Jump to content

Må vi utrydde hjort og rein?


Haavard
 Share

Recommended Posts

 • 4 months later...

Tja, risiko for smittespredning finnas, enig der.

Artikkelen var veldig vinglete og den tok både regional og internasjonal problematikk, men om det er frykta for eksport eller import av smitte fikk eg ikkje tråden i.

Jeger og hund er ein potensiell smittebærer på lik linje med andre slik som rovvilt, odseletere, beitedyr, gjetere og ikkje minst viltet sine egne vandringer. Kva som har betydning sett i forhold til kvarandre nemnte artikkelen ingentig om. Mi oppfatning er vel at jegeren og hunden er av minst risiko lokalt og regionalt.

Når det gjelder smittespredning internasjonalt så må det vel vere  eventuell eksport av smitte som artikkelen fokuserer på. Dette fordi smittsom cwd i europa kun var var påvist i norge. Andre land med smittsom cwd hos vilt er nord amerika og korea. Import av smitte via jeger og jakthund frå disse områda anser eg som lik 0. Men nylig så var feks. Iditarod avvikla...

 

Når det gjelder cwd. Det er proteinet i seg sjølv som er smitten og ingen meg bekjent har stilt spørsmål til fjellrevprosjekta på nordfjella og hardangervidda. Der har dei pøsa på med hundepellets i åresvis. Utan å nemnte navn eller fabrikat så er den av rimeleg sort og kjøpas hos ei stor norsk samvirkebedrift.  Kva opphav har proteinkilda i dette foret mon tru...? Eg veit ikkje, kanskje kammerherrene veit?

Svinepest nemnes også. Her må dei vel i artikkelen tenke på import av smitte via jeger. Mulighet er det sjølvsagt men "jegeren" er vel såvidt nær dyret og då kun for å bli tatt bilde av. Fokuserer nok heller på når serveringen av piwo starter enn å grise til klær. Det må guiden og hund hunden hans ta seg av. Då er eg meire bekymra for spreding av svinepest via utenlandsk arbeidskraft. Der kjem dei rett frå områda med smitte, er vant med bransja og reiser til våre gårder for å tjene penger.

Edited by tussehaugen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • 2 weeks later...

Miljødirektoratet og Mattilsynet vil skyte mer hjort og rein i CWD-området:

 

https://www.nrk.no/vestland/tilrar-a-skyta-dobbelt-sa-mykje-hjort-1.14988485

 

"Uaktuelt" - "umulig" sier lokalbefolkningen. Man klarer knapt å fylle de ordinære kvotene.

 

Men vil det være umulig? Hvis det skulle være aktuelt å felle så mange dyr, kunne man kanskje (i samarbeid med grunneierne) redusert prisen, og gått ut til jegere i resten av landet med tilbud om jakt (og tilhørende innkvartering), f.eks. gjennom herværende nettsted? Vi har jo diskutert "jegermangel" kontra "mangel på tilrettelegging" før her inne, blant annet i denne tråden:

 

https://www.kammeret.no/topic/82431-jegermangel-kan-gi-hjorteinvasjon/

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

44 minutter siden, Ellingskapteinen skrev:

Det ville bety at grunneigarane måtte opne opp for framande i si utmark. Det er vel det som er umulig vil eg tru. 

Ja, jeg så vel «redusert prisen» inni der også, og da blir det fort vanskelig.

 

 

K

Link to comment
Share on other sites

En del steder går grunneiere beskjed om at hvis de ikke jaktet sin kvote, så blir det satt inn jegere utenfra. Det er uheldig for de som prøver, men kanskje har fått for høy kvote, men jeg synes ok for de som får store kvoter men ikke gidder jakte mer enn en uke i året.

Link to comment
Share on other sites

Tiltak som rimeligere kilospris er allerede gjennomført i flere jaktfelt av grunneiere. Stor del av problematikken rundt dette omhandler vel at kart og terreng ikke stemmer i forhold til hva forskermiljøet antar finnes av dyr. Jeg skal selvsagt ikke prate for alle vald rundt nordfjella, men vår erfaring fra østsiden av Nordfjella sier hvertfall at det ikke stemmer. Det nærmeste vi kommer bestandskartlegging av f.eks hjort er tellinger gjort om våren på "groa". Det finnes ingen "ofisielle" tal på dette fra tidligere, men langt mindre blir det observert enn tidligere år. Vinteren 2018 var knallhard, og vinteren i år har og vært snøfylt. Bildet under er fra en av de mindre bygdene tett opptil nordfjella. Og det understrekes at dette er dyr i umiddelbar nærhet av vei som er funnet. Trolig langt flere døde om aldri ble registrert. Dette var jo et resultat av foringsforbudet da spesielt hjortestammen nok har blitt holdt kunstig høy med stor grad av foring. Elgstammen har vært skutt ned over flere år. Ser man på antallet timer og dager lokale jegere bruker i skogen skjønner mann at det ikke er lett å skyte ut noe særlig mer. Flere dager i løpet av sesongen går man nå hele dager uten å se dyr. Det er tynt mellom dyrene, mens forskernes tall sier at det ut fra deres tabeller skal være betraktelig mer. Jeg tror ikke det kan skytes no særlig mer. Da er det i tilfelle snakk om innforing på rundballer og avlive der. Det er selvsagt mulig, men er det en utrydding eller så liten som mulig stamme vi ønsker?

29365727_10160099241855287_5720875809544077312_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=84a396&_nc_ohc=LhvfOnzVaosAX9FJsRS&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&oh=641d07cd9d2cf78749fb6886e5964c39&oe=5ECFC342

Link to comment
Share on other sites

Samme erfaring fra litt sør for deg, nye tellemetoder har ført til unormalt store kvoter på elg.

 

Noen prøver jo det de kan, men er ganske mange jaktlag der hvor de ikke slipper inn folk på død og liv, selv om lokale står i kø for å være med, enda flere med hytter i området. Bedre å gi insentiver til å åpne jaktlagene litt enn å gå inn med statlige jegere synes ihvertfall jeg.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • 2 weeks later...
19 minutes ago, MikiN1486 said:

Håper det selv. Men er redd departementet med mattilsynet som marionette skal vise handlekraft og skyte uhemmet ned og samtidig innføre enda flere idiotiske regler 


Jeg tror den holdningen @MikiN1486 representerer over samt at både den og det motsatte er utbredt rundt om, vil bidra til at tiltak og beslutninger utsettes til etter valget.

 

 

2 hours ago, rotorhead said:

Jeg tror dette har vært i naturen i lengre tid (alltid?). Tror ikke det har vært et problem før vi oppdaget det. Er overbevist om at slaktingen i Nordfjella var bortkastet og helt unødvendig. Håper de lærde kan puste rolig og avvente. 

I Nordfjella hadde vel ca 1 pst av dyra denne sykdommen. Burde ikke samme frekvens være synlig i prøvene andre steder i landet også om det var riktig? Hvorfor finner man ikke flere avmagrede og døde dyr med sykdommen? Det første tilfellet som ble oppdaget var tydelig preget av sykdom.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, rotorhead said:

....,

Tror ikke det har vært et problem før vi oppdaget det. Er overbevist om at slaktingen i Nordfjella var bortkastet og helt unødvendig. .....,

Skulle gjerne støtta deg i denne kommentaren men etter å ha lest eindel om sjukdommen frå usa og canada så kan eg nok ikkje det..

Nedskytinga var eit drastisk tiltak men likevel eit heilt nødvendig tiltak
At det no er funn på Hardangervidda er meget alvorlig og vil garantert påvirke jakt og vilforvaltninga. Etter å ha lest eindel forskning på sjukdommen så bør også og bruken av utmarksbeite bli endra. Sjølv om norske forskerar hevdar at det ikkje er fare for kryssmitte og at sjukdommen ikkje er lik den som er over dammen så er det mengder med rapporter frå canada som hevdar det motsatte...
 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, BearBeer said:

 

 

 

I Nordfjella hadde vel ca 1 pst av dyra denne sykdommen. Burde ikke samme frekvens være synlig i prøvene andre steder i landet også om det var riktig? Hvorfor finner man ikke flere avmagrede og døde dyr med sykdommen? Det første tilfellet som ble oppdaget var tydelig preget av sykdom.

Årsaken til dette kan vere at det tar 6-8 år frå dyret er smitta til dyret er så redusert at det er synlig. Etter sin død så er levningene smittebærer i ca like lang tid.

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, i Nordfjella var det 18 smittede av 2000. Om sykdommen hadde vært her lenge burde det vært lignende tall i de fleste områdene, men Hardangervidda har nå 1 av 3500 og resten har 0 av "hvormange?". 

Det tyder veldig på at CWD kom til Norge relativt nylig og at det var i Nordfjella den landet. 

Link to comment
Share on other sites

 Jeg vet ikke om de i Canada har skutt ned hele stammer sånn som her.  Ser på oversikten til canadierene at det ikke er funnet så mange tilfeller der de siste 5 årene. Og ikke noe i elg og rein.Det kan godt være at det er et tiltak som fungerer, men vanskelig å gjennomføre med tanke på utmarksbeite og annet hjortevilt som trekker opp. Jeg trur å at dette er noe som har kommet hitt i nyere tid. Men jeg synes det blir litt dumt å forby saltsteiner og forring av hjortevilt i hele landet når det er kun funnet cwd i et område.

Link to comment
Share on other sites

Hvis du skal ha den tilnærmingen til cwd så er det jo bare å skyte ned alt i landet her. Samt å legge ned reindrifta å alle hjortefarmer. Det er snakk om ville dyr ikke folk. Dyra kommer til å samles okke som. Ser jo at coronarestriksjonene funker ikke ordentlig de heller. Å her er det folk det er snakk om. 

Link to comment
Share on other sites

Løsninga i Norefjella var å skyte ut alt.

Om det er mulig på Hardangervidda er ein heilt annen sak med enorme områder der mange ulike viltarter deler beitet. Man må redusere muligheten for at mange (klauv) dyr møtes, og bestandene av hjortevilt må kraftig ned. 

CWD er samme type sjukdom som kugalskap som så førte til Creuzfeld Jacobs.
Om vi bare skal ignorere CWD og la den spre seg, man veit då at kjøtt frå klauvdyr som har vore på utmarksbeite kan vere infisert, då havner ikkje det på mitt bord. 
Trur neppe eg er aleine så do the math.
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Støtter overstående, men i praksis og ut fra fellings-statistikk fra tidligere år med utvidet jakt, felles det svært lite dyr i det utvidede tidsrommet, pga værforhold og områdene dyra ofte står i.....og ikke minst tilgang på området/ene dyra står i. Alt for stivbeit og byråkratisk regelverk, i så måte pr dags dato.

 

Skal dette vedtaket ha vesentlig effekt må jakta eks tilrettelegges mye mer for jegerne, med blant annet fri tilgang til områdene dyra er til enhver tid, samt uttransport av felte dyr, etter samme modell som i Nordfjella. Der fungerte det bra.

 

Om man ikke får til fleksible løsninger, må SNO på banen og foreta nedskyting, for å få inn x antall fellinger, slik at man kan få litt mer "oversikt" over CWD spøkelset, som henger over vidda nå.

 

Man vil unngå i det lengste å involvere SNO, på samme måte som i Nordfjella. Det blir det bråk av garantert. Ingen involverte parter er tjent med en slik løsning.

 

Jeg håper at de som steller med forvaltnig får til en mye mer fleksibel løsning neste sesong, slik at jegerne kan bidra vesentlig mer, i form av høyere fellingsprosent, enn pdd, med lav fellingsprosent, så langt.

 

Avsluttningsvis......jeg har hatt et par viltkameraer stående strategisk plassert, ved en overgang dyra ofte bruker, for å komme seg fra ett terrengavsnitt til ett annet oppe på Hardangervidda. På opptakene kameraene har gjort i en 2 måneders periode, ser man tydelig hva dyra sliter med pdd.

 

- Massive insektangrep

- Fotråte

- Nedbeiting

 

Gud skje lov kke tegn til abnormal oppførsel, ref CWD spøkelset,eller unormal avmagring, på opptakene jeg har sett over så langt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by Castor
Edit
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Om dere har litt tid ledig....ca 4 - 5 minutter, kan dere bli med til fjells, på Hardangervidda, i jaktområdet, for å titte på villrein, via to viltkameraer jeg hadde plassert ut strategisk, nå i sommer, ved en viltovergang dyra ofte bruker, for å komme seg fra ett terrengavsnitt, til et annet, ved å trykke på linken under.

https://youtu.be/YCsxmjDrSps

 

Denne videosnutten handler om hva slags utfordringer dyra på vidda har å stri med nå, inkludert håndteringen av CDW funnet på en bukk, skutt omtrent i det samme området, som de utplasserte viltkameraene.

For å si det forsiktig......jeg er ikke optimisktisk mht overstående situasjon.

Edited by Castor
Edit
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 10/6/2020 at 11:06 PM, Haavard said:

Jeg vet at Jenny Rolness får mye pepper, og ofte med rette, men ingen er så gal at de ikke er gode i noe (eller hva det heter...)


Ikkje enig i det heile med slike meininger!

 

Eg er sjølv ivrig villreinjeger og storviltjeger ellers. Jaktområda mine er Hardangervidda med randsone og CWD funnet berører altså meg meget direkte. 
Ser eindel kronikker og innlegg som sår tvil om nødvendigheten av nedskytinga på norefjella og om smitta  har eksistert lenge.

Vil anbefale dei med slike meininger å lese seg opp på kva status er for områda i USA der smitten har herja over tid. Det er heilt klart dramatisk å skyte ned ei stamme samt å holde nede hjorteviltet i området rundt på eit minimum, men alternativet er så absolutt verre.

Edited by tussehaugen
Link to comment
Share on other sites

Ja!

 

 

CWD tar livet av fleire dyr enn tilveksten i dei hardast ramma områda i USA. Dette på hjortevilt som ikkje er flokkdyr på samma nivå som reinsdyr. 
Ikkje kan du ete kjøttet og ein risikerer vidare spredning til anna hjortevilt og då er det ikkje reversibelt lengre. 
Hardangervidda er stor men det er likevel eit meget begrensa område av norge og sverige.

Vidare så er ikkje reinen på hardangervidda så vill som dei prøvar å få den til å framstå.  Det var mykje tamrein på vidda for drøye 100 år sidan. Nokre mista flokkane sine og andre lot dei bare reise. Så er det utveksling med setesdalsheiane, der er det meget stort innslag av Finsk skogsrein etter tamreindrift som ikkje vart avslutta før inn på 1980 tallet. Også der vart reinen bare forlatt...

Edited by tussehaugen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Som nevnt i mitt forrige innlegg, litt lengere opp i tråden, kan dere bli med til fjells for å titte på villrein på Hardangervidda (episode II), via et par viltkameraer jeg hadde stående strategisk, i sommer, ved en overgang eller slepe, som det vel  kalles, dyra ofte bruker.

Mye interessante viltkameraopptak der.

Man får et helt annet og mye mer intimt innblikk i dyras gjøren og laden, enn gjennom et kikkertsikte, på reinsjakt, for å si det slik.

Ved å trykke på linken under, kan dere bli med til fjells.

https://youtu.be/YCsxmjDrSps

 

Denne videoen handler om fotråte og spesielt om CWD, samt CWD tiltak på vidda, etter CWD påvist på en 8 årig bukk, lagt ned omtrent i det samme området, som de utplasserte viltkameraene.

For å gjenta meg selv......jeg er ikke optimisktisk mht overstående situasjon.

 

 

 

 

Edited by Castor
Edit
Link to comment
Share on other sites

CWD på Hardangervidda er skummelt.

Jeg jaktet rein nordvest for Mårbu. Det er ganske langt inn på vidda. Ofte, ved slutten av reinsjakta i slutten av september, dukket det opp elg i terrenget. Noen ganger skikkelig store okser. Disse elgene unngikk sikkert behendig elgjakta i Uvdal og man kan jo lure på hvor de trekker siden med fare for CWD-spredning. Elg trekker langt. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...