Jump to content
Haavard

Må vi utrydde hjort og rein?

Recommended Posts

Fra siste lenken:

"De vurderer også om reinen kan drives sammen i flokker slik som det gjøres med tamrein, men de vet ikke om er mulig enda."

Dette har vært gjort her i landet siden steinalderen.

Mattilsynet er ikke de rette til å organisere avlivingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det ble bygd gjerder for å lede dyrene mot graver eller annet bakhold. Det er vel ikke det samme som å drive dem sammen i flokker?

Men om de lykkes så lurer jeg på hva fordelen ville være? Store flokker (med oppjagede dyr) er jo det siste jegerne vil ha, derimot er det noe dyrene søker sammen i når jakttrykket blir høyt..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jegere? Jeg tviler på at 2200 dyr skal skytes under jaktmessige forhold. For at dette skal bli effektivt må dyrene drives sammen og inn i et system av gjerder og innhegninger. Det er ikke uten grunn at det er den metoden reindriftsnæringa benytter seg av.

Glem ordinær jaktutøvelse, dette er ikke jakt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timer siden, Haavard skrev:

Det ble bygd gjerder for å lede dyrene mot graver eller annet bakhold. Det er vel ikke det samme som å drive dem sammen i flokker?

Det er det som er på enden av ledegjerdene som utgjør forskjellen. I gamle dager var det en fallgrav eller et durabelig bakhold. I forhold til den planlagte nedskytingen av villrein vil det nok være mer hensiktsmessig at ledegjerdene ender i innhegninger.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

La oss nå si at nedslaktingen i første grovrunde skal gjøres gjennom ordinær jakt, vil vi ikke da få en gigantisk smittebombe? Jeg tenker at dette må være det siste vi ønsker, at jegere fra land og Strand skal komme til smittede områder og videre spre denne smitten rundt om i landet.. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Veldig godt poeng. Det vil nok være et av punktene i risikoanalysen som må gjennomføres før nedskytingen settes i gang. Det blir en avveiing mellom risiko og ønsket effekt. Så vil kontrolltiltakene bestemmes og da står man igjen med en akseptabel restrisiko før fellingen settes igang. Tiltakene kan f.eks. være spesielle måter å håndtere de felte dyrene på og gjennomføring av et spesifisert rengjøringsregime for jegerne før de forlater området. Helt smittefritt blir det hvis all fellingen foregår fra helikopter og dyrene brennes opp der de felles. Det vil ikke bli vedtatt ettersom det ikke er ALARP.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det ble påvist smitte i Trøndelag også. - Da blir det vel nedskyting av all elg innenfor en viss radius rundt der de smittede dyrene ble funnet? Så langt har jeg ikke sett noen plan for dette. Hva kan det skyldes?

Share this post


Link to post
Share on other sites

For det første at de ikke vet hvilken type prionsykdom det er og hvorvidt den er smittsom eller har oppstått spontant i de to elgene. For det andre at effektene av slike tiltak i systemer med stor flyt av individer mellom bestandene er svært begrensede ref. erfaringer fra Nord-Amerika. 

 

Skal det være noe effekt av det i det hele tatt må alt hjortevilt i en radius på xx antall kilometer skytes ut, relativt fort etter sykdommen er påvist. Tror du dette er praktisk gjennomførbart i Norge?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Relativt fort ser ut for å ta tre år når det gjelder reinen på Hemsedalsfjellet - men da har man jo et avgrenset område der dyrene har holdt seg jevnt i tusenvis av år (i følge ordføreren i Lærdal) så du kan nok ha rett når det gjelder gjennomførbarheten av en tilsvarende nedskyting i Trøndelag. Det beste vi kan håpe på er kanskje at det var to helt isolerte ikke smittsomme tilfeller som ble registrert på elgene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

På 23.4.2017 den 12.46, ladebenken skrev:

La oss nå si at nedslaktingen i første grovrunde skal gjøres gjennom ordinær jakt, vil vi ikke da få en gigantisk smittebombe? Jeg tenker at dette må være det siste vi ønsker, at jegere fra land og Strand skal komme til smittede områder og videre spre denne smitten rundt om i landet.. 

 

Dette har du desverre heilt rett i...!

Og i tilleg så vil slakteavfall ligge igjen og infisere terrenget i lang tid. Skal ein unngå dette så må ein pålegge jegere å frakte ut absolutt heile dyre samt behandle klær utstyr som har vore i kontakt med det smittede dyret. 

 

Når det gjelder uttaleser til ordføreren i lærdal så kan ein nesten tru at komiske Ali er tilbake?.

Det er velkjent at reinen på hardangervidda sveiper oppom I Nordfjella for så å ta med seg den stadbundne reinen nedover. Lokale reinsjegere sine uttalelser og dyreobservasjonene til Nina bekrefter dette.

Ein skal ikkje male fanden på veggen, men ein har dårleg tid no...

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 8.5.2017 den 23.35, DoctoRoy skrev:

Relativt fort ser ut for å ta tre år når det gjelder reinen på Hemsedalsfjellet - men da har man jo et avgrenset område der dyrene har holdt seg jevnt i tusenvis av år (i følge ordføreren i Lærdal) så du kan nok ha rett når det gjelder gjennomførbarheten av en tilsvarende nedskyting i Trøndelag. Det beste vi kan håpe på er kanskje at det var to helt isolerte ikke smittsomme tilfeller som ble registrert på elgene.

Tja. Isolerte eller ei, eg håpar det eg også...

 

Ein veit ikkje eller kan vere sikker om kvar smitta kjem ifrå. Men eg veit det har to gonger blitt henta  to tamdyr i trøndelag (rein) som er satt ut på ein isolert del av hardangervidda i løpet av 2000 tallet. Ein reinsbukk bla. rømte inn på sentralvidda og blanda seg med dyra der. ( var merka)  

Dette veit også SNO om...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sidan 2007 har der vore liten utveksling av dyr mellom sone 1 og 2. Ordførerens ord blir dermed ikkje komiske.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ettersom prionene går inn i en dvaleliknende tilstand på bakken så er nok varme eneste måten å ta knekken på de. Vanskelig å få til der reinen oppholder seg her i landet med så lite brennbart materiale. Dessuten ville ikke det å planlegge at dyr skal omkomme i brann være gangbar politikk i Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Blir spennende å se hvordan det utarter seg i år, spesielt mot slutten av jakten. Tidlig snø til tider, så kan kanskje bli reinsjakt på fjellski, noe en ikke opplever hver sesong. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

7-800 prøver frå hardangervidda, det var lite....

Det er pliktig innlevering av cwd prøver og forventet ca 30% felling på 9000 løyver.... Høyres ut til å vere betydeleg underrapportering.

 

Godt ikkje ordførere tar bestemmelser i denne saken, dette er ei naturkatastrofe ein ikkje skal ta lett på...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, tussehaugen skrev:

 

Kva smitta reinen, det er det fortsatt ingen som har svaret på.

 

Hovedtipset er vel det her? (Altså at det er vi jegere som er skyldige)

 

642.jpg.734efb6d7b741b902e2038b5d89751a4.jpg

Edited by Haavard
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har tenkt på det der ja, og er redd du har rett i at det er oss jegere som har handlet uansvarlig, uten at vi har vært klar over faren. Jeg hadde aldri hørt om CWD før det dukket opp i norsk media, og er nok ikke alene om det.

Jeg har aldri brukt slike luktstoff heller, da jeg vet hvordan en brunst bukk lukter.... så jeg trenger det ikke i huset i tillegg9_9

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutter siden, Haavard skrev:

 

Hovedtipset er vel det her? (Altså at det er vi jegere som er skyldige)

 

 

Den forklaringen har et høyrt mange ei gong....

Men det er villrein som er smittet og med ca 30 års erfaring som villreinjeger på fleire fjellområder så har eg aldri høyrt om eller fått tips om at dette blir brukt eller har nytte på villrein...? Hadde det vore våre andre klauvvilt som hadde vore smitta så kunne eg nok vært med på teorien, men dette blir dessverre for søkt for meg...

Det som derimot også er ein teori er kryssmitte mellom samme dyregruppe (klauvdyr) og rein liker saltstein....

Edited by tussehaugen
Autokorretur på nettbrett😈

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det ein også skal legge merke til er at CWD i USA og Canada er påvist på alle arter, men etter det eg har klart å lese meg til så er reinsdyra over dammen smittefrie . Luktestoffa som var å få kjøpt her på berget var for elg og hjort slik at om dette var synderen så måtte det vere ei kryssmitte som hadde vore forklaringen. Men då åpner det seg for mang ein ny teori...!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dersom luktestoffet er brukt i områder der rein vandrer er det sjanse for at smitten blir overført uten at det nødvendigvis er kryssmitte? Vi vet at rein i Førdefjella villreinområde beveger seg i samme område som hjorten. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klart det vil vere risiko for smitte frå luktestoffa når dyra bruker samme områder, men det vil vere naturleg å legge ut åte for det viltet i det habitatet som dyret høyrer til og ikkje der det tilfeldig streifer innom. Så må du i neste omgang få kryssmitte til rein fordi luktestoffet er produsert av urin frå hjort, Elk og elg. Og nei eg har ikkje skrevet feil her☺

Eg er heller ikkje uvant med å finne alle våre storvilt i alle terrengtyper, altså at alle er utenfor sitt habiat.

Poenget mitt er alt det er like viktig å finne ut  kvar opphavet til CWD kom i frå som å hindre spredningen og begge deler forgår litt vel tilfeldig. Håper dog at eg tar feil der...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er mye huller i kunnskapen om skrantesjuken - så du har nok rett når det gjelder spillerom for tilfeldigheter. I tillegg så kommer mutasjoner.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hjortedyrene har vært på jorden i flere millioner år uten att CWD har oppstått.

For 50-60 år siden oppsto en mutasjon (?) i USA. Jeg ser det som fullstendig umulig att CWD etter så lang tid plutselig skulle komme på to ulike kontinenter omtrent samtidig.

Altså må smitten ha kommet fra Nord-Amerika til Norge ved hjelp av oss mennesker. Det er jo bare en av mange uheldige importer vi står for.

Her jeg bor er det f.eks. maneter og østers som har kommet fra andre deler av verden. I andre områder er det mårhund. I Australia/new Zealand f.eks. kaniner.

 

Jeg sier ikke at det MÅ være importerte luktstoffer, men det er en mulighet. Hvilke andre finns det? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skrapesjuke cwd kugalskap er alle samme sjukdomstype bare med ulike navn etter dyret det er påvist hos. Smittsomt som f... Og vanskelig å påvise før dyra er skikkelig sjuke, Noko som tar lang tid...

Og du har eit poeng Haavard, derfor meiner et det er viktig å finne ut kvar smitta kom i frå for utan den kunnskapen så kan sanering vere bortkasta og med kan få spredning til andre områder og dyreslag.... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutter siden, tussehaugen skrev:

Skrapesjuke cwd kugalskap er alle samme sjukdomstype bare med ulike navn etter dyret det er påvist hos

Nei, det er ikke så enkelt, Ja, alle er prionsykdommer, men hvilke proteiner som forårsaker den er svjv forskjellige.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her hos oss på møre har viltforvaltningen hivd seg på trenden, nå er cwd det nye argumentet for å øke hjorteviltkvotene. Etter topp årene i 08-10 har bestandene bare gått nedover,  det er ca 1/3 av hva det var.  Ergo det høstes allerede over produksjonen. 

I min kommune ble kvotene fra 2016 -> 2017r økt med 32%. Fra 2011 - 2016 har kvotene gått gradvis nedover, sammen med avskytingen, både kvote og avskyting er halvert fra 2011 -> 2016 og fellingsprosent ligger mellom 55 og 70.

 

Ser en del av nabokommunene også har hivd seg på trenden, hvis man ser på tallene så er det helt feil å øke kvotene nå hvis man ikke ønsker en drastisk reduksjon i bestandsstørrelse. Er det noen som vet om det foreligger en instruks om at hjorteviltbestandene skal ned over hele landet?

Share this post


Link to post
Share on other sites

De kan krysse artsgrenser (ref kugalskap/CJD), men det er nok ikke noe som skjer lett. I tilfellet kugalskap/CJD var det svjv bare deler av befolkningen som var i faresonen, en ubetydelig forskjell i det aktuelle proteinet avgjør om den kan overføres.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Og der smalt Mattilsynet til med at det er nytt tilfelle av skrantesjuke på elg i Lierne.

http://www.hjortevilt.no/to-nye-tilfeller-skrantesjuke/


Tidligere har det vært sagt at det er en annen variant av prionsykdom som har blitt funnet i nord-trøndelag - men nå skriver de skrantesjuke og at prøvetakingen intensiveres. Jeg er fortsatt forvirret når det kommer til dette. Er det CWD som er funnet i nord-trøndelag eller er det ikke. Jeg synes det er rart at ikke Mattilsynet greier å være presis på dette. 

Er det CWD blir jo konsekvensene rimelig store og setter utbruddet i Nordfjella i et annet lys. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Slik det nå fortoner seg så er CWD og skrapesyke en og samme sykdom. Spørsmålet er om det skal settes igang nedskyting av elgen i Trøndelag. Østlandselgen ser ut for å være smittefri. I alle fall hittil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja i så fall bør vi kunne forvente ganske sterke grep også i Trøndelag snart. 

Brunsten i er gang for hjorten - hva skjer under hjortetrekket..

Her maler det offentlige maskineriet alt for sakte etter mitt syn - spesielt i kartleggings og identfiseringsfasen. Er det virkelig CWD i Trøndelag er det et helt annet scenario enn med en relativt isolert reinsstamme i Nordfjella. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er stor avstand mellom Selbu og Lierne. Voksne elgkyr er vanligvis ganske stasjonære. Lierne har trekkelg, men den trekker vanligvis øst-vest, ikke nord-sør. Utvekslingen av elg mellom ulike områder skjer vanligvis når ungdyra blir jaget fra mora før kalving. Ved merking i Trøndelag er elgkalver som ble merket i Snåsa, funnet igjen i Åfjord.

 

Det sies at sykdommen er dødelig, jeg mener å ha lest at den utvikler seg til dødelig i løpet av et år. Hvis elgkua fra Lierne har kommet fra Selbu som ungelg, bør den ikke være mer enn 3 1/2 år gammel.

 

Det er også uttalt at sykdommen fra Selbu (som vi må anta er et "senter", etter som det ble funnet 2 dyr der) er av en annen type enn den som er funnet på rein i Nordfjella. Vi får vente til det kommer mer presise opplysninger, for eksempel om det er samme type smittestoff som i Selbu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rart det ikke er funnet noe på hjort og rådyr. 

 

Smitter det også til hjort og rådyr er det bare å glemme hele greia og la det gå sin gang. 

 

-Hjort hjelper det ikke utrydde lokalt, den trekker alt for mye og for langt. 

-Vi klarer ikke utrydde disse artene, selv med helikopter og termisk kamera ser man ikke alt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...