Jump to content
kevlint

Privat eiendom på 3K mål. Hva er mine rettigheter?

Recommended Posts

Hei. Familien min har akkurat arvet en tomt på nesten 3000 mål som ligger flere mil fra nærmeste nabo. Nå har det seg sånn at jeg akkurat har tatt jegerprøven og venter på våpentillatelse, altså er jeg veldig grønn når det gjelder hva jeg kan gjøre og hva jeg ikke kan gjøre. Det jeg lurer på da er om jeg kan jakte småvilt der året rundt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Først og fremst må du ihvertfall forholde deg til jakttidsrammene. De bestemmer hva slags vilt som kan skytes når.

 

Edit: Men det var kanskje ikke det du tenkte på, siden du har jegerprøven friskt i minne. Beklager hvis jeg var litt i overkant enkel i tilnærminga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

All jaktrett tilhører grunneier. Innenfor jaktidene for ulike arter kan du da jakte hele året.

For storvilt må det søkes om tildeling, eller eiendommen tilhører allerede et vald. Da har du rett på den delen av tildelingen som tilsvarer det arealet du disponerer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

For det første må du ha tillatelse av grunneier for å jakte eller skyte på eiendommen - det regner jeg med du har i orden.

 

Du må jakte innenfor de enkelte artenes jakttidsbestemmelser. Jakt på enkelte arter krever som nevnt tidligere tildeling.

 

NB! Du har nok også naboer som grenser til eiendommen din - så veldig langt borte er de nok ikke - selv om du kan gjemme deg bort på terrenget ditt!

 

Pass på at der ikke hefter noen grunneierklausuler på eiendommen som på noen som helst måte har betydning for din utøvelse av eiendomsrett/ jaktrett.

 

Legger ellers til grunn at du er innenfor alt i forhold til forsvarlighet, politivedtekter osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
...Da har du rett på den delen av tildelingen som tilsvarer det arealet du disponerer.

 

 

Tja..det kommer jo an på hva jaktfeltet eller valdet har avtalt - men det du skriver er ofte en grei praksis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du har rettighet på all jakt på terrenget, er terrenget inne i ett eksisterende storviltvald har du tre valg:

 

-Søke medlemskap i valdet og delta på jakt over ett større område.

-Trekke ut terrenget ditt til ett eget jaktfelt, da får du tildelt dyr gjennom valdet jaktfeltet er medlem av.

-Trekke ut terrenget og søke om eget vald og egen tildeling fra kommune.

 

Ett godt tips hvis du er fersk er at du får delta i eksisterende jaktlag, der er det ofte noen tips og triks og hente, og gammelkara kjenner ofte terrenget som sin egen bukselomme. Her har vi navn på hver stein, berg osv osv..

 

Når det gjelder småviltjakt må du sjekke om terrenget er inne i et såkalt utmarkslag, altså at noen har avtale om leie av småviltjakt og kortsalg. Hvis ikke er det selvfølgelig fritt frem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 18.11.2015 den 23.52, OptiBond FL skrev:

Pass på at der ikke hefter noen grunneierklausuler på eiendommen som på noen som helst måte har betydning for din utøvelse av eiendomsrett/ jaktrett.

 

Og nå har Høyesterett slått fast at jaktretten IKKE kan skilles fra eiendomsretten for mer enn 10 år. I den aktuelle saken var dette "praktisert" i over 50 år, men dette tilla HR liten vekt. Forarbeidene til diverse lover viste at jaktretten skulle være en del av eiendomsretten, slik at ved eventuelle motsetninger mellom viltskader/jaktutøvelse og skogbruk/annen bruk, var det opp til grunneieren å foreta valget mellom forskjellige bruksområder.

 

http://www.nationen.no/debatt/fradeling-av-jaktrett/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×