Jump to content

Basset artesien normand på utstilling!


Recommended Posts

Riktig det kreves drevpremiering for å få Utstillingschampionatet, heldigvis.

 

For drivende hunder tilsluttet Norske Harehunders Forbund kreves det en 1. premie på drevprøve, mot bare en 2. premie for bassetrasene (som tilsvarer en 3. premie for harehundene). Såpass må det være for at rasen ikke skal bli ødelagt av utstillingshungrige som ikke bryr seg om rasens brukskrav.

 

Til sammenligning kan det nevnes at i Sverige må alle støverraser, beagle og drever være Jakt Championer før de får Utstillingschampionatet. DET tar hånd om rasestandardene og avlen!

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
For drivende hunder tilsluttet Norske Harehunders Forbund kreves det en 1. premie på drevprøve, mot bare en 2. premie for bassetrasene (som tilsvarer en 3. premie for harehundene).

Da ser du isolert bare på lostid, Ole-Johan? En basset skal ideelt sett "ikke være en drever" selv om de fleste lett jager like lenge. Det er 10 momenter bassetrasene skal bedømmes etter og få tilstrekkelig poeng på + lostid, før 1. premien er inne. Det er litt flere momenter enn hos harabikkjene? Ellers er svarene over korrekte. :) Bassetrasene må (som mange andre raser) også være utstillingspremiert før de kan stille på drevprøve, og minimumsalder på drevprøve er 9 mnd. Personlig synes jeg det hadde vært greit om bassetrasene også måtte ha førstepremie på drevprøve før NUCH utløses.

Link to post
Share on other sites

Nå er vi litt off topik her...

 

Ja det er vel svært sjeldent at ikke lostiden er avgjørende for premiegraden, hos harehundene er det svært langt mellom hunder som ikke får premieringen lostiden har oppfylt. kanskje du har flere tilfeller hos basset der de jager tiden ut, men ikke når opp på egenskapspoengene?

 

Drevprøvereglene for basset er vel en blåkopi av drevprøvereglene for dachs? Det er svært mye enklere å drive en hare i 45 minutter enn i 90, og det er uten tvil enorm forskjell på å holde et rådyrdrev i gang i prøveterrenget i bare 60 minutter i motsetning til 90.

 

M.a.o en beagle som ved gjentatte prøvestarter bare klarer å rote sammen 3.-premier på hare, ville vært JAKTCHAMPION hvis han var en basset...

Link to post
Share on other sites

Det er sjelden basset jager tiden ut uten å få tilsvarende premiegrad (1. premie), men jeg skal ikke si at det ikke har hendt. Det hender dog at basseter kan ha nok egenskapspoeng til 1. men ikke lostid nok, av forskjellige årsaker.

 

Drevprøvereglene for basset er ganske like som for dachs, men ingen blåkopi. Det er litt forskjeller. Og det er absolutt ingen "enorm forskjell" på å drive 90 istedet for 60 minutter! For de fleste basseter jeg er i befatning med handler det om å greie å stoppe drevet etter 60 minutter, mer enn å greie 60 minutter. Jeg har dømt såpass mange drevprøver og sett såpass mange rådyr i drevet i årenes løp, at jeg er veldig glad for at kravet for basset ender på 60 minutter. En rask beagle som må drive 90 minutter for premiering av første grad stresser dyra en halvtime ekstra, og rådyr har dårlig kondis!

 

Jeg tror nok at i framtiden tvinges det fram kortere drevtider for at vi i det hele tatt skal kunne holde på med denne typen hundesport, prøver og jakt. De langjagende hundene vil nok snart bli bannlyst av et stadig mer oppmerksomt publikum. Der har vi en utfordring med bassetene og, men Norsk Bassetklubb gjør iallfall sitt for at man ikke skal stimulere til lange jag. Lostiden begrenses derfor, mens man stiller ditto høyere krav til hundens arbeidsmåte (momentene) for å gjøre det virkelig bra på prøver. Man behøver ikke 90 eller 120 minutter drevtid for å se hvordan en småhund/harehund jobber heller, man bør heller vektlegge mer de egenskapene dommer ser i hunden. På den annen side har jeg og flere tatt til orde for at basseter bør opp på 60 minutter på hareprøver, for haren tåler det langt bedre! Da vi lagde drevprøveregler for den noe mer langbeinte Grand Basset Griffon Vendeen så ble kravet til den 60 minutter på hare, og den rasen får ikke jage rådyr og hjort.

Link to post
Share on other sites

Nå har vi kuppet hele tråden...

 

Ja det er i all hovedsak, nær 100%, lostiden som avgjør premiegraden for alle drivende hunder.

 

Det er som regel slik for alle drivende hunder som ikke oppnår 1. premie at egenskapspoengene holder kravet til 1. premie, men at nødvendig lostiden ikke oppnås.

 

Hvis det var slik du sier, at problemet er å koble bassetene etter 60 minutter og at de gjerne går 90, så ville alle basseter gått til 1. premie. Men de gjør de da ikke!

 

På tross av de beskjedne krav til lostid på bassetene, så er vel ikke premieprosenten bedre enn for beagle/drever?

 

Grand basset 60 minutter? Andre støvere har 120 minutter!

 

Det vil være svært håpløst å skulle lage fungerende jaktprøveregler for drivende hunder hvis ikke evnen til å holde en los i gang skulle være målestokken. Derfor har alle drivende hunder regler med loskrav som passer rasens egenskaper.

 

Vær forsiktig med å gå ut offentlig og påstå at drevdyrene lider! Dette er det forlengst forsket på og tilbakevist.

 

I tillegg til betydelig lengre drevkrav har de andre drivende hunder adskillig lengre prøvetid enn basset/dachs, noe som stiller langt høyere krav til egenskapspoengene.

 

OG beagle/drever bedømmes egenskapsmessig etter samme regler og målestokk som de store støverene! Bassetene lik dachsene...

 

Som en kurositet kan vi nevne at i Finland har beagle samme krav til drevtid på hare som de store støverene, 60, 90 og 120 minutter for 3. 2. og 1. premie. Mens basseter altså blir jaktchampion med 45 minutter = Det er 0. 0. og atter 0. for en beagle, og den ville blitt utelukket fra avl.

Link to post
Share on other sites
Grand basset 60 minutter? Andre støvere har 120 minutter!

Nå blir det litt feil å sidestille en GBGV med maks mankehøyde på 44 cm med feks en russisk flekket støver på opptil 68 cm da. Det du egentlig sier, er at jaktchampionatet på en basset ikke henger så høyt som for en beagle i dine øyne. Vel vel…. La meg forsøke å forklare da. Når det gjelder drevtider på hare og jaktchampionat, så finnes det nok ingen basset som er blitt jaktchampion utelukkende på hare. De brukes for det meste på rådyr og dernest hjort, og har blandet interesse for hare. Anslagsvis bare 10% av alle drevprøvepremieringer på basset er på hare. Derfor snakker jeg videre her først og fremst om drev på klauvdyr. Basset er ingen støver eller beagle/drever, og skal ikke være det. Kort- til mellomlange drev i moderat tempo med rask retur om drevdyra drar ut, er essensen i disse rasene. Ikke om å gjøre å jage lengst mulig på viltet. Filosofien henger sammen med at det hundene driver med først og fremst skal være jaktbart for eget jaktlag, ikke nabojaktlaget. Med en prøvetid på inntil fire timer så skal hundene gjøre mye riktig på kort tid for å gjøre et topp resultat (da kreves flere enn én førstepremielos), sammenlignet med de opptil 8 timene NHKF-hunder har til rådighet. De 10 momentene bassetrasene dømmes etter virker å vektlegges mer i forhold til lostid enn hos NHKF-hunder, slik jeg har skjønt det. Lostid bør ikke være alt! En harehund kan godt få egenskapspoeng 1 på et moment, og likevel gå til førstepremie. Da ville en basset automatisk fått Graverende feil (G) og bli sendt hjem. Med poengsum 2 på et moment vil basset ikke kunne få førstepremie (maks er 6 poeng). For NHKF-hunder er egenskaper som samarbeid/kontakt og lydighet (sistnevnte bedømmes bare i konkurranse!) vektlagt lite (og hvorfor det…), mens dette teller mye mer hos bassetrasene. Drevmåte/fart er et eget moment hos oss, for å kunne "straffe" hunder som driver for fort. Det momentet er helt fraværende hos dere… 60 minutter er mer enn nok til å danne seg et bilde av hunden, da skal den kobles uansett om den vil drive mer, så får man heller se mer nøye på hvordan hunden jobber. Alt dette viser at det er forskjellige måter å tenke på når man skal vurdere hunders innsats på prøver, og at det er flere veier å gå. For basset og dachs har man valgt en mer skånsom tilnærming til denne type hundesport som ledd i avlsarbeidet. Like stort utbytte av jakta og opplevelsen har man likevel! ;) Men nå kan vi stoppe stolpetissekonkurransen her ja, siden vi har kuppet tråden! :)

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...