber om å få dokumentert.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her er det 2 alternnativer.

 

1: NINA forskerne følger overhodet ikke med i hva som skjer på sitt eget fagfelt. Miljøet er lite og Kjola som var framme i YLE, er en av de mest kjente ulveforskerne i Skandinavia med bl. a en stor undersøkelse om vandringen til radiomerkete ulver i Finland. Det kan være at du har rett i at NINA helt har stengt forbindelsene til omverden. Dette var i alle fall en stor hendelse som burde ha fanget deres oppmerksomhet.

 

2: NINA forskerne fikk det med seg , men ville forsøke å skjule sporene etter ulveutsetting ,- i håp om at ingen skulle legge merke til det. Redelig???

 

Jeg har ingen kontakter i dette noe spesielle miljøet i NINA , slik som du tydeligvis har.

 

Uansett så er det virkelig verdt å merke seg at denne store, sensasjonelle saken i Finland er blitt nærmest 100% sensurert vekk i norske medier. Har de noen forklaring på dette i ditt miljø???? Venter spent på din forklaring.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De av dere som mener at NINA er en fri og uavhengig organisasjon bør kanskje se på hvem som sitter i styret.

 

Også kan dere jo se på Debatten, der de tok opp ulv.

 

Så tenke litt over om dere fortsatt mener at NINA er en fri og uavhengig organisasjon.

 

 

Når dette er gjort kan dere sjekke litt rundt hva styrelederen av NINA har drevet med de siste 30 årene........

Share this post


Link to post
Share on other sites
At hans fagmiljø har holdt tilbake opplysninger om Bologov sin aktivitet mad utsetting av ulv i nærmere 50 år er vel ingen "antydning" , men noe alle kan finne på nettet fra mange uavhengige kilder.

Igjen : Det er vel ingen grunn til å tro at NINA følger så dårlig med i sitt fag at de ikke visste om det.

 

50 år? Vladimir Bologov er født i 1965, så da startet han tidlig. I følge de artiklene jeg finner på nettet "adopterte" han sin første ulvetispe i 1993, den ble siden solgt eller gitt til en dyrehage. Litt sent for den første reetableringen av ulv i Skandinavia. De to "superimmigrantene" fra 2006 kan vel teoretisk være ulver fra prosjektet hans:

 

http://lupuslaetus.org

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så det er irrelevant langt vekk, irrelvant lenge siden, og offentlig informasjon - og Wabakken kritiseres for å ikke snakke om det? I hvilken sammenheng burde han tatt det opp egentlig?

 

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dagens ulv er like lite norsk som villsvinene som kommer over fra Sverige. Så kan en lure på hvorfor det ene er hellig og det andre et skadedyr :?:

 

En skal også være veldig oppmerksom på det grunnleggende synet på naturen, menneskets plass i denne dermed jakt hos ulveforkjemperene ( ikke gubben på coop eller snerten snelle på Blindern men de som styrer og fyrer denne saken jevnt og trutt), de stopper ikke om så ulven ble lyst helling, fredet og offringsrituale av lam til den ble lovdata. De finner bare et nytt prosjekt. Orker ikke lete opp nå men når det presenteres som en av de positive konsekvennene av økt ulvestamme at jakt og beitebruk vil bli kraftig redusert skjønner litt..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Synes Wabakken var fair i intervjuet, og la vekt på at han var forsker ikke forvalter. Det jeg heller synes man kan fokusere på er at styresmaktene ikke vender seg til forskere når de skal avgjøre en forvaltningsplan for et så kontroverielt rovdyr som ulv. Det var også det som var Wabakkens hovedbudskap i intervjuet slik jeg oppfattet ham.

Da programlederen ledet han mot at hetsen og sjikanen kom fra ulvemotstandere var han nøye på å poengtere at det var vel så voldsomt fra vernersiden. Om han var i "lomma på Nina Jensen og co" ser jeg ikke hvorfor det var viktig for ham å poengtere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
At hans fagmiljø har holdt tilbake opplysninger om Bologov sin aktivitet mad utsetting av ulv i nærmere 50 år er vel ingen "antydning" , men noe alle kan finne på nettet fra mange uavhengige kilder.

Igjen : Det er vel ingen grunn til å tro at NINA følger så dårlig med i sitt fag at de ikke visste om det.

 

50 år? Vladimir Bologov er født i 1965, så da startet han tidlig. I følge de artiklene jeg finner på nettet "adopterte" han sin første ulvetispe i 1993, den ble siden solgt eller gitt til en dyrehage. Litt sent for den første reetableringen av ulv i Skandinavia. De to "superimmigrantene" fra 2006 kan vel teoretisk være ulver fra prosjektet hans:

 

http://lupuslaetus.org

Faren hans før han. Et familieforetagende det her. I wolfshilfe.de sine rapporter står det at de har leiet en øy i en innsjø i 50 år for utsetting. Ulvene vandrer ut når isen legger seg. "Soft release" på fagspråket. Hans elskerinne har doktorgrad på utsetting av ulv. Et av problemene hun beskriver er at nyslepte ulver søker til bebyggelse for å få mat fra mennesker.Lyder det kjent??

I 2012 tilstod de 70utsatte ulver. I et takkeskriv til Wolfshilfe skriver han at han setter ut 10 pr år. Kjeltringer er heller ikke alltid sannferdige, så tilståelsene kan nok variere.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bologov skryter jo av ulveutsettingen, og selv WWF kaller det tvilsomt. Men det er ca like relevant for norsk ulvepolitikk som atomisbryterene i nordøstpassasjen...

Wabakken har sikkert sagt mye rart, men akkurat her syns jeg han har sitt på det tørre.

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du svelger altså WWF i denne saken. Rist litt på hodet og tenk en gang til, -

veldig nøytrale de ja. Ingen interesser for ulv i det hele tatt.

 

Finske medier referer også andre enn Bologov om antallet.

Om noen ulver ulver i det hele tatt har kommet på egne poter, så er Bolgovs ulver veldig strategisk sluppet ut for å greie det. Studer kartet litt og tegn inn reinbeiteområdene. Det Bologov ikke ikke ikke sier noe om, er om noen også har fått skyss gjennom disse områdene. Samene har kultur for å være gode ulvejegere. Alle de radiomerkete finske forsvant alle som en straks innenfor grensene til disse.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er jo fremdeles i et område ulvemotstanderene hevder er for langt unna til at ulven kan vandre hit... ref isen på Bottenviken i en annen tråd.

Du kan ikke både påstå at ulven ikke vandrer hit fra hvor som helst, og samtidig påstå at ulveutsetting samme sted er irrelevant?

WWFs ståsted ser ut til å være at Bologovs utsettinger er en uting, hvor er det du er uenig med dem om det?

 

Dette har foregått lenge etter at ulven kom tilbake til Norge, og OM en flyttet ulv i Russland vandrer hit, so what?

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites
Et familieforetagende det her. I wolfshilfe.de sine rapporter står det at de har leiet en øy i en innsjø i 50 år for utsetting. Ulvene vandrer ut når isen legger seg. "Soft release" på fagspråket. Hans elskerinne har doktorgrad på utsetting av ulv. Et av problemene hun beskriver er at nyslepte ulver søker til bebyggelse for å få mat fra mennesker.Lyder det kjent??

I 2012 tilstod de 70utsatte ulver. I et takkeskriv til Wolfshilfe skriver han at han setter ut 10 pr år. Kjeltringer er heller ikke alltid sannferdige, så tilståelsene kan nok variere.

 

Har du lest rapportene på Wolfshilfe selv? Jeg har sett gjennom dem, og der framgår det at Vladimir i 2010 rekognoserte utsettingsområdet i Karelen, satte ut seks ulver der i 2011 og tre ulver siden.

 

Tidligere har han satt ut ulver i Tver, Smolensk og Ural. Siden slutten av nittitallet har han kanskje satt ut 70 ulver til sammen.

 

Faren hans var skogvokter og drev ikke med ulveutsetting.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her diskuterer Petter Wabakken og Ilpo Kojola bla Bologovs utsetting av ulv på rovviltkonferansen på Hamar 2012 med en representant for BFR i følge vedkommende selv. Skroll ned til sluttordet hvis du ikke gidder og lese alt.

http://www.bfrnorge.com/Rapport_fra_Rov ... _2012..pdf

 

Edit: Litt om Viktor og Vladimir Bologov.

http://www.whitewolfpack.com/2011/06/vl ... ussia.html

http://www.szelest.de/Vladimir-Bologov.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mener altså folket at ulven kan spasere på egne labber fra Karelen til sørnorge?

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites
Har du lest rapportene på Wolfshilfe selv? Jeg har sett gjennom dem, og der framgår det at Vladimir i 2010 rekognoserte utsettingsområdet i Karelen, satte ut seks ulver der i 2011 og tre ulver siden.

 

Tidligere har han satt ut ulver i Tver, Smolensk og Ural. Siden slutten av nittitallet har han kanskje satt ut 70 ulver til sammen.

 

Faren hans var skogvokter og drev ikke med ulveutsetting.

 

Når du ikke lenger kan benekte utsetting, er det tydeligvis bagatellisering som gjelder, Så sent som 2015 skriver de om frakting av valper til Karelen. Studentrapporter (Freie Universitet Berlin) forteller om Bologovs reiser med ulv til Karelen for utsetting. Ser ellers at du ikke har tillit til det han selv skriver om 10 ulver utsatt pr år. Er det slik at ulvevenner er notorisk upålitelige?? Bogolovene har nok ikke vært alene på banen med utsetting. Erik Zimen er et annet navn som har lagt igjen spor etter seg. Noen som vet mer om ham?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg sier det samme som M 67: "So what" - så lenge det er et politisk flertall i Norge for at vi skal ha ulv. Hvor ulvene kom fra blir mer av "akademisk interesse". Et mer aktuellt spørsmål er hvor mange og hvordan skal disse ulvene forvaltes.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Med tanke på sykdommer og parasitter er det litt ubetenksomt å si "so what". Klart det har noe å si hvor dyrene kommer fra. Når vi ser f.eks på levenet med CWD og hva omfanget av det kunne blitt selv etter kun mistanke om bruk av luktstoff fra andre land, så sier det seg selv at det ikke er uproblematisk å ukritisk frakte levende ville dyr i øst og vest. Dvergbendelorm og sikkert andre skumlerier er forsåvidt mer relevant for ulv, og selv om denne blir forsøkt bekjempet med nebb og klør så kan jeg ikke skjønne hvorfor akkurat ulven skal få frikort.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bare for å presisere så var den bemerkningen mynta på den pågående diskusjonen her på kammmeret om ulvens opprinnelse. Jeg er heller ikke for å sette ut ulv.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja- en blir jo gjerne frikjent når det er en selv og egne kollegaer som vurderer klagen :lol: Er det noen som har hørt om "bukken og havresekken"? Utklipp fra saken:

...Styret ved Høgskolen i Hedmark behandlet saken i april 2016 (deres saksnr. 15/01966), og kom til at Wabakken ikke hadde opptrådt vitenskapelig uredelig. Granskingsutvalget ble orientert om

behandlingen av saken i brev datert 27. april 2016, og tok orienteringen til etterretning på møtet 22. juni 2016.....

Hele saken ligger forøvrig i en link under min post lenger oppe i tråden- med kommentar fra NFA..

Share this post


Link to post
Share on other sites
det ikke er uproblematisk å ukritisk frakte levende ville dyr i øst og vest

Det er riktig, og er også straffbart under dagens lovverk. Men når gjort er gjort og spist er spist så er det ingen grunn til å skyte en ulv kun fordi den kan ha opphav i "utsatte gener".

 

Om det finnes rester av den opprinnelige skandinaviske stammen er det noe som fortjener særskilt vern. Men uansett er Norge godt innenfor ulvens naturlige utbredelsesområde, det er prinsippet som ligger i bunn. Den skandinaviske ulven var/er ikke en egen art eller isolert fra omliggende bestander. Uten menneskelig påvirkning er det liten tvil om at ulven fint ville reetablert seg på egenhånd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
...... Uten menneskelig påvirkning er det liten tvil om at ulven fint ville reetablert seg på egenhånd.
:lol::lol: Enda ett merkelig argument. Uten menneskelig påvirkning hadde jo hele Skandinavia vært villmark- og faktisk vært egnet for ulv. En bør vel forholde seg til realitetene, til info: 1. Skandinavia er befolket- og vil nok bli det i lang tid fremover. 2. Villmark (naturlig biotop for ulv) eksisterer ikke lenger i Skandinavia. Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites
det ikke er uproblematisk å ukritisk frakte levende ville dyr i øst og vest

Det er riktig, og er også straffbart under dagens lovverk. Men når gjort er gjort og spist er spist så er det ingen grunn til å skyte en ulv kun fordi den kan ha opphav i "utsatte gener".

 

Om det finnes rester av den opprinnelige skandinaviske stammen er det noe som fortjener særskilt vern. Men uansett er Norge godt innenfor ulvens naturlige utbredelsesområde, det er prinsippet som ligger i bunn. Den skandinaviske ulven var/er ikke en egen art eller isolert fra omliggende bestander. Uten menneskelig påvirkning er det liten tvil om at ulven fint ville reetablert seg på egenhånd.

 

Som jeg leser den har Artsdatabanken et motsatt syn på denne saken. Kanskje ikke tilfeldig at Wabakken & Co har holdt helt tett om utsettingen for å beholde milliardbevilgningene sine. Linken til referatet fra Rovdyrmøtet på Hamar i 2012 viser at Wabakken var fullt klar over dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ja- en blir jo gjerne frikjent når det er en selv og egne kollegaer som vurderer klagen :lol: Er det noen som har hørt om "bukken og havresekken"? Utklipp fra saken:
...Styret ved Høgskolen i Hedmark behandlet saken i april 2016 (deres saksnr. 15/01966), og kom til at Wabakken ikke hadde opptrådt vitenskapelig uredelig. Granskingsutvalget ble orientert om

behandlingen av saken i brev datert 27. april 2016, og tok orienteringen til etterretning på møtet 22. juni 2016.....

Hele saken ligger forøvrig i en link under min post lenger oppe i tråden- med kommentar fra NFA..

Følgende fremgår av din egen link: "Saken avvises fra realitetsbehandling i Granskingsutvalget fordi den anses som åpenbart

grunnløs, jf. forskrift til forskningsetikkloven § 6 første ledd.

Avgjørelsen er enstemmig."

Les Granskningsutvalget og ikke Styret ved Høgskolen. ??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så blir jo spørsmålet hva som er forskjellen på granskingsutvalget og styret. Det er jo slett ikke usannsynlig at det er samme hoder med nye hatter...

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Skandinavia er befolket- og vil nok bli det i lang tid fremover.

2. Villmark (naturlig biotop for ulv) eksisterer ikke lenger i Skandinavia.

 

Punkt 1 er det ikke mye å gjøre med, men punkt 2 mener jeg vi bør kunne diskutere. Om et så lite befolket region som Skandinavia virkelig ikke har noe villmark lenger er det noe som er grunnleggende galt med hvordan vi forvalter naturen. Vi må vel kunne ha plass til noe mer enn utmark? Skal hele landet virkelig være beitemark for kjøttproduksjon?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Som jeg leser den har Artsdatabanken et motsatt syn på denne saken. Kanskje ikke tilfeldig at Wabakken & Co har holdt helt tett om utsettingen for å beholde milliardbevilgningene sine. Linken til referatet fra Rovdyrmøtet på Hamar i 2012 viser at Wabakken var fullt klar over dette.

Om en leser rapportene til Wabakken, så ser en at han gjentatte ganger referer til ulver som dukker opp. Uten å ta opp hvor de kommer fra. Forskerne tenker vel sitt de også, men så lenge de ikke kan påvise hvordan den dukker opp, så er det etter mitt syn korrekt å ikke diskutere det. Slike rapporter skal inneholde det de vet, ikke det de tror.

Det jeg tror, er at disse rapportene er det nærmeste vi noengang kommer fakta om ulvestammen.

 

Men det er uvesentlig ;) både hva jeg tror - og ikke minst hva som er fakta. Fakta er at det ER ulv her, fakta er at den har kommet hit, fakta er at den har delvis noget mistenkelige russiske gener, fakta er at den spiser sau, spiser elg, skremmer barna i Hedmark (eller iallefall enkelte foreldre med en hang til løshundjakt...), og fakta er at en rekke folk ønsker den velkommen i naturen, som en del av naturen, og naturopplevelsen. Dem om det

 

Som Wabakken selv så grundig presenterte i intervjuet, så er alt dette uvesentlig... Det han ikke kom til er jo selve kjernen i saken. Ingen bryr seg om fakta. Saken er ikke om ulven er herfra eller derfra, Asterix, ville du vært for ulv i Norge dersom den kun hadde "norske" gener? Jegermeisteren, ville du vært for ulv dersom den ikke hadde vært vekke ei stund?

 

Saken er egentlig bare om vi ØNSKER ulv eller ikke. Den har ulemper, som alle kan kompenseres, og den kan, om vi skal ha den, reduseres, og ulempene reduseres. Nei-siden vil likevel ha færre, og ja siden vil likevel ha flere. Ikke heng Wabakken for å si hvor mange det faktisk er...

 

PROBLEMET er at politikerene ikke tør å gjøre seg upopulære, ved å gå inn og sette et bestandsmål - men bare vil forske seg ut av problemet, fram til neste valg. Alt dette har Wabakken faktisk rett i.

 

Og midt oppe i det, en ting jeg ikke skjønner. Hvorfor jakter man ulv (når det er lovlig) gratis, med hauger av folk, og nesten militære operasjoner.

Hvorfor ikke selge jakten til høystbydende, og tjene penger på den? Jeg tipper enkelte grunneiere kunne tjent like mye på ulvejakt som på elgjakt. Ulvejakt er eksklusivt mange steder, det er bare her at den framstår som ren skadedyrutryddelse?

 

 

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites
.... men punkt 2 mener jeg vi bør kunne diskutere. Om et så lite befolket region som Skandinavia virkelig ikke har noe villmark lenger er det noe som er grunnleggende galt med hvordan vi forvalter naturen. Vi må vel kunne ha plass til noe mer enn utmark? Skal hele landet virkelig være beitemark for kjøttproduksjon?
:lol: Dette blir bedre og bedre. Avfolking av områder skjer muligens fremdeles i visse deler av verden-gjerne i forbindelse med dambygging osv- men heldigvis ikke for å frigjøre flere områder for verdens mest utbredte store rovdyr. :lol: Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så hvorfor er det ikke fritt fram for villsvin? Hvorfor vil vi utrydde mink? Eller mår hund, den har til og med gått til Norge på egne poter...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Såvidt jeg har forstått er vel mårhunden opprinnelig et østasitisk dyr som ble holdt for pelsen i vestrussland, og så flyktet på samme måte med minken her til lands.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Så hvorfor er det ikke fritt fram for villsvin? Hvorfor vil vi utrydde mink? Eller mår hund, den har til og med gått til Norge på egne poter...

Mink: Importert dyr, som opprinnelig ikke hører hjemme her. Gjør stor skade i naturen, og har nesten utryddet/fortrengt (utkonkurrert) Ilderen, som faktisk hører hjemme her. = Høyt skadepotensial.

 

Mårhund: Importert dyr, som opprinnelig ikke hører hjemme her. Sykdomsspreder og antatt stor skade på naturen. = Høyt skadepotensial.

 

Villsvinet: Hører egentlig hjemme her. Men erfaringene fra Sverige viser = For høyt skadepotensial.

 

Dermed koker alt ned til dette: Har ulven et høyt skadepotensial på den balansen som er i naturen vår? Det spiller ingen rolle hvor ulven stammer fra. Og det spiller liten rolle hva beboerne i ulvesonen mener om ulven (politikerene har rett og slett for liten respekt for en gjeng bygdeorginaler oppe i Østerdalen).

 

For å bevise for ALLE hvor skadelig ulven egentlig er, må ulvesonen utvides så mye at den dekker store deler av områdene som brukes til reindrift. Først da vil Østerdølen få en mektig alliert som politikerene ikke tør å le av. Og folk vil virkelig se hvor mye problemer ulven lager.

 

Dette er den eneste løsningen. Ting må bli verre før det kan bli bedre.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bestandsmålet for ulv er nådd, og Stortinget har åpna for ulvejakt også innafor ulvesona. Regjeringen vil ikke gjennomføre jakta da den mener det ikke er rom for å gjøre det i forhold til den delen av det norske lovverket som blei laga for å oppfylle Bernkonvensjonen.

Problemet er at Bernkonvensjonen blei vedtatt ratifisert i bevistløs tilstand. Slik at en i ettertid kommer i en situasjon der en får demonstrasjoner foran Stortinget for at et stortingsvedtak skal følges opp, samtidig som verneorganisasjoner og forvaltning gjør regjeringen oppmerksom på at dette er lovstridig.

Da får vi enda steilere fronter enn før, tilliten til forvaltning og forskningsmiljøene blir om mulig enda mer tynnslitt. Mens politikerne flyr rundt som forvirra høner uten å ville ta ansvar for det de og deres forgjengere har vedtatt.

Artig å observere hvor aleine Helgesen blei, mens de fleste andre politikere pluselig blei voldsomt blodtørstige.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...