Jump to content

Stein Lier Hansen og løgner


barerobert

Recommended Posts

  • Replies 185
  • Created
  • Last Reply

Det sitter mange på Stortinget som ble opplyst av regjeringen og kunne avverget denne konflikten. De kommenterer det ikke en gang i merknadene sine under stortingsbehandlingen. Jeg ser ingen av de komme fram i media og stå for den politikken de har vedtatt. Det blir lettvindt og uprofesjonelt av NJff og andre å rette skytsen mot statsråden. Med lov skal land bygges og med ulov skal land ødes....eller hva det nå het på frostadting.

Link to post
Share on other sites

Litt fra artikkelen:

 

"Lier-Hansen sier at det bør felles ulv i Norge.

 

– Ja, det skjer hele tiden og det bør skje. Forebyggende skadefelling og felling av dyr som skader husdyr, bør skje. Problemet i denne saken her, er at ulvene ikke har gjort noe som tilsier at de bør felles."

 

Forebyggende tiltak er noe man setter inn for å redusere sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skjer. Argumentet om at "ulvene ikke har gjort noe som tilsier" og så videre er så tøvet at det ikke fortjener noen kommentar. Har tatt det med som en illustrasjon på den argumentasjonsteknikken som brukes i denne saken. De som lurer på hva annet Lier Hansen sier og mener kan jo til å begynne med lese artikkelen barerobert linker til

Link to post
Share on other sites

Han Stein Lier Hansen uttaler seg i det VG innlegget om noe han ikke har den ringeste peiling på for alt han skriver her er kun løgn . Skal noen uttale seg om en ting må de først sette seg inn i saken . Han bør holde seg innfor bygrensa når han uttaler seg slik .

Link to post
Share on other sites
Hva synes kammerfolket om dette?
Om hva? At Stein Lier Hansen gir uttrykk for hva han mener? Isåfall er det helt greit..

Lurer også på hva som er løgner.?.

– Disse ulvene må få fred. De har ikke drept et eneste husdyr eller en eneste hund, sier jeger og næringslivstopp Stein Lier-Hansen til VG.
Hvis du fortsatt ikke ser hvilke løgner Stein Lier Hansen har framsatt (og ja, han er såpass rutinert i forhold til media at han helt sikkert har lest gjennom og godkjent teksten), sier det en del om norskopplæringen på dine kanter!
Link to post
Share on other sites
Så vidt meg bekjent har Osdalsulvene drept mange hunder de siste par årene. Og det var ulv ifra flere av disse revirene som drepte bortimot 500 sau i sommer.

 

Det ligger utenfor sonen...

https://www.nrk.no/ho/leter-fortsatt-etter-400-sauer-i-rendalen-1.13106819

 

Rendalen er utenfor rovdyrsona så i teorien skal det ikke være rovdyr her, men i sommer har flere ulver herjet i saueflokkene. I juni ble en ulv skutt.

 

http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/Forel%F8pige%20ulverapporter/uManedsrapp3_16apr16_NY2.pdf

 

Ulv i de to helnorske ynglerevirene Julussa og Osdalen hadde derimot tilhold både innenfor

og utenfor norsk ulvesone. Foreløpig denne registreringssesongen har Julussaflokken med

sine 10 individer og Osdalsflokken på minimum 4 ulver hatt revirgrenser henholdsvis mest

innenfor (59 %) og mest utenfor (>95 %) ulvesonen.

Link to post
Share on other sites

Hei Jegermeistern, jeg har ikke sagt at Lier Hansen ikke har kommet med løgner. Jeg har personlig ingen kunnskap om hva ulven har gjort i områdene han snakker om, og lurte derfor på hva han har sagt som ikke er sant. Det er fortsatt ok for meg at folk sier hva de mener. Forøvrig, det du nevner om norskopplæring fikk jeg ikke helt taket på, kanskje du utdyper litt?

Link to post
Share on other sites

Tilfeldig og tendensiøs omgang med fakta, støttet av miljøvernminister Helgesen og godt hjulpet av Rødhette-fantastene så vil nedleggingen av beitedyrsbruk fortsette og etterhvert vil det ikke være beitedyr igjen. Da vil ulven gå etter andre matkilder og det vil være for sent å sette i verk tiltak.

Link to post
Share on other sites

Oj, andre matkilder.. Hva da f.eks? elg og hjort? Hvorfor skal man i såfall iverksette tiltak mot det?

Syntes denne artikkelen er interessant lesning med tanke på hvor mye støy det blir rundt de sauene ulven tar: http://www.dagbladet.no/kultur/si-vi-dr ... r/63159100

120.000 sauer døde på utmarksbeite i 2015. 1680 ble drept av ulv. Ulvemotstanderne er totalt MIA når det gjelder de resterende 118.000.

Link to post
Share on other sites

Nå kjenner ikke jeg MIA som du refererer til - men hvis hun har barn som må gå gjennom ulveområde for å komme til skolebussen så har hun nok gjort seg opp tanker om hva som potensielt kan bli ulvemat. Det burde Lier Hansen, Helgesen og Rødhettene også tenke igjennom.

Det handler ikke nødvendigvis om sau og hund. :roll:

Link to post
Share on other sites

@nhd

Hvor har du belegg for at hund hvert år dreper barn i Norge? Det logiske tiltaket for å unngå at mennesker blir drept av ulv er å redusere ulvebestanden. Fjerner man en potensiell fare så reduseres sannsynligheten for en hendelse. Elementær HMS.

 

Så en løgn:

"– Disse ulvene må få fred. De har ikke drept et eneste husdyr eller en eneste hund, sier jeger og næringslivstopp Stein Lier-Hansen til VG. Toppsjefen i Norsk Industri er en ivrig jeger, men med en fortid som statssekretær i Miljøverndepartementet og toppsjef i Direktoratet for naturforvaltning."

Link to post
Share on other sites

Hadde folk vist like stort engasjement i forhold til at EU ønsker forbud mot halvauto som de gjør i forhold til noen ulver, så hadde ikke det forbudet hatt en sjanse 8)

Når det er sagt så synes jeg personlig at både ulveforkjempere og ulvehatere stort sett er like lite troverdige.... begge parter gjør hva de kan for å få den andre parten til å virke som notoriske løgnere, og leser forskningsdata og statistikk som djevelen leser bibelen :wink:

Link to post
Share on other sites
Hvert år blir barn drept av hund i Norge. Så langt er ingen drept av ulv de siste 100 år. Hva blir det logiske tiltaket?

 

Kan det ha blitt drept barn av ulv før det siste århundre?

Hvor mye ulv har det vært det siste århundre i Norge?

Kanskje noe å tenke på før ulvebestanden er større enn i dag. Tviler på regjeringen er sikre på hvor mye ulv det egentlig er.

Antallet blir verre å holde styr på den bestanden vokser.

Vil bare få fram at vist det fortsetter som nu, så kan det nok smelle tilbake på oss i senere tid.

En forferdelig tanke å ha i hodet at dattera mi er omringet av fem ulv.

Link to post
Share on other sites

Dette er et område hvor enkle mennesker (meg selv) kan gi enkle (og effektive) løsninger på ett enkelt problem :lol:

Vil jo i all beskjedenhet si at flere aliaser i denne tråden også har vist engasjemang i EU og halvauto tråden :winke1:

Link to post
Share on other sites
Det logiske tiltaket for å unngå at mennesker blir drept av ulv er å redusere ulvebestanden. Fjerner man en potensiell fare så reduseres sannsynligheten for en hendelse. Elementær HMS.

I Norge er ingen drept av ulv siden 1800 tallet.

Det dør mange mennesker i trafikken hvert år som følge av kollisjon mellom bil og elg.

Veps dreper i snitt to personer i året.

Er logikken din overførbar til andre arter, eller fungerer den best på ulv?

Mennesker dreper forøvrig flest mennesker i Norge...

Link to post
Share on other sites

Nå driter du på leggen Cruiser. Utsagnet fra DoctoRoy er korrekt.

Du trekker inn andre risikoforhold, og det er en logisk brist i din argumentasjon. Hvor mange som blir drept i trafikken, eller hvor mange som dør etter stikk av veps har ingen relevans for risiko og konsekvens ved ulveangrep og er en avsporing av debatten.

At sannsynlighet for å bli drept av ulv er langt mindre enn sannsynlighet for å bli drept i trafikken er også et korrekt utsagn, men det er ingen kobling mellom de to risikofaktorene, det er to uavhengige risikoer, og vi utsettes for begge.

Link to post
Share on other sites

Er logikken din overførbar til andre arter, eller fungerer den best på ulv?

 

Dersom man fjerner en potensiell fare så reduseres sannsynligheten for en hendelse gjelder for alle plan og aspekter Cruiser. Jo flere potensielle farer man kan eliminere dessto mindre sannsynlighet er det for at en uønsket hendelse inntreffer. Alvolighetsgraden av en potensiell konsekvens reduseres også. Dette er fremdeles på helt grunnleggende HMS plan. Når Stein Lier Hansen lyver om negative konsekvenser av ulvepolitikken så blir resultatet av risikoanalysen feil. Det kalles gjene for DIDU (Drit inn - Drit ut) effekten - originalt SISU for shit in shit out.

 

Mer løgn:

"Alt det faglige grunnlaget tilsier at det vil være i strid med Bern-konvensjonen å felle de fire ulveflokkene i Hedmark. Det er ikke dokumentert at de har skadet husdyr eller hunder."

 

Litt mer bakgrunnstoff:

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ulv/ ... /23887947/

 

"– Helgesen har vurdert rovviltnemndenes fellingsvedtak ut fra spørsmålet om hvor mange sau ulven kommer til å ta, og bare dét. Innenfor ulvesonen fins det knapt nok sau, og da sier det seg selv selv at man ikke kan begrunne felling av ulv utelukkende med sauetap, sier Stinessen."

Link to post
Share on other sites
Nå driter du på leggen Cruiser. Utsagnet fra DoctoRoy er korrekt.

Du trekker inn andre risikoforhold, og det er en logisk brist i din argumentasjon. Hvor mange som blir drept i trafikken, eller hvor mange som dør etter stikk av veps har ingen relevans for risiko og konsekvens ved ulveangrep og er en avsporing av debatten.

At sannsynlighet for å bli drept av ulv er langt mindre enn sannsynlighet for å bli drept i trafikken er også et korrekt utsagn, men det er ingen kobling mellom de to risikofaktorene, det er to uavhengige risikoer, og vi utsettes for begge.

SELVFØLGELIG er utsagnet til DoctorRoy korrekt :roll: alle forstår vel at å utrydde eller begrense en art kraftig, vil føre til at ingen eller færre vil bli drept av den? Og ja, jeg trekker inn andre risikoforhold (var ikke klar over at du hadde forbudt det) knyttet til det å bli drept av vilt. Syntes det er fornuftig å forsøke å balansere frykten vi bør føle knyttet til ulv. Koblingen mellom de to risikofaktorene du mener jeg ikke har anledning til å knytte opp mot hverandre, er følgende: hvis DoctorRoy's logikk er å redusere ulvestammen for å hindre at vi skal bli drept, hvorfor ikke gjøre det samme med elgstammen der vi faktisk blir drept? Hadde ikke det vært god HMS? Kanskje bristen i min såkalte argumentasjon (jeg så mer på innlegget som oppramsing av noe fakta + et spørsmål) slik du leser den, er din evne til å tenke logisk?

Link to post
Share on other sites

Er logikken din overførbar til andre arter, eller fungerer den best på ulv?

 

Dersom man fjerner en potensiell fare så reduseres sannsynligheten for en hendelse gjelder for alle plan og aspekter Cruiser. Jo flere potensielle farer man kan eliminere dessto mindre sannsynlighet er det for at en uønsket hendelse inntreffer. Alvolighetsgraden av en potensiell konsekvens reduseres også. Dette er fremdeles på helt grunnleggende HMS plan.

Takk for litt grunnleggende HMS kursing Roy, fint å vite at vi holder oss på et grunnleggende plan slik at ikke bare du forstår hva du snakker om :winke1: For å klargjøre mitt ståsted litt, jeg forsøker å forstå hvorfor det er katastrofalt at ulven dreper 1680 sauer i utmark når ingen nevner de resterende 118.000 som dør av andre årsaker hvert år, hva er greia med det? Jeg har forøvrig selv opplevd å ha SNO hengende i helikopter over GPS-merket ulv 150 meter fra inngangsdøren min og jeg er ikke redd. Jeg har to små barn, jeg er fortsatt ikke redd! Jeg jakter elg, hjort og rådyr med hund, men tar forholdsregler og det har gått bra i 20 år nå. Jeg er forøvrig villig til å lytte, hva skal jeg egentlig være redd for?

Link to post
Share on other sites

Saken her er at vedtaket Helgesen fattet om ikke å skyte ulvene er motsatt av det som var vedtatt i Ulveforliket og at Lier Hansen støtter ministerens vedtak med flere sett løgner. En løgn blir ikke en sannhet samme hvor mange ganger løgnen gjentas eller hvem som gjentar den. En ministers jobb er å sette Stortingets vedtatt politikk ut i praksis.

Jeg blir jo noe forundret når du kritiserer meg for oppramsing av fakta. Hva skal man basere en diskusjon på hvis ikke det er på fakta? Helgesen og Lier Hansen fórer oss jo med løgner og det er jo noe vi forteller ungene våre at de ikke skal gjøre. Er det OK når løgnen kommer fra maktmennesker da?

Link to post
Share on other sites

Jeg vet ikke om man bør bruke "Hanlon's Razor" i forhold til din argumentasjon, Cruiser - ? Men du har hvertfall en særdeles god evne til å slå deg sjøl på kjeften:

Hei Jegermeistern, jeg har ikke sagt at Lier Hansen ikke har kommet med løgner. Jeg har personlig ingen kunnskap om hva ulven har gjort i områdene han snakker om, -
Syntes denne artikkelen er interessant lesning med tanke på hvor mye støy det blir rundt de sauene ulven tar: http://www.dagbladet.no/kultur/si-vi-dr ... r/63159100
Hvis du leser slike artikler, men samtidig ikke vet/har fått med deg hva Slettås- og Osdals-flokkene har bedrevet de siste åra - ? vel - .
120.000 sauer døde på utmarksbeite i 2015. 1680 ble drept av ulv. Ulvemotstanderne er totalt MIA når det gjelder de resterende 118.000.
Å argumentere med at ulven tar lite sau' date=' er å vise sin TOTALE MANGEL PÅ KUNNSKAP! Praktisk talt all beitebruk er slutt innen ulvesona, på grunn av innføringa av ulv (som sauebeite i mitt heimfylke, etter innføringa av bjørn). Man kan like godt argumentere med at ulven tar få pingviner.

 

Og du må, tydeligvis, fortsatt ha norsk rovviltpolitikk inn med teskje: Landet er fordelt mellom de store rovdyrene, som gradvis utrydder beitebruken (som f.eks. SV sier at de vil øke!) fra flere deler av landet. Ulven er "den sist ankomne", det er et prejudikat på at Bern-konvensjonen ikke er bindende i forhold til ulv, og "ulvesona" har også bjørn, jerv og til tider også gaupe.

 

Den OPPDRETTEDE OG UTSATTE (les tråden om genetikken) (merkelig at "naturvenner" er mot oppdrettslaks, men for oppdrettsulv?) ulvestammen vokser eksponensielt. Elgkvotene er drastisk redusert i det som før var landets største elgkommuner. Når bestanden nesten dobles hvert år, er det et tidsspørsmål før den har spist seg ut av "sona", og må ut og finne andre tamme eller ville dyr. Det er USEDVANLIG USOLIDARISK av norske jegere å være for at jegerkamerater skal få reduserte muligheter til jakt.

Link to post
Share on other sites
Jeg skjønner ikke helt denne ulvefrykten. Hva er så farlig ned at den spiser knappe 2000 sau? Naturen går sin gang og bøndene får erstatning.

Jeg skriver ikke dette for å provosere.

Hanlon's Razor sier altså at vi ikke skal beskylde dere for å være ondskapsfulle, så fremt uttalelsene kan skyldes dumhet - jaja, dere får velge sjøl!

 

Men greier dere virkelig ikke å lese det som skrives? Sauetapet i ulvesona (dvs. størstedelen av Hedmark, Østfold m.m.) er lite - fordi praktisk talt alt utmarksbeite er slutt, pga. utsettinga av oppdretts-ulven! Greier dere virkelig ikke å sette dere inn i hva det betyr for store, livskraftige bygdesamfunn at folk må slutte med næringa de har satsa på, og som det naturlig ligger til rette for, når det er få, eller ingen, alternativer?

 

Og "bøndene får erstatning" - den påstanden passer best i "Den lange vitsetråden"! Vet du hva som kreves for å få erstatning (90 % av tapene til rovdyr kan aldri verifiseres)? Og "erstatningen" dekker bare en liten del av kostnadene ved tap av livdyr, hvis man skal beregne en noenlunde timebetaling for alt arbeidet med å prøve å dokumentere tapet.

 

Ta dere noen sesonger som gjetere!

Link to post
Share on other sites

I Norge er ingen drept av ulv siden 1800 tallet.

 

 

Kanskje fordet det knapt har vært ulv her siden 1800-tallet ? :roll::roll:

 

Det som er vel så interessant er å se hvordan det har vært med ulveangrep i land hvor det har eksistert ulv i de siste hundre år. Det er liten tvil om at en større ulvestamme medfører en sterk økning av fare for angrep. Når jeg var 10-12 år gammel var det uproblematisk i dagens ulvesone å overnatte alene under åpen himmel. Nå i 2016 er det fullstendig uaktuelt å tillate mine barn å gjøre det jeg tok som en selvfølge når jeg selv var barn. Kanskje det er "hysterisk", men jeg har ingen planer om å la mine barn bli de første som taes i Norge...

 

Man kan sikkert diskutere hvor korrekt Wikipedia er som kilde, men det gir uansett en viss pekepinn:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_wolf_attacks

 

:(

Link to post
Share on other sites

"Frykt eller redsel er en følelse som man kjenner ved trussel eller risiko, både ekte og innbilt. Redselen kan også forklares som en ekstrem oppfattelse av situasjoner, tilstand, saker, mennesker og liknende, f.eks. ulveredsel. Redselen varierer kraftig fra person til person, og kan strekke seg mellom en mild følelse av uro og ekstrem redsel, kalt paranoia, skrekk eller fobi."

 

I julen har jeg på nytt lest Helge Ingstad både Pelsjegerliv og Øst for den store bre...historier der mennesker lever sammen med de utallige ulv, bjørn og andre farer bor i telt uten frykt....

 

Hvor er den ekte "norske mann og kvinne" som bygde landet blitt av?

 

Man skal ikke så mange år tilbake i tid i norden der barn fra 10-12 års alder hele sommeren var ute i beitemarken der de passet på dyra der ulv og bjørn ferdes....uten skadde eller drepte barn av ulv...

 

Trolig spares langt flere menneskeliv/barn hvis deler av "småbrukene blir lagt ned"...skader og døde i traktorulykker , i silo ol er langt mer sannsynlig enn drepte av ulv.

 

Er bygdenorge blitt ett sted for innavlede pyser, der frykten for vanlig natur har blitt en paranoia og fobi for farer som ikke eksisterer?

Link to post
Share on other sites
...historier der mennesker lever sammen med de utallige ulv, bjørn og andre farer bor i telt uten frykt....

 

Tja, disse kunne i det minste skyte ulven(, eller bjørnen...), uten en heidundrandes rettsforfølgelse i etterkant, om den ble for nærgående.

Link to post
Share on other sites

Man skal ikke være så naiv og tro at ulven er ufarlig for mennesker. Det finnes mange bevis på at ulv har drept mange mennesker, blant annet i Finland i de siste 300 år:

 

Jaktkampanj i Åbovargarnas spår

 

Efter Åbohändelserna startades en kampanj mot de finska vargarna. Barnens säkerhet var utgångspunkten men även mängden rivna tamkreatur var omfattande och svårhanterlig för statsmakten. Bara för åren 1858-1862 dödades i Finland 2 865 hästar, 1 093 oxar och tjurar, 4 514 kor, 5 242 ungboskap, 25 974 får och 3 510 svin av rovdjur. Vargen stod för merparten av dessa. (Källa: Museiverket, Finland)

 

År 1880 avlivades 321 vargar, året därpå blev det 192 och ytterligare ett år framåt hade avskjutningen sjunkit till 128 vargar. Under åren 1878-1888 eliminerades enligt statistiken 1 826 vargar i Finland och största delen i Åbo län, Björneborgs län och Tavastehus län. Vid sekelskiftet 1900 var vargen utrotad i Finland, vilket som i Sverige har förhindrat nya vargangrepp på människor och tamdjur under 1900-talet.

 

http://www.vargfakta.se/nyheter/finsk-bok-bar-vittnesbord-om-vargkrisen-1880-1881/

 

http://www.vargfakta.se/nyheter/kyrkbocker-verifierar-vargens-harjningar-i-finland/

 

Dessverre avfeier en del ulve-elskere alt som løgn og eventyr (prestene som skrev i kirkebøkene fantaserte eller var fulle osv....).

Men, hendelsene er godt dokumenterte.

 

Åbovargen ble jo beryktet, fordi den drepte hele 21 barn i Finland i årene 1880-1881,dette var i en tid når det var sikkert 1000 ulver i Finland (det er snart like mange i Norge+Sverige i dag):

 

http://www.vargfakta.se/data/abovargarnas-offer-aren-1880-1881/

 

Som det sies ble jakt på ulv trappet kraftig opp, og problemet forsvant når bestanden ble meget liten.

 

I Norge fantes det nesten ikke ulv fra 1900 og framover til 1990-tallet, angrep på mennesker var derfor nesten utelukket:

 

rovdyrstat.gif

 

I nyere tid har det blitt drept mennesker av ulv i Canada og Alaska:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Kenton_Joel_Carnegie

 

https://www.adn.com/alaska-news/article/dna-samples-confirm-wolves-killed-southwest-alaska-teacher/2011/12/06/

 

I Alaska og Canada kan (bør) folk gå med våpen på seg når de ferdes i skogen (pga. bjørn og ulv etc.), og hvor mange ulve-angrep som har blitt avverget fordi det har blitt løsnet skudd er ikke godt å si.

Link to post
Share on other sites
SELVFØLGELIG er utsagnet til DoctorRoy korrekt alle forstår vel at å utrydde eller begrense en art kraftig, vil føre til at ingen eller færre vil bli drept av den? Og ja, jeg trekker inn andre risikoforhold (var ikke klar over at du hadde forbudt det) knyttet til det å bli drept av vilt

Jeg har ikke forbudt noe, men i en diskusjon om ulv så får vi holde oss til ulv. Utsagnet til DoctoRoy er et element i en risikoanalyse. Dersom vi i HMS sammenheng skal se på hva mennesker dør av, så må vi også vurdere kreft og hjertesykdommer. Men det er like lite relevant for ulvedebatten som trafikkdrepte eller ulykker med andre dyr.

Skal du gi bidrag for å vise at ulven er ufarlig for mennesker må du komme opp med materiale som underbygger det, og du kan beregne sannsynlighet for at menneske blir drept av ulv. Det vil være et nyttig bidrag.

Link to post
Share on other sites
...Som det sies ble jakt på ulv trappet kraftig opp, og problemet forsvant når bestanden ble meget liten...

 

Og i tillegg så er det rimelig å anta at en ulvestamme, eller en hvilken som helst viltpopulasjon egentlig, som det jaktes intensivt på vil bli mer sky, enn en som i liten grad beskattes.

Link to post
Share on other sites

[quote name="Jeffery

Og i tillegg så er det rimelig å anta at en ulvestamme' date=' eller en hvilken som helst viltpopulasjon egentlig, som det jaktes intensivt på vil bli mer sky, enn en som i liten grad beskattes.[/quote]

 

Et meget godt poeng!

Ulv er smarte dyr om en kan bruke en slik karakteristikk, og når de kan rusle rundt i tun og hager uten konsekvens blir frykten for mennesket gradvis redusert.

Ville dyr (inklusiv ulv) som blir jaktet på utvikler naturlig skyhet for mennesket, enhver som har vært en smule utendørs vet det.

 

Det som imidlertid er forstemmende i denne diskusjonen er ulvetilhengernes manglende evne til å ta inn over seg at det er en hel næring som produserer førsteklasses mat som får teppet revet bort under beina sine.

Det gjelder både de som driver med beitedyr i utmark, og de som driver jakt.

Harselering med frykt/redsel som Hr Grevling bringer til torgs er basic hersketeknikk i mangel av andre argumenter, og blir patetisk i denne sammenhengen.

 

Ulv dreper mennesker når forholdene ligger til rette, derom hersker det ingen tvil!

Før eller senere vil det også skje i Norge / Sverige.

Link to post
Share on other sites
Jeg blir jo noe forundret når du kritiserer meg for oppramsing av fakta. Hva skal man basere en diskusjon på hvis ikke det er på fakta? Helgesen og Lier Hansen fórer oss jo med løgner og det er jo noe vi forteller ungene våre at de ikke skal gjøre. Er det OK når løgnen kommer fra maktmennesker da?

Måtte lese innleggene mine på nytt, kan ikke se hvor jeg har kritisert deg? Det er vel stort sett oppramsing av fakta jeg også har gjort i denne tråden. Uansett, du har vist meg mange sitater du mener er løgn. Det var det jeg etterspurte innledningsvis fordi jeg ikke har hatt kjennskap til dette, så takk.

Link to post
Share on other sites

Harselering med frykt/redsel som Hr Grevling bringer til torgs er basic hersketeknikk i mangel av andre argumenter, og blir patetisk i denne sammenhengen.

 

Ulv dreper mennesker når forholdene ligger til rette, derom hersker det ingen tvil!

Før eller senere vil det også skje i Norge / Sverige.

 

Når frykt og redsel for ulv i dette området utrykkes på denne måten er dette sykelig og ikke basert på realiteter.

 

Frykt eller redsel er en følelse som man kjenner ved trussel eller risiko, både ekte og innbilt skal man selvsagt ikke spøke med.

 

Det som er synd er når "bygdefolket" bruker og skylder på frykt/redsel for ulv som kan drepe, når de egentlig er redd for sine fritidssysler/hobby som løshundjakt eller hobby sauebønder...

 

Når det gjelder frykt for ulv i dette området er frykten innbilt og bør behandles med saklig informasjon, statistikk og kanskje med "psykolog/psykiater"..

 

Ulv ( og bjørn) som er nærgående eller har "plagsom adferd" vil bli tatt ut og i Norge har man gode regler som gjør at enhver kan bruke nødverge/nødrett når situasjonen evt krever det.

 

Mange i denne tråden forstår ikke redsel /frykt for halvautomatiske skytevåpen ala ruger mini/ Glock... som ABB ervervet lovlig og brukte ved massedrapene på barn på Utøya...Men de forstår tydeligvis en inbilt frykt for ulv som ikke har drept noen...

 

 

Kanskje best at alt "noen" er redd for fjernes fra Norge?

 

Jeg er redd denne lista blir lang hvis man skal basere seg på hva enkelte utrykker innbilt frykt for. :wink:

Link to post
Share on other sites

Enig at vi skal være saklige, men det finnes lite arbeid som faktisk kvantifiserer hvilke fare ulv utgjør for mennesker i Norge.

Vi har historiske data fra Russland og Skandinavia, der fremgår det at ulv har vært en høyst reell fare for mennesker.

Data fra Russland de siste 10-15 år viser at ulven der fremdeles dreper mennesker. Data fra nord Amerika viser det samme, ulven er farlig for mennesker.

Det er en stor forskjell på nyere data fra Russland og nord Amerika sammenlignet med Norge, begge steder er det tillatt å jakte og drepe ulv, det gjør ulven mye mer redd for mennesker, likevel dreper den mennesker.

I Norge er ulven såpass trygg omkring mennesker at den blir nærgående, i tillegg har vi i praksis ingen rett til selvforsvar mot den.

Postulat; sannsynligheten for at den norske ulven angriper mennesker vil være større enn i Russland og nord Amerika. Hvor mye større?

Nå har vi langt færre ulver enn disse landene så risikoen for enkeltmennesker er ikke særlig stor, men den eksisterer.

En annen usikkerhet er opphavet til ulven i Skandinavia, genmessig er det en kunstig blanding der vi ikke vet noe om agressiviteten sammenlignet med 'Russisk eller nord Amerikansk ulv.

Link to post
Share on other sites

I Norge er ulven såpass trygg omkring mennesker at den blir nærgående, i tillegg har vi i praksis ingen rett til selvforsvar mot den.

.

 

Norge har svært liberale (og gode) lover, rettspraksis og føringer for nødverge og nødrett...

 

Opplever man truende nærgående ulv er det lovlig å skremme den vekk med "knall skudd, signalpen eller varselskudd...hvis situasjonen eskalerer er det liberal praksis for rettigheter til nødverge/nødrett...

Men klart utnytter du din frihet og misbruker du dine rettigheter skal og bør du straffes hardt.

 

Det er ingen ting i tallmatrialet som tyder på at ulv i Norge ( til nå) har eller viser adferd som er farlig eller nærgående.

 

Skader angrep fra dyr i USA og Russland realiterer seg oftest til enkeltindivid ofte med sykdom og adferd som ville blitt skutt i Norge.

 

Situasjonen kan endre seg med mangel på byttedyr eller sykdom hos ulv og da vil fellingstillatelser bli gitt.

Link to post
Share on other sites

I Norge er ulven såpass trygg omkring mennesker at den blir nærgående, i tillegg har vi i praksis ingen rett til selvforsvar mot den.

.

 

Norge har svært liberale (og gode) lover, rettspraksis og føringer for nødverge og nødrett...

 

Opplever man truende nærgående ulv er det lovlig å skremme den vekk med "knall skudd, signalpen eller varselskudd...hvis situasjonen eskalerer er det liberal praksis for rettigheter til nødverge/nødrett...

Men klart utnytter du din frihet og misbruker du dine rettigheter skal og bør du straffes hardt.

 

Jeg har ingen meninger om selve ulvedebatten, da jeg ikke har satt meg godt nok inn i saken, og ikke selv føler meg truet av den.

Derimot, er det noen av argumentene som forundrer meg litt, sånn som denne her, hvor man fremhever retten til nødverge.

 

Såvidt jeg vet er det svært vanskelig å erverve våpen til beskyttelse i Norge, og våpen er i mine øyne det eneste relevante selvforsvar i en situasjon som er så prekær at man kan hevde nødverge.

 

Klart, er du tilfeldigvis på jakt så er vel saken biff, men det er vel ikke jegere på jakt man er mest bekymret for i denne saken..

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...