Jump to content

Hjemmeslakting og mattilsynet.


Recommended Posts

Spørsmål rundet det med å slakte gris hjemme.

 

Vi er 20 venner som har hatt hver sin gris på en gård. (Dette er ikke hos meg)

Disse grisene har blitt fraktet hjem til meg i en hestehenger, og slaktet der.

I dag dukket det opp 4 politi og 3 fra mattilsynet. Noen hadde tipset.

 

De sier at dette ikke er lovlig å frakte dem til mitt uthus å slakte dem der.

Disse grisene er til eget bruk. Ikke noe salg, på noen vis.

Jeg har avlivet grisene med boltpistol (slaktemaske) og stukket dem inne i hestehengeren.

 

Mattilsynet tok ikke med seg noen griser, men ville anmelde forholdet hvis dette var ulovlig. (De virket usikre på dette)

De kom selvfølgelig når vi holt på med de 3 siste grisene våre. (vi hadde bare 3 griser der i dag)

Uthuset mitt er rigget til med talje og elektrisk kjøttsag, å med en del utstyr som et greit for et privat slakteri for vilt i all hovedsak. (KUN til eget bruk)

Har jeg klart å gjøre noe ulovlig nå, uten å vite om det?

Er spent på både svar her og fra myndighetene.

 

Dette er det jeg har funnet rundet dette på Mattilsynets egen side.

 

HJEMMESLAKTING

 

"Hjemmeslakting" omtales i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (biproduktforskriften) § 7 bokstav b, men forskriften definerer ikke begrepet "hjemmeslakting". Da er det rimelig å legge samme forståelse til grunn som i det nye hygiene regelverket. Der forstås det som slakting av egne dyr til bruk i egen husholdning.15 Dette kjøttet skal ikke omsettes, men brukes i den private husholdningen. Derimot er slakting utført av et mobilt slakteri som kommer hjem til gården, en profesjonell slakteaktivitet som foregår i henhold til bestemmelsene i hygiene regelverket, og det kommer dermed ikke inn under det en her forstår som "hjemmeslakting".

 

Ved hjemmeslakting på gårder gjelder bestemmelsene om SRM-håndtering og animalske biprodukter. Men ved hjemmeslakting på gårder i fjerntliggende områder kan en grave ned animalske biprodukter (slakteavfall) på egen eiendom. En må ta hensyn til vannkilder og miljø. Fjerntliggende områder er angitt i vedlegg I til biproduktforskriften. Nedgraving kan gjøres etter melding til og anvisning fra Mattilsynet.

 

TSE- og biproduktregelverket pålegger tilsynsmyndigheten å føre tilsyn med at det blir overholdt, men tilsynet skal være risikobasert og ta hensyn til farer for folke- og dyrehelse.

 

Kid

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites

Hei

 

Høres jo merkelig ut. Det fraktes jo dyr fram og tilbake i de merkeligste farkoster. Sau blir jo ofte kjørt direkte til slakteri på traktor henger. Så kan ikke forstå at det ligger noe ulovlig i frakten.

Når dette er til eget bruk ser jeg ikke hva som kan være ulovlig. Slaktemaske er jo innafor til å ta livet av dyr.

Husdyr holdere er i dag pålagt å ha slaktemaske tilgjengelig, til bruk i nødstilfelle.

Det dom kan være problemer her er hvor grisene kommer fra. Er salget oppgitt sv? Har de opprinnelses merke?

 

Regner med at dere tester for trikener.

 

Det som kan virke som det største overtrampet her, er at politiet kan sende 4 mann og mattilsynet kan sende 3 mann for at noen slakter gris i ett uthus. :forvirra:

Link to post
Share on other sites

Er vel ikke snakk om salg, dersom jeg forstår ts riktig ? Kun eget bruk...

Det jeg derimot alltid har opplevd ute på bygda, etter å ha leid jakt der i årtier, er at det alltid er en konflikt med med naboen. Noen har arvet konflikten, og vet ikke hva de krangler om, bare at far, og bestefar gjorde det før dem.

Jakter du lenge nok i et slik terreng, blir du dratt med i dragsuget...

Personlig ser jeg ikke problemet med at grisene blir tatt hånd av, av noen med kunnskaper med slakting.

Noen er sikkert misunnelig på at du fikk noen kroner, eller ei kotelett for jobben

Link to post
Share on other sites

Trekiner ble ikke nevnt.

Det ble spurt om hvor de kom fra i utgangspunktet, Dette visste vi ikke så det var greit. De viste hvor grisene hadde vært også, så det ble ikke noe rundt det.

Men det de hang seg opp i var at vi hadde slakta før og at det ikke var lov å flytte grisene, bort fra gården og inn i et uthus. På en annen eiendom, men til et godkjent slakteri hadde vært greit.

Fikk ikke noe penger, dette var våre 3 griser som ble slaktet i dag, deriblant min julegris.

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites

20 griser over flere dager. (5 dager)

Ikke på en dag..

Jeg har ikke selv vært med på alle dagene, bare låst opp og de som eier grisen har vært .

Det har heller ikke vært noe betaling for jobb her kun for fór.

Dreit meg vel ut med å si at det var bedre å stå hos meg, og at jeg har alt det nødvendige utstyret,det lønner seg ikke å være grei tydeligvis..

Link to post
Share on other sites

La meg først si at jeg synes dette er en uheldig situasjon du har kommet i og håper det ordner seg for deg/dere!

 

Jeg har ingen grunn til å tvile på noe av det som presenteres her, men liker å forsøke å se ting fra flere sider.

Spørre meg selv, om det var jeg som var i dine sko, om jeg ville trodd andre om de ga samme forklaring som jeg har gitt.

Mattilsyn og Politi har nok hørt utallige forklaringer før, og de blir vel løyet til daglig.

Det vil nok gjøre at de i utgangspunktet vil være mer tvilende til våre forklaringer enn vi skulle tro,

uavhengig om vi faktisk har verdens reneste samvittighet eller ikke.

 

Skal jeg så prøve å se saken fra Mattilsynets side, har jeg følgende punkter å henge meg opp i:

 

1. Grisene, 20 i tallet med like mange eiere, er ikke "hjemmeslaktet" i den forstand at de er fraktet bort fra hjemmet.

:idea: Om der finnes noe hjemmel å henge dette på blir spennende å se, jeg tviler.

 

2. Slaktingen "bærer preg av å være organisert" som er en elsket formulering i visse kretser.

:idea: Vanskelig å både motbevise og å bevise, så den må nok også falle bort.

 

3. Når alle 20 grisene skal gjennom samme slakteriet er det nok kanskje i grenseland for hvilke volumer som kan kalles "hjemmeslakting".

Dette er nok tenkt dit hen at en bonde slakter en gris eller to til sin husholdnings bruk.

:idea: Slik jeg ser det vil det nok være her de evt kan "ta deg" på noe. Men om det kan hjemles i lov, nei det blir spennende å se!

 

Alt etter hvor ivrige betjenter og tilsynsfolk er kan dette bli alt fra full frifinnelse til at de må "ta en Capone"

å finne en liten filleting, perifert tilknyttet saken, å ta dere for denne.

 

Men jeg håper virkelig det ordner seg!

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Nå vet vi strengt tatt ikke hvor mye tipser har smørt på i tipset sitt, så ressursbruken kan være helt fornuftig den.

 

Over til saken, ikke vent med advokat. En tusenlapp eller 5 er det verdt uansett utfall, og en advokat trenger litt tid og informasjon og greier for å komme med noe fornuftig og vil kunne gi deg svar på "alt" du lurer på av slikt som "bør jeg vente på at mattilsynet" tar kontakt, "bør jeg dokumentere noe", "bør jeg forklare noe ekstra uoppfordret", "hva kan egentlig være ulovlig her" etc :)

Link to post
Share on other sites

Ja, de var til og med i sivilt.. så de måtte vel skifte først.

 

Jeg trodde hjemmeslakting var at det i all hovedsak var til privat bruk.

De ville ha det til at siden vi slakta og parterte det i mitt uthus, så var det virksomhet.

Så var det at vi frakta levende griser til meg og slakt de der, som var galt.

Så spurte vi om hvis vi drepte de på gården, å frakta de hjem,om det var lov?

 

Nei da ble det nedskjærings virksomhet.

 

De virka veldig usikre, da vi spurte om hvor dette sto..

De viste ikke, og ringet frem og tilbake.. å valgte og ikke beslaglegge grisene, men fikk beskjed om at hvis dette er ulovlig ble vi anmeldte..

Link to post
Share on other sites

Hadde jeg vært deg, ville jeg avventet å kontakte advokat inntil ev. Mattilsynet hadde sendt deg et skriftlig vedtak med angivelse av hvilke bestemmelser de mener er overtrådt i dette tilfelle. Dette vedtaket kan ev. påklages av deg. Da vil det også foreligge et konkret utspill som kan vurderes av advokaten. Men som antydet, så er det ikke sikkert at det blir noen reaksjoner her.

Et alternativ er å kontakte angjeldende saksbehandler og be om å få opplyst status i saken.

Link to post
Share on other sites

De virka veldig usikre, da vi spurte om hvor dette sto..

De viste ikke, og ringet frem og tilbake.. å valgte og ikke beslaglegge grisene, men fikk beskjed om at hvis dette er ulovlig ble vi anmeldte..

 

Så vidt jeg kan lese meg frem av dette, har ikke Mattilsynet noen hjemmel de kan "henge" dette på. Hjemmeslakting er lovlig, og det finnes nok heller ingen hjemmel som tilsier at det er ulovlig å låne bort uthuset til kjenninger og kamerater for å bedrive leieslakting. Heller ingen hjemmel som tilsier at en MÅ slakte selv om det er hjemmeslakting. Kravet er, så vidt jeg vet, at det er ditt eget dyr som slaktes til ditt eget bruk, og at biproduktene/slakteavfallet behandles som det skal.

 

I forhold til "utrykningen" er jeg enig med Jegermeistern - det er utrolig hvor mye ressurser de klarer å dra frem om de bestemmer seg for det. Ser det er noen som nevner Mattilsynet i samme setning som "sunn fornuft", det har jeg lite tro på skal være noen match. Før kanskje, med de gamle distriktsveterinærene som faktisk hadde erfaring fra praktisk veterinærarbeid. I dag rekrutteres de fleste "veterinærene" til Mattilsynet direkte fra veterinærhøyskolen, og erfaringen med praktisk dyrehold er forsvinnende liten.

 

Det jeg kanskje tror, er at man er litt på hogget for å ta ulovlig halal-slakting, og at det kanskje er dette de har vært ute etter. Hvis de visste hva de kom til, hadde de sannsynligvis vært bedre forberedt.

 

Angående Mattilsynets anonyme tips-opplegg, synes jeg det er skammelig at vi skal ha et slikt opplegg i en offentlig instans. Det er en ren invitasjon til skittkasting.

Link to post
Share on other sites

Det er vel ikke lov å flytte slakteklar gris annet enn fra produsent til slakteri? Handler om svinepest om jeg ikke husker veldig feil.

Så var det opphavet til de 20 grisene, hvor kommer de fra, når er de kjøpt, hvor er de foret opp. Hvor er slakteavfall blitt av?

 

Helt ærlig er tabben dere har gjort å ikke sjekke regelverket først.

Tvil

Link to post
Share on other sites

Det er nok antall og transport som har skapt reaksjon her, ikke selve slaktingen.

 

Det å slakte sin egen gris til eget bruk er tillatt, så det er greit.

 

Problemet er at det er ett forholdsvis stort antall gris det er snakk om.

Fra mattilsynets ståsted er det helt klart at disse 20 grisene ikke skal spises i den husstand de er slaktet.

 

 

Det du KAN bli tatt på er (ikke at du nødvendigvis blir det!):

* Det er regler for dette med grisehold, så du kan ikke si at det er dine griser, for når det er snakk om gris, (og andre små- og storfe), høner, (og andre fjørkre), er det krav om å melde inn dyreholdet til mattilsynet. En kan nok komme unna med ett eller to dyr til kos, men egentlig er det ikke lov. Dette har med matsikkerhet å gjøre, mattilsynet vil vite hvor det bedrives matproduksjon (gjelder alle bønder og dyreeiere).

 

* Antallet, på 20 griser, tilsier at du ikke bare har slaktet til egen husholdnings bruk.

 

Du bør komme unna dette ved å:

* Si du er uvitenhet om dette regelverket.

* At det ikke er dine griser, men at de hører til dine venner.

* At dyrene slaktes hos deg pga at du har de beste forholdene (av griseeierne) til å drive med slikt.

 

Hvis ikke mattilsynet er spesielt agressive, og vil statuere ett eksempel, bør du absolutt komme unna med maks en advarsel, helst ingenting for dette.

 

 

Som bygdeslakter drar en alltid hjem til den en skal slakte for, det er lovlig å være behjelpelig med slakting overfor naboer, venner og kjente.

Link to post
Share on other sites

Må å få legge til at mattilsynets ikke var noen hissige sure folk, så jeg fikk ikke et negativt inntrykk av dem. Det er jo noen som hadde klaget, og det er jo en fordel at de rykker ut for å sjekke hva som skjer da.

Om det var nødvendig med 4 politi var kanskje litt i overkant, men de sa ikke noe, de bare observerte.

Skjønn og mattilsynet skal faktisk få lov å stå i samme setningen i denne tråden..

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Det jeg har hørt er at for å kunne ha egenslakt av egne dyr må de vært foret på egen eiendom også. Det vil si at en må ha ganske stor tomt hvor dyra kan gå for å få til dette. Kjøpe et dyr, plassere det hos en bonde som passer på det og eventuelt forer det opp med litt kraftfor eller noe annet i løpet av året for så å ta det hjem og slakte det, eller slakte det på gården det har gått å beita blir ulovlig, eller i vert fall veldig på kanten av loven. Men dette er bare noe jeg har blitt fortalt så kan ikke referere til noe lovverk.

Link to post
Share on other sites

Både mine egne og kameraters erfaring med mattilsynet, er at de er løsningsorienterte. Og at de har vært mer opptatt av å veilede enn å få tatt/bøtelagt noen. Nå er dette begrenset til noen få tilfeller og selvsagt ingen fasit. Men jeg tror ikke det er så dumt å inngå en dialog med dem.

 

Dere og mattilsynet har samme målsetninger. At slaktingen foregår på en måte som tar vare på dyrevelferd, hindrer smitte av ev.sykdommer og at slakterutinene er så gode at kjøttet trygt kan brukes som mat.

 

Det går ann å forklare hvordan dere har tenkt forhold til dette og spørre om de har noen inspill på hvordan dette kan gjøres enda bedre neste gang.

Blei fortalt av en veterinær fra mattilsynet at mesteparten av viltet som ikke blir godkjent for salg, blir underkjent pga dårlige slakterutiner. Det er jo et godt argument for å slakte grisene hos deg, der dere har utstyr og muligheter for å ta vare på slaktet på en god måte.

Link to post
Share on other sites

Matloven §4 bestemmer at omsetning er definert som "Besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag." I praksis betyr dette at alt annet en mat som spises i egen husholdning er "omsetning" og omfattet av loven. Det er omsetning selv om det ikke betales noe vederlag for slaktingen/kjøttet.

 

Matloven peker videre til animalehygieneforskriften som i sin tur gjør EU-direktiv 853/2004 gyldighet som norsk forskrift (pga EØS-avtalen). Dette direktivet gjelder ikke for "tilberedning, håndtering eller oppbevaring av næringsmidler i hjemmet til konsum i private husholdninger", men det unntaket gjelder neppe hvis du har slaktet 20 gris hvorav mesteparten skal ut av *eget* hjem (det hjelper ikke at det skal til *andre* private hjem). EU-forordningen er klar på at slakting for omsetning skal skje i godkjente slakterier under oppsyn av Mattilsynet, og at kjøtt fra svin skal kontrolleres for trikiner før det omsettes.

 

I tillegg kan du risikere en smell fordi det er krav om at de som slakter dyr for omsetning skal ha bestått et kurs om dyrevelferd før de gjør dette.

 

I beste fall ender du opp med en skriftlig advarsel. I verste fall blir kjøttet inndratt og destruert for din regning, og du får en politianmeldelse som antagelig vil føre til en bot på noen tusen kroner (med en subsidiær fengselsstraff). En advokat kan antagelig rådgi deg på om dette er en "fight" det er verdt å ta, eller om det er bedre å legge seg på rygg og bli ferdig med saken.

Link to post
Share on other sites
Matloven §4 bestemmer at omsetning er definert som "Besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag."

 

Jau-jau - her må du holde tungen rett i munnen :winke1: Besittelse betyr at det er vedkommendes eiendom :smile:

Link to post
Share on other sites

Piripiri

unntaket gjelder neppe hvis du har slaktet 20 gris hvorav mesteparten skal ut av *eget* hjem (det hjelper ikke at det skal til *andre* private hjem)

Hvis hver og en har slaktet sine egne griser, og alle kun til SIN egen husholdning, da skjønner ikke jeg hvordan dette kan regnes som "omsetning". Det at TS stilte med lokale og utstyr gjør det vel heller ikke til "omsetning"?

Link to post
Share on other sites

Vent med advokat til du har blitt anmeldt. Det er sjeldent mattilsynet anmmelder, men som våpeneier står du lagelig til for hogg. Et forelegg som for de fleste bare betyr tap av noen sure tusenlapper kan for en skytter/jeger bety tap av hobby og våpen.

 

Tok politiet et avhør av deg på stedet?

Link to post
Share on other sites

Jeg har ikke vært med på slaktingen av andres griser, det har de gjørt selv, jeg har bare låst opp og reist igjen.

 

Griseeierene har for det meste vært med på dette selv.

De hadde ingen ting å utsette på lokaliteten min, med sakkyndig godkjent taljer for inneværende år 2016. Og sakkyndig kontroll av slakteskrev, løftestropper osv. Dette er ikke et krav privat en gang.

 

Håndtering av slakteavfallet var greit.

Fryst ned og kuttet i blokker på saga mi. Det blir fin hundemat, denne hundematen får min far til sin hund.

Så det var greit.

 

Og grisene ble vurdert, de så veldig fine ut sa de..

Link to post
Share on other sites

Jeg syns det er litt artig når myndighetene (Møndihedane, som det vel egentlig heter her) stiller mer folk for å undersøke at Kid slakter gris enn de klarer for å undersøke en russisk ubåt i Vestfjorden - eller for den del ca. all kjent kriminalitet på denne siden av Eirik Jensen eller mord. Det er ikke ufarlig når han slakter altså ;)

 

K

Link to post
Share on other sites

Jeg tipper det er for å kunne gjøre beslag på stedet. Var kanskje en rolig dag for de?

 

Dette med flere etater på en gang er ikke noe nytt, noen steder i landet har de laget en egen arbeidsgruppe bestående av arbeidstilsyn, politi og tollere. Sammen kan de ta ulovlig arbeid mye mer effektivt, summen av mange små forseelser kan fort bli en stor sak og med politi og tollere med på lasset kan de enkelt ta beslag i materiell på stedet.

 

Ellers synes jeg de har oppført seg bra. Vi vet jo ikke hva de ble tipset om, om det feks var et ulovlig slakteri så forstår jeg at de må reagere.

Link to post
Share on other sites

Som nevnt er det ved hold av dyr masser av regler å forholde seg til.

 

Info om hjemmeslakt : http://www.animalia.no/upload/FIler%20t ... 20gris%20på%20gården.pdf

 

Skal man slakte for andre må som sagt slaktingen skje på gården, eventuelt meldes til eks Nortura for slakt.

 

Litt O.T:

Jeg slaktet 5 utegris via slakteri for ettpar uker siden. Dyra er kjøpt av oppdretter, hvor de er merket for sporbarhet, slaktet og kjøpt tilbake av slakteriet. 3 griser solgt som halve til Meny butikk. 2 kom vakuumpakket og merket og ble solgt/egen fryser.

Utrolig lettvint kontra hjemmeslakt! Men om disse 20 grisene er på 20 lokaliteter er det nok vanskelig med slakteriet.

 

Det er nok bare at slaktingen ikke skjedde på gården grisen tilhørte som er problemet. Politiet ville kanskje også undersøke om utstyr til slakt var underlagt våpenloven...

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...