Jump to content

Må vi utrydde hjort og rein?


Recommended Posts

 • Replies 470
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jeg tror dette har vært i naturen i lengre tid (alltid?). Tror ikke det har vært et problem før vi oppdaget det. Er overbevist om at slaktingen i Nordfjella var bortkastet og helt unødvendig. Håper de

Nei, der ser du! Svigermødre kan ikke brukes til noe som helst!

Ingressen i meldinga "Haavard" viser til: "Jegere er nå i gang med nedskytingen av villreinen i Nordfjella".   Som tidligere aktiv ettersøksJEGER liker jeg bare sånn måtelig at begrepet "jeg

Posted Images

Med dei dårlige tennene som reinen på hardangervidda har så betviler eg den klarer å gnage gevir i det heile... Har heller aldri observert slikt på hverken Hardangervidda eller Setedsalsheiane. Om gevirgnaging er ein naturleg adferd hos villreinen pga. mineralmangel el. så vil eg også tru at dette har skjedd i like lang tid som reinens eksistens.

Ser det som meire sannsynleg at smittekilda er industrielt protein som er tilført villreinområde med utbrudd av cwd i store kvanta over lengre tid.

Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Haavard said:

Er det noen her som har sett gevirgnaging, eller har skutt dyr med avgnagde gevir?

Ja både sett og skutt har også sett simler med nesten avgnagde gevir, tro dette er mest utbredt i Nordfjella.

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

https://www.hjortevilt.no/nytt-prosjekt-kartlegger-hjortevilt-pa-hardangervidda-og-i-setesdal/

Saksa frå Vinje kommune si heimeside:

 

Merking av villrein og elg med bruk av helikopter vil skje på Hardangervidda og Setesdal med tilgrensa område i kommunane Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Tinn, Vinje, Bykle, Suldal, Valle, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik.

Hjort vil bli merka frå bakken på utvalgte stadar utan bruk av helikopter i den same perioden.

 

 

 

Vil meine at dette prosjektet bærer preg av hastverk...!

 

Det skal altså foregå i den mest sårbare tida etter at viltet har gått på vinterbeite.

 

Dyra er i mars-april langt ut i drektighetstida.


Mesteparten av hjort og elg som dei finner i dei områda på den årstida der merkinga skal pågå  er sannsynlegvis stadbunde dyr. Håpar dei vil fylgje opp med ei merking av tilsvarande dyr på ettersommaren for å få eit meire korrekt bilde av trekkmønsteret til hjort og elg.

Edited by tussehaugen
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

1. møte om villrein og tiltak mot spredning av cwd er avholdt. 

Her  er sakene dei skal jobbe videre med...

 

 • redusere villreinbestanden på Hardangervidda
 • minimere andelen voksen bukk i bestanden på Hardangervidda
 • forhindre inn- og utvandring av rein til Hardangervidda
 • redusere eller holde omkringliggende hjorteviltbestander på et lavt nivå
 • utvide villreinens arealbruk på Hardangervidda
 • hindre menneskeskapte samlingsplasser for hjortevilt

Eg vil anbefale denne gruppa å ta kontakt med Canada og USA for å søke råd om kva tiltak som bør jobbes videre med. 
At jaktlaga rundt vidda skal ramponere elg, hjort og rådyrstammene sine for at ein skal  spare på cwd smitta rein vil neppe bli godt mottatt...

Link to post
Share on other sites

Enig. 
 

Stusser også på hensikten med punkt nr.2

Punkt 3 gjelder kun for villrein...? Og kva ressurser dei har tenkt å bruke for å oppnå 100% effekt her. 
Lykke til seier bare eg.

 

Ser ut til at min neste jakthund ser ut til å måtte bli treskjeller.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

For lang til å kopiere inn. Satser på at den ikkje blir flytta eller fjerna.

http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/web_documents/fjelloppsyn/2021-02-03__villrein_pa_hardangervidda_og_cwd_-_dialogmote.pdf

 


Ser det jobbas ut frå totalt andre vinklinger enn det dei gjer i USA og Canada. 
Mål nr.1, 2 og 3 der er å stoppe smitten med alle midler som finnast før den etablerer seg. 

Edited by tussehaugen
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...