Jump to content
Guest

I lille Latvia er det 600–700 ulver...

Recommended Posts

4 timer siden, nhd skrev:

Ulv som er innenfor ulvesonen skal få gå i fred.

 

Og hvor lenge blir den gående "i fred" - "innenfor ulvesonen"?

 

"Eksponensiell vekst" er noe "folk flest" overlater til matematikerne, enten det gjelder klodens folketall, "økonmisk vekst", forbruk av naturressurser, eller forurensing. Rovdyrvennene vil ha eksponensiell vekst i rovdyrstammene. Kanskje bør man se på konsekvensene av sine proklamerte synspunkter? Bestandsdynamikk er vel litt komplisert, særlig for de som ikke kan elementær matematikk.

 

Rovdata anslår en norsk* ulvebestand på minimum** 97 dyr, det var FØR ynglingen i 2017. Da ble født minimum** 13 kull. Regner vi med 10 % dødelighet av voksen bestand (avrundet til 10 dyr), og en valpeoverlevelse på 5 valper pr kull, har vi et fødselsoverskudd på 55 dyr, en bestandsvekst pr. år på 56,7 %.

 

Det høres kanskje ikke så ille ut? Men hvis disse ulvene fikk gå "i fred" innafor ulvesona, med tilsvarende bestandsvekst, til etter valpinga i 2025, ville vi ha 5.526 ulver der inne. Det er altså en slik utvikling mylderet av "organisasjoner" på vernesida, inkludert "Bydefolk for rovdyr, vil ha.  

 

Umulig, sier du, man kan ikke ha fem-og-et-halvt-tusen ulver på dette arealet (i 2015, 10 år senere ville man hatt en halv million!)? Selvfølgelig ikke. Men hvis man ikke skal bedrive "forvaltning", dvs. uttak av valpeoverskuddet, må man enten ha en storstilt*** utvandring til områder der ulven ikke skal være, eller det må bli en drastisk endring i voksendødelighet, valpedødelighet og kullstørrelse/drektighetsprosent, etterhvert som ulvematen på 4 føtter desimeres (de på to vil nok bli de neste på menyen), og tilgjengelige areal pr. familiegruppe blir så små at revirkampene øker.

 

Er det denne utviklinga de som er så "gode venner" med rovviltet vil ha? Les "Ulveslaget" av Jakob B. Bull, og tell hvor mange ganger han skriver "magre", "utmagrede", "radmagre" om ulvene i "ulvetida" rundt 1850. Vil dere virkelig ha mengdevis av dyr med "pene øyne", fulle av skabb****, som sulter i hjel, fryser i hel, eller drepes (og etes! Spres mye parasitter på den måten!) av sine artsfrender? Jeg ville betakket meg for å ha slike "venner"!

 

 

* - norsk: "Grenserevir" er fordelte. Trekker noen dyr over grensa, trekker et omtrent like stort antall til ledige revir på motsatt side.

** - "minimum-": Samme anslagsmetode brukt for både bestand og tilvekst, begge deler kan være større (men ikke mindre), men den prosentvise veksten blir omtrent den samme.

*** - "storstilt utvandring": Størrelsen på utvandringen avhenger av når den starter. Trekker 2017-valpene ut, når 2018-valpene blir født, og tilsvarende de neste åra, blir det en utvandring på 55 individer hvert åt, og bestanden innafor sona blir stabil på ca 140 individer. Men de ulvene som befinner seg utafor sona vil jo også forplante seg, så veksten vil fortsette der! Starter utvandringa senere, vil den utgjøre tilsvarende flere dyr pr. år (ca. 2.000 dyr pr. år i vårt teoretiske eksempel, år 2025)

**** - skabb: Det rapporteres om mye felt skabbulv i Sverige (merkelig nok ikke i Norge, men jegerne må jo overlate kadaveret til forskerne, og de norske forskerne klarer kanskje ikke å diagnosistere skabb!?!). Skabbmidd er en typisk tetthetsavhengig lidelse, stor bestand = mye skabbulv.

 

 

Edited by Jegermeistern
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Der naturen får være i fred, ordner den seg selv. Tilgangen på mat er i seg selv en begrensende faktor.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Norsk natur har ikke fått være i fred på flere tusen år, og den kommer ikke til å få være i fred før alle mann har blitt til muld. "Urørt natur" er like mye løgn som "ulven er truet"...

 • Like 1
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

@nhd: De menneskene som bor innenfor "ulvesonen" - skal de flyttes, eller ganske enkelt skytes der de er (blir mye ulvemat av dem da), for at "naturen" der inne skal få "være i fred"? Velger man sistnevnte alternativ, bør man nok regne med "litt" motstand fra Telemark-bataljonen i Rena Leir (men det har vi ikke lov til å skrive om her inne!).

 

Og veiene (de heter visst rv. 25 og oppover) må jo stenges, alpinanleggene i Trysil jevnes med jorda, Rørosbanen bygges om, så den bare går på vestsida av Glomma, og - og -.

 

For å slå det fast enda en gang: I Norge har vi ikke noe "uberørt natur", og har ikke hatt det på ca. 11.500 år. Vi har urbane områder, dyrkamark, og utmark med forskjellig bruksgrad. Ønsker man rovdyr, må de være på noen av disse arealene. Jeg ville nok foretrukket at de befant seg i urbane strøk (sånn rent tilfeldig, mye av de samme områdene der det er mye "rovdyrvenner"?).

 

 

Edited by Jegermeistern
 • Like 3
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Urørt er selvsagt et relativt begrep. Men ta et hvilket som helst annet dyr f. eks elg. Om vi sluttet å jakte på det, fikk vi (og elgen), i hvert fall her jeg bor, raskt betydelige problemer. Men elgstammen ville da ikke "vokse inn i himmelen".  Det samme med hare, rype osv. Mattilgang bl.a. vil sørge for at det hele stabiliserer seg. Se på rype, smågnagere og småpredatorer. Bestandene svinger, men over tid holder de seg i en balanse.

 

Når en begynner å snakke om å skyte mennesker, melder jeg pass i diskusjonen. Siste innlegg fra meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutter siden, nhd skrev:

vokse inn i himmelen

Nei det vokser ikke inn i himmelen, det er riktig. Når det er lite mat i sonen reiser dyra (ulven) dit det ER mat, altså utenfor sonen. I sonen vil det være lite å jakte på, næringsutviklingen som går drastisk ned nå vil være på ett bunn nivå. Folk får ikke noe for eiendommene sine da de har ikke noen verdi. dette er ett faktum allerede nå. Joda, la naturen gå sin gang, kjempegreier det.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

En natur som regulerer seg selv uten menneskelig inngripen, er en særdeles brutal natur. De ulike populsjonene får ekstreme svingninger grunnet mattilgang og sykdommer.

 

Ellers er noe av det som forundrer meg mest i forhold til ulike vernere og organisjoner, den totale mangelen for respekt for privat eiendomsrett og rettigheter. Viljen til å frata medborgere råderett over egen eiendom og sette en strek over bruksrettigheter, er ikke innbyggere i et demokratisk land verdig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg skrev før at jeg nok har en mer findelt fordeling av "rovdyrvenner" enn den @asterix presenterte på foregående side.

 

En gruppe, som er stor og mektig internasjonalt, er tilhengerne av "re-wilding". Dette er, som de engelskkyndige allerede har oppdaget, å "føre naturen tilbake til sin opprinnelige tilstand". Som jeg også skrev lenger oppe, har en slik "opprinnelsestilstand", der rovdyr ikke blir beskattet, aldri eksistert her til lands etter istida, men slikt bryr ikke de med moteriktige meninger seg om. De bryr seg heller ikke om bruks- eller eiendomsrett til områdene de har sett ut som det nye "paradiset" for sine kjæledegger.

 

I denne konteksten blir fordriving av lokalbefolkningen et nødvendig steg på veien. Skal man få "naturen til å ordne seg sjøl", må det svært drastiske midler til. Vi bruker verbet "ødelegge", uten å tenke på det etymologiske opphavet, nemlig "å legge øde". Det er akkurat det "rewilder"-bevegelsen vil. Se på kartet over ulvesona, og tenk på hvordan man skal fjerne ethvert spor av menneskelig aktivitet i dette området (ja, Oslo er vel også med i "sona", der gikk Vigelandsparken, Holmenkollen, Slottet, Stortingsbygningen, Operaen, Oslo Plaza og ørtenhunder caffelatte-sjapper!), spor helt fra det første landbruket kom til Østfold for ca. 6.000 år siden.

 • Like 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Noen morsomme påstander (som jo i for seg er riktige, men som er en vridning av fakta i mine øyne)

 

"Det er tildelt ei lisenskvote på 42 dyr, som utgjør 75% av den norske ulvebestanden."

Ja, 42 utgjør 75% av de (ca) 55 dokumenterte helnorske ulvene påvist vinteren 2016/17. Men av de 55 ulvene er det kun 6 som det er åpnet jakt på, alfaparet i Julussa og Osdalen, samt to eldre valper i Osdalen. Øvrige dyr på lisenskvota er enten årets valper, eller streifdyr som vinteren 2016/17 ikke var i områdene der det er tildelt lisens. I følge de som har formulert påstanden over, kommer samtlige streifdyr fra Sverige. Den riktige setningen er altså:
"Det er tildelt ei lisenskvote på 42 dyr, som betyr at det er åpnet jakt på 11% av helnorske ulver fra vinteren 2016/17."

Merk at det er en viss forskjell på de to setningene.

 

"Ulvebestanden i Norge gikk ned med 17% fra 2016 til 2017"

Vinteren 2015/16 ble det påvist ca 66 "helnorske" ulver. Vinteren 2016/17 ble det påvist ca 55 "helnorske" ulver. Slettåsflokken besto i denne perioden av ca 11 ulver. I 2015/16 ble det ikke påvist spor av disse i Sverige. I 2016/17 ble det dokumentert at flokken hadde markert revir inne på svensk side. Dermed ble hele Slettåsflokkens 11 ulver "omregnet" til grenseulver. 66 minus 11 er 55. En ærlig måte å legge frem dette på er som følger: 

"Ulvebestanden i Norge gikk ned med 17% fra 2016 til 2017, i forbindelse med at Slettåsflokken ble registrert på svensk side av grensa, noe som forklarer hele nedgangen."

 

 

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kjære @Jegermeistern, du kan ikke føre Oslo tilbake til naturen, Oslosona::lol:

Den er allerede en "sone" eller reservat, opptatt med sitt. Det er klokt å la det forbli som det er. Jeg tror uansett at ulven ville mistrives der. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 timer siden, nhd skrev:

Bestandene svinger, men over tid holder de seg i en balanse.

 

Det er vel studert en rekke steder, best kjente eksempel er St Matthews Island der reinsbestanden toppet seg på ca 4 ganger estimert bæreevne (6000 dyr) før kollapsen førte bestanden ned til 42 individer. I løpet av en vinter. Selv de mest ihuga naturforskerne har uttalt at det ikke er realistisk med rovdyrstammer som i seg selv klarer å regulere hjorteviltstammene i Norge, så at "naturen klarer seg selv" er et konsept vi bare kan legge på hylla her på berget. 

"Vi som forskere vil fortsette å levere kunnskap om rovdyr og andre tema, men svaret på spørsmålet om hvor mange rovdyr Norge skal ta ansvaret for, er verdibaserte politiske spørsmål." Odden, Linell, Krange (NINA)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutter siden, Vaquero skrev:

 

Den er allerede en "sone" eller reservat, opptatt med sitt. Det er klokt å la det forbli som det er. Jeg tror uansett at ulven ville mistrives der. 

 

Den siste som prøvde seg kom vel bare rett innafor bygrensa før den ble meid ned av en bil? 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...