Jump to content
sigurly

Våpen med militær karakteristikk

Recommended Posts

Hei jeg har lest litt på nettet om hva som defineres som miltær karkteristikk angående halvautomat rifler

Jeg er interessert i en ny stokk til mini-14, type Archangel Sparta, EBR stokk, eller en SCAR stokk og lurte på om det er lovlig å bruke disse på jakt

I følge politiet er det DN (Direktoratet for Naturforvaltning) som bestemmer hva Militær Karakteristikk er i et våpen og de er altså ikke klart i forskriftene om hva det nøyaktig omfatter. Våpenlengde 84cm / 40cm er jo klart

 

§ 5.Forbudte skytevåpen

 

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha

a) skytevåpen som vanligvis brukes som krigsvåpen,

b) helautomatiske skytevåpen, eller

c) skytevåpen kamuflert som annen gjenstand.

 

Våpentyper som er utviklet for rene militære eller politimessige formål faller inn under første ledd bokstav a. Dette gjelder likevel ikke våpentyper som tilsvarer våpen utviklet for alminnelig sivilt bruk.

§ 6.Forbud mot særlige typer skytevåpen

 

Politidirektoratet kan i forskrift nedlegge forbud mot å erverve, eie eller inneha skytevåpen eller typer av skytevåpen som gjennom sin utforming eller virkemåte fremstår som særlig farlig eller uten aktverdig anvendelsesområde.

 

Modifikasjoner med halvauto til auto og modifisering av løp og låsekasse vil så klart være en "Vesentlig forandring av våpenet", men vil dette inngå for slike "Tacticool" stokker?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette har blitt diskutert opp og ned (samt alle andre kompassretninger) i mente. Det er selve våpenet som defineres som "av militær karaktèr" og ikke stokken. Det er bare å kjøre på med de stokkene du nevner, men om det er lurt å dra med seg på jakt er noe annet. Uansett må du regne med oppgulp fra en del som ikke tåler sånt, inkludert flere på dette forumet.

 

Men i bunn og grunn, det er fullt lovlig å sette på en slik stokk. Eneste du må passe på om det er innfellbar/foldestokk osv er totallengden og det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

oki, jeg har sett litt nærmere på slike stokker og det ser ut som de legger til ca. 1 kg i vekt som er uønsket for jaktturene mine

I så fall må jeg finne en jeg liker som ikke veier for mye :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ta en kikk på Tapco T6 du 8)

 

Jeg ville styrt unna stokker som gjør at du må feste kikkerten på stokken istedenfor på selve låsekassen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er våpenet i seg selv som har militær karakter. Derfor er mini godkjent til jakt mens M1A ikke er det selv om mekanismen er rimelig lik. Vepr har sivil opprinnelse mens Tigr har militær opprinnelse.AK 47 er militær med trestokk m/tommelhull og 5 skudds mag.

De på lista gjør du hva du vil med innenfor 840/400 utenom å konvertere til helauto. Foldestokk er lov HVIS 840mm overholdes.

Men da må pipa på en mini 14 være mye lenger enn 16/18 tommer.

Det er de kalde fakta. Men at politifolk og ett rettsvesen med lite greie på våpen vil mene det samme skal jeg ikke garantere. :?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rart at Tigr, basert på en SVD (en rifle som aldri har vært lagd med mulighet for helauto) ble nedstemt av DirNat etter at Kripos hadde teknisk godkjent den til erverv. Teknisk OK, utseendemessig ikke.

Rarere at Mini-14 som har vært i bruk i politi og forsvar siden midten av syttitallet er OK. Spesielt når AC-556 er en nokså godt kjent variant.

Rarest er det at Molot Vepr, basert på en RPK omskalert histen og pisten, er helt kosher.

 

Forstå det den som kan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rart at Tigr, basert på en SVD (en rifle som aldri har vært lagd med mulighet for helauto) ble nedstemt av DirNat etter at Kripos hadde teknisk godkjent den til erverv. Teknisk OK, utseendemessig ikke.

 

 

Tigr ble vistnok godkjent av daværende DirNat som jaktrifle, men POD overprøvde dem og satt den på lista over konkurranserifler

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tigr har samme forhold til svd som ar-15 har til m-16. Opprinnelsen er militær og derved i strid med bestemmelsen om militær karakter=militær opprinnelse. Derfor går det foran hva dirnat mente om utseende. Mini 14 var sivil først AC556 kom senere. At ting blir militært brukt har ikke noe å si det går på opprinnellse. Vepr brukes også militært i dag, pga høyere kvalitet enn Izhmash og mye annet, men den var sivil først. Det er det som teller.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå skal ikke jeg pårope meg noe som helst kunnskap om hva det er som fastsetter om våpenet har militær karakter eller ikke, men dette tror jeg ikke noe på.

Det er nok heller synsing og tilfeldigheter som bunner ut i en magefølelse hos saksbehandler. Historien jeg har blitt fortalt er at dirnat godkjente den til Jakt, men POD nektet å føre den opp på den listen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.miljodirektoratet.no/Documen ... 64/M64.pdf

Nesten nederst til venstre på side 12. Ta kopi, skriv ut å heng opp på alle skytebaner. Så slipper folk å lure på dette lenger. :wink:

Du finner ikke ett våpen på jaktlista som ikke opprinnelig var sivilt. Og nei Valmet petra, vepr og mini 14 er ikke opprinnelig militære. AK og garand prinsipp mekanismer er ikke nok, det er blåkopiene som er forbudt til jakt.

POD nektet fordi Tigr er militær (SVD Dragunov) og da hjelper det ikke at dirnat synes den er pen nok.

Nå skal det sies at ikke alt militært er bra heller. Vepr super slår svd ned i støvla på det meste etter at du har friflyti pipa og bedda. Så de kan være visse fordeler med sivilt og da ender det gjerne med at det blir militært brukt etterpå. Ala rem 700.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og nei Valmet petra, vepr og mini 14 er ikke opprinnelig militære. AK og garand prinsipp mekanismer er ikke nok, det er blåkopiene som er forbudt til jakt.

Det viser jo bare hvor vilkårlige reglene er. Og det er jo litt merkelig at POD skal overprøve DN på egne forskrifter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett lite spørsmål siden Tigr er godkjent til jakt av DirNat, men nektet til erverv på jaktlista av Pod. Kan du faktisk lovlig jakte med denne i Norge hvis du tilfeldigvis skulle ha en? Nei jeg har ikke Tigr, men begynte å lure litt på dette :shock:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den er ikke godkjent til jakt. Det finnes ikke noen egen kategori for "lovlig til jakt men ikke lov å erverve for jakt", så problemstillingen eksisterer ikke. Er den godkjent for jakt kan du også erverve den til det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror kanskje han tenkte på den hypotetiske karen som fikk tak i en slik før forbudet kom, og som fremdeles har den uten å kunne selge den videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja det surrer nok litt godt overtrøtt :forvirra: , men ok uansett godkjent av DirNat til jakt nektet ført opp på jaktlista av Pod er vel historien.

 

Våpenloven forskrift og rundskriv har jo egentlig fint lite med hva som er lov eller ikke lov med jaktutøvelse å gjøre.

Det er det nå Viltloven som definerer og der var det DirNat som var faginstans

 

Så egentlig er det vel opp til Dirnat(md) og viltloven hva som er godkjent eller lov/ulovlig i henhold til jakt å gjøre.

 

For eksempel 22 pistol er lov å bruke til avliving av fellefangst definert i Viltloven, men ikke godkjent til å erverve til dette formålet ifølge våpenforskrift.

 

Greit nok dette eksempelet er definert i lov og forskrift. Ikke ett generelt utsagn som at tigr er ok til jakt, men Pod har vel jo egentlig bare nektet erverv til jakt i forskrift? Ikke forbudt den til jakt i forskrift for det er en vesentlig forskjell.

 

Det var litt dette som var tankegangen min ser du :roll: men noe litt klønete formulert :forvirra: og ja eg kverulerer og hypoteser er gøy :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det man har erhvervet til jakt før listene kom kan du bruke til jakt fortsatt. Det står også runskrivet ett sted. Det har en viss relevanse, har bla sett Ruger PC9 i Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er jaktforskriften som bestemmer hvilke våpen som lovlig kan benyttes til jakt: halvautomatiske våpen av militær karakter tillates ikke. Hvis DirNat mener at Tigr kan benytes, ja så kan den benyttes. Hva POD eller KRIPOS mener om våpenet er irrelevant annet enn for erverv og besittelse.

 

Listene over halvautovåpen som kan erverves, eies og innehas etter våpenloven (-> våpenforskriften) finnes derimot i forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen hvor det blant annet står : "Halvautomatiske rifler som første gang var lovlig ervervet før 6. mai 2004 og som kunne lovlig benyttes til jakt er godkjent for erverv, eie og besittelse til jakt, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd." (hvilket er slurvete formulert - man får absolutt ikke lov til å erverve en US-karabin selv om den lovlig kunne benyttes til jakt før 2. april 1982). Således burde Tigr kunne omsettes dersom den ble ervervet på lovlig vis før 6. mai 2004 (og var/er lovlig til jakt etter DirNats oppfatning).

 

Forøvrig burde TS endre emnet; karakter og karakteristikk er ikke helt det samme.

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-09-09-930/%C2%A75#%C2%A75

 

Halvautomatiske rifler som første gang var lovlig ervervet før 6. mai 2004 og som kunne lovlig benyttes til jakt er godkjent for erverv, eie og besittelse til jakt, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd.

 

Halvautomatiske rifler i kaliber .22 long rifle som oppfyller kravene til minimum totallengde og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd er godkjent for erverv, eie og besittelse til jakt, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, dersom skytevåpenet har vært lovlig omsatt før ikrafttredelse av denne forskriften.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hm. Jeg endte opp med flere "hva om" enn svar når jeg leste over forskriften igjen nå. Den har mange klønete og snevre formuleringer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...